Wieniedikt Jerofiejew

Moskwa — Pietuszki

Poemat

 

Tłumaczyli z rosyjskiego Nina Karsov i Szymon Szechter

Wstępem i przypisami opatrzył Nikita Stavisky

Wydanie drugie

 

ISBN 0 9502324 6 7

 

 

Cena: € 14,80

 

 

„Kiedy dwa lata temu przeczytałem w almanachu rosyjskim Ami krótką powieść (a raczej «poemat», jak ją określił sam autor z aluzją do Martwych dusz Gogola) Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa — Pietuszki, byłem bardzo przejęty, nie zdając sobie jednak sprawy, że z Rosji przyszło na Zachód małe arcydziełko. Widzę to teraz, po dzisiejszej dwukrotnej lekturze wyśmienitego przekładu polskiego Niny Karsov i Szymona Szechtera”.

Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (11 lutego 1977)


kontra-logo.JPG (2018 bytes)