HISTORIA I TEORIA LITERATURY

K - M

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

 

Kacnelson, Dora: POEZJA MICKIEWICZA WŚRÓD POWSTAŃCÓW WIEK XIX. Z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty. „Universitas” Kraków 1999. Str. 224. Indeks nazwisk, aneksy. ISBN 83-7052-727-2

€ 18,02

Kaiser Reinhard: LITERACKIE SPACERY PO INTERNECIE. Przełożył Grzegorz Zaręba. Wyd. Literackie Kraków 1997. Str. 198. Indeks nazwisk. ISBN 83-08-02746-6

€ 4,90

Kalinowska, Maria: MOWA I MILCZENIE. Romantyczne antynomie samotności. Historia Literatury, Studia tom 46, Instytut Badań Literackich PAN & PIW Warszawa 1989. Str. 280. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-06-01619-X.

€ 13,99

Kaliszewski, Andrzej: KSIĄŻĘ KRAJU ŁAGODNOŚCI (O twórczości Jerzego Harasymowicza). Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 283 + 21 ilustr. Obw. ISBN 83-08-01569-7

€ 4,90

Kallenbach, Józef: CZASY I LUDZIE. Gebethner i Wolff Warszawa 1905. Str. VI, 400. Wykaz nazwisk. Oprawa. Zebrane artykuły. M.in. o: Mickiewiczu, Krasińskim, Lenartowiczu.

€ 28,99

Kamieńska, Anna: KSIĄŻKA NAD KSIĄŻKAMI. Atext & Marabut Gdańsk 1996. Str. 325. Wyd. 3. ISBN 83-85893-45-8; 83-85156-89-5

€ 12,72

Kamińska, Józefa: BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PODZIEMNYCH W POLSCE. 13 XII 1981 - VI 1986. Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 556. ISBN 2-86914-037-1.

€ 57,99

Kamionka-Straszakowa, Janina: „DO ZIEMI NASZEJ”. Podróże Romantyków. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 507 + 46 il. ISBN 83-08-01849-1.

€ 17,99

Kamionka-Straszakowa, Janina: BŁĘKITNY KWIAT. Almanach romantycznej poezji i prozy dla miłośników literatury na rok 1983. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1983. Str. 490 + 66 il. ISBN 83-08-00761-9.

€ 13,99

Kamionka-Straszakowa, Janina: ZBŁĄKANY WĘDROWIEC. Z dziejów romantycznej topiki. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa PAN. Ossolineum Wrocław 1992. Str. 303. ISBN 83-04-03998-2.

€ 14,99

Kamionkowa, Janina: ŻYCIE LITERACKIE W POLSCE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W. Historia i Teoria Literatury Studia tom 27. Instytut Badań Literackich PAN & PIW Warszawa 1970. Str. 429. Indeks osób i tytułów, indeks czasopism i almanachów.

€ 21,49

Kapała, Lucyna: OPOWIADANIA I OPOWIEŚCI SATYRYCZNE MIKOŁAJA LESKOWA. Zagadnienia poetyki. Komitet Słowianoznawstwa PAN, „Ossolineum” Wrocław 1986. Str. 111. ISBN 83-04-02317-2

€ 4,90

Kapełuś, Helena: O TURZE ZŁOTOROGIM. Szkice kolędowe. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1991. Str. 139. ISBN 83-900087-4-2.

€ 6,99

Karpiński, Wojciech: HERB WYGNANIA. Zeszyty Literackie Paryż 1989. Str. 221. ISBN 2-906253-06-5.

€ 17,99

Karpiński, Wojciech: KSIĄŻKI ZBÓJECKIE. Wokół Literatury 10, „Polonia” Londyn 1988. Str. 259. Fot. ISBN 0-902352-65-2.

€ 19,99

Karpiński Wojciech: PAMIĘĆ WŁOCH. Wyd. Literackie Kraków 1982. Str. 251. ISBN 83-08-00838-0. Zbiór esejów poświęconych głównie włoskiemu malarstwu, ale też architekturze, historii i filozofii

€ 14,20

Karpiński, Wojciech: W CENTRAL PARKU. „Res Publica” Warszawa 1989. Str. 181. ISBN 83-7046-016-X.

€ 6,99

Karpiński, Wojciech: W CENTRAL PARKU. Historia i teraźniejszość tom 6, Libella Paryż 1982. Str. 124.

€ 14,90

Karwowska, Bożena: MIŁOSZ I BRODSKI. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych. Badania Polonistyczne za Granicą, tom 6, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2000. Str. 210. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-87456-55-1. Książka slawistki z Uniwersytetu w Vancouver jest pierwszym studium poświęconym badaniom porównawczym nad wielkim sukcesem literackim, jaki osiągnęli na Zachodzie dwaj wybitni pisarze

€ 14,39

Kasztenna, Katarzyna (*1965): Z DZIEJÓW FORMY NIEMOŻLIWEJ. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocł., Z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1995. Str. 300. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7091-017-3

€ 9,90

Kaszyński, Stefan H.: SUMMA VITAE AUSTRIACAE. Szkice o literaturze austriackiej. Kolekcja Czytelni Austriackiej UAM w Poznaniu, „ars nova” Poznań 1999. Str. 260. Indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-87433-10-1

€ 21,66

KATALOG RĘKOPISÓW BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU. Tom VI Archiwum Czartoryskich Hôtel Lambert. Sygnatury 760-1135. Opr. Janusz Pezda. Biblioteka Polska w Paryżu, Biblioteka Narodowa Paryż – Warszawa 1996. Str. 236. Indeksy. ISBN 2-9505739-4-0

€ 24,90

KATALOG RĘKOPISÓW BIBLIOTEKI POLSKIEJ W PARYŻU. Tom VII. Sygnatury 1136-1359. Opr. M. Gamdzyk-Kluźniak, D. Kamolowa, A. Kaszlej, M. Prokop, T. Sieniatecka. Biblioteka Polska w Paryżu, Biblioteka Narodowa Paryż – Warszawa 1996. Str. 236. Indeksy. ISBN 83-7009-199-7

€ 24,90

Kawyn, Stefan: MICKIEWICZ W OCZACH SWOICH WSPÓŁCZESNYCH. Studia i szkice. Wyd. Literackie Kraków 1967. Str. 362. Indeks nazwisk. Obw.

€ 13,99

Kawyn, Stefan: W KRĘGU KULTU MICKIEWICZA. Szkice fenograficzne. Łódzkie Tow. Naukowe / „Ossolineum” Łódź 1957. Str. 100. Streszczenia ros. i franc., ilustr.

€ 9,90

Kazańczuk, Mariusz: STAROPOLSKIE LEGENDY HERBOWE. Instytut Badań Literackich PAN & „Ossolineum” Wrocław 1990. Str. 217. Antologia legend, indeksy, il. ISBN 83-04-03602-9.

€ 14,99

Kazimierczyk, Barbara: WSKRZESZANIE UMARŁYCH KRÓLESTW. Wyd. Literackie Kraków 1982. Str. 275. Przypisy. ISBN 83-08-00745-7. Dziesięć esejów o twórczości Kuśniewicza

€ 9,90

Kąkolewski Krzysztof: DZIENNIK TEMATÓW. Wyd. Iskry Warszawa 1984. Str. 331. ISBN 83-207-0536-3

€ 9,90

Kąkolewski Krzysztof: NA STO CZTERDZIESTYM KILOMETRZE W LEWO. Wyd. Literackie Kraków 1978. Str. 179. Obw.

€ 9,90

Kijowski, Andrzej: BOLESNE PROWOKACJE. „W drodze” Poznań 1989. Str. 206. ISBN 83-85008-95-0.

€ 6,99

Kierc, Bogusław: WZNIOSŁY UPADEK ANIOŁA. Posłowie: A. Falkiewicz. Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1993. Str. 155. ISBN 83-7023-211-6. „Ważna książka o Julianie Przybosiu, a biorąc pod uwagę pozycję tego poety w literaturze polskiej - ważna książka o literaturze polskiej” (z posłowia).

€ 6,90

Kijowski, Andrzej: GDYBYM BYŁ KRÓLEM. „W drodze” Poznań 1989. Str. 206. ISBN 83-85008-75-6.

€ 6,99

Kijowski, Andrzej (1928-1985): GRANICE LITERATURY. Wybór szkiców krytycznych i historycznych. Tomy 1-2. Wybór, oprac. i wstęp: Tomasz Burek. Bibl. „Więzi” tom 71. Warszawa 1991. Str 319 + 232. Nota bibl., przewodnik bibl. po twórczości A. Kijowskiego. ISBN 83-85124-72-1

€ 14,90

Kijowski, Andrzej: KRONIKI DEDALA. Szkice i kroniki. „Czytelnik” Warszawa 1986. Str. 268. Indeks nazwisk. ISBN 83-07-01366-6

€ 9,90

Kijowski, Andrzej: O DOBRYM NACZELNIKU I NIEZŁOMNYM RYCERZU. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1984. Str. 357+ 52 il. ISBN 83-08-00905-0.

€ 13,99

Kijowski, Andrzej: SEZON W PARYŻU. Wyd. MON Warszawa 1962. Str. 182. Obw.

€ 6,90

Kisiel, Marian: CZEGO NIE MA W PODRĘCZNIKACH JĘZYKA POLSKIEGO. Mały przewodnik po współczesnej literaturze polskiej. Wyd. „Wokół nas” Gliwice 1991. Str. 120. Indeks nazwisk. ISBN 83-85338-07-1

€ 4,90

Kisiel, Marian: U PODSTAW TWÓRCZOŚCI ADAMA CZERNIAWSKIEGO. Wyd. „Wokół nas” Gliwice 1991. Str. 125. Kalendarium, bibliografia. ISBN 83-85338-09-8

€ 4,90

Kisielewski Stefan: FELIETONY POD CHOINKĘ. „Res Publica” nr dodatkowy VII Warszawa 1987. Str. 140

€ 9,90

Kleiner Juliusz: O KRASICKIM I O FREDRZE. Dziesięć rozpraw. Ossolineum Wrocław 1956. Str. 211. 3 il.

€ 9,90

Kleiner, Juliusz: STUDIA INEDITA. Opr. Jerzy Starnawski. Tow. Naukowe KUL 73. Lublin 1964. Str. 453.

€ 21,49

Kleiner, Juliusz (1886-1957): STUDJA Z ZAKRESU LITERATURY I FILOZOFJI. „Bibljoteka Polska” Warszawa 1995. Str. 290. 5 il. Oprawa.

€ 21,49

Kleiner, Juliusz (1886-1957): W KRĘGU HISTORII I TEORII LITERATURY. Wybór i opr. Artur Hutnikiewicz. Biblioteka Filologii Polskiej, seria B Literaturoznawstwo, PWN Warszawa 1981. Str. 739. Bibliografia, indeks nazwisk. Pł. obw. ISBN 83-01-02876-9.

€ 28,99

Klimowicz, Mieczysław: LITERATURA OŚWIECENIA. Dzieje Literatury Polskiej, synteza uniwersytecka, Inst. Badań Literackich PAN i PWN Warszawa 1995. Str. 240. Wyd. 3. Noty biogr., wskazówki bibl., indeks. ISBN 83-01-08583-5.

€ 12,99

Klominek, Andrzej: OGNIEM I MIECZEM W PUSTYNI I W PUSZCZY. Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1991. Str. 392. 47 il., indeks, mapy, bibliografia. ISBN 83-7023-030-X.

€ 9,99

Kłak, Tadeusz: CZASOPISMA AWANGARDY. Część I: 1919-1931. Rozprawy Literackie tom 24, „Ossolineum” Wrocław 1978. Str. 244. Indeks nazwisk

€ 9,90

Kłańska, Maria: DALEKO OD WIEDNIA. Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych 1772-1918. „Universitas” Kraków 1991. str. 278. Aneks, słowniczek pisarzy, bibliogr., indeks osób, Zusammenfassung. ISBN 83-7052-021-9

€ 14,90

Kłosiński, Krzysztof: MIMESIS W CHŁOPSKICH POWIEŚCIACH ORZESZKOWEJ. Prace Naukowe nr 1129. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1990. Str. 191. Indeks nazwisk, rieziume, summary. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0315-0.

€ 9,99

Kłossowski, Andrzej: DIE NATIONALBIBLIOTHEK IN WARSCHAU. Ihre Sammlungen und Tätigkeit. Biblioteka Narodowa Warszawa 1984. Str. 216. 230 Il. ISBN 83-7009-088-5

€ 9,90

Kłossowski, Andrzej: THE NATIONAL LIBRARY IN WARSAW. Collections and Programmes. Biblioteka Narodowa Warszawa 1991. Str. 215. 231 il. ISBN 83-7009-060-5

€ 9,90

Knysz-Rudzka, Danuta: EUROPEJSKIE POWINOWACTWA NATURALISTÓW POLSKICH. Studia. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego 1992. Str. 178. Przypisy, résumé, indeks nazwisk

€ 9,90

KOBIETY W LITERATURZE. Red. Lidia Wiśniewska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz 1999. Str. 234. Indeks nazwisk. ISBN 83-7096-294-7.

€ 14,39

Koc, Barbara: O „ZIEMI OBIECANEJ” REYMONTA. „Ossolineum”, Łódzkie Tow. Naukowe. Prace Wydzialu I nr 92. Wrocław 1990. Str. 124. Summary. ISSN 0076-0404. ISBN 83-04-03454-9

€ 4,90

Kocójowa, Maria: HISTORY OF POLISH LIBRARIES. „Universitas” Kraków 1993. 36pp, 76 ill. ISBN 83-7052-039-1

€ 6,90

Kolbuszewski, Jacek: OCHRONA PRZYRODY A KULTURA. Wyd. 2. popr. Z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej. 1992? Str. 209. Indeks nazwisk, 30 il. Obw. ISBN 83-7091-000-9. Autora uzasadnia potrzebę ochrony przyrody względami kulturowymi.

€ 15,49

Kolbuszewski, Jacek: OD PIGALLE PO KRESY. Krajobrazy literatury popularnej. Acta Univ. Wratislaviensis No 1632, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1994. Str. 255. Indeks nazwisk, 35 il. ISSN 0239-6661. ISBN 83-229-1072-X

€ 14,90

Kolińska, Krystyna: TAJEMNICE NA SPRZEDAŻ. „Iskry” Warszawa 1968. Str. 267. Fot. Obw. M.in.: Nieznane fakty z życia Sienkiewicza, Tołstoja, Przybyszewskiego, Gąsiorowskiego.

€ 4,99

Komar, Michał: PIEKŁO CONRADA. „Czytelnik” Warszawa 1988. Str. 164. Wyd. 2. Bibliografia. ISBN 83-07-01638-X.

€ 9,99

Komarnicki, Lucjusz: HISTORJA LITERATURY POLSKIEJ wieku XIX (z wypisami). Książka dla młodzieży szkolnej i samouków. Cześć II (Od wystąpienia A. Mickiewicza do roku 1830). Wyd. 4. Gebethner i Wolff Warszawa 1925. Str. 292. Skorowidz wypisów, nazwisk i rzeczowy. Oprawa.

€ 13,99

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ (Pisma Komisji i o Komisji). Wybór źródeł. Zebrał i opr. Stanisław Tync. Biblioteka Narodowa seria I nr 126, Ossolineum Wrocław 1954. Str. CCVI, 730. Oprawa pł.

€ 19,90

Komorowski, Paweł: HISTORIA POWSZECHNA W POLSKIM PIŚMIENNICTWIE NAUKOWYM CZASÓW STANISŁAWOWSKICH I JEJ ROLA W EDUKACJI NARODOWEJ. Inst. Hist. Nauki, Oświaty i Techniki Warszawa 1992. Str. 165. Indeks. ISBN 83-900482-0-5

€ 6,90

Komza, Małgorzata: MICKIEWICZ ILUSTROWANY. Książki o książce, Ossolinum Wrocław 1987. Str. 268. 90 ilustracji, bibliografia, oprawa. ISBN 83-04-01867-5

€ 12,99

Kondek, Stanisław Adam: WŁADZA I WYDAWCY. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce 1944-1949. Biblioteka Narodowa Warszawa 1993. Str. 236. 11 tabel. ISBN 83-7009-105-9

€ 9,90

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA. Zbliżenia i impresje. Red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka. Inst. Kultury Warszawa 1995. Str. 200. ISBN 83-85323-07-4

€ 7,99

KONTEKSTY. Zbiór pod red. Ewy Jędrzejko, Romualdy Piętkowej. Szkice Literackie i Naukowe tom 2, Tow. Zachęty Kultury Katowice 1995. Str. 132. ISBN 83-86023-53-8.

€ 7,12

Kopciński, Jacek: GRAMATYKA I MISTYKA. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1997. Str. 395. ISBN 83-87456-05-5.

€ 17,99

Kopczyński, Krzysztof: MICKIEWICZ I JEGO CZYTELNICY. O recepcji wieszcza w zaborze rosyjskim w latach 1831-1855. Semper Warszawa 1994. Str. 160. Bibliografia, summary, indeksy. ISBN 83-85810-32-3

€ 12,90

Kopczyński, Krzysztof: PRZED PRZYSTANKIEM NIEPODLEGŁOŚĆ. Paryska „Kultura” i kraj w latach 1980-1989. Biblioteka „Więzi” tom 66 Warszawa 1990. Str. 92.

€ 6,90

Koraszewski, Jacek; Suchocki, Mieczysław: ROLA TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA W ROZBUDZENIU I UTRZYMANIU POLSKOŚCI NA ŚLĄSKU. Instytut Zachodni, prace, t. 23, Poznań 1957. Str. 301.

€ 9,90

Korczak Janusz: DZIECI ULICY. DZIECKO SALONU. Dzieła tom 1., Of. Wyd. Latona Warszawa 1992. Str. 529. Il. Obw. ISBN 83-85449-10-8

€ 16,90

Korczak Janusz: DZIECKO SALONU. Posłowie: Teresa Walas. Wyd. Literackie Kraków 1980. Str. 273. Nota wydawcy, słowniczek. Pł. obw. ISBN 83-08-00221-8

€ 9,08

Korczak Janusz: JÓZKI, JAŚKI I FRANKI. KAW Warszawa 1985. Str. 222.

€ 4,90

Korczak Janusz: NA MÓWNICY. Publicystyka społeczna (1898-1912). Dzieła tom 3., Of. Wyd. Latona Warszawa 1994. Str. 532+363. Il. Obw. ISBN 83-85449-22-1

€ 24,90

Korczak Janusz: PISMA WYBRANE. Wybór Aleksander Lewin. Tomy 2-4. Nasza Księgarnia Warszawa 1984-1986. ISBN 83-85449-10-8

€ 24,90

Korczak Janusz: SŁAWA. Opowiadania (1898-1914). Dzieła tom 6., Of. Wyd. Latona Warszawa 1996. Str. 455. Il. Obw. ISBN 83-85449-35-3

€ 16,90

Kornhauser, Julian: MIĘDZYEPOKA. Szkice o poezji i krytyce. Baran i Suszczyński Kraków 1995. Str. 222. ISBN 83-85845-41-0.

€ 11,99

Kornhauser, Julian: OD MITU DO KONKRETU. Szkice o modernizmie i awangardzie w poezji chorwackiej. Wyd. Literackie Kraków 1978. Str. 197. Oprawa

€ 4,90

Kornhauser, Julian: STRATEGIE LIRYCZNE SERBSKIEJ AWANGARDY (Szkice o poezji). „Universitas” Kraków 1991. Str. 119. Streszczenie po serbsku. ISBN 83-7052-029-4

€ 4,90

Korolko, Mirosław: JANA KOCHANOWSKIEGO ŻYWOT I SPRAWY. Materiały, komentarze, przypuszczenia. Wiedza Powszechna Warszawa 1985. Str. 342. Indeksy, il. Oprawa. ISBN 83-214-0379-4.

€ 13,99

Korpała, Józef: KRÓTKA HISTORIA BIBLIOGRAFII POLSKIEJ. „Ossolineum”, Książki o książce, Wrocław 1986. Str. 293. 40 ilustr., bibliografia, indeks osób, oprawa półpł. ISBN 83-04-01776-8

€ 9,90

Korzeniewski, Bohdan: KSIĄŻKI I LUDZIE. „Nowa” Warszawa 1989. Str. 123.

€ 8,99

Kosman, Marceli: SKRZETUSKI W HISTORII I LEGENDZIE. KAW Poznań 1989. Str. 119. ISBN 83-03-02605-4

€ 4,90

Kossowska, Stefania (1909-2004): JAK CIĘ WIDZĘ TAK CIĘ PISZĘ. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1973. Str. 266

€ 7,90

Kossowska, Stefania: MIESZKAM W LONDYNIE. Londyńska Biblioteka Literacka XXXI, B. Świderski Londyn 1964. Str. 396. 150 felietonów

€ 19,50

Kostkiewiczowa, Teresa: OŚWIECENIE. Próg naszej współczesności. Wyd. Semper Warszawa 1994. Str. 259. Nota bibliograficzna, indeks osób. ISBN 83-85810-52-8. Książka jest próbą rewizji... utrwalonych w nauce i świadomości społecznej stereotypowych sądów na temat epoki Oświecenia (od wydawcy)

€ 12,90

Kostkiewiczowa, Teresa: STUDIA O KRASICKIM. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1997. Str. 231. Nota bibl., indeks osób. ISBN 83-87456-01-2.

€ 14,39

Kotarski, Edmund: SARMACI I MORZE. Marynistyczne początki w literaturze polskiej XVI-XVII wieku. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1995. Str. 349. Przypisy, indeks osób. ISBN 83-01-11901-2.

€ 8,90

Kowalczykowa, Alina: LITERATURA 1918-1939. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. „Stentor” Warszawa 1997. Str. 212. Indeksy, il. ISBN 83-86018-40-2.

€ 11,99

Kowalczykowa, Alina: ROMANTYZM. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. „Stentor” Warszawa 1994. Str. 304. ISBN 83-86018-16-X.

€ 11,99

Kowalczykowa, Alina: WARSZAWA ROMANTYCZNA. PIW Warszawa 1987. Str. 307. Przypisy, indeks osób, 29 il. Pł. obw. ISBN 83-06-01415-4.

€ 14,99

Kowalik, Jan: BIBLIOGRAFIA CZASOPISM POLSKICH wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. Tom V. (1973-1984. Suplement) KUL Lublin 1988. Str. 272. ISBN 83-228-0121-1

€ 14,90

Kowalski, Piotr: PARTEROWY OLIMP. Rzecz o polskiej kulturze masowej lat siedemdziesiątych. „Ossolineum” Wrocław 1988. str. 201. Summary, indeks osób. ISBN 83-04-02880-8. ISSN 0084-3016

€ 9,90

Kozłowski, Krzysztof: PODRÓŻE DO PIEKIEŁ. O eseistyce Bolesława Micińskiego. Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniw. A. Mickiewicza, Wyd. WiS Poznań 1996. Str. 203. ISBN 83-87346-00-4.

€ 12,99

Krajka, Wiesław: IZOLACJA I ETOS. Studium o twórczości Josepha Conrada. Komitet Neofilologiczny PAN, Ossolineum Wrocław 1988. Str. 367. Summary, bibliografia, indeksy. ISBN 83-04-02761-5.

€ 13,99

Krassowski, Maciej: LEKSYKON TERMINÓW LITERACKICH. „Twój styl” Warszawa 1996. Str. 256. Indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-7163-007-7.

€ 14,99

Krasuski, Krzysztof: NORMY I FORMY. Konstanty Troczyński - teoretyk i krytyk literatury. Rozprawy literackie tom 36, „Ossolineum” Wrocław 1982. Str. 215. ISBN 83-04-01098-4. ISSN 0208 4007

€ 5,45

Kridl, Manfred: W RÓŻNYCH PRZEKROJACH. Studja i szkice literackie. „Rój” Warszawa 1939. Str. 287. O: „Panu Tadeuszu”, lirykach Norwida, Wyspiańskim, „Próchnie” Berenta, „Granicy” Nałkowskiej, Wagnerze, Mauriacu, Fernandezie, Conradzie.

€ 21,49

Kroh Antoni: SKLEP POTRZEB KULTURALNYCH. Prószyński i Ska Warszawa 2000. St275. ISBN 83-7255-31-9. Próba odpowiedzi na pytanie o współczesny kształt góralszczyzny i kultury ludowej w ogóle.

€ 9,90

Król, Marcin: PODRÓŻ ROMANTYCZNA. Historia i teraźniejszość 12, „Libella” Paryż 1986. Str. 231. ISBN 2-903332-02-9.

€ 17,99

Krukowski Kazimierz: MAŁA ANTOLOGIA KABARETU. Wyd. Radia i Telewizji Warszawa 1982. Str. 261. ISBN 83-212-0229-2

€ 9,90

Kryszak, Janusz: KATASTROFIZM OCALAJĄCY. Z problematyki tzw. „Drugiej Awangardy”. Tow. Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XXXVI, zeszyt 5. PWN Warszawa - Poznań - Toruń 1978. Str. 145. Résumé, indeks nazwisk.

€ 13,99

KRYZYS CZY PRZEŁOM. Studia z teorii i historii literatury. Vol. 1-2. Red. M. Lubelska i A. Łebkowska. Materiały do bibl. prac H. Markiewicza 1935-1992. Oprac. W. Twardzik. Universitas Kraków 1994. Str. 406, 136. 83-7052-208-4. Henrykowi Markiewiczowi w darze z okazji 70-tej rocznicy urodzin. M. in.: Między pozytywizmem a „nową gnozą” (K. Bartoszyński, T. Walas, J. Z. Lichański, S. Wysłouch); Między pozytywizmem a postmodernizmem (A. Martuszewska, T. Bujnicki, F. Ziejka, L. Neuger, J. Błoński, W. Bolecki)

€ 19,99

Krzysztoń, Jerzy: POCZTA LITERACKA. Felietony radiowe. „Czytelnik” Warszawa 1985. Str. 227. ISBN 83-07-01154-X.

€ 9,99

Krzysztoszek, Wiesław: MIT NIESPÓJNOŚCI. Twórczość A. Ważyka w okresie międzywojennym. PWN, Tow. Naukowe w Toruniu, Warszawa 1985. Str. 201. Résumé. ISBN 83-01-05743-2. ISSN 0208-497X

€ 9,90

Krzywicka, Dorota: PENETRACJA. Szkice o książkach i teatrze. Wstęp Włodzimierz Odojewski. „Arta” Kraków 1993. Str. 158. Nota bibl. ISBN 83-85804-05-6.

€ 8,99

Krzywicki Tomasz: SZLAKIEM MICKIEWICZA. Przewodnik po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie. Wydawnictwo Polskie w Wilnie 1994. Str. 254. Mapy, indeksy, fot. kol.i cz.-b. ISBN 9986-542-00-6

€ 19,90

Krzyżanowski, Julian: POKŁOSIE SIENKIEWICZOWSKIE. Szkice literackie. PIW Warszawa 1973. Str. 751. Zestawienia szkiców Krzyżanowskiego, o Sienkiewiczu, indeks. Opr. pł.

€ 35,99

Krzyżanowski, Julian: NAUKA O LITERATURZE. Wyd. 3. „Ossolineum” Wrocław 1984. Str. 530. Bibliografia, indeksy: rzeczowy, osób i tytułów. ISBN 83-04-01591-9

€ 9,90

Krzyżanowski, Julian: SZTUKA SŁOWA. Rzecz o zjawiskach literackich. WAiF Warszawa 1984. Str. 303. Ilustr., indeks. ISBN 83-221-0241-0

€ 9,90

Krzyżanowski, Julian (1892-1976): TRADYCJE LITERACKIE POLSZCZYZNY. Od Galla do Staffa. Oprac.: Maria Bokszczanin. Wstęp: Zdzisław Libera. PWN, Bibl. Filologii Polskiej. Seria B Literaturoznawstwo, Warszawa 1992. Str. 784. Glosa wyd., bibliografia prac J. Krzyżanowskiego i o J. Krzyżanowskim, indeks nazwisk. Pł. obw. ISBN 83-01-10648-4.

€ 14,99

Krzyżanowski, Julian; Libera, Zdzisław, Pigoń, Stanisław, Przyboś, Julian; Wolpe, Henryk, Żółkiewski, Stefan: MICKIEWICZ. Siedem odczytów. „Czytelnik” Warszawa 1956. Str.184.

€ 4,90

Krzyżanowski, Julian: W WIEKU REJA I STAŃCZYKA. Szkice z dziejów Odrodzenia w Polsce. PWN Warszawa 1958. Str. 407. Il. Pł. obw.

€ 24,99

KSIĄŻKA POLSKA W OKRESIE ZABORÓW. Wybrane problemy metodologii i dydaktyki bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii. Red.: Maria Kocójowa. „Universitas” Kraków 1991. Str. 133. Bibliografia ISBN 83-7052-028-6

€ 4,90

Kubacki, Wacław: PIERWIOSNKI POLSKIEGO ROMANTYZMU. Biblioteka Naukowa nr 8, Literatura - Sztuka -Krytyka, Wyd. M. Kot Kraków 1948. Str. 192. Przypisy, indeks nazwisk

€ 14,90

Kubiak, Zygmunt: JAK W ZWIERCIADLE. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1985. Str. 402. Eseje literackie.

€ 13,99

Kubiak, Zygmunt: PRZESTRZEŃ DZIEŁ WIECZNYCH. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej. „Znak” Kraków 1993. Str. 286. ISBN 83-7006-408-6.

€ 8,99

Kudyba, Wojciech: „ABY MOWĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ ODTWORZYĆ NA NOWO...” Norwida mówienie o Bogu. Tow. Naukowe KUL Lublin 2000. Str. 191. Summary. ISBN 83-87703-55-9

€ 9,90

Kukurowski, Stanisław: RACJONALNA RADYKALNA ANTYKLERYKALNA. Literatura Oświecenia w publikacjach lat 1944-1956. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2008, Uniwersytet Wrocławski 1998. Str. 211. Resume, indeks nazwisk. ISBN 83-229-1744-9

€ 9,90

Kulczycka-Saloni, Janina; Straszewska, Maria: ROMANTYZM POZYTYWIZM. Literatura Polska, tom 2, Inst. Literatury Polskiej Uniw. Warszawskiego, PWN Warszawa 1990. Str. 548. Bibliografia, tablice, indeks, il. ISBN 83-01-09194-0.

€ 24,99

Kulczycka-Saloni, Janina; Knysz-Rudzka, Danuta; Paczoska, Ewa: NATURALIZM I NATURALIŚCI W POLSCE. Poszukiwania, doświadczenia, kreacje. Inst. Literatury Polskiej, UW Warszawa 1992. Str. 251. M.in. o  twórczości Orzeszkowej, Prusa, Sygietyńskiego, Dygasińskiego, Zapolskiej, Sieroszewskiego, Żeromskiego, Reymonta

€ 12,90

Kulczycka-Saloni, Janina: ŻYCIE LITERACKIE WARSZAWY W LATACH 1864-1892. Biblioteka Wiedzy o Warszawie, Tow. Miłośników Historii w Warszawie, PIW Warszawa 1970. Str. 272. Indeks nazwisk, il. Oprawa twarda

€ 14,90

KULTURA KSIĄŻKI W KRAKOWIE DOBY AUTONOMII GALICYJSKIEJ. Red.: Maria Kocójowa. Wiedza o Kulturze Wrocław 1991. Str. 186. Indeks nazwisk, 24 il. ISBN 83-7044-021-5.

€ 13,99

KULTURA POLSKA. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologiczych. Red. Ewa Kosowska. „Śląsk” Katowice 1992. Str. 144. Indeks nazwisk, summary. ISBN 83-900705-2-9

€ 4,90

Kułakowska, Joanna: FORMY MODLITEWNE W TWÓRCZOŚCI SŁOWACKIEGO. Od „Hymnu” do „Zachwycenia”. Universitas Kraków 1996. Str. 103. Bibliografia. ISBN 83-7052-447-8. Książka jest próbą porównawczej interpretacji utworów, którym autor nadał formę modlitwy. Różnorodność tych tekstów pozwala na ukazanie specyfiki wierszy opartych na dialogu między człowiekiem a bogiem. Umożliwia również odniesienie ich do rozległej tradycji literackiej i kulturowej, a zarazem odnalezienie cech indywidualnych i oryginalnych

€ 9,90

Kumaniecki Kazimierz: CYCERON I JEGO WSPÓŁCZEŚNI. „Czytelnik” Warszawa 1989. Str. 563. Wyd. 2. Skorowidz imion, skorowidz dzieł Cycerona. Oprawa twarda. ISBN 83-0701455-7.

€ 16,90

Kuncewicz, Piotr: AGONIA I NADZIEJA. Tom 1. Literatura polska 1918-1939. „BGW” Warszawa 1993. Str. 343. 189 il. Oprawa. ISBN 83-7066-518-7.

€ 21,99

Kuncewicz, Piotr: AGONIA I NADZIEJA. Tom 2. Literatura polska 1939-1956. „BGW” Warszawa 1993. Str. 464. 101 il. Oprawa. ISBN 83-7066-518-7.

€ 21,99

Kuncewicz, Piotr: AGONIA I NADZIEJA. Tom 3. Poezja polska od 1956. „BGW” Warszawa 1993. Str. 592. 157 il. Oprawa. ISBN 83-7066-518-7.

€ 21,99

KUNDERA. Materiały z sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach 25-16 kwietnia 1986 r. Red. Jerzy Illg. Wokół Literatury 9, „Polonia” Londyn 1988. Str. 205. ISBN 0-902352-65-2.

€ 14,99

Kupiszewski, Władysław: JĘZYK DZIENNIKÓW STEFANA ŻEROMSKIEGO. Kieleckie Towarzystwo Naukowe - PWN Warszawa - Kraków 1990. Str. 187. ISBN 83-01-09689-6.

€ 9,99

Kuraszkiewicz, Władysław: RUTHENICA. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej. Przedmowa Janusz Rieger. Komitet Językoznawstwa PAN, PWN Warszawa 1985. Str. IX, 313. Wykaz prac autora, mapy. ISBN 83-01-05485-9.

€ 21,49

Kurkowa, Alicja: JAKUB I JAN FILIP BREYNOWIE. Studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku. PAN Bibl. Gdańska. „Ossolineum”, Prace hab., Wrocław 1989. Str. 154 + 47 ilustr. Indeks osób i nazw geograf., Summary. ISBN 83-04-03380-1

€ 9,90

Kurowicki, Jan: NORMALNOŚĆ JAKO SEN IDIOTY. Wykłady o kulturowych i filozoficznych kontekstach literatury współczesnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1994. ISBN 83-85693-41-6. Literatura jako muzeum wyobrażeń, Różewicz: Światłość w codzienności; Schulz i T. Mann; Beckett i Grotowski

€ 6,90

Kurska, Anna: FRAGMENT ROMANTYCZNY. Rozprawy literackie tom 63, „Ossolineum” Wrocław 1989. Str. 158. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-04-03143-4. ISSN 0208 4007

€ 4,00

Kwiatkowski, Jerzy: LITERATURA DWUDZIESTOLECIA. Dzieje Literatury Polskiej, synteza uniwersytecka, Inst. Badań Literackich PAN i PWN Warszawa 1990. Str. 477. Noty biogr., wskazówki bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-01-09928-3.

€ 19,99

Kwiatkowski, Jerzy: ŚWIAT POETYCKI JULIANA PRZYBOSIA. PIW Warszawa 1972. Str. 304.

€ 17,99

Kwiatkowski, Tadeusz: PANOPTICUM. Wyd. Literackie Kraków 1995. Str. 316. Indeks nazwisk. ISBN 83-08-02619-2.

€ 12,99

Lalewicz, Janusz: SOCJOLOGIA KOMUNIKACJI LITERACKIEJ. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury. „Ossolineum”, Problemy kultury literackiej, tom III, Wrocław 1985. Str. 198. Indeks osób. ISSN 0209-150X. ISBN 83-04-02089-0

€ 6,90

„LALKA” I INNE. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red.: J. Bachórz i M. Głowiński. Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. LXXV, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1992. Str. 200. Indeks osób. ISBN 83-85605-01-0

€ 9,90

Lam, Andrzej: LUPUS IN FABULA. Szkice literackie. Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 416. ISBN 83-08-01805-X

€ 9,90

Lasecka-Zielakowa, Janina: POWIEŚĆ POETYCKA W POLSCE W OKRESIE ROMANTYZMU. Ossolineum., Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, tom XII(XXI). Wrocław 1990. Str. 210. Indeks nazwisk. ISBN 83-04-03284-8.

€ 13,99

Lebioda, Dariusz Tomasz: MICKIEWICZ. Wyobraźnia i żywioł. WSP Bydgoszcz 1996.Str. 295. Bibliografia, summary, indeksy, il. ISBN 83-7096-176-2

€ 14,39

Lechoń, Jan: O LITERATURZE POLSKIEJ. Utwory nieznany, Interim Warszawa 1993. Str. 172. Nota edytorska, indeks nazwisk. ISBN 83-85083-29-4.

€ 9,99

Legeżyńska, Anna: GEST POŻEGNANIA. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-romantycznej. Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Biblioteczka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” Seria literacka tom 17 Poznań 1999. Str. 192. Indeks nazwisk. ISSN 1427-9118. ISBN 83-88176-00-5

€ 10,76

LEKSYKON PISARZY ŚWIATA. XX wiek. Fundacja „Literatura Światowa” Warszawa 1993. Red.: W. Sadkowski. Str. 402. Oprawa, obw. ISBN 83-900273-2-1

€ 16,35

LEKTURY POLONISTYCZNE. Średniowiecze – renesans – barok. Tom 1. Red. Andrzej Borowski i Janusz S. Gruchała. „Universitas” Kraków 1994. Str. 320. ISBN 83-7052-127-4.

€ 17,99

LEKTURY POLONISTYCZNE. Średniowiecze – Renesans – Barok tom 2. Red. Andrzej Borowski, Janusz S. Gruchała. „Universitas” Kraków 1997. Str. 317. ISBN 83-7052-304-8.

€ 14,99

LEKTURY POLONISTYCZNE. Literatura współczesna tom 1. Red. Ryszard Nycz i Jerzy Jarzębski. „Universitas” Kraków 1997. Str. 448. ISBN 83-7052-448-6.

€ 21,99

Lichański, Jakub Z.: RETORYKA od średniowiecza do baroku. PWN Warszawa 1992. Str. 350. Zusammenfassung, nota bibl., indeks osób. ISBN 83-01-10556-9.

€ 14,99

Lichniak, Zygmunt: ZANIM POWSTANIE PANORAMA (Wobec literatury polskiej na emigracji). PAX Warszawa 1983. Str. 215. Indeks osób. ISBN 83-211-0463-0

€ 2,90

Lipski, Jan Józef: SZKICE O POEZJI. Biblioteka „Kultury” tom 426, Instytut Literacki Paryż 1987. Str. 198. ISBN 2-7168-0091-X.

€ 21,49

Lisiecka, Alicja: MANDARYNI I GRYZIPIÓRKI. Wstęp do pamiętnika. Polonia Book Fund Londyn 1973. Str. 191

€ 14,90

Lisiecka, Alicja: PRZEWODNIK PO LITERATURZE KRAJOWEJ. Gryf Publications Londyn 1975. Str. 192. Zbiór artykułów publikowanych przeważnie w „Wiadomościach” w latach 1970-1973

€ 14,90

LISTY Z ZESŁANIA. Tom I: Krąg Onufrego Pietraszkiewicza i Cypriana Daszkiewicza. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski przy współpracy Małgorzaty Grzebień. Archiwum Filomatów, Ancher Warszawa 1997. Str. 472. Ilustr., indeks osób. Obw. ISBN 83-85576-21-5, 83-85576-20-7 (całość).

€ 17,99

LITERACKIE I FOLKLORYSTYCZNE SONDAŻE. Red.: J. Magnuszewski. Polono-Slavica Varsoviensia, tom 6, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1989. Str. 160. ISSN 0860-5793. ISBN 83-230-0438-2

€ 9,90

LITERATUR IM KULTURGRENZRAUM. BAND 3. Hg. von Izabella Golec und Tadeusz Namowicz. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1997. 271 Seiten. ISBN 83-227-0954-4

€ 14,39

LITERATURA A WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY SPOŁECZNE. Sondaże. Red. Alina Brodzka i Maria Żmigrodzka. Historia i Teoria Literatury. Studia, tom 31. Instytut Badań Literackich PAN. PIW Warszawa 1972. Str. 306. Indeks nazwisk.

€ 12,49

LITERATURA EMIGRACYJNA 1939-1989. Tom 1. Red. Marek Pytasz. „Śląsk” Katowice 1994. Str. 298. Indeks nazwisk. ISBN 83-85831-05-3.

€ 14,99

LITERATURA I KULTURA POPULARNA. Tom 5. Red. Tadeusz Żabski. Acta Universitatis Wratislaviensis No 1756, Uniwersytet Wrocławski 1996. Str. 151. ISSN 0239-6661,-0867-7441. ISBN 83-229-1299-4. ISBN 83-7091-023-8. M.in.: A. Martuszewska: Jedna czy wiele poetyk? O niektórych problemach związanych z badaniem literatury popularnej; J. Dunin: Jeszcze o dokumentacji literatury popularnej. Na marginesie „Bibliographie der deutschen Heftromane”; J. Kolbuszewski: Z dziejów polskiej pieśni pogrzebowej

€ 12,90

LITERATURA I KULTURA PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA W POLSCE. Praca zbiorowa pod red. Teresy Michałowskiej. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1993. Str. 288. Indeks nazwisk, il. Oprawa. ISBN 83-85065-12-6.

€ 17,99

LITERATURA I RÓŻNORODNOŚĆ. Kresy i pogranicza. Eugeniusz Czaplejewicz: Królestwo różnorodności. Edward Kasperski: Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności Wyd. DiG Warszawa 1996. Str. 183. ISBN 83-85490-63-9

€ 14,90

LITERATURA KOMPARATYSTYKA FOLKLOR. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. Maria Bokszczanin, Stanisław Frybes, Edmund Jankowski. PIW Warszawa 1968. Str. 968. Indeksy, il. Pł. obw.

€ 29,90

LITERATURA POLSKA 1918-1975. Stradecki, Janusz: DOKUMENTACJA BIBLIOGRAFICZNA 1918-1994 do tomów 1 i 2. Wiedza Powszechna Warszawa 1991. Str. 192. Wyd. 2. Indeksy. Opr. obw. ISBN 83-214-0750-1.

€ 14,99

LITERATURA POLSKA 1918-1975. Tom 1. 1918-1932. Red. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. Wiedza Powszechna Warszawa 1991. Str. 790. Wyd. 2. Indeksy. Opr. obw. ISBN 83-214-0750-1.

€ 49,99

LITERATURA POLSKA 1918-1975. Tom 2. 1933-1944. Red. Alina Brodzka, Helena Zaworska, Stefan Żółkiewski. Wiedza Powszechna Warszawa 1993. Str. 1091. Bibliografie personalne, indeksy. Opr. obw. ISBN 83-214-0767-6.

€ 69,99

LITERATURA POLSKA NA OBCZYŹNIE 1940-1960. Praca zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie pod red. Tymona Terleckiego. B. Świderski Londyn 1964-1965. 2 tomy. Str. 606 + 797. Indeks nazwisk.

€ 107,99

LITERATURA POLSKA W KULTURZE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPY. Roczny kurs języka i kultury polskiej dla studentów zagranicznych 1. Bibl. Pomocy Naukowych RW KUL Lublin 1983. Str. 75. ISBN 83-00-00444-0. Z. Kubiak, S. Nieznanowski, I. Sławińska, J. Błoński, E. Bieńkowska, S. Sawicki.

€ 9,90

LITERATURA POLSKA W EUROPIE. Fragmenty przekładów. Oprac.: Antoni Furdal, Karin Musiołek-Choińska, Jan Piotrowski. PWN Warszawa 1990. Str. 425. Indeksy osób, tłumaczy i języków. ISBN 83-01-09059-6. Antologia fragmentów tekstów polskich („Treny” „Pan Tadeusz”, Quo vadis”, „Chłopi”, „Cudzoziemka” i „Popiół i diament”) w równoległych przekładach na (łącznie) 31 języków. Niektóre teksty podano w różnych wersjach przekładu na ten sam język - np. sześć różnych wersji fragmentu „Pana Tadeusza” po niemiecku

€ 12,90

LITERATURA POLSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Tom 3. Red.: Irena Maciejewska, Jacek Trznadel, Maria Pokrasenowa. OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX I XX W. Seria VI. Wyd. Literackie Kraków 1993. Str. 594 + il. cz.-b. ISBN 83-08-02054-2. Autorzy omawiani: T. Czyżewski, S. Młodożeniec, A. Wat, A. Stern, B. Jasieński, T. Peiper, A. Ważyk, J. Przyboś, J. Brzękowski, S.R. Stande, W. Broniewski, E. Szymański, S. Baliński, S. Napierski, J. Liebert, R. Kołoniecki, M. Braun

€ 34,99

LITERATURA POLSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Tom 4. Red.: Irena Maciejewska, Jacek Trznadel, Maria Pokrasenowa. OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX I XX W. Seria VI. Wyd. Literackie Kraków 1993. Str. 444 + il. cz.-b. ISBN 83-08-02055-0. Autorzy omawiani: M. Jastrun, J. Czechowicz, W. Sebyła, S. Flukowski, M. Piechal, W. Słobodnik, S.R. Dobrowolski, S. Ciesielczuk, L. Szenwald, K. I. Gałczyński, J. Łobodowski, M. Czuchnowski, S. Czernik, Ś. Karpiński, T. Bujnicki, T. Holender, L. Piwowar.

€ 34,99

LITERATURA POLSKI LUDOWEJ. Oceny i prognozy. Materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985. Oprac. i wstęp: J. Adamski. PIW Warszawa 1986. Str. 531. Pł. obw. ISBN 83-06-01434-0. Dyskutują towarzysze: Nawrocki, Żygulski, Koprowski, Sadkowski, Lam, Ozga-Michalski, Misiorny, Wasilewski i inni

€ 9,90

LITERATURA POŁUDNIA WIEKU. Twórczość lat sześćdziesiątych XIX stulecia wobec romantyzmu i pozytywizmu. Red.: J. Maciejewski. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1992. Str. 155. Indeks. ISBN 83-85605-08-8

€ 9,90

LITERATURA ROSYJSKA XX WIEKU. Nowe czasy, nowe problemy. Red. Grażyna Bobilewicz-Bryś, Andrzej Drawicz. Literatura na pograniczach tom 1, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. Str. 171. Streszczenia rosyjskie. ISBN 83-85262-21-0

€ 14,90

LITERATURA WOBEC NIEWYRAŻALNEGO. Red. Włodzimierz Bilecki i Erazm Kuźma. Z Dziejóe Form Artystycznych w Literaturze Polskiej tom LXXIX, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1997 (?). Str. 366. Indeks nazwisk. ISSN 0084-4411. ISBN 83-85605-55-X.

€ 21,66

LITERATURE AND LANGUAGE IN THE CULTURAL CONTEXT. Proceedings of the Inaugural Conference of Polish Association for the Study of English. Edited by K. Stamorowska, Z. Mazur, A. Walczak, „Universitas” Kraków 1994. Str. 207. ISBN 83-7052-213-0

€ 9,90

LITERATURY I JĘZYKI SŁOWIAN WSCHODNICH. STAN OBECNY I TENDENCJE ROZWOJOWE. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Opole, 24-26.09.1996. Red. Bronisław Kodzis, Stanisław Kochman, Irena Danecka. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego 1997. Str. 348 + 250. ISBN 83-902795-5-X

€ 29,90

Löw, Ryszard: HEBRAJSKA OBECNOŚĆ JULIANA TUWIMA. Szkice bibliograficzne. Wyd. Hasefer Tel-Aviv 1993. Str. 48. Nota bibl.

€ 14,90

Łapiński, Zdzisław: JAK WSPÓŁŻYĆ Z SOCREALIZMEM. Szkice nie na temat. Wokół Literatury 8, „Polonia” Londyn 1988. Str. 107. Nota bibl. ISBN 0-902352-63-6.

€ 24,90

Łaszewski, Bolesław T.: POGLĄDY I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-POLITYCZNA Adama Mickiewicza po roku 1830. Przedmowa Tadeusz W. Nowacki. Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji Radom 1999. Str. 111. Bibliografia. ISBN 83-7204-072-9

€ 14,90

Łepki, Bohdan: ZARYS LITERATURY UKRAIŃSKIEJ. Podręcznik informacyjny. Wydawnictwo „Słowianie” Serja I, Nr 2, Warszawa 1930. Str. 272. Bibliografia. Oprawa.

€ 21,49

Łobodowski, Józef (1909-1988): WOREK JUDASZÓW. Interim, Utwory nieznane, Warszawa 1995. Str. 242. Indeks nazwisk. ISBN 83-85083-38-3. Wybór felietonów o literaturze polskiej z lat 1970-1981.

€ 10,76

Łubieniewska, Ewa: LASECZKA DANDYSA I PŁASZCZ PROROKA. Wyd. Edukacyjne Warszawa-Kraków 1994. Str. 199. ISBN 83-85558-24-1.

€ 6,99

Łubieński, Tomasz: M JAK MICKIEWICZ. Wyd. Nowy Świat Warszawa 1998. Str. 317. ISBN 83-7227-080-5. Opr. pł. Obw. Jakim sposobem chłopiec z Nowogródka stał się ADAMEM MICKIEWICZEM? Ile zawdzięcza swojemu talentowi i pracy nad nim? Ile zależało od perypetii epoki, na które nie miał wpływu? Na te i inne pytania odpowiada autor w tej książce. Jest to opis życia oraz przenikliwy portret zdumiewającego człowieka którego, choć jest stale wśród nas obecny , bardzo słabo znamy

€ 21,66

Łubieński, Tomasz: NORWID WRACA DO PARYŻA. „Wybrańcy Bogów”, „Słowo” Warszawa 1993. Str. 189. ISBN 83-900182-7-6.

€ 6,40

Łukasiewicz, Jacek: RYTM CZYLI POWINNOŚĆ. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej Wrocław 1993. Str. 308. Nota bibl., indeks, il. ISBN 83-7091-003-3.

€ 13,99

Łukasiewicz, Jacek: WIERSZE W GAZETACH 1945-1949. Acta Univ. Wratislaviensis No 1440. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1992. Str. 140. Indeks nazwisk. ISSN 0239-6661. ISBN 83-229-0790-7. Tematem książki jest funkcjonowanie wierszy w kilku dziennikach.

€ 8,99

Łukasiewicz, Jacek: ZAGŁOBA W PIEKLE. Biblioteka „Więzi”, tom 15. „Znak” Kraków 1965. Str. 240.

€ 12,49

Łukaszuk, Małgorzata: ...I W KOŁYSANKĘ JUŻ PRZEMIENIONY PŁACZ. Obiit natus est w poezji Aleksandra Wata. Kontra Londyn 1989. Str. 160. ISBN 0-07652-24-7

€ 17,90

Łukosz, Jerzy: BYT BYTUJĄCY. Esej o prozie. Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1994. Str. 121. ISBN 83-229-1105-X

€ 4,90

Maciejewska, Irena: WIERSZE LEOPOLDA STAFFA. Biblioteka Analiz Literackich 51, WSiP Warszawa 1977. Str. 140.

€ 4,90

Maciejewski, Janusz: OBSZARY I KONTEKSTY LITERATURY. Wyd. DiG Warszawa 1998. Str. 236. Indeks nazwisk. ISBN 83-7181-088-1. Zbiór studiów z wielu lat, po części publikowanych. Autor porusza problemy pozostające na uboczu polskiej nauki o literaturze, szukając w niej miejsca dla innych form i zespołów tekstów oraz zjawisk z pogranicza literatury i nieliteratury, rozważając relacje między tekstami a kulturą, w której powstały

€ 14,39

Maciejewski, Janusz: PRZEDBURZOWCY. Z problematyki przełomu między romantyzmem a pozytywizmem. Wyd. Literackie Kraków 1971. Str. 419. Indeks osób. Obw.

€ 17,99

Maciejewski, Jarosław: GDY GOŚCIŁ W WIELKOPOLSZCZE. Adam Mickiewicz w Wielkim Księstwie Poznańskim 1831-1832. Wyd. Poznańskie 1958. Str. 290. Przypisy, indeksy osób i miejscowości, 41 il. 4 plany. Opr. pł.

€ 13,99

Maciejewski, Jarosław: POWIEŚCI POETYCKIE SŁOWACKIEGO. „W drodze” Poznań 1991. Str. 150. Indeks. ISBN 83-7033-065-7.

€ 4,99

Maciejewski, Marian: „CHOĆ RADZIWIŁŁ, ALEM CZŁOWIEK”. Gawęda romantyczna prozą. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1985. Str. 473 + 54 il. ISBN 83-08-01139-X.

€ 21,49

Maciejewski, Marian: NARODZINY POWIEŚCI POETYCKIEJ W POLSCE. Instytut Badań Literackich PAN, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej tom XIX, Ossolineum Wrocław 1970. Str. 354. Summary, indeks nazwisk

€ 13,99

Madyda, Aleksander: W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI CZŁOWIEKA I ŚWIATA. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza. Tow. Naukowe w Toruniu, Prace Wydz. Filologiczno-Filozoficznego tom XXXIV zeszyt 1; 1992. Str. 162. Indeks osób, summary. ISSN 0082-5522. ISBN 83-85196-42-0

€ 14,90

Magnuszewski, Józef: LITERATURA POLSKA W KRĘGU LITERATUR SŁOWIAŃSKICH. Komitet Słowianoznawstwa PAN. „Ossolineum” Wrocław 1993. Str. 356. Indeks nazwisk, 22 ilustracji. ISBN 83-04-04082-4

€ 16,90

Maj, Bronisław (*1953): KRONIKA WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH, TOWARZYSKICH I INNYCH. Kilka słów: W. Szymborska, Rysunki: A. Dudziński. Wyd. Literackie Kraków 1997. Str. 199. 83-08-02669-9. Felietony, które ukazywały się w „Gazecie Wyborczej” w Krakowie pomiędzy 1993 i 1996.

€ 14,99

Majchrowski, Zbigniew: „POEZJA JAK OTWARTA RANA”. Czytając Różewicza. PIW Warszawa 1993. Str. 235. Nota bibl. ISBN 83-06-02308-0.

€ 14,90

Makowski, Stanisław; Sudolski, Zbigniew: W KRĘGU RODZINY I PRZYJACIÓŁ SŁOWACKIEGO. Szkice i materiały. PIW Warszawa 1967. Str. 376. Indeksy, 30 ilustr., oprawa pł., obw.

€ 12,90

Makowski, Stanisław; Szymanis, Eligiusz: ADAM MICKIEWICZ. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Bibl. „Polonistyki”, Warszawa 1992. Str. 511. Przypisy, ilustr. Pł. obw. ISBN 83-02-04592-6.

€ 19,90

Makowski, Stanisław: WERNYHORA. Przepowiednie i legenda. Czytelnik Warszawa 1995. Str. 269. Indeks nazwisk, 20 ilustracji. ISBN 83-07-02346-7

€ 14,99

Maleczyńska, Kazimiera: KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI W POLSCE OKRESU ZABORÓW. Książki o książce. Ossolineum Wrocław 1987. Str. 242. Bibliografia, skorowidz osób i miejscowości, 16 il. Oprawa. ISBN 83-04-02235-4.

€ 9,99

Malewski, Jerzy (Bolecki, Włodzimierz): WIDZIAŁEM WOLNOŚĆ W WARSZAWIE. Szkice 1982-1987. Wokół Literatury 11, „Polonia” Londyn 1989. Str. 217. Bibliografia. ISBN 0-902352-82-2.

€ 14,99

Małek, Eliza; Wawrzyńczyk, Jan: MAŁY SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY LITERATURY, FOLKLORU I KULTURY STARORUSKIEJ. Wyd. Niw. Łódzkiego 1995. Str. 105. Wyd. 2. ISBN 83-7016-810-8

€ 9,90

Małecki, Antoni: OD ANTYKU DO ROMANTYZMU. Oprac.: J. Maślanka. PWN, Bibl. Filologii Polskiej, Warszawa 1979. Str. 456. Bibliografia, indeks, oprawa pł. ISBN 83-01-01010-X

€ 14,90

Małek, Eliza; Wawrzyńczyk, Jan: KULTURA ROSYJSKA. Postacie, wydarzenia, symbole, daty. Wyd. Uniw. Warszawskiego 2001. Str. 262. Tablica chronologiczna, bibliografia. ISBN 83-235-0185-8. Książka zawierająca, w układzie alfabetycznym, podstawowe informacje na temat rosyjskiej historii (zwłaszcza nowożytnej), państwowości, nauki, literatury, malarstwa, rzeźby, muzyki, baletu, teatru, filmu, religii, obyczajów, folkloru, oświaty, prasy, radia i telewizji

€ 21,66

MANIFESTY LITERACKIE „BURZY I NAPORU”. Opr. Gerard Koziełek. „Ossolineum” Wrocław 1988. Str. 291. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-04-03062-4

€ 9,90

Markiewicz, Henryk (*1922): LITERATURA I HISTORIA. „Universitas” Kraków 1994. Str. 376. Bibliografia, indeks. 83-7052-217-3. Rozprawy i szkice o tym, jak wyglądały w oświetleniu literatury i publicystyki niektóre problemy historii Polski XIX i XX wieku - niepodległość, uspołecznienie kultury, przemiany mentalności chłopskiej, zadania inteligencji, idee konserwatyzmu, pozytywizmu i socjalizmu, asymilacja Żydów, konflikty polityczne i świato-poglądowe okresu międzywojennego. Znaczna część pracy ukazuje te problemy z perspektywy wybitnych twórców (m. in.: Prus, Żeromski, Boy-Żeleński, Dąbrowska, Z. Nowakowski, Brzozowski).

€ 19,99

Markiewicz, Henryk: POLSKA NAUKA O LITERATURZE. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1985. Str. 269. Wyd. 2 uzup. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-05626-6.

€ 8,90

Markiewicz, Henryk: PRZEKROJE I ZBLIŻENIA. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. PIW Warszawa 1967. Str. 400. Indeks nazwisk.

€ 21,49

Markiewicz, Henryk: WYMIARY DZIEŁA LITERACKIEGO. Wyd. Literackie Kraków 1984. Str. 242. Obw. ISBN 83-08-01226-4

€ 9,90

Markiewicz, Henryk: TEORIE POWIEŚCI ZA GRANICĄ. Od początków do naturalizmu. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1992. Str. 258. Przypisy i bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-10513-5.

€ 9,90

Markiewicz, Henryk: ZABAWY LITERACKIE. Oficyna Literacka Kraków 1992. Str. 191. Nota bibl. ISBN 83-85158-50-2. O skrzydlatych słowach, tytułach książek, literaturze z kluczem, plagiatach, parodiach i jubileuszach

€ 6,90

Markowski, Andrzej: OD SCHULZA DO MYŚLIWSKIEGO. Wyd. 2 popr. i rozsz. 1994. Str. 270. ISBN 83-86083-04-2

€ 12,99

Marzec, Anna: CO JEST W CZŁOWIEKU. Interpretacje prozy współczesnej. Juka Łódź 1993. Str. 175. ISBN 83-900961-9-6. M.in.: J. Stryjkowski, K. Filipowicz, W. Myśliwski, G. Herling-Grudziński, T. Konwicki, J. Kawalec

€ 9,99

Matuszewski, Ignacy (1858-1919): STUDJA O ŻEROMSKIM I WYSPIAŃSKIM. Gebethner i Wolff Warszawa. Str. 236. Oprawa.

€ 17,99

Matuszewski, Józef: CHAM. Wyd. Uniw. Łódzkiego 1991. Str. 248. ISBN 83-7016-556-7. Cham biblijny, cham w literaturze polskiej od Bogurodzicy do współczesności

€ 14,90

Matuszewski, Ryszard: DOŚWIADCZENIA I MITY. PIW Warszawa 1964. Str. 566.

€ 21,49

Maurer, Jadwiga: „Z MATKI OBCEJ...” Szkice o powiązaniach Mickiewicza ze światem Żydów. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1990. Str. 141. Bibliografia, indeks osób. ISBN 0-85065-217-0.

€ 11,99

Mayenowa, Maria Renata (1910-1988): STUDIA I ROZPRAWY. Wybór i oprac.: A. Axer i T. Dobrzyńska. Wstęp: T. Dobrzyńska. Instytut Badań Literackich PAN, „Ossolineum” Warszawa 1993. Str. 420. Bibl., indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-85605-21-5, 83-04-04200-2. 28 studiów i rozpraw. „Prace te wypełniają głównie obszary zainteresowań poetyki lingwistycznej. Rozprawy łączą nowatorstwo metodologiczne z doskonałą znajomością kontekstów historycznoliterackich i precyzją analiz. Są wśród nich pionierskie prace z zakresu stylistyki, metaforologii, semiotyki literatury, teorii tekstu, semantyki form wierszowych” (ze wstępu).

€ 19,90

Mazan, Bogdan: „IMPRESJONIZM” TRYLOGII HENRYKA SIENKIEWICZA. Analiza, interpretacja, próba syntezy. Wyd. Uniw. Łódzkiego 1993. Str. 191. Rozprawa habilitacyjna. ISBN 83-7016-673-3

€ 9,90

Mazurkiewicz, Roman: DEESIS. Idea wstawiennictwa Bogurodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej. „Universitas” Kraków 1994. Str. 252. Indeks osób, 40 il. kol. i cz.-b. ISBN 83-7052-206-8. Praca ukazuje przejawy owej maryjno-joannologicznej tradycji w historii kultury średniowiecznej: poczynając od Biblii, poprzez teksty Ojców Kościoła, liturgię, hymnografię i literaturę, po ikonografię

€ 14,99

Mazurkowa, Bożena: LITERACKA RAMA WYDAWNICZY DZIEŁ FRANCISZKA DIONIZEGO KNIAŹNINA (na tle porównawczym). Prace Naukowe nr 1397, Uniw. Śląski Katowice 1993. Str. 180. 32 il. Indeks, summary. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0533-1

€ 6,90

Mądra-Shallcross, Bożena: DOM ROMANTYCZNEGO ARTYSTY. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1992. Str. 316+ 28 il. ISBN 83-08-02307-X.

€ 13,99

Melkowski, Stefan: ŚWIADECTWO OBECNOŚCI. KAW, Współczesna krytyka polska, Warszawa 1978. Str. 328

€ 4,90

Melkowski, Stefan: ŚWIAT OPOWIADAŃ. Krótkie formy w prozie Jarosława Iwaszkiewicza po roku 1939. Uniw. Mikołaja Kopernika, Rozprawy, Toruń 1997. Str. 333. Podsumowanie, summary. ISBN 83-231-0783-1.

€ 17,99

Mencwel, Andrzej: SPOIWA. „Czytelnik” Warszawa 1983. Str. 280. Indeks osób, oprawa szt., obw. ISBN 83-07-00567-1

€ 9,99

Mendykowa, Aleksandra: DZIEJE KSIĄŻKI POLSKIEJ NA ŚLĄSKU. Książki o Książce, „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 446. 60 il. ISBN 83-04-03592-8

€ 4,90

Mentzel, Zbigniew: NIEBEZPIECZNE NARZĘDZIE W USTACH. Słowo/obraz terytoria Gdańsk 2001. Str. 166. Oprawa. ISBN 83-88560-96-4. Większość tekstów była publikowana w latach 1997-2001 na łamach „Tygodnika Powszechnego”

€ 19,90

„METAFIZYCZNE” W LITERATURZE WSPÓŁCZESNEJ. Materiały z II Tygodnia Polonistów. Red. Agat Koss. RW KUL Lublin 1992. Str. 159. ISBN 83-228-0285-4. M.in.: S. Sawicki, S. Wysłouch, R. Nycz, A. Fiut. K. Dybciak

€ 9,90

METAMORFOZY. „PIĘKNI, DWUDZIESTOLETNI, ŹLI”. Materiały z sesji popularnonaukowej i spotkań autorskich, Sanok 13-20 czerwca 1993. Red. Waldemar Szybiak, Tomasz Chomiszczak. Sanocki Dom Kultury 1995. Str. 160. Il. M.in: J. Turowicz, J, Błoński, W. Sadkowski, A. Osiecka, M. Fik, J. Fedorowicz.

€ 9,99

Mianowska, Joanna: ROSYJSKA LITERATURA EMIGRACYJNA I LITERATURA ROSYJSKIEJ OPOZYCJI WEWNĘTRZNEJ W KOMENTARZACH. Prace nr 727, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz 1998. Str. 299. Tablica synchroniczna, bibliografia. ISBN 83-7096-230-0. Po rosyjsku

€ 12,90

Miązek, Bonifacy: TEKSTY I KOMENTARZE. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1983. Str. ˛224. Przypisy, indeks nazwisk.

€ 13,99

Michalikowa, Lidia: FOLKLOR GÓRALI I PODGÓRZAN ZIEMI SĄDECKIEJ. Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury Warszawa 1990. Str. 298 + 14 fotografii. Ilustr. Aneks: nuty

€ 4,90

Michalski, Bohdan: POLEMIKI FILOZOFICZNE STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA. PIW Warszawa 1979. Str. 279. Indeks osób. Obw. ISBN 83-06-00020-X

€ 14,90

MICKIEWICZ CZYLI WSZYSTKO. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa. OPEN Warszawa 1994. Str. 223. ISBN 83-85254-23-4. Rozmowa o Mickiewiczu z autorem cyklu biograficznego „Jak bajeczne żurawie” (Żmut 1987, Baket 1989, Kilka szczegółów 1993, Topiel).

€ 9,90

MICKIEWICZ-PUSZKIN. Materiały źródłowe i bibliograficzne. Antologia. Tom 1. Mickiewicz o Puszkinie. Zebrał i Opracował Jerzy Świdziński. Wstęp Bohdan Galster. Prace Komisji Filologicznej tom XXXIV, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk 1991. Str. 116. ISSN 0137-642X. ISBN 83-7063-028-6.

€ 13,99

MICKIEWICZIANA W ZBIORACH TOMASZA NIEWODNICZAŃSKIEGO W BITBURGU. Teksty odczytali: M. Danilewicz Zielińska i T. Niewodniczański. Oprac.: M. Danilewicz Zielińska. Red. naukowa i posłowie: Janusz Odrowąż-Pieniążek. Arkady Warszawa 1989. Str. 283. Ilustr., spis autografów, bibliografia, oprawa pł., obw. ISBN 83-213-3510-1

€ 29,90

MICKIEWICZOLOGIA. Tradycje i potrzeby. Materiały konferencji zorganizowanej przez Tow. Literackie im. A. Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w dniach 23-25 września 1997 roku. Red. Kazimierz Cysewski. Wyd. Uczelniane WSP Słupsk 1999. Str. 374. ISBN 83-87006-43-2

€ 19,90

MIEJSCA WSPÓLNE. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej pod redakcją Edwarda Balcerzana i Seweryny Wysłouch. PWN Warszawa 1985. Str. 360. Bibliografia prac prof. J. Ziomka, indeks osób. ISBN 83-01-05857-9. Książka dedykowana prof. J. Ziomkowi

€ 9,90

MIĘDZY LITERATURĄ A HISTORIĄ. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. Red.: E. Łoch. Wyd. Lubelskie 1986. Str. 262. ISBN 83-222-0320-9. Autorzy omawiani: W. Rzewuski, W. Łoziński, C. K. Norwid, A. Asnyk, H. Sienkiewicz, B. Prus, J. Żuławski, T. Konwicki i in.

€ 9,90

MIĘDZY POLSKĄ A ŚWIATEM. Kultura emigracyjna po 1939 roku. Red.: M. Fik. Krąg Warszawa 1992. Str. 309. ISBN 83-85199-16-0. Materiały z sesji Inst. Sztuki PAN. M.in.: S. Barańczak, E. Balcerzan, K. Dybciak, D. Ratajczakowa

€ 9,90

MIĘDZY POLSKĄ A ŚWIATEM. Od średniowiecza po lata II wojny światowej. Red.: M. Morka i P. Paszkiewicz. Inst. Sztuki PAN. 1993. Str. 445. ISBN 83-85938-20-6. Prace z sesji naukowej o polskim życiu artystycznym za granicą

€ 9,90

MIĘDZY TEKSTAMI. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. Studia pod red. Jerzego Ziomka, Janusza Sławińskiego i Włodzimierza Boleckiego. PWN Warszawa 1992. Str. 407. ISBN 83-01-10479-1. Autorzy: R. Nycz, K. Bartoszyński, J. Ziomek, W. Tomasik, M. Czermińska, A. Legeżyńska, Z. Majchrowski, S. Wysłouch i in.

€ 19,99

Migoń, Krzysztof: NAUKA O KSIĄŻCE. Zarys problematyki. „Ossolineum” Wrocław 1984. Str. 320. Résumé, indeks osób. ISBN 83-04-1706-7

€ 9,90

Migoń, Krzysztof: Z DZIEJÓW NAUKI O KSIĄŻCE. „Ossolineum”, Książki o książce, Wrocław 1979. Str. 241. 38 ilustr., bibliografia, indeks, oprawa półpł. ISBN 83-04-00028-8

€ 9,90

Mikołajczak, Małgorzata: PODJĄĆ PRZERWANY DIALOG. O poezji Urszuli Kozioł. „Universitas” Kraków 2000. Str. 281. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7052-706-X

€ 21,66

Mikołajczak, Stanisław: SKŁADNIA UTWORÓW BOLESŁAWA PRUSA I STEFANA ŻEROMSKIEGO. Seria Filologia polska nr 26, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1983. Str. 174. Bibliografia, summary. ISSN 0554-8179.

€ 9,99

Miłkowski, Tomasz; Termer, Janusz: LEKSYKON LEKTUR SZKOLNYCH. BGW Warszawa 1993. Str. 344. Oprawa twarda. ISBN 83-7066-472-9. Ponad 200 haseł osobowych, ponad 500 omówień

€ 14,39

Miłosz, Czesław: OGRÓD NAUK. Wyd. 1 pełne krajowe. Norbertinum Lublin 1991. Str. 288. Przypisy, nota red., indeks nazwisk. ISBN 83-85131-03-5.

€ 9,99

Miłosz, Czesław: ŚWIADECTWO POEZJI. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Wyd. 2 krajowe. „Czytelnik” Warszawa 1990. Str. 117. Indeks nazwisk. ISBN 83-07-02056-5.

€ 6,90

Miłosz, Czesław: SZUKANIE OJCZYZNY. „Znak” Kraków 1992. Str. 219. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-432-9.

€ 7,99

Miłosz, Czesław: THE HISTORY OF POLISH LITERATURE. Macmillan New York 1969. 570 pp. Hc.

€ 64,99

Miłosz, Oskar: STORGE. Przekład i wstęp Czesław Miłosz. „Znak” Kraków 1993. Str. 109. ISBN 83-7006-2329-2.

€ 6,99

MIMESIS W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE. Red. Zofia Mitosek. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1992. Str. 347. Przypisy. ISBN 83-01-10931-9.

€ 8,90

MISCELLANEA Z OKRESU ROMANTYZMU. Red. S. Pigoń. „Ossolineum”, Archiwum Literackie, t. 1, Wrocław 1956. Str. 354. Ilustr., oprawa pł. Autorzy m. in.: T. Ulewicz, S. Pigoń, M. Dernałowicz, E. Sawrymowicz, J. Odrowąż-Pieniążek

€ 9,90

MITY NARODOWE W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH. Studia poświęcone XI międzynarodowemu kongresowi slawistów w Bratysławie. Red. Maria Bobrownicka. Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego MLX; Prace Historycznoliterackie, z. 81. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków.1992. Str. 286. Summary. ISBN 83-233-0582-2. ISSN 0083-436X

€ 12,90

Mołodcówna, Zofia: OPOWIEŚCI BIOGRAFICZNE WACŁAWA BERENTA. PIW Warszawa 1978. Str. 326. Przypisy, indeks osób.

€ 12,49

Morawiec, Małgorzata: LITERATURA W AUTARKII. Niemieckojęzyczna proza szwajcarska lat 1933-1945. Germanica Wratislaviensia XCVI, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1341. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1991. Str. 241. Bibliografia. ISSN 0435-5865. ISBN 83-229-0468-1

€ 10,76

Morciniec, Dorota; Morciniec, Norbert: HISTORIA LITERATURY NIDERLANDZKIEJ. Zarys. „Ossolineum” Wrocław 1985. Str. 428. Bibliografia, indeks, oprawa pł. ISBN 83-04-01590-0

€ 14,90

Moszyński, Leszek: CERKIEWNOSŁOWIAŃSKIE TYTUŁY EWANGELIJNE. Instytut Słowianoznawstwa PAN, Prace Slawistyczne 90, Blitz-Print Warszawa 1990. Str. 145. Indices verborum, conspectus operis. ISBN 83-900086-0-2.

€ 8,99

MUNERA LITTERARIA RICHARDO VON WEIZSÄCKER A PHILOLOGIS ET HISTORICIS UNIVERSITATIS GEDANENSIS OBLATA. Red.: J. Data. „Ossolineum” Wrocław 1993. Str. 151. Zusammenfassung. ISBN 83-04-04139-1. Zbiór prac o stosunkach polsko-niemieckich wydany z okazji przyznania R. von Weizsäckerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego

€ 9,90

Muszkowski, Krzysztof: INTER ALIA. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1990. Str. 167. ISBN 0-948668-53-9

€ 9,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj