KATALOG BELETRYSTYKA

M - Z

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

 

Mackiewicz, Józef (1902-1985): BULBIN Z JEDNOSIELCA. Opowiadania i artykuły 1922 - 1936. Wybór Michał Bąkowski. Dzieła, tom 14, Kontra, Londyn 2001. Str. 544. Oprawa. ISBN 0-907652-29-8 (całość). ISBN 0-907652-44-1. Priroda Bogdanowa była najulubieńszą lekturą ucznia pierwszej klasy gimnazjum Winogradowa w Wilnie. Aż mu wychowawczyni, Jelizawieta Pietrowna, zwróciła uwagę, że nie może wypożyczać ze szkolnej czytelni ciągle tej samej książki. Inne wspomnienie z dzieciństwa, do którego Józef często powracał: Ciotka Stefcia z Petersburga przywiozła mu w prezencie na Boże Narodzenie grubego Brehma. Rzecz jasna, po rosyjsku. Przypisano to jej brakowi taktu, z jakiego słynęła w rodzinie, i po jej wyjeździe próbowano książkę ”rosyjską” odebrać. Mówi się, że przeżycia z dzieciństwa mają decydujący wpływ na kształtowanie charakteru. Wątpię jednak, by to zamiłowanie od dziecka do przyrody, i nawet późniejsze studia ornitologiczne, jakie rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, zrobiły z Józefa Mackiewicza <mistrza opisów przyrody>. Przytoczony tu epizod zaowocował, moim zdaniem, czym innym: niechęcią do językowych patriotyzmów. Studia przyrodnicze dokonały reszty: z punktu widzenia biologicznego wszelki nacjonalizm jest bzdurą” – Barbara Toporska
Ilość:

€ 29,90

Mackiewicz Józef: BULBIN Z JEDNOSIELCA. Opowiadania i artykuły 1922 - 1936. Wybór Michał Bąkowski.. Kontra Londyn 2007. Str. 539. Wyd. 2 zm. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-52-6
Ilość:

€ 24,90

Mackiewicz, Józef: BUNT ROJSTÓW. Dzieła, tom 13, „Kontra” Londyn 2002. Str. 358. Fotografie, kalendarium życia i twórczości. Oprawa. ISBN 0-907652-48-4. Ta książka nie jest po prostu wznowieniem przedwojennego tomu reportaży o tym samym tytule. Kilka tekstów z tamtego tomu stało się osnową dwóch utworów, napisanych „czterdzieści lat później, z hakiem”. Podtytuł jednego z nich posłużył dla nazwania dodanej części: „Z notatek i wspomnień”. Wyjątkowa okoliczność, że choć nie zachowały się rękopisy, mamy przynajmniej pierwodruki zamieszczanych w Słowie reportaży, które można porównać z wydaniem książkowym, pozwoliła na opracowanie przypisów, stanowiących część trzecią. Odsyłacze w tekście do niej kierują. W większości przypadków różnice pomiędzy dwiema redakcjami były nieznaczne i wtedy są odnotowywane w przypisach. Gdy jednak zmiany kompozycyjne bądź stylistyczne to uzasadniają, tekst pierwodruku jest przytoczony in extenso. Przy opracowywaniu przypisów wykorzystano ustalenia Michała Bąkowskiego (bibliografia w tomie szesnastym). Nie zachowały się, oczywiście, negatywy fotografii, którymi Bunt rojstów był ilustrowany, ale, mimo niedostatków technicznych, reprodukcje tych fotografii stanowią ważny element książki. Prawdopodobnie postać w saniach, na zdjęciu podpisanym „W drodze do sztabu «zbuntowanych»”, to Józef Mackiewicz – nota wydawcy (Nina Karsov)
Ilość:

€ 29,90

Mackiewicz Józef: DROGA DONIKĄD. Dzieła tom 1, „Kontra” Londyn 1993. Str. 373. Kalendarium życia i twórczości, bibliografia, indeks osób. 0-907652-28-X. W tej powieści autor wykazuje zdumiewający dar operowania realiami z codziennego życia małych ludzi. Żaden z prozaików rezydujących w Polsce nie potrafi tak jak on tworzyć postaci kilkoma pociągnięciami pióra, i to bez psychologizmów, prawie bez opisu, pokazując gest, westchnienie, splunięcie. W porównaniu z nim w Związku Literatów w Warszawie nie ma ani jednego realisty. To oni są wykorzenieni, nie on. Książka Mackiewicza jest czymś nieskończenie wyższym niż świadectwa historyczno-polityczne.. Czesław Miłosz, Kultura, Paryż, grudzień 1956
Ilość:

€ 17,90

Mackiewicz Józef: KARIEROWICZ. Dzieła, tom 2. Kontra Londyn 2007. Str. 263. Wyd. 3. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-58-8
Ilość:

€ 16,90

Mackiewicz Józef: KARIEROWICZ. Kontra Londyn 2007. Str. 263. Wyd. 4. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-59-5
Ilość:

€ 16,90

Mackiewicz Józef: KONTRA. Wydanie poprawione na podstawie oryginalnego maszynopisu. Okładkę projektował Jan Kubasiewicz. Wyd. Kontra Londyn 2009. Str. 294. ISBN 978-0-907652-64-9. Po niebie ciągnęły odwilżowe chmury. Na tle ich monotonnie przepływającej masy, tknięty został obrazem, który dojrzał, a który właściwie nosił w oczach od paru ostatnich lat przebywania w opanowanej wojną Europie: Obok świętego o wzroku z wiarą utkwionym w niebo, stał drugi bez głowy; olbrzymie anioły dmące w olbrzymie fanfary jakowyś hymn triumfalny do nieba, dęły go w dalszym ciągu, choć jeden miał tylko pół trąby, a drugi leciał w ogóle bez rąk. Dumna postać na podniebnej krawędzi, wznosząca się z harfą, nie miała strun, lewej piersi, nosa i wszystkich palców u prawej nogi. Nad kompletną ruiną pewnego dachu pozostała tylko figura składająca ręce do nieba; ongiś wskazywała ludziom na dole kierunek, do którego winni dążyć, ale co robiła w tej chwili, gdy wszystko co najgorsze przychodziło z tego podniebnego kierunku? Żadna, najśmielsza karykatura nie potrafiłaby chyba dosadniej uzmysłowić w kamieniu śmieszności tej architektury obliczonej na łączność z niebem, które dziś łamało aniołom skrzydła, świętym głowy, wieżom krzyże, i dekonspirowało niemoc symboliki. Koń na pomniku miał oderwane tylne nogi, tak że rycerz siedział tylko na jego dwóch przednich; lew był bez ogona, satyr bez brzucha, pałac bez dachu, kościół bez kopuły. … Przypomniał sobie widzianą w jakimś piśmie fotografię kościoła w New Yorku, który ze swoją kilkupiętrową wieżą, wyglądał cudacznie, zabudowany wokół przez kilkunastopiętrowe drapacze. W ten sposób wieża ta wskazywała właściwie nie niebo, lecz świecącą reklamę kaloszy. „Opanowanie podniebnych wysokości”, myślał, „musi wpłynąć chyba na zmianę dotychczasowego wyrazu wszystkich architektur świata. Bo jeżeli kamienny anioł trąbić będzie do samolotu, który obrywa mu bombą skrzydła, sprowadzi ten wyraz do symbolicznego paradoksu.”

Józef Mackiewicz

Ilość:

€ 16,90

  Mackiewicz Józef: LEWA WOLNA. Dzieła tom 7, „Kontra” Londyn 1994. Str. 509. Kalendarium życia i twórczości, bibliografia, indeks osób. 0-907652-32-8. W Lewej wolnej ostateczną odpowiedzialnością za przebieg wojennych wydarzeń Mackiewicz obarcza nie zbieg historycznych okoliczności, nieprzychylnych czy cudownych, jak w bitwie o Warszawę, ale bezpośrednio strategów i polityków. Podobnie też sam pokój ryski, który zwykło się uważać za zwycięstwo koncepcji polityków Narodowej Demokracji nad koncepcją federalistyczną, uważa Mackiewicz ... za wynik niezręczności Piłsudskiego w całkowicie chybionej realizacji koncepcji federacyjnej. ... Piłsudski ... bez którego jawnego czy cichego przyzwolenia nic w kraju i jego polityce stać się nie mogło, winę za niepowodzenia federacyjnej linii zrzucił na opozycję, zostawiając jej swobodę w kształtowaniu umowy ryskiej.. Maria Zadencka, W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Uppsala 1995
Ilość:

€ 17,90

  Mackiewicz Józef: NIE TRZEBA GŁOŚNO MÓWIĆ. Powieść. Dzieła tom 8, „Kontra” Londyn 1993. Str. 639. Kalendarium życia i twórczości, bibliografia, indeks osób. 0-907652-30-1. Powieść niniejsza jest, chronologicznie, dalszym ciągiem Drogi donikąd. To znaczy, przedłużeniem jej w czasie, ale tylko częściowo w tym samym terenie. ... Akcja powieści toczy się na tle zdarzeń historycznych, ściślej: pewnych fragmentów minionej wojny, i jest z nimi związana. Przedstawienie tych zdarzeń w powieści nie ma na celu narzucania czytelnikowi jakiejkolwiek tezy”, bądź podejmowania polemiki politycznej”. Jest wyłącznie próbą opisania tego co było.. Zastosowałem metodę wprowadzania postaci powieściowych w bezpośrednie zetknięcie nie tylko z autentycznymi wypadkami, ale też z autentycznymi ludźmi działającymi w tamtym czasie. Odbiega to, rzecz zrozumiała, od formy klasycznej powieści. Nie wydaje mi się jednak, by konwencja ograniczająca w tym względzie swobodę autorską była słuszna. Jestem zwolennikiem w twórczości literackiej swobody nieograniczonej. Dziś zwłaszcza, gdy próby obalenia krępujących twórczość kategorii prowadzą do licznych eksperymentów, nieraz daleko idących, jak np. tworzenie z powieści antypowieści” itp. — surowe przestrzeganie podziału na tzw. fiction” i non-fiction” wydaje mi się anachronizmem. Nie chcę przez to powiedzieć, że jestem przeciwnikiem utartych konwencji. Chcę tylko uprzedzić czytelnika, że moja powieść tych konwencji nie przestrzega
Ilość:

€ 17,90

Mackiewicz Józef: NUDIS VERBIS. Opr. Michał Bąkowski. Dzieła tom 16, „Kontra” Londyn 2003. Str. 670. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-46-8. Tom obejmuje wybór nigdy nie przedrukowywanych artykułów i reportaży z lat 1939–1949 oraz bibliografię tekstów rozproszonych 1921–1944

Ilość:

€ 29,90

Mackiewicz Józef: OKNA ZATKANE SZMATAMI. Wybór i opr. Michał Bąkowski. Dzieła, tom 15, Kontra, Londyn 2002. Str. 460. Kalendarium życia i twórczości autora. Oprawa. ISBN 0-907652-29-8 (całość). 0-907652-45-X. Artykuły z lat 1937-1938
Ilość:

€ 29,90

Mackiewicz Józef: OKNA ZATKANE SZMATAMI. Opowiadania i artykuły 1937 - 1938. Wybór Michał Bąkowski.. Kontra Londyn 2007. Str. 460. Wyd. 2. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-53-3
Ilość:

€ 24,90

Mackiewicz Józef: OPTYMIZM NIE ZASTĄPI NAM POLSKI. Dzieła tom 18, „Kontra” Londyn 2005. Str. 152. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-50-6. Odnaleziona po sześćdziesięciu latach deklaracja programowa, wydana w znikomym nakładzie w październiku 1944 uzupełniona dwiema późniejszym broszurkami: „...mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa” (1969) i „Trust nr 2” (1976)
Ilość:

€ 14,90

Mackiewicz Józef: OPTYMIZM NIE ZASTĄPI NAM POLSKI. Kontra Londyn 2007. Str. 152. Wyd. 2. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-55-7. Odnaleziona po sześćdziesięciu latach deklaracja programowa, wydana w znikomym nakładzie w październiku 1944 uzupełniona dwiema późniejszym broszurkami: „...mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa” (1969) i „Trust nr 2” (1976)
Ilość:

€ 14,90

Mackiewicz Józef: PRAWDA W OCZY NIE KOLE. Dzieła, tom 17, Kontra, Londyn 2001. Str. 216. Oprawa. ISBN 0-907652-29-8 (całość). 0-907652-47-6. Książkę tę skończyłem w roku 1942. Dotyczyła ona okresu okupacji litewskiej i wkroczenia bolszewików. W treści atakowała władze i politykę litewską, tudzież poddawała bardzo ostrej krytyce stanowisko społeczeństwa polskiego przy wkraczaniu wojsk czerwonych. W dalszym ciągu poświęcona była sprawie żydowskiej. Broniłem Żydów przed identyfikowaniem ich z bolszewizmem, co uprawiała nie tylko propaganda hitlerowska, ale część naszego społeczeństwa. Książka nosiła tytuł „Prawda w oczy nie kole” i odbita była w dwóch egzemplarzach, z których jeden wręczyłem członkowi tajnej organizacji (Radziwinowi Romualdowi) dla kolportażu. Egzemplarz ten spalił Jerzy Święcicki w chwili dobijania się policji. Drugi maszynopis, przed swoim wyjazdem do Warszawy, pozostawiłem, u członka AK, znanego dziennikarza Janusza Ostrowskiego. Książka moja, piętnując niektóre osoby spośród społeczeństwa polskiego, wymieniała niejakiego Dziarmagę, b. współpracownika administracji „Słowa”, b. członka ONR, człowieka, która mnie zdradził politycznie za czasów litewskich, współpracował w gadzinówce litewskiej, aż gdy upaństwowiono całą prasę, został głównym kolporterem gazet sowieckich. Osoba, którą nazywałem kanalią. Po wkroczeniu Niemców usiłuje zagarnąć kolportaż niemieckiej prasy gadzinowej i szantażuje zawodowego sprzedawcę, niejakiego Pawłowskiego, donosem do gestapo, że ten jest pochodzenia żydowskiego. – I ten pan zostaje wkrótce w podziemiu szefem służby... „informacji i propagandy” przy tajnej delegaturze! Informacje o mnie niedługo każą na siebie czekać. (...) Zaraz po ukazaniu się mojej książki rozpoczyna się wściekła nagonka na moją osobę i w rezultacie tej nagonki notatka w „Niepodległości” pt. Trzej panowie z Gońca”. Józef Mackiewicz: „Przebieg mojej <sprawy> wygląda jak następuje”
Ilość:

€ 24,90

Mackiewicz Józef: PRAWDA W OCZY NIE KOLE. Kontra Londyn 2007. Str. 216. Wyd. 2. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-54-0. Książkę tę skończyłem w roku 1942. Dotyczyła ona okresu okupacji litewskiej i wkroczenia bolszewików. W treści atakowała władze i politykę litewską, tudzież poddawała bardzo ostrej krytyce stanowisko społeczeństwa polskiego przy wkraczaniu wojsk czerwonych. W dalszym ciągu poświęcona była sprawie żydowskiej. Broniłem Żydów przed identyfikowaniem ich z bolszewizmem, co uprawiała nie tylko propaganda hitlerowska, ale część naszego społeczeństwa. Książka nosiła tytuł „Prawda w oczy nie kole” i odbita była w dwóch egzemplarzach, z których jeden wręczyłem członkowi tajnej organizacji (Radziwinowi Romualdowi) dla kolportażu. Egzemplarz ten spalił Jerzy Święcicki w chwili dobijania się policji. Drugi maszynopis, przed swoim wyjazdem do Warszawy, pozostawiłem, u członka AK, znanego dziennikarza Janusza Ostrowskiego. Książka moja, piętnując niektóre osoby spośród społeczeństwa polskiego, wymieniała niejakiego Dziarmagę, b. współpracownika administracji „Słowa”, b. członka ONR, człowieka, która mnie zdradził politycznie za czasów litewskich, współpracował w gadzinówce litewskiej, aż gdy upaństwowiono całą prasę, został głównym kolporterem gazet sowieckich. Osoba, którą nazywałem kanalią. Po wkroczeniu Niemców usiłuje zagarnąć kolportaż niemieckiej prasy gadzinowej i szantażuje zawodowego sprzedawcę, niejakiego Pawłowskiego, donosem do gestapo, że ten jest pochodzenia żydowskiego. – I ten pan zostaje wkrótce w podziemiu szefem służby... „informacji i propagandy” przy tajnej delegaturze! Informacje o mnie niedługo każą na siebie czekać. (...) Zaraz po ukazaniu się mojej książki rozpoczyna się wściekła nagonka na moją osobę i w rezultacie tej nagonki notatka w „Niepodległości” pt. Trzej panowie z Gońca”. Józef Mackiewicz: „Przebieg mojej <sprawy> wygląda jak następuje”
Ilość:

€ 16,90

Mackiewicz Józef: SPRAWA MORDU KATYŃSKIEGO. Ta książka była pierwsza. Dzieła, tom XIX, Wyd. Kontra Londyn 2009. Str. 264. 24 strony ilustracji na papierze kredowym. ISBN 978-0-907652-63-2

Angielskie tłumaczenie tej pierwszej książki o zbrodni katyńskiej, opublikowane w roku 1951 pod tytułem Katyn Wood Murders, było podstawą przekładów na inne języki, łącznie z niemieckim, wydanym w roku 1949. Tylko rosyjskie tłumaczenie (Zaria Publishing Inc., London, Ontario, 1988) było dokonane z oryginału

Po powrocie z Katynia, pytano mnie wiele razy o „wrażenia”. Naturalnie wrażenie jest takie, o którym zwykło się mówić, że „mrozi krew w żyłach”. Stosy trupów nagich budzą najczęściej odrazę. Stosy trupów w ubraniu, raczej grozę. Może dlatego, że nici tych ubrań wiążą je jeszcze z życiem, którego je pozbawiono, a przez to stwarzają kontrast. W Katyniu znaleziono wyłącznie prawie wojskowych i to oficerów. Wymowność tego munduru robi wrażenie, zwłaszcza na Polaku. Odznaki, guziki, pasy, orły, ordery. Nie są to trupy anonimowe. Tu leży armia. Można by zaryzykować określenie – kwiat armii, oficerowie bojowi, niektórzy z trzech uprzednio przewalczonych wojen. To jednak, co najbardziej nęka wyobraźnię, to indywidualność morderstwa, zwielokrotniona w tej potwornej masie. Bo to nie jest masowe zagazowanie, ani ścięcie seriami karabinów maszynowych, gdzie w ciągu minuty czy sekund przestają żyć setki. Tu przeciwnie, każdy umierał długie minuty, każdy zastrzelony był indywidualnie, każdy czekał swojej kolejki, każdy wleczony był nad brzeg grobu, tysiąc za tysiącem! – Być może w oczach skazańca układano w grobie poprzednio zastrzelonych towarzyszy, równo, w ciasne szeregi, może przydeptywano je nogami, ażeby mniej zajmowali miejsca. I tu doń strzelano w tył głowy. – Każdy trup wydobywany w moich oczach po kolei, każdy z przestrzeloną czaszką, od potylicy do czoła, wprawną ręką, to kolejny eksponat straszliwego męczeństwa, strachu, rozpaczy, tych wszystkich rzeczy przedśmiertnych, o których my, żywi, nie wiemy

Ilość:

€ 19,90

Mackiewicz Józef: SPRAWA PUŁKOWNIKA MIASOJEDOWA. Powieść. Dzieła, tom 4. Kontra Londyn 2007. Str. 615. Wyd. 4. Kalendarium życia i twórczości. Nota wydawcy. Oprawa twarda. 0-907652-60-1

Ilość:

€ 29,90

Mackiewicz Józef: SPRAWA PUŁKOWNIKA MIASOJEDOWA. Powieść. Kontra Londyn 2007. Str. 615. Wyd. 4. Oprawa twarda. Format: 13.4×20.3cm Kalendarium życia i twórczości. Nota wydawcy. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-61-8. Powieść, w której osoby, daty i wydarzenia są autentyczne; prawie dokumentarna i jednocześnie stanowiąca ogromne osiągnięcie artystyczne. . Miasojedow, pułkownik żandarmerii carskiej, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec, został skazany na śmierć przez rosyjski sąd polowy w Warszawie. Stracono go w Cytadeli warszawskiej, a jego żonę skazano na „osiedlenie” w Kraju Ałtajskim. Mackiewicz odkrył, że sprawa Miasojedowa nie została zamknięta powieszeniem jej „bohatera”. Koło losu jeszcze raz się obróciło i chociaż historia rzekomo się nie powtarza, jesteśmy świadkami nowej „sprawy”. Bliźniaczo do tamtej podobnej, choć w innych okolicznościach się rozgrywającej. W każdym razie „sprawa Miasojedowa” znalazła swój ostateczny finał dopiero, gdy w roku 1945 bomby alianckie spadły na Drezno

Ilość:

€ 29,90

Mackiewicz Józef: ŚCIĄGACZKI Z SZUFLADY PANA BOGA. Posłowie Barbary Toporskiej. Kontra Londyn 2007. Str. 235. Wyd. 3. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-57-1
Ilość:

€ 16,90

Mackiewicz Józef: ŚCIĄGACZKI Z SZUFLADY PANA BOGA. Posłowie Barbary Toporskiej. Dzieła, tom 6. Kontra Londyn 2007. Str. 235. Wyd. 2. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-29-8
Ilość:

€ 16,90

  Mackiewicz Józef: WATYKAN W CIENIU CZERWONEJ GWIAZDY. Okładkę projektował Andrzej Krauze. Dzieła tom 10, „Kontra” Londyn 2004. Str. 340. Oprawa twarda. Kalendarium życia i twórczości, bibliografia, indeks osób. ISBN 0-907652-34-4. Ojciec Józef Maria Bocheński, O.P., tak pisał o tej książce 17 lipca 1975 w liście do autora: „Uważam opracowanie i wydanie tej książki za ważne i pomyślne wydarzenie. Jest Pan jednym z niewielu, nawet wśród Polaków, którzy nie poddają się «sprzysiężeniu milczenia» w tych sprawach. Co więcej, zabiera Pan głos w dziedzinie szczególnie zaniedbanej i trudnej, a mianowicie kościelnej. Rzecz Pańska oparta jest na wielkiej, na ogół solidnej dokumentacji – jest oczywiście wynikiem długiej pracy badawczej i zawiera masę nieraz trudno dostępnych informacji. Książka jest doskonale napisana. Daje, w bardzo przyjemnej formie, jedyną znaną mi panoramę zjawisk w tej dziedzinie.

Przypisuję jej dwojakie znaczenie. Najpierw i przede wszystkim ta książka jest jednym z bardzo rzadkich dobrze sformułowanych protestów przeciw zdradzie systematycznie popełnianej przez naszych własnych ludzi w wolnym świecie – zdradzie na nieszczęśliwych braciach. Każdy kto czuje się solidarny z prześladowanymi, a w szczególności każdy Polak powinien być Panu za to wdzięczny. Następnie książka posiada moim zdaniem znaczną wartość informacyjno-dokumentarną. Może pomóc jednym w otwarciu oczu na rzeczywistość – innym posłuży jako znakomity «podręcznik» do dyskusji. Chciałbym Panu także całkiem osobiście za to podziękować.

Jak Pan więc widzi, moje gratulacje nie są zdawkowe. Chodzi, jestem przekonany, o bardzo ważną publikację – czego dowodem jest, że pozwoliłem sobie powyżej napisać do niej krótki komentarz prywatny, czego prawie nigdy nie czynię.”

W opinii czytelników Tygodnika Solidarność (luty 2004), Józef Mackiewicz zajmuje piąte miejsce wśród dwudziestu najpopularniejszych autorów

Ilość:

€ 19,90

Mackiewicz Józef: ZWYCIĘSTWO PROWOKACJI. Kontra Londyn 2007. Str. 272. Wyd. 4. Kalendarium życia i twórczości. Oprawa twarda. ISBN 0-907652-51-9
Ilość:

€ 16,90

  Maćkowski Krzysztof: RAPORT BADENI. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 284. ISBN 83-240-0845-2. Martwa dziewczyna, cyniczny policjant i cesarsko-królewski Kraków. Rok 1900. Dla Gustawa Mahlera, inspektora C.K. Policji, jesienny tydzień zaczyna się ponuro. Poniedziałkowym świtem na Błoniach zostaje znalezione ciało warszawskiej studentki Judyty Badeni. W sprawę, która wygląda na samobójstwo, są zamieszani znany poeta i inżynier. Inspektor Mahler prowadzi dochodzenie z użyciem bardziej i mniej oficjalnych metod. Okazuje się, że trop prowadzi w kierunku agentów carskiej Ochrany... Tymczasem w pewnej restauracji spotykają się członkowie (i członkinie) sekretnego klubu czerwonych magnolii, zrzeszającego między innymi znane osobistości Krakowa. Nie rozmawiają jednak bynajmniej o poezji. Na trop miejsca schadzek wpada nawiedzony moralizator podpisujący się Noe. Szykuje się poważny skandal... którego każdy wolałby uniknąć. Knajpy i pijatyki, stróże i prostytutki, poeci i hrabiowie, na dokładkę futboliści i czarodziejka heroina. A to dopiero początek tygodnia... Raport Badeni otwiera cykl nastrojowych i zabawnych kryminałów z inspektorem Mahlerem działającym w cesarsko-królewskim Krakowie
Ilość:

€ 12,90

  Madeyska Ewa: KATONIELA. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 318. Format: 12.2×19.6cm. ISBN 978-83-08-04092-8. Książka napisana ze złości na zakłamanie. Wstrząsająca spowiedź z życia współczesnej kobiety zniewolonej przez ortodoksyjny katolicyzm. Historia dzieciństwa i dojrzewania głównej bohaterki w rodzinie, gdzie nie ma miejsca na uczucia, jest za to przemoc psychiczna i fizyczna. Bohaterowie nie potrafią kochać i nie są kochani. Mężczyźni uciekają w romanse, a kobiety w dewocję. Dzieci, jak ryby - nie mają głosu. Wszyscy uznają tylko jeden model życia - „wzorzec katolicki”, który daje mężczyznom prawo do sprawowania władzy w domu. Kobiety ta sama zasada uczy pokory i zgody na status niewolnicy. Świat przedstawiony w „Katonieli” to studium hipokryzji w środowisku małomiasteczkowej inteligencji. Opisany odważnie i bezkompromisowo. Oryginalny, plastyczny język stylizowany na język biblijnych sentencji lub ludowych modlitw sprawia, że opowieść przybiera miejscami formę ballady. Dzięki temu zabiegowi dramat „życia codziennego” w tej powieści nabiera cech psychologicznego dreszczowca
Ilość:

€ 14,90

  Malicki Maciej: KOGO NIE ZNAM. Wyd. EMG 2007. Str. 300. Format: 15×21cm. ISBN 83-922980-3-8. „Kogo nie znam”, IV tom „Polskiej Kolekcji Kryminalnej”, to thriller przewrotnie klasyczny. Bohater, Maciej Malicki, na opuszczonym poligonie spostrzega napis: „Uziemnić diament”. Napis ten pojawi się jeszcze w wielu miejscach. Ludzie naznaczeni napisem zginą lub znikną w niewyjaśnionych okolicznościach. Napis zdaje się determinować rzeczywistość, zdaje się rządzić losami wybranych. Maciej Malicki, człowiek „zapisujący dni”, tym razem nie pisze dziennika tyko dla czytelników Malickiego pisarza. Tym razem pisze także dla służb specjalnych, zainteresowanych rozwiązaniem zagadki. Poznajemy ten tekst. I czujemy dreszcz, mimo że Malicki nie rezygnuje z charakterystycznej dla siebie i dobrze znanej formy, w której – wydawałoby się – nie ma miejsca na sensacyjną tajemnicę. Ten nowy Maciej Malicki jest przejmujący
Ilość:

€ 14,90

Mandalian Andrzej: CZERWONA ORKIESTRA. Wyd. Sic! Warszawa 2009. Str. 160. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-604-5772-6. Na poły liryczną, na poły groteskową opowieść Andrzeja Mandaliana czytałam z zachwytem i poczuciem, że dotykam jakiejś nowej, kompletnie nie znanej mi dotychczas rzeczywistości. Bo proszę wyobrazić sobie nękaną głodem i terrorem Moskwę czasu II wojny światowej, a w niej wrażliwego nastolatka, któremu przed chwilą tryby Wielkiej Czystki porwały oboje rodziców. Na samotność wieku dojrzewania nakłada się samotność wobec sowieckiej machiny biurokratycznej, na cierpienia pierwszej miłości - nuda politycznej indoktrynacji, na egzystencjalne lęki wieku dojrzewania - uporczywy i daremny wysiłek odnalezienia sensu w świecie tego sensu pozbawionym. Bohater tej autobiograficznej opowieści jeszcze nie mówi po polsku i ani mu się śni, że zostanie polskim poetą. Prawdę mówiąc, to w ogóle nie wie, kim jest. Obywatelem ZSRR? Rosjaninem? Ormianinem? Żydem? Po prostu synem komunistów, „zajętych wzniecaniem rewolucji już to w Chinach, już to w Armenii, już to w Hiszpanii”? I co łączy go z Polską, nie od razu skojarzoną z dziwnym językiem, jakim posługiwała się matka w rozmowach z siostrą, i z kilkoma sczytanymi książkami z domowej biblioteki, wydrukowanymi w nieznanym mu alfabecie? Odkrywać to będziemy razem z nim.
Joanna Szczęsna, Gazeta Wyborcza
Ilość:

€ 14,90

Masłowska Dorota: MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST. Lampa i iskra boża Warszawa 2008. Str. 88. Oprawa twarda. Format: 16×17.4 cm. ISBN 978-83-89603-60-9. Rzecz dzieje się w Polsce, w Łodzi lub w Wałbrzychu lub w familokach na Dolnym Śląsku, lecz zdjęcia kręcone są częściowo na Litwie, częściowo w Katowicach. Bohater Jasiek mieszka w radioaktywnym bloku. Pewnego dnia jego pijany ojciec górnik, zataczając się na stary poniemiecki kredens z witrażykami, łamie sobie obie ręce i obie nogi. Dla rodziny Jaśka zaczynają się ciężkie czasy
Ilość:

€ 12,90

  Masłowska Dorota: WOJNA POLSKO RUSKA POD FLAGĄ BIAŁO CZERWONĄ. Lampa i Iskra Boża Warszawa 2009. Str. 208. Wyd. 4. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-89603-63-0. Debiutancka powieść Doroty Masłowskiej (ur. 1983) po raz pierwszy ukazała się drukiem w końcu sierpnia 2002 r. Do tej pory książka ukazała się w przekładach m.in.. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Rosji, Brazylii, Czechach, Holandii, Włoszech, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie i Łotwie. 22 maja 2009 r - premiera ekranizacji w reżyserii Xawerego Żuławskiego
Ilość:

€ 14,90

 

Maślanka Mariusz: NA IMIĘ MAM JESTEM. Wyd. Albatros 2007. Str. 160. Format: 12.3×19.5cm. ISBN 978-83-7359-494-4. Powieść o samotności, o poszukiwaniu miłości, o złudzeniach. Po troszę life story i love story. Igor, bohater i narrator, poszukuje domu i tożsamości, próbuje zdefiniować siebie w obcym i przekształcającym się świecie. Po opuszczeniu domu opieki społecznej, gdzie przebywał po śmierci ojca, i który był sceną jego pierwszych doznań seksualnych, zaczyna uświadamiać sobie swoją inność. Odwiedza matkę i liczne rodzeństwo, mieszkające z nowymi rodzinami. W serii reminiscencji, zapamiętanych obrazów i dialogów, odbywa podróż w dzieciństwo, dorastanie i dorosłość. Poszukując bliskości, wdaje się w ostre przygody erotyczne. Czy poznana w pociągu czarnowłosa Natalia zaspokoi jego ukryte pragnienie prawdziwej miłości? I czy noc z nią okaże się pierwszym dniem jego nowego życia?

Ilość:

€ 9,90

  Matuszkiewicz Irena: CZARNA WDOWA ATAKUJE. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 288. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-576-3. Czarna wdowa atakuje, nowa powieść Ireny Matuszkiewicz, to kontynuacja bestsellerowego kryminału Nie zabijać pająków. Jeszcze dowcipniejsza, jeszcze bardziej nieprawdopodobna i wciągająca. historia z zabójstwem Pająkowskiego poszła już w niepamięć. Stenia Korzyńska i Ada Matras otworzyły upragniony pensjonat „Mieszko”. Sylwestrowa noc zapowiada się znakomicie – międzynarodowa firma urządza tu zabawę dla swoich pracowników. Z Warszawy ściągnęło już całe towarzystwo z prezesem, urodzonym kobieciarzem, na czele. Wydaje się, że nic nie może zakłócić szampańskiej zabawy w tym przemiłym zakątku, toteż gdy jedna z kobiet tuż po północy gdzieś się zawieruszyła, nikt nie zwrócił na to uwagi. Wkrótce ochroniarz obiektu, kapitan Pająkowska, odnajduje zgubę w altance. Martwą. I nie jest to bynajmniej jedyna ofiara tej nocy. Wezwany na miejsce komisarz Dyna ma trudne zadanie. Jak przeprowadzić śledztwo, gdy szampan szumi w głowach, wszyscy chcą się kochać i składają sobie najlepsze życzenia?
Irena Matuszkiewicz po raz kolejny sięgnęła po swoją niezawodną broń – połączenie zmysłu reporterskiego i talentu do konstruowania fabuł. Efekt jak zwykle jest znakomity
Ilość:

€ 14,90

 

Matuszkiewicz Irena: PRZEKLĘTE, ZAKLĘTE. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Str. 296. Format: 14.2×20.2 cm. ISBN 978-83-7469-544-2. „Przeklęte, zaklęte” to pięć opowiadań o kobietach z jednej rodziny. Pięć kobiet, cztery pokolenia i jedno przekleństwo, które prawie sto lat temu spadło na babkę i objęło cały ród po kądzieli. Klątwa nie przestała działać, mimo że kobietom przyszło żyć w innych czasach, warunkach i miejscach (od Lubelszczyzny po Toruń i Bremę). A i one same się zmieniały. Najstarsza z rodu, Marcysia, była analfabetką, jej wnuczka została lekarzem. Czy rzeczywiście przekleństwo Cyganki wpłynęło na życie pięciu kobiet, czy raczej one same pomogły losowi, żeby spełniło się to, co nieuchronne? Odpowiedź daje najmłodsza z rodu, Agnieszka, dziewczyna całkiem już współczesna. Ale to nie klątwa jest najważniejsza. Kolejne opowiadania pokazują jak bardzo zmieniało się życie kobiet w ciągu ostatniego stulecia, one same i świat wokół nich. „Przeklęte, zaklęte” to szósta książka Ireny Matuszkiewicz, autorki m. in. „Agencji Złamanych Serc” i „Dziewczyn do wynajęcia”

Ilość:

€ 14,90

  Miecznicka Magdalena: CUDOWNA KARIERA MAGDY M. Wydawnictwo Literackie Kraków 2009. Str. 264. Format: 12.3×19.6 cm. ISBN 978-83-08-04339-4. Bezkompromisowa publicystka Dziennika, prowokatorka prasowych i internetowych polemik, bezlitosna recenzentka książek. Magdalena Miecznicka rzuca kolejne wyzwanie, jako autorka książki o pokoleniu swoich rówieśników, którym na progu dorosłości historia zrobiła prezent i otwarła drogę na Zachód. Piękna, wykształcona, perfekcyjna, doskonale zorganizowana i odnosząca sukcesy kobieta jest główną bohaterką tej historii. Bez kompleksów, które towarzyszyły jeszcze pokoleniu jej rodziców, odnajduje się w nowoczesnym świecie: w Warszawie, Paryżu i Nowym Jorku. Lekko, naturalnie poświęca się typowym rozrywkom swoich rówieśników: przeżywa bez pruderii wielkie miłości, potem nieco mniejsze miłości, robi karierę, bawi się w pięknych miejscach. Okazuje się jednak, że tym, co daje jej energię, nie jest zwyczajna radość życia czy marzenie o sukcesie. Prawda jest znacznie bardziej mroczna, i dotyka nas wszystkich…
Jest to powieść o ucieczce od wolności bycia sobą – o tym, że w świecie, w którym teoretycznie wszystko jest możliwe, naszą największą potrzebą jest ograniczenie sobie możliwości. O tym, że świat, spełnienie, kariera, nawet miłość, służą do tego, żeby nie myśleć o innych, trudniejszych sprawach. Jest to także opowieść o winie i szukaniu usprawiedliwień. No i powieść o polskiej świadomości i relacji Polaków z Zachodem dwadzieścia lat po upadku komunizmu
Ilość:

€ 14,90

  Miklaszewska Maryna: WOJTEK Z ARMII ANDERSA. Fronda 2007. Str. 308. Oprawa twarda. Format: 14.8×20.8cm. ISBN 83-88747-26-7. Powieść oparta jest na faktach i opowiada o nieznanym epizodzie z dziejów II wojny światowej, a mianowicie o niedźwiedziu brunatnym, który przeszedł cały szlak bojowy z 2 Korpusem Polskim generała Władysława Andersa - od wyjścia z ZSRR do demobilizacji po wojnie w Wielkiej Brytanii. Niedźwiedź był z polskimi żołnierzami w Persji, Ziemi Świętej i podczas kampanii włoskiej, gdzie brał udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino. I to brał udział w najbardziej dosłownym sensie - zachowały się zdjęcia przedstawiające misia rozładowującego ciężarówki ze skrzyniami amunicji lub podającego artylerzystom pociski. Niedźwiedź Wojtek zmarł w 1968 roku w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu jako honorowy członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Szkockim. Maryna Miklaszewska, znana do tej pory jako autorka libretta do musicalu „Metro” i książki dla dzieci „Mikołajek w szkole PRL”, napisała świetną powieść z myślą zwłaszcza o młodym czytelniku
Ilość:

€ 19,90

  Miłosz Czesław: DOLINA ISSY. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 280. Oprawa twarda. Format: 14.5×21 cm. ISBN 978-83-08-04370-7. Jedna z najwspanialszych powieści o dzieciństwie i dojrzewaniu autorstwa laureata Literackiej Nagrody Nobla. Książka napisana przez Miłosza na emigracji i wydana po raz pierwszy w Paryżu w roku 1955 ukazuje pasje młodego bohatera, Tomasza, zdobywającego samotnie wiedzę o świecie
Ilość:

€ 16,90

  Miłoszewski Zygmunt: UWIKŁANIE. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 328. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 83-7414-260-1. Teodora Szackiego, warszawskiego prokuratora, łatwo rozpoznać na miejscu zbrodni. Wysoki, szczupły, w zbyt dobrym jak na urzędnika garniturze, o młodej twarzy, z którą kontrastują zupełnie siwe włosy. Stoi trochę z boku, wściekły, że znów kogoś zamordowano po siedemnastej, dokonując zamachu na jego poukładane życie rodzinne lub - zależnie od dnia - przeszkadzając mu w nieudolnym flircie, który może to poukładane życie doszczętnie zburzyć. W chłodną niedzielę 5 czerwca 2005 roku Szacki rozpoczyna nowe śledztwo. W klasztorze w centrum miasta zamordowano jednego z uczestników niekonwencjonalnej terapii grupowej, w czasie której pacjenci wcielali się w role swoich bliskich. Przypadkowe zabójstwo podczas włamania? Taka jest oficjalna wersja, gdyż Szackiemu trudno uwierzyć w hipotezę, że sprawcą zbrodni jest któryś z uczestników terapii. A jeśli tak, to dlaczego? Czy motywu należy szukać w nich samych, czy w osobach, które odgrywali? Każde przesłuchanie dostarcza informacji jeszcze bardziej wikłających sprawę. Prokurator ma nadzieję, że dokładne zbadanie przeszłości denata - osoby pozornie nieciekawej i bezbarwnej - pozwoli wykryć przyczynę zabójstwa i znaleźć sprawcę. Są jednak tajemnice, których nie odkrywa się bezkarnie - rodzinne tajemnice strzeżone przez siły potężniejsze niż rodzina
Ilość:

€ 14,90

  Moszkowicz Michał: PSI PASZPORT. Biblioteka Midrasza Warszawa 2008. Str. 292. Format: 17×24 cm. ISBN 978-83-926515-8-1. Niewątpliwie można czytać opowiadania Michała Moszkowicza jako zapis jednej konkretnej biografii. Można je również uznać za parahistoryczną opowieść o losie dwudziestowiecznej Polski
Ilość:

€ 12,90

Mrożek Sławomir: TANGO Z SAMYM SOBĄ. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 687. Oprawa twarda. Format: 15×24.4 cm. ISBN 978-83-7392-290-7. Czym jest ta książka? Najprościej: antologią wybranych dzieł wybitnego pisarza. Nie tylko dramatów i opowiadań, z których Sławomir Mrożek przede wszystkim słynie, ale też esejów, felietonów czy listów. Zatem „Super Mrożek”? „Mrożek the Best”? Można i tak... Ale jest przecież czymś więcej – albo inaczej. Układa się mianowicie w wielogatunkową i wielowątkową opowieść mającą swojego bohatera i swoją historię. Tym bohaterem jest trochę sam Mrożek, a trochę każdy, kto urodził się w Polsce w XX wieku i zaznał wielu „przygód człowieka myślącego”, jakich ten wiek nikomu nie szczędził.
Ale z drugiej strony nie jest to zwykła antologia najlepszych utworów wybitnego pisarza.
To książka z POMYSŁEM! Ci, którzy kochają Mrożka i dobrze znają zawarte w niej utwory, będą mogli spojrzeć na nie w zupełnie nowy sposób, zobaczyć poprzez nie biografię ulubionego autora, który zawsze tak chronił swoją prywatność - a jednak nie do końca, choć trzeba było przenikliwego spojrzenia Tadeusza Nyczka, żeby to dojrzeć. Jego znakomity wstęp do tej książki, wyjaśnia takie a nie inne założenia doboru utworów zamieszczonych w „Tangu z samym sobą”. Bogaty wybór zdjęć autora, fotografie z najciekawszych przedstawień zamieszczonych dramatów oraz rysunki Mistrza są znakomitym uzupełnieniem jego twórczej biografii.
Książka jest również bardzo interesująca dla tych, którzy nie są wielkimi fanami naszego Autora, ale doceniają jego wkład w polską literaturę - oto w jednym tomie mają całego Mrożka! I to jak pięknie wydanego! (vide: biblioteki, szkoły, nauczyciele). A oczywiście dla tych, którzy tylko o Mrożku słyszeli, ale go nie znają, to znakomite wprowadzenie do jego twórczości (uczniowie).
Książka ma oryginalny projekt graficzny (jest dwukolorowa, czarno-niebieska, zdjęcia są w związku z tym czarno-białe), będzie w twardej oprawie z obwolutą, zdjęć i rysunków jest w niej prawie 100
Ilość:

€ 26,90

Mularczyk Andrzej: KATYŃ. Post mortem. Wyd. Muza Warszawa 2007. Str. 288. Oprawa twarda. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-7495-298-9. Na podstawie książki Andrzeja Mularczyka powstał film Andrzeja Wajdy, którego premiera odbędzie się 17 września 2007 roku. „Prawdziwym tematem filmu o Katyniu jest tajemnica i kłamstwa, które tę zbrodnię czyniły przez lata tematem tabu. (...) Widzę ten film o Katyniu, jako opowieść o Rodzinie rozłączonej na zawsze, o wielkich złudzeniach i brutalnej prawdzie katyńskiej zbrodni. Słowem, film o indywidualnym cierpieniu, które wywołuje obrazy mające znacznie większą uczuciową pojemność niż historyczne fakty. (...) Andrzej Wajda
Ilość:

€ 14,90

 

Musierowicz Małgorzata: MUSIEROWICZ DLA ZAKOCHANYCH. Akapit Press 2008. Str. 178. Oprawa twarda. Format: 14.6×20.9cm. ISBN 978-83-607-7357-4. Po znakomicie przyjętej, bestsellerowej gawędzie kulinarnej Małgorzaty Musierowicz pt. „Na Gwiazdkę”, proponujemy Czytelniczkom i Czytelnikom kolejną pozycję z tej serii: „Musierowicz dla zakochanych”. Oprócz oczekiwanych przepisów na romantyczne potrawy i dania, książka zawiera zabawne wspomnienia i anegdoty z życia autorki, piękne wiersze o miłości, a także pomysły na walentynkowe kartki

Ilość:

€ 18,90

  Musierowicz Małgorzata: NUTRIA I NERWUS. Wyd. Akapit 2007. Str. 160. ISBN 978-83-607-7329-1. Natalia Borejko, zwana przez rodzinę Nutrią, zrywa ostatecznie swój związek z Tuniem i w towarzystwie dwóch siostrzenic Laury i Róży udaje się na wakacje. W czasie podróży „dopada” Natalię Filip, brat nieszczęsnego Tunia. Obie siostrzenice, ze znanym wszystkim wdziękiem i humorem, przyjmują towarzystwo Filipa Bratka. Nutria zaś nie może znieść ekscentrycznych zachowań Nerwusa i pragnie szybko go „zgubić”. Z czasem jednak przekonuje się do towarzystwa Filipa Bratka i zaczyna darzyć go coraz głębszą sympatią. W dodatku jej nieoczekiwana zmiana uczuć spotyka się z wzajemnością drugiej strony...
Ilość:

€ 14,90

Musierowicz Małgorzata: SPRĘŻYNA. Wyd. Akapit 2008. Str. 224. 14×20 cm. ISBN 978-83-607-7378-9. Śmieszna, miła, wzruszająca! Kolejna powieść Małgorzaty Musierowicz odpowiada na pytanie: kto był sprężyną ważnych wydarzeń w rodzinie Borejków? Dalsze losy ulubionych bohaterów, kolejna porcja humoru i optymizmu
Ilość:

€ 14,90

 

Myśliwski Wiesław: KAMIEŃ NA KAMIENIU. Wyd. Znak Kraków 2008. Str. 524. Oprawa twarda z obw. Format: 14×21cm. ISBN 978-83-240-0918-3. Wznowienie jednej z najważniejszych powieści Wiesława Myśliwskiego, uznawanej za zwieńczenie tak zwanego nurtu wiejskiego. Burzliwe losy Szymona Pietruszki i jego brata, Michała, są punktem wyjścia do opowieści o polskiej wsi – jej zawiłej historii i odchodzącej w przeszłość tradycji. Jak zawsze u Myśliwskiego najistotniejszy jest jednak wymiar symboliczny, w który zostajemy wprowadzeni od pierwszych zdań: „Wybudować grób. To się tylko tak mówi. A kto nie budował, nie wie, co taki grób kosztuje. Choć grób, mówią, też dom, tylko że na tamto życie. Bo wieczność nie wieczność, ale swój kąt powinien człowiek mieć”

Ilość:

€ 19,90

  Myśliwski Wiesław: WIDNOKRĄG. Wyd. Znak Kraków 2007. Str. 608. Wyd. 2. Oprawa twarda z obw. ISBN 83-240-0837-7. Nowe wydanie jednej z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat, za którą autor został uhonorowany pierwszą Nagrodą Nike. Prowincjonalny świat oglądany oczyma dorastającego chłopca zaludniają pełnokrwiste, wielowymiarowe postaci – dziadków, wujów, rodziców. „Fabuła, postaci, zdarzenia w tej powieści istnieją tak, jak istnieje otaczająca nas rzeczywistość – nie do końca przejrzyste i wytłumaczalne, wymagające bacznej uwagi, namysłu nad swym wewnętrznym sensem i konsekwencjami”. – Jerzy Jarzębski
Ilość:

€ 18,90

Nasiłowska Anna: HISTORIE MIŁOSNE. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 152. ISBN 978-83-247-1602-9. Współczesna powieść psychologiczno-obyczajowa, opowiadająca wiele różnych historii miłosnych. Dla każdej z postaci uczucie oznacza co innego, a ich historie są częściami następnych: mąż z jednej opowieści jest żonatym kochankiem w innej… Delikatna, ciepła, wręcz intymna proza, utkana z wyznań, myśli, dialogów, listów, SMS-ów, drobiazgów kobiecej codzienności. Autorka subtelnie opisuje bezradność i pożądanie, zazdrość i radość, rezygnację i nadzieję
Ilość:

€ 12,90

  Newerly Igor: LEŚNE MORZE. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 640. Oprawa twarda. ISBN 978-83-247-1487-2. Jedna z najpiękniejszych książek autora „Wzgórza błękitnego snu” przenosi nas do Chin czasów II wojny. Ale samej wojny tu prawie nie ma. Od świata oddziela bohaterów tytułowe „leśne morze”: dzika i wspaniała mandżurska tajga, zwana „szu-hai”. Trudnej sztuki przetrwania uczą się tu zarówno zwierzęta jak i ludzie różnych narodowości. Jest wśród nich Wiktor Domaniewski, polski chłopiec, który nigdy nie widział ojczyzny i bardzo chce za nią walczyć... Refleksyjna historia dorastania, pierwszej miłości i tęsknoty za krajem z egzotycznymi Chinami w tle
Ilość:

€ 16,90

 

Newerly Igor: WZGÓRZE BŁĘKITNEGO SNU. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 512. Oprawa twarda. ISBN 978-83-247-1057-7. Ostatnia powieść wybitnego pisarza, osnuta wokół niezwykłych losów Bronisława Najdarowskiego, zesłanego w 1905 roku na Syberię za próbę zamachu na cara. Po czterech latach katorgi, Najdarowski rozpoczyna tam nowe życie... Uczy się myślistwa, buduje w tajdze dom, poznaje wspaniała kobietę i - cały czas tęskni za ojczyzną. Newerly opisuje życie Polaków na Syberii, opowiadając zarazem o przyjaźni, męstwie, miłości, honorze i wielkiej, choć przymusowej przygodzie na tle wspaniałej, dzikiej przyrody

Ilość:

€ 18,90

  Newerly Igor: ZOSTAŁO Z UCZTY BOGÓW. Biblioteka Polska XX wieku, Wyd. Świat książki Warszawa 2007. Str. 432. Oprawa twarda z obw. Format: 12.8×20.6cm. ISBN 83-247-0561-0. Dopiero w sędziwym wieku autor Pamiątki z celulozy postanowił opowiedzieć o swojej młodości, spędzonej w Rosji czasów rewolucji i wojny domowej. O Wielkiej Historii, nakazującej podejmować trudne wybory, rzutujące na całe życie. Poruszająca książka na temat szlachetnych socjalistycznych idei, skonfrontowanych z brutalną rzeczywistością bolszewicką
Ilość:

€ 16,90

  Niezgoda Agnieszka: DOBRANOCKA. Wyd. Nowy Świat Warszawa 2009. Str. 320. Oprawa twarda. Format: 14×21 cm. ISBN 978-83-7386-333-0. Co w sekrecie mówią sobie kobiety o męskości swoich facetów? Jak wygląda „Seks w wielkim mieście” w nadwiślańskich warunkach? „Dobranocka” jest odważną i kontrowersyjną opowieścią o pięknych trzydziestoletnich z klubowo-bankietowej Warszawy. To pełna humoru bezpruderyjna historia związków współczesnych „lejdis” z całą galerią narcystycznych męskich typów na tle lifestylowej warszawki. Nikt wcześniej w polskiej prozie nie pisał w taki sposób o seksie: z kobiecego punktu widzenia, odważnie, pikantnie i bardzo szczerze.
Główna bohaterka powieści, Maja – wytrawna kolekcjonerka mężczyzn, posiadaczka czerwonej hondy oraz ciętego języka – jest singielką, świeżo rozwiedzioną z gwiazdą telewizyjnego morning show. Wydawać by się mogło, że życie wielkomiejskiej imprezowiczki jest pasmem rozkoszy: wakacje na Kubie, lunche w modnych klubach, babskie wieczory z winem. Okazuje się jednak, że egzystencja miejskiego singla do łatwych nie należy. Maja traci nagle posadę dziennikarki w luksusowym piśmie dla kobiet, a jej życie uczuciowe pogrąża się w chaosie. Zanim dołączy do redakcji „Koko”, tyranizowanej przez polską wersję diabła odzianego w Pradę, przez jej życie przewinie się korowód wystylizowanych mężczyzn z lifestylowych elit. Seksualne przygody z samolubnymi egoistami, zwieńczy romans z błyskotliwym redaktorem naczelnym miesięcznika „Fun&Fuck”, ale czy Majka znajdzie spokojną przystań?
Ilość:

€ 16,90

  Nowak Katarzyna: KOBIETA W WYNAJĘTYCH POKOJACH. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 204. Format: 12.2×19.7cm. ISBN 978-83-08-04039-3. Znakomicie napisana, odważna, pełna ironicznego humoru, opowieść o roku z życia czterdziestolatki. Sympatyczna bohaterka, z którą czytelniczki identyfikują się od pierwszych stron książki, w niczym nie przypomina typowej „starej panny”. Jest inteligentna i samodzielna, ma ciekawą pracę, a przez jej życie nieustannie przewijają się mężczyźni (wśród nich między innymi: ksiądz i kucharz). A jednak nie udaje się jej uciec od problemów, które przeżywa każda współczesna kobieta: pragnie zachować niezależność, poszukuje prawdziwej miłości, walczy ze strachem przed samotnością i upływem czasu. Boi się jednak zobowiązań, nie ma instynktu macierzyńskiego; musi poradzić sobie z emocjonalnym zawirowaniem spowodowanym życiem w miłosnym trójkącie. Kobieta, która wiedzie pozornie udane życie nagle przeżywa wstrząs, który budzi ją z letargu i odkrywa, że wszystko jest jedynie atrapą. Zaczyna szukać tego , co jest dla niej naprawdę ważne. Dokąd zmierza kobieta, która ma właściwie wszystko to, o co walczyły feministki? Inteligentna, błyskotliwa powieść, która poraża szczerością i autentycznością, a równocześnie materiał do niebanalnych przemyśleń
Ilość:

€ 14,90

  Nowak Włodzimierz: OBWÓD GŁOWY. Wyd. Czarne Wołowiec 2007. Str. 261. Fot. ISBN 83-89755-65-0. Wszystkie teksty ukazały się w „Gazecie Wyborczej” w latach 1997-2006 „To bolesne, a czasem też zabawne reportaże o stosunkach polsko-niemieckich, które sześćdziesiąt lat po wojnie jeszcze wydają się wielkim polem minowym, pełnym nieznanych historii o wybuchowej treści” – Martin Pollack
Ilość:

€ 14,90

  Nowak Włodzimierz: SERCE NARODU KOŁO PRZYSTANKU. Wyd. Czarne Wołowiec 2009. Str. 256. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7536-131-5. „Serce narodu koło przystanku to opowieść o Polsce B, tej zapomnianej, wypchniętej poza nawias rozwijającego się kapitalizmu. Reportaże składające się na ten zbiór powstawały od 1998 do 2009 roku. Pojawiają się w nich najbardziej palące kwestie: upadające PGR-y, zamykane kopalnie, wejście do Unii Europejskiej. Włodzimierz Nowak zajmuje się często historiami z pierwszych stron gazet, jak samobójstwa nastolatków czy konflikt miasta Oświęcim z Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale jedzie też w zapalne miejsca, gdy nie ma już kamer i medialny hałas cichnie. I w tej ciszy poznański reporter słyszy więcej, odkrywa skomplikowane meandry ludzkich losów, poznaje dalszy ciąg historii albo jej nigdy nieopowiedziany początek. Z dużej części tych tekstów wyłania się przygnębiający obraz miejsc i ludzi opuszczonych przez państwo. Tylko czasem – jak w reportażu Życie jest pionowe – błyska na chwilę nadzieja. Nowak pokazuje, że w zapomnianych miasteczkach i wsiach są ludzie, którzy mimo przeciwności losu starają się zmienić Polskę B na lepszą, taką, w której będzie miejsce i dla osoby niepełnosprawnej, i dla samotnej matki, i dla górnika z zamkniętej kopalni
Ilość:

€ 16,90

  Nowak Katarzyna: KOBIETA W WYNAJĘTYCH POKOJACH. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 204. Format: 12.2×19.7cm. ISBN 83-08-04039-3. Znakomicie napisana, odważna, pełna ironicznego humoru, opowieść o roku z życia czterdziestolatki. Sympatyczna bohaterka, z którą czytelniczki identyfikują się od pierwszych stron książki, w niczym nie przypomina typowej „starej panny”. Jest inteligentna i samodzielna, ma ciekawą pracę, a przez jej życie nieustannie przewijają się mężczyźni (wśród nich między innymi: ksiądz i kucharz). A jednak nie udaje się jej uciec od problemów, które przeżywa każda współczesna kobieta: pragnie zachować niezależność, poszukuje prawdziwej miłości, walczy ze strachem przed samotnością i upływem czasu. Boi się jednak zobowiązań, nie ma instynktu macierzyńskiego; musi poradzić sobie z emocjonalnym zawirowaniem spowodowanym życiem w miłosnym trójkącie. Kobieta, która wiedzie pozornie udane życie nagle przeżywa wstrząs, który budzi ją z letargu i odkrywa, że wszystko jest jedynie atrapą. Zaczyna szukać tego , co jest dla niej naprawdę ważne. Dokąd zmierza kobieta, która ma właściwie wszystko to, o co walczyły feministki? Inteligentna, błyskotliwa powieść, która poraża szczerością i autentycznością, a równocześnie materiał do niebanalnych przemyśleń
Ilość:

€ 12,90

  Nowakowski Marek: GDZIE JEST DROGA NA WALNE? Małe formy literackie, PIW Warszawa 2007. Str. 208. Format: 12×18cm. ISBN 83-06-03054-9. Tom prozy Marka Nowakowskiego, składa się z pięciu opowiadań: Kiedy ranne wstają zorze..., Pracusie, Jan Łuczywek, Widzę go, widzę... oraz utwór tytułowy. Pierwszy raz książka ta ukazała się nakładem PIW-u w 1974 roku. Mamy tu obraz polskiej peerelowskiej rzeczywistości. Miejscy i wiejscy bohaterowie Nowakowskiego pędzą żywot nijaki, banalny, bez ambicji i perspektyw, często ograniczony do konsumpcji. Są jednak aż nazbyt świadomi mizerii własnego losu. Autentyzm, z jakim Nowakowski opisuje środowisko i oddaje język swoich bohaterów, i szczególna wrażliwość na problemy egzystencjalne człowieka; to główne powody, dla których proza ta wciąż robi wrażenie
Ilość:

€ 9,90

Nowakowski Marek: NEKROPOLIS II. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 128. Format: 13×18cm. ISBN 978-83-247-0686-0. Ponad trzydzieści lat i dziesiątki anegdot obejmuje kolejny tom wspomnień znakomitego pisarza o peerelowskiej Warszawie, z życia ludzi i miejsc, których już nie ma. Od legendarnych poetów Staffa i Tuwima, przez aktorów, malarzy, „naszego dożywotniego premiera” Cyrankiewicza, po Izę Drabinę, weterankę stołecznych dansingów i „kulawego pasera” z bazaru Różyckiego. Od spelunek na Pradze po wykwintną kawiarnię hotelu „Europejski”... Autor bywał wszędzie: jednych tylko obserwował, innych poznał, z jeszcze innymi się przyjaźnił. I bardzo wiele pamięta...

Ilość:

€ 18,90

  Nowakowski Marek: SYJONIŚCI DO SYJAMU. Zapiski z lat 1967-1968. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 208. ISBN 978-83-247-1464-3. Znakomity pisarz powraca do PRL roku 1968. Na obraz czasów „spraw marcowych” składają się krótkie opowiadania, impresje i udramatyzowane scenki: poważne i liryczne, zabawne i poruszające. Kolejka do mięsnego komentuje z uznaniem ostatnie kazanie Kardynała. Motorniczy wyrzuca z tramwaju kobietę, głośno rozprawiającą o tym, że trzeba „mocniej lać studenciaków”. Inżynier denuncjuje dyrektora za żydowskie pochodzenie, by zająć jego miejsce... Nowakowski, przenikliwy obserwator codzienności, po mistrzowsku oddaje zarówno tragizm jak i absurd epoki
Ilość:

€ 12,90

 

Nowakowski Rafał: RDZA. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 272. Format: 12.5×20cm. ISBN 978-83-247-1056-0. Powieść science-fiction z akcją w Warszawie w roku 2056. Po wielkiej wojnie Polska jest prowincją Chin. Po rozlanej Wiśle pływają dżonki, mieszkańcy szukają zapomnienia w salonach rozrywki i tajnych palarniach opium. Adrian Górski, terapeuta uzależnień, dostaje niezwykłe zlecenie. Ma odnaleźć syna najpotężniejszego człowieka w mieście, pana Wanga. Chłopak – geniusz biochemii - zniknął, pozostawiając notes pełen dziwnych zapisków... Intrygująca wizja świata za pół wieku, w której „rzeczywistość to nie tyle labirynt, co raczej pajęczyna”

Ilość:

€ 12,90

Nurowska Maria: ANDERS. Wyd. W.A.B. Warszawa 2008. Str. 256. Oprawa twarda. Format: 12.3×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-289-2. Jakim człowiekiem był Władysław Anders? Polityk, generał, dla wielu wzór poświęcenia w imię najwyższych idei. Zwycięski wódz spod Monte Cassino, który w drodze przez sowieckie łagry wycierpiał tyle samo bólu i upokorzeń, co jego żołnierze. Czerwone maki i biały koń niosący generała nabrały już charakteru symboli. Z książki Marii Nurowskiej wyłania się także inne oblicze Andersa. Mężczyzny, któremu zabrakło odwagi, aby osobiście powiedzieć żonie, że po 25 latach wspólnego życia związał się z inną kobietą – artystką kabaretową w wieku ich córki. Przywódcy, którego plany nie zawsze były do końca przemyślane, co wielu jego podwładnych kosztowało życie. Polityka niezbyt dobrze znającego się na ludziach, o czym najdobitniej świadczy jego zaufanie do generała NKWD – Żukowa. Autorka nie odmawia Andersowi wielkości, nie tworzy jednak pomnika. Dokumentując biografię listami i wspomnieniami znających go osób, dąży do wydobycia prawdy o nim we wszystkich aspektach jego życia. Maria Nurowska wielokrotnie udowodniła w swoich powieściach, że potrafi przykuwać uwagę czytelnika. Także i tutaj wykorzystywana przez nią technika zmiany perspektywy nie tylko nie pozwala się znużyć, ale również nadaje książce wiarygodność

Ilość:

€ 19,90

  Nurowska Maria: PANNY I WDOWY tom 1. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 376. Oprawa twarda. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7414-356-1. Rok 1864. Klęska powstania styczniowego dla wielu jego uczestników oznacza konfiskatę majątku i wywózkę na Sybir. Za zesłanymi powstańcami podążają kobiety. Jedną z nich jest Ewelina, bogata ziemianka, pragnąca bez względu na okoliczności znaleźć się blisko ukochanego mężczyzny, Jana Darskiego. Nie powstrzymuje jej nawet rozpacz córki, dla której życie bez matki okaże się koszmarem. Ewelinie udaje się dotrzeć do Jana, a po śmierci męża bierze z Darskim ślub. Wkrótce jednak po serii dramatycznych wydarzeń wraca samotnie do kraju. Nowa, trzytomowa edycja głośnej sagi Marii Nurowskiej, przeniesionej na początku lat 90. na ekran kinowy i telewizyjny, obejmuje ponad sto lat polskiej historii. Losy sześciu kobiet z ziemiańskiej rodziny splatają się w powieści z losami kraju. Od upadku powstania styczniowego, niewoli i emigracji, przez II Rzeczpospolitą, okupację hitlerowską, komunizm, aż po „Solidarność”, stan wojenny i lata najnowsze towarzyszymy bohaterkom Nurowskiej, kobietom niezwykłym, które łączy siła charakteru, dramatyczna biografia i miłość do rodzinnej siedziby w Lechicach. Książki Marii Nurowskiej bez wątpienia wiele zawdzięczają fascynującej biografii ich autorki - wnuczki arystokraty, właściciela pałacu w Homlu, córki legionisty i żołnierki AK, późniejszej żarliwej komunistki, niezwykłej kobiety. Jej bohaterkami są kobiety nieprzeciętne, namiętne, wielkie miłośnice, którym nie są w stanie dotrzymać kroku ich partnerzy, uwikłani w politykę, w ideę, złamani ciśnieniem historii. Portal kultury polskiej www.culture.pl. Zarówno intryga, jak i tło psychologiczne powieści Marii Nurowskiej są jedyne w swoim rodzaju. Mamy do czynienia z rzadkim przypadkiem podwójnego sukcesu, literackiego i biograficznego. Jean-Maurice de Montremy, Le Figaro
Ilość:

€ 19,90

  Nurowska Maria: SPRAWA NINY S. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 296. Oprawa twarda. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-620-3. Radca prawny Jerzy Baran zostaje zastrzelony w swoim warszawskim mieszkaniu. Śledztwo prowadzi komisarz Zawadka, doświadczony policjant, wciąż szukający spełnienia zawodowego – zadania, które odmieni jego życie. Instynkt podpowiada mu, że taka sprawą będzie zabójstwo Jerzego B. Do zbrodni przyznaje się była konkubina denata, pisarka Nina S., jednak komisarz nie daje wiary jej wersji wydarzeń. Aby dotrzeć o prawdy, studiuje dziennik pisarki i zeznania jej córek bliźniaczek. Poznaje losy trzech kobiet. Ich pragnienia, lęki i skrywane od lat tajemnice. Wkracza do świata, w którym miłość splata się z podłością, a o uczucie i godność trzeba nieustannie walczyć. To świat, w którym za chwilę nieuwagi i nieostrożności płaci się wysoką cenę. Maria Nurowska po mistrzowsku nawiązuje do gatunku powieści kryminalnej, aby wygłosić pean na cześć miłości między matką a córkami, między siostrą a siostrą. Złemu światu mężczyzn przeciwstawia czuły i delikatny świat kobiet. Toksycznemu uczuciu – doznanie, które wyzwala. Bohaterowie Sprawy Niny S. to postaci tragiczne. Wtłoczone w tryby historii i niebezpiecznych namiętności
Ilość:

€ 18,90

  Odija Daniel: NIECH TO NIE BĘDZIE SEN. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 248. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-08-04285-4. Adam Nowak to niespełna czterdziestoletni pisarz, przeżywający kryzys twórczy. Porzucony przez spragnioną materialnego luksusu żonę i lekceważony przez synów, bohater książki Daniela Odiji Niech to nie będzie sen pocieszenia szuka na wsi. W samotnych, zakrapianych piwem lub nalewkami ojca porankach, popołudniach i wieczorach towarzyszą mu zjawy nieżyjących rodziców i brata oraz żony i synów, którzy go porzucili. Byłego autora przed obłędem ratują mieszkańcy książkowej „wioski”. Ich prosty, ale nie bezrefleksyjny styl życia okazuje się dla Adama zbawienną terapią. Mamy tu więc komendanta policji – prawdziwego szeryfa i rywalizującego z nim niepokornego „cowboya”, szefującego ochotniczej straży pożarnej, wyrzutka Mundka i silnego jak tur rzeźnika Misztala, których losy Odija, jako wytrawny portrecista tzw. Polski B, opisuje ze swadą i humorem
Ilość:

€ 12,90

Odojewski Włodzimierz: KATYŃ. Milczący niepokonani. Wyd. Twój Styl Warszawa 2007. Str. 214. Wyd. 3. Format: 11×19.5cm. ISBN 978-83-88371-63-0. Temat katyński pojawiał się w twórczości Odojewskiego w wielu wcześniejszych utworach. Po latach pisarz powraca do katyńskiej tragedii, tłumacząc to rażącym brakiem zainteresowania zmerkantylizowanego kraju (wyzwolonego już przecież przed przeszło dekadą z sowieckiej zależności) wobec bolesnych momentów własnej historii. Autor zwrócił także uwagę na wciąż błąkające się w piśmiennictwie postsowieckim kłamstwa na temat tego mordu, mimo oficjalnego przyznania Kremla w 90-tym roku do sprawstwa. „Katyń” Odojewskiego nie jest opowieścią o samym mordzie polskich jeńców, ale o jeszcze jednym kłamstwie z tym mordem związanym. O kłamstwie mało znanym, dziś niemal zapomnianym. Inspirującą główny wątek tej opowieści była bowiem historia autentycznej próby podjętej na przełomie lat 1945-46, zainscenizowania w Polsce procesu katyńskiego, mogącego, czy nawet mającego uprzedzić proces norymberski i udowodnić jednocześnie winę Niemców
Ilość:

€ 9,90

  Odojewski Włodzimierz: KWARANTANNA. Czytelnik Warszawa 2009. Str. 268. Wyd. 2. Format: 12×19.5 cm. ISBN 978-83-07-03196-5. Drugie, rozszerzone i poprawione wydanie tomu opowiadań, który ukazał się w „Czytelniku” w 1960 r., wzbogacone o kilka tekstów ze skonfiskowanego przez cenzurę pod koniec lat 50. zbioru „Codzienna ściana płaczu” i, jak pisze we wstępie Włodzimierz Odojewski, „kilka nowel zachowanych u mnie w teczce «nie do druku»„. Niektóre opowiadania dotyczą wojny i jej konsekwencji, o innych Odojewski mówi: „Druga połowa lat pięćdziesiątych to czas dość szybko zaostrzającej się cenzury. (...) Pisywałem więc nowele, które działy się wszędzie i nigdzie, w jakiejś jakby ponadczasowej i ponadgeograficznej przestrzeni, w snach, w chorobowej gorączce, pod narkozą, w malignie”. Takie alegoryczne utwory jak Syzyf, czyli bliski bogom czy Ahaswer pozwalają nam poznać mniej znane oblicze pisarstwa Odojewskiego
Ilość:

€ 16,90

  Odojewski Włodzimierz: W STEPIE, OSTACH I BURZANIE I INNE OPOWIADANIA. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 208. Format: 13×21.5cm. ISBN 978-83-247-1600-5. Pilnowałem wtedy w głębi stepu wielbłądów i na pewno nie były to jeszcze najgorsze czasy, tak że gdyby nie głód i samotność, więc właśnie gdyby nie ta piekielna samotność, może zostałbym tam nawet dłużej. Ale nie potrafiłem być tak całymi tygodniami bez kogokolwiek, do kogo można by otworzyć usta, dlatego porzuciłem którejś nocy nasz szałas i zbiegłem...
Ilość:

€ 14,90

 

Olbiński Rafał: 12 OPOWIADAŃ. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Str. 64. Oprawa twarda. Format: 24.5×30.5cm. ISBN 978-83-7469-593-0. Tylko nieliczni wiedzą, że Rafał Olbiński (malarz - jeden z nielicznych Polaków, którzy odnieśli spektakularny sukces w Nowy Jorku) pisze także opowiadania. „12 opowiadań” to zbiór nigdy dotąd niepublikowanych tekstów Olbińskiego, miniaturowych, bajkowych opowieści, nasyconych tym samym klimatem, z którego znane są obrazy artysty. Tu z możliwego wynika niemożliwe, a jawa i sen splatają się w jedną rzeczywistość. Wiele tych miniatur zaskakuje humorem, inne - gorzkim, choć zawsze poetyckim zakończeniem. Każde z opowiadań połączone jest z obrazem. Opowieść i ilustracja wzajem się komentują w tej pięknej książce. We wstępie autor wyjaśnia, że Olbiński pisarz był ilustratorem obrazów Olbińskiego malarza. Rafał Olbiński - jeden z najbardziej znanych polskich malarzy współczesnych. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1981 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jest autorem obrazów i grafik, twórcą plakatów. Za swoje prace otrzymał ponad 150 nagród, w tym międzynarodowego Oscara za Najbardziej Znaczący Plakat Roku. Jego prace zostały zakupione przez liczne galerie w USA, Europie i Japonii

Ilość:

€ 18,90

  Olszewski Michał: LOW TECH. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 244. Format: 12.3×19.6 cm. ISBN 978-83-08-04327-1. W mieście K. Doświadczony rewolucjonista M-ski jeszcze raz rusza na barykadę. Głosi swój radykalny manifest, wzywając do odrzucenia wszystkiego, co według niego zbędne...
Ilość:

€ 14,90

OPOWIADANIA SZKOLNE. Wyd. Prószyński i Ska Warszawa 2007. Str. 320. Format: 14.6×22.5cm. ISBN 978-83-7469-561-9. Osiemnaście opowiadań, w których nasi najpopularniejsi autorzy wspominają szkołę albo (niektórzy raczej na pewno) na jej temat fantazjują, to nie tylko świetna literatura, ale i znakomity stymulator pamięci. Naprawdę, nie trzeba czekać na dziesiątą, piętnastą, dwudziestą - hmm... trzydziestą! rocznicę matury, na kolejny zjazd naszej klasy. Wystarczy otworzyć tę książkę. Grażyna Bąkiewicz, Zbigniew Górniak, Katarzyna Grochola, Marek Harny, Manula Kalicka, Jarosław Klejnocki, Janusz Majewski, Irena Matuszkiewicz, Iwona Menzel, Zofia Mossakowska, Monika Mostowik, Daniel Odija, Ewa Ostrowska, Maciej Przepiera, Michał Rusinek, Izabela Sowa, Bartek Świderski, Antonina Turnau, Małgorzata Warda
Ilość:

€ 14,90

  Orbitowski Łukasz: ŚWIĘTY WROCŁAW. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 296. Format: 14.5×21 cm. ISBN 978-83-08-04306-6. Piewca tematyki osiedlowej powraca do korzeni. Tym razem w blokach nie zagnieździły się diabły ani duchy, a drugie osiedle. Urzeczeni mieszkańcy porzucają dotychczasowe życie, by oddać się demolowaniu własnych mieszkań - pod wielką płytą kryje się gorąca, czarna powierzchnia. Z każdym dniem na niezwykłym osiedlu przepada coraz więcej ludzi, mnożą się gapie, wyznawcy i badacze, szaleństwo ogarnia administrację i media. Święty Wrocław to horror-ballada o Polsce proroków, pielgrzymów i wariatów, o mieście pierwszych miłości, o wiośnie dziewięciu cudów, o zbliżającej się katastrofie. Święty Wrocławiu, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami…
Ilość:

€ 14,90

  Orłoś Kazimierz: LETNIK Z MIERZEI. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 152. Oprawa twarda. Format: 12.6×20.1 cm. ISBN 978-83-08-04276-2. Sugestywna, napisana ze świetnym stopniowaniem napięcia, głęboka powieść psychologiczna - historia człowieka, który u schyłku życia postanawia rozwikłać sprawę swojej młodzieńczej miłości, dotrzeć do bliskich wtedy ludzi, być może do… własnego dziecka, ale i do prawdy o sobie
Ilość:

€ 14,90

  Orzeszkowa Eliza : NAD NIEMNEM. Tomy 1-3. Opr. Józef Bachórz. Biblioteka Narodowa, seria I nr 292, Ossolineum Wrocław 2009. Str. 912. Wyd. 2. Oprawa twarda. ISBN 978-83-04-04337-4. Panorama polskiego społeczeństwa XIX-wiecznego na przykładzie dwóch środowisk: szlachty ziemiańskiej oraz szlacheckiego zaścianka. Jednym z głównych wątków jest intryga miłosna związana z postacią zubożałej szlachcianki Justyny Orzelskiej i Janka Bohatyrowicza pochodzącego ze szlachty zagrodowej. We wstępie Józef Bachórz ukazuje m.in. tradycję powstania 1863 r., kontrast dwóch kultur, dramaty pracy organicznej oraz temat małżeństwa i sytuacji kobiety
Ilość:

€ 24,90

  Pankowski Marian: BYŁA ŻYDÓWKA NIE MA ŻYDÓWKI. Wydawnictwo Krytyki Politycznej Warszawa 2008. Str. 68. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-610-0639-8. Najnowsza powieść Mariana Pankowskiego jest parabolą polsko-żydowskiego losu. Tytułowa ostatnia Żydówka z miasta N. zostaje zaproszona już po wojnie przez swoich rodaków z odległej „amerykańskiej krainy” na spektakl, którym mają być jej własne tragiczne losy. Opowiadając swoją historię, wraca do zapomnianej przeszłości i po raz kolejny zostaje przez nią uwięziona. Pankowski przywołuje cały wachlarz ludowych stereotypów antyżydowskich w postaci owadów, węży i bezwstydnych kotów, które nigdzie długo miejsca nie zagrzeją ze względu na rewolucyjne popędy. Na tym tle rozgrywa się odwieczna rywalizacja w cierpiętnictwie pomiędzy Polakami i Żydami, dziś dostrzeganym jedynie w szumnych debatach na temat pamięci i w patetycznych rocznicach, w czasie których ofiary są już tylko aktorami
Ilość:

€ 12,90

  Piasecki Sergiusz: ZAPISKI OFICERA ARMII CZERWONEJ. LTW Warszawa 2007. Str. 176. Wyd. 5. Format: 14.4×20.5cm. ISBN 83-88736-89-2. ...a ja zaraz na jego miejscu naszego kochanego WODZA i NAUCZYCIELA powiesiłem. Wieczorem zapaliłem ja przed portretem lampkę. Pięknie wyszło. Czerwone światło pełza po portrecie naszego czerwonego wodza proletariatu, a ja sobie siedzę w miękkim fotelu i czytam biografię Hitlera. Bardzo ucieszyłem się, gdy dowiedziałem się, że on był kiedyś malarzem pokojowym. To znaczy też proletariackiego pochodzenia jest - jak i nasz kochany towarzysz Stalin. A dale) dowiedziałem się. ze i on także u siebie w Germanii socjalizm wprowadził... Tak: życie jest piękne! Jak ten kochany, malarz Hitler i nasz OJCIEC Stalin razem wymalują świat na czerwono toż to będzie cudnie!
Ilość:

€ 9,90

 

Piątek Tomasz: PAŁAC OSTROGSKICH. ...Archipelagi..., Wyd. W.A.B. Warszawa 2008. Str. 312. Oprawa twarda. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-411-7. Nieopodal Pałacu Ostrogskich, w którego rozległych podziemiach ważyły się losy świata, jest zapuszczony park. W parku stoi ławeczka. Każdego, kto na niej siądzie, ogrania melancholijne szczęście. Jednak dostępu do ławki broni tajemniczy starszy pan... Tomasz Piątek, narrator i bohater Pałacu Ostrogskich, zna wiele podobnych historii. Przemierza Warszawę, splatając wspomnienia narkomana, absurdalne wizje i filozoficzne rozważania, mnoży wątki i dygresje. Bierze udział w potyczce polskich dresiarzy z włoskimi mafiosami, dzięki czemu poznaje Bandytów Idealnie Elastycznych. Omal nie ginie oblany płynnym plastikiem. Ale przede wszystkim słucha i opowiada. Pałac Ostrogskich to powieść z potencjałem rewolucyjnym. „Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby każdy petent próbował opowiedzieć przy okienku historię swojego życia – mówi autor. I dodaje: „Zdolność do słuchania i snucia opowieści jest magiczną szczepionką na prostactwo. A nasza polska rzeczywistość nie jest zbyt skomplikowana, tylko za prosta...”

Ilość:

€ 19,90

  Piątkowska Monika: KRAKOWSKA ŻAŁOBA. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 432. Wyd. 2. Oprawa twarda. Format: 12.3×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-703-3. Maurycy Opiłko, właściciel renomowanego zakładu fryzjerskiego, członek wielu stowarzyszeń, znany dobroczyńca i szanowany obywatel, człowiek obdarzony niezliczonymi cnotami oraz wyjątkowym talentem do nie zawsze czystych interesów, umiera po długiej i ciężkiej chorobie, by spocząć w zawczasu przygotowanym wystawnym grobowcu. Urszula, żona Maurycego, wysyła dwanaście identycznych telegramów do rodziny i odkrywa, że śmierć męża to dopiero początek nowego i interesującego okresu w jej życiu. Co zataił przed nią tak szanowany przez wszystkich mąż? Czym tak naprawdę było ich długie i pozornie szczęśliwe pożycie?
W swojej debiutanckiej powieści, której akcja obejmuje niemal całe ubiegłe stulecie miasta Krakowa, Monika Piątkowska w sposób pełen subtelnego humoru i psychologicznej przenikliwości zagląda do mieszczańskich wnętrz i dusz ich mieszkańców, ukazując tajone ambicje i grzeszki, skrywane latami uczucia i splecione z historią rodzinne dramaty
Ilość:

€ 16,90

  Piątkowska Monika: NIKCZEMNE HISTORIE. Wyd. W.A.B. Warszawa 2009. Str. 344. Oprawa twarda. Format: 12.3×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-671-5. Nazistowski literat i jego francuski biograf, który odkrywa prawdę o nikczemnej przeszłości pisarza. Wiedeński złodziej planujący zabójstwo króla dzielnicy. Przybyły w połowie dziewiętnastego wieku do Nowego Jorku irlandzki wieśniak, marzący jedynie o uczciwym życiu. Agent carskiej Ochrany, ucieleśnienie zdrady. Dwanaście opowiadań Moniki Piątkowskiej to dwanaście podróży w głąb ludzkich umysłów. Bohaterowie Nikczemnych historii pochodzą z różnych epok i środowisk, ale pod jednym względem są do siebie podobni – dopuścili się zbrodni i muszą teraz zmierzyć się z prawdą o samych sobie. Pojęcie zbrodni, którym posługuje się Piątkowska, nie mieści się w definicji zawartej w prawie karnym. Owszem, w Nikczemnych historiach mówi się o przestępstwach kryminalnych, ale także o gwałcie na własnej pamięci i grzechu ślepoty. Zbrodnia, zdaje się mówić autorka, to doświadczenie powszechne, wpisane w każdy ludzki los. Nie, nie wyjawię, co się stało tamtego ranka, niech każdy domyśli się tego sam: to, co nosi w sobie, ukryte pragnienia i prawdziwa natura, podsuną mu jego własną odpowiedź – tak kończy swoje wyznanie bohater jednego z opowiadań. Zdania te mogą być mottem dla całej książki
Ilość:

€ 16,90

Pilch Jerzy: MARSZ POLONIA. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 192. Oprawa twarda. Format: 13×20cm. ISBN 978-83-247-1161-1. Nowa powieść Jerzego Pilcha oszałamia rozbuchaną wyobraźnią jak ze wspaniałego snu, nie tracąc nic z ironii, humoru, pikanterii i ostrości spojrzenia, za jakie uwielbiają go fani. Bal u niejakiego Bezetznego - słynnego rozpustnika i prześmiewcy, znanego wszystkim Polakom - na jaki trafia narrator - jest balem arcypolskim. Romantyzm miesza sie z tu cyrkiem, martyrologia ze sportem, a komunizm z seksem. jest dzień szczególny: 52 urodziny bohatera i zarazem „dzień Wojska Polskiego i Niebieskiego, dzień Wniebowzięcia Matki Boskiej Sianokosów”. W taki dzień wszystko jest możliwe i coś strasznego, niczym w „Weselu”, wisi w powietrzu. Zdumiewająca książka o nas, naszych świętościach i paranojach, o skutkach abstynencji generała, o dzisiejszej emigracji i oczywiście o kobietach. O tym ,że „wszystko w Polsce jest możliwe - nawet zmiany na lepsze”

Ilość:

€ 16,90

  Pilch Jerzy: POCIĄG DO ŻYCIA WIECZNEGO. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 320. Format: 12.5×20cm. ISBN 83-247-0720-4. Zbiór felietonów jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich. Cięty dowcip, humor, ironia, aktualność poruszanych kwestii. Teksty drukowane w „Polityce” i „Dzienniku”. W swych felietonach Jerzy Pilch kontynuuje najlepsze tradycje gatunku, łącząc celne obserwacje obyczajowe i wielką erudycję z inteligencją i perfekcyjnym warsztatem. Niemal pełen opis współczesnej Polski z jej absurdami, kulturą, codziennym życiem i polityką
Ilość:

€ 14,90

 

Pilch Jerzy: SPIS CUDZOŁOŻNIC. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 214. Format: 12.1×19.7cm. ISBN 978-83-08-04233-5. Groteskowa opowieść, której bohaterem jest Gustaw, intelektualista, niespełniony pisarz, wielbiciel i piewca kobiecych wdzięków, oprowadzający szwedzkiego gościa po Krakowie. Zmuszony występować w roli przewodnika po historycznych pamiątkach i nonsensach rzeczywistości połowy lat osiemdziesiątych próbuje jak „najpiękniej” zaprezentować to, co w Polsce i w Polakach najlepsze. Wycieczkę po narodowej mitologii, miejscach bohaterskich czynów urozmaica albańskim koniakiem i opowieściami o swych miłosnych podbojach

Ilość:

€ 16,90

 

Pilch Jerzy: TEZY O GŁUPOCIE PICIU I UMIERANIU. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 243. Format: 12.1×19.7cm. ISBN 978-83-08-04232-8. „Tezy o głupocie, piciu i umieraniu” Jerzego Pilcha - książka, która w 1998 roku znalazła się w siódemce książek nominowanych do literackiej Nagrody Nike - czyli - obraz polskiej rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych - portrety znanych ludzi - pisarzy, polityków, dziennikarzy (m.in. Jerofiejewa, Brodskiego, K. Kieślowskiego, S. Czycza, Stanisława Pyjasa, L. Stommy, D. Passenta, M. Brandysa, W. Pawlaka, J. Oleksego, L. Wałęsy) - drastyczne sceny z życia towarzyskiego ( z udziałem K. Nosowskiej, C. Schiffer, J. Kwaśniewskiej) - wydarzenia z pierwszych stron gazet - epickie opowieści, anegdotyczne wspomnienia, ironiczno-filozoficzne gawędy Pilch uwodzi w tej książce czytelnika tym wszystkim, do czego przyzwyczaił odbiorców swojej prozy

Ilość:

€ 16,90

  Pilch Jerzy: TYSIĄC SPOKOJNYCH MIAST. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 196. Format: 12.4×19.7 cm. ISBN 978-83-08-04329-5. W połowie lata 1963 roku pan Józef Trąba oraz ojciec narratora powieści, chłopca Jerzyka, postanowili zabić I sekretarza PZPR Władysława Gomułkę. Szybko dowiaduje się o tym pomyśle miejscowy milicjant, komendant Jeremiasz, a także cała wspólnota ewangelicka poddająca ów pomysł publicznej dyspucie. Narzędziem zbrodni jest chińska kusza, zajmują pozycję naprzeciw okna mieszkania Gomułki i wypuszczają strzałę... Entuzjastycznie przyjęta przez krytykę powieść Mistrza Pierwszego Akapitu - Jerzego Pilcha
Ilość:

€ 16,90

  Pilch Jerzy: WYZNANIA TWÓRCY POKĄTNEJ LITERATURY EROTYCZNEJ. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 216. ISBN 978-83-08-04328-8
Ilość:

€ 16,90

  Pilipiuk Andrzej: CZAROWNIK IWANOW. Fabryka słów 2009. Str. 240. Wyd. 5. Format: 11×17.5 cm. ISBN 978-83-7574-189-6. Zakład pogrzebowy „Radość”. Teściowe 10% zniżki. Sprzedam kolekcję paszportów WNP, legitymację KGB. Masz problem z ocenami? Zadzwoń, prosić Saszę. Tanie wędliny oferuje firma lisów
Ilość:

€ 8,90

 

Pilipiuk Andrzej: OKO JELENIA. Srebrna Łania z Visby. Fabryka Słów 2008. Str. 368. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7574-016-5. Witaj w świecie, z którego tak blisko do… piachu. Wyobraź sobie, że dziś znaczy przed wiekami, a doczekanie jutra graniczy z cudem... Norwegia A.D. 1559 to czasy zabójcze dla trojga współczesnych Ziemian. W dniu zagłady, ratując skórę, oddali się w niewolę mrocznego strażnika pamięci Kosmosu. Przed nimi straceńcza misja pod nadzorem bezwzględnego kapo, kombinacji futrzaka z maszyną. Swoją misję mają hanzeatyccy kupcy, których drogi krzyżują się ze ścieżkami naszych bohaterów. Bo „Oko” to nie tylko wielotomowa, ale też wielowątkowa i wielopiętrowa opowieść z widokiem na Wszechświat. Jak to u Pilipiuka – karuzela charakterów, epok, losów, a i tak to nasze mózgi okazują się największą tajemnicą. Nawet wygrzebane z czaszki. Zapinamy pasy. Biuro Podróży Pilipiuk Travel zaprasza na kolejną wyprawę w czasie i przestrzeni. W programie: survival na lądzie i morzu, akcja do utraty tchu

Ilość:

€ 14,90

  Pilipiuk Andrzej: RZEŹNIK DRZEW. Fabryka słów 2009. Str. 488. Format: 12×19.5 cm. ISBN 978-83-7574-079-0. Samo mięcho, dwanaście fachowo sprawionych opowiadań w trzeciej autorskiej antologii Wielkiego Grafomana. Przetrącony kręgosłup ziemskiej cywilizacji. Terroryści. Rewolucjoniści. Łowcy zombiaków. Pokrzyżowane szyki. Mroczne śledztwa. Ci wspaniali Kozacy. Widokówka z Petersburga. Szczypta PRL-u. Trochę po chińskiemu… Trzeszczące granice światów. I spotkanie ze starym znajomym, doktorem Skórzewskim. Jak to u Pilipiuka: zaskakujące koncepty, solidna porcja grozy i humoru. Słowem, wióry lecą.
Ilość:

€ 16,90

  Piwkowska Anna: FARBIARKA. Wyd. Znak Kraków 2009. Str. 48. ISBN 978-83-240-1185-8. Kim jest Farbiarka? Jakie miesza farby przy akompaniamencie cykad w południową noc? Anna Piwkowska opowiada historie zwyczajne i tajemnicze, które zdarzają się w świecie bogów, ludzi, zwierząt i kwiatów unoszonych przez czas. W świecie, któremu przemijanie nie odbiera sensu ani piękna, przeciwnie, czyni go tym bardziej godnym zachwytu i pożądania.
„Czytając te piękne, zmysłowe wiersze, wyraźnie poczułem, że poezja jest rodzaju żeńskiego. Już dawno żadna kobieta nie podobała mi się tak bardzo.”
Jerzy Illg
Ilość:

€ 9,90

  Piwkowska Anna: ŚLAD ŁYŻWY. Twój Styl Warszawa 2007. Str. 136. Format: 13.8×20.5cm. ISBN 83-7163-600-4. Ślad łyżwy to proza liryczna na wątkach biograficznych Georga Trakla – największego, oprócz Rilkego, niemieckojęzycznego poety - napisana poetyckim i malarskim językiem. Anna Piwkowska, poetka, użyła interesującego zabiegu stylistycznego pisząc swoją pierwszą powieść - liryczność połączyła z racjonalizmem psychologicznym, przez co powieść zyskała na drapieżności i trudno jednoznacznie zaklasyfikować ją do jednego gatunku literackiego. Ślad łyżwy jest prozą pełną ekspresji. Pomysł tej książki rodził się podczas czytania wierszy wielkiego austriackiego poety Georga Trakla, a także uważnego studiowania rodzinnych fotografii poety. Oglądałam je w Salzburgu, w domu Trakla, gdzie znajduje się muzeum jego imienia. Próbuję opowiedzieć pewną historię. O próbach radzenia sobie z życiem i ze śmiercią poprzez sztukę i miłość. A więc historię o czymś niemożliwym. Prawdziwą i nieprawdziwą jednocześnie
Ilość:

€ 12,90

  Plebanek Grażyna: PRZYSTUPA. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 400. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7414-345-5. Powieść łotrzykowska o młodziutkiej Polce, która w poszukiwaniu pracy wyrusza w świat. Los rzuca ją najpierw do Warszawy, potem do Sztokholmu, gdzie wplątana w bójkę portową, podejrzana o zabójstwo i ścigana listem gończym przez niedoszłą kochankę obserwuje życie ludzi, u których zatrudnia się jako sprzątaczka. Milcząca obecność tytułowej bohaterki uruchamia lawinę wydarzeń, wydobywa na jaw mroczne tajemnice, uwalnia skrajne emocje, które w końcu doprowadzają do zbrodni. Oczami tej dziewczyny oglądamy życie polskich katolików, szwedzkich protestantów, ateistów, miłośników natury, zdeklarowanych kosmopolitów i beznarodowców szukających korzeni i tradycji. Z perspektywy „kosza na śmieci” przyglądamy się zwyczajom i nietypowym ciągotom seksualnym, przemocy i namiętnościom, pragnieniu władzy i obsesji robienia kariery, wzlotom i upadkom ludzi zarówno sławnych, jak i zwyczajnych, temu, co w „typowych” domach skrywa się pod powierzchnią „normalności”. Przygody sprzątaczki pakującej się w życiowe tarapaty po obu stronach Bałtyku to opowiedziana z ironicznym dystansem pikareska, która doprowadzi bohaterkę do samej siebie
Ilość:

€ 18,90

 

Potocki Jan: RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE. Vesper 2007. Str. 640. Format: 14×20.6cm. ISBN 978-83-601-5942-2. Rękopis znaleziony w Saragossie to fantastyczna, pełna przygód i zagadek opowieść, która zagarnia czytelnika w swój niesamowity, nieco mroczny świat. Wstępujemy na teren przypominający Księgę tysiąca i jednej nocy: egzotyczną krainę innych kultur, obcych obyczajów, nieznanych obrzędów, wreszcie – magii, która z jednej strony znajduje swe racjonalne wytłumaczenie, z drugiej pozostaje nieustającą tajemnicą. Akcja Rękopisu… rozgrywa się w ciągu 66 dni w hiszpańskiej Andaluzji. […] Jednak ten, kto szukałby w tej książce obrazu Hiszpanii z czasów Filipa V Burbona, rozczaruje się srodze. Historia Alfonsa von Wordena, mająca swój początek w dolinie Los Hermanom, toczy się w gruncie rzeczy w przestrzeni baśniowej, zawieszającej prawa czasu i miejsca. […] dla jednych Rękopis… to arcydzieło epoki rozumu, dla innych – typowy tekst preromantyczny, dla jeszcze innych: prekursorska powieść fantastyczna. Powieść znikąd? Być może… I na tym polega Twoja szansa, Czytelniku. Bo oto Rękopis… może stać się po prostu Twoją Ulubioną Powieścią

Ilość:

€ 14,90

  Poświatowska Halina: OPOWIEŚĆ DLA PRZYJACIELA. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 268. Oprawa twarda. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-08-04275-5. Od Opowieści dla przyjaciela powinni zacząć lekturę ci, którzy Poświatowskiej dotąd nie czytali albo nie zdążyli polubić jej poezji. Opowieść została napisana w formie wyznania do konkretnej osoby, ale jest właściwie listem do czytelników
Ilość:

€ 14,90

 

Raduńska Sonia: KARTKI Z BIAŁEGO ZESZYTU. Seria z miotłą, W.A.B. Warszawa 2008. Str. 184. Format: 12.3×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-381-3. Od kilku lat w górnej szufladzie mojego biurka leży biały zeszyt. Często wyjmuję go stamtąd i coś zapisuję. Co kilka miesięcy zapisany zeszyt odkładam na półkę, a do szuflady wkładam nowy. Z kilkunastu zeszytów powstała książka. Nadal piszę. Kartki z białego zeszytu to dziennik intymny dojrzałej kobiety. Zawiera wpisy, które Sonia Raduńska publikowała na łamach miesięcznika „Zwierciadło”. Bohaterka felietonów i zarazem ich autorka - podchodzi do życia refleksyjnie, z wielką szczerością opisuje swoje emocje, zarówno te wywołane samotnością, rozstaniem z najbliższymi, rezygnacją z pracy, jak i te związane z ulubioną muzyką, przeczytanymi książkami, zaprzyjaźnionymi zwierzętami. Lekcje jogi, spotkania z kółkiem podobnych do siebie kobiet, wizyta w agencji matrymonialnej - każdy dzień podsuwa nowe tematy do rozmyślań. Z Kartek przebija głębokie przekonanie, że życie należy smakować, wolno i z radością, zgodnie z mottem otwierającym jeden z felietonów, a zaczerpniętym z Agathy Christie: „Nie ma w życiu nic wspanialszego niż mieć czas”

Ilość:

€ 14,90

  Rakusa Monika: 39,9. Wyd. W.A.B. Warszawa 2008. Str. 216. Format: 12.3×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-389-9. Bycie kobietą to skomplikowana sprawa. Bohaterka 39,9 ma blisko czterdzieści lat, nieposkładane myśli, zbyt idealnego drugiego męża i wiele nierealistycznych pomysłów na dalsze życie. Jak stworzyć się na nowo, kiedy rodzinna żydowska trauma daje o sobie znać na każdym kroku, chwile niewiary stają w jawnej sprzeczności z przygotowywaniem na Wielkanoc góry mazurków, a w odnalezieniu sensu nie pomagają ani psychoterapie, ani próby odmładzania się poprzez dietę, SPA czy flirt? Monika Rakusa w swoim niby-dzienniku z niezwykłą szczerością i autoironią opowiada o kobiecie w kryzysie. Odważnie splata własne doświadczenie z fikcją, z przymrużeniem oka wypunktowuje nasze wady narodowe i drobne grzeszki swoich bohaterów. Powieść napisana w gorączce, którą łatwo się zarazić
Ilość:

€ 14,90

  Redliński Edward: AWANS. Prószyński i S-ka Warszawa 2007. Str. 104. Oprawa twarda. Format: 14.7×20.8cm. ISBN 83-7469-463-6. Wyznaję bezwstydnie: po trzydziestu trzech latach, robiąc korektę, przeczytałem „Awans” młodego, trzydziestotrzyletniego Redlińskiego ze szczerym rozbawieniem i – z zazdrością. Zazdroszczę mu dzisiaj nie tyle poczucia humoru i sarkazmu, ile ukrytego optymizmu. Choć dzisiejsze przemiany są komiczniejsze, a idee i urojenia bardziej groteskowe niż tamte, peerelowskie – ni „Transformejszen”, ni „Telefrenia” starego Redlińskiego nie dorównują pod tym względem „Awansowi”. Czyżby optymizm był pochodną naiwności? Na szczęście przeżywam drugą młodość i drugą naiwność…
Edward Redliński (ur. 1940 r.) – prozaik, dramaturg, scenarzysta, a kiedyś reporter. Autor słynnej „Konopielki”. Laureat wielu nagród, m. in. Fundacji Kościelskich, trzykrotnie Nagrody im. Piętaka i Nagrody im. Iwaszkiewicza (2006). Zasadą jego twórczości jest, by żaden kolejny utwór nie powtarzał poprzedniego ni tematem, ni formą. W jego dorobku są reportaże – „Ja w nerwowej sprawie”, „Zgrzyt”; proza – „Listy z Rabarbaru”, „Konopielka”, „Awans”, „Nikiformy”, „Dolorado”, „Szczurojorczycy”, „Krfotok”, „Transformejszen”, „Telefrenia”, „Bumtarara”; sztuki – „Awans”, „Jubileusz”, „Wcześniak”, „Pustaki”, „Cud na Greenpoincie”, „Grzeszny żywot Matki Polki w grzesznych czasach”
Ilość:

€ 9,90

  Redliński Edward: BZIK PREZYDENCKI. Prószyński i Ska Warszawa 2008. Str. 144. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7469-893-1. Błyskotliwa satyra na ślepą miłość Polaków do USA! Żywo i dowcipnie rozpisany dialog między mężem i żoną w sytuacji przedprokreacyjnej. Miejsce akcji: sypialnia w ogromnym apartamencie na elitarnym, strzeżonym osiedlu. Miasto: Hetmańsk. Mąż: Jakub Jimmy Dąbrowski, żona: Jadwiga. Mąż od kilku lat mieszka i pracuje w USA, gdzie dopadł go tzw. bzik prezydencki – marzy o tym, by jego syn został prezydentem Stanów Zjednoczonych, jednak zgodnie z literą prawa przyszły władca imperium nie może urodzić się poza jego granicami. Dlatego też mąż przed aktem prokreacyjnym namawia żonę do wyjazdu. W trakcie łóżkowych negocjacji Jadwiga również ulega prezydenckiemu szaleństwu – kobieca intuicja jednak podpowiada jej rozwiązanie dla niej dużo korzystniejsze. We wszystko to zamieszani są jeszcze prywatni detektywi, cała plejada byłych prezydentów USA oraz Raymond Chandler…
Ilość:

€ 9,90

Redliński Edward: KONOPIELKA. Prószyński i Ska Warszawa 2008. Str. 184. Format: 12.5×19.4 cm. ISBN 978-83-7469-845-0. Konopielka to znakomita komedia obyczajowa - mistrzowski zapis konfrontacji mentalności polskiej wsi z cywilizacją miasta
Ilość:

€ 8,90

  Rudnicki Adolf: OPOWIADANIA WYBRANE. Opracowanie  Józef Wróbel. Biblioteka Narodowa seria I nr 313, Ossolineum Wrocław 2009. Str. 380. Oprawa twarda. Format: 12×17cm. ISBN 978-83-04-04943-7. Twórczość Rudnickiego ukazuje przenikanie tradycji i kultury żydowskiej, zarówno religijnej, jak i świeckiej do rodzimej literatury. Jest także świadectwem ocalonego z Holokaustu. Autor wstępu omawia fenomen tożsamości polsko-żydowskiej na podstawie biografii Rudnickiego oraz ukazuje poszczególne etapy twórczości tego pisarza. Zbiór zawiera utwory: Kartka znaleziona pod murem straceń, Piękna sztuka pisania, Wielki Stefan Konecki, Niekochana, Ginący Daniel, Czysty nurt, Wniebowstąpienie, Stara ściana, Lew świętej soboty, Uderzaj!, Ja, strudel, Ofiarowanie Izaaka, Panie, jeśli Ci jestem potrzebny właśnie taki...
Ilość:

€ 16,90

  Rudnicki Janusz: CHODŹCIE IDZIEMY. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 192. Oprawa twarda. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7414-282-3. Jest rok 1995. W jednym z gdańskich wieżowców wybucha gaz. Czterej pozbawieni dachu nad głową lokatorzy i polski pisarz, który w tym samym dniu wrócił na stałe do kraju, z Niemiec, postanawiają udać się w podróż do Niemiec. Dołączają do grupy robotników przymusowych z okresu drugiej wojny światowej, mających zamiar wymóc na niemieckich władzach podwyżkę odszkodowań. Droga tej groteskowej procesji pełna jest wybojów. Aresztowanie na granicy, wypadek drogowy, okradanie zwłok ofiar alianckich nalotów, strzały niemieckich saperów w polskim konsulacie i bomba niewypał, której rozbrajanie powoduje gigantyczny korek, to tylko niektóre z ich przygód. W Chodźcie, idziemy Rudnicki nie po raz pierwszy objawia się jako mistrz groteski i czarnego humoru. Jego książka to konglomerat gatunków, powieść pikarejska łączy się tu z dramatem i kroniką wydarzeń. Głównym bohaterem, a zarazem narratorem Chodźcie, idziemy jest postać dobrze znana czytelnikom Prudnickiego, polski pisarz, emigrant-nieemigrant, kpiarz i niestrudzony prześladowca tzw. polskich problemów. To literatura przesiąknięta duchem karnawału, szalona i oczyszczająca
Ilość:

€ 18,90

  Rudowski Krzysztof: PUNKT OBSERWACYJNY. słowo/obraz terytoria Gdańsk 2008. Str. 152. Oprawa twarda. Format: 14.3×20.2 cm. ISBN 978-83-7453-884-8. Bohaterem Punktu obserwacyjnego jest współczesne miasto i uwięziony w nim człowiek, który szuka drogi wyjścia z wrogiego labiryntu ulic
Ilość:

€ 14,90

  Rychter Bartłomiej: KURS DO GENEWY. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 456. Format: 16×24cm. ISBN 83-7414-276-2. Kraków, letnia deszczowa noc. Na tylnym siedzeniu taksówki Tomasza Bartela, stroniącego od kłopotów trzydziestoparolatka o szarej twarzy, siada młoda dziewczyna z plecakiem. Wszystko wskazuje na to, że taksówkarza czeka rutynowy kurs. Wkrótce jednak w lusterku pojawiają się światła innego samochodu. Dziewczyna najwyraźniej chce uniknąć spotkania z jego pasażerami i proponuje podwójną stawkę za zgubienie auta. Bartel, ku własnemu zaskoczeniu, podejmuje grę… Nie wie, że jego stary mercedes jest teraz być może najcenniejszym autem na świecie. I że historia, w którą się wplątał, zaczęła się bardzo dawno temu. Kraków, Praga, Berlin i Genewa. Szpiedzy, gangsterzy, antykwariusze i bankowcy. Dwie wyjątkowe kobiety i mężczyźni, którzy nie potrafią dotrzymać im kroku. Taksówkarz to znakomita powieść sensacyjna z wątkiem historycznym. Bartłomiej Rychter debiutuje książką, jakiej nie powstydziliby się mistrzowie gatunku
Ilość:

€ 19,90

  Rylski Eustachy: CZŁOWIEK W CIENIU. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 136. Oprawa twarda. Format: 12.5×20cm. ISBN 83-247-0827-8. Początek lat dziewięćdziesiątych. Trzydziestokilkuletni warszawski notariusz odbywa wakacyjną wołżańską podróż. Jest gruntownie znudzony życiem i pracą. Wolny od wszelkich więzów - socjalnych, rodzinnych, uczuciowych, nieuznający żadnej poprawności politycznej ani ideowej - wiedzie egzystencję outsidera. Zblazowany rozpoczyna przygodę z własną wyobraźnią mistyfikując banalną rzeczywistość
Ilość:

€ 9,90

  Rylski Eustachy: WYSPA. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 240. Oprawa twarda. Format: 13×21.4cm. ISBN 83-247-0558-9. Nowe, współczesne opowiadania autora „Warunku”. Trzymająca w napięciu fabuła, zaskakujące relacje międzyludzkie, analiza motywów naszych zachowań i sensu dokonywanych wyborów. Trzy nowe, większe opowiadania (Jak granit, Dworski zapach, Wyspa) i jedno publikowane wcześniej (Dziewczynka z hotelu Excelsior), połączone morzem w tle. Bohaterowie – dziewczyna z prowincji szukająca szczęścia, niepokorny ksiądz-playboy, sędziwy pisarz-emigrant czy enigmatyczny wczasowicz – postawieni w niecodziennych, często ekstremalnych sytuacjach, muszą stawić czoła rzeczywistości i własnym charakterom
Ilość:

€ 14,90

  Rzewuski Henryk: PAMIĄTKI SOPLICY. Ossolineum Wrocław 2009. Str. 468. Wyd. 3. Format: 13×19 cm. ISBN 978-83-04-04970-3. Opowieści „prawdziwego” szlachcica oddają doskonale sposób myślenia, styl życia i obyczaje prowincjonalnej szlachty Rzeczypospolitej. Zachwycają plastyką opisu, rysują barwne obrazki z życia awanturników „szablą robiących”
Ilość:

€ 12,90

 

Sakowicz Krystyna: KSIĘGA OCALONYCH SNÓW. Format 2008. Str. 174. Format: 17.8×18cm. ISBN 978-83-608-8112-5. To bez wątpienia najlepsza książka tej edycji. Esej, poemat i powieść zarazem. Wspaniała erudycja wtopiona idealnie w eseje o Blixen, Niżyńskim, Lechoniu, Roericku i Dąbrowskiej. Wszystko przez pryzmat snów i śnienia; wielkie przeżycie. Bohdan Zadura
Fikcyjny świat, jaki stworzyła Krystyna Sakowicz w Księdze ocalonych snów jest deskrypcją archetypowego snu o poszukiwaniu czegoś, co się utraciło, jak również o nadziei na poznanie nieznanego. Przedstawione, zbliżone do mitów opowieści, same w sobie stają się egzegezą życia, zaś różnorodność interpretacji wskazuje na uniwersalność tego przekazu. Czytelnik zyskuje dzięki temu możliwość zupełnie nowego odbioru rzeczywistości.
Autorka poetyckością swoich opisów daje do rozumienia, że sny mogą być przeżywane także w życiu realnym. Miejsca powstają wciąż od nowa, uczucia żyją własnym życiem, zaś czas płynie kilkoma strumieniami. Nasilenie tropów poetyckich pozwala odbiorcy wejść w świat metafizyczny. Stworzono tu zbliżone do sennych marzeń nadrealne krainy, w których są i lęki, i tęsknota, i piękno. To historia ludzi, których sny są korytarzem do innego wymiaru. Danuta Miłosz

Ilość:

€ 14,90

  Sandauer Artur: PROZA. Wyd. Muza Warszawa 2009. Str. 224. Format: 20.5×14.5 cm. ISBN 978-83-7495-687-1. Artur Sandauer (1913-1989), krytyk literacki, eseista, tłumacz, z wykształcenia filolog klasyczny. Podczas wojny w rodzinnym Samborze koło Lwowa; po wkroczeniu wojsk niemieckich uwięziony w getcie, skąd uciekł w 1943 roku. Swoje przeżycia z samborskiego getta opisał w zbiorze opowiadań Śmierć liberała (wyd. „Książka” 1946), w której przedstawił także, w sposób groteskowy, portrety ludzi ze środowiska inteligencji żydowskiej, ich losy i postawę w czasach eksterminacji hitlerowskiej. Myśl przewodnia tej książki jest taka, że w tamtych tragicznych czasach zarówno neutralność, jak i próba układania się z okupantem prowadzą do śmierci bądź hańby; jedyna właściwa droga to droga walki. Z podobnych doświadczeń wyrosła jego druga książka prozatorska, Zapiski z martwego miasta (wyd. Czytelnik 1963), która oryginalnie łączy analityczną autobiografię z imaginacyjną parabiografią. Jest to analiza człowieka niejako zawieszonego między polskością i żydowskością, które czasem są całkowitym swoim przeciwieństwem, ale także występują między nimi podobieństwa
Ilość:

€ 14,90

 

Sapkowski Andrzej: TRYLOGIA HUSYCKA 1 - 3. Supernowa Warszawa 2007. Str. 1744. Oprawa twarda. Format: 14×20cm. ISBN 978-83-7054-199-6. Trylogia husycka to cykl historyczno-fantastycznym o wojnach husyckich, akcja którego toczy się w piętnastym wieku na terenie Czech, Moraw, Śląska, Węgier, ówczesnej Polski i Niemiec. Sapkowski w niepowtarzalnym stylu opisuje okrucieństwo wojny, zwłaszcza bratobójczej, i piętnuje nietolerancję religijną. W swojej powieści stworzył szereg barwnych postaci, którym przyszło żyć i zachować przyzwoitość w czasach pogardy. Główny bohater, Reynevan z Bielawy, medyk, romantyczny kochanek i z konieczności husycki szpieg, określa sam siebie jako Ślązaka. Nie Czecha ani Niemca, ani tym bardziej Polaka, choć biegle posługuje się językami wszystkich tych nacji i dzieli ludzi według kryteriów moralnych, a nie narodowościowych. Studiował w Pradze, ale w trakcie swych rozlicznych peregrynacji odwiedził wiele czeskich i śląskich miast i miasteczek. Miejsca owe opisał Sapkowski z niezwykłym pietyzmem: średniowieczne Praga i Wrocław pod jego piórem wprost tętnią życiem. Wieloletnia, wręcz benedyktyńska kwerenda historyczna, jaką przeprowadził autor LUX PERPETUY, została doceniona przez czeskich czytelników i recenzentów; pojawiły się nawet głosy, że szkoda, iż dopiero Polak stworzył tak zapierający dech swym rozmachem, obiektywizmem i historyczną rzetelnością cykl powieści o jednym z najbardziej przełomowych rozdziałów ich dziejów. Wielkość tego historiozofizycznego nurtu prozy dostrzeżono także w Rosji, na Ukrainie, Litwie czy Słowacji. Dwa pierwsze tomy cyklu o husytach ukazały się w Niemczech (nakładem prestiżowego monachijskiego wydawnictwa DTV, w perfekcyjnym tłumaczeniu p. Barbary Samborskiej) i odniosły duży sukces; już wkrótce zostanie opublikowana tam LUX PERPETUA. „Wdzięczną zabawę archaizmami doprowadził do perfekcji, a w dziedzinie dialogów nie widzę dziś w Polsce nikogo, kto mógłby się z nim równać. Życzę takiego warsztatu finalistom Nike.– Zygmunt Miłoszewski „Newsweek” „To jedyny pisarz obdarzony dziś u nas takim epickim rozmachem. Rozmachem - dodajmy imponującym i bezpretensjonalnym.” Mariusz Czubaj „Polityka” „Powieści Sapkowskiego nie da się spokojnie przeczytać. Ją się pochłania bez wytchnienia. Aż do końca.” Tomasz Lada „Życie Warszawy”

Ilość:

€ 69,90

 

Shuty Sławomir: RUCHY. Archipelagi, Wyd. W.A.B. Warszawa 2008. Str. 264. Oprawa twarda. Format: 12.3×19.5 cm. ISBN 978-83-7414-404-9. Nowa książka laureata Paszportu „Polityki” 2004. Powieść, w której metafizyczny dramat splata się z groteskowym zapisem delirycznych wizji i pijackich opowieści, czas się rozgałęzia, tożsamości mnożą, a fabuła grzęźnie w obłędzie jak w galarecie. Miasto widziane z okna sprawia wrażenie tandetnej makiety. W centrum lokal taneczno-rozrywkowy oraz park, zwany laskiem, gdzie podejrzane indywidua, „wiedzione mrocznym instynktem swojego zboczeństwa”, przychodzą w sobie tylko wiadomych celach. W tej rzeczywistości ludzie poruszają się chaotycznie niczym pierwotniaki w kropli brudnej cieczy. Ich życie składa się z bezsensownych Ruchów – wieczorne nakładanie makijażu, pijaństwo, tańce godowe, obłapywanie się w ubikacji, plotki, dyszenie przez telefon, kopulacja, masturbacja, fałszywe uśmiechy i infantylne marzenia. Jednak któregoś dnia rzeczywistość rozkleja się na łączach – a przez szczeliny zaczyna się sączyć galaretowata szarawa maź. Miasto okazuje się nawet nie makietą, ale kałużą bliżej nieokreślonego lepkiego świństwa na kuchennej podłodze. I tylko Ruchy trwają w najlepsze. Shuty, z właściwą sobie inwencją językową, zaprawia narrację lawiną perwersyjnych fraz i brawurowym słowotwórstwem – przerażający bezsens istnienia znajduje wyraz w totalnym szaleństwie języka

Ilość:

€ 18,90

  Sieniewicz Mariusz: REBELIA. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 376. Oprawa twarda. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7414-332-5. Rebelia to pełna brutalnej ironii antyutopia, której akcja rozgrywa się na pograniczu jawy i sennego koszmaru. Opętany kultem młodości świat, w którym nie ma miejsca na starość. Z okien masowo skaczą dzieci, a śmierć się złości, bo po młodym winie ma zgagę. Błażej Pindel, wybrany przez staruszków-konspiratorów do spełnienia zbawczej misji, wskutek ciosu zadanego siekierą przez Raskolnicę staje się starcem Kolumbem. Trafia na statek pełen zwłok, który zawozi go na wyspę, znajdującą się w połowie drogi do zaświatów. Żyjący tu starcy, pod ścisłym nadzorem bezdusznych dziewłopców i chłopczynek, mumifikują młode, piękne trupy. Odpowiednio poprawione i upozowane mumie trafiają do mauzoleum, w którym ślepy i głuchy Wielki Bobas gra Bacha na elektrycznych organach. Starcy, bezustannie śledzeni, upokarzani, surowo karani za najmniejsze nieposłuszeństwo, cierpliwie znoszą swój los. Do czasu. Gdy nadzorcy stają się coraz bardziej okrutni, gdy na wyspę trafiają coraz młodsze trupy – zaczyna kiełkować rebelia... Napisana sugestywnym językiem powieść, z której wyłania się obraz potworny, ale też perwersyjnie komiczny
Ilość:

€ 19,90

  Słabuszewska-Krauze Iwona: HOTEL IRLANDIA. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 198. Powieść z nutką wysublimowanego humoru; doskonale wpisuje się w zjawisko emigrowania młodych Polaków do Krainy Celtów. Irlandia, sierpień, domek z obowiązkową palmą w ogródku — tu Oliwia i Kacper rozpoczynają nowy etap w swym życiu. On ma kontrakt w renomowanej firmie architektonicznej, ona — ambitna pani psycholog – postanawia poszukać czegoś na własną rękę. Jak potoczą się ich losy na Zielonej Wyspie? Czy odnajdą tam swoje miejsce? Co ich zaskoczy, rozczaruje, a co urzeknie? No i kim jest tajemnicza Babcia? Debiutanckie opowiadanie z nutką wysublimowanego humoru, oparte na prawdziwych wydarzeniach z życia autorki, idealnie wpisuje się w nasilające się obecnie zjawisko emigrowania młodych Polaków do Krainy Celtów
Ilość:

€ 12,90

  Sławiński Bohdan: KRÓLOWA TIRAMISU. Czarna owca 2009. Str. 192. Wyd. 2. Format: 13.4×20.4 cm. ISBN 978-83-7554-144-1. Powieść nominowana do NIKE 2009!
Henryk Bereza, Przegląd: „Moim zdaniem najwybitniejszy debiutant ubiegłego roku (...)”.
Dariusz Nowacki, Opcje: „Królowa Tiramisu jest wypowiedzią własną i „cudzą”, jednogłosową i wielogłosową, utworem zawieszonym między idiomatycznością i naśladowaniem (...)”.
Agnieszka Wolny-Hamkało, Gazeta Wyborcza: „Czułość, wahania, nastroje, romantyczne wizje, estetyzowana erotyka, smak tiramisu i mlecznej pianki (...) zaczarowane szkiełko”.
Agnieszka Czachowska, Twórczość: „Kompilacja autentyzmu i autodemaskacji. Literatura i obnażenie jej mechanizmów. Jej nieśmiertelność i bezużyteczność. (...) Postmodernizm w najczystszej postaci. Ten sam, którego rzekomo boi się autor Królowej Tiramisu. Błyskotliwy książę groteski i autokarykatury”.
Bohdan Sławiński (ur. 1977 r.), autor powieści „Królowa Tiramisu” (nominacja do Nike 2009, Angelusa 2009 oraz Paszportów Polityki 2008), „kompilacji autentyzmu i autodemaskacji”, gdzie „wody płodowe wpływają na pejzaże fabuły”; także tomu „Sztućce do glist” (Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego), gdzie „strofy przebijając turpistyczną dosadność, oddają się niemal średniowiecznym tańcom śmierci”
Ilość:

€ 14,90

  Sołtysik Marek: LEGOWISKO SZAKALI. Świat Książki Warszawa 2007. Str. 416. Format: 12.5×20cm. ISBN 978-83-247-0744-7. Powieść sensacyjno-historyczna z akcją w czasach Młodej Polski. Oskarżeni o współpracę z carską „ochraną” próbują udowodnić niewinność. Przegląd postaw i charakterów, analiza siły mediów; współczesny wydźwięk. Anka Korowska, sympatyczka socjaldemokracji i kolporterka bibuły, zostaje oskarżona w prasie o współpracę z carską „ochraną” i wnosi do sądu sprawę o zniesławienie. Podobny proces toczy się właśnie przeciwko słynnemu autorowi „Legendy Młodej Polski” Stanisławowi Brzozowskiemu. W wir wydarzeń zostają wciągnięci znani pisarze (Żeromski, Nałkowski), politycy (Daszyński), ludzie mediów i nauki oraz sławni szpiedzy
Ilość:

€ 16,90

  Sosnowski Jerzy: INSTALACJA IDZIEGO. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 456. Format: 12×19.6cm. ISBN 978-83-08-04391-2. Powieść o dziennikarzu, który dowiaduje się o istnieniu swojego dorosłego syna Idziego, obdarzonego tajemniczą mocą. W towarzystwie Idziego ludzie zachowują się inaczej niż zwykle, są nienaturalnie szczerzy. Nie wiadomo, co o tym decyduje, czy rodzaj charyzmy, czy jakaś szarlataneria. Idzi potrafi niepostrzeżenie wymuszać na ojcu i jego otoczeniu różne decyzje, które uruchamiają serię dramatycznych zdarzeń… Znakomicie skonstruowana powieść, operująca zagadką i trzymająca w napięciu, jak w dobrze skrojonym thrillerze. Akcja rozgrywa się w środowisku Warszawskim. Na pierwszym planie galeria współczesnych postaci: dziennikarze, artyści, inteligencja, duchowni. W tle obraz współczesnej Warszawy, a do tego afery, uczuciowe rozterki, walka o stanowiska oraz konflikt sumień i światopoglądów. Do tego wyjątkowo prawdziwie, wręcz wyjęte z życia, przykłady skomplikowanych duchowych i religijnych napięcia w polskim społeczeństwie
Ilość:

€ 16,90

  Sowa Izabela: ŚCIANKA DZIAŁOWA. Nowy Świat Warszawa 2008. Str. 240. Format: 12×19 cm. ISBN 978-83-7386-315-6. Zajmująca fabuła, pełna błyskotliwego humoru i celnych obserwacji jest dla autorki punktem wyjścia do głębszej refleksji, podanej w sposób subtelny i lekki. Ścianka działowa to nie tylko zajmująco opowiedziana historia pewnego małżeńskiego śledztwa, ale również swoisty drogowskaz pełni życia. Fiotroń – przedstawiciel rodzącej się klasy średniej, perfekcyjnie zarządzający własnym czasem, którego grafik łączy karierę zawodową z kursami rozwoju duszy i wewnętrznej detoksyzacji – żyje realizując kolejne zadania. Zapomina gdzieś po drodze, że kiedyś obiecał sobie nie rozmienić życia na drobne. Wartością powieści Sowy jest styl wyróżniający się ciepłem, ironią i przenikliwością. Izabela Sowa jest pisarką wielowymiarową, dającą czytelnikom jednocześnie doskonałą rozrywkę i ważne przemyślenia, skłaniające do zadumy
Ilość:

€ 12,90

  Sowula Katarzyna: ZERO OSIEMSET. Linie krajowe, Wyd. Czarne Wołowiec 2007. Str. 134. Format: 12.4×19.4cm. ISBN 83-89755-96-4. Zbiór opowiadań „Zero osiemset” Katarzyny Sowuli jest zbiorem reportaży z cudzych żywotów. Sowula kolekcjonuje poruszające historie, a każda z nich osnuta jest wokół innego losu. Kiedy autorka powołuje satyrę społeczną - bywa bezlitosna. Stajemy się świadkami społecznej paranoi - orgii złości i głupoty. Ale Sowula potrafi być także czuła: ocala światy przeszłe - jak w opowiadaniu „Alunia” - subtelnym i jaskrawym jednocześnie obrazie dzieciństwa, wraz z jego okrucieństwem i poezją, pięknem i fantazją. Pięknie pisze o starości - z ogromną uwagą i wdziękiem, zachowując drobiazgowość, która często starości towarzyszy, uważnie szkicując każdy szczegół. Autorka bawi się z nami w ciepło-zimno, czy może raczej widzi ciepło-zimno świata i stara się oddać tę dychotomię. Subtelność, emocjonalność i wnikliwość połączyły się na stronach „Zero osiemset” z dystansem, chłodną obserwacją, czasem czarnym humorem i ironią
Ilość:

€ 12,90

 

Srokowski Stanisław: SAMOTNOŚĆ. Prószyński i Ska Warszawa 2008. Str. 336. Format: 13×20cm. ISBN 978-83-7469-648-7. Nowa powieść Stanisława Srokowskiego to wnikliwe studium samotności, obsesji i lęków współczesnego człowieka. Odbijają się w niej rozliczne nasze złudzenia i miraże świata. Ta na wskroś nowoczesna książka to także hołd złożony tradycji i homeryckim mitom o miłości, cierpieniu i pięknie. Metafora ludzkiego losu, w której strach i zagubienie poszukują harmonii i ładu. A życie bohaterów ujawnia się w języku barwnym i pełnym zmysłowej urody, w obrazach przenikniętych liryzmem i subtelną ironią. Porywająca opowieść dla tych, którzy cenią metafizykę jak i dla tych, którzy czerpią radość z intelektualnej maestrii

Ilość:

€ 14,90

  Stachura Edward: CAŁA JASKRAWOŚĆ. Czytelnik Warszawa. Str. 228. Wyd. 5. Format: 11×17.5cm. ISBN 83-07-03080-3. Cała jaskrawość (1969) jest pierwszą powieścią Stachury, osadzoną w realiach peerelowskiej prowincji, ale mówiącą o przeżywaniu każdej najzwyklejszej chwili tak, aby zobaczyć i poczuć jej niepowtarzalność, doznać iluminacji porównywalnej z buddyjskim satori. Przez następne dziesięć lat Stachura będzie ponawiał te wysiłki – w życiu i w pisaniu – aż do samobójczej śmierci
Ilość:

€ 8,90

  Stachura Edward: MOJE WIELKIE ŚWIĘTOWANIE. Opowiadania rozproszone. Zebrał Janusz Kukliński. Posłowie i przypisy Dariusz Pachocki. Czytelnik Warszawa 2007. Str. 80. Format: 12.3×19.6cm. ISBN 83-07-03107-1. Na tom „Moje wielkie świętowanie” składa się osiemnaście tekstów prozą Edwarda Stachury (1937-1979), które w ogromnej większości nigdy dotąd nie były publikowane w wydaniach książkowych. Zostały odnalezione w rocznikach starych czasopism oraz w zbiorach archiwalnych; kilka z nich pozostawało do tej pory w rękopisie, stanowiąc swoisty załącznik do prywatnych listów.
Te rozproszone, często zapomniane lub wymykające się z wydań zbiorowych utwory, pochodzą przeważnie z lat 1957-1960, czyli z tzw. lubelskiego okresu twórczości Stachury, kiedy to pisarz był studentem romanistyki KUL. Są zatem w istocie juweniliami autora, pierwszymi próbami „przebicia się” do druku. Ich publikacja jest istotnym uzupełnieniem wiedzy o twórczości legendarnego poety i prozaika, który w 2007 roku obchodziłby 70. rocznicę urodzin.
Tegoż autora Cała jaskrawość, Fabula rasa
Ilość:

€ 8,90

Stasiuk Andrzej: CIEMNY LAS. Wyd. Czarne Wołowiec 2007. Str. 110. Oprawa twarda. Format: 15×15cm. ISBN 83-89755-89-6. „To tylko dalsza część opowieści o najazdach Hunów, Awarów oraz Protobułgarów...” Andrzej Stasiuk. „Sztuka Andrzeja Stasiuka zawiera niezbyt poprawną politycznie wizję współczesnych migracji.” Wojciech Łukomski, „Dialog”
Ilość:

€ 12,90

Stasiuk Andrzej: DOJCZLAND. Wyd. Czarne Wołowiec 2007. Str. 112. Format: 12×20cm. ISBN 978-83-7536-005-9. Osnowa fabularna tej książeczki - śmiesznej, a zarazem melancholijnej - jest prosta: od kilkunastu lat Andrzej Stasiuk jako pisarz odbywa tury objazdowe po krajach niemieckojęzycznych. Czyta, odpowiada na pytania, wraca do hotelu, rano wsiada w pociąg, idzie na spotkanie, czyta, odpowiada na pytania, wraca do hotelu...
Ilość:

€ 14,90

  Stasiuk Andrzej: DZIEWIĘĆ. Wyd. Czarne Wołowiec 2009. Str. 296. Wyd. 4. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7536-083-7. Powieść. Warszawa, wczesne lata dziewięćdziesiąte. Drobny przedsiębiorca nie może oddać pożyczonych pieniędzy. Wikła się w gangsterską historię. Sensacyjna fabuła skrywa opowieść o pożądaniu, bogactwie, pieniądzach i rozpadającym się świecie. Literatura do śmiechu i do łez.
„W chirurgicznej precyzji, a jednocześnie sugestywności pisarstwa Stasiuka wychwytuję smak Hamsuna, Sartre'a, Geneta i Kafki. Dziewięć to jedno z ważniejszych osiągnięć współczesnej prozy, portret wykorzenionego i niespokojnego pokolenia Europejczyków oraz miasta pogodzonego z tym, że postkomunizm nie jest taki, jakim się go przedstawia.”
Irvine Welsh, „The New York Times”
Ilość:

€ 12,90

  Stasiuk Andrzej: PRZEZ RZEKĘ. Wyd. Czarne Wołowiec 2009. Str. 146. Wyd. 5. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7536-084-4. Zbiór opowiadań. Ciemna, niepokojąca proza o zmysłowym doświadczaniu świata. Niewinność, erotyzm, cielesność, upadek - jednym słowem najstarsze obsesje świata. Nominacja do Literackiej Nagrody NIKE 1997
Ilość:

€ 9,90

Stasiuk Andrzej: TAKSIM. Wyd. Czarne Wołowiec 2009. Str. 328. Format: 12.5×20.5 cm. ISBN 978-83-7536-142-1. Bohaterowie starzeją się, ale nie poddają. W ucieczce i w pościgu przemierzają kraje, przemycają ludzi, ratują swoje porwane przez wcielonego diabła kobiety i mówią, bez końca opowiadają straszne, smutne i śmieszne historie. Czy im się uda? Czy ocaleją? „Świat opisany przez Stasiuka wraca do czytelnika piękniejszy, i to ze wspaniałym przebiciem, wyższym niż na wiedeńskiej kawie, wyższym nawet niż na radzieckich czapkach uszankach sprzedawanych spragnionym nakrycia głowy Rumunom”.
Paweł Gołoburda, „Lampa”
Ilość:

€ 16,90

  Stec Łukasz: BIMBER. Wyd. Semper Warszawa 2007. Str. 164. ISBN 978-83-7507-010-1. Opowiadania. Miejskie wędrówki z dozą surrealizmu i specyficznego studenckiego humoru. Jak każdy bimber, tak i ten zawiera w sobie dość niespodziewane składniki. A że jest to bimber iście studencki, więc zamiast sal wykładowych pojawiają się w nim: miejskie wędrówki, motywy surrealistyczne, imprezy, niespodziewane porwania, nagie kobiety, kontrolerzy biletów, szalikowcy, policyjne patrole, Bob Marley, Woody Allen, Zinedine Zidane i inni, raczej niespodziewani goście
Ilość:

€ 12,90

  Stefko Jolanta: PÓŁ KSIĄŻKI O PSIE PÓŁ KSIĄŻKI O KOCIE. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 58. Format: 12.4×19.6 cm. ISBN 978-83-08-04347-9. Poetycki prezent autorki dla miłośników zwierząt. To wiersze dla dorosłych. Mimo tematyki zaskakującej nieco, na tle dorobku poetki, jej charakterystyczny głos i poetyckie tematy są rozpoznawalne. Czuje się tu magiczną więź świata ludzi i zwierząt, jednakowa potrzebę ciepła i miłości, strach przed samotnością, cierpieniem i śmiercią. Ale jest i potrzeba zabawy i pogodny dystans do świata. I nawiązanie do magicznego podziału na tych, co lubią psy i tych, co wolą koty. Mamy zatem nowe, wcielenie, przebranie, zabawę Jolanty Stefko. Jej pies wędruje z panią po górach.. Do księżyca nie zawsze wyje, nieraz szczeka. Boi się samotności. Nie chce się starzeć. Nieraz wyobraża sobie, że jest człowiekiem… Pies spisuje autobiografię, kot natomiast tworzy swój autoportret. Zaczyna od opowieści jak smakuje kitekat i upolowane myszy, by zadać pytanie czy Bóg bardziej kocha koty czy myszy...
Ilość:

€ 12,90

 

Szczepańska Agnieszka, Gacek Katarzyna: ZABÓJCZY SPADEK UCZUĆ. Nowy Świat Warszawa 2008. Str. 304. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7386-277-7. Zabójczy spadek uczuć - to porywający kobiecy kryminał, osadzony we współczesnych realiach wielkiego miasta, pełen zaskakujących zwrotów akcji, barwnych postaci i humoru, lekkością pióra nie ustępujący królującej od lat w tym gatunku Joannie Chmielewskiej. Doskonale budowane napięcie i świetny dowcip zadowolą najbardziej wymagających wielbicieli kryminalnych zagadek z miłością w tle. Beata Jakubowska, typowa romantyczka i świeżo upieczona narzeczona, z zaangażowaniem oddaje się przygotowaniom do ślubu swoich marzeń. Przeszkadza jej w tym przyjaciółka Monika, która podejrzewa, że ukochany Beatki nie jest tym, za kogo się podaje. Za nic mając gorące uczucia przyjaciółki, rozpoczyna śledztwo, które, wbrew kryminalnym standardom, zaczyna się bez ofiar i zbrodni, a kończy... trupem! Przyjaciółki łączy całkowity brak umiejętności detektywistycznych, kryminalistycznego doświadczenia, sprzętu (chociażby samochodu), a dzieli ? ambiwalentne uczucie do głównego podejrzanego. Mimo piętrzących się przeszkód, krok po kroku ? w brawurowych akcjach i wśród przezabawnych zdarzeń ? udaje się bohaterkom posuwać śledztwo do przodu, aż do zaskakującego finału

Ilość:

€ 14,90

  Szczepkowska Joanna: KOCHAM PAULA MCCARTNEYA. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 288. Format: 12.5×20 cm. ISBN 978-83-247-1157-4. Bohaterka tej powieści, gwiazda światowego dziennikarstwa, żyje dniem dzisiejszym. To ktoś, kto skreślił w swoim życiu przeszłość. Niedawno porwano ją w pewnym egzotycznym kraju, ale nawet próba opisu tych bliskich w czasie wydarzeń jest dla niej trudna. Czego się lęka, o czym nie chce pamiętać sławna reporterka?
Ilość:

€ 14,90

Szwaja Monika: GOSPOSIA PRAWIE DO WSZYSTKIEGO. Wyd. Sol Warszawa 2009. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-925879-3-4. Świat otwiera przed nami nieograniczone możliwości - do takiego wniosku dochodzi bohaterka książki i ma rację. Aby jednak z nich skorzystać, trzeba być otwartym na ten świat, nie bać się zmian ani wyzwań, nie zasklepiać w utartych zwyczajach i poglądach. Trzeba iść do ludzi, nie zastanawiając się, co nam to da i czy aby ktoś nie zrobi nam krzywdy. No risk, no fun! Czy prawie-doktorantka, literaturoznawczyni, może z własnej woli zostać gosposią pracującą „po domach”? I to nie w Ameryce, ale u nas, w Polsce? Czy można mieć radość z pracy? Czy można pokochać kogoś o pięćdziesiąt lat starszego od siebie? Albo o pięćdziesiąt lat młodszego? Czy trzeba tkwić w związku z osobą, która uczyniła nam krzywdę? Zakres naszej wolności jest szerszy niż czasami chcemy to przyznać
Ilość:

€ 14,90

  Szwaja Monika: POWTÓRKA Z MORDERSTWA. Prószyński i S-ka Warszawa 2008. Str. 328. Format: 12.5×19.5 cm. ISBN 978-83-7469-747-7. Powtórka z morderstwa to kryminał czy może raczej kryminałek, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest trochę niepoważny (o ile morderstwo może być niepoważne!). Autorka twierdzi, że wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zobaczyła swojego telewizyjnego kolegę, taszczącego na przełaj przez studio wielkie pudło z reflektorami, i zaczęła się zastanawiać, co by było, gdyby kolega zamiast świateł znalazł w pudle nieboszczyka... W efekcie powstał zabawny kryminał, którego akcja toczy się w środowisku telewizyjnym i gdzie spotykają się postaci z wszystkich dotychczas wydanych książek Moniki Szwai. Oczywiście rzecz jest całkowitą i absolutną fikcją, wymyślone telewizyjne morderstwo pozwoliło jednak autorce na opisanie pewnych zjawisk, które nie tylko w telewizji występować mogą i czasem, niestety, występują. Jak to dobrze, że niezadowoleni pracownicy nie łapią od razu za ciężkie przedmioty, aby rzucać nimi w siebie nawzajem...
Ilość:

€ 14,90

  Świderski Bronisław: ASYSTENT ŚMIERCI. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 508. Oprawa twarda. Format: 12.5×20.5 cm. ISBN 83-7414-252-6. Asystent śmierci Bronisława Świderskiego to poruszająca, pełna gorzkiej ironii powieść, w której wątki autobiograficzne splatają się z rozważaniami o demokracji europejskiej i tożsamości człowieka we współczesnym świecie. Mieszkający w Danii polski Żyd, badacz twórczości Sorena Kierkegaarda, publikuje artykuł o antysemityzmie filozofa i zostaje wyrzucony z pracy. Urząd zatrudnienia oferuje mu posadę w hospicjum, gdzie jako tzw. asystent śmierci ma czuwać przy łóżku chorego, z którym nie ma żadnego kontaktu, prawdopodobnie Polaka. Ta nietypowa sytuacja okazuje się szansą, by przekazując umierającemu historię swojego życia, odnaleźć w niej sens. Podczas kolejnych nocy asystent mówi choremu o matce – Żydówce, która całe życie starała się zapomnieć o swoim pochodzeniu, o ojcu – polskim komuniście, o przyjaciołach, o emigracji, zwierza się ze strachu i samobójczych myśli. Czyta na głos gazety, wiersze i swoje artykuły. Opowiada o karykaturach Mahometa, opublikowanych właśnie w „Jyllands-Posten”, o losie muzułmanów
i braku porozumienia między kulturami. Snuje refleksje o historii i społeczeństwie, filozofii i religii, wreszcie – o miłości, samotności i śmierci. Świderski stworzył dzieło o niezwykłej sile wyrazu, aktualne i nowatorskie pod względem formy. Intelekt filozofa, temperament polemisty i wyobraźnia pisarza współpracują ze sobą w Asystencie śmierci wyjątkowo zgodnie
Ilość:

€ 19,90

  Świerczek Marek: BESTIA. Wydawnictwo Otwarte 2007. Str. 320. Format: 13.5×20.5cm. ISBN 83-7515-019-3. Rok 1864. Powstanie styczniowe dogorywa. Kapitan Julian Basowski, Polak w carskiej armii, zabija w pojedynku jednego z petersburskich notabli. By wrócić do łask generała Murawjowa, usiłuje rozwiązać zagadkę brutalnych mordów, których ofiarą padają rosyjscy żołnierze. Przekonuje się jednak, że chłodny racjonalizm, któremu hołduje, zawodzi w obliczu ponurej prawdy. Debiutancka książka Marka Świerczka zawiera wszystko, co powinno cechować klasyczną powieść grozy: dwuznacznego, a zarazem urokliwego głównego bohatera, napięcie, dynamiczną akcję i fascynującą tajemnicę. Bestia przekracza jednak ramy swego gatunku. Prowokuje do przemyśleń na temat historii Polski i daje dużą satysfakcję z rozwiązywania licznych zagadek literackich rozsianych w całym utworze
Ilość:

€ 14,90

Świetlicki Marcin: JEDENAŚCIE. EMG 2008. Str. 212. Format: 14×20 cm. ISBN 978-83-925583-2-3. Marcin Świetlicki przedstawia ostatnią część przypadków mistrza. Do strony 160 jest to książka niemal metafizyczna. A później kryminał. Dwa w jednym za tę samą cenę.
Marcin Świetlicki (ur. 24 grudnia 1961) poeta, prozaik, ceniony eseista. Głównie znany z tego, że podobnie jak Raymond Chandler, zanim zabrał się za prozę kryminalną, pisał wiersze. Ostatnio ukazał się zbiór Nieoczywiste (EMG 2007). Ponadto pisze piosenki i wykonuje je z zespołem Świetliki
Ilość:

€ 14,90

  Świetlicki Marcin: TRZYNAŚCIE. Wyd. EMG 2007. Str. 300. Format: 15×21cm. ISBN 83-922980-4-5. „Trzynaście” Marcina Świetlickiego to kontynuacja bestsellerowej, kultowej i magicznej powieści „Dwanaście” opublikowanej przez EMG w roku 2006. Główny bohater nowego thrillera Świetlickiego, dawny gwiazdor kina dziecięcego, człowiek, którego nazywają mistrzem, na szczęście nie jest już samotny. Suka wróciła. „Trzynaście” to mroczna historia zbrodni i poruszająca opowieść o miłości. To trzynaście majowych dni roku 2006. Zaprzysiężenie nowego rządu, przyjazd rosyjskiej gwiazdy internetowej erotyki, zbliżająca się wizyta Benedykta XVI, śmierć pewnej kobiety… Wciągnięty w podłą intrygę, mistrz musi uciekać ze swojego ukochanego miasta. Za to kim jest, spotyka go kara nieludzka: musi uciekać do Warszawy. Trzynaście majowych dni 2006 roku. Trzynaście dni, po których nic już nie będzie takie, jak kiedyś…
Ilość:

€ 14,90

  Tokarczuk Olga: ANNA IN W GROBOWCACH ŚWIATA. Wyd. Literackie Kraków 2007. Str. 223. Format: 12.8×20.1cm. ISBN 83-240-0739-3 „Sięgnęłam do jednego z najstarszych mitów ludzkości - opowieści o Inannie, sumeryjskiej bogini, która zeszła do podziemnego świata zmierzyć się ze swoją siostrą, władczynią śmierci. I wróciła.
To opowieść założycielska, z której potem wypączkowały inne mity, także i te, które - niejako - obowiązują do dziś. Niepokojąca, dziwna i momentami okrutna historia została spisana na tabliczkach klinowych około czterech tysięcy lat temu.
Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy moja z nią przygoda nabrała innego charakteru - podjęłam się czegoś w rodzaju literackiej archeologii - ułożenia całej opowieści z fragmentów i przeniesienia jej w możliwie największą bliskość współczesnego czytelnika".
Olga Tokarczuk
Ilość:

€ 12,90

Tokarczuk Olga: BIEGUNI. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 296. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-08-03986-1. Literacka Nagroda NIKE 2008. Bieguni to książka odważna, w której Olga Tokarczuk opowiada o sobie i o swoim widzeniu świata.

Największe wydarzenie literackie 2007 roku.

Rzadko zdarza się obcować z dziełem tej miary, jak Bieguni Olgi Tokarczuk. Tak złożonym i przejmującym. Opowiedzenie jego treści w kilku zdaniach byłoby nadużyciem i sprzeniewierzeniem niezwykłego pomysłu tej powieści. Dlatego – nie uchylając się od swojej roli – zachęcamy do osobistej lektury, gotowej na emocje i myśli, jakie towarzyszą największej literaturze.

„Ta książka stara się być lojalna wobec kakofonii i dysonansu naszego doświadczenia świata, wobec niemożliwości jego ujednolicenia, wobec jego chaosu, rozpadania się i ponownego tworzenia nowych konfiguracji.

Jestem w niej wierna peryferiom, obszarom niedopowiedzianym, zamazanym. Powtarzam w niej własne błędy i wydaje mi się to absolutnie konieczne”.

Olga Tokarczuk

„Bardzo mądre dzieło dojrzałej pisarki”.

Jerzy Jarzębski

Olga Tokarczuk (ur. 1962) - wybitna prozaiczka i eseistka, uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrodą Fundacji im. Kościelskich oraz trzema nominacjami do nagrody literackiej Nike. Trzykrotna laureatka nagrody czytelników Nike. Jej powieść Dom dzienny, dom nocny znalazła się na tzw. krótkiej liście nominowanych do Międzynarodowej Dublińskiej Nagrody Literackiej IMPAC.

Ilość:

€ 14,90

Tokarczuk Olga: DOM DZIENNY, DOM NOCNY. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 392. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-08-04006-5. Dom dzienny, dom nocny jest najambitniejszym projektem prozatorskim Olgi Tokarczuk. Ta pełna melancholijnego smutku (a miejscami i okrucieństwa) książka oferuje nam w finale wspaniały, optymistyczny koncept. Otwiera nas na poznanie życia, doświadczanie naszego istnienia w jego wielowymiarowej postaci. Nie udzielając nam porad ani nie serwując nam odpowiedzi na tzw. najistotniejsze pytania, zachęca do otwarcia się na tę niełatwą próbę, jaką jest nasza własna, niepowtarzalna egzystencja.
(Jarosław Klejnocki, "Gazeta Wyborcza", 10 listopada 1998
Olga Tokarczuk napisała książkę niezwykłą i wieloznaczną, opowiedzianą między jawą a snem, między konkretem a mitem. Wydaje się, że powieść otwiera nowy rozdział w twórczości pisarki.
(Mariusz Cieślik, "Polityka", 1998 nr 49)
Tokarczuk czaruje, stwarza z pustki, dopisuje dalsze ciągi do tego, co jej wiadomo. Trudniej mi nazwać tę przedziwną umiejętność przykuwania do lektury. Jej powieść czyta się chciwie i pospiesznie... .
(Piotr Śliwiński, "Megaron", 1998)
Ilość:

€ 16,90

 

Tokarczuk Olga: E.E. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 270. Format: 12.5×20.2cm. ISBN 978-83-08-04190-1 E.E. jest (...), jak pierwsza powieść Tokarczuk, przypowieścią o tajemnicy ludzkiej osobowości i poszukiwaniu sensu życia, świata. Autorka, mimo fantastycznego kostiumu, okultystycznego, gnostycznego, teozoficznego etc. sztafażu, jest pisarką reprezentującą psychologiczny realizm i sceptycyzm poznawczy. Pisze w możliwie atrakcyjny sposób o rzeczach poważnych i w poważnym tonie. Zwróćmy uwagę, że w jej twórczości w ogóle nie ma ironii, nawet bardziej wyrazistego humoru. Jest chłodna wiwisekcja zdarzeń, życia i osobowości bohaterów, wielostronny ogląd zjawiska i towarzyszących mu okoliczności.

Ilość:

€ 16,90

  Tokarczuk Olga: GRA NA WIELU BĘBENKACH. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 410. Format: 13.5×20cm. ISBN 978-83-08-03981-6 Opowiadania zawarte w tym zbiorze są bardzo różnorodne, zarówno tematycznie jak i formalnie. Mimo ścisłego umieszczenia w miejscu i czasie mówią o sprawach ogólnych, dotyczą wszystkich i wszędzie. Bohaterka tytułowego opowiadania porywa obcych sobie ludzi opowieścią o człowieku zabitym w walce, który przed śmiercią kazał zrobić ze swej skóry bęben i jego dźwiękiem zagrzewać do boju.
Ilość:

€ 14,90

  Tokarczuk Olga: LALKA I PERŁA. Wyd. Literackie Kraków 2006. Str. 86. Format: 13×20.5cm. ISBN 83-08-03876-X. Spotkanie współczesnej powieściopisarki z dziewiętnastowiecznym prozaikiem, opowieść o przygodzie czytania i o fascynacji tekstem literackim, komentarz do własnych poszukiwań pisarskich autorki.
Olga Tokarczuk - jedna z najciekawszych osobowości pisarskich ostatnich lat, autorka powieści "Podróż ludzi Księgi", "Prawiek i inne czasy", "E.E", "Dom dzienny, dom nocny", "Ostatnie historie" oraz zbiór opowiadań "Szafa" i "Gra na wielu bębenkach", laureatka prestiżowych nagród literackich.
Pisząc o Wokulskim i Izabeli - ich charakterach, losach, dążeniach - Tokarczuk stawia pytania o sens i sposób istnienia świata powieściowego. Podąża szlakiem relacji pomiędzy autorem, bohaterem i czytelnikiem. Punktem dojścia tego niekonwencjonalnego czytania powieści Prusa jest "Hymn o Perle" w przekładzie Czesława Miłosza.
Ilość:

€ 9,90

Tokarczuk Olga: OSTATNIE HISTORIE. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 296. Format: 12.3×19.6cm. ISBN 978-83-08-04394-3. Trzy kobiety, babka, córka i wnuczka, spotykają na swej drodze śmierć. Stają przed koniecznością spojrzenia na własne życie od nowa. Każda z nich szuka dla siebie właściwego miejsca. Choć są przedstawicielkami różnych pokoleń tej samej rodziny, ich światy nie przystają do siebie
Ilość:

€ 14,90

Tokarczuk Olga: PRAWIEK I INNE CZASY. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 303. Format: 12.7×20.4cm. ISBN 978-83-08-03945-8. Prawiek jest jedną z najambitniejszych powieści, jakie powstały w ciągu ostatnich lat. Gdyby więc zasługi mierzyć ambicjami, byłaby ta powieść wielkim wydarzeniem. Ale książka Tokarczuk nie potrzebuje takiej miary. Broni się bowiem czym innym. Pięknem współodczuwania z naturą, umiejętnością znajdywania dramatyzmu w każdej szczelinie istnienia, frapującą refleksją egzystencjalną.
Przemysław Czapliński „Ex Libris" 1996
Ilość:

€ 16,90

Tokarczuk Olga: PROWADŹ SWÓJ PŁUG PRZEZ KOŚCI UMARŁYCH. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 320. Format: 12.2×19.5cm. ISBN 978-83-08-04397-4. Akcja rozgrywa się w Kotlinie Kłodzkiej. Główną bohaterką jest Janina Duszejko – kiedyś inżynier mostów, dziś wiejska nauczycielka angielskiego, geografii i dozorczyni domów letniskowych. Jej pasją jest astrologia, a wielką miłością wszelkie zwierzęta. Gdy dzieje im się krzywda, Janina upomina się o szacunek dla zwierząt, przestrzega przed bezmyślnym niszczeniem przyrody, donosi nawet na policję, ale nikt się nie przejmuje kobietą, która uważa, że świat jest odbiciem tego, co zapisane w gwiazdach, a w wolnych chwilach czyta Williama Blake’a, którego właśnie tłumaczy jej przyjaciel.
Pewnego dnia dowiaduje się o śmierci sąsiada kłusownika – mordercy saren, potem o następnej ofierze… Seria mniej lub bardziej niewytłumaczalnych zgonów rośnie, a na śniegu nie ma innych śladów jak tylko zwierzęce... Janina próbuje zbadać sprawę własnymi metodami. Ma własną teorię na temat motywu i sprawcy, ale policja ignoruje ją, traktując jak nieszkodliwą dziwaczkę.
Ona jednak wie więcej niż wszyscy, bo potrafi czytać w gwiazdach, jak w otwartej księdze…
Ilość:

€ 14,90

  Tokarczuk Olga: SZAFA. Wyd. Literackie Kraków 2008. Str. 64. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-08-04284-7. Szafa (...) składa się z trzech krótkich opowiadań, które powstały przed kilku laty, a teraz po prostu ktoś wpadł na pomysł, żeby zebrać je w jednym tomiku. Ale nie należy lekceważyć Szafy, bo wszystkie opowiadania są wysokiej próby. W trzech opowiadaniach z tego tomiku na kilkudziesięciu stronicach otrzymujemy jak w pigułce skoncentrowane najważniejsze tropy twórczości Tokarczuk: kłopoty z tożsamością i kłopoty z istnieniem. Jednocześnie ich bohaterowie stwarzają kompletne światy, jak pisarka w Prawieku i E.E." Mariusz Cieślik
Ilość:

€ 9,90

Toporska Barbara: SPÓJRZ WSTECZ AJONIE. Wyd. Kontra Londyn 2008. Str. 399. Oprawa twarda. Format: 13.2×20.4 cm. ISBN 978-09-07-65262-5. „W tej opowieści nie trzymam się chronologii, po części z nonszalancji, ale głównie z przeświadczenia, że wszystkie sprawy przeszłe i zaprzeszłe, tylekroć przetrząsane w naszej pamięci, kojarzą się w inne układy, niż te, które obowiązują historyka. ... Ajon natomiast, do którego apeluję w tytule powieści, to wieczność i Wieczność. Wolę jej starogreckie imię od zimniejszego i uboższego w wiele znaczeń - Eon...”
Ilość:

€ 18,90

  Turczyński Andrzej: LATOPIS. Powieść doroczna. Prószyński i S-Ka Warszawa 2007. Str. 320. Format: 14.2x20.2 cm. ISBN 83-7469-496-4. Nowa, znakomita powieść wybitnego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty i tłumacza, laureata licznych nagród – m.in. Fundacji Kultury (1994), Księcia Konstantego Ostrogskiego (1997), Świętego Brata Alberta (1999), Nagrody Specjalnej Ministra Kultury (2005); w 2001 powieść Znużenie” była nominowana do Nagrody Nike, a autor do Paszportu Polityki.
Latopis” to coś więcej niż latopis, choć i tak odczytana niesie wiele satysfakcji. To oślepiające zderzenie dwóch kosmosów: tego, którym jest odrębny człowiek (tu najbardziej jak tylko można odrębny, bo wykluczony ze społeczności, oddzielony ponad zwykłą miarę), i tego, w którym człowiek jest, który w pulsującym rytmie to zacieśnia się, niemal dusząc, to rozpręża, oddala, pozwalając na złapanie oddechu, współistnienie.
Gęsta, nasycona refleksją proza, czerpiąca nieskrępowanie z dobrze – ale i mniej – znanych obszarów kultury od nauki i mitologii po wiedzę tajemną, z pewnością zadowoli najbardziej wymagającego i wyrafinowanego czytelnika. Zwłaszcza że autor po raz kolejny potwierdza, iż jest niekwestionowanym mistrzem słowa
Ilość:

€ 12,90

Tym Stanisław: RYŚ. Napisane do czytania dla nakręcenia z rysunkami Autora. Wyd. Amber Warszawa 2007. Str. 192. Format: 14.4×20.5cm. ISBN 83-241-2751-8. Na 3 tygodnie przed premierą filmu dowiemy się, jak Ryszard został posłem, a potem wspólnym kandydatem wszystkich partii na prezydenta RP. Ryszard Ochódzki, wszechwieczny - można powiedzieć - prezes klubu sportowego „Tęcza” znalazł się wraz z całą Polską w zupełnie innych okolicznościach. A że nie były to okoliczności łagodzące, więc trzeba było ostro się do nich przyzwyczajać, a nawet poczuć dobrze. Ochódzki umie poczuć się dobrze, nie ma moralnych norm, więc nie ma też żadnych oporów. Gdy w jego bardzo dobrym samopoczuciu doznaje ostrego dyskomfortu, potrafi sobie z tym poradzić. Szczególnie że ma sekretarkę - Marię Wafel, która wyznaje podobne zasady, co i on, i umie je praktycznie zastosować. O co chodzi? Jak zwykle chodzi o pieniądze. Film w kinach 9 lutego 2007
Ilość:

€ 12,90

  Tyrmand Leopold: ŻYCIE TOWARZYSKIE I UCZUCIOWE. MG Warszawa 2009. Str. 494. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-612-9717-8. Warszawa, ale przede wszystkim warszawka w latach 1946-1959. Któż znał ją lepiej od Leopolda Tyrmanda, pisarza, publicysty, jazzmana, kobieciarza, bon-vivanta, a jednocześnie trzeźwego i uważnego obserwatora otaczającej go rzeczywistości. Człowieka, który nie zgodził się przekroczyć granic dobrego smaku, przez co został wykreślony nie tylko z podręczników, ale i z inteligenckiej świadomości pokoleń Polaków. Na łamach Życia towarzyskiego i uczuciowego Tyrmand bezlitośnie obnaża małość postaw środowiska inteligencji twórczej, pisarzy, dziennikarzy i filmowców, a przede wszystkim ich służalczość wobec komunistów. Książki nie udało mu się w Polsce wydać, co stało się ostatecznym powodem emigracji pisarza. Fragment, jaki ukazał się w tygodniku Kultura, wywołał skandal. Nic dziwnego. Wielu luminarzy polskiej kultury rozpoznało wśród bohaterów samych siebie. Dziś, kiedy znamy już nazwiska nie tylko tych, którzy chwalili socjalistyczną ojczyznę dla wymiernych codziennych korzyści, ale i tych, którzy skwapliwie donosili na kolegów, odczytujemy tę powieść na nowo. I odbiór jej staje się tym bardziej gorzki
Ilość:

€ 19,90

  Varga Krzysztof: GULASZ Z TURULA. Wyd. Czarne Wołowiec 2009. Str. 186. Format: 13×20 cm. ISBN 978-83-7536-040-0. Niepowtarzalna książka autorstwa Krzysztofa Vargi o tajemniczym tytule Gulasz z turula. O madziarskiej melancholii, doskonałej kuchni, samobójstwach, absurdach i wreszcie - o barwnych postaciach przodków
Ilość:

€ 14,90

Varga Krzysztof: NAGROBEK Z LASTRYKO. Wyd. Czarne Wołowiec 2007. Str. 356. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 83-89755-92-6. Być może to jedna z najsmutniejszych książek, jaką napisano w ostatnich latach. Doskonały dokument naszych czasów. Wyrazista, podana z doskonałą ostrością wizja współczesnego człowieka. Człowieka, którego autor, mimo wszystko, obdarza ciepłem i humorem. Choć operując błyskotliwym dowcipem bezlitośnie dobiera się do coraz głębszych warstw, coraz pilniej strzeżonych intymnych sekretów i nerwic swojego bohatera. Główny bohater to kumpel Adasia Miauczyńskiego i Woody`ego Allena. I mimo tego, że rzecz dzieje się w Warszawie - bohater jest kosmopolityczny, pracuje w Firmie, je zdrowe zestawy firmowe, pije globalny alkohol, je globalne sery i pali globalne papierosy, przegląda globalne katalogi IKEI. To everyman. A jego opowieść ogarnia cały współczesny świat. Ta wciągająca historia to atrakcyjny materiał badawczy nie tylko dla psychoanalityka, ale także dla socjologa i filozofa. Co lubi współczesny człowiek i czego się boi? W jaki sposób nawiązuje więzi społeczne? Dla czego żyje? W jaki sposób próbuje uczynić siebie szczęśliwym? „Nagrobek z lastryko” to mądra, gorzka i smutna ale mimo wszystko ciepła i pełna humoru opowieść o życiu Człowieka. Książka w pewnym sensie bezwstydna i niezwykle szczera. Dotkliwa i bolesna. Pogodna i dowcipna. Błyskotliwa i czuła. Mieszcząca w sobie wszelkie sprzeczności – podobnie jak rzeczywistość
Ilość:

€ 16,90

WAKACYJNA MIŁOŚĆ. Świat Książki Warszawa 2008. Str. 284. Format: 13×20cm. ISBN 978-83-247-1127-7. Zbiór premierowych opowiadań znanych i lubianych polskich pisarzy, osnutych wokół wakacyjnej miłości. A ona może zdarzyć się wszędzie: nad morzem i w górach, a nawet w środku Warszawy, nad Wisłą. Wspomnienia sprzed lat przeplatają się ze współczesnością, prawdziwe uczucie z chwilowym romansem, zdrada ze znalezionym szczęściem. Bywa lirycznie, pikantnie, dramatycznie i zabawnie... Wśród autorów: Krystyna Kofta, Maria Nurowska, Joanna Szczepkowska, Inga Iwasiów, Stefan Chwin, Jerzy Pilch i Wojciech Kuczok

Ilość:

€ 14,90

  Waniek Henryk: SPRAWA HERMESA. Inkwizycja na ziemi, lustracja w niebie. Wydawnictwo Literackie Kraków 2007. Str. 332. ISBN 978-83-08-04090-4. Finalista nagrody Nike, wybitny malarz, rysownik i pisarz zaprasza w kolejną mistyczną podróż. Nowa powieść Henryka Wańka to pełna przewrotnej metafizyki książka historyczna z intrygą sensacyjną w tle… Bohaterem Sprawy Hermesa jest działający w szeregach pewnej tajnej „inkwizytorskiej” komisji natchniony pastor, którego wstępujący na tron Fryderyk Wilhelm III niespodziewanie odwołał ze stanowiska! Zarówno cenzorska działalność grupy teologów pod przewodnictwem Hermesa, jak i objęta zmową milczenia zagadka jego nagłej degradacji nie zostały nigdy rozpatrzone i sprawiedliwie osądzone przez śmiertelników. W efekcie „sprawę” przejął niebieski trybunał, a dokładniej anielski radca von Engel, dowodząc tym samym, że… „kara dosięga zawsze i wszędzie, nawet w wieczności”. W przypadku Hermesa sprawa przedstawiała się zawile. Nie osądzony zawczasu, stanął przed Trybunałem Niebieskim z głębokim poczuciem swojej niewinności. I dopiero tam został postawiony przed faktami, które poczytywał sobie za zasługi. Jednak sędziowie byli przeciwnego zdania. Henryk Waniek (ur. 1942) – ślązak, prozaik, eseista, historyk, krytyk sztuki, wybitny malarz. Jego obrazy, nagradzane wielokrotnie, zarówno w kraju, jak i za granicą, prezentowano na ponad 50. indywidualnych oraz zbiorowych wystawach! W jego dorobku literackim wymienić należy natomiast m.in. dwie wcześniejsze, napisane niezwykle obrazowym językiem powieści Dziady berlińskie (1986) oraz Dziady paryskie (1998), a także opowiadającą o rodzinnym Śląsku książkę Finis Silesiae, która znalazła się w gronie finalistów nagrody Nike za rok 2004. Nie bez przyczyny autor nazywa sam siebie „opowiadaczem obrazów”
Ilość:

€ 16,90

 

Wańkowicz Melchior: ZIELE NA KRATERZE. Wyd. Literatura 2007. Str. 400. Format: 14.5×20.5cm. ISBN 978-83-606-3862-0. Autobiograficzna powieść o życiu ziemiańskiej rodziny wyrzuconej przez splot wydarzeń historycznych na wielkomiejski, warszawski bruk. Choć powieść jest tylko o losach najbliższych - stanowi wszechstronny portret tłumu ludzi, przewijających się przez jej karty. Obok skomplikowanych dziejów rodzin ziemiańskich, Wańkowicz szkicuje krótkie, tragiczne życiorysy młodzieży biorącej udział w powstaniu warszawskim, celne portrety rodaków z ich dziwactwami i śmiesznostkami często łagodzonymi bohaterskimi czynami

Ilość:

€ 12,90

 

Wildstein Bronisław: DOLINA NICOŚCI. Wyd. M Kraków 2008. Str. 344. Format: 14×20.2 cm. ISBN 978-83-607-2566-5. Najnowsza powieść Bronisława Wildsteina - znanego publicysty i dziennikarza - ,,Dolina nicości’’ o wiele mocniej niż publicystyka oświetla mroczne tajemnice III RP , w bezkompromisowy sposób obnaża mechanizmy rządzące polską polityką. Oprócz wspaniałych walorów literackich (autor jest laureatem nagrody Fundacji Kościerskich oraz nagrody im. Andrzeja Kijowskiego) książka zawiera bardzo przekonujący obraz współczesnej Polski. Autor wprowadza czytelnika w świat byłych agentów SB, doskonale radzących sobie w świecie biznesu i mediów, ukazuje ich zależności i powiązania z politykami i środowiskiem dziennikarskim. W bohaterach książki bez trudu można rozpoznać konkretne - znane z pierwszych stron gazet - osoby z życia publicznego

Ilość:

€ 14,90

Wilk Mariusz: TROPAMI RENA. Noir sur Blanc Warszawa 2007. Str. 190. Format: 14×24cm. ISBN 978-83-7392-247-1. Tropami rena to drugi - po Domu nad Oniego - tom „Dziennika północnego”, w którym Mariusz Wilk ukazuje świat Dalekiej Północy. Tym razem stara się poznać życie, obyczaje, pochodzenie tajemniczego ludu Saamów (popularnie zwanego Lapończykami). Saamowie zamieszkują głównie Norwegię, a także Szwecję i Finlandię. W Rosji żyje ich zaledwie garstka. Tradycyjni przedstawiciele tego ludu trudnią się rybołówstwem, myślistwem, rękodziełem, czasem uprawą roli, ale przede wszystkim hodowlą renów. Aby ich bliżej poznać, autor zamieszkał wśród nich w Łowozierze na Półwyspie Kolskim
Ilość:

€ 14,90

  Wiśniewski Janusz L.: BIKINI. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 432. ISBN 978-83-247-1622-7. Najnowsza powieść autora „Samotności w sieci”, rozgrywająca się w Europie i Ameryce końca II wojny. Anna, młoda Niemka z antyfaszystowskiej rodziny, błąka się po zbombardowanym Dreźnie, dokumentując swoja „Leiką” wojenną tragedię. Na taki sam temat ma zrobić fotoreportaż wysłany do Niemiec Stanley, dziennikarz z Nowego Jorku. Przypadkowe spotkanie tych dwojga na zawsze odmieni ich losy... Wiśniewski opowiada tę „małą” historię na tle „wielkiej”, tworząc bogaty fresk społeczno-obyczajowy, pełen szczegółów z epoki i refleksji na temat odpowiedzialności, kultury i natury człowieka
Ilość:

€ 19,90

  Wiśniewski Janusz Leon: MOLEKUŁY EMOCJI. Wyd. Literackie Kraków 2009. Str. 127. Oprawa twarda. Format: 13×20.4 cm. ISBN 978-83-08-04363-9. Proza Janusza Wiśniewskiego to historie ludzkich dramatów, miłości, tęsknot. To obraz tego, co najgłębiej ukryte, najbardziej bolesne, najważniejsze. Przejmująca prawda o drugim człowieku. Opowieść o nim bywa opowieścią o nas
Ilość:

€ 14,90

  Witkowski Michał: BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA Z JAWORZNA-SZCZAKOWEJ. Wyd. W.A.B. Warszawa 2007. Str. 256. Oprawa twarda. Format: 12.5×19.5cm. ISBN 978-83-7414-328-8. Groteskowa opowieść o losach drobnego cinkciarza i pasera, w której zjadliwa ironia splata się z absurdalnym liryzmem, to barwny obraz świata szemranych interesów i pełnej specyficznego uroku jarmarcznej tandety. Za zakratowanym oknem lombardu, przy skonfiskowanym dłużnikowi komputerze, siedzi Barbara Radziwiłłówna i opisuje swoje życie. Radziwiłłówna jest grubym facetem z żylakami – i człowiekiem interesu, który dzięki swemu skąpstwu i niewyczerpanej pomysłowości zgromadził pokaźną fortunę. Za PRL-u był cinkciarzem, prowadził melinę i lombard, miał przyczepę kempingową z zapiekankami, sprzedawał kwiaty kradzione na grobach, przetapiał zużyte znicze. Do pomocy zgodził sobie Felka i Ukraińca Saszę, z którymi żył jak z rodziną. Nocami rozkoszował się przeliczaniem pieniędzy, wróżył sobie z kart i przymierzał przed lustrem klejnoty, zastawiane w jego lombardzie. Jedyne, co mąciło jego szczęście, to bogactwo sąsiada badylarza. Ale lata 90. przyniosły plajtę – i wtedy Radziwiłłównie ukazała się Matka Boska... Witkowski łączy surrealistyczne wizje z sugestywnym opisem rzeczywistości, tworząc malowniczy portret półświatka, zaludnionego przez cwaniaków, złodziei, cinkciarzy, wytatuowanych Ukraińców i dewizowe prostytutki
Ilość:

€ 18,90

  Witkowski Michał: MARGOT. Świat Książki Warszawa 2009. Str. 208. Oprawa twarda. ISBN 978-83-247-1745-3. Najnowsza powieść autora „Lubiewa”. Szalona historia kilkorga „oryginałów”, którzy przechodzą w życiu dziwne przemiany. Margot-kobieta kierowca tira nocami przebiera się za dziwkę. Niepełnosprawna Asia kupuje CB-radio, by opiekować się kierowcami i zostaje „św. Asią od Tirowców”. Waldek, chłopak ze wsi, wyjeżdża do stolicy, by stać się Waldim Mandarynką, największym z rodzimych celebrytów... Rozbuchana językowo, pieprzna i groteskowa ballada o naszej rzeczywistości, od „Polski Z” po zakłamany świat showbiznesu
Ilość:

€ 16,90

  Wojciechowski Piotr: DOCZEKAJ NOWIU. Nowa proza polska, Świat Książki Warszawa 2007. Str. 384. Oprawa twarda z obw. Format: 13.4×22cm. ISBN 83-247-0494-9. Powieść sensacyjno–przygodowa dziejąca się w niedalekiej przyszłości. Political fiction; czy amerykańsko–polska misja uratuje zagrożona demokrację w Rosji? Zaskakująca intryga, piękny język, celna analiza stosunków polsko-rosyjskich. Polski marynarz, Michał Firley, dostaje od Amerykanów propozycję udziału w tajemniczym projekcie. Na luksusowym żaglowcu US Navy rusza słynnym Przejściem Północno-Wschodnim w kierunku Rosji, gdzie doszło do próby zamachu stanu. By uratować demokrację, Amerykanie chcą tam przywrócić monarchię. Do misji zostaje zwerbowana także Ludka, była dziewczyna Michała, córka Polki i potomka rodu Godunowów. To ona ma zostać żoną wielkiego księcia Dmitrija Romanowa, nowego cara Rosji... Świetny literacko thriller polityczny, zaskakujący zarówno intrygą, jak i celną analizą trudnych stosunków Polaków i Rosjan
Ilość:

€ 14,90

  Wolski Marcin: NOBLISTA. Wyd. Zysk i S-ka Poznań 2008. Str. 340. Format: 14.5×20.5 cm. ISBN 978-83-7506-165-9. Noblista – najnowsza powieść Marcina Wolskiego jest w pewnej mierze kontynuacją innej głośnej powieści tego autora Nieprawe łoże, wznowionej w grudniu 2007 przez Wydawnictwo Zysk i S-ka. O ile jednak fabuła pierwszej powieści, jak napisał w „Rzeczypospolitej” Krzysztof Masłoń „najbardziej antykomunistycznej książki od czasów Józefa Mackiewicza”, koncentruje się na początkach komunizmu w Polsce, akcja Noblisty obejmuje cały PRL i meandry ludzi zaplatanych w jego zakamarki. W przeważającej jednak części powieść, o żywej sensacyjnej fabule dzieje się współcześnie. Opisuje historię prywatnej wojny jako młody historyk Wiktor Leśniewski, wspierany przez pracownika IPN-u Adama Podlaskiego podejmuje przeciwko Henrykowi Barskiemu „największemu polskiemu pisarzowi” kreowanemu przez Salon Warszawski i Europejski na laureata Nagrody Nobla. Podejrzewają, że długa kariera Barskiego, pieszczocha wszystkich ekip – koryfeusza PRL, później działacza opozycji, emigranta, a w końcu prominenta III RP, opierała się na pakcie, który zawarł przed laty ze służba bezpieczeństwa. Jednak w IPN-ie jakichkolwiek dowodów brak, teczki zostały wyczyszczone, ewentualni świadkowie zginęli w tajemniczych okolicznościach, a wkrótce okazuje się, że i samemu bohaterowi zaczyna zagrażać śmiertelne niebezpieczeństwo. To, co początkowo było próbą prywatnego odwetu za tajemniczą śmierć narzeczonej Magdaleny (która opuściła go zostając „sekretarką” Barskiego) wkrótce zaczyna przerastać wszystkich uczestników dramatu
Ilość:

€ 14,90

  Zającówna Janina: CZERWONY PŁOMIEŃ SEBASTIANA. Wyd. Nowy Świat Warszawa 2009. Str. 264. Format: 13.3×20cm. ISBN 978-83-7386-350-7. Pełnokrwisty romans autorstwa popularnej pisarki (m.in. „Kochankowie mojej mamy”), którego tłem są wydarzenia roku 1968
Ilość:

€ 14,90

  Zajdel A. Janusz: WYJŚCIE Z CIENIA. Supernowa Warszawa 2007. Str. 200. ISBN 83-7054-193-4
Ilość:

€ 8,90

  Żor Andrzej: JEDENAŚCIE DIALOGÓW Z PORCELANOWĄ FILIŻANKĄ W TLE. PIW Warszawa 2009. Str. 240. Format: 13.5×20.5 cm. ISBN 978-83-06-03222-2. Zbiór opowiadań Andrzeja Żora – napisanych w formie rozmów – dotyka skomplikowanych zagadnień współczesności, takich jak globalizacja, wirtualizacja życia, uprzedmiotowienie kontaktów uczuciowych, rasizm. Dialogi dowodzą kruchości relacji międzyludzkich, niemożności wzajemnego porozumienia, ale i świadczą o zróżnicowaniu kultur – struktur zamkniętych dla Obcych. W każdym z opowiadań pojawia się rekwizyt – delikatna porcelanowa filiżanka, symbol kruchości konstrukcji, na której opiera się świat człowieczych wartości.
Ilość:

€ 14,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj