KATALOG TEATR, SZTUKA, FILM, FILOZOFIA

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

 

  Bartoś Tadeusz: WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ KATOLICYZM. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 336. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7414-339-4. Kiedy w 2003 roku Tadeusz Bartoś publikował w „Gazecie Wyborczej” pierwszy tekst o sumieniu, nikt się nie spodziewał tak żywego oddźwięku. Niektórzy duchowni odczuli niepokój, wezwanie, by każdy trzymał się własnego sumienia bardziej niż opinii Kościoła, graniczyło z herezją. Po drugiej stronie znaleźli się ci, dla których ten artykuł okazał się źródłem ulgi w duchowych cierpieniach. Od kilku lat w publikacjach i wywiadach Bartoś prezentuje krytyczny stosunek do wielu zjawisk w Kościele i do nauczania Kościoła, na przykład w odniesieniu do mniejszości seksualnych. Pisze o roli sumienia i przepisów kościelnych w życiu chrześcijanina, a także o kondycji teologii i zadaniach teologa we współczesnym świecie
Ilość:

€ 18,90

  Banasiak Jakub: ZMĘCZENI RZECZYWISTOŚCIĄ. Stowarzyszenie 40 000 malarzy 2009. Str. 256. Format: 11.7×16.5cm. ISBN 978-83-928864-8-8. Tadeusz Kantor miał powiedzieć, że „w Polsce nie było surrealizmu, bo był katolicyzm”. W obszernym wprowadzeniu omawiającym postawy surrealistyczne w sztuce polskiej XX wieku pogląd ten kwestionuje Agnieszka Taborska, konstruując tym samym ramę dla rozważań o surrealizmie XXI wieku
Ilość:

€ 14,90

  Bauman Zygmunt: KONSUMOWANIE ŻYCIA. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2009. Str. 162. Format: 15×23 cm. ISBN 978-83-233-2572-7. Wraz z nadejściem ery płynnej nowoczesności społeczeństwo producentów przekształca się w społeczeństwo konsumentów. Człowiek odgrywa w nim równocześnie dwie role: potencjalnego nabywcy, a zatem przedmiotu marketingowych zabiegów, oraz potencjalnego towaru, poszukującego nabywców. Obie role grane są w przestrzeni społecznej określanej mianem rynku. Warunkiem uzyskania dostępu do dóbr społecznych (przedmiotów osobistej konsumpcji, a także uznania i pozycji społecznej) jest zdobycie „wartości rynkowej”, a więc popytu na walory własne. „Utowarowienie” relacji międzyludzkich i poddanie ich regułom rynku towarowego, a nie wzrost aktywności konsumpcyjnej i jej awans w całokształcie czynności życiowych, jest cechą definiującą społeczeństwo konsumentów i kultury konsumeryzmu. W tej książce Zygmunt Bauman, oryginalny analityk współczesnych wzorów i strategii życiowych, bada wpływ postaw konsumpcyjnych na wzory zachowań w różnych, na pozór niepowiązanych z sobą, aspektach życia społecznego, takich jak współczesna praktyka polityczna i demokratyczna, podziały i uwarstwienie społeczne, wspólnoty i związki partnerskie, budowa tożsamości, wytwarzanie i użytkowanie czy wreszcie preferowanie określonych wartości. Głównymi tematami tej błyskotliwej książki są wpływ światopoglądu i wzorów zachowań inspirowanych i kształtowanych przez rynki towarowe na sieć stosunków międzyludzkich oraz źródła uraz, protestów i oporu wobec tego wpływu
Ilość:

€ 16,90

Bauman Zygmunt: NOWOCZESNOŚĆ I ZAGŁADA. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 460. Oprawa twarda. Format: 13×21 cm. ISBN 978-83-08-04316-5. Wyzwanie dla wyznawców kultu postępu. Jedno z najznakomitszych dzieł Zygmunta Baumana, uhonorowane m. in. Nagrodą Amalfi w dziedzinie nauk społecznych oraz Nagrodą im. Theodora W. Adorno. Autor z właściwą sobie wnikliwością przedstawia pogląd, że Holocaust i systemy totalitarne były wynaturzoną, ale logiczną konsekwencją sposobu myślenia ludzi epoki nowoczesnej. Udowadnia, że było to poniekąd rozwinięcie nowoczesnego systemu produkcji seryjnej i towarzyszącej mu dehumanizacji. Głęboka książka, genialna w swojej wnikliwości... Z pewnością zasługuje na zainteresowanie
Ilość:

€ 24,90

  Bauman Zygmunt: PŁYNNE CZASY. Życie w epoce niepewności. Przełożył Maciek Żakowski. Wyd. Sic! Warszawa 2007. Str. 152. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 83-604-5728-3. Przenikliwa i gorzka wiwisekcja warunków ludzkiej egzystencji w epoce zglobalizowanego kapitalizmu. Autor podejmuje zagadnienia „ludzkich odpadów” – szczególnie bezrobotnych i uchodźców, „zarządzania strachem” jako nowej formy sprawowania władzy politycznej, oraz niezbywalności utopii w jej dawnym kształcie wizjonerskiego projektu. Na szczególną uwagę zasługują błyskotliwe analizy problemu uchodźców we współczesnym świecie i dwuznacznej roli organizacji humanitarnych, a także szerzącej się w Polsce i na świecie mody na strzeżone osiedla i jej negatywnych skutków społecznych. Zygmunt Bauman urodził się w 1925 roku w Poznaniu. Socjolog i filozof, emerytowany profesor Uniwersytetu w Leeds (Wielka Brytania) i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkudziesięciu książek polskich i angielskich, tłumaczonych na kilkanaście języków. Za pracę Nowoczesność i Zagłada (wyd. ang. 1989, wyd. pol. 1992) otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi w dziedzinie nauk społecznych oraz Nagrodę im. Theodora W. Adorno, przyznawaną we Frankfurcie nad Menem. Po polsku ukazały się m.in. następujące jego książki: Etyka ponowoczesna (1996), Socjologia (1998), Globalizacja (2000), Życie na przemiał (2004), Europa – niedokończona przygoda (2005), Płynne życie (2007), a nakładem Wydawnictwa Sic!: Ponowoczesność jako źródło cierpień (2000, 2004), O pożytkach z wątpliwości – rozmowy z Keithem W. Testerem (2003) oraz Społeczeństwo w stanie oblężenia (2006)
Ilość:

€ 14,90

  Bauman Zygmunt: SZANSE ETYKI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 380. Oprawa twarda. Format: 12.8×20.2cm. ISBN 978-83-240-0870-4. Nie znaczy to jednak, że mamy zrezygnować z prób wpływania na losy świata, w którym żyjemy. Wiele zależy od naszej zgody lub sprzeciwu wobec jednostronnej formy, jaką globalizacja przyjęła. Globalizacja jest jak dotąd procesem czysto negatywnym. Globalizują się na potęgę i w zawrotnym tempie finanse i kapitały inwestycyjne, obrót towarowy, obieg informacji, szmugiel narkotyków, mafie, terroryzm. Władzę nad człowiekiem zdobywają korporacje, które monopolizują rynek usług i towarów. Nie zaczęła się natomiast na dobre globalizacja pozytywna, czyli globalizacja kontroli społecznej, prawodawstwa, sądownictwa, a przede wszystkim zasad etycznych, jakie wszystkiemu temu winny nadać cel i kierunek. Czy ekolodzy walczący z globalnym ociepleniem, blokady szczytów G8, rozwój społeczności zwolenników open source’u mogą zapoczątkować globalizację pozytywną? Profesor Bauman przekonuje, jak wiele może zmienić refleksja nad etycznymi wyzwaniami współczesnego świata. Szanse etyki w zglobalizowanym świecie to zbiór wykładów przygotowanych przez Zygmunta Baumana dla Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
Ilość:

€ 14,90

  Bauman Zygmunt: SZTUKA ŻYCIA. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 240. Oprawa twarda. Format: 12.5×20.3cm. ISBN 978-83-08-04384-4. Zygmunt Bauman zasłynął jako wnikliwy obserwator rzeczywistości ponowoczesnej. Tym razem włącza się w trwającą od wieków dyskusję o tym, czym jest szczęście. Dzięki precyzyjnym diagnozom czytelnik odkrywa ponure mechanizmy, które każą mu nieustannie dążyć do szczęścia, jednocześnie nie pozwalając na jego osiągnięcie. Współczesny świat bombarduje nas tysiącami obietnic szczęścia, jednak żadna z nich nie jest opatrzona gwarancją spełnienia. Półki z literaturą poradnikową uginają się pod ciężarem odpowiedzi na pytanie, jak odnaleźć szczęście. Zygmunt Bauman nie obiecuje niczego, jednak nie ulega wątpliwości, że po lekturze tej książki nasze życie zmieni się na lepsze
Ilość:

€ 16,90

  Bauman Zygmunt: WSPÓLNOTA. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 208. Oprawa twarda. Format: 12.6×20.2 cm. ISBN 978-83-08-04241-0. Wydaje się nam, że przebywanie razem jest lekarstwem na nasze lęki. Czy jednak nie płacimy za to zbyt wielkiej ceny? Może w zamian za korzyści życia we wspólnocie oddajemy to, co dla człowieka najcenniejsze - wolność
Ilość:

€ 18,90

  Bauman Zygmunt, Kubicki Roman, Zeidler-Janiszewska Anna: ŻYCIE W KONTEKSTACH. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2009. Str. 264. Oprawa twarda. Format: 15×23 cm. ISBN 978-83-614-0877-2. Rozmowa dwojga filozofów z Zygmuntem Baumanem, światowej sławy socjologiem, filozofem i eseistą, który swą karierę naukową zaczynał na Uniwersytecie Warszawskim, a potem wiele lat był profesorem na uniwersytecie w Leeds. Porywający dialog toczy się wokół wielu ważnych spraw zarówno dotyczących kondycji człowieka, diagnozy współczesności, jak i refleksji nad współczesną nauką, a wszystko w kontekście wspomnień Profesora i jego życiowych doświadczeń. Książka składa się z czterech części, z których pierwsza, Humanista w ponowoczesnym świecie, była już publikowana w 1997 i tłumaczona na język niemiecki (we fragmentach) i czeski (w całości). Część druga, Świat w życiu humanisty, to zapis rozmów z 2007 roku, trzecia, Zygmunta Baumana rozmyślania u kresu drogi, refleksje autora z 2008 roku, a część czwarta, Post Scriptum. O życiu na pożyczonym czasie, to rozmowa przeprowadzona na gorąco, przed samym oddaniem książki do druku, o naszej sytuacji w dobie globalnego kryzysu gospodarczo-społecznego. Wielu miłośników twórczości Zygmunta Baumana nie wie, że przez pewien czas zajmował się On także fotografią i brał udział w wystawach w angielskich salonach fotograficznych. Z jedenastu zamieszczonych w książce fotogramów autorstwa Zygmunta Baumana tylko nieliczne były dotąd publikowane. Dodatkowo w książce znajdują się zdjęcia Profesora z żoną Janiną w Leeds, a także podczas wielu pobytów w rodzinnym Poznaniu i w innych miastach, w towarzystwie przyjaciół, uczestników seminariów czy słuchaczy wykładów
Ilość:

€ 24,90

 

Białostocki Jan: PŁEĆ ŚMIERCI. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 200. Wyd. 2. Format: 16.2×21.5 cm. ISBN 978-83-7453-743-8. Trzy eseje szkicujące historię przedstawiania śmierci w malarstwie oraz dzieje obrazowania idei „marności” w poezji i sztuce. W rozprawie tytułowej Białostocki analizuje przekształcanie się wizerunku śmierci w zależności od gramatycznego rodzaju słowa „śmierć” w poszczególnych językach. Szkic drugi omawia ewolucję przedstawień śmierci, od moralizatorskich, zakorzenionych w myśleniu religijnym, po związane ze świecką tradycją ikonografii funeralnej. Trzeci z tekstów analizuje tematy ikonografii vanitas, charakterystyczne dla poszczególnych epok i kręgów kulturowych (katolicyzm, protestantyzm), oraz ich rozwój od starożytności po wiek XIX

Ilość:

€ 24,90

  Biriulow Jurij: RZEŹBA LWOWSKA OD POLOWY XVIII WIEKU DO 1939 ROKU. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 388. Oprawa twarda. Format: 23×32 cm. ISBN 978-83-7543-009-7. Autor zajmuje się rzeźbą lwowską w okresie jej największej świetności. Śledzi ewolucje stylu, szuka korzeni poszczególnych nurtów, typów i gatunków omawianych przez siebie dzieł. Poświęca wiele miejsca samym artystom, przybliża ich biografie i dorobek. Stara się też ustalić autorstwo nowo odkrytych rzeźb. W polu jego zainteresowań znalazły się zachowane dzieła, jak i te nieistniejące, znane tylko z opisów i ilustracji, wśród nich są różnego rodzaju obiekty: przechowywane w muzeach, pomniki, płaskorzeźby i elementy architektury oraz nagrobki
Ilość:

€ 39,90

  Blumenfeld Samuel: CZŁOWIEK KTÓRY CHCIAŁ BYĆ KSIĘCIEM. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 224. Oprawa twarda. Format: 13×18 cm. ISBN 978-83-247-0591-7. Biografia Michała Waszyńskiego (1904-65) - najpłodniejszego reżysera filmowego w przedwojennej Polsce, twórcy m.in. Profesora Wilczura, „Znachora” i „Dybuka” (arcydzieło kina jidysz). Zdumiewająca historia współczesnego Zeliga, artysty i awanturnika, który równie dobrze jak filmy, reżyserował swoje życie. Wżeniony w rzymską arystokrację, po wojnie pracował w Madrycie jako producent. Twierdził, ze to on odkrył Audrey Hepburn i podawał się za księcia na wygnaniu, właściciela pałacu w Warszawie
Ilość:

€ 14,90

 

Bohun Michał: OCZYSZCZENIE PRZEZ BURZĘ. Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 420. Format: 16×23 cm. ISBN 978-83-233-2493-5. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej
* rekonstrukcja światopoglądu „rycerza rosyjskiej filozofii” – Włodzimierza F. Erna (1882–1917) – na tle „srebrnego wieku” kultury rosyjskiej
* filozofowie wobec wojny – idee i postawy moskiewskich neosłowianofilów z grupy „Put”: Sergiusza Bułgakowa, Wiaczesława Iwanowa, Eugeniusza Trubieckoja, Mikołaja Bierdiajewa, Włodzimierza Erna oraz poglądy Wasyla Rozanowa i filozofa-artylerzysty Fiodora Stiepuna
* od walki o Logos do starcia cywilizacji; od metafilozoficznego sporu z racjonalizmem do apologii wojny z Niemcami
* od Kanta do Kruppa – spór o filozoficzne źródła militaryzmu i charakter kultury niemieckiej
* Rosja, Konstantynopol i sprawa polska – miedzy neosłowianofilstwem a neohellenizmem
* apoteoza wojny i polemiki z pacyfizmem Lwa Tołstoja
* filozofia a pamięć o Wielkiej Wojnie

Ilość:

€ 19,90

  Bujak Adam: VEIT STOSS MARIENALTAR. Redakcja: Leszek Sosnowski. Biały Kruk 2007. Str. 104. Oprawa twarda z obw. Format: 27×23.5cm. ISBN 978-83-7553-000-1. Wymiary ołtarza Mariackiego (wysokość około 13 m, szerokość blisko 11 m) stawiają go na pierwszym miejscu wśród zachowanych gotyckich retabulów. Dzięki ruchomym skrzydłom program ikonograficzny ołtarza można zmieniać, dostosowując do liturgii. Na co dzień eksponowano odsłonę tak zwaną ferialną (szafa zamknięta), z okazji radosnych uroczystości skrzydła były otwierane i oczom wiernych ukazywała się odsłona świąteczna. Sceny umieszczone w ołtarzu ukazują, najogólniej mówiąc, ewangeliczną prawdę o odkupieniu świata dokonanym przez Jezusa Chrystusa. Ze względu na wezwanie krakowskiej fary na pierwszy plan wysunięto osobę Marii jako matki Syna Bożego oraz jej udział w dziele Zbawienia.
Stwosz był doskonałym obserwatorem rzeczywistości i potrafił niezwykle trafnie charakteryzować ludzi w różnym wieku, różnego stanu, doznających różnych uczuć. Dowodzą tego postacie apostołów, ludzi w większości dojrzałych lub starych, których kościste albo nalane, poorane zmarszczkami twarze, kontrastują z subtelną, delikatną, gładką twarzą Dziewicy Marii. Spójrzmy również na ich dłonie... Cechą typową dla rzeźb Stwosza jest też ich poruszenie, ujęcie w ruchu, często gwałtownym. Dramatyczna ekspresja osiągnięta została poprzez gesty, ale nade wszystko poprzez skomplikowane, łamane, zawijane, skręcane wirowo, tworzące łyżkowate, muszlowate fałdy szat.
Wit Stwosz potrafił zainscenizować świętą historię w sposób genialny. Jak reżyser prawdziwie mistycznego spektaklu. Nikt, kto obejrzał ołtarz Mariacki, nie ma chyba co do tego wątpliwości
Ilość:

€ 29,90

Burdman Feferman Anita, Feferman Solomon: ALFRED TARSKI. Życie i logika. Wyd. Akademickie i Profesjonalne 2009. Str. 424. Oprawa twarda. ISBN 978-83-605-0194-8. Alfred Tarski. Życie i logika jest znakomitą opowieścią o życiu i dorobku naukowym wybitnego uczonego i wyjątkowego człowieka – matematyka, filozofa i logika. Tarski był Żydem, Polakiem i obywatelem amerykańskim. Urodził się i dorastał w Warszawie. Cały jego dorobek naukowy zakorzeniony jest w badaniach, które zapoczątkował w Polsce. Opowieść o życiu Tarskiego to także piękne świadectwo eksplozji życia intelektualnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Prawdziwy sukces i wielkie uznanie zdobył Tarski w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. Zawsze podkreślał swoją polskość i do końca życia wspierał polskie życie naukowe.
Burzliwe życie i wybitna twórczość naukowa polskiego logika ze szkoły lwowsko-warszawskiej, jednego z największych logików wszechczasów, profesora na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Stworzył tam jeden z najważniejszych ośrodków logiki i metodologii na świecie, skupiając wielu studentów i wybitnych uczonych z całego świata
Ilość:

€ 26,90

Chagall Marc: MOJE ŻYCIE (Ma vie). IRSA Kraków 2003. Str. 268. 31 cz.-b. rysunków w tekście i 14 całostronicowych akwafort, 24×16,5 cm. Oprawa twarda. ISBN 83-918454-1-9. Prezentujemy pierwsze polskie wydanie Mojego życia, w przekładzie Jolanty Sell. Książkę otwiera „Przedmowa” wnuczki artysty, Belli Meyer, pełna osobistych wspomnień, które tworzą pomost pomiędzy opisaną w Moim życiu przeszłością a teraźniejszością. „Kalendarium życia i twórczości” Marca Chagalla, przygotowane przez Meret Meyer-Graber, drugą wnuczkę Marca Chagalla, pozwoli Czytelnikowi nie tylko lepiej zorientować się w opisywanych w Moim życiu wydarzeniach, lecz także umożliwi skrótowe zapoznanie się z dalszymi losami artysty, których nie obejmuje Moje życie

Ilość:

€ 19,50

 

Chrzanowski Tadeusz: SZTUKA W POLSCE OD I DO III RZECZYPOSPOLITEJ. PWN Warszawa 2008. Str. 524. Oprawa twarda. ISBN 978-83-01-15186-7. Kontynuacja książki prof. Tadeusza Chrzanowskiego Sztuka w Polsce. Od Piastów do Jagiellonów. W barwny i przystępny sposób prezentuje sztukę 4 stuleci – od początków monarchii elekcyjnej do lat 80. XX wieku – powstającą na ziemiach należących w poszczególnych okresach do Rzeczypospolitej i tworzących z nią wspólny krąg kulturowy. Nakreśla szeroką panoramę naszej sztuki, przypominając dokonania najwybitniejszych twórców oraz przybliżając sylwetki mniej znanych artystów i ich zapomniane dzieła

Ilość:

€ 59,90

 

Chrzanowski Tadeusz: SZTUKA W POLSCE OD PIASTÓW DO JAGIELLONÓW. PWN Warszawa 2008. Str. 486. Oprawa twarda. ISBN 978-83-01-15185-0. Bogato ilustrowana publikacja łącząca zalety albumu i kompendium wiedzy o sztuce. Prof. Tadeusz Chrzanowski, jeden z najwybitniejszych polskich historyków sztuki i popularyzatorów tej dyscypliny, w barwny i przystępny sposób opisuje architekturę, malarstwo, rzeźbę oraz rzemiosło artystyczne tworzone na terenach polskich od początków państwowości do śmierci Zygmunta Augusta. Indeksy nazwisk i topograficzno-rzeczowy ułatwiają szybkie wyszukiwanie informacji o konkretnym twórcy, dziele lub miejscu, w którym się ono znajduje

Ilość:

€ 59,90

  Cieciuch Jan: RELACJE MIĘDZY SYSTEMAMI WARTOŚCI A PRZEKONANIAMI ŚWIATOPOGLĄDOWYMI. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2007. Str. 268. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 83-235-0210-4. Praca z dziedziny psychologii rozwojowej. W części teoretycznej przedstawia problematykę wartości i kształtowania się przekonań światopoglądowych z perspektywy psychologii, socjologii, antropologii i filozofii. W części empirycznej – wyniki własnych badań i analiz autora dotyczących wzajemnych powiązań wartości i przekonań światopoglądowych w grupach dorastającej młodzieży
Ilość:

€ 12,90

  Czajkowska-Majewska Dorota: CZŁOWIEK GLOBALNY. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 2009. Str. 272. Format: 12×19 cm. ISBN 978-83-06-03188-1. Centralnym tematem tej książki jest szeroko pojęta globalizacja. Powstaliśmy jako globalny gatunek, rozwijaliśmy lokalne kultury i cywilizacje, które się globalnie przenikały, zwalczały bądź wzbogacały. Globalnie zdewastowaliśmy też Ziemię, co zagraża dalszemu naszemu istnieniu
Ilość:

€ 12,90

  Długajczyk Beata, Kołudzki-Stobbe Romuald, Pilecki Jerzy M.: DROHOBYCZ FELIKSA LACHOWICZA. Wyd. Bosz 2009. Str. 232. Oprawa twarda. Format: 21×28 cm. ISBN 978-83-7576-042-2. Album zawiera oryginalne w formie dzieła drohobyczanina Feliksa Lachowicza. Prezentowane cykle akwarel pt. Urycz w legendach, Historia miasta Drohobycza – Ojczyźnie na chwałę, Mieszczaństwu Drohobyckiemu na otuchę oraz akwarele i rysunki z serii Zabytki Drohobycza to słowno-malarski zapis związku Lachowicza z Drohobyczem i jego genius loci, niezwykłe wizje miasta, po części inspirowane starą sztuka iluminatorską – kronikami, kodeksami, mszałami – ilustrujące jego historię i kulturę od czasów najdawniejszych po rok 1939. Zamieszczone w albumie teksty przybliżają czytelnikom biografię Feliksa Lachowicza oraz specyfikę jego twórczości, ukazują także starania entuzjastów drohobyckiego artysty podjęte w celu publikacji zachowanej po nim spuścizny
Ilość:

€ 29,90

DWÓR POLSKI. Architektura, tradycja, historia. Wyd. Kluszczyński 2007. Str. 312. Oprawa twarda. Format: 21.5×27.5cm. ISBN 83-7447-058-5. Książka prezentuje bogaty i różnorodny opis zjawiska, jakim na przestrzeni wieków był dwór polski. Czytelnik odnajdzie tu zarówno teorię ewolucji i pochodzenie architektonicznej formy dworu, jak również barwny opis elementów tworzących jego otoczenie, dzieje budowli zniszczonych na przestrzeni wieków, jak i ocalonych - niejednokrotnie odradzających się niemal jak przysłowiowy feniks z popiołów...
Ilość:

€ 34,90

  Dziewulska Małgorzata: INNA OBECNOŚĆ. Wyd. Sic! Warszawa 2009. Str. 268. Format: 20.5×13.5 cm. ISBN 978-83-604-5773-3. Tematem książki Małgorzaty Dziewulskiej Inna obecność są związki, jakie łączą niektórych bohaterów teatralnych końca XX wieku ze społeczną i/lub teatralną wspólnotą. Postaci, którym przygląda się autorka, mają cechy konwencjonalnie uznawane za aspołeczne i negatywne – przejawiają skłonności do izolowania się, agresji i autoagresji. Obdarzone są przy tym zdumiewająco silną obecnością sceniczną, są w jakiś sposób nieusuwalne. Dziewulska sprawdza żywotność takiej właśnie podmiotowości negatywnej, pokazując, w jaki sposób teatry Swinarskiego, Kantora, Grzegorzewskiego, Lupy czy Warlikowskiego czerpały i wciąż czerpią swą siłę z romantycznego źródła, świadomie lub podświadomie podtrzymując ten rodzaj obecności, jaki stworzył kiedyś Mickiewicz dla Upiora, Widma i Pustelnika. Śledzi, jak współcześni artyści teatru naruszają symbole zbiorowej wyobraźni i starają się wydrzeć coś z jej terenu po to, aby ją odnowić. Autorkę interesują zatem miejsca własne, które stają się miejscami wspólnymi, dlatego nawet najbardziej hermetyczne dzieła teatralne widzi jako otwarte na dialog, czasem w formie przewrotnej gry z widzem. Operując szczegółem, Dziewulska po mistrzowsku uprawia swego rodzaju hermeneutykę, w której konkret obrazu i działania urasta do rangi filozoficznej
Ilość:

€ 19,90

  ÉCOLE DE PARIS. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka. Jewish Artists from Poland. The Wojtek Fibak Collection. Katalog pod redakcją Józefa Grabskiego / Catalogue edited by Józef Grabski. IRSA Kraków 1998. Str. 298. 137 pozycji. Oprawa. ISBN 83-908675-1-6. A.Aberdam, J.Adler, H. Epstein, M. Feuerring, L. Gottlieb, H. Hayden, A. Halicka, R. Kanelba, M. Kisling, R. Kramsztyk, Z. Menkes, S. Mondzain, M. Muter, Z. Schreiter, J. Weingart, E. Zak
Ilość:

€ 50,73

  ELZENBERG. Tradycja i współczesność. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2009. Str. 274. Format: 15×22 cm. ISBN 978-83-231-2326-2. Słusznie się podkreśla, że myśl twórcza Elzenberga jest niezwykle atrakcyjnym przedmiotem zainteresowań dla badaczy różnych generacji, ale przede wszystkim stanowi znakomity materiał dla wstępujących na drogę badania naukowego na niwie filozofii, gdyż stwarza szczególną możliwość uczenia się filozoficznego rzemiosła, jak i sztuki filozofowania, i to na najwyższym poziomie
Ilość:

€ 19,90

  ENCYKLOPEDIA MUZYCZNA PWM tom 10. Red. Elżbieta Dziębowska. Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków 2007. Str. 334. Oprawa twarda. Format: 20.5×26cm. ISBN 83-224-0866-7. Kolejny tom Encyklopedii Muzycznej PWM obejmuje hasła na litery Sm - Ś dotyczące życia i działalności osób związanych z muzyką na przestrzeni wieków -kompozytorów, wykonawców, teoretyków muzyki, librecistów i poetów. Wśród najważniejszych warto wymienić oryginalne i kompletne opracowania życia i twórczości: Karola Szymanowskiego, Marka Stachowskiego, Michała Spisaka czy Dymitra Szostakowicza. Encyklopedia przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych muzyką, zarówno profesjonalistów, jak i melomanów
Ilość:

€ 64,90

  DAS GEMEINSAME KULTURERBE / Wspólne dziedzictwo. Die deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Denkmalpflege 1970-2000. Hrsg.: Arbeitskreis dtsch.-poln. Kunsthistoriker 'Das gemeinsame Erbe'. Dtsch.-Poln. 315 Seiten. zahlr. Farbabb, 32 cm. ISBN 3-929759-66-7

Ilość:

ca. € 35,00

  DZIEJE KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I MYŚLI O SZTUCE. Wyd. DiG Warszawa 2009. Str. 524. Oprawa twarda. Format: 14.5×21 cm. ISBN 978-83-7181-574-4. Tom zawiera materiały z konferencji poświęconej krytyce artystycznej i myśli o sztuce w Polsce i Europie od XVIII wieku do współczesności
Ilość:

€ 24,90

  Fazan Katarzyna: PROJEKTY INTYMNEGO TEATRU ŚMIERCI. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2009. Str. 390. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-233-2740-0. Książka Katarzyny Fazan jest bardzo interesującą propozycją innego spojrzenia na polski teatr śmierci i twórczość teatralną Wyspiańskiego, Leśmiana, Kantora. Przedmiotem wnikliwej lektury są w niej różnego rodzaju pisma artystów – zarówno intymne wypowiedzi zapisane w listach, notatkach, studiach, szkicach, jak i manifesty, scenariusze, wreszcie utwory dramatyczne. Czytane jako projekty twórczości, a zarazem ślady procesu twórczych poszukiwań oraz – utwory o samoistnej wartości literackiej, odkrywają formy i źródła projektów teatru intymnego związane z niezwykle silną świadomością śmierci. (…). Odniesienia do śmierci i dążenia tak „niemożliwe”, jak uzewnętrznienie w teatrze tego, co najgłębiej wewnętrzne i osobiste, „przedstawienie nieprzedstawialnego” (Wyspiański), „powołanie do istnienia nieistniejącego” (Leśmian), „uobecnienie nieobecności” (Kantor), stają się źródłem napięcia sił twórczych, eksplozji wyobraźni artystów, ich niebywałej innowacyjności. Jest to proces, który Katarzyna Fazan analizuje na bardzo konkretnych przykładach – dogłębnie, wielostronnie i erudycyjnie. Z recenzji prof. UJ. Dr hab. Joanny Walaszek
Ilość:

€ 16,90

  Gadacz Tadeusz: HISTORIA FILOZOFII XX WIEKU. NURTY. Tom 1. Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 604. Oprawa twarda z obw. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-240-0964-0. Książka autorstwa prof. Tadeusza Gadacza Historia filozofii XX wieku to rzecz ze wszech miar niezwykła. Niezwykła zarówno ze względu na jej twórcę, jak i ze względu na rozmach i precyzję, z jaką została przygotowana. „Tadeusz Gadacz - pisze prof. Piotr Sztompka - podjął dzieło na pierwszy rzut oka niemożliwe, przekraczające ramy jednego człowieczego intelektu i jednej ludzkiej biografii (...) dzieło to imponuje (...) niewiarygodną wprost erudycją autora, obszarem i głębią lektur, precyzją i rygoryzmem interpretacji, (...) oryginalną typologią kierunków czy szkół filozoficznych”. Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu pierwszy tom summy filozoficznej przybliżającej bohaterów humanistyki minionego stulecia. Prezentując Czytelnikom między innymi takich filozofów, jak Nietzsche, James, Nabert, Simmel, pokazuje Gadacz niezwykłe wpływy, jakie myśliciele wywierali na następne pokolenia. Pokazuje także, jak głęboko w myśl filozoficzną sięgały ich własne korzenie. „To nie tylko imponująca synteza filozofii XX wieku, ale też pasjonująca genealogia współczesnego myślenia, bez której nie sposób zrozumieć otaczającej nas kultury i nas samych” (prof. Michał P. Markowski). Historia filozofii XX wieku przygotowana przez prof. Gadacza to obowiązkowa lektura każdego wykształconego człowieka
Ilość:

€ 34,90

  Gadacz Tadeusz: HISTORIA FILOZOFII XX WIEKU. Nurty. Tom 2 z płytą CD. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 708. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-240-0965-7. Książka autorstwa prof. Tadeusza Gadacza Historia filozofii XX wieku. Nurty to rzecz ze wszech miar niezwykła. Niezwykła zarówno ze względu na jej twórcę, jak i ze względu na rozmach i precyzję, z jaką została przygotowana. „Tadeusz Gadacz - pisze prof. Piotr Sztompka - podjął dzieło na pierwszy rzut oka niemożliwe, przekraczające ramy jednego człowieczego intelektu i jednej ludzkiej biografii (...) dzieło to imponuje (...) niewiarygodną wprost erudycją autora, obszarem i głębią lektur, precyzją i rygoryzmem interpretacji, (...) oryginalną typologią kierunków czy szkół filozoficznych”. Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu drugi tom summy filozoficznej przybliżającej bohaterów humanistyki dwudziestego wieku. Tym razem autor skupia swą uwagę na myślicielach przynależnych do trzech nurtów współczesnej myśli: neokantyzmu, filozofii egzystencji i filozofii dialogu. Profesor Gadacz z właściwą sobie wnikliwością bada niezwykłe wpływy, jakie myśliciele ci wywierali na następne pokolenia. Pokazuje także, jak głęboko w myśl filozoficzną sięgały ich własne korzenie
Ilość:

€ 34,90

  GRAFIKI BOGUSŁAWA SCHAEFFERA. PIW Warszawa 2007. Str. 104. Format: 24×31cm. ISBN 83-06-03071-6. Bogusław Schaeffer (ur. 1929) stworzył około 550 dzieł muzycznych w 23 różnych gatunkach, 44 sztuki teatralne (tłumaczone na 17 języków), grane z dużym powodzeniem w kraju i za granicą, a także około 400 prac graficznych. Wśród jego publikacji odnajdujemy 15 książek (w tym 3 zarysy historii muzyki i unikatowy podręcznik do nauki kompozycji), przeszło 800 artykułów, studiów, felietonów i esejów z zakresu muzyki współczesnej, filozofii kultury, psychologii twórczości oraz pedagogiki kompozycji. Niniejszy katalog prezentuje wybrane prace plastyczne, grafiki muzyczne oraz partytury graficzne jednego z najbardziej intrygujących współczesnych artystów. Zamieszczamy tu również obszerny esej o twórcy i jego grafikach, fragmenty książki Schaeffer w wersji angielskiej biografki kompozytora dr Jadwigi Marii Hodor, a także artykuł o twórczości Schaeffera w języku niemieckim dr Barbary Buczek. Całość wieńczy spis policentrycznej twórczości artysty
Ilość:

€ 16,90

GROTOWSKI POWTÓRZONY. Red. Stanisław Rosiek. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2009. Str. 112. Format: 16.2×21.5 cm. ISBN 978-83-7453-901-2. Jak zatem doszło do tego, że Grotowski został tu powtórzony? Rzecz tak się miała: 20 marca 1981 roku Jerzy Grotowski przyjechał do Gdańska i spotkał się z grupą osób współtworzących „Transgresje”. Najpierw odczytywał, komentując, fragmenty z Fałszywych proroków Martina Bubera, później odpowiadał na zadawane mu pytania. Magnetofon nie rejestrował tego, co wówczas mówiono. Prosił o to przed rozmową Grotowski. Nie wszystkie ważne słowa ze spotkania z Grotowskim zostały tu powtórzone „z pamięci”. Inne – te, o których pamięć nie pamiętała – pochodzą z notatek robionych pospiesznie przez niektórych uczestników rozmowy. Tak oto dwie zbieżne formy przetrwania – pamięć i pismo – przedłużyły czas istnienia wypowiedzianych niegdyś słów. A przedłużając – przemieniły
Ilość:

€ 18,90

Heller Michał: JAK BYĆ UCZONYM. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 72. Oprawa twarda. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-240-1187-2. Po tym jak ks. prof. Michał Heller otrzymał w 2008 roku prestiżową Nagrodę Templetona, zwaną „katolickim Noblem”, zna go już chyba cała Polska i nie tylko. Dzięki licznym książkom znamy jego poglądy na naturę wszechświata, czas, przestrzeń i wiele innych rzeczy. Jak być uczonym to jednak książka inna od poprzednich. Dzięki niej poznajemy bardzo osobiste przekonania ks. Hellera na temat tego, czym jest nauka, jaką przyjemność może sprawiać zdobywanie wiedzy i jakie cechy powinien mieć uczony, aby zasługiwać na to miano. Ta książka powstała, jak pisze autor, z chęci „podzielenia się własnymi doświadczeniami w przeżywaniu wielkiej przygody, jaką jest uprawianie nauki”. Wszyscy młodzi naukowcy znajdą w niej pożyteczne rady, jak gimnastykować umysł, jak rozwijać swoje możliwości oraz - co równie ważne ? jak nie dopuścić do tego, aby praca przy biurku bądź w laboratorium przesłoniła nam cały świat. Gdyby wszyscy polscy uczeni postępowali wedle tych rad, nasza nauka na pewno byłaby wyżej w światowych rankingach
Ilość:

€ 12,90

  Heller Michał, Życiński Józef: PASJA WIEDZY. Między nauką a filozofią. Petrus 2009. Str. 270. Oprawa twarda. Format: 14.5×20 cm. ISBN 978-83-615-3302-3. Dwaj wybitni filozofowie, uznane autorytety w dziedzinie filozofii tworzą pewien elementarz filozoficzny, myślowy. Publikacja niezwykła. Dzięki niej można poznać ciekawy świat filozofii, ścieżki i meandry dochodzenia do najważniejszych Prawd. Publikacja, która może nauczyć za pomocą filozofii poznać świat a w nim niezwykłość człowieka dobrego, pięknego, pragnącego kochać
W książce między innymi:
1. Teologia na nauki przyrodnicze (Michał Heller)
2. Metafizyka o smaku przygody (Józef Życiński)
3. Pasja i filozofia (Józef Życiński)
4. Mistyk wśród empirystów (Józef Życiński)
5. Filozof niewidzialnego świata (Józef Życiński)
6. A,. Einstein i teologowie (Michał Heller)
7. Rozmowa ze współczesnością (Michał Heller)
8. Zagadnienie nauka a wiara w kosmologicznym kontekście (Michał Heller)
9. Wychodzenie z jaskini fizyków (Józef Życiński)
10. Między przypadkiem i celowością (Józef Życiński)
11. Poeta ewolucji (Józef Życiński)
12. Metaphysica more biologio (Józef Życiński)
13. Filozoficzne aspekty matematyczności przyrody (J. Życiński)
14. Ewolucja pojęcia masy (Michał Heller)
15. Znaczenie znaczenia (Michał Heller)
16. Empiryzm konstruktywny a spór o istnienie świata (Józef Życiński)
17. Doświadczenie granic (Michał Heller)
18. Epistemologiczne aspekty związków filozofii z nauką (Józef Życiński, Michał Heller)
Ilość:

€ 18,90

 

Hendrykowski Marek: MUNK ANDRZEJ. Ludzie polskiego kina, Biblioteka „Więzi” Warszawa 2007. Str. 167. Format: 13×20.5cm. ISBN 978-83-603-5633-3. To właśnie oni – reżyserzy, operatorzy, aktorzy, kompozytorzy muzyki filmowej, scenarzyści – będą bohaterami nowej serii, którą inauguruje książka Marka Hendrykowskiego poświecona Andrzejowi Munkowi – artyście zaliczanemu do grona najwybitniejszych twórców polskiego kina. Książka ta jest fascynującą opowieścią o niezwykle barwnym człowieku i czasie wprawdzie marnym, ale niesłychanie ciekawym. (Książka zawiera niepublikowane dotąd fotografie.) Munk zdążył zrealizować – zmarł tragicznie w wieku niespełna 40 lat, w trakcie realizacji Pasażerki, swego trzeciego filmu fabularnego – zaledwie kilka filmów. Za to, jakich Filmów! „Jak wyglądałoby polskie kino z Andrzejem Munkiem w roli głównej – pyta Andrzej Wajda we wstępie książki – i jaką stratą jest jego nieobecność przez następne trudne lata, przez które musieliśmy przejść?”

Ilość:

€ 14,90

  Holoubek Gustaw: WSPOMNIENIA Z NIEPAMIĘCI. Marginesy 2009. Str. 208. Oprawa twarda. Format: 14.2×20.8 cm. ISBN 978-83-928431-0-8. To wielkie szczęście, że taki Aktor i taki Człowiek postanowił w pewnym momencie swego życia przemówić własnym głosem, własnym słowem, w rzeczywistych pejzażach swojego dzieciństwa i swojej młodości. Opowiedział o sobie swym najbliższym, pozwalając zarazem, by jego klechda domowa dotarła do tych wszystkich, którzy podziwiali nie tylko jego Sztukę, ale i odgrywaną przezeń postać Gustawa Holoubka. Dzięki tym wspomnieniom, po raz pierwszy tak bogato zilustrowanym materiałami pochodzącymi między innymi z archiwum rodzinnego, magia teatru przekracza kolejne granice
Ilość:

€ 18,90

  INNA SCENA. Instytut Teatralny 2009. Str. 268. Format: 17×26 cm. ISBN 978-83-927170-5-8. Inna Scena to wieloletni projekt badań nad tożsamością płci, seksualnością i cielesnością w historii i współczesności teatru polskiego. Jego celem jest otwarcie rodzimej teatrologii na inspiracje płynące z krytyki feministycznej, gender i queer studies. W ramach projektu corocznie organizowane są konferencje naukowe, dające podstawę późniejszym publikacjom
Ilość:

€ 19,90

  Jackowski Aleksander: POLSKA SZTUKA LUDOWA. PWN Warszawa 2007. Str. 296. Oprawa twarda. Format: 20.5×27.5cm. ISBN 83-01-13895-0. Uroda folkloru i sztuki ludowej Polski w przystępnej i atrakcyjnej formule. Książka informuje o roli i miejscu folkloru w życiu dawnej wsi, opisuje sytuację współczesną oraz przenikanie tradycji do obyczajowości współczesnej. Omawia kulturę chłopską, wiejską i kulturę inteligencką, miejską. Pokazuje zróżnicowanie regionalne i problemy pogranicza kulturowego. Piękne, kolorowe fotografie przedstawiają najciekawsze zjawiska i zabytki, przybliżając najważniejsze dziedziny sztuki ludowej i zachodzące w niej zmiany (m.in. kościoły, kapliczki, krzyże, rzeźba i malarstwo, ubiór, tkaniny, hafty, rzemiosło artystyczne). Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla turystów z zagranicy i Polonii (obszerne podsumowanie w języku angielskim, dwujęzyczne podpisy pod ilustracjami). Może też spełniać rolę podręcznego kompendium kulturowego. Wskazuje ludowe inspiracje w sztuce polskiej XX w.
Ilość:

€ 34,90

  Klich Aleksandra: CAŁY TEN KUTZ. Biografia niepokorna. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 320. Oprawa twarda. ISBN 978-83-240-1138-4. Cały ten Kutz jest w istocie opowieścią o śląskim rozgoryczeniu, peerelowskich warunkach życia codziennego i artystycznego, o ówczesnych obyczajach, snobizmach i tęsknotach, o poszukiwaniu własnej drogi twórczej i związanych z tym cierpieniach i szczęściu, o trudnościach korzystania ze zdobytej wolności. Towarzyszymy dziecku z czynszówki w Szopienicach, studentowi, który wstydzi się paczek z domu, bo jest w nich łój, smalec i warkocz czosnku, młodemu reżyserowi bawidamkowi, nienawidzącemu Śląska z jego przaśnością i biedą, synowi marnotrawnemu, powracającemu do domowej ojczyzny, którą przecież namiętnie kocha, by przy pracy nad sławnym tryptykiem filmowym „wyrzygać ten śląski drut kolczasty”, wreszcie senatorowi i posłowi Trzeciej Rzeczpospolitej. Towarzyszymy jego śląskiej rodzinie, jego przyjaciołom, aktorom, reżyserom, pisarzom, politykom, a każda z tych niezliczonych postaci ma coś ciekawego do powiedzenia, albo przeżywa sytuację godną wielkiej sceny filmowej. Cały ten Kutz to bogata, wieloplanowa, wspaniale udokumentowana i dowcipna książka o Kutzu, Śląsku, Polsce
Ilość:

€ 18,90

 

Kołakowski Leszek: BERGSON. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 144. Oprawa twarda. Format: 14.4×20.5 cm. ISBN 978-83-240-0909-1. Nie jest to szczegółowy rozbiór Bergsonowskiej filozofii, lecz tylko wyłożenie jej głównych zrębów w sposób taki, by wywód nie był szczególnie uciążliwy w czytaniu. Chociaż książeczka zawiera krótkie komentarze autora, nie może żadną miarą konkurować z rozprawami szczegółowymi, jak Barbary Skargi Czas i trwanie, doskonałe dzieło i ostatnie, jakie zdarzyło mi się czytać w języku polskim na temat Bergsona (ze wstępu). To zwięzłe, encyklopedyczne wprowadzenie do filozofii Bergsona omawia nie tylko rozwój myśli twórcy intuicjonizmu, ale także przywołuje opinie jego krytyków i zwolenników. Zawiera ponadto krytyczne uwagi profesora Kołakowskiego. Pierwsze wydanie tej monografii poświęconej autorowi koncepcji élan vital – siły leżącej u podstaw aktywności wszystkiego co żywe ukazało się po angielsku w 1985 roku nakładem Oxford University Press. Niniejsze wydanie rozszerzono o zaktualizowane informacje bibliograficzne na temat polskich przekładów prac Bergsona i opracowań poświęconych jego myśli

Ilość:

€ 14,90

  Kołakowski Leszek: CZY PAN BÓG JEST SZCZĘŚLIWY I INNE PYTANIA. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 308. Oprawa twarda. Format: 14.5×21.1cm. ISBN 978-83-240-1258-9. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy? Czy Prawda ma jeszcze jakąś przyszłość? Co może nam dziś powiedzieć Kartezjusz - czterystulatek? I czy rzeczywiście diabeł kłamie również, kiedy mówi prawdę? Profesor Leszek Kołakowski, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, laureat nagrody im. Johna Klugego, autor takich książek jak bestsellerowe Mini-wykłady o maxi-sprawach czy O co nas pytają wielcy filozofowie, w najnowszym zbiorze swoich tekstów, napisanych w latach 1984-2008, odpowiada na te i wiele innych pytań. Z właściwym sobie humorem i dystansem do rzeczywistości prowadzi nas przez najbardziej nawet zawiłe sprawy tego świata. Co więcej, uchyla przed nami także bramy zaświatów
Ilość:

€ 19,90

  Kołakowski Leszek: FILOZOFIA POZYTYWISTYCZNA. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 256. Wyd. 4. Oprawa twarda. Format: 14.3×20.5 cm. ISBN 978-83-01-16081-4. Filozofia pozytywistyczna nie jest zwykłym podręcznikiem ani zbiorem suchych informacji, lecz raczej bogatym i żywym wykładem o perypetiach ludzkiego umysłu poznającego swój własny świat. Jak rozwijało się podejście do filozofii poznania, co i dlaczego uczone umysły były skłonne uznać za wiedzę, czemu poświęcać wysiłek badawczy, a co odrzucać jako temat beznadziejny, czyli bez widoków na rozwiązanie problemów? Leszek Kołakowski z wyjątkowym wyczuciem wydobywa fakty zarazem najważniejsze i najciekawsze w rozwoju nurtu, którego główną ambicją było porządkowanie ludzkiego poznania i trzeźwa ocena naszych poznawczych możliwości. Autor omawia poglądy kolejnych filozofów z dystansem i prawdziwą pasją historyka filozofii, tak że narracja płynie jakby w eseju napisanym dla przyjemności, niosąc jednak ze sobą ogromną ilość informacji. Czytelnik zaczyna się szybko orientować w skomplikowanym świecie Hume’a, Comte’a, Milla i Spencera, może łatwo prześledzić rozwój empirio-krytycyzmu, pragmatyzmu i wreszcie Koła Wiedeńskiego, pojmuje też rolę, jaką filozofia pozytywistyczna odegrała w dziejach refleksji nad poznaniem, jej zdobycze, ograniczenia i konsekwencje dla filozofii współczesnej
Ilość:

€ 16,90

  Kołakowski Leszek: KULTURA I FETYSZE. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 288. Wyd. 3. Format: 14.3×20.5 cm. Oprawa twarda. ISBN 978-83-01-16087-6. Kultura i fetysze to zbiór esejów z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Rozważania dotyczą klasycznych problemów filozoficznych i podstawowych pojęć, wokół których organizuje się specyficznie ludzka działalność człowieka – ów naddatek ludzkich sił i energii dający w efekcie tzw. kulturę. Istota filozofii, natura prawdy, mechanizmy i typy osobowości, problem decyzji, autorytetu, religii, wreszcie pytanie, w jakimś sensie autoironiczne, o znaczenie humanistyki i humanistów – to zagadnienia, które Autor bada ze swobodą i zainteresowaniem wytrawnego filozofa i historyka. Dla czytelnika uderzający jest widoczny w tych wczesnych tekstach szczery szacunek dla myśli Marksa, oparty na dogłębnej lekturze i prawdziwym zrozumieniu, oraz niechęć do wszelkich upraszczających interpretacji Marksowskiej filozofii. A właściwie szerzej: wspólnym mianownikiem esejów jest odrzucenie niesamodzielności myślowej, banalności w refleksji, urzeczawiającego i abstrakcyjnego podejścia do świata i życia. Książka stanowi krytykę powierzchownego myślenia i poprzestawania na grubych podziałach – jest wyrazem fascynacji złożonością świata i bogactwem różnic. Niezwykle inspirująca i aktualna lektura
Ilość:

€ 19,90

Kołakowski Leszek: O CO NAS PYTAJĄ WIELCY FILOZOFOWIE. Trzy serie. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 262. Oprawa twarda. Format: 12.8×20 cm. ISBN 978-83-240-1065-3. Połączone w jednym tomie trzy serie cieszących się wielkim zainteresowaniem telewizyjnych wykładów Leszka Kołakowskiego o wielkich filozofach to już prawie minileksykon, a na pewno znakomita zachęta do zajęcia się „umiłowaniem mądrości”. Tacy mistrzowie jak Sokrates, Platon, Arystoteles, Augustyn, Tomasz z Akwinu, Mistrz Eckhart, Kartezjusz, Pascal, Leibniz, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger - i jeszcze wielu innych nie mniejszych filozofów - stawiają nam pytania. O dobro, o to, czy zasady moralne mają charakter arbitralny, czy można wierzyć w Boga i twierdzić zarazem, że nic o Nim nie wiadomo. I wiele, wiele innych. Dobrych podręczników, słowników i encyklopedii jest pod dostatkiem. Nie zamierzam „streszczać” Platona, Kartezjusza czy Husserla, byłaby to śmieszna ambicja. Chciałbym mówić o wielkich filozofach w taki sposób, by u każdego wyłowić jedną myśl, która dla niego samego jest ważna, należy do filarów domu, jaki zbudował, a zarazem dla nas teraz jest zrozumiała, jakąś strunę w naszym umyśle potrąca
Ilość:

€ 16,90

Kołakowski Leszek: SEN. G+J RBA 2009. Str. 176. Oprawa twarda. Format: 24.4×30.5 cm. ISBN 978-83-600-0662-7. Niezależnie od tego, czym kierował się Pan Bóg albo ewolucja, obdarzając nas snem, warto zastanowić się nad tym: gdybyśmy wcale spać nie potrzebowali i nawet nie wiedzieli, że coś takiego istnieje, czy życie nasze byłoby dzięki temu szczęśliwsze, czy wręcz przeciwnie?
Ilość:

€ 39,90

  Kołakowski Leszek: ŚWIADOMOŚĆ RELIGIJNA I WIĘŹ KOŚCIELNA. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 672. Wyd. 3. Oprawa twarda. Format: 16.8×23.8 cm. ISBN 978-83-01-16088-3. Leszka Kołakowskiego zawsze pasjonował problem Boga i religii – niniejsza książka jest nie tylko wyrazem tej pasji, ale efektem systematycznego przedzierania się przez tę problematykę przez siedem lat, jedynym bodaj systematycznym ujęciem przez Profesora dziejów i spraw religii. Autor nie byłby sobą, gdyby obok perspektywy historycznej i filozoficznej nie nadał swemu wykładowi charakteru osobistego. Sympatie i antypatie, a często wręcz irytacje, widać tu jak na dłoni, dlatego czytelnik czuje się, jakby uczestniczył w burzliwej dyspucie o sensie i historii chrześcijaństwa, a nie tylko poznawał kolejne fakty. Kołakowskiego interesuje bowiem istota religijności i mechanizmy prowadzące do powstawania świadomości religijnej – obok, na powierzchni albo w samym centrum świadomości filozofującej. Dyskursy religijne nie działają bowiem w próżni, lecz w świecie wypełnionym wieloma innymi typami refleksji. Książka zdaje sprawę z tej złożoności, odnosząc też sferę myślenia do sfery społecznej i historycznej, czyli do instytucji religijnych, badając potrzebę tych instytucji oraz ich rozwój. Wywód wzbogacają cytaty do tekstów źródłowych, anegdoty i jasny, a przy tym barwny styl Leszka Kołakowskiego
Ilość:

€ 29,90

  Kołakowski Leszek: UŁAMKI FILOZOFII. Wyd. Prószyński Warszawa 2009. Str. 134. Oprawa twarda. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-7469-872-6. Kilkudziesięciu znanych myśli wielkich filozofów, od antyku po współczesność, uzupełnionych refleksjami Leszka Kołakowskiego. Poruszają najważniejsze kwestie filozoficzne: problem poznania i prawdy, istnienia świata i istnienia Boga, dobra i zła, świadomości i wolności. Leszek Kołakowski, prowadząc czytelnika przez tę bardzo skrótową i osobistą historię filozofii, opatruje słynne zdania wnikliwym, czasem przewrotnym lub krytycznym komentarzem. Ułamki filozofii to oryginalna zachęta do własnych dociekań filozoficznych, inspirująca lektura dla każdego czytelnika
Ilość:

€ 12,90

  Kopciński Jacek: NASŁUCHIWANIE. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta. Biblioteka „Więzi” tom 228 Warszawa 2008. Str. 486. Format: 14.4×20.4 cm. ISBN 978-83-603-5650-0. Książka Jacka Kopcińskiego nie tylko pogłębia odczytanie twórczości autora Jaskini filozofów, ale wnosi także istotny wkład w rozumienie nowoczesnego teatru w jego skomplikowanych związkach z tekstem literackim. Rozpisując swoje sztuki na głosy, przekonuje Kopciński, Herbert stworzył wyjątkową formę literacko-teatralną, która sama w sobie stała się metaforą antropologiczną
Ilość:

€ 18,90

  Król Marcin: FILOZOFIA POLITYCZNA. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 324. Oprawa twarda z obw. ISBN 978-83-240-1028-8. W swojej najnowszej książce profesor Marcin Król, przedstawia historię najważniejszych pojęć filozofii politycznej. W kolejnych rozdziałach kreśli zarys historii idei wolności, tłumaczy, czym jest polityczność, odpowiada na pytanie, dlaczego polityka nie może obejść się bez koncepcji natury ludzkiej. Król stara się także wyznaczyć cele i zadania, jakie stoją przed współczesną filozofią polityczną, która ponad wszystko ma pomóc ludziom przygotować się na zmianę świata. Napisana potoczystym, pełnym życia językiem, Filozofia polityczna Marcina Króla, to pozycja obowiązkowa dla każdego myślącego człowieka
Ilość:

€ 18,90

  Krzemiński, Ireneusz: CO SIĘ DZIEJE MIĘDZY LUDŹMI? Wyd. Open & Wyd. Jacek Santorski. Str. 213. Oprawa. ISBN 83-85254-58-7. Książka ta przedstawia kilka najważniejszych teorii z obszaru socjologii i psychologii społecznej, które próbują objaśnić to, co się dzieje pomiędzy ludźmi, a więc problem społecznych interakcji
Ilość:

€ 14,99

  Krzyżaniak Beata: BIBLIA I ANTROPOLOGIA. Red. Wyd. Poznańskiego Tow. Przyjaciół Nauk. Str. 162. Format: 17×24cm. ISBN 83-7063-421-4. Głównym celem pracy jest przybliżenie najbardziej charakterystycznych sposobów ujmowania Pisma Świętego, jakie wraz z rozwojem refleksji religioznawczej i kulturoznawczej zaznaczyły się w studiach szeroko rozumianej antropologii
Ilość:

€ 14,90

  Kuryluk Ewa: KANGÓR Z KAMERĄ 1959-2009. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 208. ISBN 978-83-88021-23-7. Format: 20.5×29.5cm. Ewa Kuryluk - malarka, pionierka instalacji tekstylnej, fotografka i pisarka - obchodzi w tym roku jubileusz swojej pracy. Postanowiła zostać malarką wiosną 1959 roku - po namalowaniu pierwszego autoportretu, który uznała za udany - a latem 1959 roku zrobiła sobie na wakacjach pierwszą autofotografię. Z tej okazji dwie galerie- krakowska Galeria Artemis i warszawska Galeria Rempexu Art+on - prezentują dorobek artystki i wydają wspólnym nakładem pierwszą książkę o jej autofotografii, polsko-angielską, adresowaną do miłośników twórczości Ewy Kuryluk na całym świecie i amatorów współczesnej fotografii. Z tysięcy swoich zdjęć Ewa Kuryluk wybrała do tej książki trzysta i opatrzyła je komentarzami. O różnych aspektach autofotografii i jej związku z innymi gatunkami sztuki uprawianej przez artystkę piszą w swoich esejach Małgorzata Baranowska, Zofia Gebhard, Agata Jakubowska i Agnieszka Taborska, a Dorota Monkiewicz z rozmawia z Ewą Kuryluk
Ilość:

€ 14,90

Kuźniak Angelika: MARLENE. Wyd. Czarne Wołowiec 2009. Str. 208. ISBN 978-83-7536-114-8. Prawie osiemnaście miesięcy po śmierci Marleny Dietrich do Berlina trafia 25 ton rzeczy będących wcześniej jej własnością. Są wśród nich szmaty do podłogi, rolki papieru toaletowego i niedopałki, a także egzotyczne ptasie pióra szmuglowane przez granice, bo zakazane ze względów ekologicznych… Jest też notes. Czerwony, niewielki, siedem i pół na jedenaście i pół centymetra. Na ostatniej stronie pod napisem „Pologne, Poland” kilka polskich nazwisk. Wśród nich: Zbigniew Cybulski. Gdy zimą 1964, a potem w 1966 roku Marlena Dietrich przyjechała z koncertami do Polski, było to dla brudnoszarego, kolejkowego PRL-u zetknięcie ze zjawiskiem tak luksusowym i egzotycznym, że nie miało znaczenia nawet to, że gwiazda jest po sześćdziesiątce, pod suknię zakłada specjalistyczny kostium wyszczuplający i pozwala się fotografować tylko z jednej strony. Przyjmowano ją entuzjastycznie jako tą, która zwróciła się przeciw faszyzmowi. Tymczasem przez dużą część Niemców traktowana była ciągle jako nikczemna zdrajczyni i dawano tej opinii publiczny wyraz. Angelika Kuźniak pisze historię żywą, bogatą i w całym tego słowa znaczeniu zakulisową. Daje czytelnikowi do rąk kalejdoskop, w którym wrażenia fotografów i konferansjerów, wspomnienia przyjaciół, wpisy z ostatnich, nigdy niepublikowanych dzienników Dietrich, zapiski o pogodzie i kursach walut oraz artykuły prasowe układają się w coraz ciekawsze i barwniejsze obrazy, dla których ważnym tłem jest powojenna historia Europy. Dzięki temu dostajemy narysowany z pasją dokumentalisty portret niezwykłej kobiety i niezwykłego czasu
Ilość:

€ 16,90

  Legutko Ryszard: TRAKTAT O WOLNOŚCI. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007. Str. 248. Format: 14×22.5 cm. ISBN 978-83-7453-763-6. Esej mający na celu gruntowną analizę pojęcia wolności, odgrywającego kluczową rolę we współczesnym życiu społecznym i politycznym. Autor przygląda się klasycznym ujęciom tej kategorii, od koncepcji Platońskiej po liberalizm, śledząc często nieuświadomione założenia leżące u ich podstaw. Powołując się na aktualnie dyskutowane i nieraz kontrowersyjne przykłady, ukazuje trudności, jakie napotykają poszczególne ujęcia tego problemu, gdy w sposób nieuprawniony nadmiernie rozszerza się lub ogranicza ich pole znaczeniowe
Ilość:

€ 19,90

  Libicki Piotr, Libicki Marcin: DWORY I PAŁACE WIEJSKIE NA MAZOWSZU. Wyd. Rebis Poznań 2009. Str. 584. Oprawa twarda. Format: 15.4×22.6 cm. ISBN 978-83-7301-826-6. Dwory i pałace wiejskie to nie tylko istotny element krajobrazu architektonicznego dawnej Polski, lecz przede wszystkim materialne świadectwo ważnej części kultury naszego kraju, która została niestety zaprzepaszczona. Dlatego z pełnym uznaniem należy odnieść się do wysiłku Autorów, by choć częściowo ocalić ją od zapomnienia.
prof. Stanisław Mossakowski
Ta arcyciekawa książka, pełna nieznanych drobnych faktów a nawet niespodzianek, to nie tylko absorbująca lektura, ale także pierwszorzędny materiał historyczny, który może służyć do badań na temat szlachty, ziemiaństwa i inteligencji polskiej na tle dramatycznych przemian społecznych ostatnich dwóch stuleci.
Adam Zamoyski, historyk
Ilość:

€ 39,90

  Lipszyc Adam: ŚLADAMI JUDAIZMU W FILOZOFII XX WIEKU. Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra 2009. Str. 200. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-923264-7-2. Niniejsza książka stanowi omówienie wybranych koncepcji, jakie pojawiły się w filozofii żydowskiej XX wieku, od Hermanna Cohena po Jacquesa Derridę. Rozważam tutaj nie tylko myślicieli identyfikujących się z judaizmem, lecz także i tych, którzy są odeń bardzo oddaleni, a mimo to odwołują się do jego intelektualnych zasobów
Ilość:

€ 16,90

  Łuczak Maciej: MIŚ CZYLI ŚWIAT WEDŁUG BAREI. Prószyński i S-ka Warszawa 2007. Str. 232. Oprawa twarda. Format: 24×16.8 cm. ISBN 83-7469-458-2. „Miś” jest wspaniałą komedią, ponieważ zbiegło się w nim kilka czynników stanowiących o sukcesie: talent autorów, w tym umiejętność obserwacji, zdolność syntezy i – co oczywiste – umiejętność rozśmieszania, dalej: głęboka niezgoda na system popularnie zwany socjalizmem i na brak suwerenności, dalej: postanowienie obwieszczenia widzom tej niezgody w sposób tak wyraźny, w jaki nikomu w filmie się jeszcze nie udało, i wreszcie: moment historyczny, krótki oddech wolności po sierpniu 1980, który niespodziewanie sprawił, że „Miś” przeszedł przez ekrany w formie zafałszowanej przez cenzurę w stopniu tak nieznacznym, o jakim Stanisław Bareja nawet nie mógł marzyć przy swoich filmach w poprzednich latach. A zaczynał go kręcić jeszcze w czasach, kiedy o wejściu na ekran „czegoś takiego” po prostu nie mogło być mowy. Dał mi do przeczytania scenopis tuż przed pierwszym dniem zdjęciowym. Byłem zachwycony, ale nie wierzyłem, że dadzą mu kręcić. Powiedziałem: „Jakiś ubek z ekipy doniesie i odbiorą ci film jeszcze w trakcie zdjęć!”. Jakże się cieszę, że nie miałem racji... Jacek Fedorowicz
Ilość:

€ 16,90

  MALARSTWO POLSKIE ENCYKLOPEDIA. Wyd. PWN Warszawa 2009. Oprawa twarda. Format: 20.5×29.5cm. Str. 256. ISBN 978-83-01-16119-4. Książka poświęcona najwybitniejszym twórcom i ich dziełom powstałym na ziemiach polskich od średniowiecza po czasy współczesne. Książka prezentuje sylwetki artystów oraz eseistyczne opisy ich wybranych dzieł przedstawionych na dużych reprodukcjach. Dorobek malarzy ukazują dodatkowo ilustracje innych obrazów, w tym autoportrety. Całość wzbogacają informacje dotyczące kierunków artystycznych, technik malarskich, a także ciekawostki i cytaty. Materiał ułożono chronologicznie z podziałem na epoki, wyodrębnione oddzielnymi stronami otwierającymi. Publikacja ma charakter albumowy, ale stanowi również kompendium niezbędnej wiedzy o dziejach polskiego malarstwa, a także naszej kultury i historii odzwierciedlonej w obrazach. Tym samym została przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, zarówno dla młodszych (uczniów szkół średnich), jak i starszych czytelników
Ilość:

€ 29,90

  Michalski Krzysztof: PŁOMIEŃ WIECZNOŚCI. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 300. Format: 14.3×20.5cm. ISBN 83-240-0824-7. Książka składa się z dziewięciu esejów, poświęconych tematowi wieczności, jako „wiecznego powrotu tego samego”. W interpretacji Michalskiego myśl Nietzschego ukazuje liczne pokrewieństwa z filozofami, poetami i pisarzami bliskiego mu czasu: Heglem, Kafką, Kierkegaardem, Marksem, Rilkem… „Tematem tej książki jest wieczność, pojęcie wieczności. Punktem wyjścia – Nietzsche. Myśl Nietzschego zorganizowana jest w jedną, spójną całość właśnie przez pojęcie wieczności: to oryginalne, choć zarazem mocno osadzone w tradycji nietzscheańskie pojęcie daje do myślenia nie tylko współczesnemu z nim czytelnikowi. […] Wieczność jest pojęciem fizjologicznym. Bowiem pojęciem, w którym wychodzi na jaw umocowanie naszego życia w czasie, jest ciało. Jeśli więc wieczność ma wyrażać się w czasie – to właśnie ta nasza cielesna obecność w świecie, ciało, musi być jej wyrazem. […] Jesteśmy chorzy na wieczność; jej chronicznym stanem jest czas, kryzysem miłość i śmierć”. (ze słowa wstępnego autora)
Krzysztof Michalski (ur. 1948), znawca i badacz filozofii niemieckiej XIX i XX wieku; autor wielu prac poświęconych tej problematyce oraz tłumaczeń. Rektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Boston University. Był przyjacielem ks. Józefa Tischnera
Ilość:

€ 16,90

 

Miklaszewski Krzysztof: TADEUSZ KANTOR. Między śmietnikiem a wiecznością. PIW Warszawa 2007. Str. 308. Oprawa twarda. Format: 16.8×24cm. ISBN 978-83-06-03092-1. Krzysztof Miklaszewski znał Tadeusza Kantora jak mało kto. Przez piętnaście lat był dokumentalistą jego twórczości, służył za powiernika idei i myśli, grał w największych przedstawieniach Teatru Cricot 2. Z jego spotkań z Kantorem zrodziły się zapiski, rejestracje, zdjęcia, filmy, cykle, nagrania rozmów i wykładów. Pudła z dokumentacją tych spotkań zawierają wciąż wiele niepublikowanych materiałów, unikatowych zapisków i nagrań, wiele, jak nazywa je sam autor, ,,Kantorowskich odpadów’’. Z tych właśnie ,,odpadów’’ komponuje Miklaszewski książkę o Tadeuszu Kantorze i jego sztuce – znakomity kolaż wspomnień, idei, fotografii, cytatów, refleksji i humoru

Ilość:

€ 26,90

  Nader Luiza: KONCEPTUALIZM W PRL. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009. Str. 429. Format: 16.2×21.6 cm. ISBN 978-83-235-0570-9. Książka jest krytyczną analizą fragmentu historii sztuki konceptualnej w Polsce lat 60. i 70., przewartościowując dotychczas wypracowane modele jej interpretacji. Traktując fenomen konceptualizmu jako formację dyskursywną, autorka opisuje i bada realizacje artystyczne, teksty, wystawy, wydarzenia i polemiki powstałe w kręgu Galerii Pod Moną Lisą (Wrocław), Akumulatory 2 (Poznań) oraz w Galerii Foksal (Warszawa) w ich specyficznym kontekście instytucjonalnym i ideologicznym, koncentrując się na różnicach i nieciągłościach wypracowywanych definicji. Autorka przeciwstawia się wąskiej definicji konceptualizmu oraz esencjalistycznej lekturze konceptualnych prac, badając wyłaniającą się z nich konstrukcję podmiotowości, funkcję autora, rolę języka i filozofii. Konceptualne propozycje artystyczne rozpatruje również wobec toczących się w humanistyce na przełomie lat 60. i 70. dyskusji na temat znaczenia, władzy/wiedzy, prawdy i interpretacji. Stawia pytania o krytyczny potencjał sztuki konceptualnej, a także o powody jej represji w przestrzeni historii sztuki w Polsce, ujawniając konceptualizm jako doświadczenie, które przemieszcza i rozszczepia tradycyjne pojęcia historii, pamięci i archiwum
Ilość:

€ 19,90

 

NIE POWTARZAŁEM SIEBIE. Redakcja: Waldemar Chrostowski, Mirosław Słowiński. Wyd. Adam 2008. Str. 160. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-7232-802-1. Kolejna książka z serii Sławni, Znani i Kochani to ostatni niedokończony wywiad z wielką postacią polskiej sztuki filmowej Jerzym Kawalerowiczem. Opowiadając, Jerzy Kawalerowicz staje się jak wytworny oraz pewny swoich umiejętności i warsztatu malarz. Wychował się w otoczeniu rodziny, w której malarstwo cos znaczyło. Żywił zamiłowanie do barw, proporcji i realizmu wspomaganego ogromna dozą znaczeń ponaddosłownych, a także symbolicznych. Ten swój geniusz przeniósł do sztuki filmowej, a jego zmysł praktyczny i organizacyjny sprawił, że z perspektywy czasu został słusznie obwołany twórcą polskiej szkoły filmowej. W naszej rozmowie te talenty przenoszą się na umiejętność malowania słowem, a owocem tego przedsięwzięcia jest zarys biografii i portret wewnętrzny reżysera. I nie chodzi tu jedynie o próbę opisania tego, w czym uczestniczył i co przeżył, ale o znacznie trudniejszy i bardziej ambitny wysiłek zrozumienia siebie, bo: żeby siebie zrozumieć, trzeba siebie opowiedzieć

Ilość:

€ 9,90

  NIEDOKOŃCZONA DYSKUSJA. Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 198. Format: 16×23 cm. ISBN 978-83-233-2581-9. Prezentowany w niniejszej książce zestaw tekstów dwóch rosyjskich adwersarzy – katolika i wyznawcy prawosławia, kapłana i świeckiego teologa – stanowi intrygujący rozdział dziejów rosyjskiej myśli religijnej. Myśli poprzedzającej i kształtującej preekumeniczne koncepcje Sołowjowa. Ale nie tylko z tego powodu jest – niestety niedokończona – dysputa między Gagarinem z Chomiakowem warta szerszego poznania. Jak się bowiem wydaje, stanowi ona wartość samą w sobie, a także ciągle zachowuje swą doniosłość zarówno ze względów historycznych (dla badaczy myśli rosyjskiej, historii ruchu ekumenicznego, historii teologii, a zwłaszcza eklezjologii), jak i bogactwa poruszonej w niej idei. (Leszek Augustyn)
Ilość:

€ 16,90

  Nietzche Friedrich: RADOSNA WIEDZA. Biblioteka Mnemosyne, słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 336. Oprawa twarda. Format: 16.2×21.5 cm. ISBN 978-83-7453-824-4. Radosna wiedza to nowy przekład autorstwa Małgorzaty Łukasiewicz, pierwszy po tłumaczeniu Leopolda Staffa, opublikowanym sto lat temu
Ilość:

€ 29,90

  Nowosielski Jerzy, Podgórzec Zbigniew: ROZMOWY Z JERZYM NOWOSIELSKIM. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 448. Oprawa twarda. ISBN 978-83-240-1181-0. Książka będąca zapisem spotkań dwóch niezwykłych osobowości: Jerzego Nowosielskiego - wybitnego malarza, autora wielu ikon i sakralnych polichromii, a także myśliciela i prawosławnego teologa oraz Zbigniewa Podgórca - dziennikarza, znawcy kultury rosyjskiej, świetnego tłumacza dzieł Dostojewskiego, Gogola czy Szałamowa. Tematem ich rozmów, które prowadzili ze sobą bez mała przez ćwierć wieku, są „sprawy święte”: Bóg, Kościół, sztuka, cały świat - widziany w perspektywie Wieczności. Na tom składają się dwie klasyczne już i legendarne książki - Wokół ikony oraz Mój Chrystu - uzupełnione o nigdy niepublikowane dotąd rozmowy
Ilość:

€ 24,90

 

Osterwa Juliusz: ANTYGONA HAMLET TOBIASZ DLA TEATRU SPOŁECZNEGO. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2007. Str. 270. Format: 17x24cm. ISBN 978-83-229-2822-6. Tom zawiera przygotowane przez Juliusza Osterwę w latach drugiej wojny światowej sceniczne opracowania Antygony, Hamleta i starotestamentowej Księgi Tobiasza. Książka jest kolejnym etapem długofalowego procesu udostępniania niepublikowanej spuścizny rękopiśmiennej twórcy Reduty, rozpoczętego w latach 80. przez Ireneusza Guszpita. Zamieszczone w niej opracowania są autonomicznymi dziełami sztuki oraz sugestywnymi propozycjami interpretacyjnymi i scenicznymi. Stanowią także cenne" źródła historyczne, stwarzające niezwykle rzadką okazję-przyjrzenia się procesowi twórczemu wybitnego artysty. Opracowania te przeznaczone były dla Teatru Społecznego, którego ideę Osterwa rozwijał niemal od początku swej pracy scenicznej, a w łatach czterdziestych ostatecznie sformułował

Ilość:

€ 14,90

Ostrowski Jan K., Lewicka-Depta Zofia: DWÓR POLSKI W STAREJ FOTOGRAFII. Wyd. Bosz Olszanica 2007. Str. 212. Oprawa twarda. Format: 27×30cm. ISBN 83-89747-43-3. Dwór polski to symbol dawnej tradycji, kultury i obyczaju. Niestety, niewiele już takich siedzib pozostało. Tym cenniejsze są zatem archiwalne zdjęcia, na których utrwalono polskie dwory. Album powstał we współpracy z Archiwami Państwowymi. Autorem wstępu jest wybitny znawca tematu, prof. Jan K. Ostrowski
Ilość:

€ 39,90

  Plater Zyberk Małgorzata: JAN BUŁHAK FOTOGRAFIK. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A. Warszawa 2007. Str. 226. Oprawa twarda z obw. Format: 24x30cm. ISBN 83-7100-880-1. Album wydany został w 130. rocznicę urodzin Jana Bułhaka. Jest to pierwszy wydany legalnie zbiór fotografii wykonanych przez znakomitego polskiego artystę. Na stronach tego pięknie i starannie wykonanego albumu zamieszczono 167 fotografii, jak również kalendarium dokumentujące koleje życia fotografika.

Jan Bułhak należał do najwybitniejszych polskich artystów fotografów, wywarł znaczny wpływ na rozwój fotografii w Polsce okresu międzywojennego i powojennego. Twórczość fotograficzną rozpoczął już w wieku 19 lat. W kolejnych latach zajmował się dokumentacją architektury Wilna, a potem innych polskich miast. W latach 1919-39 zajął się pracą pedagogiczną. Był kierownikiem Zakładu Fotografii Artystycznej przy Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W latach 20. XX wieku był współzałożycielem i prezesem Fotoklubu Wileńskiego (1928) i Fotoklubu Polskiego, a po II Wojnie Światowej - Związku Polskich Artystów Fotografów (1947), który od 1952 istnieje pod nazwą Związku Polskich Artystów Fotografików. Tworzył w tzw. technikach szlachetnych (guma, wtórnik). Wykonywał przejmujące portrety i symboliczne krajobrazy oraz fotografował chłopów, w czym kontynuował tradycję XIX-wiecznej fotografii zakładowej”. Większość artystycznej spuścizny Bułhaka (krajobrazy, zabytki architektury, portrety) spłonęła w czasie II wojny. Jan Bułhak nazywany jest Ojcem polskiej fotografii”
Ilość:

€ 34,90

  SALON NIEZALEŻNYCH. Dzieje pewnego kabaretu. Tadeusz Nyczek, Janusz Weiss, Jacek Kleyff, Michał Tarkowski. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 208. Oprawa twarda. Format: 16.6×24 cm. ISBN 978-83-240-0977-0. Na pierwszy rzut oka trudno to stwierdzić, ale książka jest jednym z najciekawszych portretów PRL-u. Losy bohaterów służą do wyjaśnienia, jak można było pozostać niezależnym w latach reżimu, a także, jak tej postawy nie zaniechać w nowej rzeczywistości (dzieje artystów doprowadza autor do roku 2007). Bo Salon Niezależnych - tworzony przez Jacka Kleyffa, Michała Tarkowskiego i Janusza Weissa - szedł w poprzek swoim czasom: szydził z polskiej małej stabilizacji czy nawet ze zbuntowanego teatru studenckiego. Był niezależny od mód i oczekiwań również publiczności, nie tylko oficjalnych władz, które wreszcie rozzłoszczone uniemożliwiły funkcjonowanie kabaretu. Co jest najciekawsze? Że bycie niezależnym i dziś jest trudne. Lekcja, jaką dawał Salon, ciągle pozostaje aktualna. Terror politycznej poprawności, śmiertelnie poważnie traktowane sympatie polityczne, ogłupianie tele - odbiorców - odetnijmy się od tego dzięki Salonowi. Kto słyszał śpiewaną przez Kleyffa Telewizję, ten wie, że jest ciągle aktualna, może nawet dzisiaj bardziej. A Janusz Weiss wykpiwa brak wyobraźni urzędników, jak wykpiwał niegdyś - choć wtedy nie telefonując jeszcze „w nietypowej sprawie”. Kto ceni absurdalny humor, łamiący polskie kulturowe kody, tego do Salonu nie trzeba długo przekonywać. Bażant i kura, O niespełnionej miłości na terenie magazynu kółka rolniczego, Jajco Holenderskie Blues - te legendarne utwory są znane kręgowi wielbicieli. Zasługują na szerszy odbiór, dlatego edycji będzie towarzyszyła płyta CD
Ilość:

€ 22,90

  SCENA I EKRAN. Przestrzeń dialogu interartystycznego. Red. Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2007. Str. 259. Format: 16.4×23.4cm. ISBN 978-83-231-2098-8. W grudniowy wieczór 1895 roku trzydziestu pięciu paryżan w Salonie Indyjskim Grand Cafe obejrzało pierwszy pokaz wynalazku Augusta i Louisa Lumiere, a nowa forma widowiska zafascynowała wkrótce wielu ludzi profesjonalnie związanych z teatrem - reżyserów, aktorów, producentów i właścicieli, zaadaptowanych później na widownie „kinematografu”, wodewilowych sal przy Champs Elysees. Jednak niewielu z nich przypuszczało wówczas, że niesforna młodsza siostra - filmowa - zdoła kiedykolwiek dorównać swojej starszej - sztuce teatru. Kwestionowane na początku, albo traktowane najwyżej ca ira, pokrewieństwo okazać miało się jednak coraz silniejszym związkiem. Taka była owego związku prehistoria. Co było później? Jakie zjawiska znalazły się we wspólnej przestrzeni interartystycznego dialogu teatru z filmem i innymi sztukami audiowizualnymi? Jak sztuka teatru wpływała na film? Jak sztuka kinematograficzna inspirowała teatr? Na te właśnie pytania starają się odpowiedzieć autorzy zebranych tutaj studiów i szkiców
Ilość:

€ 18,90

Skarga Barbara: TERCET METAFIZYCZNY. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 148. Oprawa twarda. Format: 12.4×19.5 cm. ISBN 978-83-240-1142-1. Nowa książka najwybitniejszej polskiej filozofki. Barbara Skarga zajmuje się w niej fundamentalnymi zagadnieniami metafizycznymi - światem, skończonością i samotnością. Inspiracją dla autorki był wygłoszony pod koniec lat dwudziestych wykład Martina Heideggera dotyczący tych samych kwestii. Nie należy jednak sądzić, że Tercet metafizyczny to tylko streszczenie lub analiza poglądów Heideggera. Barbara Skarga idzie własną drogą i często się z nim nie zgadza. Zastanawia się nad tym, czym jest przestrzeń i czas, czyli najważniejsze składniki świata, czym różni się indywidualny świat każdego z nas od świata innych istot, jaką rolę odgrywają w nim prawa fizyczne, a jaką emocje. Czy samotność jest naturalnym i pożądanym stanem dla człowieka, a skończoność czymś nieuniknionym?
Ilość:

€ 14,90

  Skarga Barbara: TOŻSAMOŚĆ I RÓŻNICA. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 388. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 12.8×20cm. ISBN 978-83-240-1267-1. Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne to jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych ostatnich lat. W 1998 roku uhonorowano ją Nagrodą im. Jana Długosza. Barbara Skarga podejmuje w niej refleksję nad tożsamością - pojęciem bardzo często używanym w debacie publicznej, a jednocześnie w samej filozofii podejrzanym i z tego powodu niepogłębionym. Autorka skupia się na jego metafizycznej analizie, odwołując się m.in. do rozważań Heideggera i Lévinasa. „Nie podzielam tezy o śmierci człowieka ani niechęci do humanizmu w jego rozmaitych wymiarach”, pisze we wstępie. „Nie sądzę, by wszelkie filozofie, które coś mówią o człowieku, należało uznać za błędne, ulegające iluzjom”. Książka Barbary Skargi to powrót do fundamentalnych pytań o ludzką kondycję
Ilość:

€ 19,90

 

Skórzyńska Agata: TEATR JAKO ŹRÓDŁO PONOWOCZESNYCH SPEKTAKLI SPOŁECZNYCH. Wyd. Poznańskie 2007. Str. 285. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-7177-500-0. Celem pracy było badanie widowiskowego charakteru życia społecznego w Polsce w warunkach kultury ponowoczesnej. Zostaje on określony mianem spektaklu społecznego i obejmuje praktyki społeczne przeznaczone do oglądania, zakładające zbiorowe uczestnictwo widzów. Zostają one w pracy analizowane pod kątem występowania w nich elementów spektaklu teatralnego, takich jak organizacja przestrzeni, występowania wizualnych elementów spektaklu oraz uczestnictwo widzów i aktorów. W teoretycznej części rozprawy (3 pierwsze rozdziały) zoperacjonalizowane zostaje pojęcie spektaklu społecznego poprzez wskazanie na jego źródła w nowoczesnej refleksji społecznej, zbadanie jego specyfiki w warunkach kultury ponowoczesnej oraz porównanie ze współczesnymi praktykami teatralnymi (w najnowszym teatrze alternatywnym). W empirycznej części pracy, pojęcie to zostaje wykorzystane w badaniach nad trzema wydarzeniami: Prawyborami do Parlamentu Europejskiego we Wrześni (maj 2004), Nabożeństwa Apel III Tysiąclecia na Lednicy (maj 2004), Akcji promocyjnych na terenie CSH i B Stary Browar w Poznaniu (grudzień 2004)

Ilość:

€ 18,90

 

Słonimski Antoni: ROMANS Z X MUZĄ. Teksty filmowe z lat 1917-1976. Biblioteka Więzi Warszawa 2007. Str. 308. Oprawa twarda. Format: 14.6×21cm. ISBN 83-603-5622-X. Antoni Słonimski od najwcześniejszych lat miał niewątpliwą pasję do kina i znał się na filmie jak mało kto. W pisaniu o filmie i o kinie, jakie od 1917 roku przez całe życie uprawiał, od samego początku dało znać o sobie przekonanie i niezwykłości fenomenu kinematografu oaz otwartość na to, co ta nowa dziedzina sztuki z sobą niesie

Ilość:

€ 18,90

  SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY SZTUK PIĘKNYCH. Red. Krystyna Kubalska-Sulkiewicz, Monika Bielska-Łach, Anna Manteuffel-Szarota. Wyd. PWN Warszawa 2007. Str. 480. Wyd. 5. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.3cm. ISBN 83-01-12365-6. Słownik zawiera 4000 haseł z zakresu architektury, urbanistyki, malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku, rzemiosła artystycznego. Tematyka książki znacznie wykracza poza tradycyjne pojęcie sztuk pięknych i obejmuje również zagadnienia z teorii sztuki, ikonografii, muzeologii, konserwacji, kolekcjonerstwa, sztuki ogrodowej i sztuki ludowej. Uzupełnieniem są hasła z dziedzin nauk pomocniczych historii sztuki. W książce zamieszczono również bogaty materiał ilustracyjny (820 ilustracji czarno-białych i 220 barwnych). Słownik adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno do wszystkich, którzy profesjonalnie zajmują się sztuką, jak i do miłośników, kolekcjonerów i hobbystów
Ilość:

€ 16,90

 

SŁOWNIK WIEDZY O TEATRZE. Od tragedii antycznej do happeningu. Opr. Dariusz Kosiński, Anna Wypych-Gawrońska, Anna Stafiej i inni. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2008. Str. 464. Format: 20×25cm. ISBN 978-83-7446-689-9. Znakomity przewodnik dla początkujących miłośników sztuki teatralnej i koneserów. Ukazuje dzieje teatru, przybliża teatr dramatyczny Zachodu i teatr muzyczny

Ilość:

€ 16,90

 

Sołowjow Włodzimierz: UZASADNIENIE DOBRA. Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 429. Format: 16×23 cm. ISBN 978-83-233-2164-4. Czy nasze życie ma w ogóle jakiś sens? Jeśli tak, to czy ma on moralny charakter, czy jest zakorzeniony w moralności? Jeśli tak, to na czym on polega, jak brzmi jego prawdziwe i pełne określenie? Nie można ominąć tych pytań, na które współczesna świadomość nie daje zgodnej odpowiedzi. Jedni odmawiają życiu wszelkiego sensu, inni uważają, że sens życia nie ma nic wspólnego z moralnością, że w ogóle nie zależy od naszych prawidłowych czy dobrych relacji z Bogiem, z ludźmi i z całym światem, jeszcze inni wreszcie, uznając znaczenie norm moralnych dla życia, określają je w najrozmaitszy sposób, prowadząc ze sobą spory wymagające analizy i rozstrzygnięcia. W żadnym wypadku nie można uznawać takich analiz za zbędne

Ilość:

€ 19,90

  SPOTKANIE Z KS. JÓZEFEM TISCHNEREM. Rozmawia Anna Karoń Ostrowska. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 168. Wyd. 2. ISBN 978-83-240-0978-7. Wznowienie książki będącej zapisem rozmów, które z ks. Tischnerem przeprowadziła na przełomie lat 1992/1993 jego uczennica i doktorantka Anna Karoń-Ostrowska. Ta osobista książka zawiera między innymi wspomnienia wojenne ks. Tischnera, opowieść o studiach teologicznych i filozoficznych, o mistrzach, którzy Tischnera kształtowali lub inspirowali, oraz komentarz do jego działalności (filozoficznej i publicystycznej) w latach 80. i 90. Czytelnik znajdzie w niej również sporo zdjęć z różnych okresów życia ks. Tischnera
Ilość:

€ 12,90

  Stróżewski Władysław: DIALEKTYKA TWÓRCZOŚCI. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 452. Oprawa twarda. ISBN 83-240-0769-1. Ta książka to filozoficzna analiza twórczości artystycznej i jej dialektycznego charakteru. Władysław Stróżewski rozważa, czym w ogóle jest twórczość i dzieło sztuki, jakie są twórcze aspekty języka, na czym polega oryginalność dzieła i relacje między twórcą, dziełem i odbiorcą. Zadziwia erudycja autora, który odwołuje się zarówno do literatury i poezji, jak i muzyki, malarstwa i architektury
Ilość:

€ 16,90

 

Stuhr Jerzy: SERCOWA CHOROBA CZYLI MOJE ŻYCIE W SZTUCE. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 300. Format: 14×21cm. ISBN 978-83-240-0913-8. Legendarna książka i pisarski debiut Jerzego Stuhra – wybitnego aktora, reżysera i rektora krakowskiej PWST. Pisana na początku lat 90. książka to próba podsumowania dotychczasowego życia, którą sprowokował zawał serca. Jerzy Stuhr w brawurowy sposób nie tylko opowiada o losach artysty, ale próbuje też opisać swoje doświadczenie PRL-owskiej rzeczywistości. Gawęda ta, w której refleksje przeplatają się z dziesiątkami anegdot, przekonuje, żeby zawsze pozostawać sobą, nawet jeśli konsekwencją ma być tytułowa „sercowa choroba”.

Ilość:

€ 16,90

  SUMIENIE W ŚWIECIE WOLNOŚCI. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 380. ISBN 83-240-0810-0. Program VI Dni Tischnerowskich, które odbyły się w maju 2006 roku, obejmował m.in. wygłoszony przez prof. Roberta Spaemanna wykład z cyklu Colloquia Tischneriana (Dwuznaczność szczęścia) oraz dwie dyskusje panelowe zorganizowane przez Instytut Myśli Józefa Tischnera (Między relatywizmem a fundamentalizmem) i Papieską Akademię Teologiczną (Sumienie w świecie wolności). Opublikowane w niniejszej książce teksty wzbogacono o zbiór artykułów poświęconych zagadnieniu sumienia, zamówionych u uczestników Dni Tischnerowskich, a także u innych autorów zaproszonych w ten sposób do Tischnerowskiego myślenia według wartości”
Ilość:

€ 16,90

 

Szacki Jerzy: HISTORIA MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. PWN Warszawa 2007. Str. 1076. Format: 15.5×23.8cm. ISBN 978-83-01-13844-8. Nie jest to powtórzenie dwóch (identycznych) wydań poprzednich, ponieważ od czasu ich opublikowania (1981, 1983) ukazało się wiele nowych pozycji, a w socjologii dokonały się zmiany, które w historii dyscypliny musiały zostać uwzględnione. Także historia socjologii jako subdyscyplina poczyniła w tym czasie zauważalne postępy. Ogólny charakter i układ książki pozostają bez zmian, jednak tekst został przez autora opracowany na nowo (poprawki stylistyczne, cytaty uzgodnione z nowymi przekładami itp.), a w niektórych partiach (zwłaszcza dotyczących socjologii nowszej) uzupełniony (dodany rozdział 18 - Teorie cywilizacji oraz rozdział 22 - Współczesna myśl socjologiczna). Znacząco została też poszerzona bibliografia znajdująca się na końcu książki. Pozycja posiada również Indeks osób oraz Indeks rzeczowy. Niniejsze wydanie Historii myśli socjologicznej nazwałem nowym, nie zaś trzecim, ponieważ dość istotnie różni się ono od pierwszego i drugiego wydania

Ilość:

€ 29,90

Szczublewski Józef: MODRZEJEWSKA. Życie w odsłonach. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 665. Wyd. 3. Oprawa twarda. Format: 16.5×24.8 cm. ISBN 978-83-7414-207-6
Ilość:

€ 29,90

 

Szwarcman Dorota: CZAS WARSZAWSKICH JESIENI. O muzyce polskiej lat 1945–2007 + CD. Wyd. Stentor Warszawa 2007. Str. 160. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-89315-81-6. Książka jest zwięzłym zarysem historii muzyki polskiej od zakończenia wojny po chwilę obecną. Przez ostatnie półwiecze osią życia muzycznego w Polsce był doroczny festiwal Warszawska Jesień. Z tej perspektywy autorka ukazuje ważne zjawiska polskiej muzyki współczesnej. Omawia wszystkie nurty, grupy i szkoły kompozytorskie, przybliża czytelnikowi twórców, ich artystyczne postawy i sytuację, w której działali. Wielokrotnie sięga do pierwszej połowy minionego wieku, by pokazać tradycje i źródła nowych zjawisk. Istnieją na rynku wydawniczym monografie twórców i książki o muzyce współczesnej, przeważnie jednak pisane językiem fachowym. Wielkim walorem opracowania Doroty Szwarcman jest jego popularny charakter. Książka ta w przystępny sposób wprowadza czytelnika w fascynujący świat muzyki współczesnej. Autorka umie kompetentnie, a zarazem prosto, objaśnić takie pojęcia, jak sonoryzm, dodekafonia, aleatoryzm. Posługuje się żywym, obrazowym językiem, nie stroniąc od dyskretnego zaznaczania swojego stosunku do opisywanych zjawisk, zwłaszcza najnowszych. Książka zaopatrzona została w noty o twórcach, pokazujące ich miejsce w muzyce polskiej i światowej. Dodatkowym atutem publikacji jest dołączona do niej bezpłatna płyta. Czytelnik będzie miał okazję wysłuchać unikalnych nagrań, trudno dostępnych na rynku fonograficznym, m.in. nagranej w Studiu Eksperymentalnym PR w Warszawie kompozycji stanowiącej przykład muzyki elektroakustycznej czy też utworu Wojciech Kilara z czasów jego zainteresowania sonoryzmem

Ilość:

€ 16,90

 

Szymanowski Karol: KORESPONDENCJA tom 1. Redakcja: Teresa Chylińska. Polskie Wydawnictwo Muzyczne Kraków 2008. Str. 806. Wyd. 2. Oprawa twarda z obw. ISBN 978-83-224-0867-4. Tom 1 Korespondencji Karola Szymanowskiego zawiera 405 listów, w tym 322 listy kompozytora i tylko 83 listy pisane do niego, z lat 1903-1919. Korespondencja ta odkrywa przed Czytelnikiem wewnętrzny świat Szymanowskiego na przestrzeni blisko dwudziestu lat jego życia, kiedy z młodzieńca studiującego harmonię i kontrapunkt przeistacza się w twórcę świadomego swego rzemiosła i estetyki

Ilość:

€ 79,90

  Świąder Barbara: W METAFIZYCZNEJ DZIURZE. Teatr Witkacego w Zakopanem. słowo/obraz terytoria Gdańsk. Str. 398. Oprawa twarda z obw. Format: 22×28cm. ISBN 83-7453-650-0. Książka-spotkanie, rodzaj zbiorowego portretu ludzi, którzy tworzą (i tworzyli) Teatr Witkacego. Główną część tomu stanowią rozmowy z niemal wszystkimi dzisiejszymi i dawnymi „Zakopiańczykami” oraz pisany z lekkim przymrużeniem oka słownik. Monografię uzupełnia kompletna dokumentacja: kalendarium, wykaz premier, wybór recenzji i bibliografii. Na marginesach książki znalazły się ważne dla zakopiańskiego teatru teksty archiwalne - piosenki, wiersze, cytaty (w miażdżącej przewadze myśli „istotne” Witkacego) oraz wpisy z teatralnej Księgi Gości. Książkę wzbogaca dodatkowo około pięćset fotografii, projektów scenograficznych, szkiców, notatek reżyserskich, plakatów, afiszy oraz programów...
Ilość:

€ 34,90

Świderkówna Anna: ROZMOWY O BIBLII. Narodziny judaizmu. PWN Warszawa 2009. Str. 312. Wyd. 5. Format: 15×21 cm. ISBN 978-83-01-15874-3. Ktokolwiek jednak pragnie uchwycić myśl autorów biblijnych, musi bez względu na swe przekonania starać się spojrzeć najpierw na ich dzieło nie tak, jak sam je widzi, lecz tak, jak oni na nie patrzyli. Warto tu, jak sądzę, zacytować słowa Jeana Rudhardta, historyka religii greckiej, profesora Uniwersytetu w Genewie. Powiada on, że jeśli chcemy zrozumieć cokolwiek z tej czy innej religii, to „nie ma na to innego sposobu, niż stać się uczniem tych, których chcemy zrozumieć [...]. Krótko mówiąc, trzeba w miarę możliwości zapomnieć o naszych nawykach myślowych, aby odtworzyć w sobie – tam, gdzie chodzi o religię grecką – również i grecką mentalność”. Zdanie to jest nie mniej słuszne w odniesieniu do Biblii. Studiując ją musimy zatem uczciwie próbować odtworzyć w sobie coś z mentalności biblijnej, z postawy wewnętrznej biblijnych autorów. A zasada ta dotyczy wszystkich Czytelników, zarówno niewierzących, jak i tych wierzących. (Fragment książki)
Ilość:

€ 24,90

  Świderkówna Anna: ROZMOWY O BIBLII. Nowy Testament. PWN Warszawa 2009. Str. 400. Wyd. 4. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-01-15873-6. Książka opowiada, co poprzez przekazy Ewangelii i pozostałych 23. ksiąg Nowego Testamentu, mówił ludziom Jezus. Zbudowana wokół wątku Zmartwychwstania Chrystusa i mocno osadzona w środowisku geograficznym, kulturalnym, społecznym i politycznym Palestyny czasów biblijnych, tłumaczy wątki Nowego Testamentu ze względu na współczesną wiedzę naukową. Skierowana jest do chrześcijan, nie-chrześcijan oraz ludzi niewierzących. I choć każdy z nich odczyta treści biblijne na swój sposób, to pierwszy krok powinien być im wspólny – spojrzenie na teksty oczami biblijnych autorów
Ilość:

€ 24,90

 

Świeżawski Stefan: PRAWDA I TAJEMNICA PISMA FILOZOFICZNE. Biblioteka „Więzi” Warszawa 2007. Str. 325. Oprawa twarda. Format: 14.8×21.1cm. ISBN 978-83-603-5638-8. Refleksja filozoficzna w ten sposób kieruje życiem i ulepsza je, że wciąż przypomina o wartościach prawdziwych, których realizacja jest zupełnie niemożliwa bez kultury. Konieczne wydaje się przypomnienie tej prawdy w chwili obecnej, w obliczu cywilizacji tak bardzo naturalistycznej, nadającej ton naszej epoce, a dążącej do absolutnego i jednostronnego kultu biologicznie pojmowanego życia i wyeliminowania śmierci

Ilość:

€ 19,90

  Święcicki Klaudiusz: HISTORIA W TEATRZE TADEUSZA KANTORA. Wyd. Poznańskie 2007. Str. 368. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 83-7177-409-5. Zasadniczym tematem niniejszej książki jest obecność historii w twórczości Kantora. Obecne w jego teatrze motywy historyczne można połączyć w trzy wątki. Pierwsze z nich układają się w historię intymną, sceniczną projekcję świata osobistych przeżyć artysty. Nie tylko zresztą samego Kantora, także tych bohaterów scenicznego dramatu, którzy mieli swe pierwowzory w świecie historii. Drugi wątek dotyczy historii powszechnej, wielkich wydarzeń zmieniających epokę. Do trzeciej grupy zaliczyłbym motywy odnoszące się do tradycji religijnej, mitów oraz tradycji współuczestnictwa w określonym kręgu kulturowym
Ilość:

€ 16,90

  Talarczyk-Gubała Monika: PRL SIĘ ŚMIEJE. Polska komedia filmowa lat 1945-1989. W krainie PRL, Wyd. Trio Warszawa 2007. Str. 315. Format: 14.3×20.5cm. ISBN 83-7436-112-5. Książkę Moniki Talarczyk-Gubały można umieścić w szacownym towarzystwie wielkich syntez polskiego kina powojennego. Wprawdzie w centrum zainteresowania autorki znalazła się komedia filmowa i wokół niej organizuje dyskurs naukowy, jednak za sprawą jej erudycji filmoznawczej praca nie ogranicza się jedynie do refleksji nad tytułowym przedmiotem badań. Spoglądając na komedię filmową z perspektywy genologicznej, tematologicznej i estetycznej, autorka umieszcza ją w szerokim kontekście powojennych dokonań naszego kina. Jednym z efektów jej działań badawczych staje się reinterpretacja nie tylko konkretnych utworów, ale także zjawisk artystycznych i nurtów obecnych w polskim powojennym kinie. Pracę Talarczyk-Gubały można potraktować nie tylko jako monografię dziejów gatunku filmowego, ale również jako historię kina polskiego widzianą przez pryzmat fenomenu komedii filmowej. Prof. Dobrochna Dabert-Bakuła
Ilość:

€ 16,90

  TATARAK. Książka filmowa. Wyd. Prószyński Warszawa 2009. Str. 128. Oprawa twarda. Format: 24×17 cm. ISBN 978-83-7648-116-6. Historia powstania niezwykłego filmu, laureata nagrody Alfreda Bauera na Berlinale 2009.
„Tatarak”, film oparty na opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, wydaje się na początku subtelną i wzruszającą historią o niemożliwej miłości, jednak reżyser Andrzej Wajda idzie dalej, tworząc wielowymiarową opowieść o miłości, która przychodzi za późno, i o śmierci, która zawsze przychodzi za wcześnie.
Marta (Krystyna Janda), kulturalna kobieta w średnim wieku, która jest żoną zapracowanego, powszechnie szanowanego doktora (Jan Englert) z małego miasteczka, nie wie o tym, że jest śmiertelnie chora. Od lat opłakuje śmierć swoich dwóch synów, którzy zginęli w powstaniu warszawskim. Pewnego dnia Marta poznaje znacznie młodszego od siebie mężczyznę, prostego robotnika Bogusia (Paweł Szajda), który oczarowuje ją swoją młodością i niewinnością. Ich spotkania na brzegu rzeki porośniętej tatarakiem są naznaczone wzajemną fascynacją dwóch istnień, z których jedno zmierza do przedwczesnego końca, drugie zaś wkracza dopiero w dojrzałość. Jednak los obchodzi się z nimi okrutnie…
To dopiero pierwsza warstwa historii, bo „Tatarak” to również film o tworzeniu filmu, a główna bohaterka jest nie tylko fikcyjną Martą, ale i aktorką, która ją gra. Andrzej Wajda wplótł w opowiadanie Iwaszkiewicza autentyczne monologi Krystyny Jandy na temat przedwczesnej śmierci jej męża, cenionego operatora Edwarda Kłosińskiego, któremu film jest dedykowany. W ten sposób obie kobiety – Krystyna i Marta – zlewają się w jedną głęboko zranioną istotę, która musi znaleźć w sobie siłę i poradzić sobie z perspektywą nieuniknionej śmierci.
Album zawiera opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza, unikatowe zdjęcia z filmu, wypowiedzi Andrzeja Wajdy i Krystyny Jandy, wywiad z Marią Iwaszkiewicz, córką pisarza, i posłowie prof. Andrzeja Gronczewskiego
Ilość:

€ 19,90

  Tatarkiewicz, Władysław: GESCHICHTE VON 6 BEGRIFFEN: KUNST, SCHÖNHEIT, FORM, KREATIVITÄT, MIMESIS, ÄSTHETISCHES ERLEBNIS. Aus dem Polnischen übersetzt von Friedrich Griese. Denken und Wissen. Eine Polnische Bibliothek herausgegeben von Dieter Bingen, Band 2, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2003. 576 Seiten. Ln. ISBN 3-518-41437-2

Ilość:

€ 40,00

  Tischner Józef ks.: HISTORIA FILOZOFII PO GÓRALSKU. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 128. Wyd. 3. . ISBN 978-83-240-1022-6. „Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filozofami«. »Filozof« ? to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.
Tak ksiądz Józef Tischner w swoim największym bestsellerze wyjaśniał powstanie filozofii. Najnowsze wydanie zostało wzbogacone o jego nieznane dotąd teksty. Można się z nich na przykład dowiedzieć, że Arystoteles, chorując na żółtaczkę, napisał XII księgę Metafizyki. Księga zaginęła, ale odnalazła się na strychu w Rogoźniku. Nowym elementem są też bardzo zabawne przygody Sobka Chowańca z Jonkówek, spisane przez księdza Tischnera w latach 80. Książkę uzupełniono też posłowiem Wojciecha Bonowicza oraz esejem Dobrosława Kota, będącym filozoficzną analizą opowieści o góralskich filozofach. Historia filozofii po góralsku to znakomita lektura zarówno dla tych, którzy poszukują rozrywki, jak i dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o filozofii, i to w zupełnie nieszablonowy sposób
Ilość:

€ 18,90

  Toniak Ewa: OLBRZYMKI. Kobiety i socrealizm tom 1. ha!art Kraków 2008. Str. 167. Format: 15.5×22.5 cm. ISBN 978-83-89911-97-1. Tom autorstwa Ewy Toniak ma charakter interdyscyplinarny. Autorka proponuje wyprawę do epoki socrealizmu, Polski lat 50. oglądanej z perspektywy gender. Analizując różne teksty kultury (dzieła sztuki m.in. Podaj cegłę i Ceglarki Aleksandra Kobzdeja; Postaci Wojciecha Fangora, utwory literackie, m.in. Lewanty Andrzeja Brauna, Węgiel Aleksandra Ścibor-Rylskiego, teksty programowe, filmy, m.in. Przygoda na Mariensztacie, Dzień za dniem, kroniki filmowe, fotosy, artykuły i ilustracje w prasie, modę itd.) zastanawia się nad realną i symboliczną obecnością kobiet w sferze publicznej około 1950 roku, sposobami kodyfikacji kobiecego (i męskiego) ciała, wizerunkami (typami) postaci kobiet w sztuce socrealizmu (jak np. alegorie Pracy) i miejscem czy też brakiem miejsca dla kobiecego pożądania w ówczesnej literaturze i sztuce. Badaczkę interesują odpowiedzi na pytania: dlaczego robotnica jest Innym w pismach kobiecych około 1950 roku, a kobiece ciało i fizjologia lokują się w socrealistycznej sztuce po stronie abjektu, oraz jak wygląda wizualna reorganizacja seksualności i pożądania w sztandarowych obrazach socrealizmu. Tłem rozważań są wizerunki kobiet w sztuce radzieckiej, a także XVIII i XIX-wieczna tradycja malarska. Szeroko zakrojone badania przynoszą nie tylko nowy i nieznany materiał, ale też jego nową, w oparciu o kategorię gender, interpretację
Ilość:

€ 16,90

  UCIECZKA DO PRZODU! Jerzy Stuhr od A do Z w wywiadach Marii Malatyńskiej. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 352. ISBN 978-83-240-0859-9. Z okazji swoich 60. urodzin wybitny aktor, reżyser i rektor krakowskiej PWST postanowił podarować nam wyjątkowy prezent. Jest nim książka, w której mówi o swojej pracy, poglądach i życiowych przypadkach. Opowieści o najważniejszych rolach Jerzego Stuhra, artystach, z którymi współpracował, czy o branży filmowej splatają się z uwagami na tematy takie jak polityka, uczciwość czy sukces. Ile kosztuje film? Czy reżyser i rektor powinien być jednocześnie biznesmenem? Jaki jest sposób na Szekspira, a jak poradzić sobie z Wyspiańskim? W jakim języku gra się najlepiej? Jak występować, gdy bilet na przedstawienie kosztuje 100 złotych? Jak objawiają się austriackie geny? Czy można dogadać się z młodszym pokoleniem? Poszczególne fragmenty tej pełnej niepowtarzalnego humoru i anegdot książki składają się na prywatną encyklopedię jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury
Ilość:

€ 18,90

Wasowska Monika, Dziewoński Roman, Wasowski Grzegorz: LEKSYKON OSTATNI NAIWNI KABARETU STARSZYCH PANÓW. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 358. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-247-1398-1. Niezwykły przewodnik po świecie Kabaretu Starszych Panów. Można wędrować przez biogramy postaci (Babka Gołoledź, Samobójca Miłosny) i bohaterów historycznych (Spinoza!), poznawać dziwne zwierzęta, rośliny, rzeczy (melopiecyk) i zjawiska (dwuzdradność). Są informacje muzyczne, pojęcia i sentencje oraz dokumentacja słynnych programów. Najlepszy hołd, jaki można złożyć Jeremiemu Przyborze i Jerzemu Wasowskiemu. Niepowtarzalne zdjęcia i rysunki
Ilość:

€ 22,90

  WIELKA KSIĘGA ESTETYKI W POLSCE. Wizje i re-wizje. Red. Krystyna Wilkoszewska. Universitas Kraków 2007. Str. 902. ISBN 978-83-242-0619-3. Wielka Księga Estetyki w Polsce wizje i re-wizje to pierwszy tego rodzaju dokument dający przegląd problemów analizowanych współcześnie przez estetyków polskich.. Tytuł zapowiada projekt objęcia refleksją problemów estetyki w czasie jej przełomu, ponowne rozważenie (re-wizje) koncepcji historycznie zaistniałych, jak i rysowanie wizji przyszłych kierunków rozwoju, i to w nowej sytuacji, gdy re-wizji podlega samo pojęcie wizji jako podstawowej metafory kultury europejskiej
Ilość:

€ 29,90

  Wierzbicki Piotr: ZAPIS ŚWIATA. Traktat metafizyczny. Wyd. Iskry Warszawa 2009. Str. 280. Oprawa twarda z obw. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-244-0102-4. Książka, idąc tropem starożytnych traktatów o naturze rzeczy, podejmuje próbę opisania świata w tym, co stanowi jego istotę i co go wyróżnia spośród wszystkich światów możliwych. Spogląda nań nie w wycinkach, przyczynkach, lecz z lotu ptaka, widząc w nim obiekt osobliwy, egzotyczny, monstrualny. Jednym jego skrzydłem są martwe konstelacje Kosmosu, drugim żywe ludzkie ja; gdyby nie ono, istnienie świata nie dałoby się potwierdzić w żaden sposób i byłoby istnieniem bez znaczenia. Stąd rozdziały poświęcone jego talentom poznawczym i doświadczeniom egzystencjalnym (śmierci, narodzinom, pytaniu o sens) oraz Bogu, pojętemu jako hipotetyczny świata kontrapunkt. Książka napisana została z blaskiem, można ją czytać jako dzieło literackie
Ilość:

€ 14,90

 

WITOLD LUTOSŁAWSKI W PAMIĘCI. 20 rozmów o kompozytorze. Red. Grzegorz Michalski. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. 296. Oprawa twarda. Format: 16.5x21.5 cm. ISBN 978-83-7453-851-0. Zapis rozmów o kompozytorze przeprowadzonych m.in. z Julią Hartwig, Krzysztofem Zanussim, Krystyną Zachwatowiczową, Andrzejem Wajdą, Marcinem Bogusławskim, Krystyną Witkowską, Haliną Szpilmanową, Ryszardem Kapuścińskim

Ilość:

€ 18,90

 

Zientecka Aleksandra: DZIAŁALNOŚĆ ZACHĘTY W LATACH 1989 - 2001. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 248. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-7543-013-4. Praca prezentuje działalność jednej z najważniejszych instytucji wystawienniczych w Polsce – warszawskiej galerii Zachęta. Przybliża najnowszą historię galerii związaną z okresem przełomowych zmian politycznych i społecznych, przedstawiając specyfikę dwóch dyrektorskich kadencji: Barbary Majewskiej i Andy Rottenberg. Próbuje ukazać zmiany w postrzeganiu roli państwowej instytucji, sposobie jej zarządzania, a także wybory i artystyczne preferencje osób nią kierujących, które wpłynęły na kształtowanie się polskiego życia artystycznego lat 90

Ilość:

€ 18,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj