KATALOG HISTORIA I TEORIA LITERATURY, ESEJ

N - Z

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

 

Napierski Stefan: WYBÓR PISM KRYTYCZNYCH. Wyd. Universitas Kraków 2009. Str. 356. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-242-0916-3. Stefan Napierski (1899-1940) współtworzył międzywojenne życie literackie jako poeta, tłumacz i krytyk literacki. W swojej twórczości krytycznoliterackiej koncentrował się przede wszystkim na dwóch obszarach. Po pierwsze, był uważnym obserwatorem i niestrudzonym komentatorem literatury polskiej. W latach 1924-1934 na łamach „Wiadomości Literackich” prowadził regularnie dział recenzji poetyckich pod nazwą „U poetów”. Publikował ponadto na łamach „Skamandra”, „Wiadomości Literackich”, „Drogi”, „Pionu” czy wydawanego własnym sumptem miesięcznika „Ateneum”. Po drugie, ważny obszar krytycznoliterackich zainteresowań Napierskiego stanowiła literatura światowa i powszechnie był on uznawany w tej dziedzinie za jedną z najbardziej kompetentnych osób w okresie międzywojennym (np. przez Irzykowskiego). Zasłużył na tę opinię między innymi jako autor świetnych esejów o twórczości Prousta, Manna, Conrada, Gide`a czy Cocteau. W swoich krytycznych diagnozach Napierski łączył te dwie perspektywy: jak mało kto potrafił trafnie umieszczać najważniejsze polskie zjawiska literackie w kontekście szerszych europejskich nurtów. I między innymi dzięki takiemu spojrzeniu pisma krytyczne Napierskiego stają się aktualne obecnie, kiedy to polska literatura Dwudziestolecia zaczyna być opisywana jako część literackiej formacji modernistycznej rozwijającej się równolegle w Polsce i Europie w ciągu niemal całego XX wieku
Ilość:

€ 19,90

THE NATIONAL IDEA AS A RESEARCH PROBLEM. Edited by Jolanta Sujecka. Slawistyczny Ośrodek Wyd. przy Instytucie Slawistyki PAN. Str. 384. Polskie streszczenia. ISBN 83-86619-49-X. The most articles in English. The Lack of precision in the use of the notion proves that it is semantically open and shows that the national question, on the ground of many cultures, constitutes a problem not only for the researchers. The present volume is composed of papers that were presented at the international conference organized by the Institute of Slavonic Studies of the Polish Academy of Sciences. A supraregional dimension has been granted by the contributions of Polish scholars as well as of researchers from Serbia, the Czech Republic and Hungary
Ilość:

€ 24,99

Nosowska Dorota: SŁOWNIK SCEN LITERACKICH. Wyd. Szkolne PWN Warszawa 2008. Str. 460. Format: 16×21cm. ISBN 978-83-7446-722-3. Siew Boryny, chocholi taniec, Toliboski zbierający nenufary - takie sceny zapadły w pamięć Polaków dzięki niezapomnianym dziełom literackim i ich znakomitym adaptacjom filmowym. Warto jednak poznać także inne fragmenty znanych lektur, które tworzą historię literatury w pigułce, dając przegląd stylów i epok. Książka dedykowana jest nie tylko licealistom - którym nowa formuła egzaminu dojrzałości stawia określone wymagania - ale wszystkim czytelnikom, którzy lubią sentymentalne powroty do przeczytanych kiedyś książek

Ilość:

€ 14,90

NOWA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA PWN. T. 1-6. PWN Warszawa. Oprawa. Format 21×29 cm. ISBN 83-01-13972-2. Nowa encyklopedia powszechna PWN w 6 tomach jest jedynym tak obszernym i szczegółowym zbiorem informacji o świecie i Polsce. Zawiera ok. 90 tysięcy haseł ze wszystkich dziedzin życia, wiedzy i kultury, od czasów najdawniejszych po schyłek XX stulecia. Teksty haseł, opracowane i zrecenzowane przez wybitnych specjalistów, odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy, a w ważnych kwestiach spornych prezentują odmienne stanowiska. Do wielu haseł dołączono najnowszą bibliografię przedmiotu. Wiele zagadnień przedstawiono w postaci przejrzystych tabel. Dzieło łączy stylową oprawę z nowoczesną, wielobarwną szatą graficzną. Zawiera około 10 tysięcy ilustracji wszelkiego rodzaju - fotografie krajobrazów, budowli, dzieł sztuki, portrety osób, godła i flagi państw, rysunki artystyczne i techniczne. Atrakcyjną nowością są kolorowe, plastyczne mapy (ok. 300), kreślone przy użyciu techniki komputerowej. Encyklopedia jest adresowana do czytelników o szerokich zainteresowaniach poznawczych i kulturalnych

Ilość:

€ 225,00

Nowicki Wojciech: AWATARY SZALEŃSTWA. O zjawisku donkichotyzmu w powieści angielskiej XVIII wieku. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 206. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-227-2820-8. Autor stawia sobie za cel zbadanie szeregu powieści angielskich XVIII wieku, które w jawny sposób odwoływały się do „Don Kichota” Cervantesa jako wzorca strukturalno-gatunkowego. Powieści takie powstawały dość licznie począwszy od lat czterdziestych XVIII wieku, a schyłek ich popularności przypada na przełom tegoż stulecia. Zakres chronologiczny badanego zjawiska obejmuje więc około sześciu dekad, okres na tyle długi, by mogła się wykształcić samodzielna konwencja
Ilość:

€ 12,90

Okulicz-Kozaryn Małgorzata: ŚREDNIOWIECZE WACŁAWA BERENTA. Sceptyk w poszukiwaniu całości. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 142. Indeks nazwisk, streszczenie w języku angielskim. ISBN 83-89100-94-0
Ilość:

€ 12,90

Olechnowicz Emilia: PROMIENIOWANIE. Strony ze szkicowników Zbigniewa Herberta. słowo/obraz/terytoria Gdańsk 2009. Str. 80. Format: 16.4×23.5 cm. ISBN 978-83-89945-38-9. Tom Promieniowanie prezentuje starannie przemyślany wybór rysunków Zbigniewa Herberta. Herbert przez całe życie rysował i pozostawił blisko 300 szkicowników. Najwięcej rysunków sporządził podczas swoich podróży, przede wszystkim w Grecji, w Niemczech, Holandii, we Włoszech. Rysował obrazy i rzeźby, pejzaże i architekturę, twarze znajomych i nieznajomych. Nie są to wypracowane studia, ale notatki dla pamięci, robione „na gorąco”. Rysunki Herberta zdradzają tę samą ostrość i głębię spojrzenia, tę samą uwagę dla szczegółu, które odnajdujemy w jego esejach i poezji. Wybór Emilii Olechnowicz, opatrzony jej wstępem, dobrze obrazuje charakter rysunków Herberta i pozwala uchwycić ich specyfikę: zróżnicowanie tematyczne, ascetyczną formę, kaligraficzną kreskę. Opracowane i dokładnie opisane, rysunki te układają się w nieznaną opowieść Pana Cogito-podróżnika. Tom Promieniowanie ukazuje się w opracowaniu typograficznym Janusza Górskiego. Widniejący na okładce rysunek jednorożca doskonale charakteryzuje sztukę Herberta-rysownika, umiejącego dostrzec rzeczy dla innych niewidzialne
Ilość:

€ 16,90

Oleksowicz Bolesław: DZIADY, HISTORIA, ROMANTYZM. Studia i szkice. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 280. Format: 16.5×22.6 cm. ISBN 978-83-7453-778-0. Dziady to dramat o skomplikowanym sposobie bycia w naszej kulturze. Należą wprawdzie do literatury, ale też ją przekraczają, wykazując przy tym siłę potrafiącą narzucić własny porządek narodowej wyobraźni, a także stworzyć nowe formy zachowań zbiorowych. To niejasne umiejscowienie sprawiło, że stał się on dostępny badaniom prowadzonym przez przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków literatury i idei, tekstologów, religioznawców, socjologów i mitografów
Ilość:

€ 19,90

Olszewski Wojciech: TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA KRESÓW W HUMANISTYCZNYM NURCIE POLSKIEJ MYŚLI ETNOLOGICZNEJ DO ROKU 1939. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2007. Str. 326. Format: 14.7×21cm. ISBN 83-231-2067-4. Spis treści: Wstęp (Sześć powodów, dla których warto sięgnąć do przeszłości * O czym jest ta książka?); Myśl teoretyczna wobec problemów tożsamościowych Kresów (Filozoficzno-socjologiczne podstawy w pracach Floriana Znanieckiego * Współczynnik humanistyczny * Problem „obcości” i „swojskości” * Organizacja grupy społecznej a relacje międzykulturowe * Konstrukcje teoretyczne w konfrontacji z badaniami etnologiczno-socjologicznymi Józefa Obrębskiego * Nauka na zamówienie rządu - Stanisław Orsini-Rosenberg * Myśl etnologiczna w analizach statystyczno-demograficznych Alfonsa Krysińskiego * Etnologiczne założenia działalności politycznej Leona Wasilewskiego); Tożsamość kulturowa Kresów w ocenie przedstawicieli nurtu humanistycznego (Pogranicze polsko-niemieckie * Pogranicze południowe * Śląsk Cieszyński * Spisz i Orawa * Kresy Wschodnie * Kulturowy i geograficzny zakres pojęcia Kresy Wschodnie * Zróżnicowanie etniczno-narodowe Kresów Wschodnich - liczby * Zróżnicowanie etniczno-narodowe Kresów Wschodnich - geografia * Wnioski polityczne); Słowo końcowe; Aneks - noty biograficzne (Florian Znaniecki * Józef Obrębski * Stanisław Tadeusz Orsini-Rosenberg * Alfons Krysiński * Leon Wasilewski); Bibliografia
Ilość:

€ 19,90

Oramus Marek: BOGOWIE LEMA. Wyd. Kurpisz Poznań 2007. Str. 262. Format: 14.4×20.4cm. ISBN 83-89738-92-9. „Bogowie Lema”, pierwsza po śmierci Stanisława Lema książka poświęcona jego osobie i twórczości, ukazuje odbiegający od przyjętego wizerunek wybitnego pisarza. Lem okazuje się nie tylko myślicielem prostującym drogi cywilizacji, ale także artystą pełnym sprzeczności, nękanym kompleksem niedocenienia, skonfliktowanym z bliskimi współpracownikami (np. z Franzem Rottensteinerem, swym wieloletnim agentem literackim).
- Dlaczego kosmos Lema był zamknięty dla kobiet?
- Jaka jest szansa, że kropla wody spadająca z nieba zmoczy gwóźdź wbity w deskę?
- W co wierzył człowiek, który nie wierzył w Boga? Na te i inne pytania odpowiadają eseje, wywiady i felietony z cyklu „Piąte piwo”, składające się na niniejszą książkę. Jako aneks dodano opowiadanie „Miejsce na Ziemi”, zwierające zaskakującą interpretację jednej z najznakomitszych powieści Lema „Powrót z gwiazd” Marek Oramus jest pisarzem, krytykiem, dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach cywilizacyjnych. Autor dziesięciu książek z dziedziny science fiction; powieści, zbiorów opowiadań, krytyk i felietonów. Pracuje nad powieścią „Trzeci najazd Marsjan”, w której nie ma ani jednego Marsjanina, i zbiorem felietonów „Człowiek idzie z dymem. Podroby z brzucha PRL-u”. Mieszka w Warszawie
Ilość:

€ 12,90

Ostaszewska Danuta, Cudak Romuald: POLSKA GENOLOGIA LITERACKA. PWN Warszawa 2007. Str. 290. Format: 14×21cm. ISBN 978-83-01-15264-2. Książka jest swoistym vademecum prezentującym najważniejsze zagadnienia i główne kierunki badań nad gatunkami mowy. Przedstawia historię i rozwój dziedziny, podział i ewolucję gatunków wypowiedzi. Rozpoczyna ich szczegółowe omówienie od form literackich, które jako pierwsze zostały poddane refleksji naukowej. Składa się z dwóch części: teoretycznej – zawierającej opis polskich teorii z zakresu genologii literackiej; źródłowej – prezentującej antologię tekstów źródłowych znanych polskich teoretyków literatury. Dokumentuje i ugruntowuje aktualny status tej dziedziny, a także porządkuje jej znaczny i bardzo różnorodny dorobek. Jest próbą ogarnięcia rozproszonej, w wielu aspektach fragmentarycznej wiedzy o gatunkach, ich klasyfikacji oraz charakterystyce. Umożliwia perspektywiczny ogląd tego, co już zostało zrobione w tej materii, a co jeszcze czeka na opracowanie. Książka przeznaczona jest dla studentów filologii polskiej i kulturoznawstwa, wykładowców, nauczycieli oraz krytyków literackich

Ilość:

€ 16,90

Oszczęda Aleksandra: BIBLIOGRAFIA PAMIĘTNIKA LITERACKIEGO 1982-2002. Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 156. ISBN 83-89348-78-4
Ilość:

€ 9,90

Paczoska Ewa: LALKA CZYLI ROZPAD ŚWIATA. WAIP 2008. Str. 192. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-608-0764-4. Nowatorska interpretacja „Lalki” B. Prusa, której autorka szuka kontekstów pozaliterackich, historycznych, bada przestrzeń społeczną autora i jego czytelników. Lektura obowiązkowa polonistów i kulturoznawców. Autorka zanurza się w czas powstania powieści, przywołuje doświadczenia jej ówczesnych czytelników, sięga do literatury i prasy tamtej epoki, szukając śladów bohaterów powieści w dokumentach życia literackiego czy politycznego. Idąc za sugestiami Prusa, by jego utwór czytać jako „powieść o rozkładzie”, Ewa Paczoska wraca do najważniejszych polskich pytań końca XIX wieku, które wciąż nie straciły na aktualności.
Lalka pokazuje rzeczywistość w trakcie wielkiej przemiany, nazywanej dziś nowoczesnością. To dlatego jej bohaterowie wciąż zadają sobie pytanie: co się z nami stało? Co się stało z naszą historią, teraźniejszością, co z przyszłością? Prus w Lalce rozpoznaje świat dotknięty destrukcją. Na oczach Wokulskiego rozpada się mit narodowej, ale także religijnej, wspólnoty, mit polskości uświęconej i niezwykłej, mity Polaka-rycerza, Matki Polki czy kobiety-anioła, w końcu wyobrażenie miłości ukształtowane przez literaturę romantyczną. Wszystko się zmienia i jednocześnie nazbyt szybko stabilizuje, to, co nowe, okazuje się skądś już znane, mieszają się konwencje i role, miksuje „obcość” i „swojskość”

Ilość:

€ 14,90

Paszylk Bartłomiej: LITERATURA I KONTROWERSJE - KSIĄŻKI ZAKAZANE. Wyd. Szkolne PWN Warszawa 2009. Str. 360. ISBN 978-83-262-0216-2. Publikacja prezentująca obszerny zbiór książek, które wywarły znaczący wpływ na rozwój i wizerunek literatury, a których wydania na przestrzeni wieków, były zabronione. Przedstawienie przyczyn powodów cenzury – społecznych, obyczajowych, religijnych, politycznych oraz ich skutków. Próba odpowiedzi na pytanie, czy książka może stanowić zagrożenie. Omówienie m.in. Archipelagu Gułag, Doktora Żywago, 451 stopni Fahrenheita, Nagiego lunchu oraz wielu innych
Ilość:

€ 16,90

PERSPEKTYWY POLSKIEJ RETORYKI. Red. Barbara Sobczak, Halina Zgółkowa. Wydawnictwo Poznańskie 2007. Str. 224. Format: 17×23.9cm. ISBN 83-7177-521-5. Oddajemy Czytelnikowi tom poświęcony retoryce z nadzieją, że będzie to kolejne ogniwo w pewnym szeregu działań zmierzających do ożywienia polskich badań nad tą dziedziną wiedzy i umiejętności, tudzież refleksji nad wszechobecnością retoryki i jej przydatnością w rozmaitych sferach życia publicznego
Ilość:

€ 14,90

Pieszczachowicz Jan: WIRÓWKA WARTOŚCI. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza Warszawa 2007. Str. 391. Format: 17×23.8cm. ISBN 83-88383-22-9. „Wirówka wartości” kontynuuje rozważania zawarte w „Smutku międzyepoki” ukazując problemy literatury w związku z przemianami społecznymi i światopoglądowymi, a także z biegiem najnowszej historii. Autor tropi szczególnie to, co podważa i niszczy wartości, ale dostrzega także, to co ich broni i umacnia. Zajmuje się szczególnie losami wartości, ich zatrważającym zanikiem, ale także tymi, którzy ich bronią. Jego książka przestrzega przed skutkami erozji wartości w życiu i literaturze
Ilość:

€ 24,90

Pietrzak Marcin: KRYTYKA LITERACKA WOBEC POKOLENIA „WSPÓŁCZESNOŚCI”. Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 257. Indeks nazwisk. ISBN 978-83-89348-85-2. Jest to książka poważna i wartościowa, niewątpliwie poszerza ona wiedzę o literaturze, krytyce i życiu literackim lat popaździernikowych – prof. Michał Głowiński
Ilość:

€ 14,90

Pisarek Walery: O MEDIACH I JĘZYKU. Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas Kraków 2007. Str. 392. Format: 13.9×20.4cm. ISBN 83-242-0707-7. Wiedza o komunikowaniu - nazwy i zakres. Pierwsze polskie książki o języku prasy. Jak mierzyć zrozumiałość tekstu? Słownictwo oceniające w recenzjach. O nowomowie inaczej
Ilość:

€ 16,90

POETYKA Tom I. Wybór Danuta Ulicka. Seria wydawnicza: Materiały do ćwiczeń, Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego. Str. 490. Wyd. 4. Format: 15×21cm. ISBN 83-89663-80-5. Pierwsza część antologii „Poetyka”. Książka zapoznaje czytelnika z podstawowymi zagadnieniami budowy, stylistyki i kompozycji wypowiedzi literackiej. Zamieszczone w niej rozprawy są w zasadzie zgodne z wymaganiami ustalonymi lista lektur do egzaminu z poetyki na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Antologia listy tej wprawdzie ani nie wyczerpuje, ani nie powiela, udostępnia jednak najważniejsze z punktu widzenia procesu dydaktycznego artykuły. Teksty przedrukowane zostały w całości, bez skrótów
Ilość:

€ 19,90

POLITYKA LITERATURY. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa 2009. Str. 328. Format: 12×17 cm. ISBN 978-83-610-0621-3. Polityka literatury to zbiór najważniejszych tekstów napisanych w środowisku „Krytyki Politycznej” na temat najnowszej polskiej literatury i krytyki literackiej, jej wymiaru społecznego i przekazu politycznego. Ambicją twórców książki jest stworzenie spójnej perspektyw poznawczej, dzięki której patrząc przez literaturę lepiej widać społeczeństwo – jego kondycję, przemiany, potrzeby i problemy. Publikacja zbiera teksty, które w ostatnich latach wywołały gorące dyskusje na temat literatury zaangażowanej, powinności artysty i krytyka literackiego
Ilość:

€ 12,90

Popiel Magdalena WYSPIAŃSKI. Mitologia nowoczesnego artysty. Universitas Kraków 2008. Str. 362. Wyd. 2. Oprawa twarda z obw. Format: 16×24 cm. ISBN 978-83-242-0972-9. Ta książka powstała z głębokiego przekonania, że warto przywrócić Wyspiańskiego nam samym. Wiek XX zaczął się dla nas wtedy, gdy w Krakowie ruszył pierwszy elektryczny tramwaj i gdy publiczność zgromadzona w Teatrze Miejskim usłyszała po raz pierwszy pytanie „Co tam panie w polityce”. Zarysowana tu mitologia artysty wiele zawdzięcza korespondencji Wyspiańskiego, szczególnie listom z podróży artystycznej po Europie w latach 1890-1894. Doświadczenie jakie wówczas zdobył stało się fundamentem całej późniejszej twórczości autora Wyzwolenia. Wyłania się z tych listów portret artysty zmagającego się ze swoim czasem w historii i miejscem na mapie Europy. To obraz buntu jednostki głęboko zakorzenionej w wieku XIX i równocześnie gwałtownie pożądającej zmian, jakie niesie wiek XX. Europejska sztuka wczesnego modernizmu rozpięta między Wagnerem a Picassem, między Mickiewiczem a Witkacym jest właściwym tłem dla dzieła Wyspiańskiego - jednego z niedokończonych projektów polskiego modernizmu
Ilość:

€ 22,90

POZYTYWIZM. Języki epoki. Red. Janusz Maciejewski, Grażyna Borkowska. Stow. „Pro Cultura Litteraria” Instytut Badań Warszawa 201. Str. 356. Indeks nazwisk. ISBN 83-87456-79-9. Książka jest udaną próbą nowego spojrzenia na epokę pozytywizmu poprzez szereg ujęć szczegółowych mających za przedmiot niedostrzegane aspekty procesu historycznoliterackiego, nową interpretację utworów i ogólnych tendencji w twórczości wybitnych pisarzy, przywrócenie należnego miejsca grupom, twórcom oraz rodzajom i gatunkom literackim uważanym dotąd za obrzeże głównych nurtów literatury postyczniowej, nade wszystko nowe usytuowanie literatury okresu na tle rozwoju tradycji kultury europejskiej i polskiej oraz procesów kształtujących historię Polski XIX i XX wieku – Stanisław Fita
Ilość:

€ 17,99

PRZEKRACZANIE GRANIC. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa. Universitas Kraków 2007. Str. 468. ISBN 978-83-242-0787-9. Tom ten jest pokłosiem przygotowanej na Uniwersytecie Wrocławskim konferencji naukowej poświęconej twórczości Tadeusza Różewicza. Chcieliśmy, aby nad Różewiczem zastanowili się uczeni z różnych pokoleń i ośrodków uniwersyteckich, preferujący - co istotne - zróżnicowane metody opisu. Omawianą podczas obrad wielość i wielorakość różewiczologicznej problematyki spróbowaliśmy uporządkować według trzech zagadnień. Na początek wybraliśmy t e k s t. Tekst Różewicza pozostaje bowiem kwestią sporną już u swych podstaw. W późnej twórczości poety pojawia się nawet podwójny oryginał. A utwory wydane w ciągu dziesięcioleci wcześniejszych poniekąd przestają być pewnikiem. Tekstem, poprzez tekst wchodzi Różewicz w k u l t u r ę. Pisarstwo jego istnieje i znaczy wśród mnogości jej przejawów i języków. Autor podejmuje wątki filozoficzne, estetyczne, ideologiczne... Istniejąc w kulturze i przemawiając jej językiem, indywidualizowanym we własnym pisarstwie, Różewicz sytuuje się wobec i n n y c h. Przede wszystkim innych pisarzy, z którymi łączy się w relacjach międzytekstowych, ale w inności określa się także Różewiczowski bohater i podmiot
Ilość:

€ 18,90

Przybylski Ryszard: CIEŃ JASKÓŁKI. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 360. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-240-1238-1. Niezwykły podarunek dla miłośników Chopina: biografia złożona z przemyśleń artysty. Jak przeniknąć myśli genialnego artysty, nie popadając ani w ton nadmiernie popularyzujący i banalizujący, ani przesadnie świątobliwy? To sztuka. Ryszard Przybylski potraktował listy naszego cenionego w szerokim świecie artysty jako punkt wyjścia do rozważań o tym, co targało jestestwem genialnego kompozytora. Znakomite pióro autora sprawia, że książka przypomina laboratorium analityczne, w którym precyzyjnie analizuje się aspekty osobowości Chopina.
Należy pamiętać, że dawno w Polsce nie wznawiane listy Chopina to niezwykły rozdział w historii naszej epistolografii. Pełne autoironii, groteskowych figur i metafor są w stanie wywołać u czytelnika spontaniczny śmiech także dwa wieki po ich napisaniu. Artysta nie oszczędzał w nich siebie, dawał upust swojemu melancholijnemu, a czasem wybuchowemu temperamentowi - nie były pisane z myślą o publikacji i skrzą się od wyrażeń dosadnych, choć zazwyczaj czarująco eleganckich. Dzięki wnikliwej i w pewien sposób wizjonerskiej pracy Ryszarda Przybylskiego, który odczytał ukryty pod słowami sens, możemy zbudować sobie wyobrażenie na przykład o tym, z jakich względów Chopin wybierał nadzwyczaj elegancki i dystyngowany styl ubierania się czy jak, urządzając wnętrza swoich mieszkań, meblował przestrzeń swojego ducha. Książka przeprowadzi nas przez labirynty zmieniających się stanów emocjonalnych kompozytora i powie wiele o tym, kim był i czuł się aż końca - także odchodząc
Ilość:

€ 19,90

Purchla Jacek: KRAKAU. Mitten in Europa (Kraków w Europie Środka). Wyd. Bosz Olszanica 2008. Str. 348. Oprawa twarda. ISBN 978-83-7576-000-2. Niezwykła opowieść o niezwykłym mieście. Profesor Jacek Purchla zabiera czytelnika w podróż w czasie i przestrzeni po królewskim mieście Krakowie, od okresu formowania się metropolii po lata współczesne, od Wawelskiego Wzgórza po bronowickie pola. Dużym atutem książki jest bogaty materiał ilustracyjny

Ilość:

€ 39,90

Puzynina Jadwiga: SŁOWO POETY. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2007. Str. 248. Format: 17×24cm. ISBN 83-235-0355-2. Zbiór studiów poświęcony został użyciu wybranej grupy leksemów (słowo, ojczyzna, milczenie, poeta, niebo, spotkanie?) w pismach wybitnych poetów romantycznych i współczesnych (Norwid, Miłosz, Pasierb, Herbert, Lec, Wojtyła?). Praca dojrzała metodologicznie i bogata pod względem materiałowym, wpisuje się w krąg badań nad językowym obrazem świata. Kształtowanie wybranych pojęć ukazuje w swoistych użyciach kodu: w tekstach wybitnych twórców literatury, przywołując też niekiedy dane dotyczące użycia poszczególnych jednostek w języku ogólnym.
Książka skomponowana została wokół dwóch osi tematycznych, z których pierwsza koncentruje się na obrazie słowa w utworach różnych poetów, druga zaś analizuje kilka różnych elementów leksykalnych znamiennych i kluczowych dla języka i światopoglądu poszczególnych autorów
Ilość:

€ 12,90

Ratajczak Wiesław: LITERATURA POLSKA XIX WIEKU. Zrozumieć literaturę, Wydawnictwo Poznańskie 2008. Str. 258. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7177-531-4. Warto mentalnie przenieść się w XIX wiek, poznać przerażające i zachwycające stulecie. Był to dla Polaków czas niewoli, ale też niezwykłego rozkwitu kultury i pełnego jej uczestnictwa w artystycznych i ideowych prądach ówczesnej Europy. Powiedzieć można, że już zawsze będziemy pozostawać pod urokiem dzieł wtedy stworzonych. Romantycy sięgnęli wyżyn języka artystycznego w poezji i dramacie, pozytywiści stworzyli wzorzec prozy nowelistycznej i powieściowej, twórcy Młodej Polski pokazali wielość stylistycznych odcieni liryki. Po tym, co już napisałem, nie muszę ostrzegać, że moja książka nie jest tradycyjnym podręcznikiem. świetnych syntez literatury dziewiętnastowiecznej nie brakuje, a wiedzę encyklopedyczną zdobyć dziś znacznie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Chciałem ukazać pisarskie piękno i aktualność pytań zawartych w literaturze tamtej doby... (ze wstępu)
Ilość:

€ 18,90

Reich-Ranicki Marcel: NAJPIERW ŻYĆ, POTEM IGRAĆ. Przełożyła Elżbieta Herden. Ossolineum Wrocław. Str. 222. Oprawa twarda. Format: 13×20cm. ISBN 83-04-04645-8. Jak postrzegana jest nasza literatura w Niemczech? Jak próbuje się ją rozpowszechnić, przybliżyć zagranicznym czytelnikom? Na czym polega jej specyfika? Jak widzi ją najbardziej wpływowy niemiecki krytyk literacki? Te pytania nieustannie towarzyszą lekturze książki Marcela Reicha-Ranickiego. „Najpierw żyć, potem igrać” to wybór 28 artykułów, pisanych w latach 1958-2001 w większości dla niemieckiej prasy. W książce zostały zamieszczone m.in. recenzje, portrety i wspomnienia pośmiertne o szesnastu pisarzach polskich, którzy według krytyka wywarli duży wpływ na literaturę polską XX w. Znalazły się tu teksty o takich twórcach, jak: Brunon Schulz, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Parandowski, Antoni Słonimski, Mieczysław Jastrun, Witold Gombrowicz, Stanisław Jerzy Lec, Jerzy Andrzejewski, Czesław Miłosz, Kazimierz Brandys, Tadeusz Nowakowski, Roman Bratny, Andrzej Braun, Andrzej Szczypiorski, Sławomir Mrożek i Marek Hłasko
Ilość:

€ 9,90

Rojek Przemysław: HISTORIA ZAMĄCANA AUTOBIOGRAFIĄ. Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu do powojennej liryki Aleksandra Wata. Wyd. Universitas Kraków 2009. Str. 460. Format: 15×23.5cm. ISBN 978-83-242-0925-5. Niniejsza książka to nade wszystko interpretacyjna opowieść o powojennej liryce Aleksandra Wata, aczkolwiek liryka ta potraktowana tu została jako fragmentaryczny przyczynek do wielkiej i zgoła niepoetyckiej całości, której Wat tak pragnął, a po którą nie dane mu było sięgnąć – księgi (czy raczej Xięgi) – w niej to opowiedziana byłaby cała prawda historii i cała prawda autobiografii. W ten bowiem sposób autor Mojego wieku chciał odpokutować grzech komunizmu, poradzić sobie z fenomenem własnego cierpienia, zmierzyć się z Bogiem, a więc – nadać całościowy sens swojemu, tak bardzo porozrywanemu, doświadczeniu egzystencjalnemu. Ażeby ów sens mógł się w pełni objawić, musiał on zostać opowiedziany – stąd też w zamieszczonych w tej książce obszernych interpretacjach rozmaitych zawikłań tego niezwykle złożonego projektu bio- i bibliograficznego Wata autor wychodzi zarówno od koncepcji tożsamości narracyjnej (zwłaszcza w ujęciu Paula Ricoeura), jak i od słynnego pojęcia wielkiej narracji, znanego z myśli Jeana-François Lyotarda. Pomieszczony tu wywód prowadzi nas przez dwa fundamentalne projekty narracyjnego odzyskiwania przez Aleksandra Wata tożsamości – przez wielokształtną próbę identyfikacji z tym, co żydowskie, i przez hermeneutyczne z ducha wykorzystanie retorycznej figuracji – aż po psychoanalityczną sensu largo próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego efektem wszystkich wysiłków Wata było (i być musiało) fiasko, najbardziej może dotkliwe, jakie zna powojenna literatura polska
Ilość:

€ 16,90

ROMANTYZM I NOWOCZESNOŚĆ. Universitas Kraków 2009. Str. 404. Format: 14.6×23.5 cm. ISBN 978-83-242-0447-2. Celem prezentowanej książki jest rozpoczęcie dialogu na temat relacji polskiego romantyzmu wobec nowoczesności. Co oczywiste, dialog taki musi nawiązywać do rozważań dotyczących innych literatur (i innych tradycji badawczych), a także pozostawać próbą, a więc czymś fragmentarycznym i w dużej mierze prowizorycznym. Autorzy poszczególnych prac pytają zarówno o to, w jaki sposób twórcy epoki oraz ona sama sytuują się wobec nowoczesności, jak i o widoczne w ich utworach zagadnienia: podmiotowości, mimesis, genologii, nabierające już w romantyzmie znamion nieoczywistości. Przedmiotem zainteresowania stała się również kwestia, jak można czytać romantyzm, korzystając z języka nowoczesnej teorii (nowoczesnych teorii)
Ilość:

€ 19,90

Romańska-Malina Olga: LITERATURA I KONTROWERSJE - BUNT LITERATÓW. Wyd. Szkolne PWN Warszawa 2009. Str. 280. ISBN 978-83-262-0215-5. Kanon lektur szkolnych zawiera w sobie konkretne pozycje, od lat omawiane na różne sposoby. Są to książki mniej lub bardziej poprawne politycznie i obyczajowo – w szerokim znaczeniu tego słowa. Seria „Literatura i kontrowersje” przedstawia książki, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój literatury, rynek wydawniczy albo nawet losy konkretnych osób, a o których nie mówi się w szkole, a często również poza nią, albo mówi się bardzo mało. Przedstawia i omawia publikacje, które stworzyły nowy obraz współczesnej literatury, często mroczny i niechętnie omawiany, choć chętnie podglądany. Traktuje o książkach „przeklętych” z różnych powodów – często bardzo subiektywnych. Opowiada o książkach „wybranych” i „dla wybranych”, książkach „nieprzyzwoitych”, „niegrzecznych” i „nie pięknych”, ale wartościowych, ponieważ odsłaniających drugą naturę literatury. Tej literatury, która z kolei obnaża drugą naturę człowieka. W publikacji przedstawiono m.in. wizerunki Jamesa Ballarda, Irvine’a Welsh’a, Moniki Arac de Nyeko, Bretta Eastona Ellisa, Anthony’ego Burgessa, Williama Burroughsa, Ernesta Hemingwaya, Philipa K. Dicka i. in.
Ilość:

€ 16,90

Ronen Shoshana: POLIN. A LAND OF FORESTS AND RIVERS. Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2007. Str. 312. Format: 15×23.3cm. ISBN 978-83-235-0308-8. Praca prezentuje obraz Polski i Polaków w hebrajskojęzycznej literaturze Izraela ostatnich kilkudziesięciu lat, ma charakter analityczno-opisowy. Szczególne miejsce przypada tzw. literaturze drugiej generacji, które to określenie jest traktowane dość szeroko, jako termin przede wszystkim pokoleniowy, a nie biograficzny. Książka Shoshany Ronen należy do pozycji, które w znacznym stopniu wzbogacają wiedzę kulturową i literaturoznawczą. Prawdopodobnie Autorka jest jedyną osobą, która ze względu na swoje kompetencje, w tym także językowe, jak również znajomość współczesnej Polski i Izraela, mogła podjąć się zrealizowania tak sformułowanego tematu
Ilość:

€ 26,90

RUCHOME GRANICE LITERATURY. Redakcja: Seweryna Wysłouch, Beata Przymuszała i inni. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 232. Format: 14.3×20.5 cm. ISBN 978-83-01-15992-4. Praktyczny podręcznik do kulturowej teorii literatury porusza zagadnienia podstawowe dla teorii literatury – określenie jakie teksty współcześnie należy uznać za literaturę i jakie cechy o tym decydują, jakimi metodami badać najnowsze teksty, żeby w pełni odczytać ich znaczenie. Autorzy analizują wpływ zmian w sposobie komunikowania na status i funkcje społeczne literatury oraz omawiają związki literatury z innymi dziedzinami sztuki i nauki. W książce opisano również relacje między literaturą a dyskursami nieliterackimi oraz zaprezentowano sposoby wykorzystania transdyscyplinarnych metod badawczych do analizy dzieł literackich i tekstów kultury. Podręcznik polecamy studentom kierunków filologicznych na zajęcia z teorii literatury oraz kulturoznawcom, a także nauczycielom języka polskiego
Ilość:

€ 16,90

Rutkowski Krzysztof: PARYSKIE PASAŻE. Opowieść o tajemnych przejściach. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 264. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 14.3×20.2 cm. ISBN 978-83-7453-844-2. Dzięki pasażom możliwe jest przechodzenie od świata faktów historycznych do aury mitycznego miasta, a barwny język ożywia dokument. W pisanych z pasją tekstach aktualność jest częścią przeszłości, fantazja – elementem refleksji. I vice versa. „Pasaże: budowle, galerie, którym brak strony zewnętrznej. Jak snom” – pisał Walter Benjamin. Pasaż jest formą paryskiej architektury, typową dla drugiej połowy XIX wieku. Symbolizuje pewien świat: stanowi jedynie przejście, przestrzeń dostrzeganą w nieskończonym ruchu, pełną przyciągających oko przedmiotów. Dla Rutkowskiego pasaż staje się nową formą literacką, równie pojemną jak powieść

Ilość:

€ 22,90

Rutkowski Krzysztof: REQUIEM DLA MOICH ULIC. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 105. Oprawa twarda. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-7453-864-0. Krzysztof Rutkowski oprowadza czytelnika po ulicach, zaułkach i kawiarniach Paryża, odkrywając tajemnice jego historii. Pisze swego rodzaju monografie miejsc, które niemal na oczach czytelnika obrastają w coraz to nowe znaczenia. Dlatego w tej wędrówce towarzyszą nam postacie takie jak Robespierre czy Ludwik XVI, które miały istotny wpływ na obraz stolicy Francji. Autor oprowadza nas jednak nie tylko po ulicach Paryża, ale także po literackich wspomnieniach tych miejsc, spisanych chociażby przez Diderota, Balzaca, Baudelaire'a czy Waltera Benjamina

Ilość:

€ 14,90

Rylski Eustachy: PO ŚNIADANIU. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 144. Oprawa twarda z obw. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-247-1420-9. Zbiór ośmiu esejów o literackich fascynacjach autora „Warunku”. Zaglądamy do Rosji Turgieniewa i Błoka, na Sycylię, gdzie Iwaszkiewicz kończył „Panny z Wilka”, do Oranu z camusowskiej „Dżumy”, śledzimy losy Capote’a, Hemingwaya i Malraux. Rylski zaskakuje i... prowokuje. Po wyznaniu, że lektura „Śniadania u Tiffanny’ego” to jedna z jego najważniejszych przygód, nie zostawia na powieści przysłowiowej suchej nitki. Opowiada też o magicznym wpływie fizjonomii pisarzy na ich twórczość. Wspaniały, precyzyjny język i niepowtarzalny, osobisty klimat – wyjątkowa książka!
Ilość:

€ 12,90

Shmeruk Chone: HISTORIA LITERATURY JIDYSZ. Ossolineum Wrocław 2007. Str. 167. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-04-04935-2. Książka prezentuje historię języka i literatury jidysz od początków piśmiennictwa w jidysz po czasy dwudziestolecia międzywojennego i współczesne. Autor zajmuje się m.in. fenomenem języków żydowskich i powstaniem języka jidysz, zapożyczeniami z literatury niemieckiej, adaptacjami z literatury włoskiej, epiką biblijną, teatrem, pieśniami „historycznymi”, osobny rozdział poświęca też Isaacowi Bashewisowi Singerowi

Ilość:

€ 14,90

Shore Marci: KAWIOR I POPIÓŁ. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 512. Oprawa twarda. Format: 14.6×21 cm. ISBN 978-83-247-0828-4. Moralne i polityczne dylematy pokolenia pisarzy, artystów i polityków, dla których komunizm był najpierw marzeniem, a potem koszmarem
Ilość:

€ 22,90

Sioma Radosław: NIEWINNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE. O komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2009. Str. 382. Format: 16×22.5cm. ISBN 978-83-231-2390-3. Łatwo czytelna aluzja do cykli lirycznych Williama Blake'a, zawarta w tytule tej książki, wynika z rangi problematyki świadomości naiwnej i krytycznej w dramatach Szaniawskiego, jest jednak również wskazaniem, że mamy do czynienia z kontynuacją wątku, który Blake oddaje opozycją niewinności i doświadczenia, Schiller zaś naiwności i sentymentalizmu. Dwudziestowieczna specyfika tej problematyki polega na tym, że preromantyczna w genezie opozycja naiwności i krytycyzmu pojawia się w komediach Szaniawskiego już w nowym kontekście, obejmującym z jednej strony demitologizację świadomości zbiorowej, której pierwszym przejawem był dziewiętnastowieczny realizm i właściwy mu naiwny realizm metafizyczny, z drugiej zaś modernistyczną reakcję na demitologizację i kryzys metafizyki idealistycznej, przedstawiany często jako kryzys kategorii reprezentacji
Ilość:

€ 22,90

Siwicka Dorota: ZAPYTAJ MICKIEWICZA. Próby, słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007. Str. 120. Format: 14×22.5cm. ISBN 978-83-7453-773-5. Zbiór szkiców, w których autorka zwraca się do Mickiewicza z pytaniami o współczesność, zakładając, że skoro w naszej kulturze odgrywa on rolę wieszcza, trzeba szukać u niego porad w sprawach zasadniczych. Pytania dotyczące postmodernizmu czy rozumienia historii w XXI wieku to nie tylko chęć wyjaśnienia współczesnych problemów w kontekście romantycznej tradycji. To również konfrontacja poglądów autorki z samym Mickiewiczem – autorytetem wielu pokoleń Polaków

Ilość:

€ 14,90

Skibski Krzysztof: ANTROPOLOGIA WIERSZE. Język poetycki Ewy Lipskiej. Wyd. Poznańskie 2008. Str. 228. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-7177-511-6. Rozprawa o języku poetyckim Ewy Lipskiej składa się z czterech zasadniczych rozdziałów. Pierwszą część stanowi komentarz do kontekstu historycznoliterackiego, w który wpisywały się kolejne książki Lipskiej. Rozważania nad dającymi się wskazać zmianami na gruncie poetyki, ale także tematyki tekstów, wiążą się w tej części z komentarzem do najważniejszych motywów oraz pojęć. Drugi rozdział dotyczy współczesnego znaczenia terminu ‘język poetycki’. Wyprowadzone w nawiązaniu do kilku raptem koncepcji rozumienie specyfiki języka w poezji wyznacza dalszy porządek analiz w niniejszej rozprawie. Postawienie tezy, według której specjalna metaforyka stanowi (obok wiersza) dominantę języka poetyckiego Ewy Lipskiej, zapowiada trzecia część rozprawy – omówienie koncepcji metafory. Wyróżnienie ujęcia statycznego i dynamicznego metafory pozwala w dalszej części na właściwą analizę tekstów Lipskiej i wnioskowanie o ich specjalnym języku poetyckim. Czwarty rozdział pracy jest dwudzielny: w pierwszej jego części następuje opis elementów metaforyki w ujęciu statycznym, w drugiej natomiast opis ujęcia dynamicznego. Poszczególne rozdziały rozprawy pozostają względem siebie w stosunku wynikowym, wyprowadzanie koncepcji opisu języka poetyckiego jest jednak symultaniczne względem refleksji ogólniejszej, dotyczącej ideowej przestrzeni poezji Lipskiej

Ilość:

€ 14,90

Skubalanka Teresa: HERBERT SZYMBORSKA RÓŻEWICZ. Studia stylistyczne. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 158. Format: 15×24 cm. ISBN 978-83-227-2907-6. Książka zawiera studia o stylu trzech wybitnych polskich poetów współczesnych. Autorka analizuje ich utwory z perspektywy stylistyki językoznawczej. Niektóre ujęcia zostały przygotowane po raz pierwszy. Poczynione charakterystyki ujmują badane style globalnie, a także zwracają uwagę na najważniejsze cechy języka badanych poetów. Opracowanie zapewne trafi do rąk wszystkich miłośników literatury polskiej
Ilość:

€ 12,90

Słonimski Antoni, Tuwim Julian: W OPARACH ABSURDU. Wyd. Iskry Warszawa 2008. Str. 184. Oprawa twarda z obw. Format: 13×22 cm. ISBN 978-83-244-0067-6. „W oparach absurdu” jest jednym z najwspanialszych dzieł humorystycznych, jakie powstały w naszym kraju. Autorzy wykorzystują znane prasowe formy (ogłoszenia, zagadki, porady, przepisy kulinarne) i dodają do nich szczyptę smakowitego purnonsensu
Ilość:

€ 18,90

SŁOWNIK SCHULZOWSKI. Red. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007. Str. 469. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 16.3×22.2cm. ISBN 83-7453-744-5. Pomysł Słownika wyrósł z doświadczeń przeciwstawnych: z poczucia bogactwa i z poczucia niedostatku. Terytorium schulzologii powiększa się coraz bardziej. Ten rozrost wyraża się w mnogich, nierzadko ekscentrycznych interpretacjach. Słownik stara się ukazać rozległość i wielotorowość myśli schulzologicznej. Składa się na niego blisko trzysta haseł omawiających nie tylko „życie i twórczość” Schulza, ale też „legendę” pisarza i „recepcję” jego dzieła
Ilość:

€ 29,90

Sosnowski Jerzy: CZEKANIE CUDU. Wyd. Semper Warszawa 2008. Str. 286. Format: 22×21 cm. ISBN 978-83-7507-042-2. Czekanie cudu zawiera szkice literackie, ogłoszone w debiutanckim zbiorze Śmierć czarownicy! (1993), oraz teksty późniejsze, opowiadające o nowszych, niż pozytywizm czy Młoda Polska, i nie tylko literackich fascynacjach autora. „Choć od pierwodruku najwcześniejszych znajdujących się tu szkiców minęło już prawie dwadzieścia lat, niektóre interpretacje tekstów kultury, od Dumań pesymisty Świętochowskiego po filmy Davida Lyncha, wydają mi się wciąż — mówiąc zuchwale — całkiem pomysłowe i gotów byłbym ich bronić przed akademikami” (ze wstępu)
Ilość:

€ 18,90

Sosnowski Andrzej: NAJRYZYKOWNIEJ. Biuro Literackie 2007. Str. 264. Format: 16.8×21cm. ISBN 83-606-0215-7. Te eseje o literaturze to nic innego jak czysta literatura, nieprzewidywalna i niebezpieczna tak jak wszystko, co pisze Andrzej Sosnowski. Bowiem nie tylko opowiada – z niebiańskim wdziękiem – o rozmaitych postaciach i literackich przypadkach, ale i odkrywa przed nami „przygodowość słów” i urok całkowitego zagubienia się w języku. Niebezpieczna to lektura zwłaszcza dla wielbicieli oczywistości – grozi utratą gruntu. Ale o to w tej podróży właśnie chodzi
Ilość:

€ 18,90

Stańczak Renata: ELEMENTY KABAŁY ŻYDOWSKIEJ W TWÓRCZOŚCI TADEUSZA MICIŃSKIEGO. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2009. Str. 156. Indeks osób. ISBN 978-83-7507-066-8.

1. Tadeusz Miciński – monolog mędrka?
2. Dlaczego Kabała żydowska?
3. „Któż ten znów?”… Nosiciele mocy w powieści „Xiądz Faust”
4. Bóg czy zły Demiurg?
5. Anioły i…
6. „Święte liczby” Micińskiego
7. Księga odwrócenia, czyli o pewnych kabalistycznych fragmentach dramatu „Noc rabinowa”

Ilość:

€ 12,90

Starnawski Jerzy: Z DZIEJÓW RENESANSU W POLSCE. Studia i szkice. Studia Staropolskie, series nova tom XIV (LXX), Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 163. Glossa wydawnicza, indeks nazwisk. ISBN 978-83-89348-90-6

Ilość:

€ 14,90

STAROPOLSKIE KOMPENDIA WIEDZY. Wyd. DiG Warszawa 2009. Str. 296. Oprawa twarda. Format: 17×24.2cm. ISBN 978-83-7181-600-0. Niniejszy tom poświęcony jest badaniom nad kulturą dawną tekstów, które stanowiły dla naszych przodków źródło wiedzy o otaczającym ich świecie. W polu zainteresowań znalazły się staropolskie kompendia wiedzy. Czytelnik znajdzie tu teksty historyków kultury, historyków nauki i wychowania, sztuki, literaturoznawców, a także specjalistów neofilologów
Ilość:

€ 22,90

Stefański Michał: CZESKA KRYTYKA KATOLICKA LAT 1918-1939. Literatura na pograniczach tom 11, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2007. Str. 156. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 978-83191-57-1
Ilość:

€ 14,90

STEREOTYPY I WZORCE MĘSKOŚCI W RÓŻNYCH KULTURACH ŚWIATA. Red. Bożena Płonka-Syroka. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 316. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7181-559-1. Książka stanowi uzupełnienie analiz poświęconych stereotypom i wzorcom kobiecości. W tym tomie badaniom poddano kulturową kategorię męskości, przedstawiając ją w szerokiej perspektywie porównawczej, sięgającej starożytności i wybiegającej poza horyzont kultury europejskiej. W każdej z omawianych społeczności męskość definiowana bywała w sposób zróżnicowany, inaczej wyznaczano też jej atrybucje. Biologiczna natura mężczyzny bywała w opisywanych społecznościach w rozmaity sposób ograniczana przez kulturę, która wyznaczała pożądane społecznie wzorce męskich zachowań i określała zarazem sankcje dotykające jednostkę niezdolną im się podporządkować lub w sposób otwarty kontestującą wyznaczane przez kulturę normy
Ilość:

€ 22,90

Stępień Paweł, Falkowski Stanisław: CIĘŻKIE NORWIDY CZYLI SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK PO LITERATURZE POLSKIEJ. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 704. Oprawa twarda. ISBN 978-83-247-0618-1. Oryginalny „subiektywny przewodnik po literaturze polskiej”. Pełen pasjonujących spostrzeżeń przegląd dzieł, często znajdujących się w kanonie lektur szkolnych i z konieczności upraszczanych, choć - jak przekonują autorzy - „wielcy twórcy nie piszą przecież po to, żeby ilustrować twierdzenia podręczników literatury, ale żeby swych czytelników czymś zachwycić”. Od „Legendy o św. Aleksym” i fraszki Kochanowskiego przez „Faraona” Prusa i „Chłopów” Reymonta, po Szymborską i Herberta
Ilość:

€ 26,90

Suchanek Lucjan: ANIOŁY BIESY I PRAWDA. Pisarstwo Jurija Drużnikowa. Rosyjska literatura emigracyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2007. Str. 296. Format: 14.4×20.4cm. ISBN 978-83-233-2407-2. Lucjan Suchanek – profesor zwyczajny, członek czynny PAU, pracujący w Katedrze Rosjoznawstwa w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny pisma „Slavia Orientalis”. Autor monografii: Rosyjska ballada romantyczna (1974), Poezja liryczna Eugeniusza Boratyńskiego (1977), Preromantyzm w Rosji (1991), Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta (1994), Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa (1999), Parias i Heros. Twórczość Eduarda Limonowa (2001). Redaktor książek zbiorowych: Emigracja i tamizdat (1993), Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich (1996), Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych (1997), Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej (1998), Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki (2004). Autor wielu artykułów publikowanych w kraju i za granicą (w Jugosławii, na Węgrzech, w Czechosłowacji, Rosji, Bułgarii, Austrii, Niemczech, we Francji, Włoszech, w Szwajcarii, Belgii, Norwegii, Estonii i Stanach Zjednoczonych).

Ilość:

€ 26,90

Szczepan-Wojnarska Anna Marta: WYBACZYĆ BOGU. Hiob w literaturze podejmującej tematykę II wojny światowej. Universitas Kraków 2008. Str. 324. Format: 13.4×20.5 cm. ISBN 978-83-242-0940-8. Książka Wybaczyć Bogu podejmuje problematykę cierpienia i jego doświadczenia w perspektywach literaturoznawczej, antropologicnzne i teologiczne w świetle utworów: Hiob, Mąż Doskonały, Josela i Wakacje Hioba. Każdy z nich, sięgając do biblijnej postaci Hioba, niezależnie od siebie usiłuje znaleźć odpowiedź nie tyle na pytanie unde malum? ale czy istotne malus omnia in malum vertit? Te osobne głosy w zaskakujący sposób wchodzą ze sobą w dialog, wobec którego czytelnik nie może pozostać obojętny
Ilość:

€ 14,90

Szczepańska Anna: „CHIMERA” jako tekstowa kolekcja Zenona Przesmyckiego. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2009. Format: 14×22.5 cm. ISBN 978-83-7453-806-0. „Chimera” bywa czytana jako arcydzieło sztuki wydawniczej, efekt pracy redaktora starannie dobierającego nie tylko utwory, ale także kroje czcionek. Taka lektura, choć uzasadniona, nie pokazuje jednak najważniejszego: „Chimera” jest realizacją projektu czasopisma jako przestrzeni spotkania duchów. Kolekcja tekstów Miriama stanowi jednocześnie reprezentację niewidzialnego i swoiste medium, które umożliwia nawiązanie relacji między twórcami i czytelnikami z różnych miejsc i czasów. W powoływanej w ten sposób wspólnocie duchów mogą uczestniczyć jedynie wybrani czytelnicy, gotowi współtworzyć tekst. Książka Anny Szczepańskiej jest próbą lektury odpowiadającej zamysłowi Miriama. Odczytując poszarzałe karty „Chimery”, autorka pamięta jednak, że chimera to nie tylko mityczny stwór zadziwiający własną kompozycją, ale także chimere – ułuda
Ilość:

€ 16,90

Szczuciński Adam: WŁOSKIE MINIATURY. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2008. Str. 116. Format: 13×20cm. ISBN 978-83-600-4687-6. Książka poświęcona współczesnym podróżom do Włoch (Wenecja, Florencja, Rzym, Neapol i Sycylia), Hiszpanii i Tunezji zawiera opis wędrówek, spotkań z ludźmi, sztuką i literaturą. Pokazuje jak odnajdywać ślady przeszłości w dzisiejszym krajobrazie Włoch. Talent autora sprawia, że słyszymy żywy głos jego wielkich poprzedników i zgiełk śródziemnomorskiej codzienności. Seria: Podróże

Ilość:

€ 9,90

Szczukowski Dariusz: TADEUSZ RÓŻEWICZ WOBEC NIEWYRAŻALNEGO. Universitas Kraków 2008. Str. 299. Format: 15×23.5 cm. ISBN 978-83-242-0804-3. Twórczość Tadeusza Różewicza, pełna wewnętrznych napięć, trudno zamknąć w ujednoliconej formule - wszak nieprzypadkowo nazwano poetę 'najkonsekwentniej niekonsekwentnym”. Książka ta jest próbą tematycznego ujęcia obsesyjnych wątków twórczości autora „Do piachu”. Wykorzystana w niej kategoria 'wyrażania niewyrażalnego”, znamionująca literaturę nowoczesną, odsyła do szerszego pola zagadnień związanych z granicami reprezentacji dyskursu literackiego. Pełni ona rolę klamry spinającej takie pojęcia, jak tożsamość, cielesność, zagłada, sacrum, pozostaje w orbicie Różewiczowskich zainteresowań. Bohaterem tej książki jest zatem Różewicz zmagający się zarówno z formą 'okaleczonej poezji”, jak i koniecznością przeformułowania konwencji poetyckich oraz etycznych powinności literatury
Ilość:

€ 16,90

Szleszyński Bartłomiej: PRZYMIERZANIE KONTUSZA. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego. Wyd. Instytutu Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 240. Nota edytorska, indeks nazwisk. ISBN 978-83-89348-95-1

Ilość:

€ 14,90

Śliwiński Piotr: ŚWIAT NA BRUDNO. Wyd. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Oprawa twarda. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7469-598-5. Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce to silva rerum, w której znaleźć można wypowiedzi bardzo się różniące: artykuły o charakterze akademickim, ujęcia panoramiczne i syntezy, a obok nich – krytycznoliterackie domysły, szkice szkiców, polemiki, recenzje oraz komentarze do życia literackiego. Ów las tekstów nie rośnie jednak dziko. Porządkują go podstawowe dla Śliwińskiego pytania: gdzie dzisiaj jest miejsce poezji? gdzie w poezji jest miejsce rzeczywistości? jak wiersze opierają się wpływowi rynku, polityki i mediów? Tytułowy świat na brudno nie jest, zdaniem autora, światem gorszym. Przeciwnie! Wielość języków, niesforne bogactwo wrażliwości, krytycyzm i opór stawiany przez poetów gotowym receptom na życie i sztukę, wszystko to daje liryce polskiej siłę przetrwania. Śliwiński bywa nieufny wobec starych i nowych wielkości, niecierpliwy, a nawet niesprawiedliwy, lecz nigdy nie jest do poezji zniechęcony. „Czytanie wierszy jest dla mnie niekończącą się wyprawą w nieznane, do której zapraszam Czytelnika tej książki” – mówi
Ilość:

€ 14,90

Śniecikowska Beata: „NUŻ W UHU”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008. Str. 620. Oprawa twarda z obw. Format: 14.3×20.3 cm. ISBN 978-83-229-2915-5. Książka prezentuje poezję polskiego futuryzmu na tle europejskiej twórczości awangardowej i rodzimej tradycji literackiej, koncentrując się na zagadnieniach historycznej poetyki dźwięku. Jasieński, Czyżewski, Wat, Stern i Młodożeniec uruchomili prawdziwą „fabrykę” brzmień – nigdy wcześniej w literaturze polskiej nie podejmowano na tak wielką skalę działań waloryzujących tkankę dźwiękową wierszy. Ogląd i „odsłuch” awangardowej sztuki słowa autorka podporządkowuje zagadnieniom wiążącym się z różnymi kontekstami historycznoliterackimi. Bada zabiegi brzmieniowe, tropi konceptyzm foniczno-semantyczny, opisuje wariacje na temat „muzyczności” dzieła, analizując jednocześnie związki polskiej twórczości futurystycznej z poezją przełomu XIX i XX wieku, liryką i koncepcją sztuki W. Chlebnikowa, teorią onomatopei i ideą „słów na wolności” F.T. Marinettiego, fonostylistyką folkloru oraz niemal nieobecną w polskiej refleksji literaturoznawczej i praktyce przekładowej literaturą dadaizmu
Ilość:

€ 18,90

Świegocki Kazimierz: NORWID I POECI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. PAX Warszawa 2007. Str. 246. Format: 16.3×23.3cm. ISBN 978-83-211-1778-2. „Któż mógłby być bardziej wnikliwym hermeneutą twórczości Norwida, odkrywcą jej wielkich tajemnic, niż poeta będący jednocześnie filozofem i historykiem literatury. I właśnie taką wyjątkową trójjednię osobowości badawczej stanowi Kazimierz Świegocki... prof. dr hab. Zbigniew Lisowski
Ilość:

€ 19,90

Tochman Wojciech: JAKBYŚ KAMIEŃ JADŁA. Wyd. Czarne Wołowiec 2008. Str. 144. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7536-043-1. „Lapidarność, z jaką Tochman opowiada o potwornościach wojny i jej toksycznych konsekwencjach, wywołuje potężny efekt właśnie dzięki oszczędności stylu: okrucieństwo mówi samo za siebie, nie potrzebuje opisu ani koloryzowania.” „The Times”

Ilość:

€ 14,90

Tochman Jerzy: WŚCIEKŁY PIES. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 168. ISBN 978-83-240-0887-2. Wojciech Tochman, jeden z najlepszych polskich reporterów i dwukrotny finalista Nagrody Literackiej Nike, prezentuje we Wściekłym psie teksty, które w przejmujący sposób opisują tragiczne ludzkie doświadczenia powodowane przez zło w jego najróżniejszych postaciach. Autor pokazuje w swojej książce m.in. heroiczną walkę samotnej kobiety z księdzem molestującym dzieci, przerażający los chłopca chorego na syndrom Tourette’a i próby odnalezienia swego miejsca w świecie przez mężczyznę, który doznał całkowitej amnezji. Wyjątkową pozycję zajmują teksty Mojżeszowy krzak i Amen o tragedii, która poruszyła całą Polskę: katastrofie autokaru maturzystów jadących z pielgrzymką do narodowego sanktuarium. Kontrowersje wzbudzić może odważne i pełne cierpienia wyznanie katolickiego księdza - tytułowego Wściekłego psa. Tochman, wychodząc na spotkanie zła, kreśli w swych reportażach zarówno obraz ludzkiej podłości – obłudy, fałszu, nienawiści i zakłamania – jak i ludzkich tragedii, które nieoczekiwanie mogą stać się udziałem każdego z nas. Ta mocna i wstrząsająca książka z pewnością poruszy wielu czytelników
Ilość:

€ 14,90

Tomkowski Jan: CIEMNE SKRZYDŁA IKARA. O rozpaczy. Wyd. Iskry Warszawa 2009. Str. 440. Oprawa twarda. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-244-0094-2. Tematem tej książki jest rozpacz postrzegana oczami artystów, mędrców, bohaterów książek i obrazów. Wielcy mistrzowie, tacy jak na przykład Pascal, Nietzsche, Valéry, doradzają zwykle, jak usunąć rozpacz z naszego życia. Czy jednak jest to naprawdę konieczne, czy nie lepiej nauczyć się trwania w rozpaczy i oswoić z myślą, że stanowi ona część naszego losu? Jak radzi sobie z tym problemem filozofia, sztuka, religia, nauka? Czy rozpacz, tak trudna do zniesienia dla jednostki, nie jest przypadkiem jedną z fundamentalnych wartości kultury śródziemnomorskiej?
Ilość:

€ 19,90

Tomkowski Jan: DZIEJE LITERATURY POWSZECHNEJ. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 544. Oprawa twarda. Format: 16.5×24 cm. ISBN 978-83-247-0632-7. Nowoczesny, przyjazny w użyciu, pełen niezbędnych informacji i ciekawostek przewodnik po literaturze świata. Od starożytności do postmodernizmu, od Biblii do słynnych „Szatańskich wersetów”. Układ, przejrzyście systematyzujący wiedzę, pozwala korzystać z tej książki zarówno uczniom i studentom, jak i wszystkim tym, którzy potrzebują coś szybko sprawdzić bądź dowiedzieć się. Charakterystyka arcydzieł literackich, sylwetki pisarzy, celne omówienia problematyki i stylu. Wyjątkowe walory edukacyjne. Andrzej Bobkowski (1913-1961) – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy emigracyjnych. Autor kultowego dziennika, licznych esejów, listów, felietonów i opowiadań. Znany także z dwóch wielkich pasji: jazdy na rowerze (przed II wojną światową oraz w czasie inwazji hitlerowskiej na Francję przemierzył rowerem prawie cały ten kraj) oraz modelarstwa lotniczego, hobby rozwijanego podczas powojennego pobytu w Gwatemali

Ilość:

€ 29,90

Tomkowski Jan: LITERATURA POLSKA. PIW. Str. 412. Format 21×30cm. ISBN 83-06-02927-5. Książka Tomkowskiego jest nowoczesnym popularnym podręcznikiem literatury polskiej. Składa się z biografii najwybitniejszych pisarzy, omówień ich dzieł, zagadek literackich, ciekawostek wzbogaconych ilustracjami, komiksami, testami, tabelami, wykresami, słowniczkami. Informacje są zwięzłe, esencjonalne. Cały materiał został podzielony na cztery epoki. W odpowiednich tabelach utwory literackie powiązane są z konkretnymi wydarzeniami historycznymi. Podstawowe lektury zostały omówione na osobnych planszach. Sąsiadujące ze sobą stronice tworzą graficznie skomponowaną całość.. Wydanie poszerzone o literaturę lat dziewięćdziesiątych i sylwetki jej twórców. Najprostsza synteza literatury polskiej. Podręcznik do błyskawicznej nauki, zwłaszcza dla miłośników komputerów, MTV i kolorowych magazynów
Ilość:

€ 24,90

Tomkowski Jan: MISTYKA I HEREZJA. Dom na wsi. Str. 396. Format: 13×20cm. ISBN 83-919992-7-0. Moja książka nie pragnie być niczym więcej jak tylko zbiorem esejów poświęconych dziesięciu wielkim postaciom i kilku fundamentalnym problemom. Głównym obiektem zainteresowania stają się tu teksty mistyczne, a nie ludzkie przeżycia. Mój wybór jest najzupełniej subiektywny, chociaż mam wrażenie, że wszyscy omawiani autorzy poszerzają, a często wręcz przekraczają granice chrześcijańskiej wyobraźni religijnej. Poszukiwania idą w różnych kierunkach: Weigel korzysta z dorobku alchemii i astrologii, Bóhme - z ustaleń kabalistów, wraz z Novalisem wkraczamy w intrygujące obszary religijności romantycznej, Meyrink reprezentuje synkretyzm typowy dla swoich czasów. Drugie słowo występujące w tytule zbioru wyjaśnia, dlaczego tak niewielką rolę odgrywają w naszej kolekcji pisma mistyków ortodoksyjnych: św. Bonawentury, św. Jana od Krzyża, św. Teresy. Określam w ten sposób ogólny kierunek penetracji, nie mam natomiast żadnych ambicji tropienia przejawów herezji czy oceny zgodności tekstów mistycznych z doktryną jakiegokolwiek wyznania
Ilość:

€ 16,90

Tomkowski Jan: ZAMIESZKAĆ W BIBLIOTECE. Dom na wsi 2008. Str. 220. Wyd. 2. Format: 12.8x20 cm. ISBN 978-83-610-0400-4. Drugie, rozszerzone wydanie znakomitego tomu esejów o literaturze i sztuce czytania pióra Jana Tomkowskiego. „Chociaż czytanie powinno być radością, najczęściej bywa obowiązkiem, koniecznością, częścią edukacji, snobistyczną potrzebą. Czy musimy czytać książki reklamowane w mediach? A może warto powrócić do klasyków? Jaką rolę spełnia literatura w życiu codziennym: historii obyczajów, modzie, podróżach, a nawet kuchni? Czy to możliwe, by w epoce komputerów Biblioteka pozostała naszym domem?” (Z okładki). Jan Tomkowski - prozaik, eseista, historyk literatury, badacz idei, profesor Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, autor m.in. „Literatury polskiej” (1993), „Literatury powszechnej” (1995), „Dziejów myśli” (1997) wznowionych w 2002 r. jako „Historia myśli”, książek poświęconych mistyce europejskiej: „Juliusz Słowacki i tradycja mistyki europejskiej” (1984), „Mistyczny świat Williama Blake’a” (1993) czy „Mistyka i herezja” (1993,2006). Uważa się przede wszystkim za eseistę. Swoją wizję eseju przedstawia najpełniej w książkach: „Juliusz Verne - tajemnicza wyspa?” (1987, 2005), „Jerzy Stempowski” (1991), „Dom chińskiego mędrca. Eseje o samotności” (2000), „Pokolenie Gombrowicza” (2001), „Don Juan we mgle. Eseje o wierności” (2005)

Ilość:

€ 14,90

Tryksza Anna: BARBARZYŃCY KLASYCYŚCI. Strategie wierszowe w najnowszej poezji. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 202. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-227-2859-8. Dysertacja (...) ma charakter właściwie interdyscyplinarny. Jej autorka zainteresowana twórczością poetów ostatniej generacji prezentuje ją od strony teoretycznoliterackiej, bo tekstologicznej, wersologicznej, także od strony komunikacji literackiej, krytycznoliterackiej, angażuje do jej charakterystyki koncepcję strategii van Dijka, wreszcie koncentruje się na ujęciu poniekąd socjologicznym (...)
Ilość:

€ 14,90

Tuwim Julian: PEGAZ DĘBA. Iskry Warszawa 2008. Str. 430. Oprawa twarda z obw. Format: 16.8×24 cm. ISBN 978-83-244-0079-9. To książka-legenda, książka kultowa - nawet dla tych, którzy nie lubią tego określenia. Wydana raz, sześćdziesiąt lat temu. Znana w małych fragmentach liczniejszym czytelnikom, ale dla ogółu czytających niezwykle trudno dostępna - przecież w świadomości kulturalnej cały czas obecna. Do niej się odwoływano, czasem ją cytowano
Ilość:

€ 18,90

Turczyński Andrzej: TEN SZALONY PAN PUSZKIN. Prószyński i S-ka Warszawa 2008. Str. 502. Oprawa twarda. Format: 16.8×24 cm. ISBN 978-83-7469-667-8. Potoczna świadomość powiela pewien mit: wieszcz Adam Mickiewicz przyjaźnił się z rosyjskim poetą narodowym Aleksandrem Puszkinem. „...Słowo o udręce” Andrzeja Turczyńskiego w mimowolnej konfrontacji z tym mitem odsłania wielość psychologicznych, politycznych i społecznych uwikłań tej relacji. Mówią o nich świadkowie zdarzeń, mówią tłumaczone i komentowane teksty literackie i inne dokumenty, wydobyte przez autora monografii z rosyjskich archiwów i układane w wieloznaczne mozaiki. Turczyński jako biograf wyróżnia się tym, że skrupulatnie ogląda i oświetla każde istotne przekłamane lub zinstrumentalizowane słowo. Niepostrzeżenie – z korzyścią dla czytelnika – najważniejsza staje się zagadka samego Puszkina, miotanego na przemian entuzjazmem i zwątpieniem, pragnącego naraz wolności i stabilizacji, zakochanego nieprzytomnie w Natalii–Madonnie i jednocześnie świadomego konieczności walki o honor. Historia jego pojedynku i śmierci pośród przyjaciół, cynicznych dworskich graczy i intryg totumfackich samego cara jest w tej opowieści dramatyczną puentą. Wzrusza jak dobrze skonstruowana rzecz o upadku łamanej moralnie wielkości, ale też skłania do zadumy nad historycznymi mechanizmami, które wynosiły na piedestał romantycznych geniuszy. Bo dotyczy jednego z nich

Ilość:

€ 29,90

Twardowski Samuel: SATYR MA TWARZ RZECZPOSPOLITEJ W ROKU 1640. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 106. Format: 15×24cm. ISBN 978-83-227-2738-6. Samuel Twardowski jest jednym z najwybitniejszych twórców polskiej epiki barokowej. Obdarzono go nawet - za Wespazjanem Kochowskim - mianem „polskiego Marona”. Swą literacką karierę rozpoczął od Przeważnej legacyji...Krzysztofa Zbaraskiego... (1633). Jest to relacja z odbytej u boku Zbaraskiego podróży poselskiej do chana tureckiego. Mimo wyraźnie kronikarskiego nastawienia utwór posiada typowe cechy poematu epickiego. Oparty na diariuszu podróży wpisuje się w tradycję szczególnie popularnego w baroku gatunku - hodoeporiconu. W pierwszym z wielkich poematów epickich o dziejach narodu Władysław IV... (1649) Twardowski skupił się na postaci króla-bohatera, sławiąc jego wielkość i czyny. Wątek ten zwiększa spoistość utworu, któremu - mimo pięknych opisów uczt, bitew, sejmów itp. - brak kompozycyjnej jednolitości i ciągłości fabuły. Z uwagi na stałą opiekę możnych mecenasów znajdziemy u Twardowskiego wiele utworów sławiących szczodrych dobroczynców, np. Książę Wiśniowiecki Janusz...(1646), Pałac Leszczyński...(1643), a także napisany pod wpływem krótkotrwałej sympatii dla Szwedów Omen królowi szwedzkiemu... ku czci Karola Gustawa. Najdonioślejszym przedsięwzięciem, zakrojonym na miarę epopei narodowej była Wojna domowa z Kozaki i Tatary... (cz. II 1651-55, cz. I 1660, całość 1681), w której pisarz zamierzał przedstawić losy kraju podczas bratobójczych walk. Mimo wprowadzenia licznych konstrukcji epickich, elementów fikcji literackiej oraz wzorcowych bohaterów - obrońców Ojczyzny i wiary, utwór ten bliższy jest kronice, a sprawy publiczne przesłaniają całkowicie losy indywidualnych bohaterów

Ilość:

€ 9,90

Valsecchi Daniel: MIĘDZY POLITYKĄ A METAPOLITYKĄ. Samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza 1817-1835. Universitas Kraków 2007. Str. 484. Format: 15×23.5cm. ISBN 978-83-242-0952-1. „Książka Daniela Valsecchiego, polonisty argentyńskiego, jest pod wieloma względami rewelacyjna. Autor, jako cudzoziemiec, spojrzał na wczesną twórczość Mickiewicza z perspektywy innej, bardziej zdystansowanej niż większość naszych polonistów (...) Do analizy angażuje bogaty aparat pojęciowy, zaczerpnięty z różnych dziedzin, aparat nb. naprawdę imponujący i stosowany adekwatnie do omawianej tematyki (...) Valsecchi umiejętnie wydobywa różnice ideologiczne w interpretacjach Mickiewicza, jak również liczne sprzeczności w dziele samego Wieszcza. Wskazuje trafnie na potrójną, skonfliktowaną ze sobą, inspirację, na konieczność rozróżniania mistycyzmu i mistyki. Na podkreślenie zasługuje to, że autor nie redukuje zjawisk religijnych do politycznych, chociaż tematem głównym jest przejście w twórczości Mickiewicza od polityki do metapolityki (...) Warto też docenić zwrócenie uwagi na teksty wielu obcojęzycznych mickiewiczologów, polonistów-nie-Polaków, które autor zna gruntownie. Chociaż nie do wszystkich konstatacji autora można podchodzić bezkrytycznie, ich walor inspirujący i dyskusyjny jest niewątpliwy. Tak ambitne analizy twórczości stricte polskiej, przeprowadzane przez cudzoziemców, nie zdarzają się często.

Ilość:

€ 18,90

W ŚWIECIE LITERATURY I TEATRU. Sztuka współuczestnictwa. Red. Ewa Łubieniewska. „Universitas” Kraków. Str. 586. Format: 16×24cm. ISBN 83-242-0324-9. Podręcznik będący próbą usystematyzowania i uprzystępnienia młodzieży licealnej, studentom polonistyki, teatrologii i innych pokrewnych kierunków wiedzy o historii teatru i dramatu. Zamiarem autorów jest pokazanie w syntetyczny sposób drogi rozwoju światowej dramaturgii, które nie ogranicza się jedynie do podania dat i faktów, ale podkreśla też wzajemne zależności i oddziaływania oraz służy rozwinięciu sprawności interpretacyjnej czytelników. Układ książki oparty jest na chronologii dziejów – w kolejnych rozdziałach pracy autorzy badają dorobek dramaturgiczny poszczególnych krajów i epok, omawiają twórczość najważniejszych pisarzy reprezentujących istotne kierunki w rozwoju teatru oraz poszczególne elementy teatralnej kreacji (scenografia, słowo, aktor, postać sceniczna, scenariusz, interpretacja reżysera), przy czym są to wielokrotnie ustalenia najnowsze lub trudne do odnalezienia. Część pierwszą książki stanowi wybór tekstów źródłowych, z komentarzami i propozycjami pytań oraz zagadnień do przemyślenia, część druga to prezentacja zwięzłego wykładu, dzięki któremu młody czytelnik znajdzie podsumowanie wniosków, jakie mogą nasuwać się w czasie pracy nad częścią pierwszą, czy sprostowanie ewentualnych pomyłek interpretacyjnych
Ilość:

€ 29,90

Warkocki Błażej: HOMO NIEWIADOMO. Polska proza wobec odmienności. Wyd. Sic! Warszawa 2007. Str. 200. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 978-83-604-5734-4. Proza Grzegorza Musiała po konserwatywnym zwrocie, męskie opowieści Andrzeja Stasiuka, poplątane narracje Izabeli Filipiak, na nowo – i z ukosa – odczytane Lubiewo… Książki te pojawiają się dlatego, że stawką gry nie jest ukazanie pokrzywdzonych bądź pokrzywionych Odmieńców, lecz dopuszczenie do głosu literatury jako opowieści o samym procesie konstruowania tożsamości.(…) Autorowi Przypada zasługa włączenia queer studies w struktury polskiej polonistyki, co dowodzi odwagi i rozważności. (…) Z uwagi na pokazowy przekrój przez polską kulturę lat 80. i 90.praca jest ważnym przyczynkiem do historii kultury polskiej. Ponadto, korzystając w szerokim zakresie z podstawowych teorii zachodnioeuropejskich i amerykańskich, autor daje przykład kompetentnej adaptacji zachodnich prac z zakresu teorii kultury. Sposobem prezentacji wybranych autorów i odwagą formułowania wyrazistych tez pobudza do przyszłych opracowań - German Ritz
Ilość:

€ 18,90

Weisswasser Katharina: DIE GESCHICHTE DER POLONISTIK AN DER UNIVERSITÄT WIEN VON DEN ANFANGEN BIS ZUR GEGENWART. Of. Wyd. Atut Wrocław 2007. Str. 386. Format: 13.3×20.5cm. ISBN 978-83-7432-184-6. Die vorliegende Arbeit entstand als Dissertation unter der Leitung von Prof. Bonifacy Miązek am Institut für Slawistik der Universität Wien. Sie behandelt die bis dato unerforschte Geschichte der Polonistik an der Universität Wien, welche untrennbar mit jener der Slawistik verbunden ist
Ilość:

€ 19,90

Werner Mateusz: WOBEC NIHILIZMU. Gombrowicz, Witkacy. Wyd. sic! Warszawa 2009. Str. 288. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-604-5785-6. Nihilizm, to słowo wytarte dziś i spowszedniałe, kryje w sobie burzliwą historię filozoficznego sporu, toczącego się w Europie przez blisko dwieście lat o zasadę stanowienia najwyższych wartości. „Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy” to pierwsza próba interpretacji dziejów pojęcia nihilizmu, która wskazuje na jego nierozerwalny związek z historią nowoczesności – od niemieckiego romantyzmu i słynnej „Atheismusstreit” pomiędzy J.G. Fichtem a F.H. Jacobim, poprzez Heideggerowską lekcję Nietzscheańskiej wykładni „nihilizmu europejskiego”, aż po współczesny fenomen „banalizacji” nihilizmu ujawniony w amerykańskiej debacie wokół „liberalnego ironizmu” Richarda Rorty’ego. Nowoczesność rozumiana jest w tym wypadku nie tyle jako konkretna epoka w dziejach kultury i cywilizacji, ale jako duchowe uniwersum, w którym ideą przewodnią, organizującą całość kreacyjnych ambicji i interpretacyjnych uroszczeń – stało się pojęcie ładotwórczego projektu. Nihilizm jest wielkim tematem literatury nowoczesnej, a w polskiej literaturze nurt ten reprezentują dzieła Witolda Gombrowicza i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Celem tej publikacji jest prześledzenie sposobu, w jaki autorzy „Pornografii” i „Nienasycenia” podejmują problem nihilizmu, i w jakim stopniu ich własna sztuka i myślenie stają się odpowiedzią na ten problem. Konkluzje do których obaj pisarze doszli, zaszyfrowane w literackich metaforach, konstrukcjach narracyjnych, stylistycznych wyborach, ale także w wypowiedziach explicite filozoficznych – mają dziś dla nas większe znaczenie, niż mogliśmy kiedykolwiek podejrzewać
Ilość:

€ 16,90

WIDOKI SĄ NIEJADALNE. O twórczości Adama Wiedemanna. Red. Dawid Skrabka. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 208. Format: 19.9×20cm. ISBN 83-7507-008-8. Książka o twórczości związanego ze środowiskiem krakowskim poety i prozaika Adama Wiedemanna. Książka zawiera artykuły wybitnych autorów, pisarzy, krytyków i znawców współczesnej poezji. Ponadto jest opatrzona oryginalnymi rysunkami Wiedemanna oraz wywiadem z poetą
Ilość:

€ 14,90

Wilk Mariusz: WILCZY NOTES. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 216. Format: 14.5×23.5cm. ISBN 83-7392-231-0. Pierwsza książka Mariusza Wilka o Rosji (ukazała się w 1998 r.). Dokładnie - o Sołowkach, wyspach na Morzu Białym. W carskiej Rosji zsyłano tam więźniów politycznych, ZSRR tę tradycję kontynuował, tworząc na Sołowkach jeden ze sławniejszych gułagów. Dla Wilka Sołowki są kwintesencją Rosji. Tutaj można wzrokiem objąć procesy, które tam, w Rosji, zachodzą na ogromnych obszarach i dlatego są trudno uchwytne. Na Sołowkach widać Rosję w miniaturze, jak na dłoni: jest i władza, i cerkiew, i kultura w muzeum, maleńki biznes i swojska mafijka, jest i szpital, i szkoła muzyczna, i bycza ferma, i prywatne krowy, i przedsiębiorstwo leśne, i nie- duża fabryczka agar-agaru, jest milicja i areszt, jeno sąd bywa rzadko, czasami przylatuje. (...) Tylko służby komunalne są w zaniku, za to nieźle rozwinięto kłusownictwo. Kipią wreszcie na Sołowkach namiętności damsko-męskie, trwają swary polityczne w bani [łaźni], zaś legendarne ruskie pijaństwo przybrało apokaliptyczne rozmiary. Wilczy notes wydany po raz pierwszy w roku 1998 był swoistym wstrząsem - oto pojawił się ktoś, kto o Rosji mówi zupełnie inaczej, a przy tym wie, co mówi - ponieważ jest stamtąd. Oczywiście, można się z Wilkiem nie zgadzać, ale zawsze warto z nim podyskutować
Ilość:

€ 14,90

Witkowska Alina, Przybylski Ryszard: ROMANTYZM. Wielka historia literatury polskiej, Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 744. Wyd. 8. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-01-13848-6. Kolejny tom Wielkiej Historii Literatury Polskiej obejmuje tematycznie dzieje literatury polskiej zamknięte przedziałem czasowym od rozbiorów po powstanie styczniowe. Początkowe dziesięciolecia, na które składają się tzw. szok porozbiorowy, Księstwo Warszawskie (poezja, narodziny współczesnego eseju, powieść gotycka, Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, tragedia klasyczna Alojzego Felińskiego, oda klasyczna Kajetana Koźmiana) i – częściowo Królestwo Polskie (powieść obyczajowa, romans sentymentalny i historyczny, idylle i elegie; poemat heroiczny, bajka i proza klasyczna, Ziemiaństwo Kajetana Koźmiana) – opracował Ryszard Przybylski. Właściwy romantyzm jest pióra Aliny Witkowskiej (sylwetka i twórczość Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego i Cypriana Norwida; liryka okresu międzypowstaniowego, poemat i epika wierszowana, proza narracyjna, dramat, krytyka literacka okresu międzypowstaniowego, epistolografia i pamiętnikarstwo doby romantyzmu, literatura dla młodego odbiorcy, pierwsze syntezy historii literatury). Połączenie obydwu zakresów historii literatury w jednym tomie wynika z przeświadczenia o dominujących rysach wspólnych literatury porozbiorowej, wskazujących na ciągłość procesu historycznoliterackiego mimo różnic stylów, poetyk i gatunków. Wszystko, co działo się w literaturze porozbiorowej, stanowiło, bowiem naturalną glebę romantyzmu pojętego jako kontynuacja, jako dialog i jako sprzeciw. Dlatego też literatura porozbiorowa znalazła się w tomie Romantyzm na zasadach współkomponentu epoki. Książka posiada bogate biogramy pisarzy zamieszczone na końcu tomu, wskazówki bibliograficzne; indeks osób, utworów i czasopism, a także liczne ilustracje czarno-białe
Ilość:

€ 24,90

WOJNA. Doświadczenie i zapis: Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Red. Sławomir Buryła, Paweł Rodak. Universitas Kraków 2007. Str. 489. Format: 15×23.5cm. ISBN 83-242-0632-9. Choć minęło już ponad 60 lat od jej zakończenia, II wojna światowa wciąż jest istotnym – a dziś może nawet ważniejszym niż kiedykolwiek wcześniej – punktem odniesienia w dyskusjach o naszej współczesności, o tożsamości narodowej, o kształcie relacji z naszymi najbliższymi sąsiadami, o wizerunku polskiego wieku XX i całej polskiej historii. Wojna trwa w pamięci jej uczestników, ożywa raz po raz pod piórem publicystów, pojawia się w wystąpieniach i inicjatywach polityków, jest przedmiotem nieustannego sporu badaczy. Szkice zebrane w tym tomie to wypowiedź młodszego pokolenia badaczy z różnych dyscyplin humanistycznych, stanowiąca próbę zrozumienia doświadczeń wojennych i ich miejsca w polskiej kulturze współczesnej. Autorzy tekstów starają się odkrywać różnorodność problematyki wojennej, sygnalizować pytania i obszary do zagospodarowania. To rezultat nowego, nieuprzedzonego (taką mamy nadzieję) spojrzenia na sprawy, które doczekały się już długiej literatury przedmiotu
Ilość:

€ 18,90

Wróblewski Bogusław: ŻYCIE JEST Z PRZENIKANIA. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. PIW Warszawa 2008. Str. 298. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-06-03145-4. Niniejsza książka jest próbą przybliżenia głównych rysów sylwetki intelektualnej Ryszarda Kapuścińskiego. Książka składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana „Wyjść poza opis”, ukazuje Kapuścińskiego jako reportera przekraczającego granice literatury faktu i wyznaczającego w tej dziedzinie nowe standardy. Druga „Wyrazić siebie” przedstawia go jako artystę zmierzającego poprzez akt kreacji do ekspresji własnej osobowości, własnej wrażliwości i związanych z nią emocji za pomocą bardzo zróżnicowanych środków wyrazu, stąd obok tekstów ukazujących te spośród indywidualnych właściwości jego warsztatu reporterskiego, które charakteryzują go właśnie jako artystę szkice o wierszach czy unikalne rozważania Leszka Mądzika o fotografiach. Część trzecia to portret Kapuścińskiego jako antropologa kulturowego trafnie oceniającego sytuacje naszej cywilizacji i jej perspektywy. Wśród autorów szkiców znaleźli się między innymi: Jerzy Bralczyk, Przemysław Czapliński, Małgorzata Czermińska, Michał Głowiński, Jerzy Jarzębski, Leszek Mądzik, Jarosław Mikołajewski, Jan Miodek
Ilość:

€ 22,90

Zadencka Maria: OBRAZY SUWERENNOŚCI. O wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Badania Polonistyczne za Granicą tom XVIII, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 160. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 978-83-89348-02-8. Książka pokazuje związki między ideami „dyskursu suwerenności” 8wywodzącego się siedemnastowiecznej filozofii prawa) a odpowiadającymi mu figurami retoryki literatury, które kształtują nasze wyobrażenia o naturze człowieka i władzy, o przyrodzie, społeczeństwie i państwie

Ilość:

€ 14,90

Zagajewski Adam: DWA MIASTA. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2007. Str. 208. Wyd. 2. Format: 13.3×20.8cm. ISBN 83-600-4665-4. Spędziłem dzieciństwo w brzydkim, przemysłowym mieście; przywieziono mnie tam, gdy miałem zaledwie cztery miesiące i potem przez wiele lat opowiadano mi o niezwykle pięknym mieście, które moja rodzina musiała opuścić. [...] Byłem trzeźwym chłopcem o pamięci małej jak orzech laskowy i byłem absolutnie pewny, że idąc ulicami Gliwic, pośród pruskich, secesyjnych kamienic, ozdobionych ciężkimi kariatydami z granitu, znajduję się naprawdę tam, gdzie się znajduję. Mój dziadek jednak, mimo, że szedł tuż przy mnie, przenosił się w tym samym momencie do Lwowa. Ja szedłem ulicami Gliwic, on Lwowa. [...] Z okna mojego pokoju widzę dalekie dachy Paryża, schnące po niedawnym deszczu, wieże kościelne i drzewa, dźwigi budowlane i anteny telewizyjne. Słucham kwintetu smyczkowego Mozarta. [...] Splatają się w nim dwa różne motywy, jeden jasny, rokokowy, a drugi - smutny, posępny. Jeden konwencjonalny, jakby porcelanowy, a drugi tragiczny. Rokoko i śmierć. W tej muzyce rozmawiają ze sobą dwa miasta. Dwa miasta tańczą ze sobą. Dwa miasta, różne, lecz skazane na trudną miłość, jak mężczyźni i kobiety. Rokoko i strach. Wieczna egzystencja muzyki i przerażenie ludzi wiezionych na śmierć. Syty spokój muzeów i płacz dziecka
Ilość:

€ 12,90

Zagajewski Adam: POETA ROZMAWIA Z FILOZOFEM. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2007. Str. 147. Format: 13.5×20.8cm. ISBN 83-600-4685-2. Tom szkiców Adama Zagajewskiego o naturze pisania, o związkach literatury z filozofią i historią, o sobie i innych, o Miłoszu i Herbercie, Gombrowiczu i Cioranie, Máraim i Kertészu. Zagajewskiego ciekawi poezja, która „na przekór katastrofom rejestrowała, i tym samym także podtrzymywała, współtworzyła, współwytwarzała ciągłość naszego życia duchowego - owej nieustającej, dziedziczonej przez nas po minionych pokoleniach kontemplacji, kulminującej w doświadczeniu piękna i zła, czasu i dobra, transcendencji lub, dla innych, nicości, medytacji będącej czymś w rodzaju permanentnego ostrego dyżuru, bez którego człowieczeństwo w znanej nam dotychczas postaci musiałoby doznać poważnego uszczerbku”
Ilość:

€ 12,90

Zaleski Marek: ECHA IDYLLI W LITERATURZE POLSKIEJ DOBY NOWOCZESNOŚCI I PÓŹNEJ NOWOCZESNOŚCI. Universitas Kraków 2007. Str. 346. Format: 14.6×23.4cm. ISBN 978-83-242-0677-3. Książka traktuje o współczesnych inkarnacjach starych tropów poetyckich. Ich żywotność polega nie tylko na tym, że stanowią retoryczne reprezentacje odwiecznych ludzkich pragnień. Na przykład pragnienia szczęścia i instalowania się w tym, co fikcjonalne, zatem alternatywne wobec realności - bez czego życie byłoby nie do zniesienia. Świat idylli to przestrzeń rytuału egzorcyzmującego śmieć z naszego życia. Atrakcyjność idylli polega także na tym, że będąc instrukcjąwejścia w porządek symboliczny określający miejsce jednostki, pokazuje ona jednocześnie, że jej świat - figura szczęścia i niewinności, jest światem kruchym i jeśli istnieje, to jedynie za sprawą konwencji, dzięki którym rzeczywistość okazuje się uosobieniem ucywilizowanej normalności. Idylla głosi pochwałę naturalności i prostoty, sama będąc kwintesencją sztuczności. Niejednoznaczność to rewers prostoty wiersza idyllicznego. Często nie jest tym, czym się wydaje. Pastoralni poeci zdają się wierzyć, że wszelka harmonia jest rezultatem szczęśliwego błędu. Ta wiara dobrze rezonuje z naszą dzisiejszą episteme

Ilość:

€ 16,90

ZEHN JAHRHUNDERTE POLNISCHER LITERATUR. Übersetzt von Birgit Sekulski. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 319. Geb. Ill. ISBN 978-83-89348-08-1. Adam Karpiński: Mittelalter, Adam Karpiński: Renaissance, Krzysztof Mrowcewicz: Europäer und Sarmaten, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: Die europäische literarische Republik, Jerzy Snopek: Die polnische Literatur in der Zeit der Aufklärung, Alina Witkowska: Romantik, Grażyna Borkowska: Polnische Literatur 1864-1914. Ende und Anfang, Alina Kowalczyk: Die Jahre 1918-1939, Anna Nasiłowska: Polnische Literatur 1939-2000 – ausgewählte Probleme

Ilość:

€ 18,90

ZESZYTY LITERACKIE 105. Józef Czapski. Fundacja Zeszytów Literackich Warszawa 2009. Str. 260. Format: 13.3×21 cm. 977-07-510-3590-3. Anna Bołt, Ludzie-śmieci. Roberto Salvadori, Wzloty i upadki nowoczesności. Józef Czapski, O Młodej Polsce. Marek Zagańczyk, Asolo. Wspomnienia: Jakub Rościszewski, Maciej Kuroń 1960-2008
Ilość:

€ 9,90

Ziomek Jerzy: TEORIA, HISTORIA, POWINOWACTWA LITERATURY. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2008. Str. 192. Format: 13×20cm. ISBN 978-83-7063-544-2. O przekładaniu przysłów, o współczesności retoryki, Solecyzmy w Ferdydurke...

Ilość:

€ 14,90

Żbikowski Piotr: W PIERWSZYCH LATACH NARODOWEJ NIEWOLI. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2007. Str. 632. Oprawa twarda z obw. Format: 14x20cm. ISBN 978-83-229-2819-6. Spis treści: Przeżywanie Historii, Pod cenzurą i nadzorem obcej władzy, Niemcewicz i zwiastuny przemian w polskiej poezji, W stronę periodyzacji

Ilość:

€ 19,90

Żebrowski Marek: DZIEJE SPORU. Kultura w emigracyjnej debacie. Towarzystwo Opieki Nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Str. 300. Oprawa twarda. Format: 18x25cm. ISBN 83-86907-54-0. Praca poświęcona pierwszej dekadzie istnienia Kultury i jej ewolucji od powstania Instytutu Literackiego w ramach 2. Korpusu gen. Wł. Andersa do przekształcenia w samodzielny ośrodek polityczny. Po przedstawieniu w pierwszej części pracy wcześniejszej drogi życiowej twórcy IL, Jerzego Giedroycia, w kolejnej autor opisuje najwcześniejszy okres istnienia Kultury, do momentu podjęcia współpracy z pismem przez Juliusza Mieroszewskiego. Część trzecia rozpoczyna się opisem emigracyjnej sceny politycznej w latach 1945-1950 i poświęcona jest postawie kręgu Kultury wobec wewnątrzemigracyjnych sporów politycznych. W kolejnej, czwartej części autor omawia publicystykę międzynarodową pisma i głoszone na jego łamach idee konieczności współpracy Polski z sąsiednimi państwami (m.in. koncepcja ULB). Ostatnia część poświęcona została stosunkowi Kultury wobec Kraju, podejmowanym przez Jerzego Giedroycia staraniom utrzymania kontaktu z nim kontaktu i wywierania wpływu na krajową rzeczywistość
Ilość:

€ 18,90

ŻYWIOŁ SŁOWA. Literatury i jej formy mówione. Red. Janusz Maciejewski. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2007. Str. 159. Indeks nazwisk. ISBN 978-83-89348-09-8. Publikacja poświęcona jest oralności oraz kontynuacjom form ukształtowanych jej ramach w literaturze piśmiennej. Są to jednak formy prozatorskie, ponadto nie poprzedzają one literatury piśmiennej, ale z nią współistnieją. Stała obecność literatury mówionej obok pisanej (oczywiście, z wciąż rosnącą przewagą tej drugiej) jest jedną z podstawowych tez tej książki

Ilość:

€ 9,90

ŻYWIOŁY WYOBRAŹNI POETYCKIEJ XIX I XX WIEKU. Red. Anna Czabanowska-Wróbel, Iwona Misiak. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 224. Format: 15.8×23cm. ISBN 978-83-233-2509-3. Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku zawierają piętnaście tekstów, których autorki i autorzy w zajmujący sposób analizują funkcjonowanie żywiołów w liryce wybranych poetów, m.in.: Leśmiana, Micińskiego, Staffa, Iwaszkiewicza, Poświatowskiej, Lipskiej, Krynickiego. W artykułach, oprócz omówienia pierwotnych substancji organizujących świat – powietrza, wody, ziemi, ognia, eteru – pojawiają się inne elementy wpisane w tradycję badań wyobraźni twórczej, m.in. milczenie, sen, śmierć, cielesność. Książka dostarcza oryginalnego przeglądu koncepcji dotyczących elementarnych zasad rządzących twórczością wielu poetów i zarazem poszerza perspektywę literaturoznawczą, dodając nowe odczytania utworów, które dotychczas były traktowane marginalnie lub schematycznie. Tom jest podsumowaniem konferencji doktorantów i studentów, która odbyła się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w listopadzie 2006 roku. Spotkanie młodych badaczy było wstępem do zaprojektowanego cyklu sesji naukowych poświęconych żywiołom wyobraźni w poezji polskiej od XIX wieku po współczesność

Ilość:

€ 14,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj