TEATR, FILM, MUZYKA, SZTUKA

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

ALMANACH SCENY POLSKIEJ tomy I - XX (sezon 1959/1960 - sezon 1978/1979). Inst. Sztuki PAN - WAiF Warszawa 1961-1981. Ok. 300 str./tom. Liczne il. cz.-b., oprawa. Przyjmujemy zamówienia na uzupełnienie serii i na kontynuację. Cena jednego tomu € 21,66

€ 433,20

ARTUR GROTTGER. Materiały sesji zorganizowanej w 150 rocznicę urodzin i 120 rocznicę śmierci artysty. Red. i przedmowa Piotr Łukaszewicz. Instytut Sztuki Polskiej PAN & Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1988. Str. 149 + 81 il.

€ 8,99

AUTOR - FILM - ODBIORCA. Red.: A. Helman. Film i Telewizja 3, Wiedza o Kulturze Wrocław 1993. Str. 158. ISBN 83-7044-008-0

€ 4,90

Axer, Erwin: SPRAWY TEATRALNE. PIW Warszawa 1966. Str. 366. Obw. Felietony z lat 1958-1965.

€ 12,49

Axer, Jerzy: FILOLOG W TEATRZE. PWN Warszawa 1991. Str. 222. Aneksy, przypisy, nota bibl., summary, indeks nazwisk, 18 il. Pł. obw. ISBN 83-01-1028-8.

€ 17,99

Bajor, Alwida Antonia: VIRSMAS. Rozmowy z Jonasem Vaitkusem. Biuro Kongresowe Urzędu Miasta Krakowa Kraków-Wilno 1991. Str. 154. Il.

€ 4,90

Banach, Jerzy: DAWNE WIDOKI KRAKOWA. Wyd. Literackie Kraków 1967. Przypisy, résumé, ok. 90 il. kol. i cz.-b. Pł. obw.

€ 13,99

Banach, Andrzej: GRANICE SZTUKI. Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 336. 66 il. cz.b. Pł., obw. ISBN 83-08-01690-1

€ 14,90

Banach, Jerzy: KRAKÓW MALOWNICZY. O albumach z widokami miasta w XIX wieku. Wyd. Literackie Kraków 1980. Str. 210. Aneks, przypisy, résumé, il. cz.-b. i kol. Pł. obw. ISBN 83-08-00004-5.

€ 13,99

Bartkiewicz Magdalena: POLSKI UBIÓR DO 1864 ROKU. „Ossolineum” Wrocław 1979. Str. 146 + 101 il. Bibliografia, 149 il. W tekście. Opr. Pł. Obw. ISBN 83-04-00218-3

€ 19,90

Bereś, Stanisław; Braun, Kazimierz: ROZDARTA KURTYNA. Rozważania nie tylko o teatrze. „Aneks” Londyn 1993. Str. 251. ISBN 0-906601-95-9.

€ 19,90

Bernhard, Maria Ludwika: SZTUKA GRECKA IV WIEKU P.N.E. PWN Warszawa 1974. Str. 580. Bibliografia, indeksy, 356 il. Pł. obw.

€ 21,49

Bernhard, Maria Ludwika: SZTUKA GRECKA V WIEKU P.N.E. PWN Warszawa 1975. Str. 556. Wyd. 2 zm. Bibliografia, indeksy, 389 il. Pł. obw.

€ 21,49

Białostocki Jan: REFLEKSJE I SYNTEZY ZE ŚWIATA SZTUKI. Cykl drugi. Studia i rozprawy z dziejów sztuki i myśli o sztuce, PWN Warszawa 1987. Str. 255 + 91 il. Indeks nazwisk, indeks pojęć, terminów i zagadnień

€ 14,90

Bieńka, Maria Olga: REPERTUAR WARSZAWSKICH TEATRÓW RZĄDOWYCH 1891-1900. „Repertuar teatrów w Polsce”, PAN, Instytut Sztuki Warszawa 1995. Str. 385. Indeksy: aktorów, tytułów, recenzentów. ISBN 83-85938-56-7.

€ 13,99

Bochnak, Adam: ZE STUDJÓW NAD RZEŹBĄ LWOWSKĄ W EPOCE ROKOKA. Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności. Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa. Kraków 1931. Str. 184. Zusammenfassung, indeks, 83 il. Oprawa pł.

€ 21,49

Bogucki, Janusz: MATEJKO. Wiedza Powszechna Warszawa 1956. Str. 299. Wyd. 2. Liczne il. Pł. obw.

€ 21,49

Budziński, Tadeusz: ZAMKI I PAŁACE POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ. Wstęp Tomasz Jurasz. Tekst Jan Malczewski. Libri Ressoviensis Rzeszów 1998. Str. 159. 104 fot. kol. Opr. obw. ISBN 83-907776-3-0. Opisy po polsku, angielsku i niemiecku.

€ 28,99

Bujak, Adam: NAD WISŁĄ. Tekst Bogdan Baran. Wyd. Baran i Suszczyński Kraków 1996. Str. 208. Album fotografii. Opr. obw. ISBN 83-85845-50-X.

€ 28,99

Bujak, Adam: POLSKIE KRAJOBRAZY. Tekst: Anna Szczucka. Spotkania Warszawa 1991. Str. 214. 179 kol. fotografii. Summary, resumé. Pł. obw. ISBN 83-85195-08-4

€ 29,99

Bujak, Adam: RUŚ. TYSIĄC LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA. Wyd. Sport i Turystyka Warszawa 1992. Str. 320. 254 kol. il. Summary, Zusammenfassung. Pł. obw. ISBN 83-217-2905-3

€ 29,99

Burzyński, Tadeusz; Osiński, Zbigniew: DAS THEATER LABORATORIUM GROTOWSKIS. Interpress Warszawa 1979. 153 Seiten. 123 Ill. Geb.

€ 9,99

Cegieła, Anna: POLSKI SŁOWNIK TERMINOLOGII I GWARY TEATRALNEJ. Tom 1. Wiedza o Kulturze Wrocław 1992. Str. 141. Źródła. ISBN 83-7044-053-3. Słownik gromadzi całość polskiego słownictwa związanego z teatrem jako dziedziną kultury i sztuki

€ 9,90

Ciepliński, Jan: SZKIC DZIEJÓW BALETU POLSKIEGO. „Veritas” Londyn 1956. Str. 91.Il.

€ 9,90

Cybulski, Andrzej: POKOLENIE KATARYNIARZY. WAiF Warszawa 258. Wyd. 2 uzup. Fotogr. ISBN 83-221-0460-X. Kierownik klubu studentów „Żak” przedstawia jego działalność w okresie najbujniejszego rozwoju, gdy powstawały teatrzyki, kabarety i scenki studenckie („Bim-Bom”) oraz ich animatorów: Afanasjewa, Kobielę, Cybulskiego, Fedorowicza

€ 9,99

Chłędowski, Kazimierz: ROKOKO WE WŁOSZECH. PIW Warszawa 1959. Str. 484, il., źródła, indeks osób, oprawa.

€ 13,99

Chołodowski, Waldemar: KRAINA NIEDOJRZAŁOŚCI. „Czytelnik” Warszawa 1983. Str. 153. Indeks nazwisk, oprawa, obw. ISBN 83-07-00795-X. Esej o sytuacji polskiego filmu lat 60-ch, 70-ch, 80-ch

€ 4,90

Cybulska, Maja Elżbieta: ROZMOWY ZE STANISŁAWEM GLIWĄ. Oprac. graficzne: Grzegorz Sowula. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1990. Str. 205. Ilustr., bibliografia, indeks osób. ISBN 0-85067-207-3. Rozmowy z londyńskim typografem, bibliofilem i wydawcą

€ 24,90

Czapińska Wiesława: POLITA. Wyd. Radia i Telewizji Warszawa 1989. Str. 151. Fot. ISBN 83-212-0517-8. Biografia Poli Negri

€ 9,90

Dąbrowska-Budziło, Krystyna: WŚRÓD PANORAM KRAKOWA. O przemianach widoków i o tym, jak je ocalić. Wyd. Literackie Kraków 1990. Str. 334. Indeksy nazwisk i topograf., bibliografia, il. cz.-b., obw. ISBN 83-08-01546-8.

€ 9,99

Dębowski Marek: FRANCUSKIE KONTEKSTY TEATRU POLSKIEGO W DOBIE OŚWIECENIA. Tow. Naukowe Societas Vistulana Kraków 2001. Str. 230. Resume, il, indeks nazwisk. ISBN 83-88385-08-9

€ 14,90

DOM POD KRÓLAMI. W 75-lecie ZAiKS-u. Wstęp: A. Marianowicz. Gebethner i S-ka Warszawa 1993. Str. 180. Ilustr. Opr. ISBN 83-85205-32-2. M.in. E. Pałłasz, A. Szczypiorski, K. Wroczyński, J. Brzechwa, S. Wiechecki

€ 9,90

Domański, Piotr: REPERTUAR TEATRÓW WARSZAWSKICH 1911-1915. „Warszawskie teatry rządowe”, PAN Instytut Sztuki Warszawa 1981. Str. 210. Indeks.

€ 13,99

DRAMAT I TEATR NARODÓW SŁOWIAŃSKICH W XX WIEKU. Red. Maria Bobrownicka. „Ossolineum” Wrocław 1979. Str. 210. Indeks nazwisk. ISBN 83-04-00245-0

€ 14,90

DRAMAT I TEATR SAKRALNY. Red. Irena Sławińska, Wojciech Kaczmarek, Waldemar Sulisz, Maria Barbara Stykowa. Zakład Badań nad Literaturą Religijną 14. KUL Lublin 1988. Str. 392. Indeks nazwisk, summaries. ISBN 83-228-0032-0.

€ 13,99

DRAMAT MIESZCZAŃSKI EPOKI POZYTYWIZMU WARSZAWSKIEGO. Zygmunt Sarencki, Edward Lubowski, Kazimierz Zalewski. Wybrał, opracował i przypisami opatrzył Tadeusz Sivert. „Ossolineum” Wrocław 1953. Str. LXXI, 563. 4 il.

€ 12,90

DRAMAT OBCY W POLSCE. Premiery, druki, egzemplarze 1765-1965. Litera A. Red. tomu Stanisław Hałabuda. Księgarnia Akademicka Kraków 1995. Str. 143. Indeksy: tytułów, tłumaczy. ISBN 83-86575-07-7

€ 9,90

DRAMAT POLSKI XIX I XX WIEKU. Interpretacje i analizy. Red. Lech Ludorowski. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1987. Str. 396. ISBN 83-227-0145-4

€ 14,90

Dulewicz Andrzej: ENCYKLOPEDIA SZTUKI AUSTRIA NIEMCY SZWAJCARIA. Artyści, zabytki, pojęcia. Warszawski Dom Wyd. Warszawa 1993. Str. 583. Ponad 700 il. planów i mapek. Oprawa pł. obw.

€ 36,19

ENCYKLOPEDIA MUZYCZNA. Przewodnicząca kolegium redakcyjnego: Zofia Lissa. Polskie Wyd. Muzyczne Kraków. ISBN 83-224-0112-4. Część biograficzna. Redakcja: Elżbieta Dziębowska. Ilustracje kol. i cz.-b. Pł. obw. 27 x 21 cm.

 

Tom 1. AB. Wyd. 2. 1986. Str. XV, 482. ISBN -0112-4.

€ 21,49

Tom 2. CD. Wyd. 2. 1986. Str. XV, 515. ISBN -0223-6.

€ 21,49

Tom 3. EFG. 1987. Str. XV, 532. ISBN -0344-5.

€ 21,49

ENCYKLOPEDIA MUZYCZNA PWM. Część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej. CD suplement. Polskie Wyd. Muzyczne Kraków 2001. Str. 110. ISBN 83-224-0722-X

€ 14,90

L’EREDITÀ CLASSICA IN ITALIA E POLONIA NEL SETTECENTO. A cura di Joanna Hübner-Wojciechowska. PAN, Instytut Sztuki & Ossolineum Wrocław 1992. Str. 294. 108 il., oprawa. Atti del VIII Convegno di Studi promosso ed organizzato dall’ Istituto d’Arte dell’Accademia Polacca delle scienze e dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Varsavia 10-13 nov. 1987 (S. Graciotti, Z. Libera, E. Sgambati, T. Kostkiewiczowa, G. Bercoff, L. Marinelli, M. Karpowicz i in.).

€ 13,99

Eustachiewicz, Lesław: DRAMAT EUROPEJSKI W LATACH 1887-1918. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1993. Str. 463. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-11101-1.

€ 12,90

Eustachiewicz, Lesław: DRAMATURGIA MŁODEJ POLSKI. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1986. Str. 455. Indeks. ISBN 83-01-03340-1.

€ 4,90

Eustachiewicz, Lesław: DRAMATURGIA WSPÓŁCZESNA 1945-1980. WSiP Warszawa 1980. Str. 430. Tablica chronologiczna, indeks tytułów, indeks nazwisk, bibliografia. ISBN 83-02-02594-1.

€ 12,49

Filipkowska, Hanna: WŚRÓD BOGÓW I BOHATERÓW. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu. Historia i Teoria Literatury. Studia, tom 34, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa PAN, PIW Warszawa 1973. Str. 152. Indeks nazwisk

€ 14,99

Fryś-Pietraszkowa, Ewa; Kunczyńska-Iracka, Anna; Pokropek, Marian: SZTUKA LUDOWA W POLSCE. Wyd. 2. Arkady Warszawa 1991. Str. 340. 452 Il. Bibliografia, indeksy. Pł. obw. ISBN 83-213-3312-5

€ 24,99

Gall, Iwo (1890-1959): PISMA O TEATRZE. Budowniczy tła scenicznego, Scena „Białej Ściany”, Wspomnienia, Szkice i notatki. Opr. U. Aszyk. „Wiedza o Kulturze”, Myśl Teatralna w Polsce w XX w., Teksty - rozprawy, Wrocław 1993. Str. 272 + 21 il. Bibl. pism I. Galla, indeks osób i tytułów. ISBN 83-7044-063-0

€ 9,90

Gluza, Zbigniew: TEATR ÓSMEGO DNIA. Wyd. Karta Warszawa 1994. Str. 120. Fot. ISBN 83-900676-3-3

€ 9,90

Gordon-Smith, Maria: W LABIRYNCIE TEATRU ARNOLDA SZYFMANA. Wspomnienia żony. Posłowie: Jerzy Waldorff. „Czytelnik” Warszawa 1991. Str. 407. Wybór listów AS do żony, kalendarium, indeks nazwisk, fotografie. ISBN 83-07-01709-2.

€ 21,49

Gosztyła, Marek; Proksa, Michał: ZAMKI, PAŁACE I KLASZTORY WOJEWÓDZTWA PRZEMYSKIEGO. Przewodnik po wybranych obiektach architektury monumentalnej województwa przemyskiego. Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki Przemyśl 1995. Str. 134. Indeksy, fot., mapa. ISBN 83-904328-2-X.

€ 9,99

Got, Jerzy (*1923): TEATR I TEATROLOGIA. Zamiast wstępu: A. Wajda. Zamiast posłowia: Z. Raszewski. „Universitas” Kraków 1994. Str. 343. 83-7052-056-1. Tom szkiców i recenzji o teatrze polskim.

€ 24,99

Grońska, Maria: ZOFIA STRYJEŃSKA. „Ossolineum” Wrocław 1991. Str. 44 + 97 kol. i cz.-b. il. Przypisy, bibliografia, summary. Pł. obw. ISBN 83-04-03604-5

€ 12,99

Helman, Alicja: CO TO JEST KINO ? Panorama myśli filmowej. Wyd. 2. WAiF Warszawa 1988. Str. 169. Bibliografia, indeksy nazwisk i rzeczowy. Książka jest rodzajem przewodnika po rozległej mapie podstawowych sformułowań wypracowanych przez historię myśli filmowej.

€ 9,99

Hendrykowska, Małgorzata; Hendrykowski, Marek: FILM W POZNANIU I WIELKOPOLSCE 1896-1996. ars nova Poznań 1996. Str. 466, LVIII. Filmografia, bibliografia, aneksy, indeks nazwisk, słownik biogr. ludzi filmu. Opr. obw. ISBN 83-85409-62-9

€ 19,90

Hendrykowski, Marek: AUTOR JAKO PROBLEM POETYKI FILMU. Seria Filologia Polska nr 39, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań 1988. Str. 175. Indeks nazwisk, summary. ISSN 0554-8179. ISBN 83-232-0152-8.

€ 8,99

Hera, Janina: LOSY NIESPOKOJNYCH. Wyd. Semper Warszawa 1993. Str. 154 + 53 ilustracji. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-85810-04-8. Szkice o XIX-wiecznych aktorach polskich

€ 9,90

[Horzyca, William] LISTY WILAMA HORZYCY. Wybór i oprac.: Lidia Kuchtówna. Instytut Sztuki PAN Warszawa 1991. Str. 475. Adresaci i źródła listów, indeks osób, 45 ilustracji ISBN 83-900047-4-7

€ 9,90

INDEKS IKONOGRAFICZNY PORTRETÓW W ZBIORACH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU. Cz. 2. Opr. Stefania Lisakowska. Prace Biblioteki Uniwersyteckiej nr 15, Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1991. Str. 134. ISSN 0860-1933. ISBN 83-232-0380-6.

€ 9,90

Inglot, Mieczysław: ŚWIAT KOMEDII FREDROWSKICH. „Ossolineum”, Bibl. Tow. Literackiego im A. Mickiewicza, tom IX (XVIII); Wrocław 1986. Str. 213. Bibl. ISSN 0067-7787. ISBN 83-04-02225-7

€ 9,90

Iwaszkiewicz Jarosław: PISMA MUZYCZNE. Dzieła, Czytelnik Warszawa 1958. Str. 528. opr. pł. obw.

€ 9,90

Iwaszkiewicz, Jarosław: TEATR POLSKI W WARSZAWIE 1938-1949. WAiF Warszawa 1971. Str. 114 + 27 il. Pł. obw.

€ 8,99

Jackowski, Aleksander: O RZEŹBACH I RZEŹBIARZACH. Folk Sculpture in Poland. Volksbildhauerei in Polen. Polska Sztuka Ludowa, Wyd. Krupski i ska brw. Str. 224. Album z 234 il. kol. ISBN 83-86117-07-9.

€ 35,99

Jackowski, Aleksander; Jarnuszkiewicz, Jadwiga: VOLKSKUNST IN POLEN. „Sztuka ludu polskiego”. Aus dem Polnischen von Karol Sauerland. Anton Schroll Wien - München 1968. 479 Seiten. Bibliographie, Karte, 521 Ill. Leinen.

€ 35,99

Jakimowicz, Irena: WITKACY, CHWISTEK, STRZEMIŃSKI. Myśli i obrazy. „Arkady” Warszawa 1978. Str. 219. Przypisy, noty biogr., 24 il. kol. i 97 il. cz.-b. Pł. obw.

€ 17,99

Jasiński, Roman: KONIEC EPOKI. Muzyka w Warszawie (1927-1939). Biblioteka Syrenki, PIW Warszawa 1986. Str. 556. Indeks osób, ilustracje. Pł. obw. ISBN 83-06-01188-0

€ 21,66

JERZY DUDA-GRACZ. Tekst: Krzysztof Teodor Toeplitz. „Sztuka naszych czasów. Prezentacja współczesnych plastyków polskich”, Arkady Warszawa 1992. Wyd. 2. Str. 137. 64 kol. il. Bibliografia, summary. Pł. obw. ISBN 83-213-3586-1

€ 19,90

Kaczorowski, Bartłomiej: ŚWIĄTYNIE RZECZYPOSPOLITEJ. Wyd. 2. Michalineum Warszawa/Struga - Kraków 1988. Str. 160. Liczne fotografie cz.-b., bibliografia, oprawa sztywna, obw.

€ 14,99

Kaczorowski, Bartłomiej: ZABYTKI STAREGO WILNA. Interim Warszawa 1991. Str. 200. Bibliografia, szkic, aneks, 158 ilustr. Oprawa. ISBN 83-85083-08-1

€ 9,90

Kaczyński, Bogusław: DZIKIE ORCHIDEE. WRiTV Warszawa 1983. Str. 180 + fotografie. Bibliografia. O artystach operowych. ISBN 83-212-0257-8.

€ 4,90

Kalemba-Kasprzak, Elżbieta: TEATR W GAZECIE. Społeczne role recenzji teatralnej. Przełom październikowy 1955-1957. Wiedza o Kulturze, Źródła do Historii Krytyki Teatralnej w Polsce, Wrocław 1991. Str. 116. 83-7044-011-8

€ 6,90

Kalinowska, Krystyna: MALOWANE STROPY W KAMIENICACH TORUNIA XVI - XVIII WIEKU. Inst. Sztuki PAN, Studia z Historii Sztuki XLVIII, Warszawa 1995. Str. 164. 102 il., bibliografia, Zusammenfassung, indeks nazwisk, wykaz zabytków. ISBN 83-85938-05-2

€ 10,76

Karwacka, Helena: WARSZAWSKI KABARET ARTYSTYCZNO-LITERACKI MOMUS. PWN Warszawa 1982. Str. 188. ISBN 83-01-93598-6.

€ 12,49

Kijowski, Andrzej Tadeusz: TEORIA TEATRU. Rekonesans. Nauka dla wszystkich nr 383, „Ossolineum” Wrocław 1985. Str. 73. ISSN 0077-6181. ISBN 83-04-01935-3

€ 1,00

Kleczyński, Jan: O WYKONYWANIU DZIEŁ CHOPINA. Odczytów dwie serie. Przedmowa Zbigniew Drzewiecki. Biblioteka Chopinowska, tom 1, PWM Kraków 160. Str. 150. Nota o autorze, indeksy.

€ 12,49

Kłossowicz, Jan: TADEUSZ KANTOR. PIW Warszawa 1991. Str. 204. Bibliografia, przypisy, indeks, il. Pł. obw. ISBN 83-06-01870-2.

€ 17,99

KINO. Gest - Ciało - Ruch. Film w perspektywie systemów komunikowania niewerbalnego. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Gwoździa. Wyd. Centralnego Programu Badań Podstawowych. Wiedza o Kulturze. Film i Telewizja 1. Str. 178. Summary, reziume. ISBN 83-7044-003-7

€ 6,90

Kłossowski, Andrzej: ANATOL GIRS - ARTYSTA KSIĄŻKI. Warszawa – Monachium - Detroit - West Chesterfield. Wyd. 2 poszerzone. Bibl. Narodowa Warszawa 1989. Str. 190. 46 ilustr., indeks osób, summary, résumé, Zusammenfassung. ISBN 83-7009-039-7

€ 9,90

Kochanowicz, Jan: WSTĘP DO NAUKI O TEATRZE. Gebethner i Wolff Warszawa ca 1930. Str. IV, 201. Oprawa.

€ 21,49

Kolankiewicz, Leszek: ŚWIĘTY ARTAUD. PIW Warszawa 1988. Str. 266. Indeksy: osób i utworów Artauda, 50 il. Obw. ISBN 83-06-01743-9. Antoine Artaud (1896-1948), francuski teoretyk teatru, reżyser, aktor teatralny i filmowy, poeta, pisarz, scenarzysta, rysownik

€ 14,99

Kolb, Annette: MOZART. Przekład: Marian L. Kalinowski. PIW Warszawa 1990. Str. 255. 4 ilustr. kol., 24 ilustr. cz.-b. ISBN 83-06-01999-7. Książka wyróżnia się wśród ogromnej liczby biografii Mozarta; ukazuje bowiem kompozytora nie tylko jako genialnego twórcę, ale również w codziennym życiu, ujawniając blaski i cienie jego osobowości

€ 14,99

KOMEDIANCI. Rzecz o bojkocie. Opr. Andrzej Roman i in. Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 269. ISBN 83-86914-040-1

€ 4,50

Komorowska, Małgorzata: SZYMANOWSKI W TEATRZE. Inst. Sztuki PAN Warszawa 1992. Str. 447, 89 ilustr. Wykaz teatralnych inscenizacji dzieł K. Szymanowskiego w latach 1920-1988, wykaz polskich inscenizacji i rejestracji telewizyjnych w latach 1958-1987. Indeks. ISBN 83-900047-9-8

€ 19,90

KOMPOZYTORZY POLSCY O CHOPINIE. Antologia. Opr. Mieczysław Tomaszewski. Biblioteka Chopinowska, tom 2, PWM Kraków 1959. Str. 202. Bibliografia, indeksy, il.

€ 12,49

KORESPONDENCJA FRYDERYKA CHOPINA. Zebrał i opr. Bronisław Edward Sydow. PIW Warszawa 1955. Str. 584 + 606. Opr. pł. Il.

€ 49,99

Kornatowska, Maria: WODZIREJE I AMATORZY. WAiF Warszawa 1990. Str. 288. Filmografia, przypisy, aneks, indeks osób, indeks filmów, fotosy. ISBN 83-221-0495-2. Szkice o polskim filmie lat 70-tych i 80-tych

€ 9,99

Korzeniewski, Bohdan (1905-1992): KSIĄŻKI I LUDZIE. Wyd. 2. (1 oficjalne). PIW Warszawa 1993. Str. 197. Nota bibliograficzna. ISBN 83-06-02324-2. Wspomnienia z lat drugiej wojny światowej: pobytu w Oświęcimiu i zmagań o ocalenie zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

€ 9,90

Korzeniewski, Bohdan (1905-1992): DRAMA I INNE SZKICE. Dramat w Teatrze – Teatr w dramacie. Studia tom 11. Wiedza o Kulturze Wrocław 1993. Str. 177. Nota bibliograficzna, indeks nazwisk. ISBN 83-7044-055-X. O teatrze polskim na przełomie XVIII i XIX wieku

€ 9,90

Kosowska, Ewa: LEGENDA. KANON I TRANSFORMACJE. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej. „Ossolineum”, Rozprawy literackie, tom 48; Wrocław 1985. Str. 159. Bibliografia, indeks osób. ISSN 0208-4007. ISBN 83-04-01975-2

€ 9,90

KOŚCIÓŁ I SZTUKA POBRZEŻA BAŁTYKU. KIRCHE UND KUNST IM OSTSEERAUM. Red. Michał Woźniak. Studia Borussico-Baltica Toruniensia Historiae Artium 3, Stow. Historyków Sztki Oddział Toruński, Uniw. M. Kopernika, Muzeum Okręgowe w Toruniu 1998. Str. 366. ISBN 83-231-0951-6. Artykuły po polsku i po niemiecku (streszczenia polskie i niemieckie)

€ 14,90

Kott, Jan: PISMA WYBRANE. Tomy 1-3. Wybór i układ: T. Nyczek. „Krąg” Warszawa 1991. Tom I: Wokół literatury. Str. 335; Tom II: Teatr czytany. Str. 423. Tom III: Fotel recenzenta. Str. 490. Indeksy nazwisk. ISBN 83-85199-10-1.

€ 34,49

Kott, Jan: SZKOŁA KLASYKÓW. Wyd. 2. „Czytelnik” Warszawa 1951. Str. 168. Bibliografia. Oprawa.

€ 12,49

Kowalska, Aniela: MOMUS ALOJZEGO ŻÓŁKOWSKIEGO 1820-1821. Kartka z dziejów prasy i sceny warszawskiej. PIW Warszawa 1956. Str. 236. Il.

€ 9,99

Kracauer, Siegfried: JACQUES OFFENBACH I PARYŻ JEGO CZASÓW (Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit). Przekład: Andrzej Sąpoliński. PIW, Ludzie Żywi, Warszawa 1992. Str. 323. 29 il. cz-b., bibliografia, indeks osób, oprawa. ISBN 83-06-01768-4. Praca niemieckiego socjologa kultury i cywilizacji (1889-1966) jest zarazem biografią znanego kompozytora i obrazem epoki Drugiego Cesarstwa

€ 12,99

Krassowski, Witold: DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH POLSKI. Tom 2. Budownictwo i architektura w warunkach rozkwitu wielkiej własności ziemskiej (XIII w. - trzecia ćwierć XIV w.). Arkady Warszawa 1990. Str. 307. 321 il., indeks miejscowości i zabytków. ISBN 83-213-3290-0. Pł. obw.

€ 19,99

Krassowski, Witold: DZIEJE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY NA ZIEMIACH POLSKI. Tom 3. Budownictwo i architektura w warunkach społeczeństwa stanowego (Czwarta ćwierć XIV-XV w.). Arkady Warszawa 1991. Str. 304. 338 il. indeks miejscowości i zabytków. ISBN 83-213-3290-0. Pł. obw.

€ 19,99

Krawczyk, Jarosław: MATEJKO I HISTORIA. Inst. Sztuki PAN Warszawa 1990. Str. 226. 12 il. cz-b. Indeks. ISBN 83-9000-1-2 (?)

€ 9,99

Krauze, Andrzej: A YEAR OF MARTIAL LAW. Cartoons by... „Kontakt” Paryż ca 1983. Str. 48.

€ 8,99

Kryciński, Stanisław: CERKWIE W BIESZCZADACH. N/A Warszawa 1991. Str. 52 + 67 il. Indeks, bibliografia, mapa

€ 4,99

Kydryński, Juliusz: LENA czyli RZECZ O AKTORCE. Oficyna Literacka Kraków 1992. Str. 82 + 4 str. ilustr. cz.-b. ISBN 83-85158-54-5. Wspomnienia o Irenie Eichlerównie (1908-1990)

€ 9,90

Kydryński; Juliusz: PRZYPISY DO SZEKSPIRA. Kwiaty na Tor Warszawa 1993. Str. 305. 83-85712-02-X

€ 9,99

Lasocka, Barbara: TEATR LWOWSKI W LATACH 1800-1842. PIW Warszawa 1967. Str. 419. Przypisy, repertuar, indeks nazwisk i sztuk, ilustracje. Pł. obw.

€ 19,90

Latawiec, Krystyna: NA SCENIE ŚWIATA I TEATRU. O dramaturgii Mariana Pankowskiego. „Universitas” Kraków 1994. Str. 168. Bibliografia, indeks osób, résumé. ISBN 83-7052-238-6

€ 9,90

LEON SCHILLER. W STULECIE URODZIN 1887-1987. Redakcja: Lidia Kuchtówna i Barbara Lasocka. Wstęp: Zbigniew Raszewski. PWN Warszawa 1990. Str. 291 + 50 il. Indeks nazwisk i sztuk, oprawa pł., obw. ISBN 83-01-09603-9.

€ 21,49

Lewański, Julian: DRAMAT I TEATR ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU W POLSCE. Instytut Badań Literackich PAN, Dzieje Teatru Polskiego, PWN Warszawa 1981. Str. 631 + 148 il. Aneks, résumé, indeksy. Pł. obw. ISBN 83-01-01764-3.

€ 28,99

Lewkowski, Kazimierz A.: MIĘDZY DRAMATEM A TEATREM. Ilustr.: Z.J.R. Wierzbowski. PWSFTViT Łódź 1992. Str. 143. Ilustr. ISBN 83-900788-0-5. Rozważania o dramaturgii jako problemie repertuaru teatralnego

€ 6,90

Limanowski, Mieczysław (1876-1948): BYŁ KIEDYŚ TEATR DIONIZOSA. Wstęp, wybór i oprac.: Z. Osiński. Inst. Sztuki PAN Warszawa 1994. Str. 296 + 31 il. Indeks nazwisk, utworów, scenariuszy. ISBN 83-85938-15-X. Książka zawiera wszystkie odnalezione dotychczas eseje o teatrze i dramacie, projekty inscenizacji, omówienia odczytów na tematy teatralne, własne odczyty, odpowiedzi na ankiety, wywiady, komentarze zamieszczone w programach oraz artykuły o charakterze wspomnieniowym z pominięciem recenzji i artykułów z tomu „Duchowość i maestria”.

€ 12,90

Limanowski, Mieczysław; Osterwa, Juliusz: LISTY. Oprac. i wstęp: Zbigniew Osiński. PIW Warszawa 1987. Str. 227. Il., bibliografia, aneks, przypisy, indeks, obw. ISBN 83-06-01331-X.

€ 21,49

Lis Piotr: A JEDNAK SIĘ KRĘCI. Szkice filmowe. Wybór, wstęp i opr. Urszula Glensk. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1998. Str. 348. Indeks tytułów filmów, indeks nazwisk. ISBN 83-7091-054-8

€ 6,90

Lorentz, Stanisław: NATOLIN. Zabytki Warszawy, PWN Warszawa 1970. Str. 83. Il. Obw.

€ 2,50

Lupa, Krystian: UTOPIA I JEJ MIESZKAŃCY. Wstęp i oprac.: M. Wąs-Klotzer. Baran i Suszczyński Kraków 1994. Str. 224. Ilustracje, wykaz prac reżyserskich K. Lupy. ISBN 83-85845-07-0

€ 9,90

Łoziński, Jerzy Z.: POMNIKI SZTUKI W POLSCE. Tom 2. Część I Pomorze. Arkady Warszawa 1992. Str. 507. Indeks artystów i rzemieślników, mapy. 351 il. Pł. obw. ISBN 83-213-3558-6

€ 21,66

Łoziński, Władysław: SZTUKA LWOWSKA W XVI I XVII WIEKU. Architektura i rzeźba. Z 103 rycinami w tekście. Wydanie wznowione we Lwowie nakładem Księgarni H. Altenberga 1901. (reprint: Oficyna Wydawnicza Interim Warszawa 1990). Str. III; 228. Indeks osób i miejscowości, oprawa.

€ 19,99

Magala, Sławomir: POLSKI TEATR STUDENCKI JAKO ELEMENT KONTRKULTURY. Krytyka Literacka i Artystyczna, MAW Warszawa 1988. Str. 180 + fot. Przypisy. ISBN 83-203-1768

€ 9,99

Majdowski, Andrzej: ZE STUDIÓW NAD FUNDACJAMI POTOCKICH Z WILANOWA. Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Studia i Materiały - tom 7, Ośrodek Dokumentacji Zabytków Warszawa 1993. Str. 189. 44 il.

€ 9,99

Marczak-Oborski Stanisław: ISKIER PRZEWODNIK TEATRALNY. Wyd. Iskry Warszawa 1971. Str. 827. Opr. pł. obw.

€ 19,90

Marczak-Oborski, Stanisław: TEATR W POLSCE 1918-1939. Wielkie ośrodki. PIW Warszawa 1984. Str. 467. Przypisy, indeksy nazwisk i utworów, 93 il., pł., obw.

€ 21,49

Maresz, Barbara: WYSTĘPY GOŚCINNE W TEATRZE POLSKIM. Z dziejów życia teatralnego Krakowa, Lwowa i Warszawy. „Universitas” Kraków 1997. Str. 348. ISBN 83-7052-397-8

€ 16,90

MATERIAŁY DO DZIEJÓW REZYDENCJI W POLSCE. Województwo Sieradzkie tom 1. Opr. Wanda Puget. Zakład Wydawnictw „Sztuka Polska” Warszawa 1990. Str. 105 + 32 fot. Szkice. Pł. obw.

€ 14,90

Mazurek-Wita, Halina: DRAMAT ROSYJSKI OKRESU OŚWIECENIA 1765-1825. Ze studiów nad komedią i gatunkami pokrewnymi. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 866, Katowice 1987. Str. 150. summary. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0141-7

€ 9,90

Mazurek-Wita, Halina: TRAGEDIA ROSYJSKA DOBY OŚWIECENIA (1747-1825). Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1364. Katowice 1993. Str. 117. Reziume, summary. ISBN 83-226-0499-8. ISSN 0208-6336

€ 9,90

MELOS LOGOS ETOS. Materiały sympozjum poświęconego twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana Kisielewskiego, Zygmunta Mycielskiego. Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich Warszawa 1987. Red. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska. Str. 339.

€ 13,99

Merhautová, Anezka: ROMANISCHE KUNST IN POLEN, DER TSCHECHOSLOWAKEI, UNGARN, RUMÄNIEN, JUGOSLAWIEN. Verlag Anton Schroll Wien-München 1974. 318 Seiten. 220 Ill. Leinen.

€ 21,49

Micińska, Anna: WŁADYSŁAW HASIOR. Sztuka Naszych Czasów, Arkady Warszawa 1983. Str. 118. Pł. obw. ISBN 83-213-3032-0.

€ 17,99

MICKIEWICZ NA SCENACH POLSKICH. Oprac.: T. Pacewicz. Państwowy Instytut Sztuki, Z dziejów inscenizacji w Polsce, t. 1., Wrocław 1959. Str. 85 + 119 fotografii cz-b., oprawa

€ 12,90

Miczka, Tadeusz: WIELKIE ŻARCIE I POSTMODERNIZM. O grach intertekstualnych w kinie współczesnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1283. Katowice 1992. Str. 138. Indeks osób i filmów, summary, résumé. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0443-2.

€ 6,99

MIĘDZY OBRAZEM A NARRACJĄ. Szkice z teorii telewizji. Redakcja: A. Gwóźdź. Wyd. Centralnego Programu Badań Podstawowych. Wiedza o Kulturze. Film i Telewizja 2. Wrocław 1990. Str. 110. Summary. ISBN 83-7044-006-1

€ 6,18

Miodońska-Brookes, Ewa: WAWEL - „AKROPOLIS”. Studium o dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Wyd. Literackie Kraków 1980. Str. 298 + 52 il. Summary, indeks osób, oprawa pł., obw. ISBN 83-08-00421-0

€ 14,90

Mitzner, Piotr: TEATR ŚWIATŁA I CIENIA. Oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych. PIW Warszawa 1987. Str. 303. Aneks, posłowie, przypisy, indeks, ilustracje. Obw. ISBN 83-06-01359-X

€ 4,99

Morka, Mieczysław: POLSKI NOWOŻYTNY PORTRET KONNY I JEGO EUROPEJSKA GENEZA. Ossolineum, Studia z historii sztuki, tom XXXVI, Wrocław 1986. Str. 251 + 250 il. Bibliografia, indeks nazwisk, Summary, oprawa, obwoluta. ISSN 0081-7104, ISBN 83-04-01311-8.

€ 21,49

MUSICA IAGELLONICA. General Editor Zygmunt M. Szweykowski. Vol. 1 Year Cracow 1995. 199 pp. ISSN 1233-9677

€ 14,90

MUSICA IAGELLONICA. General Editor Zygmunt M. Szweykowski. Vol. 2 Year Cracow 1997. 295 pp. ISSN 1233-9677

€ 14,90

NEW YORK FABLES BY CZECZOT. Czeczot, Andrzej: BAJKI NOWOJORSKIE. Translated by Michael Kott. Foreword by Paul Davis. „Verba” Chotomów 1990. Str. ca 130 nlb. Oprawa kart. ISBN 83-85061-04-5. Teksty po polsku i angielsku. Ale głównie rysunki.

€ 9,99

NOTATNIK TEATRALNY. Lato ´91 (2). Wrocław 1991. Str. 255. Il. Numer specjalny poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi

€ 9,90

Olszański, Kazimierz: JERZY KOSSAK. Ossolineum Wrocław 1992. Str. 58 + 267 il. kol. ISBN 83-04-03891-9.

€ 49,99

Olszański, Kazimierz: JULIUSZ KOSSAK. „Ossolineum” Wrocław 1988. Str. 145 + 719 il. kol. i cz.-b. Przypisy, summary, 100 il. w tekście. Pł. obw. ISBN 83-04-02930-8

€ 29,99

Olszewski, Kazimierz: KRONIKA TEATRALNA GÓRNEGO ŚLĄSKA 1848-1914. Wyd. Literackie Kraków 1979. Str. 510. Ilustr., indeksy sztuk, osób, miejscowości, instytucji, obw. ISBN 83-08-00143-2

€ 9,90

OPUS SACRUM. Wystawa ze zbiorów Barbary Piaseckiej-Johnson. Katalog pod redakcją Józefa Grabskiego. Wstęp: Józef Grabski, John Pope Hennessy, Aleksander Gieysztor, Andrzej Rottermund. Wyd. IRSA Wiedeń 1990. Str. 399. Ca. 100 il. kol. i 75 il. cz.-b., indeks osób, biogramy, format ca 25,5 x 24 cm. Pł. obw. ISBN 3-900731-30-6 (tekst polski) ISBN 3-900731-29-2 (tekst angielski).

€ 47,99

Orynżyna Janina: PRZEMYSŁ LUDOWY W POLSCE. Nakładem tygodnika „Polska Gospodarcza” Warszawa 1938. Str. 272. Bibliografia, ponad 50 il. kol. i cz.-b.

€ 19,90

Osęka, Andrzej: SPOJRZENIE NA SZTUKĘ. Wiedza Powszechna Warszawa 1987. Str. 296. Indeks, 68 il. kol. i cz.-b. Pł. obw. ISBN 83-214-0403-0.

€ 6,99

Osiński, Zbigniew: GROTOWSKI WYTYCZA TRASY. Studia i szkice. Pusty Obłok Warszawa 1993. Str. 363 + 39 fot. Kronika działalności 1986-1992, indeks nazwisk i tytułów. ISBN 83-85041-41-9

€ 14,90

Osiński, Zbigniew: REPERTUAR TEATRÓW MIEJSKICH WE LWOWIE POD DYREKCJĄ WILLIAMA HORZYCY 1932-1937. „Repertuar teatrów w Polsce”, PAN, Instytut Sztuki Warszawa 1992. Str. 148.

€ 13,99

PAŁACE I DWORY W DAWNYM WOJEWÓDZTWIE KALISKIM. Tom 2. Opr. Maria Strzałko. Materiały do Dziejów Rezydencji w Polsce, Stow. Historyków Sztuki, Arx Regia Warszawa 1997. Str. 178 + 87 il. ISBN 83-905667-4-5.

€ 13,99

PAŁACE I DWORY W DAWNYM WOJEWÓDZTWIE SIERADZKIM. Tom 2. Opr. Leszek Kajzer. Materiały do Dziejów Rezydencji w Polsce, Stow. Historyków Sztuki, Arx Regia Warszawa 1994. Str. 178 + fot. ISBN 83-902657-0-2.

€ 13,99

PAMIĘTNIK TEATRALNY”. Kwartalnik poświęcony historii i krytyce teatru. Rok XLI Zeszyt 1-4 (161-164). TEATR ŻYDOWSKI W POLSCE DO 1939. Red.: B. Korzeniewski, Z. Raszewski. Instytut Sztuki PAN Warszawa 1992. Str. 541. Summary. ISSN 0031-0522. Zbiór artykułów, a nie monografia lub zarys monograficzny. Rozdziały: O teatrze żydowskim w Polsce, Teatr żydowski w Warszawie, W innych miastach, Wokół teatru żydowskiego (m.in. wybór artykułów artystów i pisarzy polskich 1887-1936), Recenzje, Kronika

€ 19,99

PAMIĘTNIK TEATRALNY. Kwartalnik. ROK XXXIX zeszyt 1-2 (153-154). Instytut Sztuki PAN Warszawa 1990. Str. 224.

€ 9,99

PANORAMA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI FILMOWEJ. Red.: Alicja Helman. „„Universitas” Kraków 1992. Str. 301. Wykaz źródeł, indeks osób. ISBN 83-7052-082-0. Zbiór 18 tekstów najwybitniejszych teoretyków reprezentujących różne postawy badawcze

€ 14,90

PANUFNIK O SOBIE. Przełożyła Marta Glińska. „Nowa” Warszawa 1990. Str. 366. ISBN 83-7054-004-8.

€ 13,99

PASJA O KRZYSZTOFIE PENDERECKIM. Napisali: P. Ćwikliński i J. Ziarko. BGW Warszawa 1993. Str. 204. Ilustracje kolorowe i cz-b. Wykaz prac – Werkverzeichnis. Oprawa. ISBN 83-7066-565-9

€ 24,99

Piotrowski, Piotr: METAFIZYKA OBRAZU. O teorii sztuki i postawie artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wyd. Naukowe Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1985. Str. 130. Il., 21 x 21 cm

€ 9,90

Pleśniarowicz, Krzysztof: TEATR ŚMIERCI TADEUSZA KANTORA. „Verba” Chotomów 1990. Str. 179 + 16 il. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-85061-08-8.

€ 12,99

PO KINIE?... Wybór, wprowadzenie i opracowanie Andrzej Gwóźdź. „Universitas” Kraków 1994. Str. 304. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7052-160-6

€ 6,90

Pokora, Jakub: OBRAZ NAJJAŚNIEJSZEGO PANA STANISŁAWA AUGUSTA (1764-1770). Studium z ikonografii władzy. PAN, Instytut Sztuki Warszawa 1993. Str. 240. 74 il., bibliografia, summary, indeksy: nazwisk i miejscowości. ISBN 83-900328-9-9.

€ 13,99

Pokrzywniak, Józef Tomasz: KOMEDIE IGNACEGO KRASICKIEGO. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Seria Filologia Polska nr 55, Wyd. Naukowe UAM Poznań 1995. Str. 172. Résumé. ISSN 0554-8179. ISBN 83-232-0536-1

€ 10,90

POLSKA KRYTYKA TEATRALNA W XIX WIEKU. Red.: E. Udalska. Inst. Sztuki PAN & Uniw. Śląski, Studia i Materiały do Dziejów Teatru Pol., tom 36, Warszawa 1994. Str. 161. Indeks osób. ISBN 83-85938-35-4. Czasopisma („Pamiętnik Sceny Warszawskiej”, „Świat Dramatyczny”, „Gazeta Teatralna”, „Kraj”, „Diabeł”, „Kłosy”, „Dziennik Mód Paryskich”, „Kurier Teatralny Lwowski”), Krytycy (J. Kenig, H. Struve, A. Krechowiecki, J. Kotarbiński).

€ 8,90

Porębski, Mieczysław: DZIEJE SZTUKI W ZARYSIE. Tomy 1-3. Arkady Warszawa 1987-1988. Str. 1150. 75 rycin, 526 il., mapy, indeksy, bibliografia, oprawa sztywna. ISBN 83-213-2969-1 (I), -3234-2 (II), -3469-6 (III).

€ 35,99

POŚRÓD SPRAW PUBLICZNYCH I TEATRALNYCH. Marcie Fik przyjaciele, koledzy, uczniowie. Red. Maria Napiontkowska, Joanna Krakowska-Narożniak. Of. Wyd. Errata Warszawa 1998. Str. 352. Indeks nazwisk. Bibliografia publikacji M. Fik. ISBN 83-907833-3-9. Teksty krytyków teatralnych, badaczy literatury, historyków, socjologów, pisarzy i publicystów – m.in.: R. Loth, J. Bocheński, T. Nyczek, M. Sugiera, J. Szacki, M. Głowiński, A. Friszke, J. Maciejewski

€ 14,90

Pleśniarowicz, Krzysztof: TEATR NIE-LUDZKIEJ FORMY. „Universitas” Kraków 1994. Str. 135. Bibl., indeks osób, streszczenie ang. i niem. ISBN 83-7052-171-1. Wypowiedzi o polskim teatrze lat 70-tych i dramacie lat 80-tych

€ 14,90

PRZECIW KONWENCJOM. Antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine’a po czasy współczesne (1887-1990). Wybór, wstęp, red. i komentarze: M. Fik. Krąg Warszawa 1994. Str. 377. Biogramy. kronika wydarzeń (1850-1990), indeks nazwisk. ISBN 83-85199-26-8. W antologii przedstawiono „tych twórców, którzy pragnęli widzieć w teatrze sztukę nie zrutynizowaną, reagującą na przemiany, jakim ulegała wrażliwość artystyczna i zainteresowania (nie tylko teatralne) publiczności” (z posłowia)

€ 19,99

Przychodniak, Zbigniew: U PROGU ROMANTYZMU. Przemiany warszawskiej krytyki teatralnej w latach 1815-1825. Red. E. Udalska. Źródła do historii polskiej krytyki teatralnej tom 1, Wiedza o Kulturze Wrocław 1991. Str. 205. Spis przejrzanych czasopism, indeks nazwisk. ISBN 83-7044-020-7

€ 8,90

Raszewski, Zbigniew: TEATR W ŚWIECIE WIDOWISK. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru. „Krąg” Warszawa 1991. Str. 268. ISBN 83-85199-12-8.

€ 12,49

Ratajczakowa, Dobrochna: OBRAZY NARODOWE W DRAMACIE I TEATRZE. Wiedza o Kulturze, seria „Dramat w Teatrze, teatr w dramacie: studia – rozprawy – materiały”, Wrocław 1994. Str. 405. Indeks nazwisk i tytułów. ISBN 83-7044-074-6

€ 12,50

Rąkowski, Grzegorz: ILUSTROWANY PRZEWODNIK PO ZABYTKACH KULTURY NA LITWIE. Burchard Edition Warszawa 1999. Str. 455. Słowniczek, bibliografia, indeks osób, rysunki. ISBN 83-87654-07-8

€ 21,99

RECEPTION OF THE CLASSICS IN MODERN THEATRE. Proceedings of Kraków-Bochum Symposium in Theatre Studies, Kraków 21 - 23 May 1991. Edited by M. Gibińska. „Universitas” Kraków 1992. 140 pp. ISBN 83-7052-065-0. H-J. Diller, R. A. Cave, G. Ahrends, M. Gibińska, J. Walaszek, M. Tietz, G. Golik-Szarawarska, D. Ingenschay, U-K. Ketelsen

€ 6,90

RELIGIJNY WYMIAR LITERATURY POLSKIEGO ROMANTYZMU. Red. Danuta Zamącińska, Marian Maciejewski. Religijne Tradycje Literatury Polskiej pod red. Stefana Sawickiego tom 7, Tow. Naukowe KUL, Zakład Badań nad Literaturą Religijną Lublin 1995. Str. 277. Indeks nazwisk. Obw. ISBN 83-86668-27-X

€ 10,90

REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO WE LWOWIE 1875-1881. Oprac.: A. Marszałek. Wstęp: J. Michalik. Inst. Sztuki PAN. „Universitas” Kraków 1992. Str. 232. Indeksy tytułów, nazwisk. ISBN 83-7052-076-6

€ 9,90

Reutt-Witkowska, Zofja: STUDJA NAD UTWORAMI DRAMATYCZNEMI KORZENIOWSKIEGO. Cz. 1 i 2. Prace Historyczno-Literackie Nr 15-16. Gebethner i Wolff Warszawa 1921. Str. X, 405. Indeks. Oprawa

€ 21,50

Roguski, Piotr: KUSZENIE POLAKÓW. Diabeł w świecie dramatu romantycznego. Elipsa Warszawa 1993. Str. 151. Dodatek, Zusammenfassung. ISBN 83-85466-29-0

€ 7,90

Rymaszewski, Bohdan: KLUCZE OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE. Ośrodek Dokumentacji Zabytków Warszawa 1992. Str. 207. Bibliografia, summary, 102 il.

€ 13,99

Rzempołuch, Andrzej: PRZEWODNIK PO ZABYTKACH SZTUKI DAWNYCH PRUS WSCHODNICH. Ag. Wyd. „Remix” Olsztyn 1992. Str. 192 + mapy i 73 fot. Bibliografia, indeksy miejscowości i artystów, 47 rycin. ISBN 83-900155-1-X

€ 9,08

Rzęsikowski, Stanisław: CZY WSZYSTKO JEST BŁAZEŃSTWEM? Szkice o współczesnej dramaturgii. Wyd. Juka Łódź 1993. Str. 147. ISBN 83-86083-05-0

€ 5,90

Sabarsky Serge: OSKAR KOKOSCHKA. Wczesne lata. Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 1994. Str. 141. Katalog wystawy

€ 9,90

SACRUM I SZTUKA. Oprac.: Nawojka Cieślińska. Znak Kraków 1989. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Sztuki KUL, Rogóźno 18-20 X 1984. Znak Kraków 1989. Str. 320, 66 fotogr., Bibliografia polska za lata 1945-1986 „Kościół a sztuka współczesna. ISBN 83-7006-187-7. Autorzy m.in.: J. Woźniakowski, T. Chrzanowski, W. Stróżewski, J. Białostocki, K. Zwolińska, A. K. Olszewski, S. Grabska, M. Porębski, W. Juszczak, J. Bogucki, T. Stankiewicz, ks. A. Przekaziński.

€ 8,90

Sadowy, Witold: TEATR, PLOTKI, AKTORZY. Wspomnienia zza kulis. Wstęp: Z. Korpolewski. Posłowie: A. Łapicki. Rytm Warszawa 1994. Str. 206. ISBN 83-85249-51-6. Autor debiutował w roku 1945 w pierwszym powojennym teatrze stolicy i grał w Teatrze Polskim, Nowym, Teatrze Nowej Warszawy, Ateneum, Klasycznym i w Teatrze Rozmaitości

€ 8,90

Schiller, Leon: THEATRUM MILITANS 1939-1945. Opracował Jerzy Timoszewicz. PIW Warszawa 1987. Str. 53. Indeks nazwisk, tytułów sztuk i widowisk, 37 il. ISBN 83-06-01561-4.

€ 21,49

Semil, Małgorzata; Wysińska, Elżbieta: SŁOWNIK WSPÓŁCZESNEGO TEATRU. Instytut Sztuki PAN, Wyd. Artystyczne i Filmowe Warszawa 1990. Str. 429. ISBN 83-221-0444-8.

€ 22,99

Simon, Ludwik: BIBLIOGRAFIA DRAMATU POLSKIEGO 1765-1964. Opracowali i zredagowali Ewa Heise i Tadeusz Sivert. Instytut Sztuki PAN, PIW Warszawa 1971. 3 tomy. Str. XX, 1595. Indeksy. Oprawa.

€ 107,99

Skuczyński, Janusz: O PRZESTRZENI TEATRALNEJ W DRAMATACH JULIUSZA SŁOWACKIEGO. PWN, Tow. Naukowe w Toruniu, Prace wydz. Fil.- filozof., tom XXX, zeszyt 3, Warszawa 1986. Str. 197. Indeks, Zusammenfassung. ISSN 0208-497X; ISBN 83-01-07277-6

€ 6,90

SŁOWNIK POJĘĆ FILMOWYCH. Red. Alicja Helman. Tom 6. Przedstawianie, obraz, pismo, znaczenie. Wiedza o Kulturze Wrocław 1994. Str. 218. ISBN 83-7044-073-8

€ 12,99

SŁOWNIK POJĘĆ FILMOWYCH. Red. Alicja Helman. Tom 7. Aparat, wrażenie realności, sen, fabuła. Wiedza o Kulturze Wrocław 1994. Str. 168. ISBN 83-7044-77-0

€ 12,99

SŁOWNIK POJĘĆ FILMOWYCH. Red. Alicja Helman. Tom 8. Mit, symbol, metafora, realizm. Wiedza o Kulturze Wrocław 1998. Str. 183. ISBN 83-7044-085-1

€ 12,99

Smużniak Karol: WROCŁAWSKI TEATR PANTONIMY. Mit w teatrze Henryka Tomaszewskiego. Ossolineum Wrocław 1991. Str. 147 + 47 fotogr., przypisy, premiery, summary. ISBN 83-04-02971-5. Prawie jak nowa

€ 19,90

Soleil Jean-Jacques, Lelong Guy: NAJSŁYNNIEJSZE DZIEŁA MUZYKI ŚWIATOWEJ. Leksykon muzyki instrumentalnej. Przełożył Janusz Łętowski. Wstęp Maurice Fleuret. Wyd. Opus Łódź 1993. Str. 264. Oprawa twarda. ISBN 83-7089-018-0

€ 9,90

STO PRZEDSTAWIEŃ W OPISACH POLSKICH AUTORÓW. Oprac.: Z. Raszewski. Wiedza o Kulturze Wrocław 1993. Str. 322. Nota edytorska, alfabetyczny spis przedstawień, indeks osób i tytułów, 24 ilustracje. ISBN 83-7044-067-3. Spektakle z lat 1625-1969. M. in.: J. Pasek, W. Bogusławski, K. Kurpiński, M. Mochnacki, J. Słowacki, Z. Krasiński, C. Norwid, B. Prus, S. Żeromski, T. Rittner, C. Miłosz, T. Terlecki, J. Kott

€ 19,50

Strumiłło, Tadeusz: JULIUSZ ZARĘBSKI. Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria Biograficzny, tom 1, PWM Kraków 1954. Str. 63. Il. Oprawa.

€ 6,99

Sutkowski, Adam: ZYGMUNT NOSKOWSKI. Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria Biograficzny, tom 2, PWM Kraków 1957. Str. 69. Il. Oprawa.

€ 6,99

Szalsza Piotr: BRONISŁAW HUBERMAN czyli pasje i namiętności zapomnianego geniusza. Monografia muzyczna skrzypka-wirtuoza. Muzeum Częstochowskie 2001. Str. 439. Zusammenfassung, indeks nazwisk, fotografie. Oprawa twarda. ISBN 83-911252-2-X

€ 24,90

Szczepański, Władysław: LWÓW. Teka rysunków. Ossolineum Wrocław 1992. 25 reprodukcji. ISBN 83-04-03801-3.

€ 8,99

Szejnert, Małgorzata: SŁAWA I INFAMIA. Rozmowa z Bohdanem Korzeniowskim. „Aneks” Londyn 1988. Str. 187. ISBN 0-906601-49-5.

€ 12,49

SZKICE Z TEORII FILMU. Red. Alicja Helman i Tadeusz Miczka. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 216, Katowice 1978. Indeks nazwisk

€ 4,50

SZTUKA 1. POŁOWY XVIII WIEKU. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów, listopad 1978. PWN Warszawa 1981. Str. 370, il., contents, ISBN 83-01-01825-9. Autorzy m. in. J. Białostocki, E. Rostworowski, J. A. Gierowski, A. Miłobędzki, J. Lepiarczyk, M. Karpowicz, J. Lileyko, M. Brykowska, K. Kalinowski.

€ 15,99

SZTUKA SAKRALNA W POLSCE. Malarstwo. Opr. Tadeusz Dobrzeniecki, Janina Ruszczycówna, Zofia Niesiołowska-Rothertowa. Ars Christiana Warszawa 1958. Str. 367. 303 il. cz.-b., 16 tablic kol. Pł. obw.

€ 35,99

Szweykowski, Zygmunt M.: KULTURA WOKALNA W XVI-WIECZNEJ POLSCE. Biblioteka Słuchacza Koncertowego. Seria wokalna, tom 1, PWM Kraków 1957. Str. 128. Il. Oprawa.

€ 6,99

Szydłowska, Mariola: CENZURA TEATRALNA W GALICJI W DOBIE AUTONOMICZNEJ 1860-1918. „Universitas” Kraków 1995. Str. 280. Aneks, bibliografia, il., indeks nazwisk, Zusammenfassung. ISBN 83-7052-278-5

€ 10,90

Szypowska, Maria: JAN MATEJKO WSZYSTKIM ZNANY. Ludzie żywi, PIW Warszawa 1982. Str. 470. Wyd. 3. Bibliografia, indeks, il. Opr. obw. ISBN 83-06-00279-2.

€ 17,99

Śnieżyńska-Stolot, Ewa: TAJEMNICE DEKORACJI PSAŁTERZA FLORIAŃSKIEGO. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. PWN Warszawa 1992. Str. 155 + 299 il. Słownik, indeksy, summary. ISBN 83-01-10373-6.

€ 28,99

Taranczewski, Paweł: O PŁASZCZYŹNIE OBRAZU. „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 230. 42 rysunki kol. i cz.b., summary. ISBN 83-04-03972-9

€ 9,08

Tarkowski, Roman: KARTKI ZE WSPOMNIEŃ. „Universitas” Kraków 1992. Str. 107. Aneksy, 26 il. ISBN 83-7052-091-X. Rzeźbiarz

€ 6,18

TEATR I DRAMAT POLSKIEJ EMIGRACJI 1939–1989. Praca zbiorowa pod red. Izoldy Kiec, Dobrochny Ratajczakowej, Jacka Wachowskiego. „Acarus” Poznań 1994.Str. 290. Indeks osób, il. ISBN 83-85340-68-8

€ 21,49

TEATR NARODOWY W DOBIE OŚWIECENIA. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego. Red. Ewa Heise, Karyna Wierzbicka-Michalska. Instytut Sztuki PAN, „Ossolineum” Wrocław 1967. Str. 268. Indeks nazwisk. Oprawa pł.

€ 19,90

TEATR POLSKI OD SCHYŁKU XVIII WIEKU DO ROKU 1863. Tom 1. Lata 1773-1830. Red. naukowa Tadeusz Sivert, Roman Taborski. Dzieje Teatru Polskiego, tom II. Instytut Sztuki PAN & PWN Warszawa 1993. Str. 502. Indeks nazwisk i tytułów sztuk, bibliografia, tablice, il. Pł. obw. ISBN 83-01-11000-7.

€ 21,49

TEATR POLSKI W LATACH 1890-1918. cz. 2. Zabór rosyjski. Red. naukowa Tadeusz Sivert, Roman Taborski. Dzieje Teatru Polskiego, tom IV. Instytut Sztuki PAN & PWN Warszawa 1988. Str. 861. Indeks nazwisk i tytułów sztuk, alf. wykaz tytułów sztuk, résumé, 220 il. Pł. obw. ISBN 83-01-06777-2

€ 35,99

TEATR STU. Analizy, interpretacje, konteksty, świadectwa odbioru, autobiografia, autokomentarze, autobiografia, ikonografia. Red. Edward Chudziński i Tadeusz Nyczek. MAW Warszawa 1982. Str. 211. Bibliografia, il. Oprawa. ISBN 83-203-1397-X.

€ 17,99

Terlecki, Tymon: RZECZY TEATRALNE. PIW Warszawa 1984. Str. 455. Noty biogr. i bibliografia, indeks osób i utworów. Obw. ISBN 83-06-01133-3.

€ 17,99

Topolscy, Daniel i Feliks: PODRÓŻE Z MOIM OJCEM. Wyprawa do Ameryki Południowej. (Travels with my Father). Rysunki: Feliks Topolski. Przekład: Anna Kulicka i Ewa Godycka. Iskry Warszawa 1991. Str. 267. Pł. obw. ISBN 83-207-1254-8

€ 14,90

...trzeba dać świadectwo. 50-LECIE POWSTANIA TEATRU RAPSODYCZNEGO w KRAKOWIE. Wybór tekstów, komentarze i przypisy Danuta Michałowska. ArsNova - Zjednoczeni Wydawcy Kraków 1991. Str. 379. Aneks, indeks osób, fotogr. ISBN 83-85166-06-8

€ 9,99

Tubielewicz, Jolanta: KULTURA JAPONII. Słownik. WSiP Warszawa 1996. Str. 353. Il. kol. Oprawa. ISBN 83-02-06378-9

€ 21,99

Uniechowska, Krystyna: UNIECHOWSKI, CZYLI MAGICZNE WIDZENIE ŚWIATA. Wstęp: F. Starowieyski. „Czytelnik” Warszawa 1993. Str. 269 + ilustr. kol. i fotogr. ISBN 83-07-02249-5. Wspomnienia córki artysty.

€ 12,99

VITA TEATRALE IN ITALIA E POLONIA FRA SEICENTO E SETTECENTO. A cura di Michał Bristiger, Jerzy Kowalczyk, Jacek Lipiński. PAN, Instytut Sztuki & PWN Warszawa 1984. Str. 326 + il. ISBN 83-01-04750-X.

€ 17,99

Wallis, Mieczysław: CANALETTO. Malarz Warszawy. „Auriga” Warszawa 1971. Str. 36 + 115 il. Oprawa.

€ 9,99

Warpechowski, Zbigniew: PODRĘCZNIK. Centrum Sztuki Współczesnej Warszawa 1990. Str. 219. Teksty, wypowiedzi, artykuły, manifesty twórcy sztuki awangardowej. ISBN 83-85142-02-9

€ 5,45

WARSZAWA TEATRALNA. Red.: Lidia Kuchtówna. PAN, Instytut Sztuki Warszawa 1990. Str. 267. 41 il. Plon sesji. Nurty tradycji, teatr okresu Młodej Polski, Teatr i polityka, Teatr stołeczny. ISBN 83-900047-0-4.

€ 13,99

W CIENIU KRZESŁA. MALARSTWO I SZTUKA PRZEDMIOTU TADEUSZA KANTORA. Materiały z sesji zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej oraz Fundacje im. Tadeusza Kantora w dniach 14-15 czerwca 1996. Red. dr hab. Tadeusz Gryglewicz. „Universitas” Kraków 1997. Str. 182. Noty biogr., summary. Format ca A4. ISBN 83-7052-963-1

€ 27,99

Werner, Andrzej: DEKADA FILMU. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa PAN Warszawa 1997. Str. 160. Fot. ISBN 83-85605-95-9. Książka analizująca najważniejsze i najciekawsze zjawiska w kinematografii światowej lat sześćdziesiątych

€ 17,99

Wierciński, Edmund: NOTATKI I TEKSTY Z LAT 1921-55. Wiedza o Kulturze, Myśl Teatralna w Polsce w XX wieku, Teksty, Rozprawy, Wrocław 1991. Str. 306, 11 il.,, indeks osób i tytułów. ISBN 83-7044-010-X.

€ 12,49

Wierzbicka-Michalska, Karyna: TEATR W POLSCE W XVIII WIEKU. Dzieje teatru polskiego, tom 1. Instytut Sztuki PAN & PWN Warszawa 1977. Str. 347. Bibliografia, tablice, résumé, indeks nazwisk, il. Pł. obw.

€ 28,99

Wierzbicka-Michalska, Karyna: TEATR WARSZAWSKI ZA SASÓW. Instytut Sztuki PAN & Ossolineum Wrocław 1964. Str. 147. Résumé, indeks nazwisk, il.

€ 9,99

Wierzyński, Kazimierz: WRAŻENIA TEATRALNE. Recenzje z lat 1932-1939. Oprac.: Halina i Marek Waszkielowie. PIW Warszawa 1987. Str. 518. Indeks, il. ISBN 83-06-01460-?

€ 21,49

WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKI 1893-1952. W setną rocznicę urodzin. Muzeum Sztuki Łódź 25 listopada 1993 – 16 stycznia 1994. Str. 278. Bibliografia. Katalog wystawy.

€ 28,99

Włodarczyk, Wojciech: SOCREALIZM. Sztuka polska w latach 1950-1954. Historia i teraźniejszość 11, „Libella” Paryż 1986. Str. 135. Indeks nazwisk, 12 il. ISBN 2-903332-01-0

€ 14,90

Wojciechowski, Aleksander: CZAS SMUTKU, CZAS NADZIEI. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych. Zamiast wstępu - W. Kulerski. WAiF Warszawa 1992. Str. 212. Przypisy, indeks nazwisk, summary. 180 ilustracji kolorowych. i cz-b. ISBN 83-221-0620-3

€ 21,99

WOKÓŁ MATEJKI. Materiały z konferencji „Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie” zorganizowanej w stulecie śmierci artysty. Red.: P. Krakowski, J. Purchla. Międz. Centrum Kultury Kraków 1994. Str. 164. 135 ilustr. cz.-b., 13 il. barwnych., indeks osób i dzieł, 20 x 30 cm. ISBN 83-85739-12-2. M. in. M. Porębski, M. Rostworowski, M. Poprzęcka, Ch. Heilmann, G. Frodl, J. Woźniakowski, T. Grzybkowska, J. K. Ostrowski, W. Okoń, R. Klessmann

€ 14,99

WSPOMNIENIA AKTORÓW 1800-1925. Tomy 1-2. Opracowanie: Stanisław Dąbrowski i Ryszard Górski. Biblioteka Pamiętników Polskich i Obcych. PIW Warszawa. 1963. Str. 555 + 452. Przypisy, indeksy nazwisk i sztuk. Opr. pł.

€ 28,99

Zachwatowicz, Jan: L´ARCHITECTURE POLONAISE. Traduit par Aleksandra Żaryn. Arkady Varsovie 1967. 541 pp. 346 ill.

€ 21,49

Zając, Joanna: MUZYKA, TEATR I FILOZOFIA BOGUSŁAWA SCHAEFFERA. Trzy rozmowy. Collsch Edition Salzburg. Str. 165 + il. ISBN 83-04-01860-8

€ 13,99

ZAMKI I ZAMCZYSKA. Album. Fotografie kol.: A. Bujak. Tekst: A. Szczucka. Spotkania Warszawa 1993. Str. 175. Informacje po polsku, angielsku, francusku i niemiecku. Pł. obw. ISBN 83-85195-91-2

€ 29,99

Zgodzińska-Wojciechowska, Beata; Żakiewicz, Anna: WITKACY. Stanisław Ignacy Witkiewicz in the Museum of Central Pomerania in Słupsk. „Auriga”, WAiF Warszawa 1996. 232 Ill. Hc. ISBN 83-221-0667-X.

€ 28,99

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj