BIOGRAFIE, LISTY, WSPOMNIENIA

A - M

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

Adamczyk Rudolf ks.: CZYŚCIEC. Editions Spotkania Paryż 1986. Str. 53. ISBN 2-86914-004-5. Autor był więźniem politycznym w latach 1950-1955

€ 9,90

A JEDNAK CZASEM MIEWAM SNY. Historia pewnej samotności Joannie Wiszniewicz opowiedziana. Pamięć Europy, sylwetki, Żydowski Instytut Historyczny, program badawczy & Ag. Wyd. Tu Warszawa 1996. Str. 151. ISBN 83-902971-2-4. Rozmowa z ofiarą Holocaustu

€ 6,99

Akavia, Miriam: MOJA WINNICA. Saga rodzinna w trzech częściach. PIW Warszawa 1990. Str. 266. ISBN 83-06-01927-X.

€ 9,99

Aleksandrowicz, Julian (1908-1988); Stawowy, Ewa: TYLE WART CZŁOWIEK. Wyd. Lubelskie Lublin 1992. Str. 343.Indeks osób. ISBN 83-222-0645-3.

€ 9,99

Aksamitek, Stefan: GENERAŁ JÓZEF HALLER. Zarys biografii politycznej. Śląsk Katowice 1989. Str. 275. 10 il., bibliografia

€ 7,99

Anolik, Beniamin: PAMIĘĆ PRZYWOŁANA. Wstęp Józef Andrzej Gierowski. Oficyna „Cracovia” Kraków 1996. Str. 163. ISBN 83-86957-02-6.

€ 9,99

Arct, Stanisław: OKRUCHY WSPOMNIEŃ. Biblioteka Syrenki. PIW Warszawa 1962. Str. 595. Indeks nazwisk, indeks firm wydawniczych i księgarskich, ilustracje. Pł. obw. Dzieje firmy wydawniczej M. Arcta.

€ 17,99

Aron, Raymond: WIDZ I UCZESTNIK. Z Aronem rozmawiają Jean-Louis Missika i Dominique Wolton. Przełożył Adam Zagajewski. Wyd. 1. krajowe. „Czytelnik” Warszawa 1992. Str. 346. Przypisy, bibliografia. ISBN 83-07-02277-0.

€ 13,99

Augustyński, Zygmunt: MIESIĄCE WALKI. Opr: Zofia Latoszyńska. Wyd. NSZZ „Solidarność” RI Warszawa 1990. Str. 170. Wspomnienia redaktora „Gazety Ludowej”, organu PSL w latach 1945-1946.

€ 6,90

Baczyński, Dominik Mieczysław: TY MUSISZ ŻYĆ, ABY DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE. Pamiętnik zesłańca. Wybór i opracowanie: Mieczysław Sandelewski. MON Warszawa 1990. Str. 543. ISBN 83-11-07803-3.

€ 6,99

Balcerowicz, Leszek: 800 DNI. Szok kontrolowany. Zapisał Jerzy Baczyński. BGW Warszawa 1992. Str. 319. Fot. ISBN 83-7066-401-6.

€ 14,99

Baliński, Wojciech: CZŁOWIEK W CIENIU. TADEUSZ PEŁCZYNSKI. Zarys biografii. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Księgarnia Akademicka Kraków 1994. Str. 160. Bibliografia, schemat, 30 ilustr., indeks nazwisk. ISBN 83-901827-5-0. Biografia współtwórcy Polski Podziemnej, szefa sztabu AK (1892-1985)

€ 10,76

Banasikowski Edmund: NA ZEW ZIEMI WILEŃSKIEJ. Przedmowa Jerzy R. Krzyżanowski. Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 455. Indeks nazwisk. ISBN 2-86914-035-5

€ 24,90

Barański Jan: LATA MŁODOŚCI I WALKI. „Veritas” Londyn brw. Str. 128. Wspomnienia działacza międzywojennego Stronnictwa Narodowego

€ 9,90

Bauminger, Arieh Leon: SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA (The Righteous Among the Nations). Przekład: M. Jakóbczyk-Rakowska. PWN Warszawa 1994. Str. 175. Fotografie, indeks. ISBN 83-01-11328-6. Sylwetki kilkudziesięciu „Sprawiedliwych” z różnych krajów Europy.

€ 5,49

Bauminger Róża: PRZY PIKRYNIE I TROTYLU (Obóz pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej). Przedmowa Józef Sieradzki. Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna w Krakowie 1946. Str. 63.

€ 12,50

Bednarek Władysław: GDZIE JESTEŚ OJCZYZNO? Opowiadania zesłańca. Księgarnia Polska Paryż 1989. Str. 90 + 16 nlb. Ilustracje. ISBN 2-902957-07-6. Autor został wywieziony w marcu 1940, w 1942 z Armią Andersa wydostał się do Iranu

€ 9,90

Bielecki Czesław: Z CELI DO CELI. Listy do żony. Przedmowa Gustaw Herling-Grudziński. „Świadectwa” tom 6, Wyd. Puls Londyn 1990. Str. 111. ISBN 0-907587-51-8

€ 4,90

Bień, Adam: BÓG WYSOKO - DOM DALEKO. Obrazy przeszłości 1900-1920. LSW Warszawa 1984. Str. 343. Fot. ISBN 83-205-3238-8

€ 9,99

Bień Adam: WIĘŹNIOWIE MOSKWY. Wyd. Wici Chicago 1987. Str. 352. Indeks nazwisk. Wspomnienia jednego z oskarżonych w moskiewskim procesie „szesnastu”

€ 19,90

Bieńkowski, Wiesław: KAZIMIERZ KELLES-KRAUZ. Życie i dzieło. Prace Komisji Nauk Historycznych nr 24, PAN Oddział w Krakowie & Ossolineum Wrocław 1969. Str. 316. Indeks nazwisk, il., streszczenia.

€ 13,99

Birenbaum, Halina: KAŻDY ODZYSKANY DZIEŃ. Red. i wstęp Izabella Sariusz-Skapska. „Znak” Kraków 1998. Str. 229. ISBN 83-7006-686-0. Wybór z pamiętników z ostatnich trzydziestu lat. Autorka należy do pokolenia polskich Żydów, którzy jako dzieci przeżyli Holocaust. W niniejszych zapiskach kryje się historia dochodzenia własnej prawdy o Zagładzie i okoliczności pisarskiego debiutu

€ 14,99

Birenbaum, Halina: POWRÓT DO ZIEMI PRAOJCÓW. „Czytelnik” Warszawa 1991. Str. 232. ISBN 83-07-02191-X

€ 4,99

Blum Aleksander: MOJA ZIMNA WOJNA (wspomnienia emigracyjne). Nakładem kolegów b. żołnierzy, ich rodzin, przyjaciół, subskrybentów Londyn 1984. Str. 352. Indeks, fot.

€ 12,90

Bogusławska, Anna (*1911): NA RUCHOMYM GRUNCIE. Pamiętnik młodej Polki 1944-1946. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1980. Str. 226.

€ 4,90

BOHATER CZY ZDRAJCA. Sprawa pułkownika Kuklińskiego. Opracował Maciej Łukasiewicz. Wstęp: Dariusz Fikus. Rzeczpospolita & „Most” Warszawa 1992. Str. 224. Fotografie. ISBN 83-85611-05-3.

€ 6,99

Bojarska, Anna: PIĘĆ ŚMIERCI. Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”, Wyd. Krąg Warsztawa 1990. Str. 200. ISBN 83-85199-02-0. Cwietajewa, Kościuszko, „Ogień”, Robespierre, Melmoth

€ 9,50

Boniecka, Maria A. UCIECZKA ZA DRUTY. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1975. Str. 155. Wspomnienia szczecińskiej dziennikarki, która w latach 60-tych wyemigrowała do Australii.

€ 4,90

Borwicz Michał: LUDZIE, KSIĄŻKI, SPORY. Księgarnia Polska Paryż 1980. Str. 232.

€ 39,90

Borwicz, Zygmunt „Michał”: SPOD SZUBIENICY W TEREN. Księgarnia Polska w Paryżu 1980. Str. 184.

€ 39,90

Brand; Sandra: ODWAŻYŁAM SIĘ ŻYĆ (I dared to Live). Przekład: Witalis Jankowski. Wstęp: Cz. Sandelewski. „Symbioza” Warszawa 1991. Str. 198. ISBN 83-900133-9-7. Wspomnienia polskiej Żydówki.

€ 5,49

Brandys, Kazimierz: KOZIETULSKI I INNI. „Iskry” Warszawa 1982. Wyd. 5. Str. 457. Oprawa. ISBN 83-207-0463-4.

€ 13,99

Brodowski, Leon: HENRYK DEMBIŃSKI. Człowiek dialogu. PWN Warszawa-Kraków 1988. Str. 295. Indeks osób, fotografie. ISBN 83-01-08552-5.

€ 9,99

Broniewski Stanisław, Drobner Bolesław, Krzyżanowski Marian, Pronaszko Andrzej, Słapa Aleksander, Świderska Alina, Turski Marian, Wasilewski Antoni: KOPIEC WSPOMNIEŃ. Wyd. Literackie Kraków 1959. Str. 455. Rysunki. Zbiór wspomnień krakowskich. Zakurzona i podgniecona

€ 9,90

Bryk, Edward: EDEN i HADES. Obraz z życia wsi polskiej. Okres międzywojenny i druga wojna światowa. Opis z kluczem. Krakowska Oficyna Wyd. Kraków 1991. Str. 644. Pł. Zbeletryzowane wspomnienia

€ 9,99

Bukowski Jakub: URATOWANY PRZEZ KATA (Oficera SS). Nakładem Autora Kopenhaga ca 1990. Str. 224. Opis przeżyć brata autora, Michała, polskiego Żyda, jeńca sowieckiego w niemieckiej niewoli

€ 24,90

BYŁA TAKA SZKOŁA. Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie 1915-1939. Red: Ewa Sławińska-Zakościelna. Odnowa Londyn 1989. Str. 272. Indeksy, bibliografia, fot. ISBN 0-903705-51-6.

€ 17,99

Celma-Panek, Jerzy: JÓZEF PIŁSUDSKI. Doktor medycyny honoris causa. „Medyk” Warszawa 1991. Str. 125. Bibliografia, indeks, fot. ISBN 83-900366-0-6.

€ 4,90

Celt, Marek: KONCERT. Opowiadanie cichociemnego. Nakładem Autora Monachium 1987. Str. 100. Fot.

€ 4,50

Celt, Marek: RAPORT Z PODZIEMIA – 1942. Nakładem Autora Monachium 1990. Str. 409. Indeks nazwisk, fot.

€ 20,40

Chaskielewicz Stefan: UKRYWAŁEM SIĘ W WARSZAWIE. Styczeń 1943 – styczeń 1945. SIW Znak Kraków 1988. Str. 195. ISBN 83-7006-029-3. Polak żydowskiego pochodzenia ukrywał się po ucieczce z warszawskiego getta

€ 9,90

Chłędowski, Kazimierz: PAMIĘTNIKI. Tom 1. Galicja 1843-1880. Tom 2. Wiedeń 1881-1901. Przygotowanie do druku, wstęp i przypisy Antoni Knot. Pamiętniki i wspomnienia, seria I, Wyd. Literackie Kraków 1957. Str. 431 + 502. Przypisy, indeks nazwisk, 38 il.

€ 35,99

Chmielewski, Franciszek: „KWADRANS” NA RAKOWIECKIEJ 1948-1956. „Bellona” Warszawa 1992. Str. 215. ISBN 83-11-07933-1.

€ 5,49

Cukierman Icchak „Antek”: NADMIAR PAMIĘCI (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939-1946. Red. Marian Turski. Posłowie Władysław Bartoszewski. Wyd. PWN Warszawa 2000. Str. 446. Indeks nazwisk. ISBN 83-01-13032-6

€ 21,66

Czajowski, Jacek; Majchrowski, Jacek M.: SYLWETKI POLITYKÓW DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ. „Znak” Kraków 1987. Str. 167. Słownik osób. ISBN 83-7006-170-2.

€ 4,99

Czapski, Edward (1819-1888): PAMIĘTNIKI SYBIRAKA. Opr. Maria Czapska. Przedmowa Stanisław Vincenz. B. Świderski Londyn 1964. Str. 371. Przypisy, il., indeks nazwisk. Obw.

€ 29,90

Czartoryski, Adam Jerzy: PAMIĘTNIKI I MEMORIAŁY POLITYCZNE 1776-1809. Wybór, opr., wstęp i przypisy: J. Skowronek. „PAX” Warszawa 1986. Str. 778. 51 il. cz.-b., indeksy osób i nazw geogr., oprawa. ISBN 83-211-0669-2.

€ 21,49

CZERWONE ŻYCIORYSY. Red. Irena Lasota. Konfrontacje 10, IDEE Nowy Jork 1989. Str. 240. ISBN 0-935417-10-9

€ 14,90

Ćwiakowska Anna: ZABAWY W CHOWANEGO. Judaica, Oficyna Bibliofilów Łódź 1997. Str. 166. ISBN 83-86058-62-5

€ 12,90

Dawidowiczowa z Chwistków, Alina: ZESCHNIĘTE LIŚCIE I KWIAT. Wspomnienia. Wyd. Literackie Kraków 1989. Str. 217 + 27 il. ISBN 83-08-02144-1.

€ 8,99

Dąbrowski, Antoni: BYŁ ROZKAZ UMIERAĆ PO CICHU. „Bellona” Warszawa 1992. Str. 175. ISBN 83-11-07940-4. Wspomnienia oficera AK z Augustowszczyzny.

€ 4,99

Defoe Daniel: DZIENNIK ROKU ZARAZY. Przełożyła Jadwiga Dmochowska. Przedmowa Gustaw Herling-Grudziński. Proza i eseistyka tom 33, Wyd. Puls Londyn 1993. Str. 230. ISBN 1-85917-001-3

€ 9,90

Dołęga-Szczepański Jan: MIASTECZKO W KOLORZE NIEBIESKIM. Tow. Przyjaciół Żyrardowa 1990. Str. 119.

€ 4,90

DRUHNA OLEŃKA. Olga Małkowska 1888-1979. Harcmistrzyni Rzeczypospolitej. Wyd. Główna Kwatera Harcerek Londyn 1988. Str. 140. Fot.

€ 9,90

Dudek, Antoni; Pytel, Grzegorz: BOLESŁAW PIASECKI. Próba biografii politycznej. Przedmowa: Jan Józef Lipski. „Aneks” Londyn 1990. Str. 347. Bibliografia, indeks osób. ISBN 0-906601-74-6.

€ 34,90

Dunin-Horkawicz, Janusz: CO BYŁO A NIE JEST czyli kilka lat młodości mojej w Wilnie. Poprzeczna Oficyna Łódź 1991? Str. 58. Wspomnienia z lat międzywojennych i kolejnych okupacji.

€ 6,90

DYARYUSZ WIDEŃSKIEJ OKAZYJI IMCI PANA MIKOŁAJA NA DYAKOWCACH DYAKOWSKIEGO PODSTOLEGO LATYCZEWSKIEGO. Opr. wstęp i przypisy: Józef A. Kosiński, Józef Długosz. Wyd. MON Warszawa 1983. Str. 112. Nota ed., il. Obw. ISBN 83-11-06882-8.

€ 6,99

DZIECI ŻYDOWSKIE OSKARŻAJĄ. Wybór i opr. Kazimierz Czarnota. Fundacja Szalom Warszawa 1993. Str. 144. ISBN 83-901016-1-0

€ 9,90

Dzierzbicki, Stanisław: PAMIĘTNIK Z LAT WOJNY 1915-1918. Wstęp Janusz Pajewski. Opr. Danuta Płygawko, Tomasz Jodełka-Burzecki. PIW Warszawa 1983. Str. 583. Indeks osób, il. Pł. obw.

€ 21,49

Dzięcioł Witold: JÓZEF FLAWIUSZ HISTORYK ŻYDOWSKI. „Veritas” Londyn 1966. Str. 215. Summary, indeks. Opr. pł. obw.

€ 14,90

Englert, Juliusz L.: GENERAŁ BÓR-KOMOROWSKI. Przedmowa R. Kaczorowski. Wstęp J. Nowak. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1994. Str. 167. Indeks osób. ISBN 0-85065-265-0. Album z komentarzem po polsku i po angielsku

€ 29,99

Fałkowska, Maria: KALENDARZ ŻYCIA, DZIAŁALNOŚCI I TWÓRCZOŚCI JANUSZA KORCZAKA. Janusz Korczak. Źródła i Studia, tom 3. Instytut Badań Pedagogicznych, Nasza Księgarnia Warszawa 1989. Str. 416. Przypisy, indeks nazwisk. Pł. obw. ISBN 83-10-09142-7.

€ 13,99

Fikus, Dariusz: FOKSAL 81. „Aneks” Londyn 1984. Str. 205. Indeks nazwisk. ISBN 0-906601-16-9.

€ 19,90

Flexner, James Thomas: WASHINGTON. Człowiek niezastąpiony. (Washington. The Indispensable Man). Przekład: Stefan Amsterdamski. Posłowie i przypisy: Bohdan Grzeloński. PIW Warszawa 1990. Str. 463. 8 map. ISBN 83-06-01766-8.

€ 12,99

Forst de Battaglia Otto: JAN SOBIESKI KRÓL POLSKI (Jan Sobieski König von Polen). Przełożyła Krystyna Szyszkowska. Opr. i wstęp Zbigniew Wójcik. PIW Warszawa 1983. Str. 403. Bibliografia, indeks osób, il. Opr. pł. Obw. ISBN 83-06-01046-9

€ 18,90

Gałkowa Danuta: BYŁAM WARSZAWSKIM ROBINSONEM. Of. Wyd. Ajaks Pruszków 1998. Str. 135. Fot. ISBN 83-87103-47-0

€ 4,90

Gawroński Jan: MOJA MISJA W WIEDNIU 1932-1938. PWN Warszawa 1965. Str. 577. Indeks nazwisk. Opr. pł. obw. Wspomnienia ambasadora Polski w Austrii

€ 24,90

Gervaso, Roberto: CAGLIOSTRO. Życie Giuseppe Balsama, maga i awanturnika. (Cagliostro). Przekład: Anna Wasilewska. Biografie sławnych ludzi, PIW Warszawa 1992. Str. 246. Kalendarium, bibliografia Opr. obw. ISBN 83-06-02219-X

€ 9,99

GETTO – LOSY MŁODYCH. Wstęp Helena Datner-Śpiewak. Żydowski Instytut Historyczny Warszawa 1992. Str. 36. Kilka wspomnień

€ 4,90

Gębarowicz, Mieczysław: JAN ANDRZEJ PRÓCHNICKI (1553-1633). Mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów kultury w epoce kontrreformacji. „Znak” Kraków 1980. Str. 235. 19 il., indeks osób i miejscowości. Biskup kamieniecki i arcybiskup lwowski.

€ 13,99

Giełżyński, Wojciech: EDWARD ABRAMOWSKI. Zwiastun „Solidarności”. Czasy i Ludzie tom 3, „Polonia Book Fund” Londyn 1986. Str. 158. ISBN 0-902352-53-9.

€ 14,99

Giza, Jerzy: SĄDECCY GENERAŁOWIE. W służbie polskiej i obcej. Na Szlaku Niepodległości, Tow. im. Józefa Piłsudskiego Kraków 1993. Str. 164. Suplement, indeks nazwisk, il. M.in.: B. Wieniawa Długoszowski, J. Kustroń, B. Pieracki, Z. Berling.

€ 9,99

Grabski, Stanisław: PAMIĘTNIKI. Tomy 1-2. Opr. i wstęp Witold Stankiewicz. „Czytelnik” Warszawa 1989. Str. 419+519. Przypisy, indeks nazwisk. Opr. pł. obw.

€ 19,90

Grobicki, Aleksander: ŻOŁNIERZE SIKORSKIEGO. Wyd. Literackie Kraków 1981. Str. 274 + 43 fot. ISBN 83-08-00673-6. Wspomnienia wojenne.

€ 9,99

Grodziski, Stanisław: FRANCISZEK JÓZEF I. Cykl biograficzny, „Ossolineum” Wrocław 1983. Str. 203. Przypisy, indeks, il. ISBN 83-04-01541-2.

€ 13,99

Gross, Natan: KIM PAN JEST, PANIE GRYMEK? Cz. I.: Był dom. Cz. II.: Na wąskiej kładce. Wyd. Literackie Kraków 1991. Str. 438. ISBN 83-08-02370-3.

€ 9,99

Grotowicz, Wiktor, Oleś, Stanisław: CZY POLAKÓW STAĆ NA OPTYMIZM? Rozmowy ze Zdzisławem Najderem. „Pogląd” Berlin 1988. Str. 103. ISBN 3-924686-10-6

€ 1,00

Grupińska, Anka: CIĄGLE PO KOLE. Rozmowy z żołnierzami getta warszawskiego. Przedmowa Paweł Szapiro. Wyd. Twój Styl Warszawa 2000. Str. 399. Wyd. 2. Przypisy, biogramy, indeks, mapa. Pł. obw. ISBN 83-7163-187-1

€ 28,92

Grünberg, Karol: ŻYCIE OSOBISTE ADOLFA HITLERA. „Troja” Toruń 1991. Str. 181. Bibliografia. Aneks: Hitler w satyrze. ISBN 83-00-03573-7.

€ 8,99

Grynberg, Henryk: DZIECI SYJONU. Żydzi Polscy, tom 3, „Karta” Warszawa 1994. Str. 168. ISBN 83-900676-2-5. Opowieść dokumentalna powstała z fragmentów protokołów spisanych w Palestynie w 1943 – zeznania dzieci żydowskich ewakuowanych przez władze polskie z ZSRR.

€ 9,99

Grynberg, Michał: KSIĘGA SPRAWIEDLIWYCH. Przedmowa: Przew. zarządu Yad Washem I. Arad. PWN Warszawa 1993. Aneksy: wykaz Polaków odznaczonych przez Yad Washem, wykaz Polaków, którzy ponieśli śmierć za pomoc udzieloną Żydom, wykaz członków Żydowskiej Fundacji Pomocy Chrześcijanom. Summary, bibliografia, indeks osób. 63 fotografii, 550 not obejmujących około 1200 osób uhonorowanych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, oprawa. ISBN 83-01-11186-0.

€ 24,99

Grzybowski, Stanisław: HENRYK WALEZY. Cykl biograficzny, „Ossolineum” Wrocław 1985. Str. 242. Wyd. 2. Przypisy, indeks nazwisk, il. ISBN 83-04-00118-7

€ 4,90

Guderian, Heinz: WSPOMNIENIA ŻOŁNIERZA (Erinnerungen eines Soldaten). Przekład: Jerzy Nowacki. Wstęp: Tadeusz Sawicki. Wyd. 2 pełne. „Bellona” Warszawa 1991. Str. 399. Szkice, załączniki. ISBN 83-11-07830-0.

€ 9,99

Guz, Leon: TARGOWA 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944. „Czytelnik” Warszawa 1990. Str. 247. 16 il. ISBN 83-07-02052-2.

€ 4,90

Hadasch Paul: HELDEN OHNE ORDEN. BOHATEROWIE BEZ ORDERÓW. Wyd. „Wokół nas” Gliwice 1997. Str. 184. Il. Oprawa pł. obw. ISBN 83-85338-61-6. Wspomnienia Polaków i Niemców. Wydanie dwujęzyczne

€ 9,90

Horodecki Janusz: DIESE ECHTEN ÖSTERREICHER... Aus dem Polnischen von Izabela Horodecki und Renate Steger. Aster Verlag Krakau 1996. 372 Seiten. Fot. ISBN 83-905565-3-7. Interviews mit in Österreich lebenden Polen, u.a. Z. Bargielski, K Michalski, L Niesielska

€ 17,90

Horodniczy, Janusz: MŁODSI OD SWOICH WYROKÓW. Przedmowa Krzysztof Sieniawski. „Volumen” Warszawa 1997. Str. 139. Fot. ISBN 83-86857-18-8. Wspomnienia więźnia politycznego lat 1952-1956.

€ 9,99

Iranek-Osmecki, Kazimierz (1897-1984): POWOŁANIE I PRZEZNACZENIE. Wspomnienia oficera Komendy Głównej AK 1940-1944. Przedmowa Jerzy Iranek-Osmecki. PIW Warszawa 1998. Str. 574. Aneks, relacje, indeks nazwisk i pseudonimów, fot. Oprawa. ISBN 83-06-02695-0

€ 14,99

Iwaszkiewicz, Joanna: WTEDY KWITŁY FORSYCJE. Pamięci dzieci - ofiar Holocaustu. „bis” Warszawa 1993. Str. 256. ISBN 83-85144-18-8. Wspomnienia, dokumenty, relacje

€ 12,99

Jabłkowski, Feliks: ROMANS EKONOMICZNY. „PAX” Warszawa 1980. Str. 176. Aneks, fot. Obw. ISBN 83-211-0024-4. Wspomnienia ostatniego dyrektora Domu Towarowego „Bracia Jabłkowscy” przedstawiają działalność gospodarczą rodu w latach 1830-1950

€ 14,90

Jabłoński, Eugeniusz: PO UPADKU GWIAZDY CZYLI KONSUL W AKCJI. Color Warszawa 1997. Str. 242. ISBN 83-86213-21-3. Wspomnienia konsula polskiego w Moskwie w latach 1989-1994.

€ 12,49

Janiszewski, Eugeniusz: WSPOMNIENIA ODESSITY 1894-1916. „Ossolineum” Wrocław 1987. Str. 324. Wspomnienia z przedrewolucyjnej Rosji. Autor – pochodzący z rodziny szlacheckiej, osiadłej aż pod Odessą, rozpoczął studia na Politechnice Kijowskiej

€ 9,90

Jankowski, Stanisław („Agaton”): Z FAŁSZYWYM AUSWEISEM W PRAWDZIWEJ WARSZAWIE. Wspomnienia 1939-1946. Biblioteka „Syrenki”, PIW Warszawa 1996. Wyd. 4. 2 tomy. Str. 459 + 563. Przypisy, indeks nazwisk, 168 il. ISBN 83-06-02550-4.

€ 29,99

Janowski, Andrzej: BYĆ DZIELNYM I UMIEĆ SIĘ RÓŻNIĆ. Szkice o Aleksandrze Kamińskim. PWN Warszawa 1992. Str. 223 + fotogr. ISBN 83-01-10618-2

€ 9,99

Jarocki, Robert: PIĘĆ MINUT AMBASADORA. Rozmowy ze Stanisławem Gajewskim. PWN Warszawa 1992. Str. 208 + 36 fotografii. ISBN 83-01-11013-9. Ambasador PRL we Francji w latach 60-tych

€ 7,99

Jaroszewicz, Piotr & Roliński, Bohdan: PRZERYWAM MILCZENIE. 1939-1989. „Fakt” Warszawa 1991. 290 + fotografie. Wywiad.

€ 12,49

Jaruzelski, Jerzy: STANISŁAW CAT MACKIEWICZ 1896-1966. Wilno – Londyn – Warszawa. „Czytelnik” Warszawa 1987. Str. 354. Indeks nazwisk, il. ISBN 83-07-01404-2.

€ 13,99

Jarzębowski, Józef ks.: JAN JEZIORAŃSKI. Zapomniany bohater 1863 roku. Wstęp i opr. Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak). „Veritas” Londyn 1974. Str. 232. Skorowidz nazwisk. Pł. obw.

€ 19,90

Jasienica, Paweł: PAMIĘTNIK. „Znak” Kraków 1989. Str. 144. 9 fotografii. ISBN 83-7006-070-6

€ 7,99

Jerzmanowski, Jerzy: WŚRÓD MYŚLIWYCH PRZED PÓŁWIEKIEM. „Czytelnik” Warszawa 1987. Str. 77. Rysunki. ISBN 83-07-01151-5. Zbiór anegdot, opowieści myśliwskich, opisów polowań, portretów ludzkich, a także sporej wiedzy fachowej podanej w klimacie pewnej nostalgii i staroświeckiego uroku

€ 4,90

Jędrychowska, Jagoda: WIDZIEĆ POLSKĘ Z ODDALENIA. Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 207. ISBN 2-86914-034-7. Rozmowy z: E. Raczyńskim, J. Czapskim, L. Ciołkoszową, R. Palestrem, K. Sabbatem, J. Nowakiem, G. Herlingiem-Grudzińskim, Z. Najderem

€ 12,50

Jędrzejewicz, Wacław: JÓZEF PIŁSUDSKI 1867-1935. Życiorys. Wstęp Wanda Piłsudska. Wyd. 5. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1986. Str. VIII, 309. Il. ISBN 0-85065-119-0.

€ 19,90

Jędrzejewicz, Wacław: KRONIKA ŻYCIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1867-1935. Wyd. 3. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1986. Tom 1867-1920. Str. 544. Tom 2. 1921-1935. Str. 605. Uzupełnienia. Str. 96. Bibliografia, fotografie, indeksy. ISBN 0-85065-139-5.

€ 42,99

Jokiel, Jan: WRÓCIŁEM „NAJKRÓTSZĄ DROGĄ”. Wyd. MON Warszawa 1990. Str. 255. Fotografie, obw. ISBN 83-11-07760-6. Wspomnienia „cichociemnego”.

€ 4,90

Jurgielewiczowa, Irena: STRATEGIA CZEKANIA. PIW Warszawa 1982. Str. 203. Przypisy. ISBN 83-06-00818-9. Relacja z pobytu w niewoli po Powstaniu Warszawskim.

€ 6,99

Kac, Daniel: KONCERT GRANY ŻYWYM (Concert played for alives). „Tu” Warszawa 1998. Str. 336. Fot. Oprawa. ISBN 83-908766-0-4. Żydowskie wspomnienia z Wołynia

€ 17,99

Kac, Daniel: NA KRAWĘDZI ŻYCIA. Mojsze Kulbak. Żydowski poeta, prozaik, dramaturg (1896-1937). Warszawa 1993. Str. 131. Fotografie. Monografia i wybór utworów.

€ 4,99

Kaczmarek, Zygmunt: MARSZAŁKOWIE SENATU II RZECZYPOSPOLITEJ. Wyd. Sejmowe Warszawa 1992. Str. 284. Aneks: fragmenty konstytucji, biogramy powojennych marszałków, bibliografia, indeks nazwisk, fot. ISBN 83-7059-035-7. Barwne życiorysy W. Trąmpczyńskiego, J. J. Szymańskiego, W. Raczkiewicza, A. Prystora, B. Miedzińskiego.

€ 6,99

Kamiński, Aleksander; Wasilewski, Antoni: JÓZEF GRZESIAK „CZARNY”. Editions Spotkania Paryż 1981. Str. 70. Fot.

€ 5,45

KAROL POPIEL W NASZEJ PAMIĘCI. „Odnowa” Londyn 1978. Str. 47.

€ 4,90

Karpiński Jakub: TATERNICTWO NIZINNE. Biblioteka „Kultury” tom 440, Instytut Literacki Paryż 1988. Str. 125. ISBN 2-7168-0107-X.

€ 24,90

KAWAŁ ŚWIATA który widzieli i opisali Zofia Kuratowska i Grzegorz Jaszuński. „Rytm” Warszawa 1993. Str. 349. ISBN 83-85249-20-6. Wrażenia i obserwacje z podróży

€ 5,99

Kawczyński, Stanisław: DZIEJE JEDNEGO ŻYCIA. Przedmowa: Stanisław Wcisło. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Biblioteka Polska w Kanadzie tom 3; Toronto 1984. Str. 176. Wspomnienia zwykłego człowieka: robotnika przed wojną, żołnierza kampanii wrześniowej, jeńca i pracownika przymusowego w Niemczech, emigranta i robotnika w Kanadzie.

€ 8,99

Kawecki Bohdan: Z WĘDRÓWEK WILEŃSKIEGO PROKURATORA. Polska Fundacja Kulturalna 1978. Str. 248. Indeks nazwisk. Pożółkła i nieco poplamiona

€ 12,90

Kersten, Adam: HIERONIM RADZIEJOWSKI. Studium władzy i opozycji. PIW Warszawa 1988. Str. 685. 40 il., indeks osób, Nota źródłoznawcza i bibliograficzna, oprawa, obwoluta, ISBN 83-06-01148.

€ 15,99

Kieniewicz, Stefan: DERESZEWICZE 1863. „Ossolineum” Wrocław 1983. Str. 192. Indeks nazwisk, il. ISBN 83-04-02163-2.

€ 9,99

Kirchmayer, Wanda: Z JERZYM NA DOBRE I ZŁE. „Labos” Warszawa 1992. Str. 192. Przypisy, fotografie. ISBN 83-11-07913-6.

€ 5,49

Klarner, Zbigniew: CZESŁAW KLARNER. PWN Warszawa 1990. Str. 142. Zbiór wspomnień o Klarnerze, Zestaw prac Klarnera i dokumentów jego dotyczących. ISBN 83-01-10220-9.

€ 4,90

Kochanowski, Jerzy: ZAPOMNIANY PREZYDENT. Życie i działalność Ignacego Boernera 1875-1933. Wyd. DiG Warszawa 1993. Str. 165. Bibliografia, indeks. ISBN 83-85490-13-2. I. Boerner był niewielkim - ale ważnym - trybikiem naszej historii. Jego życie stanowiło wręcz model „pokolenia niepokornych”, patriotyczny dom o powstańczych tradycjach, gimnazjalne konspiracje, socjalistyczna inicjacja na zagranicznej uczelni, okres „ludzi podziemnych”, rewolucja 1905 (Republika Ostrowiecka), emigracja i czas ideologicznych rozterek, Legiony i POW, oficer WP, człowiek do zadań specjalnych Piłsudskiego, minister

€ 10,76

Kolęda, Krzysztof: DONOS NA KONSULA. „Polonia” Warszawa 1992. Str. 184. ISBN 83-7021-150-X. Postanowiłem szczerze napisać o służbie zagranicznej, w której pracowałem 15 lat (1974-1988), opisać ją od kuchni, nie oszczędzając niczego i nikogo.

€ 4,99

Kołodziejczyk, Arkadiusz: MACIEJ RATAJ 1884-1940. Wyd. Sejmowe Warszawa 1991. Str. 374. Bibliografia, indeks nazwisk, 55 il. ISBN 83-7059-010-1. Biografia przywódcy ruchu ludowego, marszałka sejmu 1922-1928

€ 9,99

Konieczkowski, Roman: STRZĘPY WSPOMNIEŃ. Wyd. 2 zm. Bellona Warszawa 1991. Str. 276. Aneks, indeks osób i pseudonimów, fotogr. ISBN 83-11-07921-8. Wspomnienia żołnierza AK na Rzeszowszczyźnie

€ 4,99

Konieczna, Maria: HISTORIA NIE JEDYNA. Opowiadania lwowskie. „Rytm” Warszawa 1990. Str. 84. Fotogr. Wojenne wspomnienia lwowianki pochodzącej z mieszanej rodziny polsko-żydowskiej. ISBN 83-85218-16-5

€ 4,99

Korboński, Stefan: BOHATEROWIE PAŃSTWA PODZIEMNEGO – JAK ICH ZNAŁEM. Bicentennial Publ. Nowy Jork 1987. Str. 144. Fot. ISBN 0-912757-15-9.

€ 13,99

Korczak, Jerzy: KARSKI. „Rytm” Warszawa 2001. Str. 207. Bibliografia. ISBN 83-88794-21-3. Opowieść o dramatycznych losach emisariusza Polski Podziemnej

€ 14,39

Korwin-Sokołowski, Adam Ludwik: FRAGMENTY WSPOMNIEŃ 1910-1945. Editions Spotkania Paryż 1985. Str. 205. Indeks nazwisk, fot. ISBN 2-86914-005-3

€ 14,90

Kossowska, Stefania: GALERIA PRZODKÓW. Biblioteka „Więzi” tom 68 Warszawa 1991. Str. 140. Indeks nazwisk. ISSN 0519-9336. ISBN 83-85124-56-X. Tom wspomnień znanej dziennikarki emigracyjnej.

€ 9,99

Kosim, Andrzej; Stolarski, Rafał E.: CAR, HONOR I OJCZYZNA. Spory wokół postaci gen. dyw. Franciszka Żymirskiego 1779-1831. Blitz Print Warszawa 1991. Str. 80 + 16 il. Przypisy, bibliografia, summary, résumé. ISBN 83-900086-2-9. (Praca) wnosi (..) nowe elementy (..) do biografii (..) bardzo ciekawej i zasłużonej postaci - prof. A. Zahorski.

€ 6,99

Kowalik, Stefan: TAK BYŁO. Wspomnienia jeńca wojennego. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1979. Str. 309.

€ 8,99

Kowalski, Lech: GENERAŁOWIE. „PAX” Warszawa 1992. Str. 283. Aneksy, indeks nazwisk. ISBN 83-211-1486-5. Wywiady z m.in.: St. Skalskim, F. Skibińskim, R. Paszkowskim, J. Hibnerem, J. Frey-Bieleckim, E. Rozłubirskim, J. Zarzyckim, A. Uziembło.

€ 9,99

Kozłowski, Czesław: NAMIESTNIK STALINA. BGW Warszawa 1993. Str. 206 + fotografie. Aneksy, przypisy. ISBN 83-7066-233-1. Pierwsza źródłowa biografia Bieruta.

€ 6,99

Graf von Krockow, Christian: NIEMCY. OSTATNIE STO LAT (Die Deutschen im ihrem Jahrhundert). Przełożył Andrzej Kopacki. „Volumen” & „Krąg” Warszawa 1997. Str. 361. Indeks nazwisk. ISBN 83-86857-37-4.

€ 17,99

Krok-Paszkowski, Jan: MÓJ BIEG PRZEZ XX WIEK. Odnowa Londyn, Norbertinum Lublin 1990. Str. 258. 14 fotogr. ISBN 83-85131-02-7. Wspomnienia dziennikarza RWE

€ 9,99

Kropiwnicki, Jerzy: ZAPIS PROTESTU. Aneks Londyn 1987. Str. 223. ISBN 0-906601-35-5. Dziennik więźnia politycznego z lat osiemdziesiątych. Autor jest obecnie prezydentem Łodzi

€ 14,90

Królikowski, Lech: WARSZAWSKIE ADRESY MARSZAŁKA. PWN Warszawa 1990. Str. 125. Fotografie, bibliografia. ISBN 83-01-10291-8.

€ 4,90

Krupa, Stanisław: X PAWILON. Wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej. Omnipress Warszawa 1989. Str. 103. ISBN 83-85028-33-1

€ 4,99

Krupkowski, Teodor: TEN PIĘKNY DZIONEK. Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1995. Str. 242. Fot. ISBN 83-7023-360-0. Wspomnienia z Leszna pióra szkolnego kolegi Stanisława Grochowiaka

€ 7,12

Kryska-Karski, Tadeusz; Żurakowski, Stanisław: GENERAŁOWIE POLSKI NIEPODLEGŁEJ. Wyd. 2. popr. i uzup. Spotkania Warszawa 1991. Str. 207. Bibliografia, indeks generałów, fotogr.

€ 12,49

Kuchowicz, Zbigniew: WIZERUNKI NIEPOSPOLITYCH NIEWIAST STAROPOLSKICH XVI-XVIII WIEKU. Wyd. Łódzkie Łódź 1972. Str. 462. Przypisy, bibliografia, il. Pł. obw.

€ 12,49

Kuczyński, Józef ks.: MIĘDZY PARAFIĄ A ŁAGREM. Editions Spotkania Paryż 1985. Str. 92

€ 4,90

Kuczyński, Waldemar: OBÓZ. „Aneks” Londyn 1983. Str. 120. ISBN 0-906601-08-8. Relacja z internowania w Białołęce i Jaworzu

€ 9,90

Kudelski, Zdzisław: SPOTKANIA Z PARYSKĄ „KULTURĄ”. Tow. Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego, Of. Wyd. „Pomost” Warszawa 1995. Str. 151. Nota bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-86907-01-0.

€ 12,99

Kukiel Marian: GENERAŁ SIKORSKI. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej. Instytut Polski i Muzeum Generała Sikorskiego Londyn 1981. Str. 283. Wyd. 2. Indeks nazwisk, bibliografia.

€ 24,90

Kula, Witold: DZIENNIK CZASÓW OKUPACJI. Do druku podali Nina Assorodobraj-Kula i Marcin Kula. PIW Warszawa 1994. Str. 63. Il. ISBN 83-06-02381-1

€ 4,90

Kunert, Andrzej K.: OSTATNIE DNI MARSZAŁKA ŚMIGŁEGO. Wybór dokumentów. PWN, Miniatury warszawskie, Warszawa 1992. Str. 70. ISBN 83-01-10493-7.

€ 4,90

Kuroń, Jacek: SPOKO! CZYLI KWADRATURA KOŁA. BGW Warszawa 1992. Str. 252. ISBN 83-7066-459-8.

€ 6,99

Kuroń, Jacek: WIARA I WINA. DO I OD KOMUNIZMU. „Aneks „ Londyn 1989. Str. 373. ISBN 0-906601-69-X.

€ 21,99

Kurtyka, Janusz: GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI „NIEDŹWIADEK”. Of. Wyd. „Rytm” Warszawa 1989. Str. 72. Przypisy, bibliografia

€ 4,90

Kwapiński, Jan: MOJE WSPOMNIENIA 1904-1939. Księgarnia Polska w Paryżu 1965. Str. 294.

€ 21,49

Lechowicz, Włodzimierz: BĘDZIESZ PRZEKLINAŁ TEN DZIEŃ. 2756 dni okrutnych metod śledztwa. Biblioteka Białych Plam. Oficyna Literatów Rój Warszawa 1990. Str. 155. Aneks, przypisy. ISBN 83-85049-06-1.

€ 4,90

Lehfeldt, Walburg: MAJĄTEK LEHFELDT (Gut Lehfeldt. Eine Geschichte 1932-1956). Wstęp Andrzej Szczypiorski. „Semper” Warszawa 1997. Str. 188. Ilustracje. Indeks osób. ISBN 83-86951-12-5.

€ 17,99

Leinwand, Artur: TADEUSZ SZTURM DE SZTREM. Sylwetki Warszawskie, PWN Warszawa 1987. Str. 215. Indeks osób, il. ISBN 83-01-05900-1.

€ 6,90

Lepecki, Mieczysław: PAN JAKOBUS SOBIESKI. Wyd. 2. „Czytelnik” Warszawa 1985. Str. 329. Obw. ISBN 83-07-00982-0. Biografia ojca Jana Sobieskiego.

€ 8,99

Lerski, Jerzy: EMISARIUSZ JUR. Przedmowa Stefan Korboński. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1984. Wyd. 2. Str. 254. Indeks nazwisk, fot. ISBN 0-85065-121-2.

€ 24,99

Lewi-Kurowska, Maria: PAMIĘĆ POZOSTANIE. Wstęp: K. Meloch. Myśl Warszawa 1993. ISBN 83-85233-56-3. Okupacyjne wspomnienia warszawianki.

€ 5,49

Lieberman Herman (1870-1941): PAMIĘTNIKI. Wstęp i opr. Andrzej Garlicki, Wyd. Sejmowe Warszawa 1996. Str. 447. Komentowany indeks osób. ISBN 83-7059-209-0. Wspomnienia wybitnego działacza PPS, posła do parlamentu wiedeńskiego i polskiego

€ 19,90

Likiernik, Stanisław: DIABELNE SZCZĘŚCIE CZY PALEC BOŻY? Wspomnienia. „Czytelnik” Warszawa 1994. Str. 200. Fot. 83-07-02443-9. Wspomnienia Akowca, będącego prototypem jednego z bohaterów „Kolumbów”.

€ 4,99

Lipińska, Grażyna: JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH... Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 462. Indeks nazwisk. ISBN 2-86914-029-0

€ 19,50

Lipiński, Eryk: PAMIĘTNIKI. Wstęp: Zygmunt Kałużyński. „Fakt” Warszawa 1990. Str. 284 + fot. Indeks nazwisk.

€ 9,99

Lipiński, Wacław: DZIENNIK. Wrześniowa obrona Warszawy 1939 r. Wstęp, komentarz i przypisy Jan Maria Kłoczowski. IW PAX Warszawa 1989. Str. 259. Aneksy, indeks nazwisk. Dziennik szefa propagandy Dowództwa Obrony Warszawy sporządzony w trzy miesiące po opisywanych wydarzeniach

€ 9,90

Lorentz, Stanisław: ALBUM WILEŃSKIE. PIW Warszawa 1986. Str. 238. Wyd. 2. Fot. ISBN 83-06-01254-2.

€ 6,99

Lubicz-Pachoński, Jan: KOŚCIUSZKO NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ. PWN Warszawa-Kraków 1984. Str. 439. Bibliografia, indeksy, mapy, szkice, il. Obw. ISBN 83-01-05428-X.

€ 12,49

Ludwik Filip: PAMIĘTNIKI Z CZASÓW WIELKIEJ REWOLUCJI. Przełożył i opr. Wiktor Dłuski. Wstęp Jan Baszkiewcz. PIW Warszawa 1988. Str. 572. Aneks, przypisy, indeks nazwisk, 33 il. Oprawa pł. obw. Autor – Ludwik Filip I – był królem Francuzów w latach 1830-1848

€ 19,90

Lutosławski, Wincenty: JEDEN ŁATWY ŻYWOT. F. Hoesick Warszawa 1933. Str. 352. Oprawa pł.

€ 13,99

Łapiński, Teofil; Poles, Stefan (Rafał Tugendhold); Mankell, Julius: WYPRAWA DO POLSKI. Wspomnienia z czasów powstania styczniowego. Wybór, przekład, przypisy i wstęp Janina Hera. Wyd. Neriton Warszawa 1996. Str. 312. Bibliografia, indeks nazwisk, 33 il. ISBN 83-86842-09-1. Wydarzenia opisywane przez autorów wspomnień mogłyby złożyć się na fabułę pasjonującego filmu. Relacje między polskimi emigrantami z różnych obozów politycznych a ich cudzoziemskimi partnerami o znanych nazwiskach, historia nieudanej próby desantu na Żmudzi, mającego wesprzeć ochotnikami i bronią tamtejszych powstańców, wreszcie nie do końca wyjaśniona kwestia infiltracji carskiego wywiadu to tylko niektóre wątki narracji. Każdy z nich został przez autorkę edycji skomentowany i wyjaśniony w stopniu, na jaki pozwalają istniejące źródła - Andrzej Szwarc

€ 12,50

Łaszewski, Bolesław T.: KRAKÓW. Karta z dziejów dwudziestolecia. Kraków akademicki, młodzieżowy, kulturalny, literacki, artystyczny. Bicentennial Publ. Cor. Nowy Jork 1985. Str. 135. Fot., bibliografia. ISBN 0-912757-08-6

€ 14,90

Łaszewski Bolesław T.: Z WOJSKOWYCH SZEREGÓW DO ŻYCIA CYWILNEGO. Historia powstania i pierwszych pięciu lat działalności Stowarzyszenia Kombatantów Polskich 1945-1950. Bicentennial Publ. Corp. Nowy Jork 1984. Str. 87.

€ 4,90

Łętowska, Ewa: BABA NA ŚWIECZNIKU. Rozmawiają: Mariusz Janicki i Stanisław Podemski. BGW Warszawa 1992. Str. 213 + fot. ISBN 83-7066-323-8. Autorka była Rzecznikiem Praw Obywatelskich

€ 4,90

Łojek, Jerzy: DZIEJE ZDRAJCY. „Śląsk” Katowice 1988. Str. 280 + il. Opr. obw. ISBN 83-216-0895-7. Stanisław Szczęsny Potocki.

€ 5,49

Łopalewski, Tadeusz: CZASY DOBRE I ZŁE. „Czytelnik” Warszawa 1966. Str. 266.

€ 6,99

Łoś, Leon: DRUGI BRZEG OKI. Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 467. Indeks nazwisk, fot. ISBN 2-86914-046-0

€ 19,50

Łukaszewicz-Preihs, Katarzyna: PRZYRZECZENIE. Caldra House Londyn 1993. Str. 109. ISBN 1-872286-11-9. Opowiadanie łagierniczki

€ 7,99

Machcewicz, Paweł: WŁADYSŁAW GOMUŁKA. Dzieje PRL, WSiP Warszawa 1995. 1995. Str. 87. Fot., bibliografia. ISBN 83-02-05663-4. Popularna biografia byłego pierwszego

€ 9,90

Majchrowski, Jacek M.: ULUBIENIEC CEZARA. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zarys biografii. „Ossolineum” Wrocław 1990. Str. 279. Bibliografia, il. ISBN 83-04-03433-6.

€ 9,99

Majewski, Adam: ZACZĘŁO SIĘ W TOBRUKU. Wyd. Lubelskie 1973. Str. 436. Ilustracje, indeksy. Pł. obw.

€ 9,99

Malinowski, Ludwik: MIŁOŚCI MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. KiW Warszawa 1997. Str. 160. Bibliografia, fot. ISBN 83-05-12845-8.

€ 8,99

Margolis-Edelman Alina: TEGO, CO MÓWILI, NIE POWTÓRZĘ... Wyd. Siedmioróg Wrocław 1999. Str. 152. Wyd. 2. Wyd. 1 ukazało się pod tytułem „Ala z Elementarza”

€ 12,90

MARSZAŁKOWIE SEJMÓW I RZECZYPOSPOLITEJ. Wstęp Henryk Olszewski. Opracowanie biogramów i wybór il.: Wojciech Sieradzki. Wyd. Sejmowe Warszawa 1993. Str. 123. Indeks, bibliografia. Oprawa. ISBN 83-7059-047-0. 46 biogramów i il.

€ 13,99

Mazowiecki, Tadeusz: INTERNOWANIE. „Aneks” & „Krąg” Londyn 1983. Str. 67. ISBN 0-906601-05-3.

€ 5,49

Micewski, Andrzej: ROMAN DMOWSKI. „Verum” Warszawa 1971. Str. 424. Przypisy, indeks nazwisk, fot.

€ 19,99

MIĘDZY LOGIKĄ A WIARĄ. Z Józefem Bocheńskim rozmawia Jan Parys. Noir sur Blanc Montricher 1992. Str. 328. Wyd. 2. Indeks. ISBN 2-88250-041-6

€ 21,50

Mikeln, Milos: STALIN. (Staljin, zivljenskaja pod samoderzca) Przekład: Danuta Hanna Tomaszewska. Posłowie, przypisy, noty biograficzne: Paweł Piotr Wieczorkiewicz. Wyd. MON Warszawa 1990. Str. 446. ISBN 83-11-07757-6

€ 7,99

Minkiewicz, Władysław: MOKOTÓW WRONKI RAWICZ. Wspomnienia 1939-1954. Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” Warszawa 1990. Str. 152. Wspomnienia działacza Delegatury Rządu na Kraj, aresztowanego mimo amnestii w 1947 roku.

€ 4,90

Mironowicz, Anna: OD HAJNÓWKI DO PAHLAWI. Wspomnienia. Editions Spotkania Paryż 1986. Str. 75. ISBN 2-86914-10-X

€ 4,50

Modrzejewski, Józef: OD ARMII KRAJOWEJ DO WOJNY DOMOWEJ. N/A Nowy Jork 1985. Str. 200. Wspomnienia oficera Inspektoratu Podkarpackiego AK

€ 14,90

Mogensen Jørgen L.F.: OBSERWACJE DUŃSKIEGO DYPLOMATY W POLSCE 1939. Instytut Polsko-Skandynawski Kopenhaga 1994. Str. 43. Skorowidz nazwisk, summary. ISBN 87-89048-26-1

€ 9,90

Morawski, Kajetan: NA PRZEŁAJ. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1969. Str. 160.

€ 9,90

Morawski, Kajetan: WSPÓLNA DROGA Z ROGEREM RACZYŃSKIM. Wspomnienia. Wstęp Janusz Pajewski. Przedmowa Marcin Libicki. Opr. Przemysław Matusik. Wyd. Poznańskie 1988. Str. 310. Wyd. 1 krajowe. Dodatki i uzupełnienia, indeks nazwisk. ISBN 83-86138-67-X. „O Rogerze wie się bardzo niewiele. Przesłania go cien brata – prezydenta Edwarda Raczyńskiego” – Jerzy Giedroyc. Wydanie pierwsze ukazało się nakładem Księgarni Polskiej w Paryżu w roku 1962

€ 14,90

Morawski, Stanisław (1802-1853): KILKA LAT MŁODOŚCI MOJEJ W WILNIE (1818-1825). Opr. i wstęp: Adam Czartkowski i Henryk Mościcki. Wyd. 2 (1 powojenne). Wyd. 2 uzupełniła Maria Dernałowicz. PIW, Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych, Warszawa 1959. Str. 641. Przypisy, indeks osób, il. Oprawa pł.

€ 21,49

Morgenbesser, Aleksander (1816-1893): WSPOMNIENIA Z LWOWSKIEGO WIĘZENIA. Wstęp i oprac.: R. Leszczyński. Semper Warszawa 1993. Str. 71. ISBN 83-85810-02-1. Pamiętnik galicyjskiego poety, spiskowca i działacza kulturalnego, więzionego przez Austriaków

€ 4,99

Mortkowicz-Olczakowa, Hanna: JANUSZ KORCZAK. Wyd. 2. „Czytelnik” Warszawa 1961. Str. 288. Indeks utworów Korczaka.

€ 14,99

Moskwa, Jacek: ANTONI MARYLSKI I LASKI. Wyd. Znak Kraków 1987. Str. 308. Indeks nazwisk, fot. ISBN 83-7006-090-0. Biografia ks. Marylskiego, budowniczego zakładu w Laskach

€ 9,90

Mostowicz, Arnold: ŻÓŁTA GWIAZDA I CZERWONY KRZYŻ. PIW, Polska Proza Współczesna, Warszawa 1988. Str. 236. ISBN 83-06-01729-3. Autobiograficzna opowieść o getcie łódzkim i obozach na terenie Niemiec.

€ 5,49

„MY TU ŻYJEMY JAK W OBOZIE WAROWNYM”. Listy PPS-WRN Warszawa-Londyn 1940-1945. Komitet red.: Olena Zaremba-Blatonowa, Lidia Ciołkoszowa, Wanda Czapska-Jordan. „Puls” Londyn 1992. Str. XLIV, 543. Indeks nazwisk. ISBN 0-907587-61-5.

€ 21,49

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj