BIOGRAFIE, LISTY, WSPOMNIENIA

N - Ż

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

NACZELNI WODZOWIE I WYŻSI DOWÓDCY POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE. Red. S. Zwoliński. Wojskowy Inst. Hist., Egross Warszawa 1995. Str. 256 + fot. Bibliografia, indeks osób. Opr. 83-86268-27-1.

€ 19,99

Nagórski, Bohdan: WSPOMNIENIA GDAŃSKIE. Bicentennial Publ. Corp. Nowy Jork 1982. Str. 55. Autor był współzarządcą - z ramienia Polski - portu gdańskiego w okresie międzywojennym

€ 4,90

Nagórski Andrzej: PRZYMUSOWE POŻEGNANIE. Spojrzenie amerykańskiego dziennikarza w głąb sowieckiego życia. Przekład Czesław Karkowski. Bicentennial Publishing Corp. Nowy Jork 1987 (?). Str. VIII, 277. ISBN 0-912757-13-2. Autor był szefem moskiewskiej placówki Newsweeka w latach 1981-1982

€ 16,90

Najberg, Leon: OSTATNI POWSTAŃCY GETTA. Żydowski Instytut Hist. Warszawa 1993. Str. 163. 1 szkic.

€ 7,99

Niemojowska, Maria: OSTATNI STUARTOWIE. PIW, Biografie Sławnych Ludzi, Warszawa 1992. Str. 314. Bibliografia, indeks osób, 17 il. Oprawa. ISBN 83-06-02191-6

€ 9,99

Nowak, Jan: POLSKA Z ODDALI. Wojna w eterze. Wspomnienia – tom 2 1956-1976. „Odnowa” Londyn 1988. Str. 404. Indeks nazwisk, il. ISBN 0-903705-64-8

€ 29,90

Olszewski, Jan: PROSTO W OCZY. Z Janem Olszewskim rozmawia Ewa Polak-Pałkiewicz. „ad astra” Warszawa 1997. Str. 380. Indeks nazwisk. ISBN 83-87538-35-3.

€ 17,99

Ossendowski, Antoni F: LENIN. Wstęp: Witold St. Michałowski. Wyd. Polskie R. Wegnera Poznań 1930 (reprint: Alfa Warszawa 1990). Str. VIII, 471. ISBN 83-7001-354-6

€ 7,90

Pajewski, Janusz: POZA WCZORAJ. Wspomnienia. Book Service Poznań 1992. Str. 288 + fot. ISBN 83-85539-00-X.

€ 9,90

PAMIĘTNIK MIKOŁAJA II. Przedmowa i opracowanie: Janusz Kutta. Przedmowa do wydania przedwojennego: Leon Kozłowski. Somix Bydgoszcz 1990. 2 tomy. Str. 176 + 232. Aneks, fotografie, tablica genealogiczna, indeks osób bliskich carowi.

€ 6,99

PAMIĘTNIKI CESARZOWEJ KATARZYNY II PRZEZ NIĄ SAMĄ SPISANE. Z francuskiego przełożyła Eugenia Siemaszkiewicz. Opr. Władysław A. Serczyk. „Iskry” Warszawa 1990. Str. 231. Przypisy, indeks osób. ISBN 83-207-1237-8.

€ 5,49

PAMIĘTNIKI REBA DOWA Z BOLECHOWA (1723-1805). Przekład z języka hebrajskiego, wstęp i przypisy R. Marcinkowski. Formica Warszawa 1994. Str. 120. ISBN 83-900146-0-3.

€ 9,99

PAMIĘTNIKI Z GETTA WARSZAWSKIEGO. Fragmenty i regesty. Oprac. M. Grynberg. Wyd. 2 popr. i rozszerz. PWN Warszawa 1993. Aneks, indeks osób, il., Contents, Inhaltsverzeichnis. ISBN 83-01-11055-4.

€ 21,49

Perel, Sally: EUROPA, EUROPA (Hitlerjunge Salomon). Przekład: R. Gromacka. Cyklady Warszawa 1992. Str. 199. Ilustr. ISBN 83-900592-0-7

€ 6,90

Perechodnik, Calel: CZY JA JESTEM MORDERCĄ? Opr. Paweł Szapiro, Żydzi Polscy, tom 2, Karta Warszawa 1993. Str. 272. Przypisy. ISBN 83-900676-1-7.

€ 13,99

Pernoud, Régine: HELOIZA I ABELARD (Héloise et Abelard). Przekład: Eligia Bąkowska. Biografie sławnych ludzi, PIW Warszawa 1992. Str. 207. Bibliografia Opr. obw. ISBN 83-06-02248-3

€ 7,99

Peszkowski Zdzisław, ks.: WSPOMNIENIA JEŃCA Z KOZIELSKA. Fundacja Centrum Ignacego J. Paderewskiego Wrocław 1992. Str. 143. 43 il. Kol. I cz.-b. ISBN 83-85015-66-3

€ 9,90

Pierre-Skrzyńska, Janina: PAMIĘTNIK INKI 1939-1945. Okupacja Powstanie niewola. Wstęp Klemens Rudnicki. Przedmowa Janusz K. Zawodny. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1986. Str. 77. Indeks nazwisk i pseudonimów. ISBN 0-85065-134-4.

€ 8,99

Piłsudski, Józef: KORESPONDENCJA 1914-1917. Opr. Stanisław Biegański, Andrzej Suchcitz. Instytut Józefa Piłsudskiego Londyn 1986. Wyd. 2. Str. XVI, 283. Bibliografia, indeks nazwisk, fot. ISBN 0-948019-00-x.

€ 24,90

Piłsudski, Józef: MOJE PIERWSZE BOJE. Wyd. Łódzkie 1988. Str. 193. ISBN 83-218-0253-2.

€ 4,99

Piłsudski Józef: WSPOMNIENIA O GABRIELU NARUTOWICZU. Orbis Books Londyn 1980. Str. 62.

€ 4,90

Pinkwart, Maciej; Zdebski, Janusz: NOWY CMENTARZ W ZAKOPANEM. Przewodnik biograficzny. PTTK „Kraj” Warszawa-Kraków 1988. Str. 140. Il. ISBN 83-7005-180-4

€ 9,08

Podhorodecki, Leszek: DZIEJE RODU CHODKIEWICZÓW. Wielkie rody Rzeczypospolitej, Of. Wyd. „Volumen” & Wyd. Bellona Warszawa 1997. Str. 216. Bibliografia, indeks nazwisk, tablice genealogiczne, fot. Oprawa twarda. ISBN 83-86857-35-8, 83-11-08701-6

€ 19,90

POLITYCZNI. Opowieści uwięzionych w Polsce (1981-1986). „Przedświt” Warszawa 1990. Str. 184. Wyd. 2. ISBN 83-85081-00-3. m.in.: J. Szczęsna, H. Wujec.

€ 8,99

POLSKIE RODY SZLACHECKIE: Kto jest kim dziś. Oprac. i wstęp: A. Kulikowski. Red.: M. Radzimińska. Interpress Warszawa 1993. Str. 271. ISBN 83-223-2643-2. Bibliografia, Il. Oprawa twarda. Informacje o ok. 100 rodach

€ 21,66

Popiel, Karol: GENERAŁ SIKORSKI W MOJEJ PAMIĘCI. Odnowa Londyn 1978. Str. 197. Indeks nazwisk, ISBN 0-903705-15-X.

€ 13,99

Popławski Adolf: 12 LAT ŁAGRU. Editions Spotkania Paryż 1997. Str. 329. ISBN 2-86914-027-4. Autor zaangażowany w AK w Wilnie, został skazany na 15 lat łagru, gdzie był uwięziony do 1956

€ 14,90

Pragier, Adam: CZAS TERAŹNIEJSZY. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1975. Str. 240.

€ 18,99

PREZYDENCI POLSKI. Oprac.: Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Drzycimski, Janina Paradowska. Wyd. Sejmowe Warszawa 1991. Str. 207. Skrócona bibliografia, 37 fotogr. ISBN 83-7059-000-4.

€ 9,99

Prugar-Ketling, Bronisław: ABY DOCHOWAĆ WIERNOŚCI. Wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty Wrzesień 1939. „Odpowiedzialność i Czyn” Warszawa 1990. Str. 180 + 18 szkiców. Aneksy.

€ 5,49

Pruszyńska, Anna: MIĘDZY BOHEM A SŁUCZĄ. Oprac.: Mieczysław Pruszyński. Ossolineum Wrocław 1991. Str. 253. Indeks nazwisk, 41 il. ISBN 83-04-03808-0. Wspomnienia matki Ksawerego Pruszyńskiego przywracają pamięci życie kresowej szlachty na przełomie wieków, przerwane przez rewolucję i wojny

€ 9,99

Pruszyński, Mieczysław: TAMCI. Alfa Warszawa 1992. Str. 189. ISBN 83-7001-605-7. Wywiady i rozmowy z politykami okresu międzywojennego (m.in. S. Grabski, W. Studnicki, Z. Lubomirski, R. Dmowski).

€ 9,99

Pruszyński, Ksawery: NOC NA KREMLU (Russian Year). Przekład: Janusz Roszko i Marek Wójtowicz. Wstęp: Janusz Roszko. Oficyna Literatów „Rój” Warszawa 1989. Str. 187. Nota edytorska. ISBN 83-85049-01-0. Zbiór reportaży z Rosji z roku 1941.

€ 5,49

PRZEWRÓT MAJOWY 1926 W RELACJACH I DOKUMENTACH. Opr. Eugeniusz Kozłowski. KAW Warszawa 1987. Str. 216. ISBN 83-03-01798-5.

€ 5,49

Pużak, Kazimierz: WSPOMNIENIA 1939-1945. „Graf” Gdańsk 1988. Str. 136.

€ 5,49

Raczyński Edward Count: IN ALLIED LONDON (W sojuszniczym Londynie). Introduction by Sir John Wheeler-Bennett. Weidenfeld and Nicolson London 1962. XIV, 381 pp. Index, photographs. Hc. Angielski przekład wspomnień ambasadora Polski w Londynie i ministra spraw zagranicznych

€ 49,90

Raczyński Edward, Żeńczykowski Tadeusz: OD GENEWY DO JAŁTY. Rozmowy radiowe. „Świadectwa” tom 4, Wyd. Puls Londyn 1988. Str. 132 + fot. ISBN 0-907587-36-4

€ 19,90

Radziwiłł Hieronim Florian (1715-1760): RZECZY KTÓRYMI NAJGODNIEJSZEGO MOGĘ ZABAWIĆ GOŚCIA. Opr. i wstęp Adam Zamoyski. Il. Szymon Kobyliński. „Twój styl” Warszawa 1999. Str. 96. Oprawa twarda. ISBN 83-7163-133-2. Dziwak i ekscentryk, podczaszy i chorąży litewski, pozostawił po sobie pamięć jednego z największych okrutników w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Fragmenty rękopisu – pochodzącego z ok. 1756 roku – są publikowane po raz pierwszy

€ 9,90

Radziwiłł, Krzysztof: PAMIĘTNIKI. Od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio. Wstęp Anna Radziwiłł. Posłowie Andrzej Biernacki. Wiedza Powszechna Warszawa 2000. Str. 368. Fot. Oprawa twarda. ISBN 83-214-1129-0

€ 19,90

Ritterman-Abir, Henryk: NIE OD RAZU KRAKÓW ZAPOMNIANO. Związek Żydów Krakowskich w Izraelu 1984. Str. 192. Wspomnienia z czasów studiów prawniczych i pracy w Prokuratorii Generalnej w latach trzydziestych

€ 24,90

Rodzińska, Halina Arturowa: NASZE WSPÓLNE ŻYCIE (Our Two Lives). Przekład: Aldona Szpakowska. „Czytelnik” Warszawa 1980. Str. 695 + fot. Aneks. Obw. ISBN 83-07-00031-9

€ 14,90

ROK 1918 WE WSPOMNIENIACH MĘŻÓW STANU, POLITYKÓW I WOJSKOWYCH. Opr. Jan Borkowski. PIW Warszawa 1988. Str. 599. Noty biogr., słowniczek, indeks nazwisk. ISBN 83-06-01475-8.

€ 13,99

ROMANTYCZNE WĘDRÓWKI PO GALICJI. Wybór, opr. i wstęp Andrzej Zieliński. „Ossolineum” Wrocław 1987. Str. 518. Nota o autorach, indeksy, il. Mapy. ISBN 83-04-02442-X. Relacje z lat 1813-1861

€ 17,50

Ronge, Max: DWANAŚCIE LAT SŁUŻBY WYWIADOWCZEJ. Przełożyła Barbara Szymczak. Posłowie i przypisy: Ryszard Świętek. „Gryf” & „Bellona” Warszawa 1992. Str. 293. Aneksy, szkice, indeks nazwisk, fotografie. ISBN 83-85209-19-0. Wspomnienia szefa wywiadu Austro-Węgier 1907-1918.

€ 13,99

Rostworowski Emanuel Mateusz: POPIOŁY I KORZENIE. Szkice historyczne i rodzinne. Wyd. Znak Kraków 1985. Str. 568. 44 il., indeks nazwisk. Brak wkładki. Oprawa twarda. ISBN 83-7006-025-0. Dzieje arystokratycznej rodziny na tle historii Polski XVIII-XX wieku. Obwoluta podniszczona, poza tym stan dobry

€ 9,90

Rowecki, Stefan: WSPOMNIENIA I NOTATKI AUTOBIOGRAFICZNE (1906-1939). Opr. Andrzej K. Kunert, Józef Szyrmer. „Czytelnik” Warszawa 1988. Str. 221. Indeks nazwisk. ISBN 83-07-01547-2.

€ 13,99

Rowiński, Aleksander: ZYGIELBOJMA ŚMIERĆ ŻYCIE. Wyd. Rój Warszawa 2000. Str. 271. ISBN 83-85049-46-0

€ 21,66

(Rubinowicz, Dawid): PAMIĘTNIK DAWIDA RUBINOWICZA. Wstęp: Jarosław Iwaszkiewicz. Posłowie: M. Jarochowska. Wyd. 2. Książka i Wiedza Warszawa 1987. Str. 127 + il. Oprawa.

€ 6,99

Rudawski, Michał: MÓJ OBCY KRAJ? „Tu” Warszawa 1996. Str. 286. Fot. ISBN 83-902791-4-0. „Prawdziwą rewelacją tej autobiografii są wspomnienia z roku 1946, kiedy autor - wówczas major WOP - organizował tajne przejścia graniczne, którymi sto tysięcy Żydów uciekło z Polski po pogromie kieleckim. Ciekawe są też fragmenty poświęcone służbie w radzieckim batalionie budowlanym albo opisy powojennych już negocjacji handlowych w Moskwie” - M. Cichy

€ 12,99

Rudnicki, Klemens: NA POLSKIM SZLAKU (Wspomnienia z lat 1939-1947). Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1986. Wyd. 4. Str. 216. ISBN 0-85065-138-7.

€ 39,90

Rudzka Walentyna: KAROL MAJEWSKI W LATACH 1859-1864. Polski Ośrodek Naukowy w Londynie. Nakładem Księgarni Orbis Londyn 1964. Str. 168. Indeks nazwisk

€ 9,90

Ruszczyc, Marek: JAK ZGINĄŁ MIKOŁAJ II? „Alfa” Warszawa 1991. Str. 119 + fot. Tablica genealogiczna, bibliografia. ISBN 83-7001-487-9.

€ 4,90

Sadūnaite, Nijolé: PAMIĘTNIK. Editions Spotkania Paryż 1986. Str. 65. ISBN 2-86914-015-0

€ 2,50

Sajkowski, Alojzy: OPOWIEŚCI MISJONARZY, KONKWISTADORÓW, PIELGRZYMÓW I INNYCH ŚWIATA CIEKAWYCH. Wyd. Poznańskie 1991. Str. 354. Il. cz.-b., przypisy, indeksy: nazwisk i nazw geograficznych, oprawa. ISBN 83-210-0874-7.

€ 9,99

Sayn-Wittgenstein, Katarzyna (1895-1983): KONIEC MOJEJ ROSJI. Dziennik 1914-1919. Opracowanie Maria Razumowska. Przełożył Witold Malesa. Noir sur Blanc Warszawa 1998. Str. 311. Spis nazwisk, fot. ISBN 83-86743-27-1. Dziennik rosyjskiej księżniczki

€ 14,99

Serczyk, Władysław Andrzej: IWAN IV GROŹNY. „Puls” Londyn 1992. Str. 205. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 1-85917-012-9.

€ 6,99

Siewierski Henryk: SPOTKANIE NARODÓW. Biblioteka „Kultury” tom 389, Instytut Literacki Paryż 1984. Str. 141. Bibliografia. ISBN 2-7168-0047-2.

€ 19,90

Skrzypek Stanisław: ROSJA JAKĄ WIDZIAŁEM. Wspomnienia z lat 1939-1942. Montgomeryshire Printing Newtown 1949. Str. 214.

€ 14,90

Słowiński, Lech: TYTUS DZIAŁYŃSKI 1796-1861. KAW Poznań 1984. Str. 35. Bibliografia, il.

€ 4,90

SŁOWNIK WŁADCÓW POLSKICH. Red. Józef Dobosz. Wyd. Poznańskie Poznań 1997. Str. 494. Indeks osób, tablice genealogiczne. ISBN 83-86138-38-9. 200 biogramów wszystkich królów i książąt panujących pomiędzy X i XVIII wiekiem

€ 17,99

Smolińska, Lucyna; Sroka, Mieczysław: WIELCY ZNANI I NIEZNANI. Wyd. Radia i Telewizji Warszawa 1988. Str. 336. Il. ISBN 83-212-0463-5

€ 4,90

Sobolewski, Henryk: Z ZIEMI WILEŃSKIEJ PRZEZ ŚWIAT GUŁAGU. „Przedświt” Warszawa 1990. Str. 143. Indeksy.

€ 5,49

Solek, Wincenty: PAMIĘTNIK LEGIONISTY. Opr. Wiesław Budzyński. „PAX” Warszawa 1988. Str. 255. Fot. Obw. ISBN 83-211-0991-8.

€ 5,49

Solski, Wacław (1897-1990): MIĘDZY CHICAGO A WENECJĄ. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1974. Str. 188

€ 4,90

Sołomian-Łoc, Fanny: GETTO I GWIAZDY. „Czytelnik” Warszawa 1993. Str. 220. ISBN 83-07-02037-9.

€ 13,99

Sroczyński, Zbigniew: ŻELEŃSCY. Rodowód. Dzieje rodu Żeleńskich z Żelanki. „Rody polskie”, „Audiutor” Warszawa 1997. Str. 228. Indeks nazwisk, fot. ISBN 83-86100-28-1.

€ 13,99

Staszewski, Jacek: POLACY W OSIEMNASTOWIECZNYM DREŹNIE. Ossolineum Wrocław 1986. Str. 184. Bibliografia, indeks osób, il., oprawa. ISBN 83-04-02119-6

€ 13,99

Strumiłło-Miłosz, Grażyna: ZNAD ŚWITEZI WGŁĄB TAJGI (Rozmowy z moją Matką.). Wstęp: Czesław Miłosz. Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1996. Str. 128 + 12 fot. ISBN 83-7023-515-8

€ 10,76

Stypułkowski, Jerzy: DOKĄD PÓJDZIEMY. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1979. Str. 152. Wspomnienia.

€ 4,90

Stypułkowski, Zbigniew: ZAPROSZENIE DO MOSKWY. Wyd. 3(4). Editions Spotkania Warszawa 1991.Str. 492. Indeks nazwisk, fotografie. ISBN 83-85195-06-8

€ 19,90

Surdykowski, Jerzy: NOTATKI GDAŃSKIE. „Aneks” Londyn 1982. Str. 186. ISBN 0-906601-04-5.

€ 12,49

Szajn-Lewin: W GETCIE WARSZAWSKIM. Oprac.: Maria Line i Anna Grupińska. a5 & Obserwator Poznań 1990. Str. 59.

€ 4,90

Szarota Tomasz: STEFAN ROWECKI „GROT”. PWN Warszawa 1985. Str. 288. Indeks nazwisk, 74 il. ISBN 83-01-04578-7

€ 9,90

Szatyn, Bronisław: NA ARYJSKICH PAPIERACH. Wyd. Literackie Kraków 1983. Str. 347. Fot. ISBN 83-08-00779-1.

€ 9,99

Szereszewska, Helena (1891-1978): JÓZEF I HANA. Kronika rodziny Szpilfoglów z Krysztoporskiej Woli. „Czytelnik” Warszawa 1998. Str. 184. ISBN 83-07-02629-6

€ 14,99

Szleyen Zofia: WIATRAKI I MESSERSCHMITTY. Wyd. Iskry Warszawa 1963. Str. 203. Fot. Wspomnienia z Hiszpanii okresu wojny domowej

€ 9,90

Sztrem, Krystyna: NIEZNOŚNI CUDZOZIEMCY. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1974. Str. 188

€ 6,90

Szulc, Eugeniusz: CMENTARZ EWANGELICKO-AUGSBURSKI W WARSZAWIE. Zmarli i ich rodziny. Bibl. Syrenki, PIW Warszawa 1989. Str. 730. Indeks nazwisk, 102 il., oprawa pł., obw. ISBN 83-06-01606-8. Kilkaset alfabetycznie ułożonych biogramów ewangelików warszawskich pokazuje ich udział w życiu Warszawy i kraju

€ 14,99

Szyndler, Bartłomiej: TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1746-1817. Bellona Warszawa 1991. Str. 487. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk, summary, résumé, 7 szkiców, liczne ilustracje. Pł., obw. ISBN 83-11-07728-2

€ 19,99

Świeżawski, Stefan: W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI. 1945-1965. Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie & KUL Lublin 1991. Str. 479. Indeks nazwisk, fot. ISBN 83-228-0232-3.

€ 13,99

Świeżawski, Stefan: WIELKI PRZEŁOM. 1907-1945. Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie & KUL Lublin 1989. Str. 412. Indeks nazwisk, fot. ISBN 83-228-0151-3.

€ 13,99

Świtalski, Kazimierz: DIARIUSZ 1919-1935. Opr. Andrzej Garlicki i Ryszard Świętek. „Czytelnik” Warszawa 1982. Str. 839. Indeks nazwisk, fot. ISBN 83-07-01925-7.

€ 21,49

„TAK ŻYŁEM...”. Faktomontaż okolicznościowy w jednym akcie Wiktora Budzyńskiego (z okazji setnej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego). Nakładem Komitetu Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego Londyn 1967. Str. 39.

€ 9,90

Tarka, Krzysztof: KOMENDANT WILK. Z dziejów wileńskiej Armii Krajowej. Oficyna Wydawnicza Volumen Warszawa 1990. Str. 149. Bibliografia

€ 9,99

TECZKI LIBERAŁÓW. Oprac.: J. Poradowska, J. Baczyński. Obserwator Poznań 1993. Str. 202 + fotogr. ISBN 83-900292-7-8. Wywiady z twórcami Kongresu Liberalno-Demokratycznego (J. K. Bielecki, D. Tusk, J. Merkel, A. Zarębski, J. Lewandowski, J. Kozłowski, A. Machalski, P. Śpiewak, A. Hall)

€ 4,99

Terlecki, Olgierd: PUŁKOWNIK BECK. KAW Kraków 1985. Str. 373. Bibliografia, indeks nazwisk. Pł. obw. ISBN 83-03-00053-5.

€ 13,99

Tokarczuk Ignacy abp: W STARCIU Z TOTALITARYZMEM. Rozmowy przeprowadził Tadeusz Fredro-Boniecki. Kolekcja „Świadkowie XX wieku” tom 4, Editions du Dialogue Paryż 1994. Str. 203. ISBN 2-85316-069-6

€ 19,90

Trocki Lew: MOJE ŻYCIE. Próba autobiografii. Przełożyli Jan Barski i Stanisław Łukomski. Reprint. Fundacja Polonia Warszawa 1990. Str. 666. ISBN 83-85080-08-2

€ 24,90

Trocki Lew: ZDRADZONA REWOLUCJA. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza? Przełożył Aleksander Achmatowicz. Wibet Pruszków 1991. Str. 232. ISBN 83-85281-01-0

€ 8,90

Troński, Bronisław: TĘDY PRZESZŁA ŚMIERĆ. Zapiski z Powstania Warszawskiego. „Czytelnik” Warszawa 1957. Str. 356. Fot. Obw.

€ 9,99

Tomaszewski, Bogdan: PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ. BGW Warszawa 1992. Str. 245 + fotografie. ISBN 83-7066-414-8. Najsłynniejszy polski sprawozdawca sportowy wspomina olimpiady w Melbourne, Rzymie, Tokio, Meksyku, Monachium i Montrealu.

€ 5,45

Tomaszewski, Adam (*1918): MŁODOŚĆ ZOSTAŁA NAD OBRĄ. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1967. Str. 236

€ 4,90

Torańska, Teresa: ONI. Wstęp Jan Bujnowski. „Aneks” Londyn 1985. Str. 367. Indeks nazwisk. ISBN 0-906601-22-3.

€ 21,49

Tuszyńska, Agata: KILKA PORTRETÓW Z POLSKĄ W TLE. Reportaże izraelskie. Słowo wstępne: Ryszard Kapuściński. Marabut Gdańsk 1993. Str. 151. ISBN 83-85416-11-8.

€ 12,90

Tyszka Leon: SUKCESY I KLĘSKI JEDNEGO ŻYCIA. Wstęp Marian Fuks. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1984. Str. 119

€ 14,90

Urke-Nachalnik: ŻYCIORYS WŁASNY PRZESTĘPCY. Wyd. Łódzkie Łódź 1989. Str. 303. ISBN 83-218-0795-X. Pamiętnik przedwojennego złodzieja-recydywisty, byłego kandydata na rabina. I wydanie: Tow. Patronat 1933.

€ 6,99

Urke-Nachalnik: ŻYWE GROBOWCE. Wyd. Łódzkie Łódź 1990. Str. 236. ISBN 83-218-0854-9. I wydanie: Rój Warszawa 1934.

€ 4,99

Valcini, Alceo: Z MALAPARTEM W WARSZAWSKIM GETCIE. Z notatek korespondenta (Con Malaparte. Nel Ghetto di Varsavia). Przekład: Anna Osmólska-Mętrak. Klub Interesującej Książki PIW Warszawa 1990. Str. 119. ISBN 83-06-01967-9. 11 szkiców obrazujących Europę w czasie II wojny światowej. Alceo Valcini był w tym czasie korespondentem „Corriere della Sera” w Warszawie

€ 9,90

W KRĘGU WIELKICH HUMANISTÓW. Kultura antyczna na Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej. Red.: Iza Bieżuńska-Małowist. PWN Warszawa 1991. Str. 211 + 33 fotogr. Pł. obw. ISBN 83-01-08529-0. Biografie m.in. R. Taubenschlaga, K. Kumanieckiego, J. Manteuffla, K. Michałowskiego, W. Tatarkiewicza

€ 24,90

Wagner Marian E. dr: LWOWSKI CHŁOPAKA NA WOJNACH (Strzępy wspomnień z walecznych lat 1918-1921). Koło Lwowian Londyn 1982. Str. 148. Il.

€ 9,90

Wałęsa, Lech: DROGA NADZIEI. Współpraca: Jan Mur (Andrzej Drzycimski i Adam Kinaszewski). Wyd. (3). „Znak” Kraków 1989. Str. 386. 17 fotografii. ISBN 83-7006-134-6

€ 14,99

Wapiński, Roman: ROMAN DMOWSKI. Wyd. Lubelskie 1989. Str. 392. Wyd. 2. Indeks nazwisk. ISBN 83-222-0480-9.

€ 13,99

Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja: KOCHANKI PIERWSZYCH DNI. Opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych ludzi. IWZZ Warszawa 1988. Str. 350. Bibliografia. ISBN 83-202-0650-2. M.in.: Słowacki i Kościuszko.

€ 8,99

Weliczker Leon: BRYGADA ŚMIERCI (Sonderkommando 1005). Pamiętnik. Przedmowa dr Filip Friedman. Wstęp i opr. Rachela Auerbach. Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy Centralnym Komitecie Żydów Polskich nr 8, Łódź 1946. Str. 133 + nlb. 5 fot.

€ 24,90

Wernik, Romuald: JUTRO WCZORAJ PRZEGRANE. Unicorn Londyn 1988. Str. 140

€ 4,90

Wernik, Romuald: Z CHAMSINU W MGŁĘ. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1988. Str. 167. Fot. ISBN 0-85065-179-4.

€ 12,49

Wędziagolski, Karol: PAMIĘTNIKI. Wojna i rewolucja - Kontrrewolucja - Bolszewicki przewrót - Warszawski epilog. Wyd. 2. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1987. Str. 442. ISBN 0-85065-154-9.

€ 19,90

Wieleżyński Lech: WSPÓLNA PRACA WSPÓLNY PLON. Dzieło i życie mądrego człowieka. Veritas Londyn 1985. Str. 295

€ 13,50

Wilczek, Ignacy: FELIKS PERL. Wyd. Komitetu Głównego PPS w Niemczech Monachium 1980. Str. 12.

€ 4,90

Willenberg, Samuel: BUNT w TREBLINCE (Mered be-Treblinka). Posłowie: Andrzej Żbikowski. Res Publica Warszawa 1991. Str. 126. ISBN 83-7046-192-1. Autor uczestnik kampanii wrześniowej, więzień obozu w Treblince, po ucieczce żołnierz AK w Powstaniu Warszawskim

€ 14,90

Wiśniewski, Wojciech: OSTATNI Z RODU. Rozmowy z Tomaszem Zanem. Editions Spotkania Paryż 1989. Str. 258. Indeks nazwisk, fotografie. ISBN 2-86914-048-7.

€ 19,90

Witos, Wincenty: DZIEŁA WYBRANE. Tom 1. Moje wspomnienia. Cz. 1. Opr. Eugeniusz Karczewski i Józef Ryszard Szaflik. LSW Warszawa 1988. Str. 482. Pł. Obw. ISBN 83-205-3497-6.

€ 17,99

Wójcik, Józef ks.: MOJA WIELKA NOWENNA. Odnowa Londyn 1985. Str. 121. ISBN 0-903705-48-6.

€ 8,99

Wołyński Olgierd: GŁOS Z GUŁAGU. Rozmowa z Ewą Berberyusz. „Świadectwa” tom 5, Wyd. Puls Londyn 1988. Str. 69. ISBN 0-907587-41-0

€ 4,90

Woyszwiłło, Julian: JÓZEF PIŁSUDSKI. Życie. idee i czyny. Warszawa 1937. Str. 190. Fotografie. Opr. pł. Reprint: Wiedza Powszechna Warszawa 1991. ISBN 83-214-0815-X. Popularna biografia.

€ 13,99

Wróblewski, Andrzej: BYĆ ŻYDEM.. Rozmowa z Dagiem Halvorsenem o Żydach i antysemityzmie Polaków. NOWa Warszawa 1992. Str. 260. ISBN 83-7054-035-X.

€ 13,99

Wroński, Bohdan: WSPOMNIENIA PŁYNĄ JAK OKRĘTY. Odnowa Londyn 1981. Str. 199.

€ 19,90

WSPÓŁCZEŚNI POLSCY PISARZE I BADACZE LITERATURY. Słownik biobibliograficzny. Tom 1. A-B. Red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1994. Str. 371. Opr. obw. ISBN 83-02-054445-3

€ 24,90

WSPÓŁCZEŚNI POLSCY PISARZE I BADACZE LITERATURY. Słownik biobibliograficzny. Tom 2. C-F. Red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1994. Str. 367. Opr. obw. ISBN 83-02-054445-3

€ 24,90

WSPÓŁCZEŚNI POLSCY PISARZE I BADACZE LITERATURY. Słownik biobibliograficzny. Tom 3. G-J. Red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1994. Str. 471. Opr. obw. ISBN 83-02-05636-7

€ 36,19

WSPÓŁCZEŚNI POLSCY PISARZE I BADACZE LITERATURY. Słownik biobibliograficzny. Tom 4. K. Red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1996. Str. 535. Opr. obw. ISBN 83-02-05974-9

€ 36,19

WSPÓŁCZEŚNI POLSCY PISARZE I BADACZE LITERATURY. Słownik biobibliograficzny. Tom 5. L-M. Red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1997. Str. 535. Opr. obw. ISBN 83-02-06694-X

€ 36,19

WSPÓŁCZEŚNI POLSCY PISARZE I BADACZE LITERATURY. Słownik biobibliograficzny. Tom 6. L-M. Red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1999. Str. 555. Opr. obw. ISBN 83-02-07446-2

€ 36,19

WSPÓŁCZEŚNI POLSCY PISARZE I BADACZE LITERATURY. Słownik biobibliograficzny. Tom 8. Ste-V. Red. Jadwiga Czachowska i Alicja Szałagan. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2003. Str. 471. Opr. obw. ISBN 83-02-08697-5

€ 34,90

Wysocki, Wiesław J.: ROTMISTRZ PILECKI. Gryf & PoMost Warszawa 1994. Str. 272. Bibliografia, indeks, załączniki. ISBN 83-85209-42-5 & 83-85521-23-2. Witold Pilecki (1901-1948), żołnierz AK dobrowolnie poszedł do obozu w Oświęcimiu aby zorganizować tam konspirację wojskową. Został stracony po wojnie w więzieniu mokotowskim

€ 10,76

Wysokiński, Jan: GENERAŁ IGNACY PRĄDZYŃSKI. KAW Warszawa 1985. Str. 267. Indeks nazwisk, bibl., il. ISBN 83-03-00782-3

€ 4,90

Zagórski, Wacław: WICHER WOLNOŚCI. Dziennik powstańca. Przedmowa Gustaw Herling-Grudziński. Wyd. 2. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1984. Str. 379. Il.

€ 29,90

Zagórski, Wacław: WOLNOŚĆ W NIEWOLI. Nakładem Autora i czytelników-przedpłacicieli Londyn 1971. Przedmowa Adam Ciołkosz. Str. 544. Skorowidze, il. Oprawa pł.

€ 39,90

Zamorski, Kazimierz (*1914-2000): POD ANTENĄ RADIA „WOLNA EUROPA” . Wers Poznań 1995. Str. 253. Dokumenty, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-901606-2-5. Autor był w latach 1952-79 szefem polskiej sekcji Wydziału Studiów i Analiz RWE. Liczne polemiki ze wspomnieniami Jana Nowaka

€ 12,99

Zaniewicki, Zbigniew (1903-1991): MOJE PEŁNOLECIE. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1977. Str. 166.

€ 4,90

Zaremba, Zygmunt: WOJNA I KONSPIRACJA. Słowo wstępne: Jan Józef Lipski. Przedmowa: A. Friszke. Wyd. 1. krajowe. Wyd. Literackie Kraków 1991. Str. 460. Ilustracje, aneks, indeks nazwisk. ISBN 83-08-02371-1

€ 14,39

Zawadzka, Jadwiga: ŁAGIERNICZKI. Dziesięć lat w polarnym kraju. Biblioteka Wschodnia. Oficyna „Volumen” Warszawa 1992. Str. 319. Indeksy nazwisk i geogr. 4 fot.

€ 6,49

Zaniewicki, Zbigniew: PIĘĆ GROŹNYCH LAT (1939-1944). Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1982. Str. 141.

€ 9,99

Zawodny, Janusz (*1921): UCZESTNICY I ŚWIADKOWIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Wywiady. PWN Warszawa 1994. Str. 428. Aneksy. Indeks nazwisk i pseudonimów. ISBN 83-01-11586-6. Wywiady przeprowadzone w latach 1965-1972 z dowódcami i uczestnikami powstania oraz z dyplomatami

€ 14,99

Zbyszewski, Karol (1904-1990): WCZORAJ NA WYRYWKI. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1964. Str.159

€ 4,90

ZE WSPOMNIEŃ ŻOŁNIERZY AK OKRĘGU NOWOGRÓDEK. Opr. i przedmowa Eugeniusz Wawrzyniak. Inst. Wyd. Związków Zawodowych Warszawa 1988. Bibliografia, fot. ISBN 83-202-0653-7. Wspomnienia 10 żołnierzy Armii Krajowej

€ 9,90

Zieja, Jan ks.: ŻYCIE EWANGELIĄ. Spisane przez Jacka Moskwę. Wstęp: Jerzy Turowicz. Świadkowie XX wieku, tom 2, Editions du Dialogue Paryż 1991. Str. 275. ISBN 2-85316-065-3. Zapis rozmów przeprowadzonych z ks. Zieją to bardzo ważna, cenna i potrzebna książka, pokazująca jeden niezwykły żywot i sylwetkę człowieka-kapłana.

€ 24,90

Zybert, Zofia: „TAM GDZIE SĘDZIĄ BYŁA TAJGA A PROKURATOREM NIEDŹWIEDŹ”. Wspomnienia z Syberii. Krakowski Klub Artystyczno-Literacki 1997. Str. 64. ISBN 83-85816-54-2

€ 4,94

Żakowski, Jacek: TRZY ĆWIARTKI WIEKU. Rozmowy z Jerzym Turowiczem. „Znak” Kraków 1990. Str. 237. Indeks osób. ISBN 83-7006-166-4.

€ 9,99

Żeligowski, Lucjan: WOJNA 1920. Wspomnienia i rozważania. MON Warszawa 1990. Str. 159. Wyd. 2 powojenne. Mapy. Obw. ISBN 83-11-07841-6.

€ 8,99

ŻOŁNIERZE KOMENDY GŁÓWNEJ ARMII KRAJOWEJ WSPOMINAJĄ... Red.: K. Wyczańska. PoMost Warszawa 1994. Str. 421. ISBN 83-85521-31-3. Wspomnienia członków KG AK Światowego Związku Żołnierzy AK. Wiele z tych wspomnień napisali członkowie różnych szczebli wywiadu - to środowisko miało dotąd, ze zrozumiałych względów, niewiele możliwości i chęci do ujawnienia swojej działalności.

€ 14,39

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj