KATALOG HISTORIA, POLITYKA

N - Z

 Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

 

Nartowski Andrzej S.: HISTORIA POLSKI DLA MENEDŻERÓW. Rosner & Wspólnicy Warszawa 2008. Str. 176. Format: 14×18cm. ISBN 978-83-603-3624-3. Historia nie jest jedynie suchym zbiorem dat, spisem miejsc bitewnych, numerów Ludwików. Rodzime dzieje można - dla zabawy i nauki - opisać językiem rynku kapitałowego: społeczeństwo jest akcjonariatem, państwo Firmą; przyjmując chrześcijaństwo nabyliśmy know how (udostępnione później Litwie); rozdrobienie dzielnicowe było spliterem. Krzyżacy to venture capital, rozbiory - wrogie przejęcie, ale firma odrodziła się dzięki ofercie publicznej, chociaż brakło w niej underwritera. Przeciwników umarzano przez demerging albo zatrutą pigułką; aktywa tracono i odzyskiwano. Barbarze Radziwiłłównie zarzucano zbytnie upublicznienie i swobodny free float; Walezy nie wniósł wkładu do spółki z Anną Jagiellonką (Batory też stracił płynność); Żółkiewski zajął krótką pozycję na Kremlu; Sobiecki poszedł na Wiedeń jako Biały Rycerz; Kościuszko ogłosił w Połańcu prospekt emisyjny bez pokrycia.. Ważne, że dzisiaj kurs rośnie!
Ilość:

€ 9,90

Ney-Krwawicz Marek: „MAM SZEREG PIERWSZORZĘDNYCH PRACOWNIKÓW...”. Z zagadnień kadrowych Polskiego Państwa Podziemnego. Wyd. Naukowe Semper Warszawa 2009. Str. 448. Indeks nazwisk i pseudonimów. Oprawa twarda. ISBN 978-83-7507-055-2. To pierwsza próba ogólnego spojrzenia na zagadnienia kadrowe Polskiego Państwa Podziemnego od września 1939 r. do lipca 1945 r. Zaprezentowano m.in. kryteria obsady zasadniczych stanowisk w cywilnych i wojskowych strukturach podziemnego państwa. Zarysowano ruch kadrowy, ze zwróceniem uwagi na jego przyczyny i natężenie. Oddzielny rozdział poświęcono tworzeniu jednolitych Sił Zbrojnych w Kraju poprzez wchodzenie w szeregi Armii Krajowej kadry dowódczej ze scalanych organizacji wojskowych. Nie pominięto zagadnień awansowych w Armii Krajowej oraz ich odbicia w korespondencji ze Sztabem NW. Ukazano też rolę i miejsce kobiet w kierowniczych strukturach państwa podziemnego. W części końcowej zarysowano problem strat wśród cywilnych i wojskowych kadr kierowniczych.

Marek Ney-Krwawicz (ur. 1956), doktor habilitowany, docent w Instytucie Historii PAN. Opublikował m.in. książki: „Komenda Główna Armii Krajowej 1939-1945” (1990), Armia Krajowa - siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego” (1993), „Sztandary i proporce Armii Krajowej” (1994), „Biuro generała Sosnkowskiego” (1996), „Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej” (1999), „The Polish Home Army” (Londyn 2001).

Ilość:

€ 29,90

Nicieja Stanisław Sławomir: LWOWSKIE ORLĘTA. Czyn i legenda. Wyd. Iskry Warszawa 2009. Str. 312. Oprawa twarda z obwolutą. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-244-0117-8. Legenda Orląt Lwowskich, polskiej młodzieży walczącej o przynależność ich rodzinnego miasta do Polski, powstała tuż po zakończeniu walk o Lwów. Bohaterstwo młodych lwowian inspirowało do działania polityków, pisarzy, poetów, malarzy i rzeźbiarzy. Wyrazem hołdu dla bezgranicznego poświęcenia chłopców i dziewcząt, oprócz wierszy, piosenek, książek i obrazów, stał się Cmentarz Orląt – miejsce patriotycznych obchodów i zadumy nad trudną historią Polski. Opis walk o Lwów w latach 1918-1920, sylwetki bohaterskich obrońców miasta, powstawanie i miejsce legendy Orląt w historycznej świadomości Polaków to treść tej książki
Ilość:

€ 16,90

Niedzielko Romuald: KRESOWA KSIĘGA SPRAWIEDLIWYCH 1939-1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA. Studia i materiały, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 223. Format: 15.8×23cm. ISBN 978-83-604-6461-8. Nacjonaliści ukraińscy dokonali eksterminacji ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, które znalazły się pod okupacją sowiecką i niemiecką. Do pojedynczych napadów oraz rzezi na masową skalę doszło w kilku tysiącach miejscowości. Zginęło tam, według różnych szacunków, od 100 tys. do 200 tys. osób. Korzystając z zachowanych relacji świadków, w książce odnotowano wydarzenia w 500 miejscowościach (na terenie województw: wołyńskiego, poleskiego, tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, rzeszowskiego i lubelskiego), w których z rąk OUN-UPA poniosło śmierć blisko 20 tysięcy Polaków. Część skazanych na zagładę polskich mieszkańców otrzymała pomoc humanitarną ze strony ukraińskich sąsiadów, zazwyczaj członków rodzin mieszanych, krewnych lub przyjaciół, czasem nieznajomych, kierujących się chrześcijańską miłością bliźniego, w sporadycznych przypadkach – także ze strony katów. Zachowani we wdzięcznej pamięci ocalonych Ukraińcy – główni bohaterowie tej książki (ponad 1300 osób, niestety częstokroć anonimowych) zasłużyli na zaszczytne miano „sprawiedliwych” i na publiczne uhonorowanie, ponieważ z narażeniem życia, indywidualnie, a nawet całymi rodzinami, przeciwstawili się czynnie ludobójstwu. Ostrzegali przed napadem, udzielali schronienia, wskazywali drogi ucieczki, zaopatrywali w żywność i ubranie, przewozili w bezpieczne miejsce, do lekarza czy szpitala, przyjmowali pod opiekę, a nierzadko na długoletnie wychowanie sieroty po zamordowanych, odmawiali wykonania rozkazu zabicia członka własnej rodziny – np. żony lub męża – narodowości polskiej. Dzięki aktom solidarności i miłosierdzia ocalały zarówno pojedyncze osoby, jak i całe wsie (łącznie ponad 2,5 tysiąca osób). Kilkuset Ukraińców wykonawcy „akcji antypolskiej” ukarali śmiercią, uważając udzielanie pomocy „Lachom” za zdradę ukraińskich ideałów narodowych

Ilość:

€ 12,90

NIE MA WOLNOŚCI BEZ PAMIĘCI. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu. Instytut Pamięci Narodowej, Wyd. WAM Kraków 2009. Str. 812. Oprawa twarda. Format: 15.6×23.2 cm. ISBN 978-83-7505-473-6. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu Nie ma wolności bez pamięci zawiera blisko 40 artykułów, autorstwa znakomitych polskich humanistów - w przeważającej mierze historyków - naukowców z różnych ośrodków akademickich. Praca składa się z czterech części: Historia „dawna”, Historia „bliska”, Historia a trudne sąsiedztwo, Historia i teoria wychowania, które poprzedza znakomity tekst Jarosława Szarka, przybliżający sylwetkę Jubilata oraz bibliografia jego prac. Cennym uzupełnieniem są także zamieszczone w książce listy gratulacyjne od znakomitych przedstawicieli Kościoła, świata nauki i polityki
Ilość:

€ 29,90

NIEMIECKIMI ŚLADAMI PO „ZIEMI OBIECANEJ”. AUF DEUTSCHEN SPUREN IM „GELOBTEN” LAND. Red. Krystyna Radziszewska. Wyd. Literatura 2001. Str. 208. Wyd. 2. Format: 17×24cm. ISBN 83-88484-49-4. Ta dwujęzyczna (polski i niemiecki) książka jest zaproszeniem do spaceru po Łodzi niemieckimi śladami. Niektóre z nich należą do najbardziej znanych zabytków miasta, np. „Biała Fabryka” Geyera, pałac Scheiblera oraz pałac Juliusza Heinzla. Jednak o wielu obiektach już nie pamiętamy, choć kiedyś odgrywały znaczącą rolą w życiu miasta. Książka została napisana przez studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego
Ilość:

€ 12,90

Niewiadowski Andrzej: AUSTRIA PO POLSKU. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 352. Oprawa twarda. Format: 16.8×23 cm. ISBN 978-83-247-1150-5. Praktyczny przewodnik po Austrii - dla wszystkich, a specjalnie dla tropicieli poloników. Autor opowiada o Kahlenbergu, związanym z Janem Sobieskim i „odsieczą wiedeńską”, prowadzi nas śladami Chopina, Szymanowskiego, Paderewskiego, Sienkiewicza (pisał tu „Pana Wołodyjowskiego”), Jan Kiepury, Grottgera, Matejki... Pełna anegdot i pięknych ilustracji książka zawiera też wszystkie ważne, konkretne informacje, niezbędne każdemu turyście, od transportu po noclegi
Ilość:

€ 24,90

Niwiński Piotr: DZIAŁANIA KOMUNISTYCZNEGO APARATU REPRESJI WOBEC ŚRODOWISK KOMBATANTÓW WILEŃSKIEJ AK 1945-1980. Of. Wyd. Rytm Warszawa 2009. Str. 504. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7399-314-3. Pierwsza w polskim piśmiennictwie książka ukazująca działania komunistycznego aparatu represji - Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa - wobec jednego ze środowisk kombatanckich - żołnierzy wileńskiej AK. Według UB/SB stanowili oni szczególnie niebezpieczną zbiorowość, którą potraktowano wyjątkowo surowo. To jedyny znany przypadek, aby obywateli narodowości polskiej traktowano jako niebezpieczną grupę, tylko ze względu na miejsce ich urodzenia. Autor charakteryzuje środowisko wileńskie. Przedstawia podejmowane przeciwko niemu działania „bezpieki”, począwszy od pierwszych prób rozbicia oddziałów partyzanckich mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, poprzez „Akcję X”, jedno z największych przedsięwzięć represyjnych w Polsce komunistycznej. Prowadzono je także później, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a skierowane były przeciw kombatantom, którzy młodszym generacjom chcieli przekazywać prawdę historyczną. Po 1980 roku dotychczasowe pola działania „bezpieki” zmieniły się głównie w stronę podziemia „solidarnościowego”. Dzięki temu wileńskie środowiska kombatanckie uzyskały dzisiejszą prężność, współorganizując Światowy Związek Żołnierzy AK. W książce wnikliwie zostały ukazane mechanizmy skłócania środowisk kombatanckich przez komunistyczne służby bezpieczeństwa i ich inwigilacja, co miało - w zamyśle „bezpieki” - doprowadzić do ich atomizacji
Ilość:

€ 26,90

Noszczak Bartłomiej: POLITYKA PAŃSTWA WOBEC KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE W OKRESIE INTERNOWANIA PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 1953-1956. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 498. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7629-010-2
Ilość:

€ 18,90

Nowak Andrzej: HISTORY AND GEOPOLITICS: a Contest for Eastern Europe. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2008. Str. 364. Format: 16×24cm. ISBN 978-83-89607-28-7. „An impressive collection of essays on the history of modern Poland and Russia which emphasizes the relationship between them and their neighbors and revolves around the idea of ‘empire’ as it affected both. Professor Nowak is thoroughly familiar with the literature on this complicated subject and expresses his views clearly and dispassionately.” Richard Pipes, Harvard University. „Professor Nowak, an outstanding Polish historian, has a special interest in the relationship between political ideas and international power. As this excellent book demonstrates, he is willing to apply his interpretations to the present day to the great profit of anyone interested in Poland, Russia, and Eastern Europe generally.” Timothy Snyder, Yale University

Ilość:

€ 24,90

NOWOGRÓDZKI OKRĘG AK W DOKUMENTACH. Redakcja: Kazimierz Krajewski. Ag. Wyd. Rytm Warszawa 2009. Str. 592. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-7399-316-7. Książka „Nowogródzki Okręg AK w dokumentach” otwiera nowy cykl wydawniczy Warszawskiego Oddziału IPN zatytułowany „Dopalanie Kresów”, poświęcony polskiej działalności niepodległościowej na północno-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. W dalszej kolejności przygotowywane są tomy poświęcone Ziemi Grodzieńskiej (powiaty Grodno i Wołkowysk) oraz województwu wileńskiemu. W niniejszym tomie zaprezentowane zostały dokumenty wytworzone przez struktury AK różnego szczebla, działające na Ziemi Mickiewicza. Szczególne znaczenie mają dokumenty Komendy Okręgu AK Nowogródek, powstałe w latach 1943-1944. Wymieniają one nazwiska blisko dwóch tysięcy kresowych obrońców niepodległości Polski i całości jej granic, przy czym w wielu przypadkach jest to jedyna wzmianka na temat owych ludzi, często znanych tylko z pseudonimu i organizacyjnego przydziału, poległych w walce z okupantem niemieckim lub sowieckim. Dokumenty te stają się więc jedynym świadectwem istnienia i zarazem swego rodzaju pomnikiem żołnierzy Polski Podziemnej, poległych na „straconych posterunkach” - na Ziemiach Utraconych
Ilość:

€ 29,90

OBSZARY I FORMY WYKLUCZENIA ETNICZNEGO W POLSCE. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy. Wyd. Scholar Warszawa 2009. Str. 228. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-7383-327-2. Rozpoznawanie różnych form i obszarów wykluczenia ze wspólnoty narodowej mniejszości etnicznych, imigrantów oraz uchodźców staje się coraz bardziej aktualnym problemem we współczesnym, globalizującym się świecie, także w Polsce. Książka jest zbiorem tekstów starających się łączyć refleksje teoretyczne i prezentację materiałów empirycznych, korzystających zarówno z ilościowych, jak i jakościowych metod badawczych, a także doświadczenia pracy wśród uchodźców
Ilość:

€ 18,90

OBYCZAJE POLSKIE. Wiek XX w krótkich hasłach. Red. Małgorzata Szpakowska. Wyd. W.A.B. Warszawa 2008. Str. 504. Oprawa twarda. Format: 14.2×20.5 cm. ISBN 978-83-7414-474-2. Pamiętacie pralkę Franię? Może nawet stoi jeszcze gdzieś w piwnicy, ale czy zdajecie sobie sprawę, że jej pojawienie się przyspieszyło rozpad mikrostruktury społecznej? Kiedyś pranie angażowało pół wsi, później całą rodzinę, dzisiaj – wystarczy jedna osoba. Albo spłuczka klozetowa – wynaleziona pod koniec XVI wieku długo nie mogła zagościć w łazienkach, gdyż budziła obawy natury ekonomicznej, a nawet… historiozoficznej. A czy kiedy bierzecie tabletkę przeciwbólową (statystycznie Polacy kupują ich najwięcej na świecie), przeszło wam przez myśl, że zmiana, którą spowodowały środki przeciwbólowe, ma charakter egzystencjalny? Autorki opisują zjawiska, przedmioty i urządzenia, które najmocniej odcisnęły swoje piętno na naszych codziennych zachowaniach. Oprócz wspomnianych wyżej haseł pojawiają się też takie jak topless, rozwód, przedszkole, depilacja, świadome macierzyństwo czy ogródki działkowe. Podstawę badań stanowi nie tylko codzienna obserwacja, lecz także literatura piękna, prasa ilustrowana, film czy telewizja… Jest to fascynujące, napisane z humorem i wielką erudycją świadectwo przemian, które się dokonały w XX wieku
Ilość:

€ 22,90

OD PIŁSUDSKIEGO DO WAŁĘSY. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 565. Oprawa twarda. Format: 17.2×24.5 cm. ISBN 978-83-604-6489-2. Józef Piłsudski wobec Żydów
Próby porozumienia między podziemiem polskim i ukraińskim w czasie drugiej wojny światowej
Exodus do Niemiec. Fala emigracji z Polski do RFN i NRD w latach 1956-1958
Zysk i strach. Zarys dziejów peerelowskiej „gorączki złota”
Jerzego Giedroycia potyczka z Aleksandrem Watem
Komitet Warszawski PZPR latem 1980
Czy komunizm zmodernizował Polskę?
Ilość:

€ 18,90

ODMIANY I OBLICZA KOMUNIZMU. Red. Maciej Koźmiński. Wyd. Trio Warszawa 2007. Str. 320. Format: 14.5×20.4cm. ISBN 83-7436-103-3. To przykład trafnego doboru tematów, ułatwiających poznanie i przybliżających zrozumienie fenomenu dziejowego, jakim był porządek narzucony krajom Europy Środkowo-Wschodniej w Teheranie, Jałcie, Poczdamie.
Zamieszczone w tomie szkice - co oczywiste - wymagają rozwinięcia, poszerzenia o kolejne kraje bloku wschodniego, pomnożenia wątków tematycznych, jednak już w obecnej postaci są dowodem celowości badań porównawczych
Ilość:

€ 14,90

Olszański Tadeusz: KRESY KRESÓW STANISŁAWÓW. Wyd. Iskry Warszawa 2008. Str. 176. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-244-0077-5. Tadeusz Olszański, publicysta „Polityki”, autor wielu książek oraz tłumacz literatury węgierskiej, tym razem powraca do swoich korzeni – do Stanisławowa. Do trzeciego po Krakowie i Lwowie miasta Galicji, miasta styku wielu kultur, miasta z pasjonującą historią, dziś zapomnianego, z wytartą ze współczesnych map nazwą. Miasta założonego w XVII wieku przez ród Potockich, stolicy Podkarpacia i Pokucia, gdzie przez stulecia obok siebie żyli Polacy, Rusini, Żydzi, Ormianie, Huculi i Węgrzy. Miasta o szczególnie tragicznych losach w czasie II wojny światowej, dotkniętego wywózkami na Sybir, zagładą ludności polskiej i żydowskiej. Miasta bohaterskiego o ciągle polskim rodowodzie, w którego dzieje wplecione są losy autora oraz najbliższych jego przyjaciół. Wspomnienia są szeroko obudowane faktografią, opisem tragicznych i nieznanych dotąd wydarzeń będących ważnym przyczynkiem do naszej współczesności
Ilość:

€ 18,90

OPERACJA POETA. Służba bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza. Red. Bogusław Kopka, Grzegorz Majchrzak. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 208. Oprawa twarda. Format: 17,5×24,5cm. ISBN 978-83-227-2708-9. 5 czerwca 1981 roku Czesław Miłosz, po latach nieobecności, rozpoczął dwutygodniową wizytę w Polsce. Oficjalnie poeta przebywał w Polsce na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie miał odebrać przyznany mu doktorat honorowy. Jego podróż przypadła na czas szczególny - dla jednych okres solidarnościowego karnawału, a dla innych polskiego kryzysu. Autorzy z kronikarską dokładnością śledzą przebieg tej wizyty, nie zapominając jednocześnie o ważnych w tym czasie wydarzeniach politycznych, które musiały rzutować na jej charakter. Prezentują również dokumenty Służby Bezpieczeństwa dotyczące wizyty Czesława Miłosza. Zachowały się one w aktach przechowywanych obecnie w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, pod sygnaturą IPN 0236/239. Są one plonem sprawy obiektowej o kryptonimie, „Poeta” założonej przez Departament III MSW
Ilość:

€ 19,90

Opoczyński Perec: REPORTAŻE Z WARSZAWSKIEGO GETTA. Tłumacze: Monika Polit. Redakcja: Monika Polit, Jakub Petelewicz. Centrum Badań Nad Zagładą Żydów Warszawa 2009. Str. 204. Oprawa twarda. Format: 16×24 cm. ISBN 978-83-926831-8-6. Perec Opoczyński był doświadczonym i utalentowanym poetą, prozaikiem, publicystą. Urodzony w 1892 roku w Lutomiersku, pobierał nauki w jesziwie, potem praktykował w warsztacie szewskim. Po I wojnie światowej (podczas której służył w armii carskiej i znalazł się w niewoli niemieckiej), mieszkając w Łodzi, a od 1925 roku w Warszawie, współpracował z gazetami żydowskimi i z grupą „Jung Jidysz”. W czasie okupacji znalazł się w warszawskim getcie. Był tam listonoszem i bliskim współpracownikiem Archiwum Ringelbluma „Oneg Szabat”. Właśnie w Archiwum zachowały się jego poruszające reportaże. Zginął prawdopodobnie schwytany w obławie w styczniu 1943 roku. W dziennikach pisanych w gettach i obozach powtarza się ten sam motyw: bezradności języka wobec niewyrażalnego zła i cierpienia. Każde znane słowo jest zbyt ograniczone, zbyt wyświechtane, nieadekwatne. Na tym tle reportaże Pereca Opoczyńskiego są dokumentem nie zwykłym i wybitnym. Jego zmysł obserwacji, przenikliwość i przejrzystość opisu pozwalają - poprzez przedstawione w reportażach sceny i historie - wejrzeć w dramatyczną codzienność getta warszawskiego. Pasją autora jest piętnowanie niesprawiedliwości i obrona najsłabszych, zwłaszcza najbardziej bezbronnych i skrzywdzonych dzieci. Portrety mieszkańców getta i opisy ich zachowań stanowią wielki walor reportaży Opoczyńskiego. Jego bohaterowie to najrozmaitsze, charakterystyczne typy ludzkie próbujące się odnaleźć w sytuacji granicznej. Spośród tekstów pisanych w getcie warszawskim zachowały się przede wszystkim oficjalne dokumenty i dzienniki, niewiele jest natomiast literatury tej miary, co reportaże Pereca Opoczyńskiego
Ilość:

€ 16,90

Orzechowski Marek, Verheugen Günter: PROJEKT ROZSZERZENIE. Jak Polska wchodziła do Unii. Nieznane kulisy rozszerzenia. Wyd. Bellona Warszawa 2009. Str. 392. Format: 16×23 cm. ISBN 978-83-11-11513-2. Projekt Rozszerzenie - powiększenie Unii Europejskiej o dziesięciu nowych członków w 2004 roku - był jedynym w historii Europy tak wielkim wyzwaniem. Jego sukces nie był jednak na żadnym z etapów przesądzony. Jak się narodził ten Projekt? Czy gwarantował przyjęcie Polski i kto o jej członkostwo naprawdę zabiegał? Kto obawiał się silnej Polski w zjednoczonej Europie? Co było największą przeszkodą i kto dokonał największego wysiłku? Czy Rosja mogła powstrzymać zjednoczenie Europy i jaką rolę odegrały Niemcy? Jaką Francja?
Ilość:

€ 19,90

Osęka Piotr: MARZEC 68. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 308. Oprawa twarda. Format: 15×22 cm. ISBN 978-83-240-0938-1. Wydarzenia z marca 1968 roku możemy zaliczyć do najbardziej brzemiennych w skutki w powojennej historii Polski. W 2008 roku przypada ich czterdziesta rocznica, pora zatem ponownie zastanowić się, jak duże mają dla nas znaczenie. Dokonuje tego jeden z czołowych polskich historyków i popularyzatorów historii, Piotr Osęka. W swojej najnowszej książce Marzec ‘68 Osęka rysuje szeroki obraz polskiego społeczeństwa, od partii przez intelektualistów aż po młodzież, w okresie „dojrzewania do buntu”. Pokazuje czytelnikom, jak doszło do „wydarzeń marcowych”, jaki miały przebieg oraz jakie były ich konsekwencje. To ważna a jednocześnie niezwykle przystępnie napisana i pełna anegdot książka

Ilość:

€ 18,90

Osęka Piotr: RYTUAŁY STALINIZMU W PRL. Wyd. Trio Warszawa 2007. Str. 268. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-7436-091-3. Komunizm walcząc z religią ustanawiał jej namiastki. Kult wodza i świeckie święta miały zastąpić kultywowane od wieków tradycje. Organizowanie pochodów i akademii czy stawianie pomników stały się elementem procesu przymusowego zeświecczania komunistycznego społeczeństwa. W tle tego procesu trwała wciąż bezpardonowa walka z religią i ze strukturami Kościoła. Przedstawiona w książce analiza rytuałów świątecznych, ustanowionych w Polsce przez państwo komunistyczne, oparta została na trzech rodzajach źródeł. Wśród dokumentów w największym stopniu wykorzystano akta Komitetu Centralnego PZPR oraz (na wybranych przykładach) struktur wojewódzkich, miejskich i zakładowych PPR/PZPR. Wykorzystano także archiwa Ministerstwa Informacji i Propagandy, Związku Młodzieży Polskiej, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym oraz V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Uwzględniono również materiały Ministerstwa Administracji Publicznej, Urzędu Rady Ministrów oraz Centralnej Rady Związków Zawodowych. Autor korzystał również z akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, znajdujących się w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej

Ilość:

€ 16,90

OSWAJANIE WIELKIEJ ZMIANY. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji. Wybór i opr. Ireneusz Krzemiński, Jacek Raciborski. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Warszawa 2007. Str. 520. Oprawa twarda. ISBN 978-83-7388-151-8. Autorzy w 26 pracach, opublikowanych w różnym czasie, odnoszą się do najważniejszych aspektów polskiej transformacji. Piszą o wartościach i postawach społeczeństwa polskiego, transformacji ustrojowej w wymiarze politycznym i ekonomicznym, ideach i ideologiach, demokracji i wyborach oraz o zmianach w sferze wzorów kultury

Ilość:

€ 24,90

Paczkowski Andrzej: PÓŁ WIEKU DZIEJÓW POLSKI + CD. Wyd. PWN Warszawa 2007. Str. 463. Wyd. 5. Format: 16.8×23.5cm. ISBN 83-01-14487-4. Najnowsza historia Polski w specjalnym wydaniu z płytą CD! Książka prezentuje historię polityczną naszego kraju od 1939 roku. Autor zajmująco przedstawia: - lata okupacji i funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego - nową rzeczywistość lat powojennych i tworzenie podstaw realnego socjalizmu - powstanie wolnych związków zawodowych i „Solidarności” oraz początki odbudowy społeczeństwa obywatelskiego Książka dodatkowo zawiera: - zestawienia władz państwowych w kraju i na emigracji w latach 1939-2005 - wykaz marszałków Sejmu i Senatu - skład parlamentu w dniu inauguracji kolejnych kadencji Sejmu - kalendarium ukazujące 25 lat dziejów „Solidarności” Płyta zawiera materiały archiwalne z lat wojny, okupacji, PRL i III Rzeczpospolitej: dokumenty, zdjęcia, plakaty, ulotki
Ilość:

€ 19,90

Pajewski Janusz: BUDOWA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 1918-1923. Wyd. Poznańskie 2007. Str. 250. Format Wyd. 2.: 16.7×24cm. ISBN 978-83-7177-529-1. „Myśl przewodnia i cel pracy to próba wyjaśnienia, w jakiej mierze naród polski był przygotowany do odbudowy swego państwa, kierowania nim oraz pokazania, w jakim stopniu dziedzictwo przeszłości wpłynęło na postawę Polaków wobec odbudowanego państwa. Taki cel pracy podyktował i zadecydował o jej układzie. Czytelnika uderzyć może niejednakowy charakter poszczególnych rozdziałów. Jedne są bezpośrednią odpowiedzią na pytanie o przygotowanie narodu polskiego do odbudowania i kierowania własnym państwem, inne stanowią charakterystykę wydarzeń. Krytyczną analizę zebranego materiału źródłowego przedstawiam Czytelnikowi jako świadek opisywanych wydarzeń, jako człowiek, który przeżywał Dwudziestolecie, przeżywał je żywo i głęboko. Rozumiem wszystkie trudności tak postawionego zadania, wciąż kojarzą się bowiem i wciąż zbiegają sądy urobione na podstawie materiału źródłowego z wrażeniami i uczuciami doznanymi w dzieciństwie i w młodości. Sądzę wszakże, iż wrażenia i uczucia świadka epoki, który przeżył ją tak mocno jak ja, nie są pozbawione znaczenia”
Ilość:

€ 18,90

Pajewski Janusz: ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO 1914-1918. Wyd. Poznańskie. Str. 354. Oprawa twarda. Format: 17×24cm. Gdy w roku 1978 ukazała się Odbudowa państwa polskiego, natychmiast zajęła miejsce wśród ważnych utworów polskiej historiografii. Odległość, która dzieli nas od tamtego czasu to nie tylko ponad ćwierć wieku, ale i ogromna zmiana warunków, w porównaniu do tych, w jakich polski czytelnik otrzymywał tę książkę. Mimo to jednak i dziś pozostaje ona dziełem nie tylko znaczącym, ale w pewien sposób szczególnym. W tej postaci jaką ma, wyjść mogła chyba tylko spod jednego pióra - Janusza Pajewskiego
Ilość:

€ 19,90

Pałys Piotr: CZECHOSŁOWACKIE ROSZCZENIA GRANICZNE WOBEC POLSKI 1945-1947. Racibórz-Kłodzko-Głubczyce. Wyd. WAW 2007. Str. 170. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-89802-37-8. Praca dr. Piotra Pałysa z Opola odkrywa mało znany i opisany dotąd w polskiej literaturze polsko-czechosłowacki konflikt graniczny o pas Racibórz-Głubczyce-Kłodzko, podczas którego nie obeszło się bez epizodów zbrojnych. Tematyka ta była zakazana w czasach PRL-u. Autor korzysta z obszernej bazy źródłowej opartej na kwerendzie w czeskich, polskich i radzieckich archiwach. W wielu miejscach odnosi się do problemu Zaolzia. Znakomita pozycja dla osób pasjonujących się historią współczesną Polski, przede wszystkim okresem 1945-1950. Dodatkowym atutem opracowania jest bogata ikonografia, m.in. kopie oryginalnych dokumentów
Ilość:

€ 12,90

PAŃSTWO ZAKONU KRZYŻACKIEGO W PRUSACH. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 580. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.3 cm. ISBN 978-83-01-15526-1. Panorama dziejów zakonu w Prusach od sprowadzenia Krzyżaków do 1525 roku. W książce omówiono kolejne etapy wzrostu terytorialnego państwa zakonnego, kształtowanie się struktury organizacyjnej i sposób sprawowania władzy. Ważne miejsce zajmuje proces urbanizacji i osadnictwa wiejskiego na podbijanych ziemiach. Opisane konflikty militarne z Polską i Litwą, a także stosunki z Inflantami, Szwecją i Danią pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób państwo krzyżackie stało się potęgą polityczną i militarną w Europie na długi czas
Ilość:

€ 26,90

Patek Artur: ŻYDZI W DRODZE DO PALESTYNY 1934-1944. Szkice z dziejów alji bet nielegalnej emigracji żydowskiej. Wyd. Avalon 2009. Oprawa twarda. Format: 16×24 cm. ISBN 978-83-604-4866-3. Alija bet, czyli zorganizowana nielegalna emigracja Żydów do Palestyny, terytorium mandatowego Wielkiej Brytanii, była jedną z najbardziej skutecznych metod walki ruchu syjonistycznego o suwerenny Izrael. O jej powodzeniu zadecydowało to, że rezygnowała z aktów przemocy na rzecz konkretnych działań politycznych i propagandowych. Z jednej strony stanowiła wyraz pragnień diaspory powrotu do Ziemi Obiecanej, z drugiej była reakcją na politykę Wielkiej Brytanii, która w ciągu niespełna dwudziestu lat sprawowania nad Palestyną mandatu przeszła znamienna ewolucję: od pełnego poparcia idei „żydowskiej siedziby narodowej”, poprzez koncepcję jej spowolnienia, po faktyczne wycofanie się z dalszych działań na jej rzecz. Alija net stała się częścią świadomości zbiorowej Żydów. Rzeczywisty wymiar nadali jej nie tyle może sami organizatorzy co kształtowany przez tradycję i religię swoisty bagaż dający imigrantom, owym patriotom nieistniejącego jeszcze państwa, poczucia wspólnego losu
Ilość:

€ 26,90

Paul Allen: KATYŃ. Świat Książki Warszawa 206. Str. 400. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.6cm. ISBN 83-247-0240-7. Autor, precyzyjnie opisując przyczyny, dzieje i próby zafałszowania Zbrodni Katyńskiej, opowiada historię trzech rodzin: Hoffmanów i Pawulskich ze Lwowa oraz Czarnków z Krakowa. W każdej z nich zamordowano męża - adwokata, zawodowego oficera, lekarza. Ich tragedie przedstawione zostały na szerokim, rzetelnie udokumentowanym tle polskiej historii od 1939 po 1992 rok, gdy władze rosyjskie wreszcie opublikowały „Rozkaz nr 13”, w którym Stalin osobiście nakazał rozstrzelać polskich jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa
Ilość:

€ 19,90

Paulsson Gunnar: UTAJONE MIASTO. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 388. Oprawa twarda. Format: 16×24cm. ISBN 978-83-240-0912-1. Dla większości badaczy Holokaustu dzieje warszawskich Żydów z czasów II wojny światowej ograniczają się do dwóch faktów: ogromnej liczby ofiar oraz powstania w getcie. Ale nie dla Gunnara S. Paulssona. Autor stawia pytania: czy to możliwe, że ukrywający się po aryjskiej stronie Żydzi oraz osoby, które im pomagały, stworzyli zakonspirowane utajone miasto? Czy to możliwe, że w Warszawie przeżył nie mniejszy procent ukrywających się Żydów niż w innych europejskich miastach? Czy to możliwe, że w pomoc Żydom, mniej lub bardziej świadomie, zaangażowanych było kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków? I czy to możliwe, że nic o tym wszystkim dotąd nie wiedzieliśmy? Dzięki nowatorskiemu podejściu do relacji i pamiętników oraz analizie źródeł statystycznych autor odpowiada na te pytania twierdząco. Książka to godny naśladowania przykład naukowej rzetelności, odwagi w stawianiu pytań i nieustępliwości w poszukiwaniu odpowiedzi.
„Historia Żydów ukrywających się w Warszawie autorstwa Gunnara S. Paulssona, to znaczący wkład w ogromną literaturę na temat Holokaustu. Zarówno jako studium przypadku konkretnej społeczności jak i jako przyczynek do debaty nad najbardziej istotnymi aspektami stosunków polsko-żydowskich w czasie niemieckiej okupacji” - Shimon Redlich, Uniwersytet Ben Guriona „American Historical Review”

Ilość:

€ 18,90

Pawłowicz Jacek: LUDZIE PŁOCKIEJ BEZPIEKI. Urząd bezpieczeństwa publicznego w Płocku 1945-1956. Studia i materiały tom 10, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 398. Format: 15.8×23.2cm. ISBN 83-604-6429-8. Jeden z rozdziałów zamykających wydanie Jacek Pawłowicz poświęcił np. statystyce: wiekowi, wykształceniu, pochodzeniu i wyznaniu przyjmowanych w Płocku ubeków. Pokazuje ona, że UB tworzyła chłopska młodzież z najbiedniejszych podpłockich wsi - chłopcy w wieku 20-25 lat, którzy skończyli od trzech do siedmiu klas szkoły powszechnej (ponad 53 proc.). Robotnicza młodzież Płocka uzupełniała tylko skład UB. Jedynie cztery osoby przyznały się do pochodzenia inteligenckiego. Żaden funkcjonariusz bezpieki zaczynający pracę w Płocku nie miał wykształcenia wyższego
Ilość:

€ 13,90

Pawłowski Tymoteusz: ARMIA MARSZAŁKA ŚMIGŁEGO. Idee rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939. Agencja Wyd. Rytm Warszawa 2009. Str. 376. Oprawa twarda. Format: 16.8×24.8cm. ISBN 978-83-7399-341-9. Studium poświęcone koncepcjom rozbudowy Wojska Polskiego w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na porównanie sił zbrojnych Rzeczypospolitej i armii państw europejskich. W pierwszych czterech rozdziałach opisano ogólne założenia i subiektywne warunki programu rozbudowy, nastepnie przedstwiono jego realizację w lotnictwie i w marynarce. W kolejnych pięciu rozdziałach zaprezentowano rozbudowę w pozostałej części sił zbrojnych Rzeczypospolitej, a ostatni - opisujący możliwy przebieg wojny polsko-niemieckiej po zakończeniu programu rozbudowy - jest specyficzną próbą zaprezentowania jej efektów.
„Formułowane w sposób żywy sądy mogą być odebrane jako kontrowersyjne, toteż praca ma szansę wywołać burzliwą debatę znawców przedmiotu” - z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Chojnowskiego
Ilość:

€ 22,90

Pestka Wojciech: DO ZOBACZENIA W PIEKLE. Prószyński Media Warszawa 2009. Str. 200. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7648-012-1. Zbiór reportaży „Do zobaczenia w piekle” to książka o okrucieństwie, o apokalipsie, jaką był w Europie Wschodniej wiek XX. Książka Wojciecha Pestki to zbiór opowieści o mieszkańcach Kresów skazanych na piekło wygnania, zmuszonych do wyrzeczenia się języka i wiary. Bohaterami tych reportaży są ludzie wyrwani z objęć śmierci, będący do dziś zakładnikami Historii, m.in.: Alfred Schreyer – jeden z ostatnich żyjących uczniów Brunona Schulza; Irena Sandecka – ucząca potajemnie dzieci języka polskiego, autorka „Elementarza Krzemienieckiego”; Stanisław Vincenz – miłośnik i znawca Huculszczyzny i Pokucia oraz łotewski poeta Knuts Skujenieks – jeden z najwybitniejszych poetów łotewskich, odznaczony orderem de Isabella Catolica
Ilość:

€ 12,90

PIASTOWSKO - KOMUNISTYCZNA SATYSFAKCJA? Obchody rocznic historycznych i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie światowej. Red. Joanna Sobel Nowosielska, Grzegorz Straucholda. Of. Wyd. Atut Wrocław 2008. Str. 232. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-7432-360-4. Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? W pozycji tej znajdziemy m.in. zagadnienia: „Święta narodowe na Górnym Śląsku w okresie cesarstwa niemieckiego”, „Śląski wrzesień 1939 – ocena zjawiska i jego obchody w Polsce Ludowej”, „Wybrane uroczystości państwowe i lokalne w Kotlinie Jeleniogórskiej w latach 1945-1958”, „Pomiędzy narodzinami a systemem władzy. Uroczystości w świetle materiałów administracji powiatu zgorzeleckiego 1947-1949”

Ilość:

€ 16,90

Piechotka Maria, Pichotka Kazimierz: KRAJOBRAZ Z MENORĄ. Ossolineum Wrocław 2008. Str. 192. Oprawa twarda. ISBN 978-83-04-04927-7. Książka ukazuje dzieje osadnictwa żydowskiego i architekturę bożniczą dawnej Rzeczpospolitej. Obejmuje okres od X w. po Holokaust i II wojnę światową, kiedy to wiele śladów obecności Żydów w polskim krajobrazie zostało zniszczonych. Autorzy przedstawiają niepowtarzalny koloryt żydowskich dzielnic w miastach i miasteczkach dawnej Rzeczpospolitej, opisują bujny rozwój kultury żydowskiej w Polsce, zwłaszcza w Złotym Wieku – między połową XVI a połową XVII w., kiedy to mieszkało tutaj 80% Żydów europejskich

Ilość:

€ 19,90

Pietrzak Agnieszka: ŻOŁNIERZE BATALIONU ARMII KRAJOWEJ ZOŚKA REPRESJONOWANI W LATACH 1944 - 1956. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 168. Oprawa twarda. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-604-6492-2. W latach 1944–1956 aresztowano i uwięziono trzydziestu siedmiu żołnierzy Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Aresztowania kilku z nich wiązały się z ich indywidualną działalnością w pierwszych latach powojennych, natomiast trzydziestodwuosobowa grupa byłych zośkowców została zatrzymana w zorganizowanej akcji i oskarżona o działalność konspiracyjną zmierzającą do zmiany ustroju w Polsce. Książka ta przedstawia ich losy. Jej podstawą źródłową są głównie relacje żołnierzy oddziału oraz dokumenty przez nich udostępnione, a także archiwalia znajdujące się w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
Ilość:

€ 12,90

Pilarski Sebastian: POLSKIE UGRUPOWANIA POLITYCZNE WOBEC CZECHOSŁOWACJI 1938 - 1939. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 342. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-7543-022-6. W oparciu o bogatą bazę źródłową (archiwalia, prasa) autor przedstawia poglądy reprezentantów sześciu najważniejszych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej na relacje polsko-czechosłowackie w latach 1938-1939. Zestawienie to pozwala na obiektywną ocenę budzącej wiele kontrowersji w historiografii polskiej i obcej polityki ministra Józefa Becka oraz obrazuje nastroje polskiego społeczeństwa w przededniu wybuchu II wojny światowej. Koedycja z Instytutem Pamięci Narodowej

Ilość:

€ 29,90

Pleszczyński Andrzej: NIEMCY WOBEC PIERWSZEJ MONARCHII PIASTOWSKIEJ 963-1034. Narodziny stereotypu. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 375. Oprawa twarda. Format: 17.1×24.5 cm. ISBN 978-83-227-2826-0. Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju Andrzej Pleszczyński podjął się wielkiego zadania, tak gdy idzie o stronę intelektualną przedsięwzięcia, jak gdy rzecz dotyczy zakresu problemowo-materiałowego poruszanych spraw. Pokusił się bowiem, z sukcesem, o przedyskutowanie w jednej książce wręcz wszystkich standardowo i niestandardowo poruszanych w literaturze polskiej i niemieckiej kwestii badawczych wiążących się z tzw. pierwszą monarchią Piastowską. Autor wychodzi z następującego założenia: wiele pisano o wzajemnych relacjach polsko-niemieckich za pierwszych Piastów po jednej i drugiej stronie granicy, ale nikt jeszcze nie spojrzał na nie przez pryzmat kulturowo-antropologicznych i ideologicznych kategorii. Stąd stawia przed sobą taki oto cel: jak oceniano władców polskich i ich nowe państwo na niemieckim, ale przecież cesarskim i cywilizacyjnym Zachodzie? Jak chcieli ci pierwsi przedstawiać się trudnemu sąsiadowi i partnerowi w walce o dobry, ,,chrześcijański” wizerunek i możliwość kooperacji?
Ilość:

€ 19,90

Poksiński Jerzy: REPRESJE WOBEC OFICERÓW WOJSKA POLSKIEGO 1945-1956. TUN. Bellona Warszawa 2007. Str. 304. Format: 17×24cm. ISBN 83-11-10695-6. Publikacja o represjach wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1944 - 1956.Tytuł książki pochodzi od kryptonimu, jakim były opatrzone wszystkie sprawy tzw. spisku w wojsku. Złożyły się na niego pierwsze litery nazwisk trzech oficerów aresztowanych w listopadzie 1949 r. przez służby specjalne Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Byli to gen. bryg. Tatar, płk Utnik i płk Nowicki
Ilość:

€ 29,90

POLACY I ZIEMIE POLSKIE W DOBIE WOJNY KRYMSKIEJ. Red. J. Borejsza i G. Bąbiak. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2008. Str. 278. Oprawa twarda. Format: 15×24cm. ISBN 978-83-89607-34-8. Zapomniana wojna krymska była wojną polską. I wiedzieli to pradziadowie sto pięćdziesiąt czy sto lat temu. Wydarzenia dwóch dwudziestowiecznych wojen światowych przesłoniły tę, którą Polacy w XIX w. nazywali wojną wschodnią. Wojna krymska była wojną polską, albowiem od Morza Bałtyckiego po stepy Ukrainy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej czekano… Czekano, że wkroczą od południa czerwone spodnie (Francuzi) lub od północy desant z okrętów (Anglicy). Czekali ci – nie nazbyt liczni wśród elit polskich – którzy tworzyli ruch niepodległościowy, polską Irredentę. Dlaczego przeciwnicy Rosji nie wkroczyli? Dlaczego polscy niepodległościowcy byli nieliczni, dlaczego nie doszło do wybuchu powstania w momencie, zdałoby się na pierwszy rzut oka, wyjątkowo dogodnej koniunktury międzynarodowej? Staramy się w naszej książce udzielić, choć częściowej, odpowiedzi na te pytania.”

Ilość:

€ 18,90

POLACY I ŻYDZI. Kwestia otwarta. Red. Robert Cherry, Annamaria Bukowska Orla. Biblioteka Więzi Warszawa 2008. Str. 254. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-603-5648-7. Głównym tematem analiz i rozważań są tu wzajemne negatywne stereotypy – Polaków na temat Żydów i Żydów na temat Polaków. Książka przedstawia skomplikowane i bolesne uwarunkowania historyczne, ale też pokazuje pozytywne zmiany zachodzące w relacjach polsko-żydowskich w ostatnich latach. Opierając się na rzetelnych badaniach, autorzy pokazują, że dialog i przezwyciężanie trudnej przeszłości są możliwe
Ilość:

€ 16,90

Pollack Martin: DLACZEGO ROZSTRZELALI STANISŁAWÓW. Wyd. Czarne Wołowiec 2009. Str. 200. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7536-071-4. „Dla mnie upadek komunizmu w Europie Wschodniej zaczął się 18 sierpnia 1980 roku. Tak, dokładnie tamtego dnia”. Martin Pollack, wtedy jeszcze nieznany reporter, który chciał pisać o strajku Solidarności w gdańskiej stoczni, nie został wpuszczony do Polski. Ale tak zazwyczaj butni i aroganccy funkcjonariusze na lotnisku w Warszawie sprawiali tym razem całkiem inne wrażenie, wydawali się niepewni, ba, przestraszeni. Coś się zachwiało. Dla Martina Pollacka, wielokrotnie nagradzanego autora, tłumacza i reportera, pojedyncze przeżycia i osobiste kontakty zawsze były tym, co pozwala lepiej rozumieć wielkie wydarzenia. Pollack potrafi budować w swoich reportażach wielowątkową panoramę transformacji, a zarazem pisze manifest przeciwko hasłu mówiącemu o końcu historii
Ilość:

€ 14,90

Pollack Martin: OJCOBÓJCA. (Anklage Vatermord). Przełożył Andrzej Kopacki. Wyd. Czarne Wołowiec 2005. Str. 343. Format: 12×20cm. ISBN 83-89755-23-8. Fotografie Filipa Halsmanna wiszą dziś we wszystkich największych galeriach świata. Autor portretów Alberta Einsteina, Salvadora Dalego, Marca Chagalla, Johna F. Kennedy`ego, Marylin Monroe i Alfreda Hitchcocka, w 1958 został uznany przez „Popular Photography” za jednego z dziesięciu najlepszych fotografów świata. Nie zawsze jednak los sprzyjał Halsmannowi. Na całym jego życiu zaważyła śmierć ojca. 10 września 1928 roku Morduch Max Halsmann - 48-letni dentysta z Rygi - zginął podczas wspinaczki górskiej w Dolinie Ziller w Tyrolu. 22-letni wówczas Filip mówił, że to był wypadek, ale ponieważ był jedynym świadkiem śmierci ojca, jeszcze tego samego dnia został oskarżony o morderstwo. Podczas procesu w jego obronie stawali m. in. Zygmunt Freud, Albert Einstein, Jakob Wassermann, Erich Fromm i Thomas Mann
Ilość:

€ 13,90

Pollack Martin: PO GALICJI. Wyd. Czarne Wołowiec. Str. 241. Wyd. 2. Format: 12.3×19.5cm. ISBN 83-89755-95-7. Książka pokazuje, jak wielkie możliwości artystyczne i poznawcze zawiera ten rodzaj pisarstwa, który Clifford Geertz określa mianem gatunków zmąconych. Bo Po Galicji jest i nie jest reportażem literackim, jest i nie jest esejem historycznym, jest i nie jest książką z antropologii kulturowej. Nie jest, ale zarazem jest tym wszystkim jednocześnie. I to na sposób nowatorski i znakomity. Ryszard Kapuściński
Ilość:

€ 16,90

POLSKA 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 354. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-7629-067-6. Wybitni polscy historycy, pod kierunkiem redaktorów niniejszego tomu, dążąc do wieloaspektowego ujęcia problemu polskich strat osobowych w okresie II wojny światowej
Ilość:

€ 14,90

POLSKA NIEMCY 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Red. Witold M. Góralski. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2007. Str. 396. Format: 15×24cm. ISBN 978-83-89607-24-9. W ostatniej z cyklu publikacji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych na temat stosunków polsko-niemieckich autorzy zajęli się analizą aktualnego stanu tych stosunków pod kątem z jednej strony trudnej przeszłości, z drugiej – sukcesów w procesie porozumienia i pojednania, które zostało oparte na trwałych podstawach prawnomiędzynarodowych

Ilość:

€ 16,90

POLSKA NA PRZESTRZENI WIEKÓW. Autorzy: Henryk Samsonowicz, Andrzej Wyczański, Janusz Tazbir, Jacek Staszewski, Tomasz Kizwalter, Tomasz Nałęcz, Andrzej Paczkowski, Andrzej Chwalba. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 804. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-01-14811-9. Nowe wydanie przedstawia aktualne spojrzenie na historię Polski począwszy od zarania państwowości polskiej aż do momentu powstania koalicji rządowej w gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza w 2006 roku. Autorzy przedstawiają wydarzenia z życia politycznego, przemiany w gospodarce, społeczeństwie i obyczajowości, dają barwny obraz życia codziennego Polaków na przestrzeni wieków
Ilość:

€ 39,90

POLSKA NIEPODLEGŁA. Encyklopedia PWN. Red. Bartłomiej Kaczorowski. Wyd. PWN Warszawa 2008. Str. 598. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-01-15712-8. Encyklopedia opracowana w układzie tematycznym prezentuje rozdziały: Historia; Społeczeństwo i gospodarka; Sztuka; Literatura; Muzyka; Teatr i film; Książka i prasa; Sport. W ramach rozdziałów znajdują się artykuły wprowadzające w tematykę oraz hasła szczegółowe. Publikacja swoim zakresem chronologicznym i tematycznym obejmuje okres II Rzeczypospolitej i zawiera blisko 2000 haseł, około 500 ilustracji, liczne mapy, tabele i teksty źródłowe
Ilość:

€ 39,90

POLSKIE DOKUMENTY DYPLOMATYCZNE 1918. Red. Sławomir Dębski. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2008. Str. 452. Oprawa twarda z obw. Format: 16×24 cm. ISBN 978-83-89607-54-6. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne to źródła pisane dotyczące stosunków Polski z zagranicą wytworzone przez polskie organy władzy, instytucje publiczne, prasę, partie polityczne i inne organizacje społeczne, jak również dokumenty przechowywane w zespołach archiwalnych tych podmiotów
Ilość:

€ 44,90

POLSKIE DOKUMENTY DYPLOMATYCZNE 1938. Red. Marek Kornat. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2007. Str. 894. Oprawa twarda z obwolutą. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-89607-18-8. Seria Polskie Dokumenty Dyplomatyczne nadrobić ma zaległości prezentując w ponad 70 tomach dokumenty z lat 1918-1989 i - w zamierzeniu autorów - stać się polskim odpowiednikiem zagranicznych serii wydawniczych

Ilość:

€ 69,90

POLSKIE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE NA TLE KONSPIRACJI ANTYKOMUNISTYCZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ W LATACH 1944 – 1956. Red. Sławomir Poleszak. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 306. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-604-6481-6

Ilość:

€ 14,90

Potocki Andrzej: BIESZCZADZKIE JUDAICA. Carpathia 2007. Str. 152. Oprawa twarda. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-602-3421-1. Historia Żydów w Bieszczadach liczy 400 lat. Pozostało po nich kilka cmentarzy i leska synagoga. Ale jest w tej historii coś szczególnego – największy zachowany w Polsce zespół nagrobków z XVI i XVII wieku. Starszych nie ma nigdzie. „Bieszczadzkie judaica” są najpełniejszym z dotychczasowych opracowań w ich historii. Jest to jednocześnie przewodnik po wszystkich miejscach, w których dokonała się tragedia Holocaustu

Ilość:

€ 16,90

Prokopiuk Jerzy: PROCES TEMPLARIUSZY. Tchu 2009. Str. 158. Format: 13×19 cm. ISBN 978-83-89782-56-4. Templariusze to najpotężniejszy zakon rycerski średniowiecza, działający w Ziemi Świętej i Europie. Zgromadził olbrzymie bogactwa i zyskał poważny wpływ na politykę. W roku 1307 król Francji Filip Piękny w porozumieniu z papieżem Klemensem V doprowadza do nagłego aresztowania przywódców Zakonu, a następnie rozpoczęcia procesu, który okaże się jednym z najbardziej zagadkowych w historii. Inkwizycja, stosując tortury, wydobyła z Rycerzy Świątyni zeznania, na podstawie których oskarżono Zakon o kultywowanie herezji, czczenia diabła i „sprzecznych z naturą” praktyk seksualnych. Ważne miejsce odgrywały relacje przesłuchiwanych na temat oddawania czci tajemniczej brodatej głowie zwanej Bafometem. Czy było to wyobrażenie przedstawiające proroka Islamu -- Mahometa, czy raczej diabła? A może chodziło o twarz z Całunu Turyńskiego? Czy oskarżenia o niezwykłe praktyki seksualne miały uzasadnienie w niesubordynacji niektórych zakonników, czy może - co jest oryginalną tezą tej książki -- chodziło o wtajemniczenie w templariuszowski system magii seksualnej? Czy pierwsi terroryści islamscy - Asasyni - byli blisko powiązani z elitą templariuszy i czemu płacili im daninę?
Ilość:

€ 14,90

PROWINCJA NOC. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim. Red. Barbara Engelking, Jacek Leociak i Dariusz Lebionka. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Warszawa 2007. Str. 647. Oprawa twarda. Bibliografia, indeksy, fot. ISBN 978-83-7388-142-6

Ilość:

€ 29,90

Pszenicki Krzysztof: TU MÓWI LONDYN. Historia sekcji Polskiej BBC. Rosner & Wspólnicy Warszawa 2009. Str. 324. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-603-3631-1. Książka opowiada o historii Polskiej Sekcji BBC - rozgłośni, której słuchały miliony Polaków, czerpiąc stamtąd nieocenzurowaną wiedzę o Polsce i o polityce światowej. Autor nie tworzy wersji pomnikowej: można tu znaleźć nie tylko bardzo cenny źródłowo zarys dziejów Sekcji, ale również barwny opis funkcjonowania stacji, a także mnóstwo anegdot, zdjęć, karykatur.
Dopełnieniem książki jest zestaw ciekawych biogramów twórców i współpracowników Sekcji
Ilość:

€ 16,90

Przewoźnik Andrzej, Hejke Krzysztof: KATYŃ. Cmentarze katyńskie. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwo Warszawa 2009. ISBN 83-89474-12-3. W Związku Sowieckim polscy jeńcy wojenni znaleźli się w gestii NKWD, nie zaś - zgodnie z międzynarodowym prawem - rządu i dowództwa sił zbrojnych. Kierowano ich do punktów zbornych i następnie do obozów rozdzielczych w Putywlu i Kozielsku. Ostatecznie utworzonych zostało osiem obozów dla jeńców wojennych...
Ilość:

€ 29,90

Przyboś Kazimierz: DIARIUSZ SEJMU KORONACYJNEGO 1669 ROKU. Historia Iagellonica Kraków. Str. 111. Format: 14×21cm. ISBN 83-88737-66-X
Ilość:

€ 6,90

Przyboś Kazimierz: DIARIUSZ SEJMU NADZWYCZAJNEGO 1670 ROKU. Historia Iagellonica Kraków. Str. 134. Format: 14×21cm. ISBN 83-88737-17-1
Ilość:

€ 6,90

PRZYWRACANIE PAMIĘCI. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej. Redakcja: Monika A. Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2008. Str. 416. ISBN 978-83-89273-51-2. Przywracanie pamięci – temat konferencji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w czerwcu 2007 roku w Krakowie – to jeden z najważniejszych problemów Europy Środkowej po upadku komunizmu. Szczególny aspekt tego zagadnienia stanowi dziedzictwo Żydów, którzy przez wieki tak wyraźnie wpisali się w tożsamość naszej części kontynentu, a po których została tylko głucha pustka. Tętniące życiem dzielnice Holocaust zamienił w martwe przestrzenie – świadectwa tragedii i osierocone pomniki kultury skazanej na zagładę, w najlepszym wypadku na zapomnienie. Wraz z upadkiem komunizmu i odzyskaniem wolności w Europie Środkowej nadszedł czas odzyskiwania pamięci. Ponowne odkrywanie dziedzictwa kultury żydowskiej stało się charakterystycznym rysem transformacji największych metropolii tej części Europy: Berlina, Budapesztu, Pragi, Wilna, Warszawy. Teksty zebrane w niniejszej książce poświęcone są nie tylko ogólnej analizie problemów związanych z próbami rewitalizacji dawnych centrów kultury żydowskiej po roku 1989. Autorzy starali się także spojrzeć szerzej na zagadnienia dziedzictwa żydowskiego, a zwłaszcza – jak trafnie zauważyła Ruth E. Gruber – na jego „nową autentyczność” i fenomen „realnej przestrzeni wyimaginowanej”. Rodzi się bowiem pytanie, czy – paradoksalnie – gwałtowne przejście od fazy destrukcji do żywiołowej komercjalizacji nie unicestwi, ocalałego wbrew Holocaustowi, świadectwa żydowskiej obecności w naszej kulturze?

Ilość:

€ 22,90

Ptaszyński Radosław: TRZYMAMY STRAŻ NAD ODRĄ. Propaganda – Fakty - Dokumenty. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 176. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-612-3300-8. Publikacja przybliża mało znany i budzący kontrowersje fragment powojennej historii Szczecina. Uroczystości z kwietnia 1946 r., zorganizowane pod hasłem „Trzymamy straż nad Odrą”, zostały ukazane od ich genezy, poprzez przebieg, do konsekwencji, zaś kontekst ogólnopolski stanowi ich tło. Autor podjął także próbę wyjaśnienia tajemnicy śmierci harcerek – uczestniczek uroczystości. Publikacja zawiera dokumenty oraz wiele zdjęć. Dołączono również płytę z prezentacją multimedialną i audycją dokumentalną autorstwa Aliny Głowackiej

Ilość:

€ 19,90

Radzik Tadeusz: ZAGŁADA LUBELSKIEGO GETTA. THE EXTERMINATION OF THE LUBLIN GHETTO. Wersja polsko-angielska. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 136. Format: 21.5×30.5 cm. ISBN 978-83-227-2647-1. Lublin przez prawie 500 lat był miastem wielu kultur i narodowości. Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych, otwartość na świat zewnętrzny i różnorodność stały się źródłem jego zamożności i atrakcyjności dla przybyszów chętnie się tu osiedlających. Społeczność żydowska przez wieki trwale wpisała się w dzieje miasta. Niewiele dziś pozostało śladów po tej kilkusetletniej koegzystencji mieszkańców. Zagładzie w latach drugiej wojny światowej uległa nie tylko żydowska ludność miasta, ale także domy, niejednokrotnie wspaniałe zabytki przeszłości. Dawny Lublin wyłania się ze starych fotografii. Spójrzmy zatem przez pryzmat zachowanych fotografii na dawny żydowski Lublin, ten sprzed wojny i ten czasu zagłady, miasto którego nie ma
Ilość:

€ 29,90

Rączy Elżbieta: POMOC POLAKÓW DLA LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ NA RZESZOWSZCZYŹNIE 1939 - 1945. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 414. Oprawa twarda. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-604-6472-4. Książka stanowi uzupełnienie wiedzy o pomocy udzielanej ludności żydowskiej przez Polaków na Rzeszowszczyźnie. W dotychczasowych badaniach problem ratowania Żydów od śmierci na wymienionym terenie był podejmowany tylko na marginesie badań nad polityką władz okupacyjnych wobec mieszkańców Rzeszowszczyzny lub przy omawianiu stosunków polsko-żydowskich. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to zarys monograficzny, drugą stanowią 82 wybrane relacje i dokumenty polskie i żydowskie. W części pierwszej książki przedstawiono liczne przypadki pomocy ze strony Polaków. Były to przede wszystkim indywidualne działania, zazwyczaj członków rodzin mieszanych, sąsiadów lub przedwojennych przyjaciół, a nierzadko także osób nieznajomych. Często z narażeniem życia, swojego i najbliższych, przeciwstawiali się niemieckiej polityce eksterminacyjnej wobec Żydów poprzez różne działania: od wskazania im drogi ucieczki, poprzez zaopatrywanie w żywność i aryjskie dokumenty, po ukrywanie ich w różnych kryjówkach. Część z nich za pomoc udzielaną Żydom poniosła najwyższą karę – zostali zamordowani przez niemieckie władze okupacyjne. Wiele uwagi poświęcono także motywom, jakimi kierowały się osoby udzielające pomocy skazanym na zagładę Żydom, oraz przyczynom niepowodzeń tych działań. W części drugiej zamieszczone zostały dokumenty oraz relacje dokumentujące różne sposoby pomocy, jaką nieśli mieszkańcy Rzeszowszczyzny ludności żydowskiej. Warto podkreślić, że są to w części dokumenty nieznane bliżej osobom zainteresowanych tematem. Książkę uzupełnia aneks, w którym znajdują się imienne wykazy mieszkańców Rzeszowszczyzny, zaangażowanych w udzielanie pomocy Żydom. Wyszczególniono w nim osoby, które poniosły śmierć za działania na rzecz ratowania Żydów lub w inny sposób były za to represjonowane przez niemieckie władze okupacyjne, te, które zostały odznaczone medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz te, które z różnych powodów nie zostały dotąd uhonorowane

Ilość:

€ 18,90

REALIŚCI Z WYOBRAŹNIĄ. Kultura 1976-2000. Wybór tekstów. Opr. Basil Kerski. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 1146. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-2620-4. Pod względem chronologicznym antologia jest kontynuacją „Wizji Polski na łamach 'Kultury' 1947-1976” opracowanej przez Grażynę Pomian. Jej formuła jest jednak inna: ukazuje ,,Kulturę” jako pismo podejmujące najważniejsze problemy polityczne i społeczne w wymiarze globalnym. Najważniejsze bez wątpienia były sprawy polskie, ale Jerzy Giedroyc nigdy nie tracił z pola widzenia kontekstu światowego. Z utworów literackich uwzględniono jedynie eseistykę jako gatunek szczególnie dla ,,Kultury" ważny, była bowiem przez pięćdziesiąt lat Mekką polskiego eseju, zawdzięczając też wiele stylowi eseistycznemu, który kojarzy polot i namysł, swadę i skupienie, rozmach i poczucie miary. Oczywiste ograniczenia zmusiły autorów antologii do zrezygnowania z wielu znakomitych artykułów i szkiców. Być może jednak i te opublikowane zachęcą czytelnika do sięgnięcia po numery „Kultury”
Ilość:

€ 49,90

Redlich Shimon: RAZEM I OSOBNO. Polacy Żydzi Ukraińcy w Brzeżanach 1919-1945. Pogranicze Sejny 2008. Str. 258. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 15×23.5 cm. ISBN 978-83-86872-99-2. Studium historyczne trzech społeczności: polskiej, żydowskiej i ukraińskiej, żyjących w Brzeżanach (dzisiejsza w Ukraina) w latach 1919-1945, pokazane przez pryzmat wspomnień autora, profesora Uniwersytetu Ben-Gurion w Izraelu, urodzonego w Brzeżanach. Książka w unikalny sposób łączy materiał faktograficzny z wywiadami przeprowadzonymi z dawnymi i dzisiejszymi mieszkańcami galicyjskiego miasteczka.
Bogato ilustrowana fotografiami archiwalnymi i współczesnymi
Ilość:

€ 16,90

Roszkowski Wojciech: GOSPODRAKA. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego. PWN Warszawa 2008. Str. 164. Format: 16.5×24 cm. ISBN 978-83-01-15487-5. Autor żartobliwym tytułem opatrzył ciekawy wątek historii gospodarczej, mianowicie system nakazowo-rozdzielczy, funkcjonujący w wielu państwach świata. Z kolejnych rozdziałów poznajemy źródła systemu (np. filozoficzne – marksizm), obudowę ideologiczną i sposób wprowadzania w ZSRR. Następnie Wojciech Roszkowski daje szczegółowy przegląd państw, które po II wojnie światowej przeszły na system nakazowo-rozdzielczy. W konkluzji zastanawia się, dlaczego w niektórych miejscach na świecie gospodarka taka upadła, a np. w Chinach decydenci potrafili dostosować ten system do wymagań współczesnego kapitalizmu

Ilość:

€ 18,90

Roszkowski Wojciech: HISTORIA POLSKI 1914-2005. PWN Warszawa 2009. Str. 512. Wyd. 11. Format: 16.7×23.8 cm. ISBN 978-83-01-14696-2. Nowe, uaktualnione wydanie najpopularniejszej książki poświęconej najnowszej historii Polski!
- najbardziej aktualna książka historyczna
- najbardziej przystępny wykład dziejów Polski
- najbardziej reprezentatywny przegląd wydarzeń politycznych 1914-2005
Ilość:

€ 24,90

Roszkowski Wojciech: NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI 1980-2006. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 352. Oprawa twarda. Format: 13.5×21.5cm. ISBN 83-247-0607-0. Wznowienie trzeciej części pracy dokumentującej historię Polski, uzupełnione o ostatnie lata - dzieło wybitnego historyka i eurodeputowanego - przystępnie podana wiedza Trzeci tom Historii Polski od 1914 roku, uzupełniony o wydarzenia ostatnich lat. Obejmuje m.in. szesnaście miesięcy działalności NSZZ Solidarność, okres stanu wojennego i następujące po nim lata erozji władzy, czasy transformacji PRL w III RP i wreszcie dzień dzisiejszy Polski. Fachowe kompendium wiedzy na temat ostatniego ćwierćwiecza
Ilość:

€ 16,90

ROZKOSZE LUSTRACJI. Wybór publicystyki (1998-2007). Red. Andrzej Romanowski. Universitas Kraków 2007. Str. 196. ISBN 978-83-242-0607-0. Dzisiejszy antykomunizm stał się uniwersalną ideologią środowisk prawicy i polega na mistyfikacji rzeczywistości historycznej, bo tylko rzeczywistość zmistyfikowana poddaje się manichejskiemu podziałowi na "my" i "oni" i pozwala stygmatyzować przeciwnika
Ilość:

€ 12,90

ROZMOWY NA ZAWRACIE. Taktyka walki z opozycją demokratyczną październik 1976-grudzień 1979. Przedmowa i opracowanie Andrzej Friszke. Dokumenty do Dziejów PRL zeszyt 19, Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 2008. Str. 191. Indeks nazwisk. ISBN 978-83-60580-25-7
Ilość:

€ 16,90

Rożek Michał: NIETYPOWY PRZEWODNIK PO KRAKOWIE. Wyd. WAM Kraków 2009. Str. 266. Oprawa twarda. Format: 14×21 cm. ISBN 83-7318-518-6. Nietypowy przewodnik po Krakowie to propozycja spojrzenia na Kraków oczami jego wielkiego miłośnika i znawcy - profesora Michała Rożka. Napisany ze swadą, pomyślany został jako dziewięć spotkań z Krakowem: urozmaiceniem siedmiu spacerów po centrum miasta są dwie wycieczki do dawnej wsi Mogiła i do Bronowic Małych. Kraków, królewski, magiczny, porównywany do wiecznego miasta; cóż działo się w jednym miejscu przez tyle stuleci: fakty, nieco dat, historyczne relacje, a przede wszystkim ludzie i anegdoty ukazują Czytelnikowi różne oblicza wawelskiego grodu od czasów dawnych po wiek miniony. Urodę tych frapujących relacji podkreślają rysunkowe wizerunki miasta
Ilość:

€ 14,90

RÓŻNI RAZEM. Młodzi polscy naukowcy o Żydach. Red. Jolanta Żyndul. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 2008. Str. 294. Format: 16.5×23.3 cm. ISBN 978-83-235-0504-4. Na tom składają się teksty historyczne oraz dotyczące sztuki żydowskiej, religii, zagadnień związanych z tożsamością żydowską we współczesnej Polsce oraz stosunku Kościoła katolickiego do judaizmu. Pomieszczenie tak bardzo różnych tekstów w jednym tomie pokazuje, jak ważne jest interdyscyplinarne podejście do badania problematyki żydowskiej i gdzie znajdują się luki w uniwersyteckim kształceniu osób zainteresowanych szeroko pojętą judaistyką. Materiał zgromadzony w książce stanowi pokłosie I Ogólnopolskiej Konferencji Judaistycznej Młodych Naukowców, przygotowanej przez Sekcję Historia i Kultura Żydów Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW przy organizacyjnej pomocy Centrum im. Mordechaja Anielewicza, która odbyła się w czerwcu 2005 roku w Instytucie Historycznym UW
Ilość:

€ 18,90

Ruchniewicz Krzysztof: POLSKIE ZABIEGI O ODSZKODOWANIA NIEMIECKIE W LATACH 1944/45 – 1975. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2007. Str. 342. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-229-2805-9. Niniejsza książka stawia sobie za cel omówienie zagadnień związanych z niemieckimi odszkodowaniami wojennymi. Składa się z pięciu rozdziałów. W dominującym w niej porządku chronologiczno-problemowym umieszczono jeden ekskurs dotyczący NRD. W pierwszym rozdziale ukazano problem odszkodowań w planach władz polskich w kraju i na emigracji oraz koalicji antyhitlerowskiej. W kolejnym rozdziale zajęto się podstawami prawnymi, które warunkowały politykę RFN wobec odszkodowań. Na przykładzie różnych grup poszkodowanych, jak polskich dipisów, emigracji politycznej, księży, robotników przymusowych oraz ofiar eksperymentów medycznych, wykazano zróżnicowanie w załatwianiu kwestii odszkodowań przez RFN. Następnie ukazano polskie zabiegi w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Na koniec opisano negocjacje polsko-zachodnioniemieckie na początku lat 70., które doprowadziły do podpisania umowy ryczałtowej z tytułu eksperymentów medycznych oraz uzgodnienia kwoty w ramach tzw. formuły z Brioni. Ponadto ukazano na przykładzie dwóch organizacji niemieckich - „Dzieło im. M. Kolbego” i „Znaki Nadziei” - próbę częściowego przyjścia z pomocą dla poszkodowanych Polaków, pomimo braku zainteresowania ze strony zachodnioniemieckich najwyższych władz państwowych, a także kościelnych oraz znacznej części społeczeństwa RFN. W aneksie zamieszczono kalendarium, wybrane dokumenty, niektóre zestawienia szacunkowe dotyczące polskich strat materialnych i niematerialnych oraz roszczeń wobec RFN, które powstawały w Polsce na przestrzeni dziesięcioleci

Ilość:

€ 14,90

Rudkowski Piotr: POWSTAWANIE BIAŁORUSI. Kolegium Europy Wschodniej 2009. Str. 240. Oprawa twarda. Format: 14.5×22 cm. ISBN 978-83-616-1724-2. Możliwość dialogu między władzą i opozycją, osobami białorusko- i rosyjskojęzycznymi, rola kościołów w przemianach świadomości, specyfika „kwestii polskiej” w kontekście białoruskim oraz los socjologii. Te i inne problemy rozważa w swojej książce filozof i teolog, laureat nagrody czasopisma ARCHE „Za sumlennaje słowa” (2005), dominikanin Piotr Rudkowski
Ilość:

€ 19,90

Rudnicki Szymon: RÓWNI, ALE NIEZUPEŁNIE. Biblioteka Midrasza Warszawa 2008. Str. 323. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-926515-5-0. Teksty zebrane w niniejszym tomie to tylko niewielka część artykułów, które autor - wybitny historyk najnowszych dziejów Polski - poświęcił ostatnio dziejom Żydów w Polsce w okresie międzywojennym, stosunkom polsko-żydowskim i antysemityzmowi w II Rzeczypospolitej
Ilość:

€ 14,90

Rutkowski Marek: ZMIANY STRUKTURALNE W KRÓLESTWIE POLSKIM WCZESNEJ EPOKI PASKIEWICZOWSKIEJ. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa. Fosze 2007. Str. 978. Wyd. 2. ISBN 978-83-88845-86-4. Ukazując zachodzące w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej wielopłaszczyznowe kształtowanie się podstaw egzystencjalnych kraju i społeczeństwa, postawiono w niniejszej monografii pytania o prawdziwy charakter sprawowanej władzy oraz o możliwości realizacji, przez lokalną administrację, długofalowego interesu rozwojowego zniewolonego państwa. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż zasadą priorytetową, określoną na użytek sprawowania efektywnej pragmatyki najezdniczych rządów, było z jednej strony podjęcie starań o rzeczywiste podporządkowanie lokalnego aparatu władzy i czynników społeczno-gospodarczych, z drugiej - próba zachowania w relacjach polsko-rosyjskich idei legalizmu. Ten pozorny paradoks, polegający na uznaniu za sedno polityki rosyjskiej wobec podbitego Królestwa zasady swoiście rozumianej legitymizacji władzy i wynikających z tego założenia konsekwencji pragmatycznych, został w znaczącym stopniu zdyskontowany przez polskie struktury administracyjne. Miejscowe agendy centralne, ministerialne czy samorządowe potrafiły bowiem w warunkach ograniczonej autonomii wypracować i wprowadzić w czyn na wskroś na owe czasy nowoczesne idee pozytywistyczne, umocowane w aksjomacie działań państwa prawnego. W efekcie w przeważającej mierze przypadków nie udało się rosyjskim wielkorządcom pozyskać czynnego, kreatywnego współdziałania miejscowego aparatu administracyjnego w intensyfikacji procesu ujarzmienia podbitego narodu i państwa. Co więcej, lokalne władze niejednokrotnie inicjowały i wspierały proces wzrostu siły odpornościowej polskich struktur społecznych i gospodarczych
Ilość:

€ 34,90

Rybicka Hanna: KEDYW OKRĘGU WARSZAWA ARMII KRAJOWEJ. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009. Str. 294. Format: 16×24 cm. ISBN 978-83-235-0508-2. Edycja dokumentów warszawskiego Kedywu - uratowanych przez Józefa Rybickiego „Andrzeja”, szefa Kedywu Okręgu AK Warszawa - obejmuje dokumenty z roku 1944/ Publikacja została uzupełniona dokumentami przechowywanymi w Archiwum Akt Nowych i w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Badań Historycznych
Ilość:

€ 14,90

Rymkiewicz Jarosław Marek: KINDERSZENEN. Wyd. Sic! Warszawa 2008. Str. 240. Oprawa twarda. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-604-5760-3. Nowa, autobiograficzna książka Jarosława Marka Rymkiewicza zatytułowana Kinderszenen. Sceny z dzieciństwa Autora, które przypadło na lata niemieckiej okupacji, i historia masakry na Starym Mieście w czasie Powstania Warszawskiego przeplatają się w niej, tworząc intensywną, osobistą opowieść o losie. Jarosław Marek Rymkiewicz pisze we wstępie: Tytuł mojej książki jest zaczerpnięty ze wspaniałego cyklu fortepianowych miniatur Roberta Schumanna, tak właśnie zatytułowanego Kinderszenen. Pomysł Schumanna - muzyczne sportretowanie marzeń i wydarzeń z dziecinnego pokoju - powtarzali potem liczni kompozytorzy europejscy, wśród nich Piotr Czajkowski i Claude Debussy, który swój cykl z roku 1908, niemal równie słynny jak cykl Schumanna, zatytułował Children’s Corner. Mój Children’s Corner (też dobry dla mnie tytuł, bo choć była wojna, to żyłem w kąciku) czy moje Kinderszenen coś oczywiście różni od dzieł tych wielkich kompozytorów. Różnica jest przede wszystkim w stopniu słodyczy - los chciał, żeby w latach czterdziestych ubiegłego wieku Träumereien śnione przez polskiego chłopca w jego dziecinnym kąciku były pełne krwi i grozy
Ilość:

€ 18,90

Rymkiewicz Jarosław Marek: WIESZANIE. Wyd. Sic! Warszawa 2007. Str. 268. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 83-604-5717-7. Najnowsza książka laureata Nagrody Literackiej Nike 2003. Wielbiciele pisarstwa Rymkiewicza znajdą tutaj znaną z poprzednich jego publikacji pasję odkrywania zapomnianych faktów z przeszłości, varsavianiści i miłośnicy historii poznają dzięki niej nieznane szerzej epizody insurekcji kościuszkowskiej. „Książka ta przeznaczona jest dla miłośników historii ojczystej – takich, którzy lubią czytać o tym, jak wyglądało życie polskie w dawnych czasach i jak żyli nasi przodkowie, jakie mieli przygody oraz obyczaje. Mówi ona o wydarzeniach, które miały miejsce w Warszawie przed ponad dwustu laty, między połową kwietnia a początkiem listopada 1794 roku. Jest w niej również mowa o kilku wydarzeniach nieco późniejszych i nieco wcześniejszych, a także (dla przykładu oraz porównania) o wydarzeniach, do których doszło w tymże czasie w Wilnie i w Krakowie. Nie znaczy to, że moja opowieść zdaje sprawę ze wszystkich ważnych wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie w roku 1794. Tę kwestię dostatecznie wyjaśnia tytuł książki – jej tematem są wydarzenia wiążące się z wieszaniem na szubienicy, a więc, ujmując to inaczej, z legalnym lub nielegalnym wykonywaniem wyroków śmierci – niekiedy sądowych, a niekiedy wydawanych spontanicznie przez lud Warszawy” (Jarosław Marek Rymkiewicz)
Ilość:

€ 16,90

Salmonowicz Stanisław: KILKA MINIONYCH WIEKÓW. Szkice i studia z historii ustroju Polski. Wyd. Universitas Kraków 2009. Str. 186. Format: 15×23 cm. ISBN 978-83-242-0981-1. Zebrane w niniejszym zbiorze szkice i studia w ogólnej liczbie ośmiu dotyczą kilku ważnych, niekiedy nawet szczególnie ważnych czy węzłowych problemów historii Polski, poczynając od wieków XVI-XVIII, aż po problemy historii najnowszej - sprawy Państwa Podziemnego, traktowane często jako swoiste tabu niektóre kwestie patologiczne, jakie przynosiła ze sobą okupacja niemiecka czy sowiecka, problemy tzw. prac przyszłościowych Państwa Podziemnego, jak i ciągle aktualny problem sporów wokół decyzji o powstaniu warszawskim. Niektóre moje teksty, publikowane za granicą (a obecnie po raz pierwszy dostępne w rozszerzonej wersji w języku polskim), bądź ogłaszane w czasopismach i pracach zbiorowych, nieraz są dziś trudne do uzyskania lub giną w szumie informacyjnym, jakim nieuniknienie w dobie Internetu i istnienia setek czasopism historycznych w skali europejskiej staje się praca historyka, zwłaszcza początkującego. Stąd myśl zebrania tych kilku tekstów, ogłaszanych głównie w latach dziewięćdziesiątych, celem ułatwienia do nich dostępu badaczom, a także, z uwagi na syntetyczny charakter tych studiów, szerszemu gronu miłośników narodowej historii.
Stanisław Salmanowicz
Ilość:

€ 16,90

Samsonowicz Henryk: DZIEDZICTWO ŚREDNIOWIECZA. Mity i rzeczywistość. Ossolineum Wrocław 2009. Str. 288. Wyd. 2. ISBN 978-83-04-04979-6. Co w skali europejskiej czy światowej pozostawiło po sobie średniowiecze? Dlaczego, szukając swojego rodowodu, narody europejskie odwołują się do tej epoki? Jaki był stan wiedzy o średniowieczu i jego postrzeganie na przestrzeni lat? Co kryło się pod hasłami i normami głoszonymi przez literaturę piękną tego okresu? Na te i wiele innych pytań odpowiada książka
Ilość:

€ 19,90

Sawaniewska-Mochowa Zofia, Zielińska Anna: DZIEDZICTWO KULTURY SZLACHECKIEJ NA BYŁYCH KRESACH PÓŁNOCNO-WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ. Ginąca część kultury europejskiej. Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2007. Str. 473. Aneks, bibliografia, indeks fotografie. ISBN 978-83-89191-63-2

Ilość:

€ 24,90

Serejski Marian: EUROPA A ROZBIORY POLSKI. Klasyka Polskiej Historiografii, PWN Warszawa 2009. Str. 502. Wyd. 2. Format: 14.2×20.5 cm. ISBN 978-83-01-15930-6. Jak przedrozbiorową sytuację naszego kraju postrzegali publicyści?
Co o upadku i rozbiorach Rzeczypospolitej sądzili dziewiętnastowieczni europejscy historycy?
Jakie przyczyny rozbiorów Polski podawali w swoich dziełach angielscy, rosyjscy i niemieccy autorzy?
Ilość:

€ 26,90

Siedlar-Kołyszko Teresa: OD SMOLEŃSKA PO DZIKIE POLA. Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich I Rzeczypospolitej. Of. Wyd. Impuls Warszawa 2008. Str. 300. Oprawa twarda. Format: 16.2×24cm. ISBN 978-83-7308-953-2. Książka zawiera reportaż ziem przedrozbiorowych. Jest to aktualny „stan posiadania” w latach 1986–1998. Autorka napisała ją, by uzmysłowić Polakom w Polsce i Polakom na świecie, że po wschodnich rubieżach są ciągle Polacy-spadkobiercy tamtej Rzeczypospolitej, świadomi swojej przeszłości, tożsamości i dziedzictwa narodowego. W tym czasie symbolem Polski i Polskości był dla nich Kościół. Walczyli o kościoły aż do zwycięstwa. Powszechnie nosili się po polsku. Przetrwali wszystko, wywozili ich do Kazachstanu, na Kołymę i Sybir. Wracali na ziemię przodków, na Inflanty, na Żmudź, Wileńszczyznę, na ukochane Polesie i czarnoziemne Podole. Niszczeni, wynaradawiani, odradzali się od korzeni. Przetrwali. Świadomi swego dziedzictwa, są żywym dowodem istnienia i spadkobiercami Wielkiej Królewskiej Rzeczypospolitej

Ilość:

€ 19,90

Siedlecka Joanna: KRYPTONIM LIRYKA. Bezpieka wobec literatów. Prószyński i Ska Warszawa 2008. Str. 442. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7469-795-8. Kryptonim „Liryka” to książka o mrocznym, nadal skrywanym rozdziale naszej literatury – o pisarzach w żarnach i trybach bezpieki, którzy latami byli przez nią rozpracowywani, zastraszani, osaczani całym repertuarem środków nękających: agenturą, kontrolą korespondencji, podsłuchami. Jest to również książka o tych, którzy są istotą każdego totalitaryzmu i nie sposób go bez nich zrozumieć, tzn. o donosicielach. O pisarzach, którzy ze słabości, a częściej chęci niszczenia konkurentów, zostawali tajnymi współpracownikami bezpieki; którzy sprzeniewierzyli się etosowi swego zawodu; którzy zawiedli, zdradzili, opowiadając się po stronie silniejszego – totalitarnego państwa
Ilość:

€ 19,90

Singer Bernard: W KRAJACH HITLERA I STALINA. Reportaże. Biblioteka Midrasza Warszawa 2007. Str. 299. Format: 15×20cm. ISBN 978-83-924432-4-7. W krajach Hitlera i Stalina - reportaże z Niemiec z okresu dojścia do władzy Hitlera oraz z podróży do Związku Sowieckiego (w tym także Birobidżanu) pióra Bernarda Singera (Regnisa), jednego z najlepszych komentatorów życia politycznego Polski międzywojennej, wybitnego felietonisty, gwiazdy „Naszego Przeglądu”. Z jednej strony przenikliwa analiza totalitaryzmu, z drugiej teksty nie pozbawione złudzeń

Ilość:

€ 14,90

Skaradziński Bohdan: UWAGA NA WSCHÓD. Wyd. Więź Warszawa 2007. Str. 264. Format: 12×20cm. ISBN 978-83-603-5613-5. Bohdan Skaradziński, to publicysta i pisarz historyczny, autor m.in. książki „Białorusini, Litwini, Ukraińcy” wydanej po raz pierwszy w podziemiu (1985), oraz monografii „Polskie lata 1919 i 1920”. W kolejnej książce, będącej wyborem tekstów publikowanych na łamach „Więzi” w przełomowych latach 90., śledzi z pasją dawne i dzisiejsze losy naszych wschodnich sąsiadów, splątane niekiedy tragicznie z polskimi losami. Książka uczy, jak z gorzkich lekcji historii wydobywać impulsy do odważnego myślenia o zadaniach na dziś i na jutro, tak aby nie przegapić historycznej szansy na pojednanie, zbliżenie i owocną współpracę z naszymi pobratymcami i sąsiadami na Wschodzie
Ilość:

€ 14,90

Skodlarski Janusz: ZARYS HISTORII GOSPODARCZEJ POLSKI. Wyd. PWN Warszawa 2007. Str. 560. Format: 14×20.5cm. ISBN 83-01-15067-9. Pierwsze, w pełni kompletne, nowoczesne opracowanie dziejów gospodarczych Polski w powiązaniu z elementami teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej. Książka: stanowi wstęp do nauczania ekonomii;
prezentuje pełny wykład dziejów gospodarki polskiej, od zarania państwa do końca XX wieku;
omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania zmian w gospodarce polskiej;
ukazuje krótką analizę gospodarek innych krajów w danych okresach historycznych;
posiada przejrzysty, chronologiczny układ. Podręcznik przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków ekonomicznych; może też być przydatny jako pomoc dydaktyczna na wydziałach historycznych uniwersytetów i w wyższych szkołach pedagogicznych. Książka uhonorowana w roku 2001 Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej
Ilość:

€ 24,90

Skrzydło Wiesław: USTRÓJ POLITYCZNY RP W ŚWIETLE KONSTYTUCJI Z 1997 R. Wolters Kluwer Polska 2009. Str. 240. ISBN 978-83-7601-761-7. Autor omawia aktualnie istniejący w Polsce ustrój polityczny państwa, określony w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Jest to nowe, szóste już wydanie, zaktualizowane i uzupełnione w odniesieniu do regulacji prawnych zawartych w ustawach uchwalonych przez Sejm i Senat już po wejściu w życie nowej Konstytucji. Można wymienić tytułem przykładu ustawy z 1998 r. wydane w ramach przeprowadzanej reformy struktury samorządu terytorialnego i wprowadzania trójszczeblowego podziału terytorialnego państwa czy ustawę normującą wybór Prezydenta RP (gruntowna i bardzo obszerna nowelizacja ustawy z 1990 r. dokonana w 2000 r.), czy wybór Sejmu i Senatu (zupełnie nowa ustawa w jednym akcie prawnym regulująca wybór posłów i senatorów), a także wiele innych ustaw (w tym regulujących problematykę władzy sądowniczej)
Ilość:

€ 24,90

Skrzypek Andrzej: HISTORIA SPOŁECZNA EUROPY XIX I XX WIEKU. Wydawnictwo Poznańskie 2009. Str. 262. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7177-609-0. Książka zawiera rozważania Autora o najważniejszych czynnikach rozwoju społeczno-politycznego Europy XIX i XX wieku: rewolucji przemysłowej końca XIX wieku i późniejszej rewolucji naukowo-technicznej, dwóch wojnach światowych, dwóch totalitaryzmach (faszyzmie i stalinizmie), rozpadzie imperiów kolonialnych, zasadniczych przemianach wewnętrznych w państwach (transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej), przeobrażeniach roli państw europejskich oraz zjawiskach globalizacji i integracji europejskiej. Czytelnik otrzymuje barwny, wielostronny obraz rozwoju społeczeństwa europejskiego, ukazujący warunki pracy społeczeństw, ich wykształcenie, tworzenie organizacji zawodowych, zmiany obyczajów, podziały i wpływy ideowe oraz postępujące w ślad za nimi specyficzne podziały partyjne. Autor opisał rozwój prasy, radia oraz współczesnych mediów, oddziaływujących silnie na życie społeczne kontynentu oraz przemiany cywilizacyjno-kulturowe. Jest to pierwsza w historiografii polskiej synteza najnowszej historii społecznej Europy
Ilość:

€ 19,90

Skworoda Paweł: WOJNY RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW ZE SZWECJĄ. Wyd. Trio Warszawa 2007. Str. 259. Format: 16.5×23.5cm. ISBN 978-83-7436-131-6. Pasjonujące dzieje militarnych zmagań, wielkich bitew, zabiegów dyplomatycznych. Autor przedstawia historię konfliktu dwóch wielkich mocarstw, jakimi były w tym czasie Rzeczpospolita i Szwecja, umieszcza go w szerszym kontekście polityki wewnętrznej i zagranicznej
Ilość:

€ 18,90

SŁOWNIK NAJNOWSZEJ HISTORII ŚWIATA. Tomy 1-6. Rzeczpospolita Warszawa 2008. Str. 1238. Oprawa twarda. Format: 16.6×24cm. ISBN 978-83-7469-689-0. Słownik Najnowszej historii świata jest pierwszym polskim wydaniem oksfordzkiego słownika autorstwa Jana Palmowskiego z King's College University of London, przygotowanym w wydawnictwie Prószyński i S-ka i opublikowanym przez wydawcę "Rzeczpospolitej". Słownik został zaktualizowany i uzupełniony o hasła szerzej prezentujące kontekst polski i europejski. Unikatowe polskie wydanie (kolekcja sześciotomowa) powstało pod redakcją dr. Piotra Majewskiego przy współpracy zespołu historyków z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych PAN. Słownik jest niewyczerpanym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych najnowszymi dziejami Świata, Europy i Polski. Słownik składa się z sześciu tomów. Zawiera ponad 2800 haseł, ponad tysiąc biogramów, opisuje setki wydarzeń, państw i organizacji. Specjalnie dla pierwszej edycji Słownika napisanych zostało ok. 500 nowych artykułów, a ponad 1000 innych gruntownie przeredagowano, poszerzono i uzupełniono, zwłaszcza o kontekst środkowoeuropejski. Słownik zawiera blisko 230 map i mapek przeglądowych, ponad 40 zestawień tabelarycznych. Słownik został wzbogacony o pełny indeks osobowo-rzeczowy

Ilość:

€ 44,90

SŁOWNIK POLITOLOGII. Red. Bogumiła Walicka. PWN Warszawa 2008. Str. 750. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-01-15081-5. Słownik opisuje zagadnienia z nauk politycznych. Przedstawia koncepcje polityczne z różnych kręgów kulturowych, instytucje, sylwetki przywódców i teoretyków. Uwzględnia przemiany społeczne i polityczne, które zaszły pod koniec XX wieku oraz nowe zjawiska XXI wieku.
Słownik prezentuje:
1700 zwięzłych i przystępnie napisanych haseł dotyczących nauk politycznych;
terminy socjologiczne i psychologiczne związane z politologią;
angielsko-polski słownik terminów i pojęć;
zestawienie przywódców wybranych państw, w tym Polski i jej sąsiadów.
Niezwykle przydatna książka zarówno dla studentów politologii, stosunków międzynarodowych, socjologii, historii i innych pokrewnych dziedzin, jak i dziennikarzy, działaczy społecznych oraz wszystkich zainteresowanych polityką i mechanizmami sprawowania władzy

Ilość:

€ 39,90

Snyder Timothy: TAJNA WOJNA. Henryk Józewski i polsko sowiecka rozgrywka o Ukrainę. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 344. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-240-1033-2. Najlepsza obcojęzyczna książka o historii Polski ostatnich pięciu lat!
Kapituła Nagrody Pro historia Polonorum
Perfekcyjny warsztat, błyskotliwa narracja, znakomita baza źródłowa.
prof. dr hab. Andrzej Banach, Uniwersytet Jagielloński
Swoją ostatnią wojnę Józef Piłsudski wypowiedział Józefowi Stalinowi. Tym razem nie była to walka „z otwartą przyłbicą”, ale cicha wojna szpiegów i agentów. Nie toczono jej, pochylając się nad sztabowymi mapami, czy wydając rozkazy tysiącom żołnierzy. Prowadziła ją niewielka grupa „zaufanych” Komendanta. Najważniejszym z nich był bohater tej książki - Henryk Józewski. Stawką w tej rozgrywce była Ukraina. Trudno uwierzyć, że historia tego konfliktu i biografia najważniejszego uczestnika tych niezwykłych wydarzeń tak długo pozostawały kompletnie nieznane. Dopiero teraz dzięki pracy amerykańskiego historyka, jednego z najlepszych znawców historii Europy Środkowej i Wschodniej, polski czytelnik ma szansę zapoznać się z nimi. Błyskotliwe pisarstwo, świeże spojrzenie na najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane problemy polskiej polityki wschodniej oraz nieznane sensacyjne fakty z historii Drugiej Rzeczpospolitej - wszystko to oferuje czytelnikom najnowsza książka Timothy'ego Snydera
Ilość:

€ 19,90

Sołżenicyn Aleksander: ARCHIPELAG GUŁAG 14918 - 1956. Wyd. Rebis Poznań 2008. Str. 1650. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7510-343-4. Archipelag GUŁag – monumentalna praca słynnego pisarza i myśliciela Aleksandra Sołżenicyna, poświęcona więzienno-obozowej martyrologii narodu rosyjskiego i obywateli innych republik ZSRR i krajów, łączy w sobie elementy powieści, autobiografii, reportażu, wspomnień świadków i uczestników. Dzięki tej książce, opublikowanej w Paryżu w latach 1973-1975, świat poznał prawdę o łagrach i skrywanej przed opinią publiczną części historii ZSRR.
Archipelag GUŁag, wielki akt oskarżenia systemu totalitarnego, panującego w Związku Radzieckim, jest nie tylko niezwykłym dokumentem zbrodniczej epoki, lecz także utworem o niepodważalnych walorach literackich
Ilość:

€ 59,90

Sosnkowski Kazimierz: WYBÓR PISM. Opr. Jerzy Kirszak, Krzysztof Polechoński. Biblioteka Narodowa seria I, tom 312, Ossolineum Wrocław 2009. Str. 402. Oprawa twarda. Format: 12×17 cm. ISBN 978-83-04-04964-2. Wybór tekstów wybitnego polityka, legionisty, generała Wojska Polskiego. Historyk Jerzy Kirszak wybrał publikowane w wydawnictwach emigracyjnych wystąpienia dotyczące ważnych kwestii wojskowych, polskiej i światowej polityki. Są tu wspomnienia z kampanii wrześniowej, rozkazy, przemówienia okolicznościowe (np. na wieczorach poświęconych twórczości Melchiora Wańkowicza czy Kazimierza Wierzyńskiego), listy oraz tłumaczenia wierszy Charlesa Baudelaire’a
Ilość:

€ 16,90

SPOŁECZEŃSTWO STAROPOLSKIE. Seria nowa tom 1. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 395. Oprawa twarda. Format: 16.6×24.5cm. ISBN 978-83-7181-529-4. Życie polityczne chłopów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Szlachta i książę w Księstwie Kurlandzkim. Rody ruskie w elicie politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. Polska i Polacy w korespondencji dyplomacji hiszpańskiej w okresie XVI i XVII wieku. Tyran i tyrania w staropolskim języku politycznym

Ilość:

€ 19,90

SPRAWY NARODOWOŚCIOWE. Seria nowa. Zeszyt 33/2008. Redaktor naczelny: Wojciech Jerzy Burszta. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 2008. Str. 199. ISSN: 1230-1698. Periodyk (półrocznik) ukazuje się od 1992 roku (w SOW od 2004). Kontynuuje tradycje kwartalnika „Sprawy Narodowościowe”, wydawanego przez Instytut Badania Spraw Narodowościowych w Warszawie w latach 1927-1939. Czasopismo zawiera główne działy: artykuły, artykuły przeglądowe, kronika i informacje, recenzje i omówienia, polemiki oraz bibliografia; w dziale „Specific Nationalisms” drukowane są artykuły w języku angielskim.
Pismo podejmuje zagadnienia narodowościowe z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zamieszcza oryginalne opracowania autorów z całego świata (także w przekładach na język polski). Publikacje koncentrują się na problemach narodów, grup etnicznych i mniejszości narodowych zarówno w przeszłości, jak i w teraźniejszości ujmowanych z uwzględnieniem czynników historycznych, socjologicznych, etnologicznych, kulturowych i językowych, demograficznych, politycznych, gospodarczych, medialnych i innych
Ilość:

€ 16,90

STAN WOJENNY Fakty hipotezy interpretacje. Zbiór studiów. Red. Arkadiusz Czwołek, Wojciech Polak. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2008. Str. 480. Format: 16.5×23.6 cm. ISBN 978-83-231-2217-3. Wprowadzenie stanu wojennego w nocy 12/15 grudnia 1981 r. 'było jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w najnowszej historii Polski. Zdeptane zostały nadzieje społeczeństwa polskiego na chociażby ograniczone zmiany systemu komunistycznego, który 'był niewydolny gospodarczo, obcy ideologicznie, odrzucający dużą część historycznej i kulturowej tradycji Polaków. Po okresie szesnastu miesięcy „solidarnościowego karnawału”, znowu powróciły represje wobec opozycjonistów (znacznie surowsze niż w latach siedemdziesiątych), a także zaostrzona cenzura, partyjna kontrola nad życiem społecznym, kulturalnym i naukowym, wszechwładza nomenklatury w zakładach pracy, smutek i szarość komunistycznej codzienności. Odpowiedzią na stosowaną przez Jaruzelskiego i jego aparat przemoc 'była dobrze zorganizowana sieć solidarnościowej konspiracji, z którą Służba Bezpieczeństwa nie 'była w stanie sobie poradzić. Lata osiemdziesiąte to okres znakomitego funkcjonowania społeczeństwa alternatywnego w Polsce, które dzięki zaangażowaniu tysięcy działaczy podziemia, dostarczało sobie to, czego komunistyczna władza dostarczyć mu nie mogła i nie chciała: wolne słowo i solidarne wsparcie.
(Arkadiusz Ozwołek, Wojciech Polak, fragment „Wstępu”)
Ilość:

€ 29,90

STANISŁAWA ORZECHOWSKIEGO I AUGUSTYNA ROTUNDUSA DEBATA O RZECZYPOSPOLITEJ. Źródła. Przekład Elwira Buszewicz . Redakcja Krzysztof Koehler. Wyd. WAM Kraków 2009. Str. 284. Format: 15.6×23.2 cm. ISBN 978-83-7505-362-3. Debata pomiędzy Stanisławem Orzechowskim a Augustynem Rotundusem Mieleskim należy do ciekawszych polemik toczonych publicznie w okresie Renesansu w Polsce. Zakładamy, iż nasza publikacja pokaże współczesnym czytelnikom staropolskie słowo w działaniu. Debata dwu pisarzy stanowi bowiem zarówno kontynuację, jak i inspirację szlacheckiej swady sejmowej czy sejmikowej. Bierze argumenty z politycznej praxis, jak i argumenty owej praxis podsuwa: formuje szlachecką ideę państwową, jak i jest jej emanacją. Właśnie owo przenikanie się, formowanie postaw czy ciągów argumentacyjnych jest dla nas niezwykle ciekawe. Warto przy okazji zauważyć rzecz zasadniczą: iż schematy owe rozumowania nie rodzą się wszystkie na sarmackiej ziemi: przenoszone są one bowiem z odległych (a dla szlachty tak bliskich!) czasów antycznych, budując szlacheckie doświadczanie continuum ideowego pewnych pojęć, które rodziły się nie na polskiej ziemi: wolności, prawa, równości, funkcji i celów wspólnoty państwowej
Ilość:

€ 14,90

Stanisławczyk Barbara: CZTERDZIEŚCI TWARDYCH. Wojenne losy Polaków i Żydów. Wyd. Rebis Poznań 2008. Str. 280. Oprawa twarda. Format: 12.8×19.7 cm. ISBN 978-83-7510-307-6. Ta wojna zdemaskowała człowieka. Jakiegoś Polaka, jakiegoś Żyda, jakiegoś Niemca, Rosjanina, Ukraińca, Łotysza, Litwina... To nie narody były dobre albo podłe, bohaterskie lub tchórzliwe... tylko konkretni ludzie. Książka ta opowiada o splecionych losach Polaków i Żydów w czasie drugiej wojny światowej – o najwyższym poświęceniu i cichych bohaterach, którzy często wcale się za takich nie uważają. Autorka wykracza poza czasy wojenne, ukazując dalsze dramatyczne historie wybawców, którzy niekiedy sami stawali się ofiarami. Stawia też trudne pytania: Jakie uczucia budzi skrajne uzależnienie ocalonego od wybawcy? Jaką cenę jesteśmy gotowi zapłacić, ratując drugiego człowieka? Czy należy oczekiwać wdzięczności i jaka ona powinna być? Autentyczne relacje uczestników wydarzeń, zdjęcia, przytaczana powojenna korespondencja sprawiają, że jest to lektura przejmująca, a zarazem wartościowy historyczny dokument

Ilość:

€ 16,90

Stauffer Paul: POLACY ŻYDZI SZWAJCARZY. Rodowody współczesności, PIW Warszawa 2008. Str. 204. Oprawa twarda. Format: 15.5×24 cm. ISBN 978-83-06-03056-3. Książka Paula Stauffera, historyka i dyplomaty szwajcarskiego, to trzy eseje historyczne powiązane wspólnym tematem: rolą obywateli szwajcarskich w historii Europy Wschodniej pierwszej połowy dwudziestego wieku. Pierwszy esej opowiada o działalności Feliksa Calondera, Szwajcara pełniącego misję dyplomatyczną na Górnym Śląsku od 1922 roku, której zadaniem było przywrócenie zasad pokojowego współżycia między Polakami, Niemcami i Żydami w tej niespokojnej części Europy. Drugi tekst dotyczy funkcjonowania polskiego poselstwa w neutralnej Szwajcarii podczas drugiej wojny światowej. Niewiele osób wie, że poselstwo to pełniło tajną rolę pośrednika między organizacjami pomocy Żydom w Szwajcarii i ich odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych. Tematem ostatniej części książki są zasługi Genewskiego lekarza sądowego, François Naville’a dla ujawnienia zbrodni katyńskiej na forum międzynarodowym w 1943 roku. Jego aktywność była nie po myśli rządu w Bernie i daje świadectwo godnej uznania odwagi cywilnej i moralnej samodzielności tego obywatela Szwajcarii

Ilość:

€ 22,90

Stępnik Krzysztof: SAPIEHOWIE EPOKI KODNIA I KRASICZYNA. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 694. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-26-4. Ogromny tom „Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna” jest 15. z serii „Obrazy Kultury Polskiej” zainicjowanej przez Profesora Krzysztofa Stępnika. O tym, że lubelska seria wpisała się znacząco w krajobraz nauki polskiej przekonuje chociażby fakt, że w tomie sapieżyńskim znajdujemy studia aż 50 naukowców, często wybitnych autorytetów, z wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce oraz z krajów wchodzących w skład I Rzeczypospolitej. Tom gromadzi rozprawy z historii literatury, historii i historii sztuki związane z działalnością Sapiehów od XVI do XX wieku. Na szczególną uwagę zasługują liczne artykuły poświęcone „potopowi”, czasom saskim i oświeceniu. Mają one charakter prekursorski i wpisują się - zwłaszcza te, dotyczące epoki Wettynów - w nurt żywych w najnowszej humanistyce badań zmierzających do ponownej analizy i interpretacji czasów saskich, poddanych niegdyś „uczonym stereotypom”. (Dariusz Chemperek)

Ilość:

€ 29,90

Stobiecki Rafał: HISTORIOGRAFIA PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna... ale skomplikowana. Wyd. Trio Warszawa 2007. Str. 364. Format: 15×20.5cm. ISBN 83-7436-115-6. Autor traktuje swoje studia i szkice jako część refleksji nie tylko nad historykami i ich dziełami, próbuje sięgać do sposobu ich myślenia, wyposażenia kulturalnego i metodologicznego, zatem nie jest to typowa książka o historiografii, ale raczej fragment refleksji o kulturze. Punkt ciężkości został położony na pierwszej połowie lat pięćdziesiątych. Wówczas to ukształtowało się pokolenie, którego aktywność przypadła na dalsze dziesięciolecia. One również są przedmiotem refleksji, która sięga do czasów współczesnych - prof. Andrzej Friszke
Ilość:

€ 16,90

Stolarska-Fronia Małgorzata: UDZIAŁ ŚRODOWISK ŻYDÓW WROCŁAWSKICH W ARTYSTYCZNYM I KULTURALNYM ŻYCIU MIASTA OD EMANCYPACJI DO 1933 ROKU. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 414. Format: 16.6×23.9 cm. ISBN 978-83-7543-041-7. Duża liczba artystów pochodzenia żydowskiego, aktywna działalność kolekcjonerów oraz Muzeum Żydowskiego stanowi dowód na świadomy wkład żydowskich środowisk w kulturalne życie Wrocławia. Autorka opisuje trzy pokolenia artystów i kolekcjonerów tworzących od momentu narastania nowej, emancypacyjnej rzeczywistości do 1933 roku, których twórczość wpisana została w obraz przemian tożsamościowych żydowskiej społeczności miasta. Książka stanowi pierwsze opracowanie tego tematu, wzbogacone o ilustracje wielu, nieznanych dotąd dzieł
Ilość:

€ 29,90

STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO NA PODOLU WOŁYNIU I W GUBERNI KIJOWSKIEJ. SZYMON KONARSKI. Wyd. DiG Warszawa 2009. Str. 582. Oprawa twarda. Format: 17.5×24.5cm. ISBN 978-83-7181-250-7. Tom poświęcony działalności Szymona Konarskiego i konarszczyków w tzw. guberniach południowo-zachodnich, wydany w serii: „Polskie ruchy społeczno-polityczne i życie literackie 1832-1855. Studia i materiały”. Dotyczy ruchu spiskowego podjętego w latach 1835-1836 z inicjatywy Szymona Konarskiego na ziemiach ukraińskich. Spisek był pierwszą tak ważną inicjatywą konspiracyjną w kraju od upadku powstania listopadowego. Rozbity przez Rosjan, zakończył się wielomiesięcznym śledztwem w Kijowie i Wilnie, rozstrzelaniem Konarskiego i zesłaniem konspiratorów na Syberię. Publikacja składa się z dwóch części: studiów badaczy z Polski i Rosji oraz edycji źródeł, na którą składają się teksty programowe spiskowców, polsko- i rosyjskojęzyczne materiały śledcze z archiwów oraz fragmenty pamiętników skazanych
Ilość:

€ 29,90

Stroop Jürgen: ŻYDOWSKA DZIELNICA MIESZKANIOWA W WARSZAWIE JUŻ NIE ISTNIEJE! Opr. Andrzej Żbikowski. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 180. Oprawa twarda. Format: 21.5×30 cm. ISBN 978-83-7629-065-2. Raport Jurgena Stroopa jest urzędowym sprawozdaniem, opracowanym dla władz zwierzchnich przez oficera kierującego akcją tłumienia powstania Żydów w getcie warszawskim i zbrodniczą operacją likwidacji tego getta wiosną 1943 roku. Dokument, który miał ukazać sprawność niemieckiej machiny policyjno-wojskowej, po klęsce Niemiec w 1945 roku stał się źródłem ukazującym zbrodniczość tej machiny, niewyobrażalny dramat ludzki Żydów warszawskich i bohaterstwo tych, którzy podjęli walkę, wreszcie społeczny kontekst tej walki
Ilość:

€ 19,90

STUDIA NAD WYBORAMI POLSKA 2005 – 2006. Red. Jacek Raciborski. Of. Scholar Warszawa 2008. Str. 202. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-7383-316-6. Książka poświęcona jest wybranym aspektom wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku oraz wyborów lokalnych w 2006 roku. Składające się na nią studia mają empiryczny i szczegółowy charakter, ale odwołują się także do klasycznych pytań socjologii wyborczej oraz do zjawisk nowych, które ujawniły się w konsekwencji niedawnych zmian instytucjonalnych, zwłaszcza w sferze prawa wyborczego. Na szczególną uwagę pośród prezentowanych prac zasługuje analiza sposobu działania instytucji blokowania list w wyborach samorządowych, przeprowadzona w kontekście ogólnych rozważań o wpływie reguł wyborów na ich wyniki. Intrygująca jest też odpowiedź na pytanie o powody olbrzymiego sukcesu wyborczego powtórnie kandydujących prezydentów dużych miast. Ważna w przedstawionej pracy jest szczegółowa analiza społeczno-demograficznych profili elektoratów partii i kandydatów na urząd prezydenta RP oraz próba statystycznego oszacowania wpływu takich zmiennych, jak płeć, wykształcenie czy miejsce zamieszkania na preferencje wyborcze. Do innych stale aktualnych zagadnień należą problem specyfiki zachowań wyborczych mieszkańców dawnej Galicji i frapująca nie tylko teoretyków, lecz także praktyków kwestia politycznych skutków absencji wyborczej. Książka może zainteresować politologów, socjologów, specjalistów od marketingu politycznego i prawników konstytucjonalistów

Ilość:

€ 14,90

Szafrański Wojciech: KODEKS STANISŁAWA AUGUSTA. Wyd. Poznańskie 2007. Str. 334. Format: 17×24cm. ISBN 83-7177-465-2. Rozdział I. Kodyfikacje epoki Oświecenia 1. Terminologia 2. Postulaty i podstawy doktrynalne kodyfikacji oświeceniowych 3. Próby reformy prawa w Polsce w latach 1764-1788 Rozdział II. Kodyfikacja prawa sądowego na forum Sejmu Czteroletniego w latach 1788-1791 1. Postulaty reformy prawa i projekty powołania deputacji kodyfikacyjnej (do czasu uchwalenia Ustawy Rządowej) 2. Prace nad wyznaczeniem deputacji kodyfikacyjnej (maj-czerwiec 1791 r.) 3. Skład deputacji koronnej i litewskiej Rozdział III Prace kodyfikacyjne lat 1791-1792 1. Dyskusje nad sprawą kodyfikacji przed rozpoczęciem działalności deputacji(lipiec - sierpień 1791 r) 2. Działalność deputacji kodyfikacyjnej koronnej i litewskiej 3. Tryb pracy deputacji kodyfikacyjnej 4. Konkurs na projekt kodeksu 5. Prace nad systematyką kodeksu Rozdział IV Prawo cywilne 1. Prawo osobowe 2. Prawo małżeńskie a) Prawo małżeńskie osobowe b) Prawo małżeńskie majątkowe 3. Władza rodzicielska 4. Opieka i kuratela 5. Prawo rzeczowe 6. Zobowiązania 7. Prawo spadkowe 8. Preskrypcja (dawność)
Ilość:

€ 18,90

Szarek Jarosław: CZARNE JUWENALIA. Opowieść o Studenckim Komitecie Solidarności. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 252. Oprawa twarda. ISBN 83-240-0841-4. 7 maja 1977 roku na klatce schodowej kamienicy przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie znaleziono ciało Stanisława Pyjasa, współpracującego z Komitetem Obrony Robotników studenta filologii polskiej i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamordowano go, gdyż starał się być wolny w systemie dławiącym każde najmniejsze dążenie do swobody. Jego śmierć stała się wstrząsem dla części środowiska akademickiego – 15 maja 1977 roku powołano Studencki Komitet Solidarności. Przez następne trzy lata SKS był główną inicjatywą opozycyjną Krakowa. Książka Jarosława Szarka to opowieść o ludziach Studenckiego Komitetu Solidarności. To oni pod koniec lat siedemdziesiątych pokazali, że totalitarnemu systemowi można powiedzieć „nie”. Dzisiaj mogą być dumni, że jako pierwsi nadali sens solidarności, która po Sierpniu ,80 stała się doświadczeniem milionów Polaków
Ilość:

€ 14,90

Szarota Tomasz: KARUZELA NA PLACU KRASIŃSKICH. Studia i szkice z lat wojny i okupacji. Agencja Wyd. Rytm Warszawa 2008. Str. 460. Oprawa twarda. Format: 17.6×25 cm. ISBN 978-83-7399-259-7. Misja niemieckiego parlamentariusza mjr. Wernera Kiewitza, który 16 września 1939 r. w przeddzień sowieckiej agresji na Polskę, zaproponował obrońcom Warszawy złożenie broni, naloty sowieckie na Warszawę w latach 1941–1943, dzieje znaku Polski Walczącej, reakcje okupowanej Europy na oznakowanie Żydów Gwiazdą Dawida, kontrowersje wokół uwiecznionej w słynnym wierszu Czesława Miłosza „Campo di Fiori” karuzeli na Placu Krasińskich, sąsiadującej z płonącym, ogarniętym powstaniem gettem, to niektóre wątki opublikowanych w tym tomie studiów i szkiców z lat wojny i okupacji. Ułożone w tematycznych blokach, odzwierciedlają zakres poszukiwań badawczych Autora, ogniskujących się wokół zagadnień związanych z Polskim Państwem Podziemnym, trudnego tematu kolaboracji Polaków z obu okupantami, stosunków polsko-żydowskich, losów dwu okupowanych stolic: Warszawy i Paryża. Zebrane w książce teksty – wiele z nich odkrywa nieznane dotąd karty wojennej historii – drukowane były w trudno dostępnych periodykach specjalistycznych, a także w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce” i w dodatku do „Rzeczpospolitej” – „Plus–Minus”, znalazły się tu również artykuły i referaty po raz pierwszy publikowane w polskiej wersji językowej

Ilość:

€ 29,90

Szaynok Bożena: Z HISTORIĄ I MOSKWĄ W TLE. Polska a Izrael 1944-1968. Monografie, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 504. Oprawa twarda. Format: 14.8×21cm. ISBN 978-83-604-6494-6. Tematem książki jest stanowisko Polski wobec idei utworzenia państwa żydowskiego (1944-1947) oraz wobec Izraela (1948-1967/1968). Autorka przedstawia nie tylko historię stosunków dyplomatycznych, gospodarczych czy kulturalnych, ale także powiązania polityki wobec polskich Żydów z działaniami dotyczącymi Izraela. Przygląda się na izraelskim przykładzie, w jakim stopniu polityka zagraniczna powojennej Polski uzależniona była od polityki radzieckiej. Opisuje zarówno postawy ludności żydowskiej w Polsce i jej reprezentantów, jak i stosunek Polaków do państwa żydowskiego

Ilość:

€ 18,90

Szczepuła Barbara: DZIADEK W WEHRMACHCIE. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2007. Str. 160. Format: 20.5×14.3cm. ISBN 83-7453-709-4. Podczas wyborów prezydenckich w roku 2006 pod adresem jednego z kandydatów padło oskarżenie: jego dziadek służył w Wehrmachcie! W odezwie na lawinę wypowiedzi, ocen i coraz to nowych faktów gdańska dziennikarka Barbara Szczepuła opublikowała w „Dzienniku Bałtyckim” cykl artykułów poświęconych nie tylko dziadkowi polityka, ale i ogólnie – pewnemu zjawisku. Z relacji rodziny wielu mieszkańców Gdańska oraz Pomorza ułożyła poruszający obraz rodzin, których ojcowie, bracia i synowie stawali zwykle przed tragicznym wyborem: albo Wehrmacht, albo obóz. Losy siłą wcielonych do niemieckiej armii Polaków układają się w tragiczny splot prześladowań – najpierw przez Niemców, potem przez Rosjan, w końcu przez samych Polaków. Książka ta nie tylko przywołuje wydarzenia sprzed blisko siedemdziesięciu lat, ale również daje pouczającą lekcję historii dla tych, którzy bezrefleksyjnie szafują oskarżeniami o zdradę
Ilość:

€ 9,90

Szcześniak Robert: KŁUSZYN 1610. Wyd. Bellona Warszawa 2008. Str. 134. Wyd. 2. Format: 13×19 cm. Na dźwięk trąb i bębnów kilka chorągwi husarskich Zborowskiego powoli ruszyło w kierunku przeciwnika. Las kopii, który do tej pory skierowany był ku górze, równomiernie opadł w okolicę głów końskich. Z wolna nabierając prędkości, chorągwie zbliżały się do płotu. Ponieważ luki, jakie w nim uczyniono, były zbyt małe, aby atakować szerokim, ale płytkim ugrupowaniem, jeźdźcy ścisnęli szeregi. Minąwszy płot, roty rozpędzały się coraz bardziej, aby w momencie zderzenia z przeciwnikiem uzyskać jak największy impet. Oddziały moskiewskie, zapewne nie posiadając innych rozkazów, biernie oczekiwały na uderzenie husarii. Zborowszczycy, pochyliwszy się w siodłach, na pełnej szybkości z pochylonymi kopiami uderzyli w sam środek pierwszej linii moskiewskiej. Kopie husarskie pękły przy uderzeniu, przebijając przy tym piersi żołnierzy moskiewskich, osłonięte jedynie lnianymi kaftanami lub kolczugami. Bitwa pod Kłuszynem w 1610 roku należy do jednej z najważniejszych batalii stoczonych przez wojska Rzeczypospolitej na wschodnim teatrze operacyjnym w czasach nowożytnych, a przy tym jest jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów oręża polskiego. Po rozgromieniu przeważających sił moskiewskich Polacy pod dowództwem hetmana Żółkiewskiego wkroczyli do Moskwy

Ilość:

€ 12,90

Szejnert Małgorzata: WYSPA KLUCZ. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 352. Oprawa twarda. ISBN 978-83-240-1161-2. Małgorzata Szejnert, autorka książki Czarny ogród, zabiera nas tym razem w daleką podróż na Ellis Island, małą wyspę u wybrzeży Nowego Jorku, która przez lata była nazywana „bramą do Ameryki”. Od końca XIX wieku do lat 50. wieku XX mieściło się na niej centrum przyjmowania imigrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych. W tym czasie przez wyspę przewinęło się blisko 12 milionów osób. Większość przebywała na niej zaledwie kilka godzin. Ci, którzy mieli mniej szczęścia, spędzali tam nawet do kilkunastu miesięcy, przechodząc długotrwałą kwarantannę i najróżniejsze badania. Inni zaś byli po prostu odsyłani z powrotem, ponieważ zgodnie z ustawami imigracyjnymi zakaz wstępu obejmował: „idiotów, chorych umysłowo, nędzarzy, poligamistów, osoby, które mogą się stać ciężarem publicznym, cierpią na odrażające lub niebezpieczne choroby zakaźne, były skazane za zbrodnie lub inne haniebne przestępstwa, dopuściły się wykroczeń przeciw moralności” oraz tych, którzy nie mieli pieniędzy na podróż w głąb kraju. Autorka nie tylko śledzi dramatyczne losy emigrantów polskich, żydowskich, niemieckich czy włoskich, ale dzięki ogromnej reporterskiej pasji i dociekliwości ożywia postaci pracowników stacji na Ellis Island - lekarzy, pielęgniarek, komisarzy, tłumaczy oraz opiekunek społecznych, a nawet przyzwoitek. To fascynujący reportaż, bogato ilustrowany unikatowymi zdjęciami archiwalnymi
Ilość:

€ 22,90

Szpytma Mateusz: SPRAWIEDLIWI I ICH ŚWIAT. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 152. Oprawa twarda. Format: 22×30cm. ISBN 978-83-87832-60-5. Niniejsza publikacja, przedstawiająca tragiczną historię wielodzietnej rodziny Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów z rodzin Szallów i Goldmanów, jest wynikiem badań prowadzonych w IPN. Dodatkowo, dzięki środkom Instytutu Studiów Strategicznych udało się zebrać kilkaset zdjęć ze zbiorów Józefa Ulmy, rozproszonych wśród mieszkańców Markowej i okolicznych wsi. Książka „Sprawiedliwi i ich świat” otwiera nową serię wydawniczą IPN, poświęconą historii osób i instytucji pomagających Żydom podczas II wojny światowej. Jest to typowa praca o charakterze case study. Przedmiotem zainteresowania autora jest jednak nie tyle bohaterska rodzina Ulmów, ile wieś Markowa jako społeczność, której Ulmowie byli nieodrodną częścią. Przedstawiona została jej historia, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Badania pozwoliły także na odkrycie innych nieznanych dotychczas przypadków ukrywania Żydów przez mieszkańców Markowej. Okazało się, że schroniło się tam co najmniej 25 Żydów, z których 17 przeżyło podczas okupacji. Tragedia Ulmów nie oznaczała załamania się spontanicznej akcji pomocy Żydom w Markowej. Mimo strasznych wieści o tej tragedii inne rodziny nadal ryzykowały życie swoje i swoich rodzin, ukrywając Żydów

Ilość:

€ 22,90

Szumiło Mirosław: UKRAIŃSKA REPREZENTACJA PARLAMENTARNA W SEJMIE I SENACIE RP 1928-1939. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 325. Format: 16.5×23.9cm. ISBN 978-83-89729-98-9. Sejm i Senat stanowiły jedną z głównych płaszczyzn kształtowania się stosunków polsko-ukraińskich w okresie II Rzeczypospolitej. Większość posłów i senatorów ukraińskich skupiała się w Ukraińskiej Reprezentacji Parlamentarnej (URP). W prezentowanej monografii autor poddał analizie genezę i skład osobowy URP, ewolucję jej stanowiska wobec obozu rządzącego i państwa polskiego, formy działalności w parlamencie i poza nim oraz rolę reprezentacji parlamentarnej w kształtowaniu nastrojów i postaw społeczeństwa ukraińskiego

Ilość:

€ 18,90

Szweda Adam: ORGANIZACJA I TECHNIKA DYPLOMACJI POLSKIEJ W STOSUNKACH Z ZAKONEM KRZYŻACKIM W PRUSACH W LATACH 1386-1454. Wyd. Naukowe Uniw. M. Kopernika Toruń 2009. Str. 466. Format: 14.6×22.7 cm. ISBN 978-83-231-2379-8. Prezentowana książka dotyczy funkcjonowania dyplomacji polskiej w późnym średniowieczu, faktograficznie opiera się na stosunkach polsko-krzyżackich, stanowiących centralny problem polityki zagranicznej w badanym okresie
Ilość:

€ 29,90

Szyndler Bartłomiej: Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI. Historia legionów polskich 1797-1807. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 173. Format: 14×20.5cm. ISBN 978-83-7181-539-3. Kompleksowe, bogate omówienie politycznych powodów organizacji militarnej emigrantów po upadku Rzeczypospolitej w 1795 r.; utworzenie legionów polskich pozwoliło stanąć z bronią przeciwko zaborcom u boku Napoleona I. Autor nie pominął tragicznych losów niechcianego sojusznika Francji na Haiti

Ilość:

€ 14,90

Śleszyński Wojciech: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W POLITYCE PAŃSTWA POLSKIEGO NA ZIEMIACH PÓŁNOCNO-WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ. Seria Wschodnia, Of. Wyd. Rytm Warszawa 2007. Str. 407. Oprawa twarda. Format: 17×24.8cm. ISBN 978-83-7399-199-6. Problem bezpieczeństwa wewnętrznego należał do najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych spraw państwa na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Wieloetniczny i wielokulturowy charakter tych obszarów powodował, iż aspiracje narodowe oprócz Polaków zgłaszali również przedstawiciele innych nacji: Białorusini, Litwini, Żydzi, Rosjanie, Ukraińcy. Celem prezentowanej Państwu pracy jest przedstawienie problemów politycznych i organizacyjnych służb bezpieczeństwa oraz scharakteryzowanie kolejnych etapów zmieniającego się na przestrzeni lat 1919-1939 stanu bezpieczeństwa wewnętrznego. Ziemie północno-wschodnie II Rzeczypospolitej stanowiły pole badawcze, na przykładzie którego przedstawione zostało całe spektrum zagadnień wchodzących w skład pojęcia bezpieczeństwa wewnętrznego, m.in. kwestie polityczno-prawne, narodowo-etniczne i religijno-wyznaniowe. Niewątpliwym atutem książki jest baza źródłowa. Po raz pierwszy w literaturze polskiej, przy opisie okresu dwudziestolecia międzywojennego, w tak wielkim stopniu skorzystano z zasobów archiwów białoruskich i litewskich. Zgromadzony w tamtejszych archiwach materiał pozwala nie tylko w nowy sposób spojrzeć na problemy badawcze, lecz umożliwia poznanie prezentowanej tematyki z perspektywy lokalnej administracji polskiej
Ilość:

€ 19,90

Środa Magdalena: KOBIETY I WŁADZA. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 472. Format: 12.4×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-557-2. Czym jest dziś kobiecość i męskość? Jakim zmianom ulega instytucja rodziny i jaki jest wpływ Kościoła na ten proces? Czy macierzyństwo i ojcostwo znaczy wciąż to samo, co kiedyś?
Ilość:

€ 19,90

ŚWIAT PRZED KATASTROFĄ. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 2007. Str. 180. Oprawa twarda. ISBN 978-83-89273-45-1. Album „Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym” zabiera czytelnika w podróż w przeszłość. Książka przybliża historię ludzi, którzy bezpowrotnie znikli z miejskiego pejzażu. Ponad 200 zdjęć, którym towarzyszą szczegółowe opisy opowiada historię przedwojennego Krakowa. Udowadnia, że Żydzi to nie jedynie mieszkańcy Kazimierza, przybysze bojący się asymilacji, a pełnoprawni obywatele odbudowujący Polskę po I wojnie światowej
Ilość:

€ 29,90

Tarka Krzysztof: MACKIEWICZ I INNI. Wywiad PRL wobec emigrantów. LTW Warszawa 2007. Str. 384. Oprawa twarda. Format: 15×21cm. ISBN 978-83-7565-007-5. Zamieszczone w książce artykuły są wynikiem moich kilkuletnich studiów nad historią „drugiej” emigracji oraz nad działaniami komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec wychodźstwa. Przygotowując niniejszy wybór, chciałem na konkretnych przykładach pokazać metody pracy operacyjnej wywiadu PRL wobec emigracji. Nie jest to oczywiście pełny obraz, raczej fragment większej całości. Tych kilka jednostkowych przypadków pokazuje, jak złożone, zróżnicowane i zarazem ciekawe były to sprawy
Ilość:

€ 19,90

Tazbir Janusz: DŁUGI ROMANS Z MUZĄ KLIO. Iskry Warszawa 2007. Str. 246. Oprawa twarda z obw. Format: 17×24.1cm. ISBN 978-83-244-0044-7. Ten zbiór esejów został poświęcony blaskom i cieniom zawodu historyka, który profesor Janusz Tazbir uprawia od przeszło pół wieku. Autor zaczyna je akcentem bardzo osobistym - wspomnieniami z dzieciństwa i wczesnej młodości, kiedy to między innymi pod wpływem powieści historycznych rodziły się w nim pierwsze zainteresowania przeszłością. Ta z biegiem czasu stała się jego pasją - obiektem studiów i zadumy. Dlatego w swych rozważaniach nad dawnymi wiekami i rolą historyka dotyka tematów trudnych, niezwykle go nurtujących i bliskich mu przez wzgląd na własne doświadczenia. Sporo uwagi poświęca z tego powodu choćby warunkom rozwoju współczesnego dziejopisarstwa oraz przeszkodom, jakie ono napotyka, wierności źródłom i staranności w pisaniu czy edycji książek historycznych oraz przemianom polskiego patriotyzmu
Ilość:

€ 18,90

Terlecki Ryszard: MIECZ I TARCZA KOMUNIZMU. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944 -1990. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 370. Format: 25×17.6cm. ISBN 978-83-08-04105-5. Efekt siedmioletniej pracy naukowej jednego z pierwszych pracowników IPN-u. Pełna wstrząsających faktów, przystępnie napisana, historia służb specjalnych w Polsce od końca II wojny światowej do roku 1990. Rzetelność, aktualność tematu oraz osoba autora (profesor historii, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie) sprawia, że mamy do czynienia z interesującą propozycją popularnonaukową. Książka ilustrowana zdjęciami, zawiera bogaty indeks nazwisk. Doskonała pomoc naukowa, a także pasjonująca lektura dla wszystkich zainteresowany historią Polski
Ilość:

€ 24,90

Tołczyk Dariusz: GUŁAG W OCZACH ZACHODU. Prószyński Media Warszawa 2009. Str. 344. Format: 16.3×23.4 cm. ISBN 978-83-7648-108-1. „Gułag w oczach Zachodu” to historia zachodnich reakcji wobec Gułagu oraz – bardziej ogólnie – wobec sowieckich zbrodni od czasów rewolucji bolszewickiej do dnia dzisiejszego. Słowo „Gułag“ coraz częściej traktuje się dziś na Zachodzie jako jedno z haseł reprezentujących ciemną stronę XX wieku – takich jak „Holocaust“, „Auschwitz“, „Hiroszima“. Jednak przez długi okres istnienia Związku Sowieckiego, zachodnie reakcje wobec Gułagu, tak jak wobec bolszewickiego terroru, zbrodni i prześladowań, były sprzeczne. Z jednej strony na Zachodzie potępiano nieraz Gułag i zbrodnie stalinowskie, z drugiej jednak – nie czyniono tego nigdy w sposób powszechny i konsekwentny. Oprócz intrygujących i nieraz mało znanych faktów, książka prezentuje zmienne i dynamiczne czynniki, które kształtowały zachodnie myślenie i mówienie o Gułagu, takie jak: działania sowieckiego aparatu przemocy, sowiecką propagandę, niedostępność bezpośredniej wiedzy oraz konieczność opierania się na relacjach świadków, ideologiczne wierzenia, polityczne rachuby i osobiste interesy zachodnich elit opiniotwórczych
Ilość:

€ 19,90

Tomkiewicz Monika: ZBRODNIA W PONARACH 1941 - 1944. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 448. Oprawa twarda. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-604-6491-5. Monografia przedstawia stosunki narodowościowe w przedwojennym województwie wileńskim, eksterminację obywateli polski II RP pochodzenia żydowskiego, członków podziemia polskiego na Wileńszczyźnie, duchowieństwa polskiego, jeńców radzieckich i ludności romskiej w okresie istnienia Komisariatu Rzeszy Ostland oraz powojenne postępowania karne wobec sprawców zbrodni na ziemie wileńskiej na szerokim tle historycznym
Ilość:

€ 18,90

Topolski Jerzy: HISTORIA POLSKI. Wyd. Rebis Poznań 2007. Str. 300. Wyd. 3. Format: 16.8×23.5cm. ISBN 978-83-7510-142-3. „Historia Polski” jest próbą zwięzłego przedstawienia dziejów Polski od czasów najdawniejszych do współczesności. Jest pierwszym tego rodzaju tzn. tak zwięźle pojętym, opracowaniem przeszłości naszego kraju, narodu, państwa i kultury. Nie jest to książka, jak to bardzo często z ogólniejszymi ujęciami bywa, lecz pracą ściśle historyczną starającą się na ukazywaną przeszłość patrzeć z perspektywy wymogów obiektywnego warsztatu historycznego i wynikających z materiału historycznego interpretacji. Książka zalecana jest przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do użytku szkolnego. Od pierwszego wydania w 1992 roku po dziś dzień „Historia Polski” Jerzego Topolskiego jest najpoczytniejszą syntezą dziejów naszego państwa
Ilość:

€ 14,90

Topolski Jerzy: JAK SIĘ PISZE I ROZUMIE HISTORIĘ. Tajemnice narracji historycznej. Wydawnictwo Poznańskie 2008. Str. 346. Oprawa twarda. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-7177-579-6. Historiografia jest nie tylko tworzeniem mitów, lecz równocześnie walką z nimi... Walka z mitami faktograficznymi jest charakterystyczna dla historiografii tradycyjnej, jest jednym z jej atrybutów, oczywiście jak najbardziej pozytywnych. Jednakże walka z mitami faktograficznymi nie wystarcza. Historiografia wymaga także uświadomienia sobie mitów głębokich oraz mitów ideologicznych. Nie będzie to jednak oznaczało automatycznej ich eliminacji, bowiem mitologizacja myślenia jest nieodłącznym atrybutem ludzkiego działania, badania i pisarstwa historycznego

Ilość:

€ 19,90

Topolski Jerzy: WPROWADZENIE DO HISTORII. Wyd. Poznańskie 2009. Format: 14.5×20.5 cm. Str. 164. ISBN 978-83-7177-696-0. Celem niniejszej książki jest wprowadzenie czytelnika w nowoczesne myślenie o historii, tzn. takie, w którym wykorzystane zostałyby osiągnięcia ogromnie w ostatnich dziesięcioleciach rozbudowanej refleksji ogólnej nad historią. Chodzi o dostarczenie określonego, wyposażenia intelektualnego uwzględniającego nowe przemyślenia filozoficzne, tzn. odnoszące się do tego, co w filozofii nauk i w filozofii historii zdarzyło się w ciągu ostatnich dziesięcioleci, wyposażenia, które ułatwiłoby adeptom historii poruszanie się w coraz bardziej skomplikowanej, zarazem jednak coraz bardziej subtelnej, pełnej dyskusji i propozycji, rzeczywistości myślowej współczesnego świata, szczególnie zaś ułatwiłoby uczenie się i nauczanie historii. Fragment wstępu
Ilość:

€ 9,90

TOŻSAMOŚĆ NARODOWA W SPOŁECZEŃSTWIE MULTIETNICZNYM. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 2008. Str. 300. ISBN 978-83-233-2481-2. Macedonia jest przykładem państwa, gdzie obok narodów słowiańskich (głównie Macedończyków) mieszkają duże wspólnoty niesłowiańskie (Turcy, Albańczycy, Rumuni i inni) oraz diaspory cygańska i żydowska. Sprawia to, że żyjący obok siebie spadkobiercy różnych kręgów cywilizacyjno- kulturowych mówią różnymi językami, wyznają różne religie, korzystają z tych samych mediów. Celem Autorów, którzy zamieścili swe artykuły w niniejszym tomie, była analiza różnic i podobieństw oraz wskazanie, które czynniki wpływają na kształt tożsamości narodowej, a także opis w jakim stopniu „zderzenie cywilizacji” jest elementem konfliktogennym, a w jakim wzmacnia poczucie narodowe poszczególnych wspólnot żyjących obok siebie, jak również samych Macedończyków. Zadaniem Autorów było tez przyjrzenie się historii Macedonii, gdzie liczniejsi od Macedończyków: Grecy, Bułgarzy, Serbowie, Albańczycy, mający dobrze ugruntowane tożsamości narodowe i własne państwa, mimo działalności propagandowej, kulturalnej i osiedleńczej, nie wykorzenili dążeń Macedończyków do utworzenia własnego państwa – Republiki Macedonii. Oddany Czytelnikom tom napisany został nie tylko przez specjalistów polskich, lecz także macedońskich. W jego przygotowaniu brali udział historycy, politolodzy, slawiści i językoznawcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Nauk. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Historii Narodowej w Skopiu oraz Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopiu

Ilość:

€ 19,90

Trepp Leo: ŻYDZI. Naród historia religia. Wyd. Cyklady Warszawa 2009. Str. 448. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-602-7937-3. Książka rabina Leona Treppa to znakomite kompendium wiedzy o Żydach i judaizmie. Autor przedstawia w zarysie dzieje swojego narodu, prezentując jego dorobek umysłowy i kulturalny. Omawia piśmiennictwo i literaturę żydowską, poczynając od starożytności (Biblia i Talmud) aż po czasy współczesne. Opisuje żydowskie święta i zwyczaje, wierzenia i symbole religijne. Znajdziemy tu także rozdziały poświęcone powstaniu i problemom współczesnego państwa Izrael, społeczności Żydów amerykańskich, nowoczesnym kierunkom w judaizmie, a także relacjom chrześcijańsko-żydowskim. Obecne wydanie, poprawione i uaktualnione, zawiera również informacje o żydowskiej mistyce (kabale) oraz debacie na temat Holokaustu. Napisana prostym i przystępnym językiem, książka ta zawiera ogromną ilość informacji, które zapewne z trudem pomieściłaby obszerna encyklopedia
Ilość:

€ 14,90

TYLKO WE LWOWIE. Wyd. Kluszczyński 2007. Str. 136. Oprawa twarda z obw. Format: 24×32cm. ISBN 83-7447-050-X. Obraz społeczeństwa lwowskiego w polskiej świadomości historycznej utrwalony został w literaturze, zwłaszcza pamiętnikarskiej, w malarstwie, rycinach i fotografiach, ale te obejmują głównie sześćdziesięciolecie trzech pokoleń, od roku 1880 do roku 1939, ze szczególnym nasileniem w międzywojennym dwudziestoleciu. I to właśnie tworzy ów Lwów sentymentalny, przedstawiony w pierwszej części niniejszego albumu. Lwów w tym czasie był nadal miastem kilku nacji, języków i wyznań, ale górowała ludność polska, licząca około 80 procent mieszkańców. Kilkanaście procent stanowili obywatele mówiący językiem ukraińskim, grekokatolicy. Dużą wreszcie grupą występowali Żydzi, posługujący się na co dzień językiem jidysz, żyjący we własnej dzielnicy, położonej na północy miasta, za Teatrem Wielkim. Był jednak spory i ważny odłam społeczności żydowskiej całkowicie spolonizowanej, Polacy wyznania mojżeszowego: lekarze, adwokaci, pisarze i artyści, całkowicie utożsamiający się z kulturą i cywilizacją polską. Podobnie było z lwowską inteligencją pochodzenia ormiańskiego i karaimskiego. Lwowiaków zawsze łączył szczery patriotyzm i mocna więź wspólnoty, optymizm i radość życia. Sprzyjały temu codzienne przechadzki po ulicy Akademickiej, którym patronował Adam Mickiewicz na swej wyniosłej kolumnie, odbierający laur od geniusza sławy, sprzyjały temu niedzielne mszalne „dwunastówki”, spacery do Parku Kilińskiego i na Plac Powystawowy, sprzyjał temu wreszcie lwowski sport, rozwinięty w tym mieście bardziej niż gdzie indziej. (ze Słowa wstępnego prof. Zdzisława Żygulskiego jun.)
Ilość:

€ 34,90

UPADEK PEERELU. 1986-1989. Agora Warszawa 2009. Str. 200. ISBN 978-83-7552-562-5. Album przedstawiający ostatnie lata systemu komunistycznego w Polsce. Opowieść o mozolnej drodze do zmian i zaskakującym zwycięstwie. Chronologiczna narracja - od wrześniowej amnestii 1986 roku do wyborów w czerwcu 1989. Z różnorodnych świadectw, wspomnień, prasy, dokumentó, poezji ułożona zostałą wiwelogłosowa relacja o Wielkiej Zmianie - jej przyczynach, przebiegu, a także o jej wpływie na nas wszystkich. Fotografie, ulotki, plakaty, jak też ówczesna sztuka - pozwalają nie tylko poczuć tamten czas, pozwalają go zobaczyć.
Wydawcami albumu są: Agora SA, Fundacja Ośrodka KARTA i Dom Spotkań z Historią
Ilość:

€ 19,90

Urban Thomas: UTRACONE OJCZYZNY. Wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 224. Format: 14.4×20.5cm. ISBN 978-83-07-03109-5. Książka jest ważnym głosem w toczącej się obecnie debacie polsko-niemieckiej na temat wypędzeń i wysiedleń Polaków i Niemców po II wojnie światowej. Thomas Urban rozpatruje ten problem w długiej perspektywie czasowej. Jako początek wypędzeń na dużą skalę przyjmuje wydalenia Polaków z Prus pod koniec XIX wieku, w okresie bismarckowskiego Kulturkampfu. Znaczną część książki poświęca autor okresowi okupacji niemieckiej w Polsce i wypędzeniom po wojnie światowej. Wnikliwie analizuje niemiecką politykę okupacyjną – masowe aresztowania, egzekucje, terror. Temat wypędzenia Polaków i Niemców po II wojnie światowej od lat konfliktuje oba narody i państwa. Zdaniem Urbana wiele napięć i wzajemnych oskarżeń wynika z nieporozumień i braku wiedzy na ten temat. W swojej pracy, opartej na dokumentach i literaturze źródłowej pracy stara się przede wszystkim ustalić fakty. Jeśli są one odmiennie interpretowane przez stronę niemiecką i polską, wyraźnie to podkreśla. Thomas Urban (1954) dziennikarz, pisarz, tłumacz. Jako korespondent prasy niemieckiej mieszka z rodziną w Polsce. Autor m.in. monografii Vladimira Nabokova oraz prac: Niemcy w Polsce i Od Krakowa po Gdańsk. Wędrówka przez dzieje polsko-niemieckie
Ilość:

€ 16,90

Urbańczyk Przemysław: TRUDNE POCZĄTKI POLSKI. Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008. Str. 436. Oprawa twarda z obw. Format: 14.3×20.3 cm. ISBN 978-83-229-2916-2. Książka jest próbą podjęcia krytycznej dyskusji z wieloma utrwalonymi poglądami na początki polskiej państwowości. Dotyczy to m.in. tak newralgicznych zagadnień, jak: wiarygodność istnienia plemion Polan i Wiślan, początków polskich miast, identyfikacji stolicy państwa wczesnopiastowskiego i jego granic, interpretacji Zjazdu Gnieźnieńskiego oraz pochodzenia nazw „Polska” i „Polacy”

Ilość:

€ 18,90

Urynowicz Marcin: ADAM CZERNIAKÓW PREZES GETTA WARSZAWSKIEGO. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 408. Oprawa twarda. Format: 17×24.5 cm. ISBN 978-83-7629-050-8
Ilość:

€ 16,90

URZĘDNICY WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO. Spisy tom 2. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek. Red. Andrzej Rachuba. Wyd. DiG Warszawa 2009. Str. 686. Oprawa twarda. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-7181-453-2
Ilość:

€ 24,90

DIE VERBRECHEN DES NATIONALSOZIALISMUS IM GESCHICHTSBEWUßTSEIN UND IN DER HISTORISCHEN BILDUNG IN DEUTSCHLAND UND POLEN. Hrsg. v. Tomasz Kranz. Państwowe Muzeum na Majdanku Lublin. Str. 188. ISBN 83-907532-4-3. Autoren: T. Kranz, Cz. Madajczyk, H. Schneider, R. Walczak, Z. Mankowski, A. Ehmann, A. Stepnik, T. Lutz, W. Meyer zu Uptrup
Ilość:

€ 12,72

VERLASSENE HELDEN DES WARSCHAUER AUFSTANDS. Text: Władysław Bartoszewski, Bilder: Adam Bujak. Wyd. Biały kruk Kraków 2008. Str. 128. Oprawa twarda. Format: 23.5×29cm. ISBN 978-83-7553-023-0. Żywa lekcja historii! Frapujący tekst prof. Władysława Bartoszewskiego przybliżający i analizujący Powstanie Warszawskie. Ponad 100 emocjonujących fotografii: Adama Bujaka oraz powstańczego fotoreportera Eugeniusza Lokajskiego „Broka. Na zdjęciach m.in. słynne ekspozycje, wnętrza i wystawy Muzeum Powstania Warszawskiego, zdjęcia walczącej Stolicy, fragmenty murów i ruin powstańczej Warszawy, listy powstańcze, życie codzienne pod obstrzałem wroga - powstańcze śluby, chrzty, działalność poczty powstańczej, dramatyczna walka o przeżycie nowonarodzonych dzieci. „Przekroczyłem próg i natychmiast zostałem odcięty od świata zewnętrznego. Wszedłem do budynku i zostałem wprost obezwładniony. Drzwi zatrzasnęły się za mną, a ja w tym samym momencie pozostawiłem za sobą nie tylko dzienne światło, ale i nieistotną codzienność. Odczuwali to samo inni zwiedzający, dzięki czemu atmosfera była niezwykła. Natychmiast po wejściu wyciszali się w zadumie, rozmawiając co najwyżej szeptem. […] W przeciwieństwie do wielu innych podobnych miejsc, tutaj czuje się i przeżywa historię. Wyposażenie hal i pawilonów budzi emocje, skądinąd też dlatego, że wielu Polaków ma osobiste powiązania z Powstaniem. […] Chodząc pośród murów Muzeum widziałem wiele twarzy młodych mężczyzn i kobiet, uwiecznionych na zdjęciach. Wszyscy walczyli w Powstaniu, a ci, którzy przeżyli są dzisiaj dziadkami i babciami. Niejeden z nas miał w bliższej lub dalszej rodzinie warszawskiego powstańca. Widziałem obok mnie wielu młodych ludzi, a w ich oczach odbijały się te same uczucia, które i ja w sobie nosiłem”. Z posłowia „Przeważał podziw - refleksje po zwiedzeniu Muzeum Powstania Warszawskiego. Trzy osobne wersje językowe: polska, angielska, niemiecka. Album powstał przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego

Ilość:

€ 24,90

Wagner Marek: WOJNA POLSKO TURECKA W LATACH 1672-1676. Tom 1. Inforteditions 2009. Str. 408. Format: 14.7×20.5cm. ISBN 978-83-89943-34-7. Opracowanie „Wojna polsko-turecka w latach 1672–1676” stanowi pierwszą w krajowej historiografii syntezę historyczno-wojskową zmagań zbrojnych pomiędzy Rzeczypospolitą szlachecką a Imperium osmańskim w czasach Jana Sobieskiego, hetmana wielkiego koronnego i króla polskiego. Geneza, przebieg oraz skutki wojny polsko-tureckiej przedstawiono na szerokim tle wydarzeń politycznych, dyplomatycznych i wojskowych, które w zasadniczy sposób wpłynęły na końcowe rozstrzygnięcia wojny lat 1672-1676. Praca, oparta na pogłębionej bazie źródłowej, polskiej i zagranicznej, jak również na bogatej i aktualnej literaturze przedmiotu, została podzielona na dwa tomy – w pierwszym umieszczono analizę genezy wojny polsko-tureckiej oraz dwóch kampanii wojennych (1672 i 1673 r.), w drugim zaś opis kolejnych kampanii (1674–1676 r.) wraz z ich konsekwencjami politycznymi i militarnymi
Ilość:

€ 18,90

Wajda Andrzej: KATYŃ. Wyd. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Str. 208. Oprawa twarda z obw. Format: 21.5×30.3cm. ISBN 978-83-7469-555-8. Album jest osobistą wypowiedzią Andrzeja Wajdy o filmie „Katyń” i o sprawie katyńskiej. Obszerny materiał zdjęciowy zawiera fotosy wszystkich scen z filmu, mapy historyczne, unikalne zdjęcia i dokumenty archiwalne pochodzące z prywatnego zbioru Andrzeja Wajdy, a także zdjęcia wielkoformatowe przedmiotów wydobytych z grobów katyńskich. Dodatkowym walorem książki jest szczegółowe kalendarium zbrodni katyńskiej przygotowane przez Andrzeja Kunerta. Całość uzupełniają filmowe dialogi oraz fotografie aktorów, którzy wzięli udział w filmie. Komentarz do fotografii, materiałów historycznych i filmowych stanowią wypowiedzi Andrzeja Wajdy o pracy nad filmem oraz o związkach jego rodziny z wydarzeniami katyńskimi. Kalendarium zbrodni katyńskiej Andrzej K. Kunert Koncepcja i projekt graficzny albumu Maciej Buszewicz Fotosy i fotografie z planu filmowego Piotr Bujnowicz
Ilość:

€ 49,90

Walicki Andrzej: NARÓD NACJONALIZM PATRIOTYZM. Universitas Kraków 2009. Str. 538. Format: 13.8×20.5 cm. ISBN 978-83-242-0860-9. Od historii idei do ideowego projektu
Prace z zakresu intelektualnej historii Polski
Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej
Mesjanistyczne koncepcje narodu i późniejsze losy tej tradycji
Polskie ideologie narodowe w perspektywie typologiczno-porównawczej
Ilość:

€ 24,90

Wandycz Piotr: O CZASACH DAWNIEJSZYCH I BLIŻSZYCH. Wydawnictwo Poznańskie 2009. Str. 464. Format: 16.8×24 cm. ISBN 978-83-7177-509-3. Niniejsza publikacja to zbiór drobniejszych tekstów, jakie powstały w ciągu pół wieku twórczej pracy Profesora Piotra S. Wandycza. Najdawniejszy z nich ogłoszony został w 1957 r., najpoźniejsze w 2006 r. Teksty poświęcone są przede wszystkim historii Polski, a także Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ograniczają się do historii politycznej; znajdują się wśród nich także takie, które mają charakter ogólniejszej refleksji nad dziejami. Zebranie w jednym tomie tekstów rozproszonych po różnych czasopismach w pewnym sensie wskrzesza je, umożliwiając znacznie łatwiejsze do nich dotarcie. Gdy zaś są to artykuły sygnowane nazwiskiem tak znakomitym jak w tym wypadku, znaczenie to jest tym większe. Chociaż skromniejsze rozmiarami, są to z reguły teksty ważne, może nieraz nawet ważniejsze od książek, gdy stawało przed autorem zadanie szczególnie wyrazistego wyartykułowania pewnych tez i przeprowadzenia zwięzłego, a przekonującego wywodu. Ta umiejętność Profesora Wandycza znana jest i uznawana w świecie historyków. Jasność Jego wykładu niewielu ma sobie równych
Ilość:

€ 24,90

Wańkowicz Melchior: BITWA O MONTE CASSINO. Wyd. Prószyński Warszawa 2009. Str. 632. Oprawa twarda. Format: 16.8×24 cm. ISBN 978-83-7648-106-7. „Bitwa o Monte Cassino” Melchiora Wańkowicza uznawana jest za największe dzieło pisarza, które wystawia wielki pomnik bohaterskim żołnierzom generała Andersa. Książka czytana w wielu domach jak biblia narodowa utrwaliła legendę tej bitwy w Polsce, była pocieszeniem w dniach powojennych. Dzieło to ma trwałe miejsce w kanonie klasyki reportażu wojennego. Wersja skrócona książki przez wiele lat była lekturą szkolną. Niniejsza edycja jest pełnym wydaniem książki wielokrotnie skracanej i cenzurowanej. W obecnym wydaniu „Bitwy o Monte Cassino” przedrukowujemy dwa unikalne teksty - przedmowę samego gen. Władysława Andersa oraz posłowie gen. Zygmunta Bohusza-Szyszki - z mało znanego wydania skrótu książki „Było to pod Monte Cassino” (nakładem Komitetu Obchodu Dziesięciolecia Bitwy o Monte Cassino, Londyn 1954).
Z posłowia gen. Władysława Andersa do wydania londyńskiego „Było to pod Monte Cassino” (Londyn 1954)
Melchior Wańkowicz dał prawdziwy obraz bitwy ujęty przede wszystkim od strony przeżyć człowieka. Być może, że według zasad suchej nauki, książka ta nie jest „historią”, jest jednak na pewno wiernym świadectwem wielkości ducha żołnierza polskiego, objawionego w najdoskonalszej formie ofiary życia i krwi. Dramatyczny przebieg ciężkich walk, zaobserwowany dobrze i z wielkim talentem przedstawiony, budzi w nas nie tylko uczucie grozy bitewnej, lecz przede wszystkim – podziw i szczere uznanie dla bezgranicznej ofiarności żołnierza
Ilość:

€ 26,90

Wawer Zbigniew: MONTE CASSINO. Walki 2 Korpusu Polskiego. Wyd. Bellona Warszawa 2009. Str. 424. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-11-11519-4. W książce wykorzystano wiele nieznanych materiałów archiwalnych: rozkazów, sprawozdań i relacji żołnierzy walczących pod Monte Cassino. Autor przedstawia obraz bitwy widziany także oczami brytyjskich dowódców. Wnikliwie odtwarza złożoną sytuację polityczną, w jakiej generał Władysław Anders podejmował decyzję o udziale 2 Korpusu Polskiego w czwartej bitwie o Monte Cassino
Ilość:

€ 24,90

Węglicka Katarzyna: NA DALEKIEJ UKRAINIE. Książka i Wiedza Warszawa 2007. Str. 472. Format: 12.5×20.5cm. ISBN 83-05-13489-7. Drugim tom Gawęd kresowych obejmuje opowieści dotyczące odleglejszej części Ukrainy: ziem leżących nad potężnym Dnieprem, na Dzikich Polach znanych nam z Trylogii Henryka Sienkiewicza, nad pięknym i niezwykle malowniczym Dniestrem, za granicznym niegdyś Zbruczem, na Krymie. Są tu historie o miejscach i ludziach zamieszkujących lesistą Czarnohorę oraz dzikie Gorgany. Obok legend kresowych stanic, przesyconych dymami unoszącymi się na Dzikich Polach, szczękiem broni, dźwiękiem cerkiewnych dzwonów, tętentem końskich kopyt, autorka przedstawia świat rzeczywisty, obecny wizerunek kraju, który większość
Ilość:

€ 18,90

WĘGRY I DOOKOŁA WĘGIER. Red. Antoni Cetnarowicz, Stanisław Pijaj. Historia Iagellonica Kraków. Str. 219. Oprawa twarda. Format: 15×21cm. Materiały z konferencji dotyczącej problematyki narodowościowej w Europie Środkowej zorganizowanej z okazji 10. Rocznicy śmierci prof. Wacława Felczaka
Ilość:

€ 11,90

Whiteley Justin: ŚMIERĆ GENERAŁA SIKORSKIEGO. Wyd. Bellona Warszawa 2007. Str. 184. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-11-10921-6. Autor książki jest synem brygadiera Johna Whiteleya, poległego wraz z generałem Sikorskim w katastrofie lotniczej. Wydarzeniem tym zainteresował się podczas wojny, gdy jako uczeń przeżywał śmierć ojca. Przez lata irytowały go rozmaite teorie spiskowe, próbujące oskarżać różne siły o śmierć generała. Zdecydował się sam sięgnąć po pióro, tym bardziej, że mógł skorzystać z odtajnionych materiałów z archiwów brytyjskich. Książka stanowi wyjątkową relację osoby mocno zainteresowanej biegiem wydarzeń, lecz nieuwikłanej w polityczne rozgrywki
Ilość:

€ 12,90

WIELKA ENCYKLOPEDIA PWN Tomy 1-31 z CD. PWN Warszawa 2007. Str. 18000. Oprawa skórzana. Format: 22×30cm. Encyklopedia jest opracowana z myślą o czytelniku wykształconym i kształcącym się, który nie tylko poszukuje określonej informacji, ale interesują go mechanizmy procesów społecznych i kulturowych, ewolucja ludzkiej myśli, nauki i techniki, geneza i skutki wydarzeń historycznych, związki zjawisk należących do świata przyrody i kultury, teoretyczne podstawy i praktyczne skutki odkryć i ustaleń naukowych. Dzieło 3000 autorów, zamknięte w 31 tomach wydawanych przez 5 lat jest już dostępne w komplecie.
Opracowana przez Zespół Encyklopedii Wydawnictwa Naukowego PWN dysponujący największym w Polsce doświadczeniem w dziedzinie edytorstwa encyklopedycznego i nowoczesnym warsztatem redakcyjnym, przy udziale licznych specjalistów: grafików, ilustratorów, kartografów, statystyków, informatyków i poligrafów.
Zawiera: 140 tysięcy haseł, 15 tysięcy ilustracji, 700 map, tabele statystyczne. Przynosi kompletny obraz współczesnego świata i Polski, życia na Ziemi, dziejów cywilizacji i kultury. Dla wszystkich, którzy pragną samodzielnie zdobywać i pogłębiać swoją wiedzę, dla studiującej i uczącej się młodzieży, niezbędna w bibliotekach domowych, szkolnych, uniwersyteckich i ogólnych.
Największa polska encyklopedia uniwersalna, wspaniałe dziedzictwo, które pozostawimy następnym pokoleniom, musi znaleźć się w Twoim domu
Ilość:

€ 1499,00

WIELKA ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Tom 2. Bellona Warszawa 2007. Str. 464. Oprawa twarda. Format: 21×30cm. ISBN 83-11-10125-8. Kolejny tom Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powstania Warszawskiego nosi podtytuł Polityka, Kultura, Społeczeństwo. Na dzieło składa się ponad 250 haseł dotyczących zagadnień związanych z politycznymi przyczynami i skutkami Powstania, próbami niesienia pomocy Powstaniu, życiem społecznym i kulturalnym walczącego miasta. W tomie znalazły się zapisy dotyczące organizacji kombatanckich, obszerny opis idei budowy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz funkcjonowania tej placówki
Ilość:

€ 59,90

WIELKI GŁÓD NA UKRAINIE 1932-1933. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 1214. Oprawa twarda. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-7629-005-8. Książka ta została przygotowana przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Instytutu Badań Politycznych i Narodowościowych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Opublikowano w niej dokumenty dotyczące głodu na Ukrainie w pierwszej połowie lat trzydziestych, wytworzone przez sowieckie służby specjalne oraz polski wywiad wojskowy i służby dyplomatyczne. Ponadto w tomie znalazły się materiały polskiej policji i administracji dotyczące reakcji mieszkających w II Rzeczpospolitej Ukraińców na informacje o tragicznych wydarzeniach za Zbruczem
Ilość:

€ 34,90

Wierzbicki Marek: POLACY I BIAŁORUSINI W ZABORZE SOWIECKIM. Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939-1941). Fronda Warszawa 2007. Str. 428. Format: 14×21cm. ISBN 978-83-88747-76-2. Przedstawienie stosunków polsko-białoruskich w latach 1939-1940 na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej okupowanych przez ZSRR. Chodzi przy tym o przedstawienie relacji pomiędzy Polakami a Białorusinami na szczeblu lokalnym, a więc wsi, gminy czy powiatu. Specyfika stosunków polsko-białoruskich polegała na tym, że podziały narodowościowe nakładały się tutaj na podziały społeczne. Tak więc zamożność i bieda - zwłaszcza w relacjach pomiędzy ziemiaństwem a chłopami - często pokrywały się tam z przynależnością narodowościową: polską lub białoruską. Rządy sowieckie przyniosły radykalną zmianę w położeniu ludności polskiej i białoruskiej, niejako odwracając - szczególnie w pierwszym okresie - ich dotychczasowe role. Warunkowało to odmienną ocenę polityki sowieckiej w środowiskach polskich i białoruskich. Jednym z najważniejszych pytań, jakie postawił Autor, było zagadnienie stosunku Białorusinów do państwowości polskiej, jak również do tych Polaków, którzy byli ze strukturami tego państwa związani lub utożsamiani przez otoczenie i władze sowieckie

Ilość:

€ 18,90

Wierzbicki Marek: POLACY I ŻYDZI W ZABORZE SOWIECKIM. Stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką (1939-1941). Fronda Warszawa 2007. Str. 420. Format: 14×21cm. ISBN 978-83-88747-71-7. Historyk młodego pokolenia Marek Wierzbicki porusza temat stanowiący tabu w peerelowskiej historiografii - problem stosunków polsko-żydowski w latach 1939-1941 pod okupacją sowiecką na ziemiach wcielonych do republiki białoruskiej. Wydarzenia przedstawione w niniejszej książce przyczyniły się do wzmocnienia stereotypów „żydokomuny” i „polskiego antysemityzmu”. Autor, docierając do niedostępnych i niepublikowanych do tej pory źródeł, rekonstruuje obraz ówczesnych zdarzeń i stara się odpowiedzieć na pytanie o prawdziwość powyższych stereotypów

Ilość:

€ 18,90

Wiraszka Marta: ROZWÓJ PRZESTRZENNY I ZABUDOWA MIAST GUBERNI PODOLSKIEJ W CZASACH IMPERIUM ROSYJSKIEGO. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 480. Oprawa twarda. Format: 16.6×24.4 cm. ISBN 978-83-7543-073-8. Ziemie polskie przyłączone do Rosji w wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej. Kierunki rozwoju urbanistycznego miast administracyjnych guberni podolskiej w XIX wieku. Zabudowa miast guberni podolskiej w XIX i na początku XX wieku
Ilość:

€ 39,90

Witkowski Wojciech: HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989. PWN Warszawa 2007. Str. 472. Format: 16.7×23.7cm. ISBN 83-01-14583-5. Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor opisuje szczegółowo struktury i zasady działania administracji na ziemiach polskich. W częściach wykładu, które dotyczą instytucji pochodzenia obcego, autor szczegółowo omawia genezę i warunki powstania przyjętych w Polsce rozwiązań. Książka prezentuje: szczegółową charakterystykę instytucji administracyjnych, wyczerpujący opis podziałów terytorialno-administracyjnych, przejrzysty układ materiału, liczne ilustracje i mapy
Ilość:

€ 22,90

Wnuk Rafał: ZA PIERWSZEGO SOWIETA. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 564. Oprawa twarda. Format: 17×25cm. ISBN 978-83-604-6447-2. Mieszkańcy ziem wschodnich II RP jako pierwsi doświadczyli, czym jest komunistyczne państwo. Wielu z nich nie pogodziło się z utratą suwerenności Polski i życiem w ramach wyznaczanych przez sowiecki system. Książka opisuje burzliwe i tragiczne dzieje polskich organizacji niepodległościowych od września 1939 r. do inwazji niemieckiej na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. Pokazuje różnorodność inicjatyw konspiracyjnych, sposób ich funkcjonowania oraz metody zwalczania stosowane przez NWKD. Autor, korzystając z bogatej bazy źródłowej, jako pierwszy podjął próbę ukazania zjawiska zorganizowanego polskiego oporu na całym obszarze okupacji sowieckiej
Ilość:

€ 18,90

WOKÓŁ „STRACHU”. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 400. ISBN 978-83-240-0966-4. Wybór polemik, opinii i komentarzy dotyczących Strachu Jana Tomasza Grossa winien osiągnąć dwa, niekoniecznie zgodne ze sobą cele: po pierwsze – ma być reprezentatywną ilustracją debaty, jaka rozgorzała w pierwszym miesiącu po ukazaniu się książki. Wybrane zostały artykuły i wypowiedzi z pism ogólnopolskich, dzienników i tygodników adresowanych do głównego nurtu polskiej opinii. Przyjmując założenie, że publicyści występujący w tych pismach nie tylko kształtują opinię publiczną, lecz są również jej wyrazicielami, otrzymujemy szeroki wachlarz stanowisk i emocji wzbudzonych przez książkę Grossa. Po drugie, wybór ten winien posuwać naprzód debatę o historii, o pamięci, o naszych zobowiązaniach wobec wspólnej przeszłości, powinien pomagać w rewizji naszych sądów, w opuszczaniu utartych kolein myślowych i emocjonalnych. Temu celowi służą również dwa eseje wstępne, Jana Błońskiego i Jerzego Jedlickiego, które, choć napisane i opublikowane przed laty, dotykają najważniejszego, żywego nerwu obecnej dyskusji

Ilość:

€ 18,90

Woleński Jan: LUSTRACJA JAKO ZWIERCIADŁO. Universitas Kraków 2007. Str. 228. ISBN 978-83-242-0798-5. Lustracja wzbudziła i nadal wzbudza emocje i kontrowersje, zwłaszcza w takim jej kształcie, jak to zostało zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość w latach 2006-2007. Książka omawia historię lustracji w Polsce i niektórych innych państwach byłego bloku radzieckiego, ale przede wszystkim zajmuje się analizą ustawy lustracyjnej uchwalonej w 2007 r. i zakwestionowanej przez Trybunał Konstytucyjny. Autor wskazuje na liczne braki legislacyjne przepisów lustracyjnych, a nawet absurdalny charakter niektórych uregulowań. Próbuje dociec jakie były rzeczywiste motywy twórców rzeczonych aktów prawnych
Ilość:

€ 12,90

Wolsza Tadeusz: W POLSKIM LONDYNIE O SOWIECKIEJ ZBRODNI W KATYNIU 1940 - 1956. Instytut Historii PAN Warszawa 2008. Str. 148. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-88909-66-5. Polskie kręgi emigracyjne problem zbrodni katyńskiej zaliczyły do spraw najistotniejszych, wymagających niezwłocznego wyjaśnienia i nagłośnienia, nie tylko wśród rodaków, ale i na forum międzynarodowym. Biorąc pod uwagę właśnie ten aspekt zagadnienia, dyskusję z gabinetów rządowych i sal parlamentarnych celowo przeniesiono na łamy polskich czasopism emigracyjnych, licząc na to, że wywoła to rezonans w publicystyce anglosaskiej i nada dyskursowi rangę międzynarodową. Sprawa katyńska w zasadzie zjednoczyła polską emigrację bez względu na sympatie i antypatie polityczne. W obliczu wyjaśnienia tej tragedii kręgi emigracyjne, z nielicznymi tylko wyjątkami, zaniechały wzajemnych konfliktów i rywalizacji. Jeśli spierano się i dyskutowano, to wyłącznie w sprawach merytorycznych związanych z wyjaśnieniem okoliczności zbrodni katyńskiej. W celu uzyskania nowych faktów i danych liczbowych.”
Ilość:

€ 12,90

Wóycicka Zofia: PRZERWANA ŻAŁOBA. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950. Wyd. Trio Warszawa 2009. Str. 416. Format: 14.5×20 cm. ISBN 978-83-7436-186-6. Autorka ujmuje polską pamięć nazistowskich obozów koncentracyjnych jako przedmiot stałych sporów między różnymi aktorami społecznymi: byłymi polskimi więźniami politycznymi, przedstawicielami społeczności żydowskiej oraz zdominowanymi przez komunistów władzami centralnymi i administracją lokalną. Pokazuje też, jak żywe i bolesne dyskusje na temat dziedzictwa okupacyjnego pierwszych lat powojennych uległy wyciszeniu wraz ze stalinizacją kraju. Wóycicka wskazuje również na analogie i różnice między procesami zachodzącymi w tym samym czasie w innych krajach europejskich po obu stronach żelaznej kurtyny.
Praca stanowi jednocześnie przyczynek do współczesnych debat na temat świadomości historycznej Polaków. Podważa bowiem prosty podział na pamięć oficjalną, propagowaną przez komunistyczne władze, oraz pamięć potoczną, przekazywaną wewnątrz rodziny oraz innymi nieoficjalnymi kanałami. Czasy PRL – twierdzi autorka – miały przemożny wpływ na świadomość historyczną polskiego społeczeństwa i to nie tylko poprzez oddziaływanie propagandy, ale przede wszystkim poprzez blokowanie debat publicznych i tabuizację wielu tematów. Zdaniem Wóycickiej, w Polsce okres społecznej żałoby po zakończeniu drugiej wojny światowej nigdy nie został zamknięty
Ilość:

€ 22,90

Wóycicki Kazimierz, Czachur Waldemar: JAK ROZMAWIAĆ Z NIEMCAMI. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu. Of. Wyd. Atut Wrocław 2009. Str. 128. Format: 14×20 cm. 978-83-7432-455-7. Otrzymaliśmy książkę ważną i potrzebną. Autorzy w sposób kompetentny odpowiadają na postawione w tytule pytanie: „Jak rozmawiać z Niemcami” Wyjaśniają też istotę trudności w prowadzeniu polsko-niemieckiego dialogu. Kazimierz Wóycicki i Waldemar Czachur zaprezentowali rzadko spotykaną w polskim piśmiennictwie kulturę polityczną i zdolność do przedstawiania spraw trudnych i złożonych w sposób otwarty, prosty i przystępny. Sprawy drażliwe i bolesne nazywają po imieniu. Unikają obiegowych stereotypów. Uczą, jak rozmawiać z Niemcami - bez kompleksów i z szacunkiem dla partnera. Jest to swoisty podręcznik, który można polecić jako obowiązkową lekturę dla dyplomatów i dziennikarzy oraz tych wszystkich, który stykają się z Niemcami w swojej aktywności politycznej, gospodarczej, społecznej i w codziennym życiu.
(prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld)
Ilość:

€ 12,90

WRZESIEŃ 1939. Przemysł zbrojeniowy Rzeczypospolitej w relacjach i wspomnieniach. Red. Wojciech Włodarkiewicz. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 228. Format: 16.4×24cm. ISBN 978-83-89729-99-6. Praca zawiera głównie niepublikowane relacje i wspomnienia z Archiwum Instytutu Gen. Sikorskiego oraz z innych placówek, poprzedzone biogramami autorów. Wśród nich znajdują się m.in. członkowie naczelnych władz wojskowych: marsz. E. Śmigły-Rydz, gen. gen. W. Stachiewicz, T. Malinowski, A. Litwinowicz; naczelnych władz państwowych: prezydent I. Mościcki, wicepremier E. Kwiatkowski; dyrektorzy fabryk zbrojeniowych; oficerowie z Departamentu Uzbrojenia MSW, Biura Przemysłu Wojennego MSW oraz Centrali Odbiorczej Materiałów Uzbrojenia
Ilość:

€ 19,90

Wrzesień Witold: EUROPEJSCY POSZUKIWACZE. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży. Wyd. PWN Warszawa 2009. Str. 208. Format: 14.3×20.5 cm. ISBN 978-83-01-16085-2. Zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w sposób najbardziej wyraźny odbijają się zwykle na młodych ludziach. Witold Wrzesień, poznański socjolog, w swojej najnowszej książce wyróżnia i analizuje kolejną grupę pokoleniową polskiej młodzieży, którą nazywa Europejskimi Poszukiwaczami. Czym różni się ta grupa pokoleniowa od poprzednich? Jakie ma marzenia i aspiracje? Jakie wybiera ścieżki kariery zawodowej i modele życia rodzinnego? Jednym słowem, jaka jest współczesna polska młodzież? Na te pytania odpowiada autor, szkicując obraz zmieniającej się polskiej rzeczywistości widzianej oczami młodych ludzi
Ilość:

€ 14,90

Wrzyszcz Andrzej: OKUPACYJNE SĄDOWNICTWO NIEMIECKIE W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE 1939 – 1945. Organizacja i funkcjonowanie. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2008. Str. 426. Oprawa twarda. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-227-2782-9. W prezentowanej pracy autor szeroko omówił problematykę okupacyjnego sadownictwa niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Zajął się nie tylko strukturami sądów, prokuratur, adwokatury, notariatu, ale także organizację administracji resortu sprawiedliwości. Wiele uwagi poświęcił przepisom prawnym obowiązującym w GG (było to zarówno prawo polskie, jak i przepisy wydawane przez władze niemieckie). Książka adresowana jest do historyków i prawników, ale również do innych czytelników zainteresowanych problematykę okupacji niemieckiej w Polsce podczas II wojny światowej. Będą też mogli do niej sięgnąć studenci prawa i historii pragnący rozszerzyć swoją wiedzę, zwłaszcza w celu przygotowania prac dyplomowych lub magisterskich z zakresu tej tematyki

Ilość:

€ 29,90

Wyszczelski Lech: OD DEMOBILIZACJI DO ZAMACHU MAJOWEGO. Wyd. Neriton Warszawa 2007. Str. 472. Format: 17×24cm. ISBN 978-83-7543-002-8. Monografia obejmuje lata 1921–1926, czyli pierwszy pokojowy okres funkcjonowania Wojska Polskiego. Jest to trzecia część zaplanowanej serii omawiającej całość dziejów Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Napisana w oparciu o badania archiwalne i inne źródłowe oraz najnowszą literaturę przyczynkarską. Praca weryfikuje wiele wcześniejszych ustaleń historiografii i stanowi najpełniejszą prezentację opisywanego okresu dziejów polskiej armii

Ilość:

€ 29,90

Wyszczelski Lech: W OBLICZU WOJNY. WOJSKO POLSKIE 1935-1939. Wyd. Neriton Warszawa 2008. Str. 558. Format: 16.4×24 cm. ISBN 978-83-7543-044-8. Książka kierowana jest nie tylko do historyków-profesjonalistów, chociaż i ich powinna zainteresować, lecz również do szerokiego grona Czytelników interesujących się najnowszymi dziejami Polski, zwłaszcza miłośników Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej
Ilość:

€ 34,90

Wyszczelski Lech: WARSZAWA 1939. Wyd. Bellona Warszawa 2009. Str. 288. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-11-11591-0. Obrona Warszawy we wrześniu 1939 roku stanowiła swoisty fenomen w polskim wysiłku militarnym w wojnie z Niemcami. Była wielką improwizacją, tworzona początkowo z oddziałów nieliniowych z dużym udziałem ochotników, w końcowym etapie rozrosła się do załogi liczącej około 100 tys. żołnierzy, chociaż w dalszym ciągu przeważał element wojska nieliniowego, oddziałów i pododdziałów wcześniej rozbitych w polu, sfrustrowanych i zdemoralizowanych. Motywująco na morale tych wojsk wpływała postawa cywilnych mieszkańców miasta, których uosobieniem był legendarny prezydent Stefan Starzyński. W czasie analizowanych walk najwięcej strat osobowych doznała ludność cywilna stolicy
Ilość:

€ 12,90

Wyszczelski Lech: WILNO 1919-1920. Historyczne bitwy, Wyd. Bellona Warszawa 2008. Str. 296. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-11-11249-0. Autor relacjonuje splot wypadków politycznych i militarnych, które towarzyszyły odzyskaniu przez Polskę Wilna. Do miasta, tradycyjnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, rościła sobie pretensje odrodzona Litwa. Także bolszewicy chcieli je zagarnąć w dziele szerzenia misji rewolucji światowej. O pozostaniu miasta, zamieszkanego niemal wyłącznie przez ludność polską i żydowską, przy Rzeczypospolitej zadecydowało zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną

Ilość:

€ 12,90

Wyszczelski Lech: WOJSKO PIŁSUDSKIEGO. Wyd. Neriton Warszawa . Str. 340. Format: 17×24cm. ISBN 83-89729-14-8. Pierwszą w polskiej historiografii publikacja prezentującą funkcjonowanie Wojska Polskiego w latach 1926-1935. Autor uzasadnia tezę, iż było to wojsko w pełni oddane Piłsudskiemu, przez niego kształtowane i ukierunkowywane
Ilość:

€ 19,90

WYWIAD I KONTRWYWIAD ARMII KRAJOWEJ. Red. Władysław Bułhak. Monografie, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 424. Oprawa twarda. Format: 17.5×24.5cm. ISBN 978-83-604-6454-0. „Wywiad aktywny - pisał Kazimierz Leski w komunistycznym więzieniu - uważałem za najwspanialszy sposób walki, dający możność wykorzystania tak odwagi, przytomności, jak sprytu, inteligencji czy zdolności organizacyjnych z jednej strony, z drugiej zaś przynoszący bezwzględnie większe korzyści dla całokształtu wojny z Niemcami niż lokalna partyzantka”.
Niniejszy tom przybliża ten właśnie, ciągle nie wystarczająco doceniany, polski wkład w zwycięstwo aliantów nad hitlerowską III Rzeszą

Ilość:

€ 19,90

ZAGŁADA ŻYDÓW NA POLSKICH TERENACH WCIELONYCH DO RZESZY. Red. Aleksandra Namysło. Konferencje, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2008. Str. 283. Format: 16.6×24cm. ISBN 978-83-604-6466-3. Niniejszy tom jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagładzie ludności żydowskiej na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy. Autorzy tekstów omówili m.in. antyżydowską politykę władz niemieckich w poszczególnych regionach ziem wcielonych, organizację życia Żydów, rolę przywódców żydowskich, postawy Żydów wobec okupacyjnej rzeczywistości i Zagłady, stosunek społeczeństwa polskiego do tragedii żydowskich sąsiadów, a także powojenne rozliczanie sprawców zbrodni na ludności żydowskiej na ziemiach wcielonych. Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy wraz z wydanym w 2004 r. przez IPN tomem „Akcja Reinhardt”. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” jest próbą syntezy obecnego stanu wiedzy na temat Holokaustu na ziemiach polskich

Ilość:

€ 14,90

ZAGŁADA ŻYDÓW. Studia i Materiały tom 4. Centrum Badań Nad Zagładą Żydów Warszawa 2008. Str. 648. Format: 16.4×23.4 cm. Ratowanie Żydów za pieniądze - przemysł pomocy. Moralność i rzeczywistość: metropolita Andriej Szeptycki i Żydzi w czasach Holocaustu i II wojny światowej. Dla płaszcza, walizki i jabłka. Zbrodnie na Żydach ukrywających się we wsiach Falkowa, Wieniec i Janowice w świetle powojennych dokumentów procesowych. Nie tylko o „Strachu”. Psychologia potocznego rozumienia historii
Ilość:

€ 18,90

ZAGŁADA BIŁGORAJA. Księga pamięci. Redakcja: M. Garbowska, A. Trzciński. słowo/obraz/terytoria Gdańsk 2009. Str. 408. Oprawa twarda. Format: 15.5×24 cm. ISBN 978-83-7453-833-6. Tysiące uroków miał Biłgoraj, bo ze wszystkiego promieniowała żydowska tradycja. […] Tu przyszli hitlerowscy mordercy i wszystko zniszczyli, tak że nie pozostał żaden ślad – poza garstką ocalałych, którzy się uratowali w różnych częściach świata. Kiedy wspomina się to nieszczęście, wydaje się, że był to sen, ale niestety jest to smutna prawda. Zamienili całą istniejącą od stuleci społeczność żydowską w wielką górę popiołu, która się stale jawi przed naszymi oczyma. My i następne pokolenia nigdy tego nie zapomnimy […].
Niechaj ta książka będzie niczym macewa wzniesiona ku czci żydowskiej osady, zniszczonej przez niemieckich oprawców.
Cześć twej pamięci, Biłgoraju, nasze ukochane miasteczko!
Abraham Kronenberg, Moje miasteczko

ZAGŁADA BIŁGORAJA jest jedną z kilkuset ksiąg pamięci poświęconych żydowskim społecznościom przedwojennej Polski. Ukazując, jak głębokie więzi łączyły biłgorajskich Żydów z ich miejscem urodzenia i zamieszkania, stanowi nie tylko cenne źródło do badania polsko-żydowskiej przeszłości tego miasta, ale także daje szersze wyobrażenie o tym jakże ważnym gatunku, dopiero od niedawna odkrywanym przez polskich czytelników

Ilość:

€ 26,90

ZAMACH STANU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1926 ROKU. Red. Marek Sioma. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 2007. Str. 502. Oprawa twarda. Format: 17.4×24.5cm. ISBN 978-83-227-2763-8. Zamach stanu Józefa Piłsudskiego, określany również przewrotem majowym, był wydarzeniem bez precedensu w historii Polski XX wieku. Celem pracy jest ukazanie wydarzeń warszawskich z różnej perspektywy

Ilość:

€ 26,90

Zamoyski Adam: 1812 WOJNA Z ROSJĄ. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 598. Oprawa twarda z obw. Format: 16.9×24.3cm. ISBN 83-240-0770-7. Wyprawa Napoleona na Rosję w roku 1812, albo jak sam ją nazywał „druga wojna polska” to najbardziej spektakularne i jednocześnie najbardziej tragiczne w skutkach przedsięwzięcie cesarza Francuzów. Rozmiar maszerującej pod napoleońskimi rozkazami Grande Armée, wielkość strat, jakie poniosła, a przede wszystkim dalekosiężne skutki klęski Bonapartego sprawiają, że wydarzenie to można nazwać punktem zwrotnym dziejów.
Książka Adama Zamoyskiego, brytyjskiego historyka o polskich korzeniach, niezwykle plastycznie oddaje ogrom tego konfliktu. Autorowi, dzięki wielkiemu talentowi pisarskiemu i ogromnej erudycji historycznej, udało się ogarnąć nie tylko wojskowe, ale także polityczne i społeczne aspekty starcia największych europejskich mocarstw. Roztoczył on przed czytelnikami wizję, która, podobnie jak sama wojna, bez cienia wątpliwości zasługuje na miano epickiej
Ilość:

€ 26,90

ZAPLUTE KARŁY REAKCJI. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2009. Str. 248. Oprawa twarda. Format: 23×33 cm. ISBN 978-83-7629-011-9. Prezentowany album ukazuje najważniejsze zjawiska związane z polską konspiracją w latach 1944-1956. Jest efektem prac nad wystawą „Zaplute karły reakcji... Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956” oraz „Atlasem polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956.” Zdajemy sobie sprawę, że ułożone w porządku chronologicznym fotografie i zwięzłe komentarze nie pokazują wszystkich aspektów historii antykomunistycznego podziemia. Wierzymy jednak, że dają wyobrażenie o postawie, wyborach i dramatach ludzi, nazywanych przez propagandę władzy Polski Ludowej „zaplutymi karłami reakcji” - stad tytuł albumu. W albumie zostały zamieszczone materiały prezentowane na wystawie, w „Atlasie”, a także niepublikowane fotografie, z których większość pochodzi ze zbiorów Mariana Pawełczaka „Morwy”, żołnierza Oddziału Zgrupowania AK-DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Ponieważ już po zakończeniu prac nad wystawą weszliśmy w posiadanie tak wartościowego zbioru fotografii, postanowiliśmy go zaprezentować w całości
Ilość:

€ 24,90

Zarycki Tomasz: KAPITAŁ KULTUROWY. Inteligencja w Polsce i w Rosji. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008. Str. 346. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-235-0464-1. W książce autor stawia pytanie o możliwe sposoby odniesienia teorii kapitału kulturowego - będącej elementem systemu teoretycznego rozwiniętego przez znanego francuskiego socjologa Pierre`a Bourdieu - do analizy współczesnych społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Polski i Rosji. Przedstawia próbę reinterpretacji, w kategoriach teoretycznych współczesnych nauk społecznych, pytań o rolę inteligencji jako specyficznej grupy społecznej. Jednocześnie omawia autorskie badania nad postawami studentów moskiewskich i warszawskich, pokazujące różnice w stosunku do wartości inteligenckich w młodym pokoleniu inteligencji obu krajów. Objęły one także kwestię postaw politycznych, co pozwoliło na powiązanie problematyki kapitału kulturowego z logiką podziałów politycznych w obu krajach. Autor proponuje posłużenie się pojęciami kapitału kulturowego, a także kapitału politycznego do redefinicji zadań tzw. socjologii krytycznej w krajach peryferyjnych, za jakie można uznać Polskę i Rosję

Ilość:

€ 19,90

Zawodny Janusz Kazimierz: POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 W DOKUMENTACH Z ARCHIWÓW SŁUŻB SPECJALNYCH. Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2007. Str. 1425. Oprawa twarda. Format: 17.3×24.5cm. ISBN 978-83-604-6432-8. Przedstawiona polskim i rosyjskim czytelnikom niniejsza pozycja źródłowa jest już trzecią z kolei publikacją wydaną dzięki współpracy archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W prezentowanym zbiorze znalazły się dokumenty wytworzone przez Wermacht i niemiecką policję bezpieczeństwa, a ponadto materiały ze śledztw prowadzonych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP).Znalazły się tu także dokumenty pochodzące z Centralnego Archiwum FSB FR dotyczące przede wszystkim ścigania zbrodniarzy hitlerowskich w ZSRS. Są to sprawy karno-śledcze prowadzone przeciwko żołnierzom Brygady „RONA” Bronisława Kamińskiego oraz komendantowi Warszawy gen. por. Rainerowi Stahelowi

Ilość:

€ 29,90

Zblewski Zdzisław: ABECADŁO PRL. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 212. ISBN 978-83-240-0948-0. Dziś trudno w to uwierzyć, ale całkiem niedawno istniało państwo, w którym dobrem luksusowym był papier toaletowy, a telewizja oferowała tylko dwa kanały! Wydawnictwo Znak zaprasza w podróż do świata, w którym ożywają takie pojęcia jak czyn społeczny, kartki żywnościowe czy Pewex. Witamy w PRL! Abecadło PRL to przewodnik pokazujący przede wszystkim obraz codziennego życia minionej epoki. Za sprawą 240 haseł z różnych dziedzin poznajemy język aparatu władzy („aktyw”, „współzawodnictwo pracy”), opozycji („cztery osiem”, „zadyma”) i społeczeństwa („bikiniarz”, „prywatka”). Kolejne hasła – od „agentury” do „żuczka Colorado” – składają się na bogato ilustrowane i pełne anegdot kompendium wiedzy o PRL. Znakomicie napisaną książkę uzupełnia kalendarium będące zarysem dziejów politycznych Polski Ludowej

Ilość:

€ 24,90

Zielonka Jan: EUROPA JAKO IMPERIUM. Nowe spojrzenie na Unię Europejską. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 2007. Str. 268. ISBN 83-89607-03-4. Upadek komunizmu zmienił Europę nie do poznania, co musiało się odbić także na procesie integracyjnym. Profesor Jan Zielonka w swojej książce próbuje ukazać istotę ewolucji Unii Europejskiej po upadku muru berlińskiego w 1989 r. Proponuje zastosowanie bardziej efektywnych i wiarygodnych rządów w Europie niż te, które byłyby konsekwencją przyjęcia konstytucji europejskiej, utworzenia wspólnej armii czy wprowadzenia jednolitego, europejskiego modelu polityki społecznej. Autor zachęca do nowego sposobu myślenia o UE i o procesie integracji europejskiej
Ilość:

€ 18,90

Ziółkowska-Boehm Aleksandra: DWÓR W KRAŚNICY I HUBALOWY DEMON. PIW Warszawa 2009. Str. 320. Oprawa twarda. Format: 26.5×23.5 cm. ISBN 978-83-06-03221-5. Powstanie Warszawskie pokazane jest oczyma chłopca, Janusz Krasickiego, któremu ojciec kapitan, pilot w 1939 roku, jeniec Starobielska zamordowany w Charkowie, zaszczepił fascynację lotnictwem. Autorka ukazuje dwór w Kraśnicy pod Opocznem, w którym urodził sie Antoni Jaxa Bąkowski, pradziadek bohaterów książki. W latach 30-tych powstała tam nieduża stadnina koni arabskich. W czasie II Wojny Światowej dwór dawał schronienie wielu potrzebującym, pomagał partyzantom „Bończy”, „Starego”, „Wichra”, „Doliny”. Powojenne losy osiadłych w Gdańsku właścicielki dworu Anny Bąkowskiej i jej córki Ewy
Ilość:

€ 24,90

Żurawski Radosław Paweł: BRYTYJSKO-CZECHOSŁOWACKIE STOSUNKI DYPLOMATYCZNE PAŹDZIERNIK 1938 MAJ 1945. Wyd. DiG Warszawa 2008. Str. 654. Format: 16.6×23.7cm. ISBN 978-83-7181-540-9. Relacje brytyjsko-czechosłowackie w okresie drugiej wojny światowej i w epoce bezpośrednio poprzedzającej jej wybuch stanowiły ważny fragment ówczesnej polityki Zjednoczonego Królestwa wobec Europy Środkowej. Często dotykały problemów znajdujących się blisko centrum zainteresowania dyplomacji mocarstw i były ważnym elementem prowadzonej między nimi gry. Prześledzenie ich rozwoju daje możliwość bliższego poznania interesującego splotu zagadnień dotyczących stosunków brytyjsko-czechosłowackich, ale także pozwala zobaczyć w pełniejszym świetle stopień skomplikowania ówczesnej sytuacji międzynarodowej. W latach od 1938 do połowy 1945 jedną stroną jest oczywiście Wielka Brytania, drugą kolejno w pełni uznawane przez Londyn - rząd II Republiki Czecho-Słowackiej, następnie władze Protektoratu Czech i Moraw, oraz także uznany, choć tylko de facto, rząd Słowacji i wreszcie niepodległościowa emigracja czecho-słowacka, początkowo zresztą wewnętrznie skłócona

Ilość:

€ 29,90

Żurek Piotr: CZARNOGÓRCY I SERBOWIE W ROSYJSKIEJ POLITYCE KSIĘCIA ADAMA JERZEGO CZARTORYSKIEGO (1802-1806). Wyd. Homini 2009. Str. 304. Format: 16.5×23.5 cm. ISBN 978-83-615-6840-7. U źródeł nominacji Adama Jerzego Czartoryskiego na stanowisko kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Kwestia bałkańska w koncepcjach budowy III koalicji antyfrancuskiej. Czarnogóra przyczółkiem Rosji. Ku konfrontacji zbrojnej z Francją. Bałkańskie remedium. Militarna próba
Ilość:

€ 14,90

ŻYDZI W WALCE 1939-1945 tom 1. Żydowski Instytut Historyczny Warszawa 2009. Str. 326. Format: 14.6×20.8 cm. ISBN 83-87049-25-5. Jeśli w Polsce mówi się o zagładzie, to na ogół w kontekście Holocaustu. Widzi się Żydów zastraszonych, wygłodzonych, wynędzniałych i bezradnych, pędzonych bez protestu na śmierć. To tylko część prawdy. Najwyższy czas, aby przewartościować istniejące stereotypy zrodzone na gruncie niewiedzy, czy wręcz antysemityzmu i złej woli niektórych historyków
Ilość:

€ 14,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj