HISTORIA I TEORIA LITERATURY

A - J

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

 

A-Z MAŁA ENCYKLOPEDIA PWN. PWN Warszawa 1996. Str. 35 tys. haseł, 200 tabel, 380 il., 46 map, 32 kol. tablice, Oprawa. ISBN 83-01-12090-8

€ 29,99

Abbas, Adnan: THE BAND AS A NEW FORM OF POETRY IN IRAQ, 17th CENTURY. Linguistic and Oriental Studies from Poznań Monograph Supplement vol. 3, Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1994. Str. 140. ISSN 1230-6029. ISBN 83-232-0620-1

€ 19,90

Abramowska, Janina: POWTÓRZENIA I WYBORY. Studia z tematologii i poetyki historycznej. „Rebis” Poznań 1995. Str. 400. Nota bibliograficzna, indeks nazwisk i tytułów utworów anonimowych. ISBN 83-7120-290-3. M. in. Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich; Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej; o twórczości Naborowskiego, Kochanowskiego i Herberta

€ 14,90

ADAM MICKIEWICZ AUX YEUX DES FRANÇAIS. Textes réunis, établis et présentés avec l’introduction, commentaires, et notes par Z. Mitosek. Préfaces: L. Le Guillou, D. Beauvois. PWN Warszawa - CNRS Ed. Paris 1992. 391 pp. Index des noms, ill. Pł., obw. ISBN 83-01-10974-2, 2-271-05022-7

€ 19,90

ADAM MICKIEWICZ. Zarys bibliograficzny. Oprac.: I. Sliwińska, W. Roszkowska, S. Stupkiewicz. PIW Warszawa 1957. Str. 354. Pł.

€ 19,90

Adamczyk, Maria: BIBLIJNO-APOKRYFICZNE NARRACJE W LITERATURZE STAROPOLSKIEJ DO KOŃCA XVI WIEKU. Seria Filologia Polska nr 19. Uniw. Adama Mickiewicza Poznań. 1980. Str. 157. Zusammenfassung, indeks mian osobowych.

€ 8,99

Adamczyk, Kazimierz: DZIENNIK JAKO WYZWANIE. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński. Parol Kraków 1994. Str. 157. Nota bibl. ISBN 83-85331-64-6. „Żywiołem tej pracy jest interpretacja wychodząca od mało dostrzeganego elementu dzieła, a docierająca krok po kroku do jego warstw najgłębiej utajonych” - A. Fiut

€ 9,90

Adamczyk, Zdzisław J.: „PRZEDWIOŚNIE” STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŚWIETLE DYSKUSJI I POLEMIK Z 1925 ROKU. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kielce 1988. Str. 208. Summary.

€ 6,90

Adamiec, Marek: BEZ NAMASZCZENIA. Książki i literatura polska. Stow. Literackie „Kresy”, Bibl. „Kresów” t. 8. Seria Krytyki, Lublin 1995. Str. 203. Indeks nazwisk. ISBN 83-900667-6-9. Wybór szkiców i recenzji

€ 6,90

AKTA TOWARZYSTWA HISTORYCZNO-LITERACKIEGO W PARYŻU. Tom 2. Nakładem Bibl. Polskiej 1993. Red.: M. P. Prokop. Str. 299. Indeks nazwisk. T. de Rosset: Legat M. Wodzińskiego dla Biblioteki Polskiej w Paryżu, B. Bartczuk: S. Zieliński a tzw. sprawa rapperswilska, D. Płygawko: Listy S. Dąbrowskiego do K. Woźnickiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu, cz.1. 1901-1905, J. Piskurewicz: Listy T. Makowskiego do Z. Lubicz-Zaleskiego, M. Willaume: Listy M. Handelsmana do Z. Lubicz-Zaleskiego (1911-1939), X. Deryng: Listy M. Goldberga do S. Gierszyńskiego, Działalność TH-L, sprawozdania

€ 29,90

Andres, Zbigniew: STANISŁAW CZERNIK. Autentyczny rodowód twórczości. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów. Str. 239. Bibliografia, indeks nazwisk.

€ 6,99

ANTOLOGIA POLSKIEJ KRYTYKI LITERACKIEJ NA EMIGRACJI 1945-1985. Wybór, wstęp, biogramy Jacek Dąbała. Red. Wyd. Katolickiego Uniw. Lubelskiego 1992. Str. 459. ISBN 83-228-0213-7.

€ 19,99

ANTOLOGIA WOLNEJ LITERATURY ROSYJSKIEJ. Red.: A. Drawicz. Instytut Slawistyki PAN, Literatura na Pograniczu 2, Warszawa 1992. Str. 315. ISBN 83-85262-24-5. M.in.: W. Aksionow, M. Arżak, A. Bek, J. Brodski, W. Bukowski, A. Galicz, N. Gorbaniewska, W. Jerofiejew, W. Maksimow, N. Mandelsztam, B. Pasternak, I. Ratuszyńska, B. Słucki, A. Sołżenicyn, W. Wysocki

€ 9,90

ARCHIWUM LITERACKIE XIV. Miscellanea staropolskie 3. Red. naukowa Roman Pollak. Ossolineum Wrocław 1969. Str. 315. 23 il.

€ 19,90

ARCHIWUM LITERACKIE XIV. Miscellanea staropolskie 4. Red. naukowa Roman Pollak. Ossolineum Wrocław 1972. Str. 351. 24 il.

€ 19,90

ARCHIWUM LITERACKIE. Tom XXVIII. Miscellanea z okresu Młodej Polski. Red. Tomasz Lewandowski. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1996. Str. 456. Indeks osób. ISBN 83-85605-49-5. Materiały dotyczące końcowej fazy rozwojowej okresu Młodej Polski; m.in.: Zapomniana propozycja wydawnicza Tadeusza Dąbrowskiego; Nieznane teksty Romana Jaworskiego; Korespondencja do Ludwika Hieronima Morstina

€ 14,90

ARCYDZIEŁA LITERATURY POLSKIEJ. Interpretacje. Tom 1. Red: Stanisław Grzeszczuk, Anna Niewolak-Krzywda. KAW Rzeszów 1987. Str. 213. Obw. ISBN 83-03-01532-X

€ 9,90

AUTOR – WYDAWCA. Poradnik prawa autorskiego Andrzeja Karpowicza. Wyd. Polskiego Tow. Wydawców książek Warszawa 1987. Str. 184. ISBN 83-85000-42-9

€ 4,90

Bachórz, Józef: REALIZM BEZ „CHMURNEJ JAZDY”. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego. Historia i Teoria Literatura. Studia, tom 39. Instytut Badań Literackich PAN & PIW Warszawa 1979. Str. 371. Indeks osób, indeks utworów Korzeniowskiego. ISBN 83-06-00141-9.

€ 17,99

Backvis, Claude: RENESANS I BAROK W POLSCE. Studia o kulturze. Wybór i opr. Hanna Dziechcińska i Ewa J. Głębicka. PWN Warszawa 1993. Str. 368. Indeks osób i utworów. Pł. obw. ISBN 83-01-10857-6.

€ 17,99

BADANIA NAD KRYTYKĄ LITERACKĄ. Seria druga. Red.: M. Głowiński, K. Dybciak. „Ossolineum”, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, Tom LXV; Wrocław 1984; Str.174. Indeks osób. ISBN 83-04-01688-5. ISSN 0084-4411

€ 9,90

Badecki, Karol: LITERATURA MIESZCZAŃSKA W POLSCE XVII WIEKU. Monografja bibljograficzna. Z słowem wstępnym Aleksandra Brücknera i 200 podobiznami w tekście. Ossolineum Lwów 1925. Str. XXXVIII, 543. Noty, tabela, indeksy: nazwisk, kryptonimów i pseudonimów, tytułów dzieł bezimiennych, résumé. Oprawa.

€ 49,99

Balbus, Stanisław: INTERTEKSTUALNOŚĆ A PROCES HISTORYCZNO-LITERACKI. Rozprawy hab. nr 191, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 1990. Str. 174. ISBN 83-233-0379-7. ISSN 0239-782X

€ 9,90

Balcerzan, Edward: POEZJA POLSKA W LATACH 1939-1965. Część I: Strategie liryczne. Część II: Ideologie artystyczne. WSiP Warszawa 1984-1988. Str. 257 + 263. Indeks osób. ISBN 83-02-01172-X, ISBN 83-02-03053-8.

€ 21,49

Balcerzan, Edward: PRZYGODY CZŁOWIEKA KSIĄŻKOWEGO (Ogólne i szczególne). „PEN” Warszawa 1990. Str. 139. Nota bibl. ISBN 83-85254-02-1.

€ 6,99

Balcerzan, Edward: ŚMIECH POKOLEŃ – PŁACZ POKOLEŃ. „Universitas” Kraków 1997. Str. 195. Indeks nazwisk. ISBN 83-7052-983-6.

€ 12,90

Baranowska, Agnieszka: PERŁY i POTWORY. Szkice o literaturze międzywojennej. PIW Warszawa 1986. Str. 288. Kalendarium, obw. ISBN 83-06-01360-3. Szkice o twórczości K. Iłlakowiczówny, M. Kasprowiczowej, M. J. Wielopolskiej, W. Melcer, I. Krzywickiej, H. Boguszewskiej, M. Ukniewskiej, I. Czajki-Stachowicz, Z. Ginczanki, E. Szelburg-Zarębiny, M. Choromańskiego

€ 9,90

BAROK W POLSKIEJ KULTURZE, LITERATURZE I JĘZYKU. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 w Krakowie. Red. Marian Stępień i Stanisław Urbańczyk. PWN Warszawa 1992. Str. 267. Indeks nazwisk. ISBN 83-01-11011-2.

€ 14,99

Bartelski, Lesław M.: CIEŃ WOJNY. Eseje. „Czytelnik” Warszawa 1983. Str. 467. Obw. ISBN 83-07-00756-9

€ 9,90

Bartelski, Lesław M.: GENEALOGIA OCALONYCH. Szkice o latach 1939-1944. Wyd. Literackie Kraków 1963. Str. 339. Posłowie, przypisy, życiorysy, il.

€ 17,99

Bartosik, Marta: BRUNO SCHULZ JAKO KRYTYK. „Universitas” Kraków 2000. Str. 137. Bibliografia. ISBN 83-7052-732-9

 12,72

Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930): SZKICE I PORTRETY LITERACKIE. Tom 1. Gebethner i Wolff Kraków 1930. Str. 303. Oprawa. m.in.: Rzeczpospolita babińska, nieznana satyra XVIII wieku, J. J. Załuski i jego niewydane dzieło, inicjator komisji edukacyjnej, Napoleon w rymach polskich.

€ 28,99

Barycz, Henryk: ŚLĄSK W POLSKIEJ KULTURZE UMYSŁOWEJ. Śląsk Katowice 1979. Str. 467. Indeks osób, oprawa, obw. ISBN 83-216-0006-9

€ 6,90

Berent, Wacław (1873-1940): PISMA ROZPROSZONE. Utwory prozą, utwory poetyckie, szkice literackie i publicystyczne, wywiady. LISTY. Wstęp, oprac. i dodatek kryt.: R. Nycz, W. Bolecki. Utwory wybrane W. B., Wyd. Literackie, Kraków 1992. Str. 607. Nota edyt., indeks osób. Pł., ISBN 83-08-02489-0

€ 19,99

Bereś, Stanisław: OSTATNIA WILEŃSKA PLEJADA. Szkice o poezji kręgu Żagarów. „PEN” Warszawa 1990. Str. 369. Indeks nazwisk. ISBN 83-85254-03-X.

€ 13,99

Bereś, Stanisław: UWIĘZIONY W ŚMIERCI. O twórczości Tadeusza Gajcego. „PEN” Warszawa 1992. Str. 199. ISBN 83-85254-14-5.

€ 12,49

Bereza, Henryk: BIEG RZECZY. Szkice literackie. Seria eseistyczna. „Czytelnik” Warszawa 1982. Str. 250. Indeks nazwisk. Opr. obw. ISBN 83-07-00610-4.

€ 13,99

Bernacki, Marek; Dąbrowski, Mirosław: LEKSYKON POWIEŚCI POLSKICH XX WIEKU. Wstęp Jerzy Jarzębski. Wyd. Debit Bielsko-Biała 2002. Str. 488. ISBN 83-7167-197-0

€ 24,90

Białek, Józef Zbigniew: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LATACH 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały. Wyd. 2. WSiP Warszawa 1987. Str. 472. Ilustr., chronologia, bibliografia, indeks osób i tytułów, oprawa półpł. ISBN 83-02-00988-1

€ 9,90

Białkowski, Grzegorz; Grześczak, Marian; Międzyrzecki, Artur; Wirpsza, Witold; Wojnar, Irena: RUCHOME GRANICE. Szkice i studia. Wyd. Morskie Gdynia 1968. Str. 214

€ 12,50

BIBLIOGRAFIA literatury polskiej „NOWY KORBUT”, Instytut Badań Literackich PAN; PIW Warszawa. Oprawa. Tomy 10 i 11 (Mickiewicz & Słowacki) nie ukazały się. Na składzie również tomy bibliografii nie ogłoszone w niniejszym katalogu.

 

T. 4 - 6: OŚWIECENIE. 4 wol. 1966-1972. Ca 2400 stron.

€ 108,28

T. 7 - 9: ROMANTYZM. 3 wol. 1968-1972. Ca 1780 stron.

€ 108,28

BIBLIOGRAFIA literatury polskiej „Nowy Korbut”, Instytut Badań Literackich PAN. Tom 16. Część I. LITERATURA POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI. Hasła osobowe. T-Ż. Uzupełnienia haseł osobowych t. 13-15. Red. Zygmunt Szweykowski i Jarosław Maciejewski. PIW Warszawa 1982. Str. 530. ISBN 83-06-00104-4. Opr. pł. obw.

€ 29,90

BIBLIOGRAFIA literatury polskiej „Nowy Korbut”, Instytut Badań Literackich PAN. Tom 13. LITERATURA POZYTYWIZMU NI MŁODEJ POLSKI. Hasła ogólne. Hasła osobowe. A-F. Red. Zygmunt Szweykowski i Jarosław Maciejewski. PIW Warszawa 1970. Str. 525. Opr. pł. obw.

€ 29,90

BIBLIOGRAFIA literatury polskiej „Nowy Korbut”, Instytut Badań Literackich PAN. Tom 12. JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI. Opr. Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa. Wyd. Literackie Kraków 1966. Str. 277. Indeksy. Opr. pł. obw.

€ 19,90

BIBLIOGRAFIA LITERATURY TŁUMACZONEJ NA JĘZYK POLSKI 1945-1976. Cz. I. Red. nacz. Stanisław Bębenek. PIW Warszawa 1977. Str. XIII, 478. Pł. obw.

€ 21,49

Biedrzycki, Krzysztof: ŚWIAT POEZJI STANISŁAWA BARAŃCZAKA. „Universitas” Kraków 1995. Str. 310. Bibliografia, indeks. ISBN 83-7052-263-7.

€ 19,99

Bielański, Stefan: GIOVANNI BOTERO. Historyk i pisarz polityczny epoki kontrreformacji. „Semper” Warszawa 1995. Str. 235. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7052-287-4.

€ 13,99

Bieńczyk, Marek: CZARNY CZŁOWIEK. Krasiński wobec śmierci. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa brw. Str. 191. Bibliografia. ISBN 83-00-03279-1.

€ 9,99

Bieńczyk, Marek: MELANCHOLIA.O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Wyd. Sic! Warszawa 1998. Str. 143. ISBN 83-86056-50-9

€ 9,08

Bieńkowska, Barbara; Chamerska, Halina: TYSIĄC LAT KSIĄŻKI I BIBLIOTEK W POLSCE. Ossolineum Wrocław 1992. Str. 209. Bibliografia, indeks nazwisk, 60 il. Oprawa. ISBN 83-04-03160-4.

€ 13,99

Bieńkowska Ewa: DANE ODEBRANE. Wyd. Puls Londyn 1985. Str. 179. ISBN 0-907587-20-8

€ 9,90

Bieńkowski, Zbigniew: ĆWIEŔĆ WIEKU INTYMNOŚCI. Szkice o poezji i niepoezji. „Agawa” Warszawa 1993. Str. 384. ISBN 83-85571-01-9.

€ 12,99

Biernacki, Andrzej: HISTORIA OŚMIU ZJAZDÓW POLONISTYCZNYCH. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1997. Str. 136. ISBN 83-85605-89-4.

€ 10,76

Biernacki, Andrzej: SZTAMBUCH ROMANTYCZNY. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1994. Str. 446+ 28 il. ISBN 83-08-02546-3.

€ 17,99

Blüth, Rafał Marceli: PISMA LITERACKIE. Oprac.: P. Nowaczyński. Znak, Z prac Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL, Kraków 1987. Str. 367. Kalendarium, bibliografia, źródła, indeks osób. ISBN 83-006-34-X. Szkice o rosyjskim i drezdeńskim okresie życia i twórczości Mickiewicza, twórczości Conrada oraz XIX i XX-wiecznej literaturze rosyjskiej

€ 9,90

Błażejewski, Tadeusz: LITERATURA JAK LITERATURA. Szkice i notatki. Wyd. Łódzkie 1987. Str. 360. ISBN 83-218-0047-0. Szkice o prozie polskiej (J. Andrzejewski, L  Buczkowski, L. Gomolicki, J. J. Szczepański, B. Sztajnert, M. Sołtysik, S. Sterny-Wachowiak, W. Terlecki, J. Krzysztoń, J. Łoziński, J. Broszkiewicz, M. Słyk, K. Truchanowski, W. P. Szymański, J. Stryjkowski, W. Myśliwski, J. Kawalec).

€ 4,90

Błoński, Jan; Kędzierski, Marek: SAMUEL BECKETT. „Czytelnik”, Klasycy liter. XX w., Warszawa 1982. Str. 128. Il. ISBN 83-07-00687-2

€ 4,90

Błoński, Jan: WIDZIEĆ JASNO W ZACHWYCENIU. Szkic literacki o twórczości Prousta. Wyd. Literackie Kraków 1985. Str. 151. Wyd. 2. ISBN 83-08-01249-3.

€ 9,99

Błoński, Jan: WSZYSTKIE SZTUKI SŁAWOMIRA MROŻKA. Wyd. Literackie Kraków 1995. Str. 287. Aneks, nota bibl., indeks utworów Mrożka. ISBN 83-08-02616-8. Pierwsza w Polsce monografia twórczości pisarza. „Pokazując bogactwo jego osobowości i rozległość jego dzieła, autor najwięcej uwagi poświęca ewolucji twórczości dramatycznej artysty. Pokazuje, jakim wirtuozem jest Mrożek w tworzeniu form teatralnych i posługiwaniu się nimi. Analizuje główne tematy i motywy tej twórczości (np. stałą walkę chama i mędrka). Ujawnia grę z cenzurą i społeczne znaczenie utworów.” - od wyd.

€ 19,90

Bocheński, Józef M. OP: RELIGIA W „TRYLOGII”. Philed Kraków 1993. Str. 112

€ 7,12

Bocheński, Tomasz: POWIEŚCI WITKACEGO. Sztuka i mistyfikacja. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 1994. Str. 196. Bibliografia. ISBN 83-7016-754-3

€ 14,90

Bojarska, Anna: MADONNA PEKAESÓW czyli wyznania czytelnika-samicy. Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 441. ISBN 83-08-01888-2

€ 4,90

Bolecki, Włodzimierz: PRAWDY NIEMIŁE. „Przedświt” Warszawa 1993. Str. 212. ISBN 83-85081-56-9.

€ 12,49

Bolecki, Włodzimierz: PRE-TEKSTY I TEKSTY. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku. PWN Warszawa 1991. Str. 236. Nota bibl., indeks osób. ISBN 83-01-10445-7.

€ 13,99

Boniecki, Edward: „DUCH SIĘ WE MNIE WICHRZY”. Tadeusz Miciński wobec zagadki człowieka. Wyd. „sic!” Warszawa 2000. Str. 33. ISBN 83-86056-78-9

€ 7,12

Borkowska, Grażyna: DIALOG POWIEŚCIOWY I JEGO KONTEKSTY (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej). Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej tom 72, „Ossolineum” Wrocław 1989. Str. 172. Indeks. ISBN 83-04-02577-9. ISSN 0084-4411

€ 6,90

Borowiec, Aleksandra: POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKI KSZTAŁT KLASYCYZMU. Próba rekonesansu. „Universitas” Kraków 1994. Str. 128. Indeks osób, Zusammenfassung. ISBN 83-7052-233-5. Kompleksowe i  komparatystyczne spojrzenie na klasycyzm południowosłowiański, na jego historycznoliteracką funkcję w kulturach narodowych

€ 6,90

Borowski, Andrzej: RENESANS. Biblioteka „Polonistyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1992. Str. 328. Przypisy, bibliografia, indeks, il. Pł. obw. ISBN 83-02-04436-1.

€ 14,99

Borowski, Jarosław: „MIĘDZY BLUŹNIERCĄ A WYZNAWCĄ”. Doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata. Literatura współczesna – Pisarze i problemy 4, Tow. Naukowe KUL Lublin 1998. Str. 249. Summary, indeksy. ISBN 83-87703-19-2

€ 14,90

Borowy, Wacław: STUDIA I ROZPRAWY. Tomy 1-2. Przygotowali do druku: Tadeusz Mikulski, Samuel Sandler, Jerzy Ziomek. Ossolineum Wrocław 1952. Str. 311 + 383. Nota bibl., bibliografia prac Borowego.

€ 28,99

Borsukiewicz, Józef: GŁÓWNE PROBLEMY ROSYJSKIEGO PROCESU HISTORYCZNOLITERACKIEGO XVIII WIEKU. Metodologia i źródła. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1984. Str. 246. Tekst po rosyjsku

€ 9,90

Bortnowski, Stanisław: JAK UCZYĆ POEZJI? Hart-Brictius Warszawa 1991. Str. 190. Aneks, indeks autorów wierszy opatrzonych komentarzem metodycznym. ISBN 83-85284-04-4

€ 4,90

Bortnowski, Stanisław: SPÓR Z POLONISTYKĄ SZKOLNĄ. Szkice publicystyczne. WSiP Warszawa 1988. Str. 239. ISBN 83-02-03343-X

€ 4,90

BOY WE LWOWIE 1939-1941. Antologia tekstów o pobycie Tadeusza Żeleńskiego (Boya) we Lwowie. Oprac.: B. Winklowa. Pokolenie & „Rytm”, Bibl. Lwowska t. IX, Warszawa 1992. Str. 264 + 33 il. Indeks osób, biogramy. ISBN 83-85302-01-8, 83-85249-13-3. M.in.: Z. Nowakowski, M. Borwicz, A. Wat, W. Żeleński

€ 9,99

Brandstaetter, Roman: JA JESTEM ŻYD Z „WESELA”. Wyd. Poznańskie 1983. Str. 42 + il. ISBN 83-210-0367-2

€ 9,90

Brandys, Kazimierz: CHARAKTERY I PISMA. „Aneks” Londyn 1991. Str. 155. ISBN 0-906601-86-X.

€ 12,49

Brandys, Marian: ŚLADAMI STASIA I NEL. Z PANEM BIEGANKIEM W ABISYNII. Puls, seria „Dla młodzieży”, 1, Londyn 1993. Str. 315. ISBN 0-907587-88-7.

€ 13,99

Braun, Andrzej: KREACJA COSTAGUANY. Świat południowoamerykański u Conrada. „Czytelnik” Warszawa 1989. Str. 304. Mapy i plany. ISBN 83-07-01537-5.

€ 13,99

Brückner, Aleksander: DZIEJE LITERATURY POLSKIEJ W ZARYSIE. Tomy 1-2. Wyd. 3 (?) Inst. Wydawniczy „Bibljoteka Polska” Warszawa brw (1921). Str. 463 + 520. Oprawa (dodana).

€ 35,99

Brzozowski Stanisław: OPĘTANE ZEGARY. Wybór publicystyki społeczno-politycznej z lat 1905-1907. Wybór i wstęp Andrzej Mencwel. Kolegium Otryckie Warszawa 1986. Str. 145.

€ 4,90

Brzozowski, Tadeusz: ORIENTACJA WIZUALNO-PLASTYCZNA W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ ADAMA WAŻYKA. Rozprawy i studia tom 156 Uniw. Szczeciński 1994. Str. 213. Summary

€ 9,90

Brzóstowicz, Monika: WIZERUNEK RODZINY W POLSKIEJ PROZIE WSPÓŁCZESNEJ. Biblioteka „Poznańskich Studiów Polonistycznych” tom 8, Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniw. A. Mickiewicza Poznań 1998. Str. 219. Indeks nazwisk. ISSN 1427-9118. ISBN 83-909138-0-1.

€ 14,39

Brzozowski, Stanisław (1878-1911): LEGENDA MŁODEJ POLSKI. Nakładem Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego Lwów 1910. Str. 556. Oprawa.

€ 35,99

Brzozowski, Stanisław: AFORYZMY. Wybór i wstęp Andrzej Mencwel. Biblioteczka Aforystów PIW Warszawa 1986. Str. 109. ISBN 83-06-00037-4.

€ 4,90

Brzozowski, Stanisław: HUMOR I PRAWO. Wybrane studia krytyczne. Wybór, opr. i wstęp Tomasz Burek. Polska Krytyka Literack, „Czytelnik” Warszawa 1988. Str. 355. Nota wyd., indeks nazwisk.

€ 9,99

Brzozowski, Stanisław: STANISŁAW WYSPIAŃSKI (Wydanie pośmiertne). Wstęp Karol Irzykowski. Literatura i Sztuka, Monografie, tom VIII. M. Haskler Stanisławów & Wende i Ska Warszawa ca 1912. Str. XI, 179.

€ 17,99

Buchwald-Pelcowa, Paulina: DAWNE WYDANIA DZIEŁ JANA KOCHANOWSKIEGO. PWN Warszawa 1993. Str. 261. Indeksy postaci i tytułów dzieł anonim., tytułów utworów i zbiorów oraz wydań dzieł J. K., obw. ISBN 83-01-11146-1 Mechanizmy powstawania kolejnych edycji utworów w XVI-XVIII wieku

€ 12,90

BUDOWNICZOWIE GWIAZD 1: Wójcik, Andrzej: W STRONĘ CZŁOWIEKA. Szkice o polskiej literaturze SF; Englender, Marek: QUO VADIS, HOMO SAPIENTISSIME? Szkice o amerykańskiej literaturze SF. KAW Warszawa 1980. Str. 318.

€ 5,49

Bujański, Jerzy Ronard: NARODZINY ZACZAROWANEJ DOROŻKI. Szkice do portretów: Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Adam Polewka, Jan Wiktor, Jerzy Zawieyski. KAW Kraków 1989. Str. 215. ISBN 83-03-02670-4

€ 4,90

Bujnicki, Tadeusz: POZYTYWIZM. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1994. Str. 335. ISBN 83-02-05416-X.

€ 11,99

Bukowska-Schielmann: „JA W ŚNIE NARODU PRZEKLĘTYM, UŚPIONY”. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO DRAMATY-SNY. Uniwersytet Gdański 1994. Str. 147. Indeks nazwisk i tytułów, summary. ISBN 83-7017-545-7.

€ 13,99

Bukwalt Miłosz: LITERACKIE PORTRETY ŻYDOWSKICH OJCÓW W PROZIE BRUNONA SCHULZA I DANILA KIŠA. Slavica Wratislaviensia CXXV, Acta Universitatis Wratsislaviensis no 2548 Wrocław 2003. Str. 184. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. ISSN 0239-6661, 0137-1150. ISBN 83-229-2416-X

€ 14,90

Burkot, Stanisław: PROZA POWOJENNA 1945-1987. Wyd. 2 zm. WSiP Warszawa 1991. Str. 375. ISBN 83-02-04134-3

€ 9,90

Bystroń, Jan Stanisław (1892-1964): KOMIZM. Wyd. 2. Text Warszawa 1993. Str. 540. Obw. ISBN 83-86144-00-9. Teoria komizmu napisana pięknym językiem, zawierająca fragmenty tekstów z polskiej literatury (T. Boy-Żeleński, A. Mickiewicz, M. Rej, J. Tuwim), znakomicie ilustrowana przez W. Bartoszewicza, uzupełniona rysunkami i grafikami m. in. St. Wyspiańskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Kossaka (od wydawcy).

€ 24,99

Bystroń, Jan St.: LITERACI I GRAFOMANI z czasów Królestwa Kongresowego 1815-1831. Książnica Atlas Lwów-Warszawa (1938). Str. 272. Indeks nazwisk, 14 rycin. Oprawa.

€ 29,99

Bystroń, Jan Stanisław: PUBLICZNOŚĆ LITERACKA. Książnica-Atlas Lwów 1938. Str. 411. Wykaz literatury, wykaz nazwisk. Oprawa.

€ 21,49

Bystroń, Jan Stanisław: TEMATY, KTÓRE MI ODRADZANO. Pisma etnograficzne rozproszone. Wybór i opracowanie: Ludwik Stomma. PIW Warszawa 1980. Str. 495. Bibliografia ważniejszych prac J.S. Bystronia, indeks osób. Pł. obw. ISBN 83-06-00297-0.

€ 21,49

Chmielowski, Piotr (1848-1904): PISMA KRYTYCZNOLITERACKIE. Opr. Henryk Markiewicz. Biblioteka Studiów Literackich, PIW Warszawa 1961. 2 tomy, Str. 587 + 499.Materiały do bibliografii, indeks nazwisk. Opr. pł.

€ 28,99

Chodźko, Ryszard: STREFY KONFESJI I KREACJI. Studia o polskiej prozie współczesnej. Uniw. Warszawski - Filia w Białymstoku 1992. Str. 385. Pierwsza część rozprawy habilitacyjnej. Część druga: „Konfesja podmiotowa w polskiej prozie kreacyjnej” w zapowiedziach

€ 12,90

Chojnowski, Zbigniew: METAMORFOZY ANNY KAMIEŃSKIEJ. Studia i Materiały nr 85, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Olsztyn 1995. Str. 207. ISBN 83-85513-66-3

€ 9,90

Chruszczyński, Andrzej: GENIUSZ GRAFOMANII. Rzecz o Antonim Ferdynandzie Ossendowskim. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz 1994. Str. 78. Przypisy, summary. ISBN 83-7096-106-1

€ 4,90

Chrzanowski, Ignacy: OPTYMIZM I PESYMIZM POLSKI. Studia z historii kultury. Wybór: A. Biernacki. PWN Warszawa 1971. Str. 482. Bibliografia, oprawa pł., obw

€ 14,90

Chrząstowska, Bożena: LEKTURA I POETYKA. Zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej. WSiP Warszawa 1987. Str. 432. Indeks osób, tytułów, terminów; oprawa. ISBN 83-02-02592-5

€ 9,90

Ciechowicz, Jan: DOM OPOWIEŚCI. Ze studiów nad teatrem rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Prace hab. 173, Uniw. Gdański 1992. Str. 241. Ilustr., indeks nazwisk i tytułów, Summary. ISBN 83-7017-388-8

€ 9,90

Ciekliński Piotr: POTRÓJNY Z PLAUTA. Opracowali Julian Krzyżanowski i Stanisław Rospond. Stosunek tekstu Cieklińskiego do Plauta Elżbieta Sarnowska. Indeks opracowała Teresa Kaufmanowa. Biblioteka Pisarzów Polskich seria B nr 16, Instytut Badań Literackich PAN, Ossolineum Wrocław 1966. Str. 376. Oprawa pł.

€ 19,90

Cieński, Andrzej: PAMIĘTNIKI I AUTOBIOGRAFIE ŚWIATOWE. Ossolineum Wrocław 1992. Str. 204. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-04-03945-1

€ 9,99

Cieński, Andrzej: PAMIĘTNIKARSTWO POLSKIE XVIII WIEKU. Studia z okresu Oświecenia, tom XVIII, „Ossolineum” Wrocław 1981. Str. 220. Indeks. ISBN 83-04-00862-9. ISSN 0081-7112

€ 12,90

Cieński, Marcin: FORMACJA OŚWIECENIOWA W LITERATURZE POLSKI I NIEMIEC. Wiedza o Kulturze Wrocław 1992. Str. 214. Bibliografia, summary, Zusammenfg., indeks nazwisk. ISBN 83-7044-005-3

€ 12,90

Cieśla-Korytowska, Maria: ROMANTYCZNA POEZJA MISTYCZNA. Ballanche Novalis Słowacki. „Znak” Kraków 1989. Str. 271. ISBN 83-7006-155-9

€ 9,90

Clifford, James L.: OD KAMYKÓW DO MOZAIKI. Zagadnienia biografii literackiej. Przełożyła Anna Mysłowska. „Czytelnik” Warszawa 1978. Str. 187. Pł. Obw.

€ 4,90

Coates, Paul: IDENTYCZNOŚĆ I NIEIDENTYCZNOŚĆ W TWÓRCZOŚCI BOLESŁAWA LEŚMIANA. Studium o tautologii, paradoksie i lustrze. PIW Warszawa 1986. Str. 147. Obw.

€ 6,90

Cybulski, Radosław: KSIĄŻKA W ŚWIECIE. Produkcja wydawnicza w latach 1980-1986. Ossolineum, Książki o książce, Wrocław 1990. Str. 246. 123 tabele, 17 il. Oprawa. ISBN 83-04-03564-2.

€ 8,99

CYPRIAN NORWID. Interpretacje. Red. Stanisław Makowski. PWN Warszawa 1986. Str. 327. Indeks. ISBN 83-01-06783-7.

€ 12,99

CYPRIAN NORWID. W setną rocznicę śmierci poety. Materiały z sesji poświęconej życiu i twórczości C. Norwida (27-29 października 1983). Red. Stanisław Burkot. Wyd. Literackie Kraków 1991. Str. 279. Indeks osób. ISBN 83-08-02111-5.

€ 14,99

CYPRIANA NORWIDA KSZTAŁT PRAWDY I MIŁOŚCI. Analizy i interpretacje. Red.: S. Makowski. WSiP Warszawa 1986. Str. 167. Ilustr., oprawa, obw. ISBN 83-02-02218-7. Autorzy: M. Piechal, A. Witkowska, T. Kostkiewiczowa, A. Kamieńska, M. Buczkówna, M. Jastrun, M. Inglot, Z. Libera, S. Makowski, E. Feliksiak, K. Górski i in.

€ 9,90

Czabanowska-Wróbel, Anna: BAŚŃ W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI. „Universitas” Kraków 1996. Str. 271. Bibliografia, nota bibl., indeks osobowy, résumé. ISBN 83-7052-421-4

€ 12,90

Czachowska, Jadwiga; Maciejewska Maria Krystyna; Tyszkiewicz, Teresa: LITERATURA POLSKA I TEATR W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ. „Ossolineum” Wrocław. Tom II. Hasła osobowe P - Ż. Utwory anonimowe i ulotne. 1984. Str. 365. ISBN 83-04-01679-6. Tom III. Hasła rzeczowe - Teatr polski - Literatury obce - Aneks - Indeksy. 1986. Str. 463. ISBN 83-04-02069-6

€ 29,90

Czachowski, Kazimierz (1890-1948): NAJNOWSZA POLSKA TWÓRCZOŚĆ LITERACKA 1935-1937 ORAZ INNE SZKICE KRYTYCZNE. Państwowe Wyd. Książek Szkolnych Lwów 1938. Str. 275. Indeks nazwisk, oprawa.

€ 28,99

Czapliński, Przemysław; Leciński, Maciej; Szybowicz, Eliza; Warkocki, Błażej: KALENDARIUM ŻYCIA LITERACKIEGO 1976-2000. Wyd. Literackie Kraków 2003. Str. 631. Oprawa twarda, format: 17×25cm. ISBN 83-08-03511-6. Jedyne tak obszerne kompendium wiedzy o historii literatury polskiej ostatniego ćwierćwiecza. Przedstawia, rok po roku, poczynając od 1976: najgłośniejsze książki, dyskusje i spory krytycznoliterackie, werdykty jurorów najbardziej prestiżowych nagród, dane o rynku wydawniczym, blisko 3500 haseł w indeksie nazwisk, zestawienia corocznych danych o książkach i czasopismach w tabeli

€ 29,90

Czarnik Oskar Stanisław: MIĘDZY DWOMA SIERPNIAMI. Polska kultura literacka w latach 1944-1980. Wiedza Powszechna Warszawa 1993. Str. 432. Bibliografia, przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-214-0828-1

€ 9,90

CZAS I WYOBRAŹNIA. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów. Red. M. Kitowska-Łysiak, E. Wolicka. TN KUL, Prace Wydz. Hist.-Teol. 66, Lublin 1995. Str. 337. Indeks osób. ISBN 83-86668-21-0

€ 12,90

CZEMU I JAK CZYTAMY NORWIDA. Red. Jolanta Chojak i Ewa Teleżyńska. Wyd. Uniw. Warszawskiego 1991. Str. 189. ISBN 83-230-0705-5.

€ 6,50

Czermański, Zdzisław: KOLOROWI LUDZIE. Wyd. 1 krajowe. „Polonia” Warszawa 1992. Str. 263. Grafiki autora. ISBN 83-7021-139-9. O kawiarni „Ziemiańskiej” i okolicach.

€ 6,99

Czernik, Stanisław: OKOLICA POETÓW. Wspomnienia i materiały. Wyd. Poznańskie 1961. Str. 304. 9 ilustr. indeks, bibliografia zawartości, oprawa pł. Wspomnienia; Materiały; odpowiedzi na ankietę „Jak powstaje wiersz” (M. Piechal, J. Czechowicz, J. Przyboś, E. Kozikowski, T. Peiper, I. Fik, S. Piętak, M. Jastrun, S. Czernik); Listy do redakcji

€ 9,90

Danilewiczowa, Maria: PIERŚCIEŃ Z HERKULANUM I PŁASZCZE POKUTNICY. Londyńska Biblioteka Literacka, tom 2, B. Świderski Londyn 1960. Str. 384. Obw. Indeks nazwisk, il. kol. i cz.-b.

€ 8,99

Danilewicz-Zielińska, Maria: KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII. Szkice. Biblioteka Narodowa Warszawa 1996. Str. 230. ISBN 83-7009-176-8.

€ 14,99

Danilewicz-Zielińska, Maria: SZKICE O LITERATURZE EMIGRACYJNEJ. Wyd. 2. (1 krajowe). „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 460. Nota bibliogr., indeks nazwisk, oprawa twarda. ISBN 83-04-03861-7

€ 24,90

DAWNOŚĆ KULTUROWA W LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU. Red. Marian Kaczmarek. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Opole 1993. Str. 253.

€ 9,90

Dąbrowska, Danuta: ROMANTYZM I WOJNA. Interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej. Uniw. Szczeciński, Rozprawy i studia t. (CLXVIII) 94; 1991. Str. 253. Summary

€ 9,90

Dąbrowski, Stanisław: KONSTANTY TROCZYŃSKI – CZŁOWIEK I DOKTRYNA. Zbiór rozpraw. Rozprawy Literackie tom 55, Komitet Nauk o Lit. Polskiej PAN, „Ossolineum” Wrocław 1988. Str. 242. ISSN 0208-4007. ISBN 83-04-02461-6

€ 9,90

Delaperriére, Maria; Ziejka, Franciszek: PANORAMA DE LA LITTÉRATURE POLONAISE DES ORIGINES A 1822. PWN Institut d'études slaves Warszawa - Paris 1991. 480 pp. Origines de textes, Bibliographie. ISBN 83-01-10455-4. ISBN 2-7204-0262-1

€ 19,90

DLACZEGO RÓŻEWICZ. Wiersze i komentarze. Red. Jacek Brzozowski i Jerzy Poradecki. Uniw. Łódzki 1993. Str. 174. ISBN 83-7016-705-5.

€ 9,99

DOBA STAROPOLSKA. Appendix literacki. Opr. Tomasz Przedpełski. PWN Warszawa 1993. Str. 131. Wykaz źródeł. ISBN 83-01-11345-6. Wybór tekstów.

€ 7,99

Dobrowolski, Witold: MITY MORSKIE ANTYKU. Biblioteka problemów, PWN Warszawa 1987. Str. 348. 71. Il. ISSN 0137-5032. ISBN 83-01-06880-9

€ 4,90

Dobrzycki, Stanisław: Z HISTORII LITERATURY POLSKIEJ. Wybór i oprac.: Jacek Kolbuszewski. PWN, Bibl. Filologii Polskiej, Warszawa 1986. Str. 520. Indeks osób, oprawa, obw. ISBN 83-01-06040-9. Szkice o literaturze staropolskiej (Rej, Kochanowski, literatura baroku, przyroda w literaturze polskiej w epoce Odrodzenia); o kolędach polskich i czeskich oraz ich wzajemnym oddziaływaniu; o literaturze epoki romantyzmu (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Lenartowicz).

€ 19,90

Dobrzyńska, Teresa: MÓWIĄC PRZENOŚNIE... Studia o metaforze. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1994. Str. 136. Nota bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-8560525-8.

€ 12,99

DRAMAT BIBLIJNY MŁODEJ POLSKI. Red. naukowa: Stefan Kruk. Seria „Dramat w teatrze - teatr w dramacie. Studia” tom 8. Red. Jan Błoński, Janusz Degler, Jacek Popiel, Dobrochna Ratajczak. Wyd. Wiedza o Kulturze Wrocław 1992. Str. 276 + 14 il. Indeks nazwisk i tytułów. ISBN 83-7044-028-2.

€ 12,90

„DRAMAT ŻYCIA PRAWDĘ WYRABIAJĄCY” materiały Norwidowskiej sesji naukowej Jelenia Góra 6-7 maja 1983. Red. Mieczysław Inglot. „Ossolineum” Wrocław 1985. Str. 136. Indeks nazwisk, il. ISBN 83-04-01699-0.

€ 6,90

Drawicz Andrzej: POCAŁUNEK NA MROZIE. Polonia Book Fund Londyn 1989. Str. 175. ISBN 0-902352-70-9

€ 19,90

Drewnowski, Tadeusz: RZECZ RUSSOWSKA. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej. Wyd. 2 przejrzane. Wyd. Literackie Kraków 1987. Str. 403+ 71 ilustr. cz-b. Indeks osób. ISBN 83-08-01368-6

€ 4,90

Drewnowski, Tadeusz: UCIECZKA Z KAMIENNEGO ŚWIATA. O Tadeuszu Borowskim. Wyd. 2. zm. PIW Warszawa 1977. Str. 424. Indeks osób, fot. Pł. obw.

€ 21,49

Drozdowski, Marian Marek: POLSKIE ŚRODOWISKO LITERACKIE WE FRANCJI W LATACH 1939-1940. Polska Fundacja Kościuszkowska Warszawa 1991. Str. 168. Antologia tekstów poprzedzona obszernym wstępem

€ 9,90

DRUKI OFICYNY OSSOLIŃSKIEJ 1828-1918. Oprac. bibliogr.: Ewa Galos, Teresa Madejska. Red.: Krystyna Korzon. „Ossolineum” Wrocław 1987. Str. 184

€ 4,90

Dudek, Andrzej: MODELE ROMANTYZMU I REALIZMU W LIRYCE ROSYJSKIEJ LAT CZTERDZIESTYCH XIX W. Nakładem Uniw. Jagiellońskiego Kraków 1992. Str. 134. ISBN 83-233-0557-9

€ 6,90

Dudek, Jolanta: EUROPEJSKIE KORZENIE POEZJI CZESŁAWA MIŁOSZA. Księgarnia Akademicka Kraków 1995. Str. 200. Summary. ISBN 83-901154-8-4.

€ 14,99

Dudek, Jolanta: THE POETICS OF W. B. YEATS AND K. WIERZYŃSKI. A Parallel. Uniw. Jagielloński, Prace Historycznoliterackie zeszyt 86, Kraków 1993. ISBN 83-233-0633-8

€ 7,12

Dunin, Janusz: KSIĄŻECZKI DLA GRZECZNYCH I NIEGRZECZNYCH DZIECI. Z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych. Ossolineum Wrocław 1991. Str. 172. Bibliografia, indeks osób, 121 il. kol. i cz.-b. Pł. obw. ISBN 83-04-03163-9.

€ 8,99

25 LAT FUNDACJI IM. KOŚCIELSKICH W GENEWIE (1959-1984). Fondation Kościelski Geneve 1984. Str. 43. Bio- i bibliogramy laureatów

€ 4,90

Dworak, Tadeusz: RODZIEWICZÓWNA I POLSKIE PIEKŁO. „Rytm” Warszawa 1993. Str. 89. ISBN 83-85249-49-4.

€ 4,99

DWÓR MAJĄCY W SOBIE OSOBY I MÓZGI ROZMAITE. Studia z dziejów kultury i literatury. Red.: B. Sienkiewicz i B. Judkowiak. Nakom Poznań 1991. Str. 282. Ilustr., indeks osób. ISBN 83-85060-12-X. Zbiór prac (Od Udalryka Radziwiłła do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) przygotowany na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Poznańskiego i dedykowany prof. A. Sajkowskiemu

€ 14,90

Dybciak, Krzysztof: GRY I KATASTROFY. Szkice z lat 1971-1979. Biblioteka „Więzi”, tom 45. Warszawa 1980. Str. 213. B. Leśmian, K. Wierzyński, Żagaryści, J. Iwaszkiewicz, J. J. Szczepański, Z. Herbert i in.

€ 12,49

Dybciak, Krzysztof: PERSONALISTYCZNA KRYTYKA LITERACKA. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej tom LVII. Instytut Badań Literackich PAN. Ossolineum Wrocław 1981. Str. 225. Indeks nazwisk ISSN 0084-4411. ISBN 83-04-00891-2.

€ 13,99

Dynak, Józef: PRZYBYSZEWSKI. Dzieje legendy i autolegendy. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej Wrocław 1994. Str. 172. 7 ilustracji, indeks nazwisk. ISBN 83-7091-010-6

€ 12,90

Dziarnowska, Janina: SŁOWO O BRUNONIE JASIEŃSKIM. Książka i Wiedza Warszawa 1978. Str. 498.

€ 9,90

Dziechcińska, Hanna: CIAŁO, STRÓJ, GEST W CZASACH RENESANSU I BAROKU. Wyd. Semper Warszawa 1996. Str. 148. Indeks nazwisk. ISBN 83-86951-21-4. Próba zarysowania historii ciała człowieka w dziejach społecznych epoki nowożytnej

€ 9,90

Dziechcińska, Hanna: LITERATURA A ZABAWA. Z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1981. Str. 244. Przypisy, indeks nazwisk, résumé. il. ISBN 83-01-02873-4.

€ 8,90

Dziechcińska, Hanna: OGLĄDANIE I SŁUCHANIE W KULTURZE DAWNEJ POLSKI. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1987. Str. 275. Przypisy, résumé, indeks nazwisk, 20 il. ISBN 83-01-07471-X.

€ 8,90

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH. Red. Władysław Floryan. Tom 2. Literatura staroskandynawska, islandzka, norweska, duńska, szwedzka, fińska, estońska, łotewska, litewska. PWN Warszawa 1983. Str. 559. Indeksy, aneks. Opr. pł. obw. ISBN 83-01-04452-7

€ 24,90

DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH. Red. Władysław Floryan. Tom 3, część 1. Literatura rosyjska, ukraińska, białoruska, czeska, słowacka, łużycka. PWN Warszawa 1989. Str. 1008. Indeksy, aneks. Opr. pł. obw. ISBN 83-01-07003-X

€ 34,90

Dziekanowski, Czesław: ŻYCIE JAŚNIE PANA. Wyd. Semper Warszawa 1994. Str. 208. ISBN 83-85810-18-8. Druga część trylogii poświęconej psychoanalitycznej interpretacji twórczości powieściowej Wiesława Myśliwskiego

€ 6,90

DZIENNIK, PAMIĘTNIK, NOTATNIK LITERACKI. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku. Red.: W. Wójcik. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego Nr 1219; Katowice 1991. Str. 112. Indeks nazwisk. ISSN 0208-6336. ISBN 83-225-0401-7. M. Kuncewicz, A. Kamieńska, A. Szczypiorski, J. Andrzejewski, K. Wyka, P. Jasienica, K. Wierzyński, J. Iwaszkiewicz

€ 6,90

EDITOR. Tom 1. Polskie Tow. Wydawców Książek. Warszawa 1988. Str. 246. Ilustr., Contents, Inhalt. ISBN 83-85000-79-8. Z doświadczeń warsztatów edytorskich; Z historii ruchu wydawniczego; Recenzje i omówienia; Wspomnienia

€ 4,90

EDITOR. Tom 2. Polskie Tow. Wydawców Książek. Warszawa 1989. Str. 210. ISBN 83-85000-5-X. ISSN 0860-8067

€ 4,90

EKSLIBRISY POLSKIE XVI I XVII WIEKU ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Opr. Regina Gołąb. Warszawa 1991. 20 kart z kopiami ekslibrisów w teczce

€ 9,90

EMIGRACJA I TAMIZDAT. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Red.: L. Suchanek. „Universitas” Kraków 1993. Str. 416. Biogramy pisarzy, noty o autorach, indeks nazwisk, fotogr. ISBN 83-7052-161-4. Autorzy: A. Drawicz, A. Dudek, L. Liburska, A. Raźny, L. Suchanek, W. Szczukin. K. Pietrzycka-Bohosiewicz; Autorzy omawiani: B. Pasternak, W. Grossman, A. Sołżenicyn, W. Szałamow, A. Zinowiew, W. Wojnowicz, W. Jerofiejew, W. Niekrasow, A. Terc, W. Aksionow, A. Achmatowa

€ 14,90

Eustachiewicz, Lech: DWUDZIESTOLECIE 1919-1939. Biblioteka „Polonistyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1990. Str. 384. Przypisy, bibliografia, indeks, il. Pł. obw. ISBN 83-02-03970-5-1.

€ 17,99

Eustachiewicz, Lesław: MIĘDZY WSPÓŁCZESNOŚCIĄ A HISTORIĄ. „PAX” Warszawa 1973. Str. 344. Indeks nazwisk. indeks tytułów Pl. obw. Eseistyczne studium o międzywojennym dwudziestoleciu literackim.

€ 17,99

Eustachiewicz, Maria; Majewski, Wiesław: NAD LIRYKAMI WESPAZJANA KOCHOWSKIEGO. Studia Staropolskie, tom 52. Ossolineum Wrocław 1986. Str. 376. Indeks nazwisk. ISSN 0081-6949. ISBN 83-04-02186-2.

€ 17,99

Falkiewicz, Andrzej: FRAGMENTY O POLSKIEJ LITERATURZE. „Czytelnik” Warszawa 1982. Str. 335. Indeks osób. Oprawa, obw. ISBN 83-07-00441-1. T. Karpowicz, L. Buczkowski, W. Gombrowicz, T. Różewicz.

€ 17,99

Falkiewicz, Andrzej: ISTNIENIE I METAFORA. Wyd. „A” Wrocław 1996. Str. 456. Indeks nazwisk. ISBN 83-86870-00-1.

€ 14,99

Falkiewicz, Andrzej: TAKIM ŚCIEGIEM. Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1991. Str. 356. ISBN 83-7023-085-7.

€ 8,99

Falkowski, Stanisław: „SZLAGIERY” - INACZEJ. Hart Sp. & Brictius, Bibl. Polonist., Warszawa 1991. Str. 158. Nota. ISBN 83-85284-02-8. Intencją szkiców jest zaprezentowanie szeregu pomysłów, dotyczących przede wszystkim interpretacji dzieł tradycyjnie przynależnych do szkolnego kanonu lektur

€ 4,90

Faron, Bolesław: JAMA MICHALIKA. Przewodnik literacki. Oficyna Cracovia 1995. Str. 126. Ilustr. summary, bibliografia ISBN 83-85104-79-8

€ 6,90

Fast, Piotr: OD ODWILŻY DO PIERESTROJKI. Studia i szkice o najnowszej literaturze rosyjskiej. „Śląsk” Katowice 1992. Str. 119. Nota bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-900705-0-2.

€ 8,99

Fast, Piotr: SPOTKANIA Z BRODSKIM. Wirydarz, Oficyna Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1996. Str. 160. Nota bibl. ISBN 83-7155-001-4

€ 9,90

Feldman, Wilhelm: WSPÓŁCZESNA LITERATURA POLSKA 1864-1923. Wyd. siódme z 53 ilustracjami. Przygotował do druku i uzupełnił okresem 1918-1923 Stanisław Lam. Nakładem H. Altenberga we Lwowie brw. Str. 596. Oprawa.

€ 28,99

Feliksiak, Elżbieta: BUDOWANIE W PRZESTRZENI SPORU. Ethos literatury w sytuacji kryzysu europejskiego pluralizmu (Tomasz Mann - Tadeusz Konwicki - Erica Pedretti). PWN Warszawa 1990. Str. 239. Indeks osób. ISBN 83-01-09604-7

€ 9,90

Fercz, Julian; Niemczykowa, Aleksandra: PODSTAWY NAUKI O KSIĄŻCE, BIBLIOTECE I INFORMACJI NAUKOWEJ. PWN Warszawa 1991. Str. 211. Bibliografia. ISBN 83-01-09824-4. Skrypt akademicki

€ 4,90

Ficowski, Jerzy: OKOLICE SKLEPÓW CYNAMONOWYCH. Szkice, przyczynki, impresje. Wyd. Literackie Kraków 1986. Str. 105 + 42 il. Oprawa pł. ISBN 83-08-01403-8.

€ 13,99

Ficowski, Jerzy: REGIONY WIELKIEJ HEREZJI. Szkice o życiu i twórczości Brunona Schulza. Wyd. 2. Wyd. Literackie Kraków 1975. Str. 328. 46 il. Pł. obw.

€ 21,49

Fiećko, Jerzy: ROSJA, POLSKA I MISJA ZESŁAŃCÓW. Syberyjska twórczość Agatona Gillera. Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniw. A. Mickiewicza, Wyd. WiS Poznań 1997. Str. 272. Przypisy. ISBN 83-905984-2-6.

€ 14,99

Fik, Marta: KULTURA POLSKA PO JAŁCIE. Kronika z lat 1944-1981. Polonia Book Fund, Seria „Najnowsza Historia Polski”, tom 11, Londyn 1989. Str. XIX, 835. Indeks osób, bibliografia ISBN 0-903352-83-0.

€ 69,90

Fik, Marta: KULTURA POLSKA PO JAŁCIE. Kronika lat 1944-1981. Niezależna Oficyna Wyd. Warszawa 1991. 2 tomy. Str. 1039. Wyd. 2. Indeks osób, bibliografia ISBN 83-7054-024-4.

€ 35,99

Filipkowska, Hanna: WŚRÓD BOGÓW I BOHATERÓW. Dramaty antyczne Stanisława Wyspiańskiego wobec mitu. Historia i Teoria Literatury. Studia, tom 34. Instytut Badań Literackich PAN & PIW Warszawa 1973. Str. 152. Indeks nazwisk.

€ 12,49

FILOLOGIA POLSKA. Historia i teoria literatury. Red. serii: Edward Polanowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. ISSN 0860-0821. Tom II. 1989. Str. 128. Summaries

€ 4,90

FILOLOGIA POLSKA. Historia i teoria literatury. Red. serii: Edward Polanowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. ISSN 0860-0821. Tom III. 1990. Str. 139. Summaries

€ 4,90

FILOLOGIA POLSKA. Historia i teoria literatury. Red. serii: Edward Polanowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Częstochowa. ISSN 0860-0821. Tom IV. 1994. Str. 230. Summaries. ISBN 83-7098-137-2. Autorzy omawiani m. in.: Gombrowicz, Herbert, Iredyński, Konwicki, Żeromski, Sienkiewicz, Dąbrowska, Perzyński, Poświatowska

€ 4,90

Fiut, Aleksander: MOMENT WIECZNY. Poezja Czesława Miłosza. Historia i teraźniejszość 14, „Libella” Paryż 1987. Str. 257. ISBN 2-903332-05-3.

€ 21,49

Fiut, Aleksander : MOMENT WIECZNY. O poezji Czesława Miłosza. Wyd. 2. zmien. Open Warszawa 1993. Str. 288. Indeksy osób i cytowanych utworów. ISBN 83-85254-16-1. „Fiut napisał książkę, od której będzie musiał zaczynać każdy, kto zechce głębiej Miłosza zrozumieć” - J. Błoński.

€ 9,90

Fiut, Aleksander: PYTANIE O TOŻSAMOŚĆ. Universitas Kraków 1995. Str. 204. Bibl. 83-7052-246-7. „Czym jest tożsamość i jak ją rozumiem? Powiem otwarcie, że bliższe są mi rozważania z pogranicza literatury, socjologii, antropologii i psychologii społecznej, niż modne postmodernistyczne dywagacje o zaniku podmiotu."

€ 10,76

Flach, Józef: STANISŁAW WYSPIAŃSKI. Studyum. Nakładem Księgarni F. Westa Brody 1908. Str. 113.

€ 12,49

Frąckowiak, Wiktor: WYDAWNICTWA Z ZAKRESU ELEMENTARNEJ NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO NA POMORZU GDAŃSKIM W LATACH 1840-1920. „Ossolineum”, Gdańskie Tow. Naukowe, nr 59; Gdańsk 1977. Str. 167. 30 ilustr., źródła, Zusammenfassung, indeksy

€ 4,90

Frycie, Stanisław: LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w latach 1945-1970. Zarys monograficzny. Materiały. Tom I: Proza. Wyd. 3. WSiP Warszawa 1988. Str. 511. 68 ilustr. cz-b., indeks osób i tytułów, oprawa półpł. ISBN 83-02-00877-X

€ 9,90

Gajewski, Józef: MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII DRUKÓW ZWARTYCH WYDANYCH POZA ZASIĘGIEM CENZURY 1982-1986. Archiwum Solidarności tom 19, Oficyna Literacka Kraków 1988. Str. 248. Indeksy. Oprawa.

€ 17,99

Gałązka, Wojciech: OSWAJANIE SKORPIONÓW. Szkice o literaturze bułgarskiej. Międzynarodowe Centrum Kultury. Secesja Kraków 1992. Str. 127. ISBN 83-7052-071-5

€ 4,90

Gawliński, Stanisław: POLITYCZNE OBOWIĄZKI. Odmiany powojennej prozy politycznej w latach 1945-75. Wyd. UJ, Rozprawy Habil. nr 263, Kraków 1993. Str. 141. ISSN 0239-782X. ISBN 83-233-0706-7

€ 12,90

GENDER W KULTURZE POPULARNEJ. Red. Małgorzata Radkiewicz. Rabid Kraków 2003. Str. 202. ISBN 83-88668-63-3

€ 14,90

GENOLOGIA DZISIAJ. Red. Włodzimierz Bolecki i Ireneusz Opacki. Z Dziejów Formy Artystycznych w Literaturze Polskiej tom LXXXII, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2000. Str. 273. Indeks nazwisk. ISSN 0084-4411. ISBN 83-87456-56-6

€ 14,39

Geremek, Bronisław: ŚWIAT „OPERY ŻEBRACZEJ”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV - XVII wieku. PIW Warszawa 1989. Str. 366. 102 ilustr. cz.-b., 8 Il. kol., 2 mapy, indeks, oprawa pł., obw. ISBN 83-06-00428-0.

€ 19,99

GERMANISTIK ALS INTERKULTURELLER UND INTERDISZIPLINÄRER BRÜCKENSCHLAG. Herausgegeben von Zdzisław Warzywniak und Krzysztof Drużycki. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 2000. 232 Seiten. ISBN 83-7262-169-1

€ 14,90

Gerould, Daniel C.: STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ JAKO PISARZ. Przekład: Ignacy Sieradzki. PIW Warszawa 1981. Str. 470. Bibl., indeksy. ISBN 83-06-00604-6

€ 19,90

Ginkowa, Łucja: „KOŃ MA DUSZĘ W SOBIE”. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1988. Str. 647+ 41 il. ISBN 83-08-01222-1.

€ 17,99

Glensk, Joachim: AFORYSTYKON. Podręczna encyklopedia myśli i aforyzmów. Inst. Śląski w Opolu 1992. Str. 351. Skorowidz autorów. Oprawa twarda

€ 14,39

GLOSARIUSZ. OD STAROŻYTNOŚCI DO POZYTYWIZMU. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Red. Tadeusz Patrzałek. „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 299. Indeks nazwisk. ISBN 83-04-04051-4.

€ 12,99

GLOSARIUSZ OD MŁODEJ POLSKI DO WSPÓŁCZESNOŚCI. Materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej. Red.: Tadeusz Patrzałek. Ossolineum Wrocław 1991. Str. 419. Noty, indeks nazwisk. ISBN 83-04-03936-2

€ 9,90

Głębicka, Ewa: LEKSYKON. GRUPY LITERACKIE W POLSCE 1945-1989. Wiedza Powszechna Warszawa 2000. Str. 756. Wyd. 2 posz. Aneks, indeks. Oprawa twarda. ISBN 83-214-1203-3

€ 28,92

Głombiowska, Zofia: ŁACIŃSKA I POLSKA MUZA JANA KOCHANOWSKIEGO. „PAX” Warszawa 1988. Str. 255. Przypisy, indeks. ISBN 83-211-0953-5.

€ 9,99

Głowiński, Michał: „FERDYDURKE” WITOLDA GOMBROWICZA. Biblioteka Analiz Literackich tom 71, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1991. Str. 120. Materiały, bibliografia. ISBN 83-02-04638-8.

€ 4,99

Głowiński, Michał: RYTUAŁ I DEMAGOGIA. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. „Open” Warszawa 1992. Str. 179. Nota bibl., indeks osób. ISBN 83-85254-15-3.

€ 9,99

Głowiński, Michał; Kostkiewiczowa, Teresa; Okopień-Sławińska, Aleksandra; Sławiński, Janusz (red.): PODRĘCZNY SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. „Open” Warszawa 1993. Str. 285. ISBN 83-85254-19-6.

€ 14,99

Głowiński, Michał; Kostkiewiczowa, Teresa; Okopień-Sławińska, Aleksandra; Sławiński, Janusz: SŁOWNIK TERMINÓW LITERACKICH. Wyd. 2 poszerz. i popr. Ossolineum, Seria „Vademecum Polonisty”, Wrocław 1988. Str. 656. Indeksy terminów ang., franc., niem., ros. Pł. obw. ISBN 83-04-01787-3.

€ 35,99

Głuszenia, Jan: TAK CHCIAŁAM DOCZEKAĆ. Opowieść o Marii Rodziewiczównie. „KS” Warszawa 1992. Str. 224. Fot. ISBN 83-85256-72-5.

€ 6,99

Gombrowicz, Witold: AFORYZMY, MYŚLI, SENTENCJE. Wybrał i opr. Joachim Glensk. „Antyk” Warszawa brw. Str. 160. ISBN 83-86482-04-4.

€ 5,49

Gombrowicz, Witold: TESTAMENT. Wyd. 3 krajowe. Res Publica Warszawa 1990. Str. 107. ISBN 83-7046-024-0.

€ 5,49

Gołubiew, Antoni: KAZIMIERZÓWKA. O inspiracji literackiej, o zawiłościach drogi ludzkiej i o baśniowej Szklanej Górze. Posłowie: Maria Łotyszowa. W dolinie dwóch rzek część 1. Wyd. Literackie Kraków 1981. Str. 198. Obw. ISBN 83-08-00339-X

€ 4,90

Gorczyńska, Renata: SKANDALE MINIONEGO ŻYCIA. Wyd. Krakowskie 2001. Str. 213. ISBN 83-88203-16-9

€ 16,35

Gosk, Hanna: WIZERUNEK BOHATERA. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu 1968 roku. Rozprawy Uniw. Warszawskiego, Wyd. UW Warszawa 1992. Str. 261. Indeks nazwisk. ISSN 0509-7177. ISBN 83-230-0794-2

€ 9,90

Gostyńska, Dorota: RETORYKA ILUZJI. Koncept w poezji barokowej. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa PAN Warszawa 1991.str. 259. Bibliografia, summary, indeks. ISBN 83-900087-1-8

€ 9,99

Gottlieb, Wojciech: DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA. Oprac.: Leon Marszałek. PTWK Warszawa 1989. Str. 84. ISBN 83-85000-69-X

€ 4,99

Góra, Jan OP: GOŚĆ WIECZNEGO DOMU. O Romanie Brandstaetterze. „W drodze” Poznań 1990. Str. 111. Ilustr. ISBN 83-85008-86-9

€ 4,90

Górska, Barbara: KRZYSZTOF PLANTIN I OFFICINA PLANTINIANA. Książki o książce. „Ossolineum” Wrocław 1989. Str. 320. Bibliografia, tablica genealogiczna, 39 il. Oprawa. ISBN 83-04-02811-5

€ 9,90

Górski, Konrad: LITERATURA A PRĄDY UMYSŁOWE. Studia i artykuły literackie. „Rój” Warszawa 1938. Str. 317. Oprawa.

€ 21,49

Górski, Artur: MONSALWAT. Rzecz o Adamie Mickiewiczu. Wyd. 4. Książnica Polska, Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów - Warszawa 1923. Str. 211

€ 19,90

Górski, Ryszard: DRAMAT LUDOWY XIX WIEKU. Historia i Teoria Literatury, Studia tom 25, Instytut Badań Literackich PAN &PIW Warszawa 1969. Str. 241. Indeks nazwisk.

€ 13,99

GÓRY - LITERATURA – KULTURA. Tom 3. Red.: Jacek Kolbuszewski. Acta Univ. Wratisl. No 2055, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1998. Str. 150. 20 il. cz.-b., indeks nazwisk, ISSN 0239-6661. ISBN 83-229-1739-2. W III tomie studiów Czytelnik znajdzie m. in. rozprawy o romantycznym sposobie widzenia, przezywania i interpretacji motywów górskich; studia o tatrzańskich epizodach w ”Sławie i chwale” oraz w prozie Witolda Gombrowicza. W tomie rysuje się tendencja do ukazania odmienności postaw zajmowanych wobec gór w różnych sytuacjach egzystencjalnych, kulturowych i estetycznych.

€ 19,90

Grabowska, Maria: ROZMAITOŚCI ROMANTYCZNE. PIW Warszawa 1978. Str. 252. Bibliografia, indeks osób. Oprawa, obw. Zbiór szkiców, studiów, rozpraw i gawęd

€ 9,90

Graciotti, Sante: OD RENESANSU DO OŚWIECENIA. Tomy 1-2. Przekłady: różni. PIW Warszawa 1991. Str. 886. Bibliografia prac autora, indeks osób, obw. ISBN 83-06-01540-1. Autor, jeden z najwybitniejszych slawistów świata, rozpatruje literaturę polską okresu Renesansu i Oświecenia w perspektywie europejskiej. Zainteresowania swe koncentruje wokół dwu najwybitniejszych postaci obu okresów - Jana Kochanowskiego i Ignacego Krasickiego

€ 9,99

Graczyk, Ewa: O GOMBROWICZU, KUNDERZE, GRASSIE I INNYCH WAŻNYCH SPRAWACH. Eseje. „Marabut” Gdańsk 1994. Str. 200. Nota bibl. ISBN 83-85893-05-9.

€ 8,99

Grela, Katarzyna: KSZTAŁT SŁOWA. Szkice o poezji współczesnej i jej tradycjach. KAW, Współczesna Krytyka Polska, Warszawa 1986. Str. 195. ISBN 83-03-01576-1

€ 4,90

Gross, Natan: POECI I SZOA. Obraz zagłady Żydów w poezji polskiej. „Offmax” Sosnowiec 1993. Str. 191. ISBN 83-900149-3-9.

€ 12,90

Grotowski, Jerzy: TEKSTY Z LAT 1965-1969. Wybór i red. Janusz Degler, Zbigniew Osiński. Myśl Teatralna w Polsce w XX wieku, Wiedza o kulturze Wrocław 1990. Str. 227. Nota edytorska, indeks. ISBN 83-7044-000-2.

€ 12,99

Grubiński, Wacław: O LITERATURZE I LITERATACH. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Londyn 1948. Str. 157.

€ 9,90

Gruchała, Janusz S.: „ARATUS” JANA KOCHANOWSKIEGO - WARSZTAT FILOLOGICZNY POETY. PWN, Uniw. Jagiell, Zeszyty Naukowe UJ, CMXXXIII. Prace historycznoliterackie 71, Kraków 1989. Str. 167. Bibliografia, summary, indeks osób. ISBN 83-01-09381-1

€ 9,90

Grydzewski, Mieczysław: SZKICE. Opr. Paweł Kądziela. „Interim” Warszawa 1994. Str. 168. Indeks nazwisk. ISBN 83-85083-35-9.

€ 8,99

Grzegorz Paweł z Brzezin: O PRAWDZIWEJ ŚMIERCI, ZMARTWYCHWSTANIU I ŻYWOCIE WIECZNYM. Opracowali Konrad Górski i Władysław Kuraszkiewicz. Biblioteka Pisarzów Polskich seria B nr 3, Instytut Badań Literackich PAN, Ossolineum Wrocław 1954. Str. 181. Objaśnienia, indeks wyrazów i form. Oprawa pł.

€ 19,90

Grzeszczuk, Stanisław: MIĘDZY HISTORIĄ I BIBLIOGRAFIĄ LITERATURY STAROPOLSKIEJ. Studia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1992. Str. 227. Nota bibl., indeks

€ 12,90

Grzeszczuk, Stanisław: STAROPOLSKIE POTOMSTWO SOWIZDRZAŁA. Plebejski humor literacki. Seria z bakałarzem, PWN Warszawa 1990. Str. 344. Przypisy, objaśnienia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-10155-5.

€ 6,90

Grzeszczuk, Stanisław: „TRENY” JANA KOCHANOWSKIEGO. Biblioteka Analiz Literackich 54, WSiP Warszawa 1978. Str. 152. Bibliografia.

€ 3,49

Grzywna-Wileczek, Anna: „JEST WIĘCEJ PRAWD W PIŚMIE”. Mickiewiczowskie „zdania i uwagi” w kontekście Biblii. Katedra Lit. Oświecenia i Romantyzmu, KUL Lublin 1995. Str. 142. Indeks osób. 83-228-0330-3

€ 7,12

Gutowski, Wojciech: NAGIE DUSZE I MASKI. (O młodopolskich mitach miłości). Wyd. Literackie Kraków 1992. Str. 373. Indeks nazwisk. Obwoluta. ISBN 83-08-02235-9

€ 9,99

GÜNTER GRASS W KRYTYCE POLSKIEJ. Acta Univers. Wratislav. nr 1015, Wrocław 1988. Str. 130. ISSN 0435-5865

€ 4,90

Hadaczek, Bolesław: KRESY W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU. Szkice. Ottonianum Szczecin 1993. Str. 223. Nota bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7041-096-6

€ 14,90

Hahn, Wiktor: BIBLJOGRAFIA O JULIUSZU SŁOWACKIM za rok 1909. Wstęp: Józef Kallenbach. Nakładem Komitetu Obchodu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego Lwów 1916. Str. 179. Oprawa.

€ 21,49

Halicka Beata: „NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”. Wiersze Wisławy Szymborskiej w Niemczech. Polonica leguntur. Literatura polska w krajach języka niemieckiego tom 5, „Universitas” Kraków 2005. Str. 315. Bibliografia, załączniki, indeks nazwisk. ISBN 83-242-0359-1

€ 16,90

Handke, Ryszard: W ŚWIECIE TEKSTÓW I WARTOŚCI. Szkice z teorii kultury. Omnitech Press Warszawa 1991. Str. 155. ISBN 83-85262-09-1

€ 6,90

Hernas, Czesław: BAROK. Historia Literatury Polskiej, PWN Warszawa 1976. Str. 668.Wyd. 2. Wskazówki bibl., indeks, il. Pł. obw.

€ 17,99

Hernas, Czesław: LITERATURA BAROKU. Dzieje Literatury Polskiej, synteza uniwersytecka, Inst. Badań Literackich PAN i PWN Warszawa 1987. Str. 317. Noty biogr., wskazówki bibl., indeks. ISBN 83-01-07680-1.

€ 6,90

Heska-Kwaśniewicz, Krystyna: „KOLOROWY RYTM ŻYCIA”. Studia o prozie Gustawa Morcinka. „Universitas” Kraków 1993. Str. 175. Indeks nazwisk. ISBN 83-7052-190-8

€ 6,90

HISTORIA I KULTURA. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. Red.: A. Mencwel. Polono-Slavica Varsoviensia, tom 10, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1991. Str. 186. ISSN 0860-5793. ISBN 83-230-0737-3

€ 9,90

HISTORIA I KULTURA. Studia z dziejów polskiej myśli kulturalnej. Red.: A. Mencwel. Polono-Slavica Varsoviensia, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1987. Str. 208. ISSN 0860-5793

€ 9,90

HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ W ZARYSIE. Tomy 1-2. Wyd. 6 poszerzone. Opracował zespół: A. Wilkoń, St. Grzeszczuk, Borowski, W. Woźnowski, M. Tatara, T. Weiss, St. Jaworski, Stępień. Redakcja: M. Stępień i A. Wilkoń. Uniw. Jagielloński, Inst. Filologii Polskiej. PWN Warszawa 1989. Str. 738. Bibliografia, indeks osób, utworów i utworów anonimowych. ISBN 83-01-07814-6.

€ 13,99

HISTORJA LITERATURY SŁOWEŃSKIEJ podług A. Pypina napisał Wł. Dobek. Książki dla wszystkich nr 183, Wyd. M. Arcta Warszawa 1905. Str. 128

€ 9,90

Hobot, Joanna: GRA Z CENZURĄ W POEZJI NOWEJ FALI (1968-1976). Obrazy współczesności, Wyd. Literackie Kraków 2000. Str. 383. Aneks, indeks nazwisk i tytułów

€ 18,02

Hoesick, Ferdynand: WENUS I AMOR W FELJETONACH LITERACKICH. Nakładem Księgarni F: Hosicka Warszawa 1926. Str. VIII, 356. Oprawa.

€ 35,99

Honsza, Norbert: AUSBRÜCHE AUS DER KLAUSTROPHOBISCHEN WELT. Zum Schaffen von Günter Grass. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1992. 2. Aufl. 154 Seiten. Polnische Grass-Bibliographie 1958-1991, Auswahlbibliographie. ISBN 83-229-0802-4

€ 9,90

Hopfinger: KULTURA WSPÓŁCZESNA – AUDIOWIZUALNOŚĆ. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1985. Str. 248. Nota bibliogr. ISBN 83-06-01087-6

€ 9,90

Humm, Maggie: SŁOWNIK TEORII FEMINIZMU (Dictionary of Feminist Theory). Przekład i wstęp: Bożena Umińska i Jarosław Mikos. „Semper” Warszawa 1993. Str. 267. Bibliografia. ISBN 83-85810-09-9.

€ 14,90

Hutnikiewicz, Artur: OD CZYSTEJ FORMY DO LITERATURY FAKTU. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Wyd. 2. uzup. Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace popularnonaukowe nr 5, Toruń 1967. Str. 316. Bibliografia, chronol., indeksy: osobowy i rzeczowy, oprawa szt. Na składzie również w innych wydaniach

€ 9,90

Hutnikiewicz, Artur: STEFAN ŻEROMSKI. Wyd. VIII popr. Wiedza Powszechna, Profile, Warszawa 1991. Str. 192. Informacja bibliograficzna. ISBN 83-214-0862-1

€ 12,90

Ingarden, Roman: O DZIELE LITERACKIM. Badania z pogranicza antologii, teorii języka i filozofii literatury (Das literarische Kunstwerk). Przekład: M. Turowicz. Wyd. 2. PWN Warszawa 1988. Str. 495. ISBN 83-01-05908-7.

€ 14,99

Inglot, Mieczysław: CYPRIAN NORWID. Biblioteka „Polonistyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1991. Str. 488. Przypisy, il. Pł. obw. ISBN 83-02-03432-0.

€ 14,99

INFORMATOR POLONISTYCZNY 1994. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Semper Warszawa 1994. Str. 121. ISBN 83-85810-50-1. Program studiów, szczegółowe listy lektur

€ 1,90

Inglot, Mieczysław: WYOBRAŹNIA POETYCKA NORWIDA. PWN Warszawa 1988. Str. 217. Nota bibl., indeksy. Pł. obw. ISBN 83-01-08221-6.

€ 12,99

INSTYTUCJE - PUBLICZNOŚĆ - SYTUACJE KULTURY. Tom 6. Studia z historii czytelnictwa. Red. Janusz Kostecki. Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce, tom 12, Biblioteka Narodowa Warszawa 1997. Str. 286. Indeks nazwisk. ISSN 0860-6455. ISBN 83-7009-200-4

€ 14,90

Irzykowski Karol: ALCHEMIA CIAŁA i inne szkice oraz aforyzmy. Wybrał Wojciech Głowała. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1996. Str. 160. ISBN 83-7091-034-3. Dokonany wybór wyostrza właściwość myślenia-filozofowania autora „Pałuby”: łączenie w oryginalną całość refleksji antropologicznej, kulturowej, socjologiczne, psychologicznej i estetycznej

€ 9,90

Irzykowski, Karol (1873-1944): PISMA. Tom 1. Słoń wśród porcelany. Lżejszy kaliber. Wyd. Literackie Kraków 1976. Str. 683. Nota wyd., indeks. Opr. pł.

€ 21,49

Irzykowski, Karol (1873-1944): WALKA O TREŚĆ. Studia z literackiej teorii poznania. I. Zdobnictwo w poezji. II. Treść i forma. F. Hoesick Warszawa 1929. Str. X, 220

€ 24,99

Iwaszkiewicz, Jarosław: PETERSBURG. Wyd. 3. PIW Warszawa 1981. Str.71. Il. Obw. ISBN 83-06-00532-5.

€ 9,99

Jagiełło, Jadwiga: POLSKA BALLADA LUDOWA. Zeszyt pod red. Marii Renaty Mayenowej. Poetyka. Zarys encyklopedyczny. Tom X. Literatura ludowa. Zeszyt 1. Instytut Badań Literackich PAN, „Ossolineum” Wrocław 1975. Str. 157. Indeks nazwisk

€ 9,90

Jakowska Krystyna: MIĘDZYWOJENNA POWIEŚĆ PERSWAZYJNA. Seria „z bakałarzem” PWN Warszawa 1992. Str. 319. Aneks. ISBN 83-01-10932-7

€ 7,90

Jakubczak, Anna: JĘZYK MAŁYCH FORM TEATRALNYCH TADEUSZA RÓŻEWICZA. WSP Częstochowa 1993. Str. 116. Przypisy, bibliografia. ISBN 83-7098-160-7

€ 9,80

Jakubowska, Urszula: MIT LWOWSKIEGO BATIARA. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1998. Str. 353. Aneksy, indeks: ISBN 83-87456-12-8

€ 14,99

JAŁTA WCZORAJ I DZIŚ. Wybór publicystyki 1944-1985. Świat Współczesny 2, Polonia Book Fund Londyn 1985. Str. 232. Dokumenty, noty o autorach. ISBN 0-902352-46-6

€ 19,90

Jan Ursyn z Krakowa: MODUS EPISTOLANDI. Cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis. O SPOSOBIE PISANIA LISTÓW wraz z wzorami listów i mowami. Przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Lidia Winniczuk. Biblioteka Pisarzów Polskich seria B nr 7, Instytut Badań Literackich PAN, Ossolineum Wrocław 1957. Str. XXX, 221. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk, 10 rycin. Oprawa pł. Tekst dwujęzyczny dzieła z r. 1493

€ 19,90

Janion, Maria: CZAS FORMY OTWARTEJ. Tematy i media romantyczne. PIW Warszawa 1984. Str. 391. Indeks osób. ISBN 83-06-00990-8.

€ 21,49

Janion, Maria: DO EUROPY. Tak, ale z naszymi umarłymi. Wyd. „sic!” Warszawa 2000. Str. 269. Indeks nazwisk. ISBN 83-86056-85-1

€ 18,02

Janion, Maria: HUMANISTYKA: Poznanie i terapia. PIW Warszawa 1982. Str. 243. Wykaz pierwodruków, indeks osób. ISBN 83-06-0721-2.

€ 13,99

Janion, Maria: PROJEKT KRYTYKI FANTAZMATYCZNEJ. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Wyd. PEN, Biblioteka „Tekstów”, Warszawa 1991. Str. 120. ISBN 83-85254-06-4. M. in. „Szkoła białoruska” w poezji polskiej; Obraz polskości u Grassa; Trzy dramaty o rewolucji: Krasiński - Witkiewicz-Gombrowicz; Rodowód wyobraźni filmowej A. Wajdy.

€ 9,99

Janion, Maria: ŻYCIE POŚMIERTNE KONRADA WALLENRODA. PIW Warszawa 1990. Str. 707. Indeks osób. Obw. ISBN 83-06-01840-0.

€ 21,49

Janion, Maria; Przybylski, Ryszard: SPRAWA STAWROGINA. Posłowie T. Komendant. „Sic!”, Stanowiska/Interpretacje pod red. E. Czerwińskiej, t. 2, Warszawa 1996. Str. 89. ISBN 83-86056-20-7. Kim jest Stawrogin z „Biesów”?.

€ 10,76

Jankowski, Andrzej: TWÓRCZOŚĆ POWIEŚCIOWA ILJI ERENBURGA. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Kielce 1982. Str. 257. Przypisy.

€ 5,49

Jankowski, Edmund (1912-1991): Z RÓŻNYCH SFER. Studia i portrety. Wstęp Z. Libera. Red.: M. Bokszczanin, S. Fita, D. Świrszczyńska. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Warszawa 1994. Str. 359. Uzupełnienie bibliografii prac Autora, indeks osób. ISBN 83-85605-29-0. Zbiór szkiców m. in. o twórczości Orzeszkowej, badaczach literatury XIX wieku i rozprawa o „Słowniku pseudonimów”, który zacznie się ukazywać nakładem Ossolineum

€ 14,90

Janus-Sitarz, Anna: GROTESKA LITERACKA. Od Diabła w Damaszku” po Becketta i Mrożka. „Universitas” Kraków 1997. Str. 176. Indeks. 83-7052-945-3

€ 12,99

Januszewicz, Maria: MALOWANY DRAMAT. O związkach literatury z malarstwem w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1994. Bibliografia, indeksy, il. resume. ISBN 83-85693-54-8.

€ 17,99

Jarosińska, Izabela: KUCHNIA POLSKA I ROMANTYCZNA. Biblioteka Romantyczna, Wyd. Literackie Kraków 1994. Str. 260+ 23 il. ISBN 83-08-02528-5.

€ 8,99

Jarzębski, Jerzy: W POLSCE CZYLI WSZĘDZIE. Szkice o polskiej prozie współczesnej. „PEN” Warszawa 1992. Str.191. Nota bibl. ISBN 83-85254-09-9.

€ 9,99

Jarzębski Jerzy: WSZECHŚWIAT LEMA. Wyd. Literackie Kraków 2003. Str. 339. Kalendarium, indeksy. ISBN 83-08-03343-1

€ 19,90

Jasińska, Maria: NARRATOR W POWIEŚCI PRZEDROMANTYCZNEJ 1776-1831. Historia i Teoria Literatury. Studia. Historia Literatury, tom 15. PAN. Instytut Badań Literackich & PIW Warszawa 1965. Str. 301. Tablica, wykaz źródeł, indeks.

€ 17,99

Jastrun, Mieczysław: ESEJE. Mit śródziemnomorski. Wolność wyboru. Historia Fausta. PIW Warszawa 1984. Str. 552. Oprawa pł., obw. ISBN 83-06-01039-6

€ 12,90

Jastrun, Mieczysław: SPOTKANIE Z SALOMEĄ. Wyd. 2. PIW Warszawa 1952. Str. 240.

€ 4,90

Jaworski, Stanisław: AWANGARDA. Biblioteka „Polonistyki”, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1992. Str. 436. Przypisy, bibliografia, indeks, il. Pł. obw. ISBN 83-02-04474-1.

€ 17,99

Jaworski, Stanisław: MIĘDZY AWANGARDĄ A NADREALIZMEM. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim. Wyd. Literackie Kraków 1976. Str. 231. Przypisy, indeks osób.

€ 12,49

Jaworski, Stanisław: „PISZĘ, WIĘC JESTEM”. O procesie twórczym w literaturze. „Universitas” Kraków 1993. Str. 130. Bibliografia, résumé, przypisy. ISBN 83-7052-119-3

€ 6,90

Jaworski, Stanisław: U PODSTAW AWANGARDY. Tadeusz Peiper pisarz i teoretyk. Wyd. 2 zm. Wyd. Literackie Kraków 1980. Str. 271. Aneksy, indeks osób, oprawa pł., obw. ISBN 83-08-00043-6

€ 12,90

Jaworski, Kazimierz Andrzej: W KRĘGU „KAMENY”. Wyd. Lubelskie 1973. Str. 430. Pł. Obw.

€ 12,90

JEZUICI A KULTURA POLSKA. Materiały sympozjum z  okazji jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990) Kraków, 15 - 17.02.1991. Red.: ks. L. Grzebień, ks. S. Obirek. Inst. Kultury Religijnej przy Wydz. Filoz. Tow. Jezusowego Kraków. Wyd. WAM Kraków 1993. Str. 369. Indeks osób, summaries. ISBN 83-85304-41-X. M.in.: J. Axer, A. Borowski, I. Kadulska, M. Korolko, J. Tazbir. J. Okoń, R. Łużny, R. Plećkaitis, Mark O'Connor, ks. B. Kumor, ks. S. Obirek, A. Szewykowska

€ 12,90

JOSEPH CONRAD CONFERENCE IN POLAND. 5-12 September 1972. Contributions. Vol. 1-2. „Ossolineum” 1975, 1979. Str. 104, 174, 23. ISBN 83-04-00210-8

€ 9,90

JULIUSZ SŁOWACKI – POETA EUROPEJSKI. Red. Maria Cieśla-Korytowska, Włodzimierz Szturc, Agnieszka Ziołowicz. „Universitas” Kraków 2000. Str. 205. ISBN 83-7052-664-0

€ 14,39

JULIUSZ SŁOWACKI. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. Adam Bajcar. Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy Warszawa 1999. Str. 256. ISBN 83-87789-06-2

€ 14,39

Jurkowski Jan: TRAGEDIA O POLSKIM SCYLURUSIE i trzech synach koronnych ojczyzny polskiej żołnierzu, rozkośniku i filozofie których imię Herkules, Parys, Dyjogenes. Opracowali Julian Krzyżanowski i Stanisław Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich seria B nr 11, Instytut Badań Literackich PAN, Ossolineum Wrocław 1958. Str. 195. Oprawa pł.

€ 19,90

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj