HISTORIA I TEORIA LITERATURY

S - Z

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)

 

Sandauer Artur: O SYTUACJI PISARZA POLSKIEGO POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO W XX WIEKU (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać...). „Czytelnik” Warszawa 1982. Str. 99

€ 9,90

Sajkowski, Alojzy: BAROK. Biblioteka „Polonistyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1987. Str. 420. Przypisy, bibliografia, indeks, il. Pł. obw. ISBN 83-02-03413-4.

€ 14,99

Sakowski, Juliusz: WETY I ODWETY. Autorzy, książki, nagrody. Księgarnia Polska Paryż 1976. Str. 216. 16 ilustr.

€ 19,90

Sandauer, Artur: POECI TRZECH POKOLEŃ. Wyd. 4. LSW Warszawa 1973 Str. 299. (B. Leśmian, L. Staff, J. Tuwim, A. Słonimski, J. Iwaszkiewicz, M. Pawlikowska-Jasnorzewska; W. Broniewski, J. Przyboś, K. I. Gałczyński, M. Jastrun, J. Czechowicz)

€ 5,90

Salamon, Joanna: LATARKA GOMBROWICZA ALBO ŻURAWIE I KOLIBRY. U źródeł ukrytego nurtu w literaturze polskiej. „Rubikon” Wrocław 1991. Str. 254. Postscripta.

€ 9,99

Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta: PRZESZŁOŚĆ POETYKI. Od Platona do Giambattisty Vica. PWN Warszawa 1995. Str. 494. Nota odautorska, bibliografia, indeks osób oraz tytułów anon. i zbiorowych. Oprawa. ISBN 83-01-11575-0.

€ 19,99

Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta: ZARYS DZIEJÓW POETYKI. (OD STAROŻYTNOŚCI DO KOŃCA XVII W.). PWN Warszawa 1985. Str. 670. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-05638-X.

€ 17,99

Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta; Kostkiewiczowa, Teresa: KRYTYKA LITERACKA W POLSCE W XVI I XVII WIEKU ORAZ W EPOCE OŚWIECENIA. Vademecum Polonisty, Ossolineum Wrocław 1990. Str. 353. Indeks nazwisk. Pł. obw. ISBN 83-04-03435-2.

€ 21,49

Sawicka, Franciszka; Rupińska, Jadwiga: BIBLIOGRAFIA POLSKICH WYDAWNICTW PAMIĄTKOWYCH 1801-1914. Indeksy. „Ossolineum” Wrocław 1987. Str. 197. ISBN 83-04-02447-2

€ 4,50

Sawicki, Stefan: Z POGRANICZA LITERATURY I RELIGII. Szkice. Wyd. 2. KUL, Zakład Badań nad Literaturą Religijną, tom 8; Lublin 1979. Str. 164. Indeks osób

€ 6,90

Schultze, Brigitte: PERSPEKTYWY POLONISTYCZNE I KOMPARATYSTYCZNE. Red. Małgorzata Sugiera. Wstęp Maria Podraza-Kwiatkowska. „Universitas” Kraków 1999. Str. VIII, 501. Nota bibl. ISBN 83-7052-728-0

€ 25,29

Seweryn, Dariusz: „...JAK TAM ZASZEDŁEŚ”. Mickiewicz w szkole klasycznej. Red. Wyd. Katolickiego Uniw. Lubelskiego 1997. Str. 144. ISBN 83-228-0423-7

€ 9,90

Shmeruk, Chone: LEGENDA O ESTERCE W LITERATURZE JIDYSZ I POLSKIEJ. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji (The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature). Przełożyła Monika Adamczyk-Garbowska. Wstęp Jerzy Wyrozumski. „My, Żydzi Polscy”, Oficyna Naukowa Warszawa 2000. Str. XIII, 153. Słowniczek, indeks, il. Oprawa. ISBN 83-88164-05-8

€ 21,66

Siedlecki, Franciszek: PISMA. Oprac.: M. R. Mayenowa, S. Żółkiewski. PIW, Bibl. Studiów Literackich, Warszawa 1989. Str. 707. Indeks osób, oprawa pł. ISBN 83-06-01462-6. Cały dorobek naukowy ze spuścizny krytycznej F. Siedleckiego (1906-1942), teoretyka literatury, badacza wiersza polskiego i tłumacza. Zainteresowania Siedleckiego skupiają się na teorii i historii form wierszowych oraz metodologii badań wersologicznych. Zajmował się on również zagadnieniami przekładu literatury rosyjskiej

€ 17,90

Siekierski, Stanisław: KSIĄŻKA LITERACKA. Potrzeby społeczne i ich realizacja w latach 1944-1986. PWN Warszawa 1992. Str. 484. Bibliografia, indeksy nazwisk i wydawnictw. Obw. ISBN 83-01-10347-7

€ 16,50

SIENKIEWICZ ŻYWY. Red.: Władysław Günther. Gryf Londyn 1967. Str. 206. Obw. Autorzy m. in.: M. Danilewiczowa, M. Giergielewicz, J. Jasnowski, J. R. Krzyżanowski, J. Łobodowski, Z. Markiewicz, I. Wieniewski, S. Baliński

€ 39,90

Sienkiewicz, Barbara: LITERACKIE „TEORIE WIDZENIA” W PROZIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. Obserwator Poznań 1992. Str. 205. Przypisy. Obwoluta. ISBN 83-900292-3-5. Prezentacja utrwalonych w prozie okresu międzywojennego sposobów widzenia przedmiotu, człowieka, pejzażu. S. I. Witkiewicz, J. Kaden-Bandrowski, A. Gruszecka, D. Vogel

€ 5,90

Sierotwiński, Stanisław: KRONIKA ŻYCIA LITERACKIEGO W POLSCE POD OKUPACJĄ HITLEROWSKĄ W LATACH 1939-1945. Tomy 1-2. Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 625. ISBN 83-08-1978-1.

€ 21,49

Sierotwiński, Stanisław: SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. Teoria i nauki pomocnicze literatury. Wyd. 4. „Ossolineum” Wrocław 1986. Str. 308. ISBN 83-04-01914-0

€ 5,50

Sinko, Tadeusz: ANTYK WYSPIAŃSKIEGO. „Bibljoteka Polska” Warszawa 1922. Str. 371. Wyd. 2. 10 il. Oprawa.

€ 21,49

Sinko, Tadeusz: HELLADA I ROMA W POLSCE. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia. Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych Lwów 1933. Str. 398. Skorowidze autorów i tematów.

€ 21,49

Siomkajło, Alina: EWOLUCJE EPIGRAMATU (do początków Romantyzmu w Polsce). Rozprawy Literackie 39. PAN Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. „Ossolineum” Wrocław 1983. Str. 202. Indeks osobowy, nota bibl. ISBN 83-04-01192-1

€ 8,90

Sitkowa, Anna: „NA POŁÓW DUSZ LUDZKICH”. O literackiej ramie wydawniczej w edycjach kazań Piotra Skargi (XVI-XVIII w.). „Energeia” Warszawa 1998. Str. 220. Przypisy, il., indeks nazwisk. ISBN 83-85118-94-2

€ 16,50

Siwicka, Dorota: TON I BICZ. Mickiewicz wśród towiańczyków. Ossolineum, z prac Instytut Badań Literackich PAN, Wrocław 1990. Str. 229. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-04-03640-1

€ 9,90

Siwiec, Magdalena: SEN W TWÓRCZOŚCI JULIUSZA SŁOWACKIEGO I GERARDA DE NERVAL. „Universitas” Kraków 1998. Str. 132. Bibliografia. ISBN 83-7052-863-5

€ 12,90

SKAMANDER, tom 4. Studia o twórczości Stanisława Balińskiego. Red.: I. Opacki, M. Pytasz. Prace naukowe Uniw. Śląskiego nr 677, Katowice 1984. Str. 154. Indeks osób. ISBN 83-226-0000-3. ISSN 0208-6336

€ 5,90

SKAMANDER, tom 7. Szkice o twórczości Jana Lechonia. Red.: I. Opacki. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1150, Katowice 1991. Str. 129. Indeks nazwisk, streszcz. ros. i ang. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0344-4

€ 5,50

SKAMANDER. Tom 8. Szkice i interpretacje. Red. I. Opacki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1170, Katowice 1991. Str. 147. Indeks. ISBN 83-226-0356-8. ISSN 0208-6336

€ 4,90

SKAMANDER. Tom 9. Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje. Red.: I. Opacki; A. Nawarecki. Uniw. Śl., Prace Nauk. nr 1378, 1993. Str. 107. Indeks osób i tytułów, streszcz. ang. i ros. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0511-0.

€ 8,99

Skierkowska, Elżbieta: WSPÓŁCZESNA ILUSTRACJA KSIĄŻKI. „Ossolineum”, Książki o książce, Wrocław 1969. Str. 231 + 98 Il. Bibliografia, oprawa pł.

€ 7,90

Skręt, Rościsław: HISTORIOGRAFIA LITERATURY POLSKIEJ W XIX STULECIU. Prace Habilitacyjne, Inst. Historii PAN, „Ossolineum” Wrocław 1986. Str. 228. Indeks nazwisk. ISBN 83-04-02218-4

€ 10,90

Skwara, Marta: MOTYWY SZALEŃSTWA W TWÓRCZOŚCI WITKACEGO I CONRADA. Studium porównawcze. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1999. Str. 289. Bibliografia, indeksy, il., summary. ISBN 83-229-1959-X

€ 21,39

Skwarczyńska, Stefania: KIERUNKI W BADANIACH LITERACKICH. PWN Warszawa 1984. Str. 392. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-01-05356-9.

€ 13,99

Skwarczyński, Zdzisław: KAZIMIERZ KONTRYM. TOWARZYSTWO SZUBRAWCÓW. Dwa studia. Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydział I. Nr 48, Ossolineum Wrocław 1961. Str. 226

€ 14,99

Skwarnicka, Zofia: BIBLIOTEKI I OŚRODKI INFORMACJI NAUKOWEJ KRAKOWA I WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO. Informator. Varia tom CXLVI, Uniw. Jagielloński Kraków 1980. Str. 243.

€ 1,00

Sławińska, Irena: MOJA GORZKA EUROPEJSKA OJCZYZNA. Wybór studiów. Opracowała Olimpia Sieradzka. „PAX” Warszawa 1988. Str. 287. Nota bibliograficzna. Obw. ISBN 83-211-0913-6.

€ 13,99

Sławińska, Irena: TRAGEDIA W EPOCE MŁODEJ POLSKI. Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, Tom 1 zeszyt 2, Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1948. Str. 185. Przypisy, indeks nazwisk, résumé.

€ 17,99

Sławiński, Janusz: PRÓBY TEORETYCZNOLITERACKIE. „PEN” Warszawa 1992. Str. 255. Nota bibl. ISBN 83-85254-13-7.

€ 12,49

Sławiński, Janusz: TEKSTY I TEKSTY. „PEN” Warszawa 1990. Str. 241. Nota bibl. ISBN 83-85254-00-5.

€ 9,99

Słonimski Antoni: GWAŁT NA MELPOMENIE. WAiF Warszawa 1982. Str. 407. Indeks nazwisk, indeks sztuk. ISBN 83-221-0165-1

€ 9,90

SŁOWACKI. Romans życia. Opr. Paweł Hertz. Ludzie żywi, PIW Warszawa 1961. Str. 317. Indeks nazwisk, 31 il.

€ 9,90

SŁOWACKI W ZBIORACH I PUBLIKACJACH OSSOLINEUM. Oprac.: W. Floryan i B. Zakrzewski. „Ossolineum” Wrocław 1959. Str. 60 + 40 Il. cz-b, indeks utworów

€ 4,50

SŁOWIANOZNAWSTWO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 1918-1939. Część I. Red.: M. Basaj, S. Urbańczyk. „Ossolineum” Wrocław 1989. Str. 223. ISBN 83-04-02975-8

€ 4,50

Słowiński, Jan: ROZWÓJ PISMA ŁACIŃSKIEGO W POLSCE XVI-XVIII WIEKU. Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS Lublin 1992. Str. 226. Bibliografia, tablice, Zusammenfassung. ISBN 83-900742-1-4

€ 8,90

Słowiński, Leszek: Z ŁAWY SZKOLNEJ NASZYCH PRADZIADÓW. Pisarze polscy w szkołach średnich Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Filologia Polska nr 57, Wyd. Naukowe UAM Poznań 1996. Str. 253. Zusammenfassung. ISSN 0554-8179. ISBN 83-232-0771-2

€ 12,50

Słowiński, Mirosław: BŁAZEN. Dzieje motywu i postaci. Wyd. Prolog Warszawa 1993. Str. 344. Indeks nazwisk, 50 ilustracji cz-b. i 9 ilustracji kolorowych, summary. Oprawa. ISBN 83-85763-09-0. „Będzie to historia błazna dosłownie, począwszy od ustaleń archeologii społecznej, historia błazna „na etacie”, a także historia motywów błazeńskich i postawy błazeńskiej w literaturze”

€ 14,50

Sobolewska, Anna: MISTYKA DNIA POWSZEDNIEGO. „Open” Warszawa 1992. Str. 223. ISBN 83-85254-17-X.

€ 6,99

Socha, Irena: CZASOPISMA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - LITERATURA PIĘKNA - WYCHOWANIE LITERACKIE (1918-1939). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1179 Katowice 1990. Str. 172. Rieziume, summary. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0351-7

€ 5,50

Sokolski, Jacek: BOGINI - POJĘCIE - DEMON. Fortuna w dziełach pisarzy staropolskich. Acta Univ. Wratisl. 1760, Uniw. Wrocł. Wrocław 1996. Str. 150. Summary, indeks nazwisk, Ilustr., ISSN 0239 6661. ISBN 83-229-1364-8.

€ 12,99

Sokolski, Jacek: PIELGRZYMI DO PIEKŁA I RAJU. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. Tom 1. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1995. Str. 125. Indeks osób, il. ISBN 83-7091-015-7

€ 8,90

Sosnowska, Danuta: SEWERYN GOSZCZYŃSKI. Biografia duchowa. Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, „Leopoldinum” Wrocław 2000. Str. 351. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-85220-38-0

€ 14,39

SPORNE POSTACI POLSKIEJ LITERATUR WSPÓŁCZESNEJ. Następne pokolenie. Red. Alina Brodzka i Lidia Burska. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1995. Str. 174. Noty o pisarzach. ISBN 83-85605-54-1.

€ 14,99

SPORNE POSTACI POLSKIEJ LITERATUR WSPÓŁCZESNEJ. Red. Alina Brodzka. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1994. Str. 204. Noty o pisarzach. ISBN 83-85605-31-2.

€ 14,99

Stabro, Stanisław: POEZJA I HISTORIA. Od Żagarów do Nowej Fali. „Universitas” Kraków 1995. Str. 440. Nota bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-7052-296-3.

€ 19,99

Stabro, Stanisław: POETA ODRZUCONY. Wyd. Literackie Kraków 1989. Str. 314. ISBN 83-08-01941-2. Szkice o poezji współczesnej (A. Trzebiński, T. Gajcy, A. Bursa, K. K. Baczyński, S. Barańczak).

€ 4,50

Stabryła, Stanisław: HELLADA I ROMA. Recepcja Antyku w literaturze polskiej w latach 1976-1990. Wydawnictwa, nr 32, Księgarnia Akademicka Kraków 1996. Str. 242. Indeks osób i dzieł. ISBN 83-86575-32-8

€ 12,50

Stala, Marian: CHWILE PEWNOŚCI. 20 szkiców o poezji i krytyce. Wyd. Znak Kraków 1991. Str. 283. Nota bibliogr. ISBN 83-7006-103-6

€ 6,90

Stamirowska, Krystyna: REPRESENTATIONS OF REALITY IN THE POST-WAR ENGLISH NOVEL 1957-1975. „Universitas” Kraków 1992. 119 pp. ISBN 83-7052-101-0

€ 6,90

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa Red.: Tadeusz Kotarbiński, Jerzy E. Płomieński. PIW Warszawa 1957. Str. 408. Indeks utworów S. I. W., oprawa pł.

€ 28,99

Stanisławczyk Barbara: KĄKOLEWSKI BEZ LITOŚCI. Wyd. Miniatura Kraków 1994. Str. 72. ISBN 83-7081-180-9

€ 4,90

STARE DRUKI CZ. IV. Katalog mikrofilmów nr 24. Opr. Michał Spandowski. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych, Biblioteka Narodowa Warszawa 1992. Str. 304. ISSN 0509-6421. ISBN 83-7009-098-2

€ 9,90

STARE DRUKI CZ. V. Katalog mikrofilmów nr 30. Opr. Michał Spandowski. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych, Biblioteka Narodowa Warszawa 1994. Str. 372. ISSN 0509-6421. ISBN 83-7009-149-0

€ 9,90

STARE DRUKI CZ. VII. Katalog mikrofilmów nr 35. Opr. Michał Spandowski. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych, Biblioteka Narodowa Warszawa 1997. Str. 440. ISSN 0509-6421. ISBN 83-7009-225-X

€ 9,90

STARE DRUKI CZ. VIII. Katalog mikrofilmów nr 36. Opr. Michał Spandowski. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych, Biblioteka Narodowa Warszawa 2003. Str. 419. ISSN 0509-6421. ISBN 83-7009-367-1

€ 9,90

Starnawski, Jerzy: DZIEJE WIEDZY O LITERATURZE POLSKIEJ DO KOŃCA XVIII WIEKU. „Ossolineum” Wrocław 1984. Str. 423. Ilustr., indeks osób i tytułów. Summary, Zusammenfassung, résume. Oprawa pł., obw. ISBN 83-04-01608-7

€ 17,90

Starnawski, Jerzy: O UNIWERSYTECKIM STUDIUM DYSCYPLIN FILOLOGICZNYCH. „Universitas” Kraków 1993. Str. 48. ISBN 83-7052-193-2

€ 4,90

Starnawski, Jerzy: ODRODZENIE. Czasy - ludzie - książki. Uniwersytet Łódzki 1991. Str. 438. Glosa wyd., indeks nazwisk. ISBN 83-7016-600-8

€ 10,90

Starnawski, Jerzy: ŚREDNIOWIECZE. Biblioteka „Polonistyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1989. Wyd. 2 popr. Str. 392. Przypisy, bibl., il. Pł. obw. ISBN 83-02-03570-X.

€ 14,99

Starnawski, Jerzy: ŚREDNIOWIECZNA POEZJA RELIGIJNA. Biblioteka Analiz Literackich nr 74, WSiP 1992. Str. 129. ISBN 83-02-04710-4

€ 4,50

Starnawski, Jerzy: ZARYS DZIEJÓW LITERATURY STAROPOLSKIEJ. Prace Wydziału Historyczno-Literackiego 61, Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1993. Str. 165. Wskazówki bibl., indeks. ISBN 83-85291-53-9

€ 9,90

STAROPOLSKA KULTURA RĘKOPISU. Red.: H. Dziechcińska. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1990. Str. 227. Przypisy. ISBN 83-900087-0-X

€ 6,90

STAWISKO. Almanach Iwaszkiewiczowski. Tom 2. Red. Alina Brodzka, Małgorzata Bojanowska, Zbigniew Jarosiński, Oskar Koszutski. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna 1995. Str. 232.Indeks nazwisk. ISSN 1233-278X. ISBN 83-902894-1-5.

€ 16,35

STAWISKO. Almanach Iwaszkiewiczowski. Tom 3. Anna Iwaszkiewiczowa – w setną rocznicę urodzin. Red. Alina Brodzka, Małgorzata Bojanowska, Zbigniew Jarosiński, Oskar Koszutski. Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku Podkowa Leśna 1997. Str. 328. Indeks nazwisk. ISSN 1233-278X. ISBN 83-902894-2-3.

€ 17,99

Stecki, Konstanty: PRZEWODNIK LITERACKI PO ZAKOPANEM. WAiF Warszawa 1980. Str. 98. Ilustr., oprawa. ISBN 83-221-0030-2

€ 5,50

Stefanowska, Zofia: STRONA ROMANTYKÓW. Studia o Norwidzie. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, Tow. Naukowe KUL Lublin 1993. Str. 157. Nota bibl. ISBN 83-85291-75-X.

€ 14,99

Stempowski, Jerzy (1894-1969): FELIETONY DLA RADIA „WOLNA EUROPA”. Opr. J. Timoszewicz. Utwory nieznane, „Twój Styl” Warszawa 1995. Str. 171. Indeks nazwisk, notatka bibl. ISBN 83-85443-94-0. Felietony z lat 1961-1968 poświęcone są ówczesnym nowościom wydawniczym, zwłaszcza młodej prozie

€ 14,90

Stempowski, Jerzy: SZKICE LITERACKIE. Wybór i opr. Jerzy Timoszewicz. Tom 1. Chimera jako zwierzę pociągowe. Str. 368. Tom 2. Klimat życia i klimat literatury. Str. 442. „Czytelnik” Warszawa 1988. ISBN 83-07-01530-8.

€ 19,90

Stempowski, Jerzy: W DOLINIE DNIESTRU I INNE ESEJE UKRAIŃSKIE. LISTY O UKRAINIE. Wybór, oprac. i wstęp: A. S. Kowalczyk. LNB Warszawa 1992. Str. 349. Przypisy, spis listów publikowanych, indeks nazwisk. ISBN 83-900254-3-4. Adresaci m.in.: S. Stempowski, A. Zieliński, St. Kot, Z. Haupt

€ 19,90

Stempowski, Jerzy: ZIEMIA BERNEŃSKA (La terre bernoise). Przekład i wstęp: Andrzej Stanisław Kowalczyk. Czytelnik Warszawa 1990. Str. 91. Obw. ISBN 83-07-02099-9

€ 6,90

Sten, Jan: PISARZE POLSCY. Wrażenia literackie. Żeromski, Reymont, Or-Ot, Perzyński, Niemojewski, Sieroszewski, Dąbrowski, Przybyszewski, Niedźwiecki, Kasprowicz, Tetmajer, Żuławski, Staff, Orkan, Feldman, Nowaczyński, Kisielewski, Wyspiański. Polskie Tow. Nakładowe Lwów - Księgarnia Teodora Paprockiego Warszawa 1903. Str. 168. Oprawa

€ 17,90

Sterna-Wachowiak, Sergiusz: SZYFR I KONWENCJA. O językach i gatunkach poezji XX wieku (eseje i szkice). Wyd. Poznańskie 1986. Str. 300. Indeks nazwisk. ISBN 83-210-0609-4.

€ 12,49

Stępień, Marian: DALEKIE DROGI LITERATURY POLSKIEJ (szkice o polskiej literaturze emigracyjnej). Wyd. Literackie Kraków 1989. Str. 526. Indeks osób, obw. ISBN 83-08-01968-4

€ 14,50

Stępień, Marian: POLSKA LEWICA LITERACKA. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1985. Str. 446. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-01-04877-8.

€ 8,90

Stolzman, Małgorzata: NIGDY OD CIEBIE MIASTO... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832-1863). Pojezierze Olsztyn 1987. Str. 279. 23 ilustr., indeksy. ISBN 83-7002-264-2

€ 12,50

STOSUNKI KULTUROWO-LITERACKIE POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE. Red. K. Prus. WSP Rzeszów 1995. Str. 368. ISBN 83-86246-57-X. Prace po polsku, rosyjsku, ukraińsku - pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej na temat „Stosunki kulturowe polsko-wschodniosłowiańskie w dniach 25-27 maja 1994 w Rzeszowie

€ 12,72

STUDIA I SZKICE O TWÓRCZOŚCI CZESŁAWA MIŁOSZA. Red. Andrzej Staniszewski. Studia i Materiały nr 62, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Olsztyn 1995. Str. 148. ISBN 83-85513-33-7.

€ 10,76

STUDIA O STANISŁAWIE VINCENZIE. Red. P. Nowaczyński. KUL, Fund. Jana Pawła II & Polski Inst. Kultury Chrześc. Lublin - Rzym 1994. Str. 279. Bibliografia Vincensianów, indeks. ISBN 83-228-0283-8. M.in.: A. Madyda, A. S. Kowalczyk, W. Próchnicki, R. Łużny, A. Nasalska, J.A. Choroszy

€ 19,90

STUDIA POLONISTYCZNE XX. Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1992. Str. 206. Indeksy. ISBN 0137-4370. ISBN 83-232-0514-0

€ 8,90

STUDIA POLONISTYCZNE. XVIII/XIX 1990/1991. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1992. Str. 336. ISSN 0137-4370. ISBN 83-232-0460-8. Tom poświęcony prof. Alojzemu Sajkowskiemu. Głównie artykuły poświęcone literaturze staropolskiej

€ 12,50

STUDIA NORWIDIANA 2. Tow. Naukowe KUL Lublin 1984. Str. 146. Indeksy.

€ 9,90

STUDIEN ZUR LITERATUR- UND SPRACHWISSENSCHAFT. Herausgegeben von Norbert Honsza. Acta Univ. Wratislaviensis 1604, Germanica Wratislaviensia CVII, Uniwersytet Wrocławski 1995. Str. 192. ISSN 0239-6661, 0435-5865. ISBN 83-229-1188-2

€ 9,08

STUDIEN ZUR POLNISCHEN LITERATUR-, SPRACH- UND KULTURGESCHICHTE IM 18. JAHRHUNDERT. Vorträge der 3. Deutsch-Polnischen Polonistenkonferenz Tübingen, April 1991. Herausgegeben von Ilse Kunert. Böhlau Verlag Köln – Weimar – Wien 1993. 304 Seiten. ISBN 3-412-00932-1. Geb.

€ 24,50

STULECIE SKAMANDRYTÓW. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994. Red. Krzysztof Biedrzycki. „Universitas” Kraków 1996. Str. 215. ISBN 83-7052-394-3.

€ 14,99

STYLE ZACHOWAŃ ROMANTYCZNYCH. Propozycje i dyskusje sympozjum Warszawa 6-7 grudnia 1982. Red.: M. Janion, M. Zielińska. PIW Warszawa 1986. Str. 438. Indeks osób. ISBN 83-06-01265-8

€ 10,90

Suchanek, Lucjan: HOMO SOVIETICUS. Świetlana Przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa. Literatura Rosyjska- Emigracja – Tamizdat – Samizdat, tom 8, Uniwersytet Jagielloński Kraków 199. Str. 333. Indeks nazwisk, streszczenie rosyjskie. ISBN 83-233-1197-8

€ 16,50

Sulikowski, Andrzej: „NIE MOŻNA ŚWIATA ZOSTAWIĆ W SPOKOJU”. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego. KUL Lublin 1992. Str. 349. Wykaz książek J.J.S., nota biogr., kalendarium, bibliografia. ISBN 83-85291-22-9

€ 14,90

Szaruga, Leszek: WALKA O GODNOŚĆ. Poezja polska w latach 1939-1988. Zarys głównych problemów. Veronika Körner Verlag Berlin 1990. Str. 344. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 3-924304-03-3

€ 32,50

Szaruga, Leszek: WOBEC TOTALITARYZMU. KOSTIUM KOŚCIELNY W POLSKIEJ PROZIE. WOBEC CENZURY. Szczecińskie Wyd. Archidiecezjalne „Ottonianum” 1994. Str. 96. Indeks nazwisk. ISBN 83-7041-136-3

€ 6,90

Szaruga, Leszek; Zawrat, Krzysztof: W POLSCE CZYLI NIGDZIE. „Pogląd” Berlin Zachodni 1987. Str. 283. ISBN 3-924686-07-6. O przemianach we współczesnej literaturze polskiej

€ 14,50

Szary-Matywiecka, Ewa: „MALWINA” czyli głos i pismo w powieści. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. LXXVII, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1994. Str. 144. ISSN 0084-4411, 83-85605-33-9. Książka, choć poświęcona wydanej w 1816 roku powieści M. Wirtemberskiej, dotyczy naszego najpowszechniejszego doświadczenia. W różnych sytuacjach, przechodzimy od używania głosu (mówienia) do używania pisma (tworzenia tekstów).

€ 6,90

Szenes Dominique: NAJSŁYNNIEJSZE POWIEŚCI LITERATURY ŚWIATOWEJ. Leksykon. Przełożył Marek Bratuń. Wyd. Opus Łódź 1994. Str. 261. Oprawa twarda. ISBN 83-7089-015-6

€ 9,90

SZKICE O LITERATURZE DAWNEJ I NOWSZEJ ofiarowane prof. Zbigniewowi J. Nowakowi w 70-tą rocznicę urodzin. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1225, Katowice 1992. Str. 169. Indeks, streszcz. ros. i ang. ISBN 83-226-0402-5. ISSN 0208-6336. M. in. o J. Kochanowskim, W. Potockim, D. Kniaźninie, J. Potockim, J. Przybosiu

€ 5,90

SZKICE O TWÓRCZOŚCI WACŁAWA IWANIUKA. Red.: I. Opacki. Uniwersytet Śląski, Prace Naukowe nr 1285 Katowice 1992. Str. 137. Indeks nazwisk. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0431-9

€ 6,90

Szmytrowska-Adamczykowa, Zofia: MARIA DĄBROWSKA. Pisarstwo dla młodzieży. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 301, Katowice 1979. Str. 181. Summary.

€ 9,90

Szmydtowa, Zofia: ROUSSEAU - MICKIEWICZ i inne studia. Historia i Teoria Literatury Studia. Historia Literatury tom 2, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1961. Str. 351. Wykaz pierwodruków, indeks utworów Mickiewicza, indeks osób

€ 17,90

Sztaba, Wojciech: GRA ZE SZTUKĄ. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wyd. Literackie Kraków 1982. Str. 304 + 75 il. ISBN 83-08-00817-8.

€ 24,99

Szturc, Włodzimierz: IRONIA ROMANTYCZNA. Pojęcie, granice i poetyka. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1992. Str. 269. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-10817-7.

€ 8,90

Szulc Packalén, Małgorzata: POKOLENIE 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. With a summary in English. Generation 68. A Study in Polish Poetry of the '70s. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia 23 Uppsala 1987. Str. 356. Tabele, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 91-554-2104-0. ISSN 0562-3030. S. Barańczak, J. Kornhauser, J. Krynicki, A. Zagajewski

€ 32,50

SZYBKO I SZYBCIEJ. Eseje o pośpiechu w kulturze. Red. Dorota Siwicka, Marek Bieńczyk, Aleksander Nawarecki. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1996. Str. 227. ISBN 83-85605-81-9

€ 10,90

Szymański, Wiesław Paweł: BALLADY PRZED BURZĄ. Szkice literackie. PIW Warszawa 1961. Str. 248. Indeks nazwisk

€ 8,90

Szymański, Wiesław Paweł: OSTATNI ROMANS. „Universitas” Kraków 1991. Str. 182. ISBN 83-7052-068-5. Szkice o powojennej twórczości K. I. Gałczyńskiego, polskiej literaturze romantycznej, twórczości J. Śpiewaka, J. Zagórskiego, J. J. Szczepańskiego, K. Wyki

€ 5,50

Szymański, Wiesław Paweł: UROKI DWORU (rzecz o zniewalaniu). Arka Kraków 1993. Str. 126. ISBN 83-85123-89-X. Zniewalani pisarze m. in.: M. Dąbrowska, J. Przyboś, T. Nowak

€ 7,99

Szymborska, Wisława: LEKTURY NADOBOWIĄZKOWE. Część 2. Wyd. Literackie Kraków 1981. Str. 238. ISBN 83-08-00676-0

€ 12,90

Szymborska, Wisława: POCZTA LITERACKA CZYLI JAK ZOSTAĆ (LUB NIE ZOSTAĆ) PISARZEM. Wybór i układ Teresa Walas. Opr. graficzne Andrzej Dudziński. Wyd. Literackie Kraków 2000. Str. 145. Oprawa twarda. ISBN 83-08-03077-7. Wybór tekstów zamieszczanych w „Życiu literackim”

€ 19,90

Szypowska, Maria: KONOPNICKA JAKIEJ NIE ZNAMY. PIW, Ludzie żywi 5, Warszawa 1963. Str. 618 + il. Wykaz źródeł, indeks osób, oprawa.

€ 13,99

Szymutko, Stefan: RZECZYWISTOŚĆ JAKO ZWĄTPIENIE W LITERATURZE I W LITERATUROZNAWSTWIE. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1758, Katowice 1998. Str. 195. Summary, resume. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0851-9

€ 10,90

Ślękowa, Ludwika: MUZA DOMOWA. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1991. Str. 175. Indeks nazwisk i tytułów dzieł anonimowych, 13 il. ISBN 83-229-0500-9.

€ 9,99

Śliwiński, Marian: CZYTAJĄC ROMANTYKÓW. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1997. Str. 148. Nota bibl. ISBN 83-86832-45-2.

€ 9,99

Śliziński Jerzy: JAN III SOBIESKI W LITERATURZE NARODÓW EUROPY. Wyd. MON Warszawa 1979. Str. 438. Indeks nazwisk, il. Opr. Twarda, obw. ISBN 83-11-06276-5

€ 9,90

Śliziński Jerzy: TADEUSZ KOŚCIUSZKO W LITERATURZE NARODÓW EUROPY I STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ. Wyd. MON Warszawa 1981. Str. 284. Indeks nazwisk, il. Obw. ISBN 83-11-06635-3

€ 14,90

Ślósarska, Joanna: ROZUM, TRANSCENDENCJA I ZŁO W LITERATURZE. PWN Warszawa 1992. Str. 256. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-10427-9.

€ 8,99

Śmigielski, Bogdan: REDUTA W WILNIE 1925-1929. „PAX” Warszawa 1989. Str. 168. Indeks, bibliografia. ISBN 83-211-1088-6.

€ 6,90

ŚWIAT VINCENZA. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888-1971). Red.: J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski. „Leopoldinum” Wrocław 1992. Str. 282. ISBN 83-85220-09-7

€ 17,90

Światłowska, Irena: POLNISCHE LITERATUR IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BIS 1970. Uniw. Wrocł., Acta Univ. Wratisl. 1800, Wrocław 1996. Str. 248. Bibliographie, streszczenie, Namenverzeichnis, ISSN 0239-6661. ISBN 83-229-1382-6. Zur Situation der schöngeistigen polnischen Literatur der Bundesrepublik Deutschland bis 1970; Slawisten, Osteuropaforscher und Polonophile als Vermittler der polnischen Literatur in der BRD den Jahren 1945-1970; Mosaiksteinchen zum Bild der polnischen Nachkriegsliteratur in der BRD (1945-1970; Die Darstellungsweise und Rezeption des polnisch-jüdischen Dichters Bruno Schulz ind er deutschen Literaturkritik und –forschung.

€ 21,66

Świdzińska, Halina: ABSURDYŚCI I ILUZJONIŚCI. Eseje, refleksje, rozważania. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1981. Str. 168

€ 7,90

Święch, Jerzy: WIERSZE KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO. Biblioteka Analiz Literackich 68, WSiP Warszawa 1991. Str. 160. Bibliografia. ISBN 83-02-04020-7.

€ 3,49

Świerczyńska, Dobrosława: POLSKI PSEUDONIM LITERACKI. PWN, seria „z bakałarzem”, Warszawa 1983. Str. 340 + 15 il. ISBN 83-01-04562-0.

€ 21,49

Świontek, Sławomir: NORWIDOWSKI TEATR ŚWIATA. Wyd. Łódzkie Łódź 1983. Str. 212. Indeks nazwisk i utworów C. N. ISBN 83-218-0304-0.

€ 13,99

Świrko, Stanisław: SŁOWACKI POETA WARSZAWY. Biblioteka Syrenki, PIW, Warszawa 1980. Str. 203. 50 il., indeks osób, oprawa. ISBN 83-06-00425-6.

€ 13,99

Świrko, Stanisław: Z KRĘGU FILOMACKIEGO PREROMANTYZMU. PIW Warszawa 1972. Str. 390. 30 il., indeks osób.

€ 21,49

Taborski, Roman: „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ” GABRIELI ZAPOLSKIEJ. WSiP, Bibl. Analiz Literackich nr 47, Warszawa 1987. Str. 111. 27 ilustr., bibliografia. ISBN 83-02-03302-2. ISSN 0519-7929

€ 4,90

Taborski Roman: POŻEGNANIE WIEDNIA. Wyd. Antyk 2003. Str. 128. Format: 15×21cm. ISBN 83-89663-30-9. Kolejny zbiór szkiców o wiedeńskiej tematyce autorstwa Romana Taborskiego. Tytuły kolejnych szkiców: „Pisarze polscy i Wiedeń”, „Sienkiewicz w Wiedniu i Kaltenleutgeben”, „Polski udział w międzynarodowej wystawie muzycznej i teatralnej w Wiedniu w 1892 roku”, „Wyspiański - Wiedeń - Secesja”, „Dramaty Tadeusza Rittnera na wiedeńskich scenach”, „Ignacy Rosner - między polityką, literaturą i teatrem”, „Z gościnnych występów teatrów wiedeńskich w Warszawie”, „Literatura austriacka - odrębna czy nie?”

€ 14,90

Taborski Roman: WŚRÓD WIEDEŃSKICH POLONIKÓW. Wyd. Literackie Kraków 1974. Str. 160. Indeks nazwisk

€ 12,90

TANGO GOMBROWICZ. Opr. Rajmund Kalicki. Wyd. Literackie Kraków 1984. Str. 390. Źródła, indeks nazwisk, il. ISBN 83-08-00961-1.

€ 21,49

Tarnawski, Wit: OD GOMBROWICZA DO MACKIEWICZA. Szkice i portrety literackie. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1980. Str. 180.

€ 21,49

Tarnawski, Wit: UCHWYCIĆ CEL. Szkice krytyczne. Wybór i przedmowa: Jacek Dąbała. FIS Lublin 1993. Str. 135. ISBN 83-85671-06-4.

€ 8,99

Tarnowski, Janusz ks.: JANUSZ KORCZAK DZISIAJ. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1990. Str. 242 + 20 il.

€ 9,90

Tarnowski, Stanisław: O „PANU TADEUSZU”. Wyd. II. Do druku przysposobił Stanisław Pigoń Krakowska Spółka Wyd. Kraków 1922. Str. 104

€ 21,49

Tarnowski, Stanisław: O LITERATURZE POLSKIEJ XIX WIEKU. Wybór i oprac. Henryk Markiewicz. PWN, Biblioteka Filologii Polskiej seria B Literaturoznawstwo, Warszawa 1977. Str. 908. Bibliografia wybranych prac S. T., skorowidz osób, oprawa.

€ 28,99

Tazbir, Janusz: SZLAKI KULTURY POLSKIEJ PIW Warszawa 1986. Str. 256. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-06-01342-5.

€ 9,99

TEKST W KONTEKŚCIE. Zbiór studiów. Red. Teresa Dobrzyńska. Inst. Badań Literackich PAN, Ossolineum Wrocław 1990. Str. 240. ISBN 83-04-03280-5.

€ 13,99

TEKSTY DRUGIE. Dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. Nr 4(10) 1991. SZYMBORSKA. Str. 160

€ 14,90

Terlecki, Tymon: KRYTYKA PERSONALISTYCZNA. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1957. Str. 34.

€ 12,49

Terlecki, Tymon: RZECZY TEATRALNE. PIW Warszawa 1984. Str. 456. ISBN 83-06-01133-3.

€ 21,49

Terlecki, Tymon: SZUKANIE RÓWNOWAGI. Szkice literackie i publicystyczne. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1985. Str. 416. Skorowidz nazwisk.

€ 21,49

Tierling-Śledź, Ewa: MIT KRESÓW W PROZIE MARII RODZIEWICZÓWNY. Rozprawy i Studia T. (CDXII) 418, Wyd. Uniw. Szczecińskiego 2002. Str. 274. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. ISSN 0860-2751. ISBN 83-7241-249-9

€ 19,90

Tokarz, Bożena: POETYKA NOWEJ FALI Uniw. Śląski, Prace Naukowe nr 1173, Katowice 1990. Str. 232. Indeks nazwisk, résumé, Zusammenfassung ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-0331-2

€ 9,99

Tomasik, Wojciech: POLSKA POWIEŚĆ TENDENCYJNA 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. „Rozprawy Literackie” 60; PAN, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej & Ossolineum Wrocław 1988. Str. 214. Wykaz analizowanych utworów, indeks nazwisk. ISSN 0208-4007, ISBN 83-04-03108-6.

€ 13,99

Tomasik, Wojciech: SŁOWO O SOCREALIZMIE. Szkice. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz 1991. Str. 128. Przypisy, aneks, nota bibl., indeks nazwisk, summary.

€ 6,99

Tomaszewski, Marek: OD CHAOSU DO KOSMOSU. Szkice o literaturze polskiej i francuskiej XX wieku. Badania Polonistyczne za Granicą tom 2, Fundacja ”Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1998. Str. 237. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-87456-26-8.

€ 16,35

Tomkowski, Jan: DOM CHIŃSKIEGO MĘDRCA. Eseje o samotności. PIW Warszawa 2000. Str. 410. Oprawa twarda. ISBN 83-06-02799-X

€ 21,66

Tomkowski, Jan: MISTYKA I HEREZJA. Paradox Wrocław 1993. Str. 302. ISBN 83-85870-10-5. „Książka pokazuje, że doświadczenie mistyków jest inną formą poznania równie cenną co doświadczenie człowieka racjonalnego, jest jednocześnie szkołą szacunku dla myślenia niezwykłego, dla doznań niecodziennych, których zapis wart jest studiów i refleksji” (R. Przybylski)

€ 14,99

TOPIKA ANTYCZNA w literaturze polskiej XX wieku. Studia. Red.: Alina Brodzka, Elżbieta Sarnowska-Temeriusz. PAN Instytut Badań Literackich & Ossolineum Warszawa 1992. Str. 166. Summaries. ISBN 83-04-03941-9. M. in. Teresa Cieślikowska, Janina Abramowska, Jerzy Poradecki, Anna Nasiłowska, Małgorzata Czermińska, Jacek Brzozowski, Jan Walc, Marta Fik.

€ 13,99

Topolska, M. Barbara: CZYTELNIK I KSIĄŻKA W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM W DOBIE RENESANSU I BAROKU. Książki o Książce. Ossolineum Wrocław 1984. Str. 337. Wybrana literatura, indeks nazwisk, 73 il. Oprawa. ISBN 83-04-01649-4.

€ 9,99

Treugutt, Stefan: „BENIOWSKI”. Kryzys indywidualizmu romantycznego. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1999. Str. 268. Wyd. 2 popr. Indeks osób. ISBN 83-87456-42-X

€ 18,02

Trojanowiczowa, Zofia: SYBIR ROMANTYKÓW. Współpraca Jerzy Fiećko. „W drodze” Poznań 1993. Str. 603. Il. ISBN 83-7033-003-7.

€ 21,49

TRÓJKĄT BERMUDZKI GRASSA. Red. Maria Janion i Wacław Maksymowicz. „Hybrydy” Warszawa 1984. Str. 88. Fot.

€ 4,90

Trybuś, Krzysztof: EPOPEJA W TWÓRCZOŚCI CYPRIANA NORWIDA. „Rozprawy Literackie” 72; PAN, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej & Ossolineum Wrocław 1993. Str. 134. Indeks nazwisk. ISSN 0208-4007, ISBN 83-04-04171-5.

€ 9,99

Trznadel, Jacek: OCALENIE TRAGIZMU. Eseje i przekłady. Wyd. Paweł Skokowski Lublin 1993. Str. 342. ISBN 83-85353-40-2

€ 12,49

Trznadel, Jacek: POLSKI HAMLET. Kłopoty z działaniem. „Libella” Paryż 1988. Str. 323. ISBN 2-903332-08-0.

€ 21,49

Trzynadlowski, Jan: AUTOR – DZIEŁO – WYDAWCA. Wyd. II uzup. Ossolineum, „Książki o Książce”, Wrocław 1988. Str. 214. Il., bibliografia, oprawa ppł. ISBN 83-04-02840-9.

€ 13,99

TRZYNAŚCIE ARCYDZIEŁ ROMANTYCZNYCH. Red. Elżbieta Kiślak i Marek Gumkowski, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1996. Str. 208. ISBN 83-85065-84-3.

€ 14,99

Turowska-Barowa, Irena Zofja: ZABAWY PRZYIEMNE Y POŻYTECZNE (1770-1777). Ze studjów nad literaturą stanisławowską. Prace Historyczno-Literackie Nr 40 Kraków 1933. Str. 82.

€ 9,99

Tuwim, Julian: CICER CUM CAULE CZYLI GROCH Z KAPUSTĄ. Panopticum i archiwum kultury. Opr. I przedmowa Józef Hurwic. „Czytelnik” Warszawa 1958. Str. 319. Indeks nazwisk i tematów

€ 14,90

TWÓRCZOŚĆ. Miesięcznik Związku Literatów Polskich. Nr 11/1956. Str. 216. A. Wat, M. Hłasko, S. Mrożek, Z. Najder, A. Kijowski.

€ 17,99

TWÓRCZOŚĆ BOLESŁAWA LEŚMIANA. Studia i szkice. Red. Tomasz Cieślak i Barbara Stelmaszczyk. „Universitas” Kraków 2000. Str. 431. Indeksy. ISBN 83-7052-738-8

€ 36,19

UKRAINA. Zarys literatury. Podręcznik informacyjny przez Bohdana Łepkiego zast. Prof. Uniw. Jag. W Krakowie. Wyd. „Słowianie” serja I, nr 2 Warszawa-Kraków 1930. Str. 272. Oprawa

€ 21,90

UNIA BRZESKA. Geneza, dzieje, konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich. Red.: R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński. Universitas Kraków 1994. Str. 560. Indeksy: osób i geogr., opr. 83-7052-220-3. Prace w językach: białoruskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim. M. in.: Geneza i dzieje (W. Serczyk, W. Hryniewicz, W. Mokry, J. Skowronek, I. D. Molnár, M. Nagy); Unia w piśmiennictwie polskim (S. Obirek, M. Ołdakowska-Kuflowa); Rola Unii w kulturze narodów wschodnio-słowiańskich (A. Naumow, B. Białokozowicz, J. Hryckowian, V. Sergijczuk, M. Agaszkov, D. Stepovik)

€ 21,99

Urbanek, Mariusz: ZŁY TYRMAND. Wybrańcy bogów, Wyd. Słowo Warszawa 1992. Str. 233. 15 fotografii. ISBN 83-900182-8-4

€ 9,90

Urbanowicz, Mieczysław: OŚWIECENIE W LITERATURZE NIEMIECKIEJ NA ŚLĄSKU. Prace Wrocławskiego Tow. Naukowego Seria A, nr 109 Wrocław 1965. Str. 84. Bibliografia, Zusammenfassung.

€ 5,49

Urbańska Katarzyna: POEZJA EWY LIPSKIEJ W SZKOLE ŚREDNIEJ. Of. Wyd. Impuls Kraków 2001. Str. 148. Bibliografia. ISBN 83-7308-011-2

€ 14,90

URODZONY W GDAŃSKU GÜNTER GRASS. Red. Maria Janion i Wacław Maksymowicz. „Hybrydy” Warszawa 1984. Str. 48. Fot.

€ 4,90

Ursel, Marian: O WIERSZACH ALEKSANDRA FREDRY. Uniw. Wrocławski, Acta Univ. Wratislaviensis 1462, Wrocław 1992. Str. 332. ISBN 83-229-0783-4, ISSN 0239-6661.

€ 13,99

Uziembło, Adam: RYTM I MELODYKA BENIOWSKIEGO. Wstęp Zygmunt L. Zaleski. Tow. Historyczno-Literackie Paryż 1961. Str. 318.

€ 19,90

VITA PRO LITTERIS. Festschriftt für Anna Stroka. Herausgegeben von E. Tomiczek, I. Światłowska, M. Zybura. PWN Warszawa-Wrocław 1993. Str. 294. Bibliographie von Anna Stroka. Geb. ISBN 83-01-11258-1. Aufsätze über polnisch-deutsch-österreichische Kontakte auf dem Gebiet der Literatur

€ 14,99

W „ANTYKWARIACIE ANIELSKICH EKSTRAWAGANCJI”. O twórczości Aleksandra Wata. Red. Jarosław Borowski, Władysław Panas. Literatura współczesna – Pisarze i problemy tom 7, Wyd. Katolickiego Uniw. Lubelskiego 2002. Str. 362. Indeks nazwisk. ISBN 83-7363-070-8. Autorzy m.in.: J. Borowski, A. Dziadek, M. Łukaszuk, J. Olejniczak, K. Pietrych, L. Marinelli. Aneks: wspomnienie Umberto Silvy, włoskiego wydawcy Wata

€ 17,90

W DWUSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ADAMA MICKIEWICZA. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Komisję Filologiczną Poznańskiego tow. Przyjaciół Nauk 3-5 grudnia 1998. Red. Jerzy Świdziński. Prace Komisji Filologicznej tom 42, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk 2001. Str. 402. ISSN 0137-642X. ISBN 83-7063-281-5

€ 25,29

W PEJZAŻU OJCZYZNY I OBCZYZNY. Studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku. Red. Włodzimierz Wójcik. Uniw. Śląski, Prace Naukowe nr 1201, Katowice 1991. Str. 104. Indeks nazwisk. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-0382-7. Krajobraz polski w twórczości Wierzyńskiego, Iwaszkiewicza, Romanowiczowej, Niemojowskiego, Lipskiej.

€ 8,99

W STRONĘ DWUDZIESTOLECIA 1918-1939. Studia i szkice o literaturze. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1993. Str. 262. ISBN 83-900933-4-0. M. in. o twórczości R. Jaworskiego, W. Miłaszewskiej, P. Gojawiczyńskiej, W. Bąka, A. Szczerbowskiego, W. Sebyły, S. Napierskiego, A. Sterna i in.

€ 12,49

Wachowicz, Barbara: „TY JESTEŚ JAK ZDROWIE”. Z Mickiewiczem nad Wilią i Świtezią. Ze Słowackim w Krzemieńcu, Z Orzeszkową nad Niemnem. „Rytm” Warszawa 1993. Str. 360. Fot. ISBN 83-85249-43-5.

€ 13,99

Wachowicz, Barbara: „W OJCZYŹNIE SERCE ME ZOSTAŁO”. Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego Wańkowicza. Interpress Warszawa 1991. Str. 271. Liczne il. Katalog wystawy.

€ 9,99

Wachowicz, Barbara: CIEBIE JEDNĄ KOCHAM. Wyd. 2. WRiTV Warszawa 1987. Str. 400. Bibliografia, fotografie. ISBN 83-212-0447-3.

€ 6,99

Wachowicz, Barbara: OGRÓD MŁODOŚCI. WRiTV Warszawa 1990. Str. 517. Fotografie. ISBN 83-212-0539-9.

€ 6,99

WACŁAW BOROWY (1890-1950). W 100-lecie urodzin i w 40-lecie śmierci. Uniwersytet Warszawski Wydz. Polonistyki Warszawa 1993. Str. 126.

€ 8,99

Wagilewicz, Jan Dalibor: PISARZE POLSCY RUSINI wraz z dodatkiem PISARZE ŁACIŃSCY RUSINI. Opr. Rostysław Radyszewśkyj. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy Przemyśl 1996. Str. 320. Słownik, streszczenie ukraińskie. ISBN 83-901158-9-1. Rękopis powstał we Lwowie w 1843.

€ 21,49

Waksmund, Ryszard: LITERATURA POKOJU DZIECINNEGO. Teoria i krytyka literatury dla dzieci i młodzieży, tom 5, Nasza Księgarnia Warszawa 1986. Str. 176. ISBN 83-10-09029-3.

€ 4,99

Walc, Jan: WYBIERANE. „Pokolenie” Warszawa 1989. Str. 270.

€ 7,99

Waligóra, Jerzy: DRAMAT HISTORYCZNY W EPOCE MŁODEJ POLSKI. „Universitas” Kraków 1993. Str. 128. Indeks nazwisk. ISBN 83-7052-176-2.

€ 9,99

Wańkowicz, Melchior: ATLANTYK-PACYFIK. W ślady Kolumba. Dzieła wybrane, Wyd. Literackie Kraków 1975. Str. 482. Wyd. 3. Fot. Pł. obw.

€ 21,49

Wańkowicz Melchior: CZERWIEŃ I AMARANT. Szczenięce lata. Opierzona rewolucja. Dzieła Wybrane, Wyd. Literackie Kraków 1974. Str. 199. Opr. pł. obw.

€ 9,90

Wańkowicz, Melchior: DE PROFUNDIS. POLACY I AMERYKA. Dzieła emigracyjne, tom 4, Wyd. „Polonia” Warszawa 1991. Str. 239. ISBN 83-7021-143-7. Oprawa.

€ 21,49

Wańkowicz, Melchior: KLUB TRZECIEGO MIEJSCA. KUNDLIZM. DZIEJE RODZINY KORZENIEWSKICH. Dzieła emigracyjne, tom 3, Wyd. „Polonia” Warszawa 1991. Str. 239. ISBN 83-7021-142-9. Oprawa.

€ 17,99

Warneńska, Monika: WARSZAWSKIM SZLAKIEM BOLESŁAWA PRUSA Wyd. II uzup. Wyd. PTTK „Kraj” Warszawa 1989. Str. 92. Mapa, kalendarium, il. ISBN 83-7005-190-1.

€ 6,99

WARSZAWA POZYTYWISTÓW. Praca zbiorowa pod red. Janiny Kulczyckiej-Saloni i Ewy Ihnatowicz. Inst. Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, „Pisarze polscy i Warszawa”, Warszawa 1992. Str. 284. Bibliografia, indeks nazwisk, indeks ulic, miejsc i budynków w Warszawie.

€ 21,49

Ks. Warszawski, Józef TJ: „DRAMAT RZYMSKI” MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO TJ. Studium literacko-biograficzne. Rzym 1984. Str. 376. Indeksy: geogr., imion i nazwisk, summary, 34 il.

€ 21,49

WARTOŚCI W KULTURZE POLSKIEJ. Red.: Leon Dyczewski. Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza Lublin 1993. Str. 277. Noty biogr. autorów. ISBN 83-900279-4-1. Próba zestawienia wartości typowych dla polskiej kultury

€ 10,76

Wasylewski, Stanisław: O MIŁOŚCI ROMANTYCZNEJ. Wyd. Polskie Poznań 1928. Str. VIII, 267. Wyd. 2. Literatura przedmiotu, 12 miedziodruków na osobnych tablicach. Oprawa.

€ 28,99

Wat Aleksander: BEZROBOTNY LUCYFER I INNE OPOWIEŚCI. Wybór i opr. Włodzimierz Bolecki i Jan Zieliński. Wstęp Włodzimierz Bolecki. „Czytelnik” Warszawa 1993. Str. 263. Przypisy, aneks. ISBN 83-07-02219-3

€ 14,90

Wat, Aleksander: DZIENNIK BEZ SAMOGŁOSEK. Opr. Krzysztof Rutkowski. Pisma Wybrane tom 2, „Polonia” Londyn 1986. Str. IX, 225. ISBN 0-902352-49-0.

€ 17,99

Wat Aleksander: ŚWIAT NA HAKU I POD KLUCZEM. Eseje. Opr. Krzysztof Rutkowski. „Czytelnik” Warszawa 1991. Str. 323. Od wydawcy. ISBN 83-07-02154-5

€ 14,90

Wat, Aleksander: ŚWIAT NA HAKU I POD KLUCZEM. Eseje. Opr. Krzysztof Rutkowski. Pisma Wybrane tom 1, „Polonia” Londyn 1985. Str. XI, 241. ISBN 0-902352-48-2.

€ 19,90

Wat, Aleksander: UCIECZKA LOTHA. Proza. Opr. Krzysztof Rutkowski. Pisma Wybrane tom 3, „Polonia” Londyn 1988. Str. VIII, 223. ISBN 0-902352-50-4.

€ 19,90

Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja: MUZA SŁOWACKIEGO I CHOPINA. Opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej. IWZZ Warszawa 1986. Str. 360, il., bibliografia. ISBN 83-202-0380-5.

€ 5,49

Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja: NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD. Wyd. MON Warszawa 1988. Str. 391, il., bibliografia. ISBN 83-11-07414-3. Geneza i dzieje „Roty”.

€ 5,49

Weintraub, Wiktor: NOWE STUDIA O JANIE KOCHANOWSKIM. Posłowie Tadeusz Ulewicz. Biblioteka Studiów Literackich, Wyd. Literackie Kraków 1991. Str. 241. Indeks nazwisk. ISBN 83-08-02276-6.

€ 13,99

Weintraub, Wiktor: STYL JANA KOCHANOWSKIEGO. Prace Historyczno-Literackie nr 39 Kraków 1932. Str. 180. Oprawa

€ 21,49

Werneck Sodré Nelson: HISTORIA LITERATURY BRAZYLIJSKIEJ. Od wieku XVI do początków XX wieku. PWN Warszawa 1975. Str. 356. Indeksy

€ 9,90

Werner, Andrzej: PASJA I NUDA. NOWa, Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”, Warszawa 1991. Str. 228. ISBN 83-7054-020-1. Zbiór esejów m. in. o Stanisławie Brzozowskim, eseistyce Czesława Miłosza, twórczości Konwickiego.

€ 12,49

Werner Andrzej: POLSKIE, ARCYPOLSKIE... Wokół Literatury 7, Polonia Book Fund Londyn 1987. Str. 201. ISBN 0-902352-60-1

€ 19,90

„WIADOMOŚCI” I OKOLICE. Szkice i wspomnienia. Red. Mirosław A. Supruniuk. Archiwum „Wiadomości”. Źródła i Materiały do Dziejów Emigracji Polskiej po 1939 roku, Uniw. M. Kopernika Toruń 1996. Str. 318. ISBN 83-231-0764-5.

€ 19,99

„WIADOMOŚCI” NA EMIGRACJI. Antologia prozy 1940-1967 w wyborze i z przedmową Stefanii Kossowskiej. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1968. Str. 320.

€ 24,90

Wiatr, Anna: SYZYF W PIEKLE WSPÓŁCZESNOŚCI. Rzecz o Wisławie Szymborskiej. Kram Warszawa 1996. Str. 186. Bibliografia, indeks nazwisk i utworów. ISBN 83-86075-86-4

€ 12,90

WIEDZA O KULTURZE. Część II: Słowo w kulturze Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Michał Boni, Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel. Uniw. Warszawski Warszawa 1993. Str. 284. ISBN 83-230-0775-6.

€ 17,99

Wiegandt, Ewa: AUSTRIA FELIX CZYLI O MICIE GALICJI W POLSKIEJ PROZIE WSPÓŁCZESNEJ. „Bene Nati” Poznań 1997. Str. 253. Indeks nazwisk. ISBN 83-86675-09-8

€ 14,90

WIEK KOBIET W LITERATURZE. Red. Jadwiga Zacharska i Marek Kochanowski. Wyd. Trans Humana Białystok 2002. Str. 391. Indeks nazwisk. ISBN 83-89190-04-4. M.in.: E. Kraskowska, I. Iwasiów, M. Kurkowska, E. Hurnikowa, K. Weisswasser

€ 19,90

Wielopolski, Wojciech: MŁODA PROZA POLSKA PRZEŁOMU 1956 ROKU. PAN, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej & Ossolineum, Rozprawy Literackie nr 56, Wrocław 1987. Str. 180. Indeks nazwisk. ISSN 0208-4007, 83-04-02644-9.

€ 9,99

Wieniewski, Ignacy: PISMA WYBRANE. Przedmowa: Wit Tarnawski Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1980. Str. 220.

€ 24,90

Wierzbicki Jan: POŻEGNANIE Z JUGOSŁAWIĄ. I. Szkice i portrety literackie. Literatura na pograniczach tom 3, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. Str. 130. Nota bibliograficzna. ISBN 83-85262-23-7

€ 14,90

Wierzyński, Kazimierz: SZKICE I PORTRETY LITERACKIE. Wybór i posłowie: Paweł Kądziela. Bibl. „Więzi” tom 63 Warszawa 1990. Str. 288. Nota bibliograficzna, indeks nazwisk. ISBN 83-85214-16-0. ISSN 0519-9336

€ 14,90

Wieteska, Józef ks.: IGNACY KRASICKI jako arcybiskup gnieźnieński w latach 1795–1801. Wyd. Archidiecezji Warszawskiej 1989. Str. 64. ISBN 83-85015-54-X.

€ 5,49

WIĘŹNIOWIE NOCY. Wypisy z polskiej literatury łagrowej. Wybór i opracowanie: Roman Mazurkiewicz. Arka Kraków 1991. Przypisy, aneks, noty o autorach. ISBN 83-85123-32-6

€ 4,90

Wilczyński, Włodzimierz: Z PROBLEMÓW REALIZMU. Proza rosyjskich zbiorów literackich Słowo (1913-1918). Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1993. Str. 133. Indeks nazwisk, summary. ISBN 83-85693-30-0.

€ 8,99

WILNO I KRESY PÓŁNOCNO-WSCHODNIE. Materiały II Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14-17.09.1994 r. w czterech tomach. Tom 4. Literatura. Red. Elżbieta Feliksiak i Anna Kieżuń. Str. 325. Biblioteka Pamięci Myśli tom 20, Tow. Literackie Adama Mickiewicza Białystok, Instytut Filologii Polskiej Uniw. w Białymstoku 1996. Indeks nazwisk. ISBN 83-86188-15-4

€ 19,90

WILNO I ZIEMIA MICKIEWICZOWSKIEJ PAMIĘCI. Materiały III Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 9-12.09.1998 r. w trzech tomach. Tom 2. W kręgu literatury i sztuki. Red. Elżbieta Feliksiak i Elżbieta Sidoruk. Str. 366. Biblioteka Pamięci Myśli tom 26, Tow. Literackie Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej Uniw. w Białymstoku 2000. Indeks nazwisk. ISBN 83-86188-25-1

€ 19,90

Wirpsza, Witold: GRA ZNACZEŃ. Szkice literackie. PIW Warszawa 1965. Str. 264. Źródła cytatów.

€ 21,49

Wirth, Andrzej: STRUKTURA SZTUK BRECHTA Ossolineum Wrocław 1966. Str. 140. Bibliografia, indeks nazwisk.

€ 9,99

Witczak, Tadeusz: LITERATURA ŚREDNIOWIECZA. Dzieje Literatury Polskiej, synteza uniwersytecka, Inst. Badań Literackich PAN i PWN Warszawa 1990. Str. 221. Noty bibl., wskazówki bibl., indeks. ISBN 83-01-09688-8.

€ 6,90

Witkowska, Alina: LITERATURA ROMANTYZMU. Dzieje Literatury Polskiej, synteza uniwersytecka, Inst. Badań Literackich PAN i PWN Warszawa 1986. Str. 368. Noty biogr., wskazówki bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-01-05357-7.

€ 6,90

Witkowska, Alina: TOWIAŃCZYCY PIW Warszawa 1989. Str. 252. Indeks osób. ISBN 83-06-01732-3.

€ 13,99

Witkowska, Alina: WIELKIE STULECIE POLAKÓW. PIW Warszawa 1987. Str. 222, indeks osób. ISBN 83-06-01490-? Rozważania o XIX wieku.

€ 13,99

Wittlin, Józef: PISMA POŚMIERTNE i INNE ESEJE. Wybór, oprac. i wstęp: Jan Zieliński. Bibl. „Więzi” Wwa 1991. Str. 430. Nota wyd., przypisy. ISBN 83-85124-64-0. Znacznie rozszerzone wydanie zbioru „Orfeusz w piekle XX wieku” (Instytut Literacki Paryż 1963). Do książki włączono eseje przedwojenne, fragmenty nieukończonej pracy o św. Franciszku, gawędę o Lwowie, szkice z lat wojny i emigracji

€ 17,50

Wójcicka, Urszula: SIEDEM WIEKÓW LITERATURY DAWNEJ RUSI. Wyd. II. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz 1994. Str. 156. Indeks tytułów utworów staroruskich. ISBN 83-7096-073-1

€ 9,99

Wojciechowski, Marian Jan: EKSLIBRIS GODŁO BIBLIOFILA. Książki o książce. Ossolineum Wrocław 1978. Str. 256. Słowniczek terminologiczny, bibliografia, indeks nazwisk, ryciny. Oprawa.

€ 13,99

Wójcik, Włodzimierz: LEGENDA PIŁSUDSKIEGO W POLSKIEJ LITERATURZE MIĘDZYWOJENNEJ. „Śląsk” Katowice 1986. Str. 264. Wyd. 2 zm. Przypisy. ISBN 83-216-0533-8.

€ 9,99

WOKÓŁ 1968 ROKU. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. Red.: Włodzimierz Wójcik. Uniw. Śląski, Prace Naukowe nr 1286, Katowice 1992. Str. 124. Indeks nazwisk. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-0445-9. M. in. o strategii i poetyce Nowej Fali, wierszach Barańczaka, Krynickiego i Wierzyńskiego oraz „Mszy za miasto Arras” Szczypiorskiego.

€ 9,99

WOKÓŁ SZYMBORSKIEJ. Poznańskie Studia Polonistyczne. Red. B. Judkowiak i in. Seria Literacka II (XXII). Prace Inst. Filologii Polskiej UAM, „WiS” Poznań 1995. Str. 208. Il. ISBN 83-903929-3-3. ISSN 1233-8680. M.in. M. Głowiński, E. Wiegandt, M. Wyka, E. Balcerzan, A. Legeżyńska

€ 14,90

Wołodźko, Alicja: PASIERBOWIE ROSJI. O prozaikach trzeciej emigracji. Gryf Warszawa 1995. Str. Str. 280. Indeks pisarzy trzeciej emigracji, summary, indeks nazwisk. ISBN 83-85209-47-6. M. in. o twórczości Maksimowa, Dowlatowa, Zinika, Gorensztajna, Girszyna, Lwowa, Miłosławskiego, Aleszkowskiego.

€ 12,49

Wołoszyn Stefan: KORCZAK. Myśli i Ludzie, Wiedza Powszechna Warszawa 1982. Str. 334. Obw. ISBN 83-214-0300-X

€ 12,90

Woronczak, Jerzy: STUDIA O LITERATURZE ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1994. Str. 193. Źródła. ISBN 83-229-0836-9.

€ 14,99

Woronicz, Jan Paweł: PISMA WYBRANE. Wstęp, wybór i komentarz: Małgorzata Nesteruk, Zofia Rejman. OPEN Warszawa 1993. Str. 804. Słowniki trudniejszych wyrazów i nazw mitologicznych, indeks osób, oprawa, obw. ISBN 83-85254-18-8.

€ 21,49

Woźniczka-Paruzel, Bronisława: „DZIEJE OJCZYSTE DLA LUDU” DOBY ROMANTYZMU. Ossolineum, Książki o Książce, Wrocław 1990. Str. 212. Oprawa ppł. ISBN 83-04-03410-7.

€ 6,99

Woźnowski, Wacław: DZIEJE BAJKI POLSKIEJ. PWN Warszawa 1990. Str. 535. Indeks osób i utworów anonimowych, 87 ilustr., Oprawa twarda. ISBN 83-01-08630-0

€ 12,72

Wójcik, Tomasz: PEJZAŻ W POEZJI JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. Paramonografia liryki poety. Wyd. Semper Warszawa 1993. Str. 266. Bibliografia, indeksy osób i toponimów. ISBN 83-85810-05-6. Studium kategorii pejzażu lirycznego oznacza w istocie propozycję interpretacji światopoglądu i twórczości poety

€ 12,72

Wroczyński, Tomasz: LITERATURA POLSKA DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły średniej. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1994. Str. 308. Kalendarium, indeks nazwisk. ISBN 83-02-05473-9.

€ 11,99

Wroczyński, Tomasz: PÓŹNA ESEISTYKA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA. Uniw. Warszawski Warszawa 1990. Str. 132, indeks osób.

€ 9,99

WSPÓŁCZESNE POLSKIE DRUKARSTWO I GRAFIKA KSIĄŻKI. Mały słownik encyklopedyczny. Ossolineum, Książki o Książce, Wrocław 1982. Str. 338. Oprawa ppł. ISBN 83-04-00807-6.

€ 12,49

Wydmuch, Marek: FRANZ KAFKA. Czyt. Wwa 1982. Str. 116 + Il. Bibliografia, kalendarium. ISBN 83-07-00689-9

€ 4,90

Wyganowski, Wojciech: CZAS W KRAJOBRAZIE. „Czytelnik” Warszawa 1978. Str. 223. Obw.

€ 6,18

Wyka, Kazimierz: BACZYŃSKI I RÓŻEWICZ. Z Pism Kazimierza Wyki, Wyd. Literackie Kraków 1994. Str. 242. Nota wyd., indeks osób. ISBN 83-08-02306-1.

€ 14,99

Wyka, Kazimierz: ŁOWY NA KRYTERIA Czytelnik Warszawa 1965. Str. 292

€ 21,49

Wyka, Kazimierz: NORWID W KRAKOWIE Wyd. Literackie Kraków 1967. Str. 112, liczne il. mapa, oprawa, obw.

€ 12,49

Wyka, Kazimierz: NOWE I DAWNE WĘDRÓWKI PO TEMATACH. Czytelnik Warszawa 1978. Str. 486. Oprawa.

€ 21,49

Wyka, Kazimierz: PAN TADEUSZ. Studia o tekście Tom drugi. PIW, Historia i Teoria Literatury – Studia 1, Warszawa 1963. Str. 414. Nota bibliograficzna, indeks nazwisk i tytułów.

€ 21,49

Wyka, Kazimierz: PODRÓŻ DO KRAINY NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWA Wyd. Literackie Kraków 1964. Str. 140

€ 12,49

Wyka, Kazimierz: RÓŻEWICZ PAROKROTNIE. Oprac. Marta Wyka PIW Warszawa 1977. Str. 125. Indeks nazwisk, oprawa, obw.

€ 12,49

Wyka, Kazimierz: WYZNANIA UDUSZONEGO. „Universitas” Kraków 1995. Str. 211. ISBN 83-7052-262-9. Książka jest wyborem, przekrojem przez różne teksty. Chodziło o pokazanie Wyki w jego zakorzenieniu, w środowisku rodzinnym, ale też wśród ulubionych pisarzy” - od wydawcy

€ 10,76

Wyka, Marta: GAŁCZYŃSKI A WZORY LITERACKIE. PIW, Historia i Teorie Literatury – Studia 26, Warszawa 1970. Str. 174. Indeks osób.

€ 12,49

Wyka, Marta: GŁOSY RÓŻNYCH POKOLEŃ. Znak Kraków 1989. Str. 196. ISBN 83-7006-165-6. M. in. o twórczości S. Balińskiego, Stempowskiego, Gałczyńskiego, Jastruna, Herberta, Zagajewskiego, Lipskiej i in.

€ 13,99

Wyka, Marta: SZKICE Z EPOKI POWINNOŚCI. „Universitas” Kraków 1992. Str. 152. ISBN 83-7052-066-9.

€ 9,99

Wyskiel, Wojciech (*1948): INNA TWARZ HIOBA. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza. Wyd. Literackie Kraków 1980. Str. 186, indeks nazwisk. ISBN 83-08-00246-3

€ 12,49

Wyskiel, Wojciech: KRĘGI WYGNANIA. Jan Lechoń na obczyźnie. KAW Kraków brw. Str. 231. Przypisy. ISBN 83-03-03552-5.

€ 13,99

Wysocka, Barbara: KULTURA LITERACKA WIELKOPOLSKI W LATACH 1919-1939. Uniw. Adama Mickiewicza, Filologia Polska nr 43, Poznań 1990. ISBN 83-232-0234-6, ISSN 0554-8179.

€ 12,49

Z DUCHEM W ROZMAWIANIU. Szesnastowieczna proza polska. Oprac.: Wacław Walecki. Secesja Kraków 1991. Str. 347. Noty o autorach, przypisy. ISBN 83-85483-01-2.

€ 19,99

Z ZAGADNIEŃ POETYKI Nr. 3: Zawodziński, Karol W.: ZARYS WERSYFIKACJI POLSKIEJ. Część I: Wiadomości wstępne o wierszu. Wilno 1936. Str. 108. Oprawa.

€ 13,99

Zabawa, Krystyna: „KALEJDOSKOP MYŚLI, WRAŻEŃ I OBRAZÓW” – MŁODOPOLSKIE ODMIANY KRÓTKIEGO POEMATU PROZĄ. „Universitas” Kraków 1999. Str. 284. Bibliografia, indeks. ISBN 83-7052-823-6

€ 21,66

Zabierowska, Krystyna: SKŁADNIA UTWORÓW MARKA NOWAKOWSKIEGO. Uniw. Śląski, Prace Naukowe nr 1080, Katowice 1990. Str. 136. Bibliografia, Summary. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-0300-2.

€ 8,99

Zabierowski, Stefan: AUTOR-RODAK. Pisarze polscy wobec Conrada. „Śląsk” Katowice 1988. Str. 291. Przypisy, nota ed. ISBN 83-216-0683-0.

€ 8,99

Zach-Błońska, Joanna: MONOLOG RÓŻNOGŁOSY. O dramatach współczesnych Cypriana Norwida. „Universitas” Kraków 1993. Str. 148. ISBN 83-7052-166-5.

€ 6,90

ZAGADKI ROZMAITE I PYTANIA SŁUŻĄCE ZABAWIE I NAUCE. Antologia polskiej zagadki literackiej. Wybór, oprac., wstęp i przypisy: Jan Mirosław Kasjan. Uniw. Mikołaja Kopernika Toruń 1994. Str. 200. Bibliografia, indeks osób i autorów. ISBN 83-231-0488-3.

€ 8,99

Zagajewski, Adam: SOLIDARNOŚĆ I SAMOTNOŚĆ. „Zeszyty Literackie” Paryż 1988. Str. 109. ISBN 2-906253-00-6.

€ 12,49

Zakrzewski, Bogdan (*1916): „SPOWIEDNICY” MICKIEWICZA I FREDRY oraz inne eseje. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej Wrocław 1994. Il., indeks osób. ISBN 83-7091-014-9. Mickiewicz i matka Makryna Mieczysławska, „Spowiednik” Mickiewicza – ks. Wincenty Kraiński, Improwizacja Mickiewicza o Emilii Plater; Wieczory muzykalne u Mickiewiczów; Mickiewiczowskie falsyfikaty, Spotkanie Mickiewicza z Fredrą, O poglądach religijnych Fredry i in.

€ 8,99

Zakrzewski, Bogdan (*1916): BLUSZCZ TYRTEUSZA I WAWRZYN LEONIDASA. O Warszawiance Delavigne’a, Sienkiewicza, Kurpińskiego. Ossolineum Wrocław 1987. Str. 124. 26 il., indeks nazwisk. ISBN 83-04-02626-0

€ 9,99

Zakrzewski, Bogdan (*1916): BOŻE COŚ POLSKĘ Alojzego Felińskiego. Wyd. II uzup. Ossolineum Wrocław 1987. Str. 62. 18 il. ISBN 83-04-02741-0

€ 5,49

Zakrzewski, Bogdan (*1916): PAN TADEUSZ czyli JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA. W 150-tą rocznicę wydania „Pana Tadeusza”. Ossolineum Wrocław 1984. Str. 34. 11 il. ISBN 83-04-01860-8

€ 4,99

Zakrzewski, Bogdan (*1916): ŚLĄSKIE PRZYGODY ALEKSANDRA FREDRY. Ossolineum Wrocław 1991. Str. 125 + 25 il. ISBN 83-04-03793-9

€ 8,99

Zakrzewski, Bogdan (*1916): SŁOWACKI WE WROCŁAWIU. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 1992. Str. 138. 12 il. ISBN 83-229-0731-1

€ 8,99

Zakrzewski, Bogdan: TYGODNIK LITERACKI 1838-1845. Zarys monograficzny. Historia i Teoria Literatury. Studia. Historia Literatury, tom 5. Instytut Badań Literackich PAN & PIW Warszawa 1964. Str. 237. Indeksy: osób i czasopism.

€ 17,99

Zaleski, Marek: MĄDREMU BIADA? Szkice literackie. Libella, Seria „Historia i teraźniejszość, t. 17. Paryż 1989. Str. 148. ISBN 2-903332-10-X. Eseje o twórczości J. Stryjkowskiego, H. Grynberga, J. Czapskiego, S. Vincenza, A. Wata, A. Kuśniewicza, A. Zagajewskiego, T. Konwickiego i in.

€ 19,90

Zaleski, Marek: PRZYGODA DRUGIEJ AWANGARDY. Problemy kultury literackiej tom II. Instytut Badań Literackich PAN & Ossolineum Wrocław 1984. Str. 11. Indeks nazwisk. ISSN 0209 150X. ISBN 83-04-01714-8.

€ 13,99

Zarębianka, Zofia: POEZJA WYMIARU SANCTUM. Kamieńska, Jankowski, Twardowski KUL, Zakład Badań nad Literaturą Religijną, 18, Lublin 1992. Str. 210. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-85291-25-3.

€ 12,49

Zarębianka, Zofia: ŚWIADECTWO SŁOWA. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej. Wyd. „m” Kraków 1993. Str. 232. ISBN 83-85541-42-X.

€ 9,99

Zarek, Józef: POEZJA I MYŚL. Problem refleksji w czeskiej poezji międzywojennej. Uniwersytet Śląski, Prace Naukowe nr 1351, Katowice 1993. Str. 120. Obsah, summary. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0505-6.

€ 8,99

Zawieyski, Jerzy: PRÓBY OGNIA I CZASU. Pallottinum Poznań 1958. Str. 405. Zbiór esejów m. in. o Jędrzeju Cierniaku, twórczości Wyspiańskiego, Mauriaca, Żeromskiego, Przybosia i in.

€ 9,99

Zaworska, Helena: SZCZEROŚĆ AŻ DO BÓLU. O dziennikach i listach. PIW Warszawa 1998. Str. 333. Oprawa. ISBN 83-06-02720-5

€ 17,99

Zaworska, Helena: WCZORAJ I DZISIAJ. SAWW Poznań 1992. Str. 235. ISBN 83-85066-62-4. Cykl szkiców o polskich pisarzach XX wieku, uzupełniony wywiadami z: A. Szczypiorskim, T. Łubieńskim, M. Janion

€ 7,99

Z DOMU NIEWOLI. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. Red.: Janusz Maciejewski. Ossolineum Wrocław 1988. Str. 227. Indeks osób. ISBN 83-04-02531-0

€ 9,90

Zeler, Bogdan: ZROZUMIEĆ POEZJĘ WSPÓŁCZESNĄ. Wyd. „Książnica” Katowice 1997. Str. 159. Bibliografia. ISBN 83-7132-187-2. Interpretacje 28 współczesnych wierszy

€ 9,90

Zięba, Józef: RUCH TEATRALNY NA WSI 1918-1939. LSW Warszawa 1976. Str. 234. Il., indeks nazwisk.

€ 8,99

Zielińska, Marta: MICKIEWICZ I NAŚLADOWCY. Studium o zjawisku epigonizmu w systemie literatury romantycznej. Historia i Teoria Literatury, Studia 44. Instytut Badań Literackich PAN & PIW Warszawa 1984. Str. 248. Indeks osób i utworów poetyckich. ISBN 83-06-00995-9.

€ 13,99

Zielińska, Marta: OPOWIEŚĆ O GUSTAWIE I MARYLI, czyli Teatr, życie i literatura. Z prac Instytutu Badań Literackich PAN, PIW Warszawa 1989. Str. 263. Przypisy. ISBN 83-06-01624-6. Wokół „Dziadów” i romansu Mickiewicza z Marylą

€ 9,90

Zieliński, Marek: KILKA NIEWZRUSZONYCH PRZEKONAŃ. Biblioteka „Więzi” Warszawa 1987. Str. 230. Indeks osób. ISSN 0519 9336. ISBN 83-7006-012-9.

€ 9,99

Ziemny, Aleksander: MOJA PODRÓŻ NA KOZACZYZNĘ. Wyd. Verba Chotomów 1992. Str. 179. ISBN 83-85061-29-0. Eseje.

€ 4,94

Ziemny, Aleksander: RZECZY UKRAIŃSKIE. Verba Chotomów 1991. Str. 151. ISBN 83-85061-22-3. Praca eseistyczna mająca osnowę autobiograficzną. W książce tej osobiste doświadczenia i obserwacje z lat wojny i następnych przeplatają się z refleksją nad lekturami historycznymi i politycznymi, z fragmentami literatury pięknej, pamiętników oraz dokumentów, z obrazami obyczajów i folkloru

€ 5,45

Zieniewicz, Andrzej: IDĄCE WILNO. Szkice o Żagarystach. PIW Warszawa 1987. Str. 239. Obw. ISBN 83-06-01324-7.

€ 12,49

Zieniewicz, Andrzej: MAŁE ILUMINACJE. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego. PIW Warszawa 1989. Str. 156.ISBN 83-06-01877-X.

€ 9,99

Zimand, Roman: CZAS NORMALIZACJI. Szkice czwarte. „Aneks” Londyn 1989. Str. 136. ISBN 0-906601-61-4.

€ 12,49

Zimand; Roman: „DEKADENTYZM” WARSZAWSKI. Historia i Teoria Literatury. Studia. Historia Literatury tom 13. PIW Warszawa 1964. Str. 197. Wykaz pozycji cytowanych, indeks nazwisk.

€ 13,99

Zimand; Roman: „W NOCY OD 12 DO 5 RANO NIE SPAŁEM”. „Dziennik” Adama Czerniakowa - próba lektury. Historia i teraźniejszość t. 4., Libella, Paryż 1979. Str. 79. Przypisy

€ 19,90

Zimand, Roman: „WOJNA I SPOKÓJ”. Szkice trzecie. Andrzej Bobkowski, Leopold Tyrmand, Aleksander Zinowiew, Czesław Miłosz, Maria P.O.W., Ronald Hingley, Alain Besançon. Wokół Literatury 1, Polonia Book Fund Londyn 1984. Str. 207. ISBN 0-902352-33-4.

€ 24,90

Ziomek, Jerzy: LITERATURA ODRODZENIA. Dzieje Literatury Polskiej, synteza uniwersytecka, Inst. Badań Literackich PAN i PWN Warszawa 1987. Str. 288. Noty bibl., wskazówki bibl., indeks. ISBN 83-01-06861-2.

€ 6,90

Ziomek, Jerzy: RENESANS. Wielka Historia Literatury Polskiej, Instytut Badań Literackich PAN, PWN Warszawa 1996. Str. 554. Wyd. 6. Wskazówki bibl., indeks, il. kol. i cz.-b. Pł. obw. ISBN 83-01-11766-4.

€ 21,99

ZOBACZYĆ POETĘ. Materiały konferencji „Twórczość Tadeusza Różewicza” UAM Poznań, 4-6.11.1991. Red.: E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak. Zakład Teatru i Filmu IFP UAM & WIS Poznań 1993. Str. 185. ISBN 83-901143-2-1. Autorzy m. in.: E. Kuźma, E. Wąchocka, H. Filipowicz, M. Sugiera, J. Kelera, S. Stabro, R. Nycz, A. Legeżyńska, M. Hendrykowski, S. Różewicz

€ 12,70

ZWIERCIADŁA PÓŁNOCY. Związki i paralel literatur polskiej i skandynawskiej. Maria Janion, Nils Å ke Nilsson, Anna Sobolewska. Instytut Badań Literackich PAN & „Verba” Warszawa 1991. Str. 228. Contents. ISBN 83-900087-2-6.

€ 13,99

Żabicki, Zbigniew: Z PROBLEMÓW IDEOLOGII I ESTETYKI POZYTYWIZMU. Publicystyka emigracyjna Józefa Tokarzewicza na tle prądów epoki. Historia i teoria Literatury. Studia. Historia Literatury tom 12. Instytut Badań Literackich PAN & PIW Warszawa 1964. Str. 371. Indeks nazwisk.

€ 17,99

Żbikowski, Piotr: KLASYCYZM POSTANISŁAWOWSKI. Zarys problematyki. PWN Warszawa 1999. Str. 354. Wyd. 2 zm. Przypisy, indeks nazwisk, 26 il. ISBN 83-01-12818-6

€ 18,02

Żeleński, Tadeusz (Boy): REFLEKTOREM W MROK. Wybór publicystyki. Opr. Andrzej Z. Makowiecki. Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej, PIW Warszawa 1981. Str. 657. Przypisy. Oprawa. ISBN 83-06-00317-9.

€ 21,49

Żeleński, Tadeusz (Boy): ROMANSE CIENIÓW. Wybór recenzji teatralnych. Opr. Józef Hen. PIW Warszawa 1987. Str. 618. ISBN 83-06-01144-9.

€ 21,49

Żeleński, Tadeusz (Boy): MÓZG I PŁEĆ. Opr. i przedmowa Jan Kott. Tomy 1-2. Pisma, seria druga tomy 8-9, PIW Warszawa ca 1965. Str. 423 + 355. Oprawa.

€ 28,99

Żółkiewski, Stefan: PRZEPOWIEDNIE I WSPOMNIENIA. PIW Warszawa 1963. Str. 363

€ 13,99

Żółkiewski, Stefan: STARE I NOWE LITERATUROZNAWSTWO. Szkice krytyczno-naukowe. Ossolineum Wrocław 1950. Str. 150

€ 12,49

Żółkiewski, Stefan: ZAGADNIENIA STYLU. Szkice o kulturze współczesnej. PIW Warszawa 1965. Str. 267.Nota bibl.

€ 13,99

ŻYCIORYSY HISTORYCZNE, LITERACKIE I LEGENDARNE. Seria druga. Praca zbiorowa pod redakcją Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira. PWN Warszawa 1989. Indeks osób, 421 ilustr., oprawa pł., obw. ISBN 83-01-06142-1. Bolesław Chrobry, Władysław Jagiełło, Bona Sforza d'Aragona, August II Mocny, Wernyhora, Stanisław August Poniatowski, Józef Wybicki, Józef Chłopicki, Maurycy Mochnacki, Ludwik Waryński, Józef Piłsudski

€ 12,72

ŻYCIORYSY HISTORYCZNE, LITERACKIE I LEGENDARNE. Seria trzecia. Red.: Zofia Stefanowska, Janusz Tazbir. PWN Warszawa 1992. Indeks osób, 276 ilustr., oprawa pł., obw. ISBN 83-01-10198-9. Władysław Łokietek, Zawisza Czarny, Zygmunt August, Mazepa, Maria Kazimiera Sobieska, Tadeusz Rejtan, Piotr Wysocki, Wincenty Witos.

€ 14,99

Żygulski, Kazimierz: WSPÓLNOTA ŚMIECHU. Studium socjologiczne komizmu. PIW Warszawa 1985. Str. 293. Wyd. 2. Obw. ISBN 83-06-01278-X.

€ 13,99

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj