JĘZYKOZNAWSTWO, SŁOWNIKI

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)

ANALECTA INDOEUROPAEA CRACOVIENSIA. Ioannis Safarewicz memoriae dedicata. Ebenda curavit Wojciech Smoczyński. „Universitas” Kraków 1995. Str. 583. ISBN 83-7052-231-9.

€ 28,99

Antonowicz-Bauer, Lucyna; Dubiński, Aleksander: SŁOWNIK TURECKO-POLSKI, POLSKO-TURECKI. Wiedza Powszechna Warszawa 1983. Str. 478. Oprawa pł. ISBN 83-214-0062-0.

€ 21,49

ANTROPONIMIA SŁOWIAŃSKA. Materiały z IX Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej Warszawa 6-8.IX.1994. Red. E. Wolnicz-Pawłowska, J. Duma. Prace onomastyczne 35, Inst. Slawistyki PAN, Komitet Językoznawstwa & SOW Warszawa 1996. S. 441. Indeks nazw własnych. ISBN 83-86619-26-0

€ 14,90

ATLAS JĘZYKA I KULTURY LUDOWEJ WIELKOPOLSKI. Tom IX Rybołówstwo. Cz. 1. Mapy 702-763 oraz 2 mapy pomocnicze. Red. Zenon Sobierajski. Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1996.

€ 21,49

AUFSÄTZE ZUR LITERATUR UND LINGUISTIK. Hg. von Grażyna Szewczuk. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1252, Katowice 1992. Str. 87. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0409-2.

€ 6,99

Bajerowa, Irena: POLSKI JĘZYK OGÓLNY XIX WIEKU. Stan i ewolucja. T. II: Fleksja. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1295 Katowice 1992. Str. 242. Summary, rieziume. ISBN 83-226-0437-8. ISSN 0208-6336

€ 14,90

Bartnicka, Barbara: STUDIA NAD JĘZYKIEM PISARZY. (Wydz. Polonistyki UW) Warszawa 1992. Str. 158. M.in. o języku Krzysztonia, Kuncewiczowej, Przybyszewskiego, Kraszewskiego, Żeromskiego, Rzewuskiego

€ 6,90

Barańczak Stanisław: OCALONE W TŁUMACZENIU. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. Wyd. a5 Poznań 1994. Str. 446. Nota o pierwodrukach, indeks nazwisk. ISBN 83-85568-07-7

€ 21,66

Bartoszewicz Lidia: KOGNITYWNO-LINGWISTYCZNE PODSTAWY NAUCZANIA CZYTANIA OBCOJĘZYCZNEJ LITERATURY SPECJALISTYCZNEJ. Wyd. Uniw. Warszawskiego 1994. Str. 108. ISBN 83-230-9881-6

€ 6,90

Bartoszewska, Janina: FONETICZESKAJA SISTEMA SOWRIEMIENNOGO RUSSKOGO JAZYKA. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 1996. Str. 125. Bibl. ISBN 83-7017-636-4

€ 4,90

Bartwicka, Halina; Mędelska, Jolanta: MOŻE SIĘ PAN NA MNIE POŁOŻYĆ. Słowniczek dyferencjalny współczesnego północnokresowego dialektu kulturalnego i języka ogólnopolskiego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz 1995. Str. 114. Ilustracje. ISBN 83-7096-083-9

€ 4,90

Bartula, Czesław: PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z GRAMATYKI STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIEJ. PWN Warszawa 1994. Str. 211. Słownik, bibliografia. ISBN 83-01-07767-0.

€ 12,72

Bąk, Piotr: GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO. Zarys popularny. Wiedza Powszechna Warszawa 1997. Str. 508. Wyd. 10. ISBN 83-214-0923-7.

€ 17,99

BIAŁORUTENIKA. Red. A. Bartoszewicz. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, tom 22, Wyd. Uniw. Warszawskiego Warszawa 1995. Str. 170. ISBN 83-230-9914-6. ISSN 0138-0605

€ 9,90

BIBLIOGRAFIA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992. Część 1. Red.: Zofia Rudnik-Karwatowa. PAN. Inst. Slawistyki, Tow. Naukowe Warszawskie & Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1996. Str. 540. Indeksy. Oprawa. ISBN 83-86619-85-6

€ 21,90

BIBLIOGRAFIA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO za rok 1993 z uzupełnieniami za rok 1992. Część 2. Red.: Zofia Rudnik-Karwatowa. PAN. Inst. Slawistyki, Tow. Naukowe Warszawskie & Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1996. Str. 351. Indeksy. Oprawa. ISBN 83-86619-31-7

€ 21,90

BIBLIOGRAFIA ONOMASTYKI POLSKIEJ od roku 1959 do roku 1970 włącznie. Oprac. Witold Taszycki przy współudziale Mieczysława Karasia i Adama Turasiewicza. PWN Warszawa-Kraków 1972. Str. 392.

€ 21,49

BIBLIOGRAFIA ONOMASTYKI POLSKIEJ od roku 1981 do roku 1990 włącznie. Opr. Rozalia Przybytek i Kazimierz Rymut. Inst. Języka Polskiego PAN Kraków 1992. Str. 276. Indeksy. ISBN 83-85579-35-4

€ 12,90

BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW Z LITERATURY WĘGIERSKIEJ W POLSCE. Część III Literatura krytyczna. Red. István Csapláros. Katedra Filologii Węgierskiej, Wyd. Uniw. Warszawskiego 1980. Str. 144. ISBN 83-00-01146-3

€ 9,90

BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW Z LITERATURY WĘGIERSKIEJ W POLSCE. Część I 1821-1917, 1961-1972. Opr. István Csapláros. Katedra Filologii Węgierskiej, Wyd. Uniw. Warszawskiego 1976. Str. 119.

€ 9,90

BILINGUAL LEXICOGRAPHY IN POLAND. Theory and Praxis. Edited by J. Wawrzyńczyk. Katedra Lingwistyki Formalnej Uniw. Warszawskiego Warszawa 1995. 137 pp. ISBN 83-901183-1-9

€ 6,90

Birkenmajer, Józef: „BOGURODZICA” WOBEC HYMNOGRAFJI ŁACIŃSKIEJ. Warszawa 1935. Str. 42.

€ 4,90

Bobran, Marian: SKŁADNIA POLSKA I ROSYJSKA ZDANIA POJEDYNCZEGO Z ORZECZENIEM IMIENNYM. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1994. Str. 166. ISBN 83-86246-50-2

€ 9,90

Bobrowski, Ireneusz: CECHY SUBKATEGORYZACYJNE POLSKICH CZASOWNIKÓW PRZECHODNICH. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 60, „Ossolineum” Wrocław 1985. Str. 146. Przypisy, bibliografia, summary. ISSN 0208-4074. ISBN 83-04-02044-0

€ 6,18

Bogusławski, Andrzej; Wawrzyńczyk, Jan: POLSZCZYZNA, JAKĄ ZNAMY. Nowa sonda słownikowa. Katedra Lingwistyki Formalnej Uniw. Warszawskiego 1993. Str. 488. ISBN 83-901183-0-0.

€ 19,99

Bralczyk, Jerzy: MÓWI SIĘ. Porady językowe profesora Bralczyka. Red. Irena Sroczyńska-Niwicz. PWN Warszawa 2001. Str. 233. Opr. plast. ISBN 83-01-13543-3

€ 16,35

Brzezina, Maria: POLSZCZYZNA NIEMCÓW. PWN Warszawa 1989. Str. 276 + 15 ilustr., 8 map, bibliografia, Zusammenfassung. ISBN 83-01-09347-1

€ 9,90

Brzezina, Maria: STYLIZACJA HUCULSKA. Języki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folkloryst., „Universitas” Kraków 1992. Str. 286 + 16 ilustracji i mapek. Bibliografia, indeks wyrazów. ISBN 83-7052-043-X. Uprzednio wydane tomy serii na składzie

€ 12,90

Brzeziński, Jerzy: STYL JĘZYKOWY POLSKIEJ POWIEŚCI SENTYMENTALNEJ. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1991. Str. 188. Wykaz źródeł, bibliografia Autorzy omawiani: L. Kropiński, F. Bernatowicz, M. ks. Wirtemberska, C. Godebski, A. Przesmycki, L. Rautenstrauchowa. Opis stylu i synteza zjawisk leksykalno-stylistycznych

€ 9,90

Buttler, Danuta; Kurkowska, Halina; Satkiewicz, Halina: KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO. ZAGADNIENIA POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ. PWN Warszawa 1986. Str. 480. ISBN 83-01-06472-2

€ 6,90

Buttler, Danuta; Kurkowska, Halina; Satkiewicz, Halina: KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO ZAGADNIENIA POPRAWNOŚCI LEKSYKALNEJ. PWN Warszawa 1987. Str. 462. ISBN 83-0106473-0

€ 6,90

Cegieła, Anna: POLSKIE SŁOWNICTWO TEATRALNE 1765-1965. „Wiedza o kulturze” Wrocław 1992. Str. 111. Bibliografia, indeks. ISBN 83-7044-052-5.

€ 9,99

Cienkowski, Witold: SZKOLNY SŁOWNIK SYNONIMÓW. „Grafpunkt” Warszawa 1994. Str. 361. Oprawa. ISBN 83-7066-471-7.

€ 12,99

Czarnecka, Katarzyna, Zgółkowa, Halina: SŁOWNIK GWARY UCZNIOWSKIEJ. SAWW Poznań 1992. Str. 360. Aneks: wybór przezwisk i wyzwisk. ISBN 83-85066-58-6

€ 4,90

Czyżewski, Feliks: FONETYKA I FONOLOGIA GWAR POLSKICH I UKRAIŃSKICH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO PODLASIA. Rozprawy Slawistyczne 3, UMCS. Wydz. Humanistyczny Lublin 1994. Str. 468. 46 map i 51 schematów w tekście, wybór tekstów gwarowych, Summary, bibliografia, indeksy. ISSN 0860-2387. ISBN 83-227-0726-6

€ 18,02

Dejna, Karol: ATLAS POLSKICH INNOWACJI DIALEKTALNYCH. PWN Warszawa 1994. Str. 60 + 100 map. ISBN 83-01-00384-7.

€ 12,99

Dejna, Karol: DIALEKTY POLSKIE. „Ossolineum” Wrocław 1993. Str. 283 + 70 map. Wyd. 2 popr. Indeks. Oprawa.

€ 29,99

Demartin, Adam: JĘZYK UKRAIŃSKICH PIEŚNI WSCHODNIOKARPACKICH. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1991. Str. 272. Przypisy, bibliografia, tabele. Autor wykazuje, że język pieśni huculskiej, pokuckiej, bukowińskiej, bojkowskiej i łemkowskiej zawiera elementy literackie, gwarowe oraz zapożyczenia: polskie, słowackie, cerkiewne. jak również powtórzenia, zdrobnienia, paralelizmy i meliczności

€ 9,90

Deptuchowa, Ewa: ODPOWIEDNIKI ŁACIŃSKIEGO PASSIVUM W PSAŁTERZACH STAROPOLSKICH. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 59, „Ossolineum” Wrocław 1985. Str. 156. ISSN 0208 4074. ISBN 83-04-01904-3

€ 6,18

DIE DEUTSCHE SPRACHE ALS BRÜCKE IN EUROPA. Band 1: Beiträge zur Sprachwissenschaft. Hg. von Zygmunt Tęcza und Zdzisław Wawrzyniak. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1996. 217 Seiten. ISBN 83-86246-68-5.

€ 13,99

DIE DEUTSCHE SPRACHE ALS BRÜCKE IN EUROPA. Band 2: Beiträge zur Literaturwissenschaft. Hg. von Roman Golesz und Zbigniew Światłowski. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1996. 242 Seiten. ISBN 83-86246-83-9.

€ 13,99

Długosz-Kurczabowa, Krystyna; Dubisz, Stanisław: GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA POLSKIEGO. Podręcznik dla studentów polonistyki. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1998. Str. 334. Bibliografia. ISBN 83-230-9894-8

€ 19,90

Dłuska, Maria: PRÓBA TEORII WIERSZA POLSKIEGO. Wyd. Literackie Kraków 1980. Str. 373. Wyd. 2. Pł. Obw. ISBN 83-08-00247-1

€ 19,90

Dobrzyńska, Teresa: TEKST. Próby syntezy. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1993. Str. 47. Bibliografia. ISBN 83-83-85605-27-4

€ 4,90

DOKUMENTY POLSKIE. Wybór dla tłumaczy sądowych. Wyd. Tepis Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych Warszawa 1998. Str. 195. ISBN 83-85430-53-9

€ 19,90

Doroszewski Witold: ELEMENTY LEKSYKOKOLOGII I SEMIOTYKI. PWN Warszawa 1970. Str. 321. Indeks nazwisk, indeks terminów, wyrazów, form i elementów strukturalnych. Opr. pł. obw.

€ 14,39

Doroszewski, Witold: O KULTURĘ SŁOWA. Wybór porad językowych. Opr. Stanisław Dubisz. Książka i Wiedza Warszawa 1991. Str. 239. Indeks. ISBN 83-05-12215-8.

€ 14,99

Doyle, Aidan; Gussman, Edmund: AN GHAEILIGE. Podręcznik języka irlandzkiego. Red. Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997. Str. 448. ISBN 83-228-0429-6

€ 14,90

Dubisz, Stanisław: MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI LATY. Eseje o języku. Książka i Wiedza Warszawa 1988. Str. 295. Indeks wyrazów, wyrażeń, zwrotów. ISBN 83-05-11628-X

€ 9,90

Duma, J.: ROZWÓJ SONANTÓW ZGŁOSKOTWÓRCZYCH W GWARACH POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ SŁOWIAŃSZCZYZNY. Prace Slawistyczne tom 83, Inst. Słowianoznawstwa PAN, „Ossolineum” Wrocław 1990. Str. 222. 112 map. ISSN 0208-4058. ISBN 83-04-03522-7

€ 9,90

Dunin, Janusz: PISMO ZMIENIA ŚWIAT. Czytanie, lektura, czytelnictwo. PWN Warszawa 1998. Str. 238. Bibliografia. ISBN 83-01-12512-8

€ 14,90

Eco, Umberto (*1932): LECTOR IN FABULA. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych (Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi). Przekład: Piotr Salwa. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1994. Str. 358. Bibliografia. ISBN 83-06-02311-0

€ 9,90

Fontański, Henryk; Chomiak, Mirosława: GRAMATYKA JĘZYKA ŁEMKOWSKIEGO. „Śląsk” Katowice 1999. Str. 188. ISBN 83-7164-178-8.

€ 17,99

Frączek Agnieszka, Lipczuk Ryszard: SŁOWNIKI POLSKO-NIEMIECKIE I NIEMIECKO-POLSKIE. Historia i teraźniejszość. Oficyna In Plus Wołczkowo 2004. Str. 231. Bibliografia słowników dwujęzycznych, literatura sekundarna. ISBN 83-89402-06-8. Książka stanowi ważną pracę w zakresie leksykografii niemiecko-polskiej, zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia; jest to pierwsze w języku polskim opracowanie monograficzne tej ważnej, dla leksykografii i dydaktyki uniwersyteckiej, tematyki

€ 16,90

GERMANISTISCHE STUDIEN ZU SPRACHE UND LITERATUR. Hg. von Zygmunt Mielczarek und Christoph Schatte. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1347, Katowice 1993. Str. 116. ISSN 0208-63336. ISBN 83-226-0500-5.

€ 6,99

Gliwiński Tomasz, Weigt Tomasz: FACHDEUTSCH FÜR DOLMETSCHER UND ÜBERSETZER. Wyd. Energeia Warszawa 1997. Str. 200. Quellennachweis. ISBN 83-85118-62-4

€ 14,39

Grabowski, Artur: WIERSZ. Forma i sens. „Universitas” Kraków 1999. Str. 207. Bibliografia. ISBN 83-7052-822-8. Próba wersologii alternatywnej lub zapowiedź nowego spojrzenia na forme wierszową

€ 14,39

GRAMATYKA - KONSTRUKT INTELEKTUALNY CZY RZECZYWISTOŚĆ: Glottodydaktyczne implikacje tej alternatywy. Materiały z XIV Sympozjum zorganizowanego przez Inst. Lingwistyki Stosowanej UW, 16-18 XII 1988. Red: S. Grucza. Wyd. Uniw. Warszawskiego 1992. Str. 133. ISBN 83-230-0716-0

€ 9,90

Greń Zbigniew: SEMANTYKA I SKŁADNIA CZASOWNIKÓW OZNACZAJĄCYCH AKTY MOWY W JĘZYKU POLSKIM I CZESKIM. Język na pograniczach tom 10, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1994. Str. 425. Bibliografia, summary. ISBN 83-901394-3-X

€ 19,90

Grymel, Joanna: EXPRESSION DE LA CAUSALITE EN FRANÇAIS ET UN POLONAIS. „Śląsk” Katowice 1993. Str. 151. ISBN 83-900814-7-4

€ 6,90

Grzesiuk, Anna: SKŁADNIA WYPOWIEDZI EMOCJONALNYCH. UMCS. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Komunikacja językowa i jej zaburzenia t. 8, Lublin 1995. Str. 196. Bibliografia ISBN 83-227-0691-X

€ 9,90

GWARY MIESZANE I PRZEJŚCIOWE NA TERENACH SŁOWIAŃSKICH. Red. Stefan Warchoł. Rozprawy Slawistyczne 6, Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 1993. Str. 376. ISSN 0860-2387. ISBN 83-227-0585-9

€ 12,72

Handke Kwiryna: POLSKIE NAZEWNICTWO MIEJSKIE. Język na pograniczach tom 6, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. Str. 153. Summary. ISBN 83-85262-26-1

€ 14,90

Handke, Kwiryna; Popowska-Taborska, Hanna; Galsterowa, Irena: NIE DAJMY ZGINĄĆ SŁOWOM. Rzecz o odchodzącym słownictwie. Tow. Naukowe Warsz. & Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1996. Str. 369. ISBN 83-86619-56-2

€ 14,90

Holvoet, Axel: TRANSITIVITY AND CLAUSE STRUCTURE IN POLISH. A Study in Case Marking. Slawistyczny Ośrodek Wyd., Omnitech Press, Prace Slawist. nr 95, Warszawa 1991. Str. 189. Bibl. ISBN 83-900117-2-7

€ 9,90

Hoppe, Stanisław: SŁOWNIK JĘZYKA ŁOWIECKIEGO. PWN Warszawa 1970. Str. 280. Wyd. 2. Biblioteka, il. Pł. obw.

€ 21,49

Jakobson, Roman (1896-1982): W POSZUKIWANIU ISTOTY JĘZYKA. Tomy 1-2. Wybór, red. naukowa i wstęp: Maria Renata Mayenowa. Przekłady: różni. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1989. Str. 496+420. Bibliografia prac cyt., wykaz publikacj R. J. w języku polskim, wykaz pierwodruków. ISBN 83-06-01545-2

€ 19,90

JĘZYK A KULTURA. Tom 1. Podstawowe pojęcia i problemy. Red. Janusz Anusiewicz i Jerzy Bartmiński. Wiedza o Kulturze Wrocław 1991. Str. 221. ISBN 83-7044-037-1.

€ 13,99

JĘZYK A KULTURA tom 2. ZAGADNIENIA LEKSYKALNE I AKSJOLOGICZNE. Praca zbiorowa. Red.: Jadwiga Puzynina i Jerzy Bartmiński. Wiedza o Kulturze Wrocław 1991. Str. 264. ISBN 83-7044-035-5. Działy: Słownictwo jako klasyfikator doświadczeń społecznych, Język a wartości

€ 7,12

JĘZYK A KULTURA tom 3. WARTOŚCI W JĘZYKU I TEKŚCIE. Red.: Jadwiga Puzynina i Janusz Anusiewicz. Str. 176. Wiedza o Kulturze Wrocław 1991. ISBN 83-7044-031-2. Działy: Wartości w języku ogólnym i w gwarach, Wartości w odmianach języka i w gatunkach tekstów, Wartości w idiolektach autorów, Teoria i metodologia

€ 7,12

JĘZYK A KULTURA tom 4. FUNKCJE JĘZYKA I WYPOWIEDZI. Red.: Jerzy Bartmiński i Renata Grzegorczykowa. Wiedza o Kulturze Wrocław 1992. Str. 194. ISBN 83-7044-034-7. Działy: Problemy ogólnoteoretyczne, Szczegółowe problemy opisu funkcji wypowiedzi

€ 7,12

JĘZYK A KULTURA tom 5. POTOCZNOŚĆ W JĘZYKU I W KULTURZE. Red.: Janusz Anusiewicz i Franciszek Nieckula. Wiedza o Kulturze Wrocław 1992. Str. 223. 1992. ISBN 83-7044-041-X

€ 7,12

JĘZYK A KULTURA tom 7. KONTAKTY JĘZYKA POLSKIEGO Z INNYMI JĘZYKAMI NA TLE KONTAKTÓW KULTUROWYCH. Redakcja: Jolanta Maćkiewicz i Janusz Siatkowski. Wiedza o Kulturze Wrocław 1992. Str. 175. ISBN 83-7044-042-8

€ 7,12

JĘZYK ARTYSTYCZNY. Tom VIII. Red.: A. Wilkoń, B. Witosz. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1338, Katowice 1993. Str. 121. ISSN 0208-6336, 0209-3731. M. Białoszewski, J. Iwaszkiewicz, T. Różewicz

€ 6,90

JĘZYK A WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Red. Zygmunt Zagórski. Prace Komisji językoznawczej tom XXI, Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk Poznań 1994. Str. 91. ISSN 0079-4678. ISBN 83-7063-089-8

€ 4,90

JĘZYK OSOBNICZY JAKO PRZEDMIOT BADAŃ LINGWISTYCZNYCH. Red.: J. Brzeziński. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1988. Str. 327. Zagadnienie teoretycznych i metodologicznych zabiegów dotyczących charakteryzowania języka osobniczego; opis i funkcjonowanie języka osobniczego od XVIII w. po współczesność; rozwój języka dziecka, powstawanie neologizmów czy wyrazów ekspresywnych, zagadnienia z pogranicza językoznawstwa i logiki. M.in.: J. Puzynina, P. Suder, S. Bąba, H. Zgółkowa, A. Furdal

€ 12,90

JĘZYK POLITYKI A WSPÓŁCZESNA KULTURA POLITYCZNA. Red. J. Anusiewicz, B. Siciński. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocł., „Język a kultura” 11, Wrocław 1994. Str. 175. ISSN 1232-9657, ISBN 83-7091-012-2. M.in.: I. Kamińska-Szmaj, B. Walczak, M. Frankowska, A. Awdiejew, I. Bartoszewicz, A. Dąbrowska

€ 12,90

JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE 1945-1995. Gramatyka - słownictwo - odmiany. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Opole, 20-22.09.1995. Red.: Stanisław Gajda. Uniwersytet Opolski, Inst. Filologii Polskiej Opole 1995. Str. 226. ISBN 83-86881-04-6. Prace w językach oryginalnych. Autorzy m.in. Marja Bester, Jadranka Vladova, Sławomir Gala, Jan Korensky, Marie Cechova, Helmut Faska i in.

€ 12,90

JĘZYK TRZECIEGO TYSIĄCLECIA II. Zbiór referatów z konferencji Kraków 28 lutego – 2 marca 2002. Tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. Grzegorz Szpila. Tom 2. Polszczyzna a języki obce. Red. Władysław Chłopicki. Język a komunikacja 4, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Kraków 2002. Str. 421 + 385. Noty o autorach, summary. Oprawa twarda. ISBN 83-914764-5-6

€ 34,90

JĘZYKOZNAWSTWO. Prace poświęcone X Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Sofii. Pod red. naukową Alberta Bartoszewicza. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej tom 18, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1989. Str. 226. ISSN 0138-0605. ISBN 83-230-0535-4

€ 9,90

Kajfosz, Jan: JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA W ETNOKULTURZE ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO. „Proprint” Czeski Cieszyn 2001. Str. 159. Bibliografia, aneks, summary. ISBN 80-238-7627-9

€ 14,90

Kamińska-Szmaj, Irena: JUDZI, ZOHYDZA, ZE CZCI ODZIERA. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1994. Str. 232. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7091-008-4

€ 9,90

Kierzkowska Danuta: KODEKS TŁUMACZA SĄDOWEGO. Wyd. Tepis Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych Warszawa 1991. Str. 133. ISBN 83-85430-00-8

€ 14,39

Kierzkowska Danuta: TŁUMACZENIE PRAWNICZE. Wyd. Tepis Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych Warszawa 2002. Str. 200. Bibliografia, wykaz aktów prawnych, indeksy. Oprawa twarda. ISBN 83-85430-69-5

€ 29,80

KLASYCZNOŚĆ I AWANGARDOWOŚĆ W PRZEKŁADZIE. Red. Piotr Fast. Studia o przekładzie, Wyd. Śląsk Katowice 1995. Str. 156. ISSN 1505-3296. ISBN 83-85831-74-6

€ 12,90

Klussis Mikkels: BAZOWY SŁOWNIK POLSKO-PRUSKI dla dalszego odrodzenia leksyki (dialekt zamlandzki). Institut Européen des Minorités Dispersées Vilnius 1999. Str. 387. Oprawa twarda. Próba odtworzenia języka Prusów – plemienia bałtyckiego, żyjącego w średniowieczu na terenie Warmii i Mazur

€ 49,90

Kochański Witold, Klebanowska Barbara, Markowski Andrzej: O DOBREJ I ZŁEJ POLSZCZYŹNIE. Wiedza Powszechna Warszawa 1989. Str. 380. Wyd. 3. Bibliografia, słowniczki. ISBN 83-214-0607-6

€ 9,90

Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga: LA CATEGORIA DEL CASO EN EL SUSTANTIVO ESPANOL. Un analisis contrastivo desde la perspectiva polaca. „Universitas” Kraków 1993. Str. 79. ISBN 83-7052-184-3.

€ 4,99

Korolko, Mirosław: SZTUKA RETORYKI. Przewodnik encyklopedyczny. Wiedza Powszechna Warszawa 1998. Str. 376. Wyd. 2 posz. Bibliografia, indeksy. Pł. obw. ISBN 83-214-1128-2

€ 28,92

Kość Józef: POLSZCZYZNA POŁUDNIOWOKRESOWA NA POLSKO-UKRAIŃSKIM POGRANICZU JĘZYKOWYM W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ. Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej Lublin 1999. Str. 222. Bibliografia, aneks. ISBN 8-227-1336-3

€ 14,90

Kowalikowa, Jadwiga: SŁOWNICTWO MŁODYCH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CMXCV. Prace Językoznawcze. Zeszyt 105. Kraków 1990. Str. 128. Przypisy, bibliografia, Zusammenfassung. ISBN 83-233-0444-0

€ 4,90

Koziara, Stanisław: POJĘCIA WARTOŚCIUJĄCE W POLSKICH PRZEKŁADACH PSAŁTERZA. „Universitas” Kraków 1993. Str. 153. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7052-147-9

€ 6,90

Kozłowski, Wiktor: PIERWSZE POCZĄTKI TERMINOLOGIJ ŁOWIECKIEY. Warszawa 1822. Str. XXIII, 146. Reprint: WAiF Warszawa 1983. Oprawa

€ 12,90

Krążyńska, Zdzisława: ORZECZENIE WRAZ Z DOPEŁNIAJĄCYM OTOCZENIEM W STAROPOLSKIM ZDANIU (Na przykładzie wielkopolskich rot sądowych). Seria Filologia Polska nr 23, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1986. Str. 190. Bibliografia, résumé. ISSN 0554-8179

€ 9,90

Krupska-Perek, Anna: SYNTAKTYCZNO-FORMALNE REALIZACJE PREDYKACJI ZDANIOTWÓRCZEJ W GWARACH (na podstawie tekstów z Polski centralnej). Wyd. Uniw. Łódzkiego 1994. Str. 151. Zusammenfassung. ISBN 83-7016-765-9

€ 6,90

Kulawik, Adam: TEORIA WIERSZA. Nauka dla wszystkich nr 406, „Ossolineum” Wrocław 1987. Str. 54. ISSN 0077-6181. ISBN 83-04-02583-3

€ 1,00

Kupiszewski, Władysław: O JĘZYKU POWIEŚCI „PAN ZDZICH W KANADZIE” J. ABRAMOWA-NEWERLEGO. Inst. Języka Polskiego Uniw. Warszawskiego 1993. Str. 50. ISBN 83-85466-38-X

€ 4,90

Kuraszkiewicz, Władysław: POLSKI JĘZYK LITERACKI. Studia nad historią i strukturą. PWN Warszawa - Poznań 1986. Str. 778. Oprawa pł., obw. ISBN 83-01-06587-7

€ 19,90

Kurkowska, Halina: POLSZCZYZNA LUDZI MYŚLĄCYCH. Wybór i oprac.: Hanna Jadacka i Andrzej Markowski. PWN, Bibl. Filologii Polskiej. Seria a Językoznawstwo, Warszawa 1991. Str. 319. Glosa wyd., nota biogr., bibliografia prac autorki, indeksy osób i terminów. Pł. obw. ISBN 83-01-10248-9

€ 14,99

Kurzowa Zofia: POLSZCZYZNA LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH DO 1939 ROKU. PWN Warszawa – Kraków 1983. Str. 474. Aneks, bibliografia, indeks wyrazów. ISBN 83-01-04570-1.

€ 19,90

Legeżyńska, Anna: TŁUMACZ I JEGO KOMPETENCJE AUTORSKIE. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka. PWN Warszawa 1999. Str. 252. ISBN 83-01-12832-1

€ 16,90

LEKSYKA SŁOWIAŃSKA NA WARSZTACIE JĘZYKOZNAWCY. Red. Hanna Popowska-Taborska. Prace Slawistyczne 105. Tow. Naukowe Warszawskie, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Warszawa 1997. Str. 291. ISBN 83-86619-86-4

€ 14,90

LINGUISTICA BALTICA. International Journal of Baltic Linguistics. Vol. 1. 1992. Dept. Of Baltic Philology, Warsaw University. Str. 302

€ 14,90

Lipiński Krzysztof: MITY PRZEKŁADOZNAWSTWA. Wyd. Egis Kraków 2004. Str. 155. Bibliografia, il. Oprawa twarda. ISBN 83-7396-274-3. Rozważając problemy przekładu autor (Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UJ) omawia: mit dosłowności, mit nieprzetłumaczalności, mit brzydkiego kaczątka/gorszości, mit jedynego rozwiązania, mit tłumaczenia maszynowego, mit opisywalności świata, mit „jedynie słusznej” prawdy

€ 21,90

Lukszyn, Jurij: STILISTICZESKIJ ANALIZ RUSSKOWO TEKSTA. Analiza stylistyczna tekstu rosyjskiego. PWN Oddział w Łodzi 1990. Str. 220. Tekst po rosyjsku. Citirowannaja literatura, literaturnyje istoczniki. ISBN 83-01-09356-0

€ 6,90

Łojasiewicz, Anna: WŁASNOŚCI SKŁADNIOWE POLSKICH SPÓJNIKÓW. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1992. Str. 184. Wykaz cytowanych pozycji. ISBN 83-230-0723-3

€ 9,99

Malczewski, Jan: SZKOLNY SŁOWNIK NAUKI O JĘZYKU. BGW Warszawa 1993. Str. 273. Oprawa.

€ 12,72

Mańczak, Witold: PROBLEMY JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO. „Ossolineum” Wrocław 1996. Str. 258. Skróty, bibliografia. ISBN 83-04-04327-0

€ 14,90

Marcjanik, Małgorzata: POLSKIE CZASOWNIKI ADRESATYWNE (Pragmatyka, semantyka, składnia). WSP Kielce 1987. Str. 258. źródła, indeks czasowników, bibliografia, Zusammenfassung

€ 7,12

Mayenowa, Maria Renata: POETYKA TEORETYCZNA. Zagadnienia języka. Vademecum Polonisty, Ossolineum Wrocław 1979. Str. 451. Wyd. 2. zm. Indeks nazwisk. Pł. obw.

€ 21,49

Mecner, Paweł: DEAGENTIVE STRUKTUREN IM POLNISCHEN UND DEUTSCHEN. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 1262. Katowice 1992. 122 Seiten. Literatur, Quellennachweis, streszczenie, summary. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0425-4.

€ 6,99

Mędelska, Jolanta: JĘZYK POLSKI NA LITWIE W DZIEWIĄTYM DZIESIĘCIOLECIU XX WIEKU. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Bydgoszcz 1993. Str. 348. Bibliografia, summary. ISBN 83-7096-020-0

€ 14,90

MIODEK DRĄŻY SKAŁĘ. Z wywiadów prasowych skomponowała J. Pyszny. Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocław 1993. Str. 110 + 30 ilustr. ISBN 83-7091-006-8. Wywiady z orędownikiem poprawnej polszczyzny

€ 9,90

Miodek, Jan: O JĘZYKU DO KAMERY. KAW Rzeszów 1992. Str. 240. Indeks omówionych form. ISBN 83-03-03527-4.

€ 8,99

Miodek, Jan: ROZMYŚLAJCIE NAD MOWĄ! Prószyński i Ska Warszawa 1999. Str. 230. ISBN 83-7180-885-2

€ 8,50

NAJNOWSZE DZIEJE JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH. Макеgонскu jaзuк. Red. Liljana Minova-Gurkova. Inst. Filologii Polskiej Uniw. Opolskiego 1998. Str. 297. ISBN 83-86881-21-6. Praca po macedońsku

€ 21,66

Nitsch, Kazimierz: ŚWIAT MOWY POLSKIEJ. Wybór i opr. Stanisław Urbańczyk. Biblioteka Filologii Polskiej Językoznawstwo, PWN Warszawa 1994. Str. 507. Nota bibl., bibliografie. Pł. obw. ISBN 83-01-11022-8.

€ 19,99

Nowak, Henryk: GWARY POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI. Filologia Polska nr 23, Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1982. Str. 216. Bibliografia, mapy, indeks, Zusammenfassung. ISSN 0554-8179

€ 12,90

NOWE SŁOWNICTWO POLSKIE. Materiały z prasy lat 1972-1981. Część I: A-O. Red. Danuta Tekiel. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 66, „Ossolineum” Wrocław 1988. Str. 199. ISSN 0208-4074. ISBN 83-04-02737-2

€ 9,90

Nowotna, Magdalena: LE SUJET SON IDENTITÉ. Dans le discours littéraire polonais contemporain. Analyse sémio-linguistique. Institut d'Études Slaves Paris & Instytut Języka Polskiego PAN Kraków 1993. Str. 345 + streszczenie w języku polskim. ISBN 2-7204-0279-6; 83-85579-75-3

€ 19,90

O JĘZYKU RELIGIJNYM. Zagadnienia wybrane. Red.: Maria Karpluk, Jadwiga Sambor. Zakład Badań nad Literaturą Religijną, nr 13, Red. wyd. KUL Lublin 1988. Str. 172. Indeks osób. ISBN 83-00-00434-3

€ 9,90

OBYCZAJOWOŚĆ A PRZEKŁAD. Red. Piotr Fast. Studia o przekładzie, Wyd. Śląsk Katowice 1996. Str. 190. ISSN 1505-3296. ISBN 83-85831-89-5

€ 12,90

ONOMASTICA SLAVOGERMANICA XVIII. Red. Bogdan Siciński. Uniw. Wrocławski 1993. Str. 161. ISBN 83-229-0852-0.

€ 8,99

ONOMASTICA SLAVOGERMANICA XX. Red. Bogdan Siciński. Uniw. Wrocławski 1996. Str. 120. ISBN 83-229-1405-9.

€ 8,99

Orłoś, Teresa Zofia; Hornik Joanna: CZESKO-POLSKI SŁOWNIK SKRZYDLATYCH SŁÓW. „Universitas” Kraków 1996. Str. 377. Bibliografia, indeksy. ISBN 83-7052-373-0.

€ 14,99

Orłoś, Teresa Zofia: STUDIA BOHEMISTYCZNE. Części I i II. „Universitas”, „Select”, Kraków 1992. Str. 358. Źródła, bibl. ISBN 83-7052-045-6;-105-3. Rękopisy staroczeskie z depozytu berlińskiego BJ w Krakowie oraz z Seminarium Duchownego w Tarnowie, słownik Lodereckera, związki języka czeskiego z innymi językami słowiańskimi, z zagadnień gramatycznych, z badań nad związkami frazeologicznymi, ze studiów nad językiem pisarzy czeskich, przyczynek do historii polsko-czeskich kontaktów naukowych.

€ 14,90

Orwińska-Ruziczka, Elżbieta: FUNKCJE JĘZYKOWE INTERIEKCJI W ŚWIETLE MATERIAŁU SŁOWACKIEGO I POLSKIEGO. „Universitas” Kraków 1992. Str. 147. Aneks, bibliografia. ISBN 83-7052-069-3

€ 6,90

Ostaszewska, Danuta: JĘZYK POETYCKI JANA ANDRZEJA MORSZTYNA. Z zagadnień semantyki. PAN. Oddz. w Katowicach. Komisja Językozn. Ossolineum Wrocław 1993. Str. 104. 27 tabel, bibl. ISBN 83-04-04061-1

€ 7,12

Pajdzińska, Anna: FRAZEOLOGIZMY JAKO TWORZYWO WSPÓŁCZESNEJ POEZJI. Literatura-Lingwistyka 1, UMCS Lublin, Ag. Dudek 1993. Str. 248. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-85976-00-0

€ 9,90

Pelczar, Janina: POWTÓRKA Z GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO. Część I: Części mowy / części zdania / przykłady. Mixt Poznań 1992. Str. 50. ISBN 83-85760-00-8

€ 4,90

Pieńkos, Jerzy: PRZEKŁAD I TŁUMACZ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. PWN Warszawa 1993. Str. 496. Bibliografia. ISBN 83-01-10998-X.

€ 21,49

Pisarkowa, Krystyna: HISTORIA SKŁADNI JĘZYKA POLSKIEGO. Prace Instytutu Języka Polskiego 52. IJP PAN. Ossolineum Wrocław 1984. Str. 289. Zusammenfassung, bibliografia źródeł, bibliografia opracowań, indeks wyrazów, indeks rzeczowy. ISSN 0208-4074. ISBN 83-04-01513-7

€ 12,90

PODSTAWY METODOLOGICZNE SEMANTYKI WSPÓŁCZESNEJ. Red.: I. Nowakowska-Kempna. Wiedza o Kulturze, Język a kultura t. 8; Wrocław 1992. Str. 292. ISBN 83-7044-046-0

€ 9,90

Pogonowski, Jerzy: COMBINATORY SEMANTICS. Seria Językoznawstwo nr 16, Uniw. A. Mickiewicza Poznań 1993. 110 pp. ISSN 0239-7617. ISBN 83-232-0482-9

€ 8,90

Pogonowski, Jerzy: LINGUISTIC OPPOSITIONS. Seria Językoznawstwo nr 17, Uniw. A. Mickiewicza Poznań 1993. 110 pp. ISSN 0239-7617. ISBN 83-232-0506-X

€ 8,90

THE POLISH CODE OF COMMERCIAL PARTERSHIP AND COMPANIES. Translators Elżbieta Gołębiowska and Anna Setkowicz-Ryszka. Wyd. Tepis Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych Warszawa 2001. 207 pp. ISBN 83-85430-65-2

€ 35,90

POLITYKA A PRZEKŁAD. Red. Piotr Fast. Studia o przekładzie, Wyd. Śląsk Katowice 1996. Str. 215. ISBN 83-7164-040-4

€ 10,60

POLSKA SZKOŁA LINGWISTYKI STOSOWANEJ. Materiały XVIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW Warszawa 18-19 grudnia 1992 r. Red. Barbara Z. Kielar, Lidia Bartoszewicz, Jan Lewandowski. Wyd. Uniw. Warszawskiego 1994. Str. 158. ISBN 83-230-9898-0

€ 9,90

POLSZCZYZNA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA. Metodologia badań językowych. Red. Barbara Falińska. Instytut Języka Polskiego PAN, „Ossolineum” Wrocław 1989. Str. 163. ISBN 83-04-02931-6

€ 6,18

POLSZCZYZNA REGIONALNA POMORZA. Tom 2. Red. Kwiryna Handke. Instytut Słowianoznawstwa PAN, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, „Ossolineum” Wrocław 1991. Str. 183. ISBN 83-04-03757-2

€ 6,90

POLSZCZYZNA REGIONALNA POMORZA. Tom 4. Red. Kwiryna Handke. Instytut Słowianoznawstwa PAN Warszawa 1991. Str. 183. ISBN 83-900086-7-X

€ 9,90

POLSZCZYZNA REGIONALNA POMORZA. Tom 5. Red. Kwiryna Handke. Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1993. Str. 214. ISBN 83-900117-6-X

€ 12,50

Popowska-Taborska, Hanna; Boryś, Wiesław: LEKSYKA KASZUBSKA NA TLE SŁOWIAŃSKIM. Język na Pograniczach tom 15, Tow. Naukowe Warszawskie, Inst. Slawistyki PAN, Slawistyczny ośrodek Wyd. Warszawa 1996. Str. 434. Bibliografia, indeks. ISBN 83-86619-55-4.

€ 14,39

PORADNIK JĘZYKOWY. 100 lat 1901-2000. Zeszyt okolicznościowy. Str. 107. ISBN 83-235-0122-X

€ 4,90

Porawska, Joanna: SEMANTYCZNE ASPEKTY FRAZEOLOGII CZASOWNIKÓW RUCHU. Francuskie związki frazeologiczne zawierające czasownik aller i ich formalno-semantyczne odpowiedniki w języku polskim. „Universitas” Kraków 1991. Str. 152. Bibliografia, indeks konstrukcji. ISBN 83-7052-046-4

€ 4,50

PŁEĆ W JĘZYKU I KULTURZE. Red. Janusz Anusiewicz i Kwiryna Handke. Język a kultura tom 9, Wyd. Wiedza o kulturze Wrocław 1994. Str. 209. ISBN 83-7044-080-0

€ 9,90

PORADNIK JANA KARŁOWICZA JAKO ŹRÓDŁO POZNANIA POTOCZNEJ POLSZCZYZNY PÓŁNOCNOKRESOWEJ. Słownictwo. Polono-Slavica Varsoviensia, tom 5, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1990. Str. 244 + 5 il. Indeks. ISSN 0860-5793. ISBN 83-230-0277-0

€ 9,90

POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. Seria Językoznawcza I (XXI). Red. Stanisław Bąba, Maria Borejszo, Stanisław Krygier-Łączkowska, Stanisław Mikołajczak. Wyd. WiS Poznań 1994. Str. 154. ISSN 1233-8672. ISBN 83-901143-9-9

€ 10,90

POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. Seria Językoznawcza II (XXII). Red. Stanisław Bąba, Maria Borejszo, Stanisław Krygier-Łączkowska, Stanisław Mikołajczak. Wyd. WiS Poznań 1995. Str. 216. ISSN 1233-8672. ISBN 83-903929-4-1

€ 12,50

POZNAŃSKIE STUDIA POLONISTYCZNE. Seria Językoznawcza III (XXIII). Red. Stanisław Bąba, Maria Borejszo, Stanisław Krygier-Łączkowska, Stanisław Mikołajczak. Wyd. WiS Poznań 1996. Str. 274. ISSN 1233-8672. ISBN 83-905984-9-3

€ 14,50

PRACE JĘZYKOZNAWCZE 20. Studia rusycystyczne i slawistyczne. Red. Michał Blicharski. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1322, Katowice 1993. Str. 140. ISSN 0208-6336, 0208-5445

€ 6,90

PRACE JĘZYKOZNAWCZE 24. Studia historyczno-językowe. Red. Antonina Grybosiowa i Alina Kowalska. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1577, Katowice 1996. Str. 169. ISSN 0208-6336, 0208-5445

€ 8,90

PRACE JĘZYKOZNAWCZE VIII. Red. Maria Schabowska. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, zeszyt 168. WSP Kraków 1994. Str. 280. ISSN 0860-5629. ISBN 83-85898-60-3

€ 14,50

PROCESY ROZWOJOWE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH. Red.: J. Zieniukowa. Prace Slawistyczne tom 99, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. ISSN 0208-4058. Str. 241. ISBN 83-85262-27-X

€ 12,50

PRZEKŁAD ARTYSTYCZNY A WSPÓŁCZESNE TEORIE TRANSLATOLOGICZNE. Studia o przekładzie tom 8, Wyd. Śląsk Katowice 1998. Str. 222. ISSN 1505-3296. ISBN 83-7164-143-5

€ 14,39

PRZEKŁAD ARTYSTYCZNY. Tom 2. Zagadnienia serii translatorskich. Red. Piotr Fast. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1192, Katowice 1991. Str. 130. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0360-6

€ 6,90

PRZEKŁAD ARTYSTYCZNY. Tom 3. Tłumaczenia literatury polskiej na języki obce. Red. Piotr Fast. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego nr 1274, Katowice 1992. Str. 111. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0441-6

€ 6,90

PRZEKŁAD ARTYSTYCZNY. Tom 4. Różewicz tłumaczony na języki obce. Red. Piotr Fast. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1327, Katowice 1993. Str. 136. ISN 0208-6336. ISBN 83-226-0491-2.

€ 9,99

PRZEKŁAD LITERACKI. Teoria – historia – współczesność. Red. Alina Nowicka-Jeżowa i Danuta Knysz-Tomaszewska. PWN Warszawa 1997. Str. 412. Indeks nazwisk. ISBN 83-01-12369-9.

€ 14,39

PRZEKŁADANIEC 1/2004 numer 12. Svenskar på polska. Półrocznik Katedry Unesco do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Red. Magda Heydel. Wyd. UJ Kraków 2004. Str. 223. ISSN 1425-6851. ISBN 83-233-1932-4. Tom poświęcony tłumaczeniom literatury szwedzkiej na polski

€ 8,90

PRZEKŁADANIEC. A Journal of Literary Translation. Nr 9 jesień 2001 – zima 2002. Krakowskie Tow. Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” Kraków 2002. Str. 219. ISSN 1425-6851. Petrarka i poprzednicy, Woźniak, Stasiuk, Yeats

€ 14,90

PRZEKŁADANIEC. Półrocznik Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzynarodową Uniw. Jagiellońskiego. Nr 1/2003 (10). Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków. Str. 212. Bibliografia przekładów Wisławy Szymborskiej, o autorach. ISSN 1425-6851. ISBN 83-233-1694-5. Zeszyt poświęcony przekładom utworów Wisławy Szymborskiej. Autorzy.: A. Bodegård, V. Carlin, C. Cavanagh, L. Dyevre, C. Geambaşu, W. Görtschacher, L. Neuger, K. Pisarkowa, M. Riederer, R. Smeets, J. Trzeciak, M. Woźniak

€ 9,90

Przyłubscy, Ewa i Feliks: GDZIE POSTAWIĆ PRZECINEK? Poradnik przestankowania ze słowniczkiem. Biblioteka Miłośników Języka, Wiedza Powszechna Warszawa 1993. Str. 255. Wyd. 10. ISBN 83-214-0924-5.

€ 6,90

Reczek, Stefan: NASZ JĘZYK POWSZEDNI. „Ossolineum” Wrocław 1957. Str. 349

€ 4,90

Reczek, Stefan: POLSZCZYZNA DAWNA I DZISIEJSZA. Wstęp Teresa Ampel. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1999. Str. 392. Bibliografia prac prof. Reczka, glossa wyd. ISBN 83-87288-81-0

€ 21,50

Reczek, Józef: POLSZCZYZNA I INNE JĘZYKI W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ. Wstęp Krystyna Pisarkowa. „Ossolineum” Wrocław 1991. Str. 221. Bibliografia prac autora. ISBN 83-04-03603-7.

€ 12,99

Reczek, Stefan: SŁOWO SIĘ RZEKŁO czyli monolog o kulturze języka. KAW Rzeszów 1988. Str. 226. ISBN 83-03-02217-2

€ 5,50

Ricoeur, Paul: JĘZYK, TEKST, INTERPRETACJA. Wybór pism. (Interprétation herméneutique. Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. La tache de l’herméneutique; La fonction herméneutique de la distanciation; La métaphore et le problème central de l’herméneutique, Appropriation) Wybór i wstęp: Katarzyna Rosner. Przekład: Piotr Graff i Katarzyna Rosner. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1989. Str. 290. ISBN 83-06-01702-1

€ 9,90

Rott: DANIEL VETTER I JEGO „OPISANIE WYSPY ISLANDYJI”. Studium z dziejów staropolskiego dziejopisarstwa. N/A Katowice 1993. Str. 59. Przypisy, bibliografia. ISBN 83-85876-02-2.

€ 6,99

Rott-Żebrowski, Teotyn: GRAMATYKA JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO. MINIMUM GRAMATYCZNE. Część II. Wydział Nauk Humanistycznych KUL & RW KUL Lublin 1992. Str. 70. ISBN 83-228-0269-2. Po białorusku.

€ 5,99

Rozwadowski Jan M.: WÖRTERBUCH DES ZIGEUNERDIALEKTS VON ZAKOPANE. Mit Einleitung, Ergänzungen und Anmerkungen von Edward Klich. SŁOWNIK CYGANÓW Z ZAKOPANEGO. Prace Komisji Orientalistycznej nr 21, Polska Akademia Umiejętności Kraków 1936. XXV, 91 Seiten.

€ 19,90

Rubach, Jerzy: THE LEXICAL PHONOLOGY OF SLOVAK. Clarendom Press Oxford 1993. 312 pp. Index. Hc. ISBN 0-19-824000-7

€ 19,50

Rzetelska-Feleszko Ewa, Duma Jerzy: JĘZYKOWA PRZESZŁOŚĆ POMORZA ZACHODNIEGO na podstawie nazw miejscowych. Język na pograniczach tom 16, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1996. Str. 343. Bibliografia, 37 map, summary, Zusammenfassung. ISBN 83-86619-41-4

€ 24,90

Rzetelska-Feleszko, Ewa: JĘZYKOZNAWSTWO ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIE W POLSCE (PRZEWODNIK). PWN Warszawa 1987. Str. 212. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-07603-8.

€ 12,49

Saloni, Zygmunt; Świdziński, Marek: SKŁADNIA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO. Wyd. 2 zm. PWN Warszawa 1985. Str. 288. Bibliografia, indeks terminów. ISBN 83-01-05629-0

€ 8,90

Sarnowska-Giefing, Irena: NAZEWNICTWO W NOWELACH I POWIEŚCIACH POLSKICH OKRESU REALIZMU I NATURALIZMU. Seria Filologia Polska nr 29. Uniw. Adama Mickiewicza Poznań 1984. Str. 147. Summary, bibliografia, indeksy. ISSN 0554-8179.

€ 8,99

SEMANTYCZNA STRUKTURA SŁOWNICTWA I WYPOWIEDZI. Red. Renata Grzegorczykowa i Zofia Zaron. Wyd. Uniw. Warszawskiego 1997. Str. 213. ISBN 83-230-9001-4

€ 9,90

XVII KONFERENCJA MŁODYCH JĘZYKOZNAWCÓW. Język – Teoria – Dydaktyka. Lubiatów 1989. Red. Jerzy Brzeziński, Paweł Suder. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1992. Str. 242. ISBN 83-85693-12-2.

€ 9,99

Skorupka, Stanisław: SŁOWNIK FRAZEOLOGICZNY JĘZYKA POLSKIEGO. Wiedza Powszechna Warszawa 1996. Str. 788 + 905. Wyd. 8. 2 tomy. Oprawa. ISBN 83-214-0432-4

€ 49,99

Skubalanka Teresa, Książek-Bryłowa Władysława: WARIANTYWNOŚĆ POLSKIEJ FLEKSJI. Komitet Językoznawstwa PAN, Prace Językoznawcze 125 „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 190. ISSN 0079-3485. ISBN 83-04-03981-8

€ 12,90

Skubalanka, Teresa: WPROWADZANIE DO GRAMATYKI STYLISTYCZNEJ JĘZYKA POLSKIEGO. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2000. Str. 240. Bibliografia. ISBN 83-227-1621-4

€ 16,35

Sławomirski, Jerzy: ORIGINS OF THE DOUBLED COMPLEMENT IN THE I.E. LANGUAGE OF EUROPE. Prace Językoznawcze, zeszyt 109, Zeszyty Naukowe MXXXVII, Uniw. Jagielloński Kraków 1992. 141 pp. Bibliography. ISSN 0083-4378. ISBN 83-233-0495-5

€ 10,90

Sławski, Franciszek: SŁOWNIK ETYMOLOGICZNY JĘZYKA POLSKIEGO. Tom 2. K – Kot. Tow. Miłośników Języka Polskiego Kraków 1958-1965. Str. 560. Oprawa pł.

€ 21,49

SŁOWIAŃSKA METRYKA PORÓWNAWCZA. Tom 1. Słownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania. Red. Zdzisława Kopczyńska i Lucylla Pszczołowska. „Ossolineum” Wrocław 1978. Str. 213. Summary

€ 14,50

SŁOWIAŃSKA METRYKA PORÓWNAWCZA. Tom 3. Semantyka form wierszowych. Red. Lucylla Pszczołowska. „Ossolineum” Wrocław 1988. Str. 221. ISBN 83-04-02110-2

€ 14,50

SŁOWIAŃSKA METRYKA PORÓWNAWCZA. Tom 4. Wiersz przekładu. Mickiewicz i Puszkin. Red. Lucylla Pszczołowska i Dorota Urbańska „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 223. ISBN 83-04-03935-4

€ 10,90

SŁOWIAŃSKIE POGRANICZA JĘZYKOWE. Zbiór studiów. Red. Kwiryna Handke. Język na pograniczach tom 1, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. Str. 224. ISBN 83-85326-05-7

€ 19,90

SŁOWNIK ENCYKLOPEDYCZNY TERMINOLOGII JĘZYKÓW I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH. Red.: B. Bojar. Uniw. Warsz. 1993. Str. 210. Schemat układu gniazdowego terminów, indeks rzeczowy. ISBN 83-230-0605-9

€ 9,90

SŁOWNIK GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO. Red. Włodzimierz Gruszczyński i Jerzy Bralczyk. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2002. Str. 359. ISBN 83-02-08471-9. Około 1250 haseł. Słownik encyklopedyczny, mający również cechy podręcznika gramatyki. Zawiera hasła odnoszące się nie tylko do ściśle rozumianej gramatyki, ale też ich wybór z dziedziny językoznawstwa ogólnego, stylistyki i leksykologii. Wyjaśnia terminy i pojęcia z zakresu gramatyki opisowej i historycznej niezbędne do zrozumienia dzisiejszego stanu polszczyzny. Ukazuje relacje między terminami i pojęciami stosowanymi w różnych opisach języka polskiego

€ 21,50

SŁOWNIK GWAR POLSKICH Tom VI, Zeszyt 2 (17) (Doma-Dożrany). Red. Joanna Okoniowa. Zakład Dialektologii Polskiej, Instytut Języka Polskiego PAN Kraków 2002. Str. 59-210. ISBN 83-87623-60-3

€ 7,90

SŁOWNIK JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ. Stan na dzień 30 czerwca 2001 roku. Wyd. 4 popr. i rozsz. Biblioteka Narodowa Warszawa 2001. Tom 1 A-M. Str. 517. Tom 2 N-Ż. Str. 489. ISBN 83-7009-345-0

€ 9,90

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. Suplement. PWN Warszawa 1993. Str. 124. Wyd. 2. ISBN 83-01-11214-X.

€ 4,99

SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY JĘZYKA POLSKIEGO wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. Wyd. 15 poprawione. Red.: M. Szymczak. PWN Warszawa 1994. Str. 912. Oprawa. ISBN 83-01-11486-X. 110 tys. haseł.

€ 21,49

SŁOWNIK PRASŁOWIAŃSKI. Tom 5. D. Red. Franciszek Sławski. Komitet Językoznawstwa PAN, „Ossolineum” Wrocław 1984. Str. 235. Pł. obw. ISBN 83-04-01340-1

€ 14,50

SŁOWNIK PRASŁOWIAŃSKI. Tom VIII Goda-Gyža. Red. Franciszek Sławski. Ossolineum Wrocław 2001. Str. 41. ISBN 83-04-04560-5

€ 16,90

SŁOWNIK STAROPOLSKICH NAZW OSOBOWYCH. Tom VII. Suplement. Zeszyt 1 (A-J), Inst. Języka Polskiego PAN, „Ossolineum” Wrocław 1984. Str. 96. ISBN 83-04-00475-5 (całość)

€ 4,90

SŁOWNIK SYNONIMÓW POLSKICH przez biskupa Adama Stanisława Krasińskiego. Wydanie Akademii 104. Umiejętności w Krakowie 1885. 2 tomy. Str. XXIII, 642 + 479. Reprint: Wyd. Artystyczne i Filmowe Warszawa 1989. Oprawa.

€ 49,99

SŁOWNIK SYNTAKTYCZNO-GENERATYWNY CZASOWNIKÓW POLSKICH. Tom I: A-M. Red. Kazimierz Polański. Inst. Języka Polskiego PAN, „Ossolineum” Wrocław 1980. Str. 406. Pł. ISBN 83-04-0034-2 (całość)

€ 21,90

SŁOWNIK WYRAZÓW BLISKOZNACZNYCH. Red. Stanisław Skorupka. Wiedza Powszechna Warszawa 1991. Str. 448. Wyd. 19. Oprawa. ISBN 83-214-0328-X.

€ 21,99

Sokołowski, Jan: SŁOWIAŃSKIE DERYWATY IMIENNE Z PRZYIMKIEM NEGACJI W PODSTAWIE SŁOWOTWÓRCZEJ. Slavica Wratislaviensia CX, Acta Universitatsis Wratislaviensis no 2228, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2000. Str. 247. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. ISSN 0239-6661, 0137-1150. ISBN 83-229-2058-X

€ 21,66

Spagińska-Pruszak, Agnieszka: JĘZYK EMOCJI. Studium leksykalno-semantyczne rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim. Rozprawy i Monografie, Uniwersytet Gdański 1994. Str. 192. Bibliografia, indeks rzeczowników. ISBN 83-7017-522-8

€ 14,50

SPOTKANIA ARABISTYCZNE IV. Materiały konferencji naukowej, Kraków 8 listopada 2000. Wprowadzenie Elżbieta Górska. Fundacja Arabistyczna im. Andrzeja Czapkiewicza Kraków 2002. Str. 165. ISSN 1234-4907.

€ 12,90

STUDIA GRAMATYCZNE BUŁGARSKO-POLSKIE. Tom I: Temporalność. Prace Slawistyczne tom 48 „Ossolineum” Wrocław 1986. Str. 221. ISSN 0208 4058. ISBN 83-04-02290-7

€ 6,90

STUDIA I MATERIAŁY XXXVIII: Germanistyka 10. Red. Augustyn Mańczyk. WSP Zielona Góra 1993. Str. 149. ISSN 0860-2743

€ 4,90

STUDIA LINGUISTICA POLONO-JUGOSLAVICA. Historia języka, dialektologia, gramatyka, leksyka. Tom VII. Instytut Języka Polskiego PAN Kraków 1993. Str. 168. ISBN 83-85579-80-X

€ 9,90

STUDIA LITTERARIA POLONO-SLAVICA 2. Literackie świadectwa zniewolenia. Red. Zenobia Mieczkowska. Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1996. Str. 312. Noty o autorach. ISSN 1231-8922. ISBN 83-86619-51-1. Tom poświęcony rosyjskiej literaturze łagrowej

€ 14,50

STUDIA NAD POLSZCZYZNĄ KRESOWĄ. Tom I. Red. Janusz Rieger i Wiaczesław Werenicz. Prace Językoznawcze 98, Komitet Językoznawstwa PAN, Ossolineum Wrocław 1982. Str. 260. ISSN 0079-3485. ISBN 83-04-01021-6 (t. 1)

€ 19,90

STUDIA NAD POLSZCZYZNĄ KRESOWĄ. Tom VIII. Red.: J. Rieger. Komitet Językoznawstwa PAN, Wyd. Semper Warszawa 1995. Str. 282. ISBN 83-04-01020-8 (całość serii), ISBN 83-85810-67-6-(tom VIII). M. in. bibliografia prac o polszczyźnie kresowej za lata 1989-1993 (z uzupełnieniami do roku 1988)

€ 12,72

STUDIA NAD SŁOWNICTWEM XIX WIEKU. Red.: W. Kupiszewski. Instytut Języka Polskiego Uniw. Warszawskiego, Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii. „Elipsa” Warszawa. Tom 1. 1992. Str. 159. Summary. ISBN 83-85466-16-9. Tom 2. 1993. Str. 167. Summary. ISBN 83-85466-35-5

€ 21,50

STUDIA Z DIALEKTOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ. Red. Wiesław Boryś i Władysław Sędzik. Język na pograniczach tom 4, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. Str. 273. ISBN 83-85262-16-4. Pamięci prof. Alfreda Zaręby.

€ 19,90

STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ TOM 25. PAN. Instytut Słowianoznawstwa - Komitet Słowianoznawstwa. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1989. Str. 298. ISSN 0081-7090. ISBN 83-01-07820-0. Opr. pł.

€ 10,90

STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ TOM 28. PAN. Instytut Słowianoznawstwa - Komitet Słowianoznawstwa. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1991. Str. 239. ISSN 0081-7090. ISBN 83-01-10145-8. Opr. pł.

€ 10,90

STUDIA Z FILOLOGII POLSKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ TOM 29. PAN. Instytut Słowianoznawstwa - Komitet Słowianoznawstwa. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1991. Str. 247. ISSN 0081-7090. ISBN 83-01-10444-9. Opr. pł.

€ 10,90

STUDIA Z JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO I KONTRASTYWNEGO. Red. Adam Weinsberg. Wyd. Uniw. Warszawskiego 1987. Str. 142. ISBN 83-230-0483-8

€ 5,50

STUDIA Z JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO. Red.: Michał Łesiów, Michał Sajewicz. Rozprawy Slawistyczne 10, UMCS, Wyd. Humanistyczny Lublin 1995. Str. 405. ISSN 0860-2387. ISBN 83-227-0696-0. Prace po polsku, rosyjsku, ukraińsku i czesku ze streszczeniami w jęz. angielskim, polskim lub rosyjskim. Plon konferencji międzynarodowej na temat „Dziesięć wieków związków Słowiańszczyzny wschodniej z kulturą Zachodu”, która odbyła się w dniach 29-30 listopada 1988 roku w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS. Autorzy m.in. W. Kuraszkiewicz, T. Rott-Żebrowski, F. Czyżewski, M. Sajewicz, H. Schmidt, L. Horalik, J. Honová , J. Reská , L. M. Szakun

€ 12,50

STUDIA Z JĘZYKÓW I LITERATUR NARODÓW SŁOWIAŃSKICH. Tendencje rozwojowe. Red. Barbara Czapik i Emil Tokarz. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego 1148, Katowice 1991. Str. 186. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0361-4

€ 6,90

STUDIES IN THE PHONETIC TYPOLOGY OF THE SLAVIC LANGUAGES. Edited by Irena Sawicka and Axel Holvoet. Język na pograniczach tom 2, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1991. 164 pp. ISBN 83-85262-08-3

€ 14,90

STYLISTYKA II. Opole - Warszawa 1993. Str. 324.

€ 12,50

Symoni-Sułkowska, Jadwiga: FORMACJE RZECZOWNIKOWE UTWORZONE OD WYRAŻEŃ PRZYIMKOWYCH. Prace Instytutu Języka Polskiego PAN 65, „Ossolineum” Wrocław 1987. Str. 183. Bibliografia, słowniki, tabele. ISSN 0208-4074. ISBN 83-04-02606-6

€ 6,18

SYNCHRONICZNE BADANIA PORÓWNAWCZE SYSTEMÓW GRAMATYCZNYCH JĘZYKÓW SŁOWIAŃSKICH. Prace Slawistyczne 97, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. Str. 179. Aneks. ISBN 83-90086-19-9

€ 12,50

SYSTEMY ZOONIMICZNE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH. Red. Stefan Warchoł. Rozprawy Slawistyczne 11, UMCS Lublin 1996. Str. 355. Bibliografia. ISSN 0860-2387. ISBN 83-227-0831-9

€ 17,90

SYTUACJA JĘZYKOWA NA WILEŃSZCZYŹNIE. Materiały sympozjum „Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” Warszawa 16-18 października 1997 roku. Red. Józef Porayski-Pomsta. Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki Instytut Języka Polskiego; Uniwersytet Wileński, katedra Literatury Słowiańskiej, „Elipsa” Warszawa 1999. Str. 222. ISBN 83-7151-266-X

€ 14,39

Szczepańska, Elżbieta: UNIWERBIZACJA W JĘZYKU CZESKIM I POLSKIM. „Universitas” Kraków 1994. Str. 103. Bibliografia, wykaz uniwerbizmów omówionych w pracy. ISBN 83-7052-211-4

€ 7,90

VI KONFERENCJA KASZUBSKO-POMORSKA: Rozwój nazewnictwa lokalnego na Pomorzu Zachodnim. Pomorska onomastyka i toponomastyka na przestrzeni dziejów. Materiały z konferencji. Red. Wojciech Łysiak. Muzeum Pomorza Środkowego, Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniw. A. Mickiewicza Poznań-Słupsk 2001. Str. 185. ISBN 83-87437-06-9, 83-914027-6-2

€ 14,90

Szulowska Wanda: IMIENNICTWO DAWNEJ ZIEMI HALICKIEJ I LWOWSKIEJ. Język na pograniczach tom 5, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1992. Str. 87. Bibliografia. ISBN 83-85262-13-X

€ 14,90

Szultka, Zygmunt: STUDIA NAD RODOWODEM I JĘZYKIEM KASZUBÓW. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Gdańsk 1992. Str. 187. Przypisy, wykaz źródeł.

€ 9,99

Świdziński, Marek: SEMANTICS OF INDIRECT QUESTIONS IN POLISH. Uniw. Warszawski, Inst. Języka Polskiego & Elipsa Warszawa 1993. Str. 168. Bibliografia. ISBN 83-85466-36-3.

€ 13,99

TEKST I JEGO ODMIANY. Red. Teresa Dobrzyńska. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1996. Str. 144. ISBN 83-85605-82-7.

€ 12,99

Tokarz Bożena: WZORZEC, PODOBIEŃSTWO, PRZYPOMNIENIE. Studia o przekładzie tom 7, Wyd. Śląsk Katowice 1998. Str. 163. ISSN 1505-3296. ISBN 83-7164-123-0

€ 10,60

TRZYNAŚCIE WIEKÓW BUŁGARII. Materiały polsko-bułgarskiej sesji naukowej Warszawa 28-30.10.1981. Red. Janusz Siatkowski. Prace Slawistyczne 32, Instytut Słowianoznawstwa PAN, „Ossolineum” Wrocław 1983. Str. 348. Prace po polsku i bułgarsku. ISSN 0208-4058. ISBN 83-04-01418-1

€ 14,90

UCZUCIA W JĘZYKU I TEKŚCIE. Red. Iwona Nowakowska-Kempna, Anna Dąbrowska i Janusz Anusiewicz. Acta Universitatis Wratislaviensis no 2229, Uniw. Wrocławski 2000. Str. 297. ISSN 1232-9657, 0239-6661. ISBN 83-229-2014-8

€ 18,02

Uspienski Borys A.; Żywow, Wiktor M.: CAR I BÓG. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji. Przekład i wstęp: Henryk Paprocki. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1992. Str. 158. Słownik terminologiczny, bibliografia, wykaz skrótów. ISBN 83-06-02061-8

€ 9,90

UWARUNKOWANIA I PRZYCZYNY ZMIAN JĘZYKOWYCH. Zbiór studiów. Red. Elżbieta Wrocławska. Język na pograniczach tom 11, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1994. Str. 212. ISBN 83-901394-5-6

€ 14,90

WARSZTATY TRANSLATORSKIE I. WORKSHOP ON TRANSLATION I. Red. / Editors: Richard Sokoloski, Henryk Duda. Prace Wydziału Historyczno-Teologicznego 84, Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Slavic Research Group University of Ottawa Lublin – Ottawa 2001. Str. 205. ISBN 83-7306-029-4

€ 12,90

WARSZTATY TRANSLATORSKIE II. WORKSHOP ON TRANSLATION II. Red. / Editors: Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz. Prace Wydziału Historyczno-Teologicznego 93, Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002, Slavic Research Group University of Ottawa Lublin – Ottawa 2002. Str. 205. ISBN 83-7306-113-4

€ 12,90

Weyssenhoff-Brożkowa, Krystyna: WPŁYW POLSZCZYZNY NA ŁACINĘ ŚREDNIOWIECZNĄ W POLSCE. PAN Inst. Języka Polskiego, Prace nr 73, Kraków 1991. Str. 100. Bibliografia, resume. ISSN 0208-4074, ISBN 83-900261-0-4.

€ 6,99

Wielgus, Stanisław ks.: ŚREDNIOWIECZNA LITERATURA BIBLIJNA W JĘZYKU POLSKIM. Wyd. II. RW KUL Lublin 1993. Str. 70. Indeks nazwisk. ISBN 83-228-0301-X. Zbiór szkiców literackich i wspomnień

€ 12,49

Wierzbicka, E.: SYNONIMIA SKŁADNIOWA KONSTRUKCJI PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYCH WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE. Polono-Slavica Varsoviensia, tom 9, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1991. Str. 162. Bibliografia, summary. ISSN 0860-5793. ISBN 83-230-0239-8

€ 12,90

Wilkoń, Aleksander: DZIEJE JĘZYKA ARTYSTYCZNEGO W POLSCE. Język, style literatury barokowej. „Universitas” Kraków 2002. Str. 200. ISBN 83-7052-514-8. Jak odróżnić styl sarmacki od dworskiego, religijno-kościelny od sowizdrzalskiego, a te z kolei od militarnego? Ta typologia ogólnych stylów epoki baroku dotyczy tylko stylów społecznych. Autor wyróżnia jeszcze styl retoryczny i literacki, różnicuje barokowe style w uzależnieniu od genologii, rozpatruje kategorię stylu jako obrazu mowy i wreszcie omawia style semantyczne i synkretyczne. Monografia przynosi pełną syntezę języka artystycznego epoki baroku i jest ważną pozycją dla wszystkich badaczy historii i kultury polskiego baroku

€ 12,90

Wiśniewska, Halina: KULTURALNA POLSZCZYZNA XVII WIEKU na przykładzie Zamościa. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1994. Str. 156 + 11 il., indeks nazwisk.

€ 12,49

WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN ZUR LITERATUR UND LINGUISTIK. Hg. von Jan Iluk. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1332, Katowice 1992. Str. 104. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0483-1.

€ 6,99

Witaszek-Samborska, Małgorzata: ZAPOŻYCZENIA Z ROŻNYCH JĘZYKÓW WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE (na podstawie słowników frekwencyjnych). Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, Wydz. Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Językoznawczej, tom XX Poznań 1993. Str. 106. Summary. ISBN 83-7063-067-7, ISSN 0079-4678.

€ 9,99

Wojtyła-Świerzowska, Maria: PRASŁOWIAŃSKIE ABSTRACTUM. Słowotwórstwo, semantyka. I. Formacje tematyczne. Prace Slawistyczne 96, SOW i Omnitech Press Warszawa 1992. Str. 186. ISBN 83-85262-18-0.

€ 9,99

WOKÓŁ SŁOWNIKA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO. Materiały Konferencji w Paszkówce 26-28 XI 1986 r. Red. Władysław Lubaś. Studia Leksykograficzne I, Instytut Języka Polskiego PAN Kraków 1988. Str. 156. ISSN 0860-6471. ISBN 83-04-03007-1

€ 6,18

Wolnicz-Pawłowska Ewa: ANTROPONIMIA ŁEMKOWSKA NA TLE POLSKIM I SŁOWACKIM (XVI – XIX WIEK). Język na pograniczach tom 9, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1993. Str. 340. Bibliografia, summary, mapa, aneks. ISBN 83-901394-0-5

€ 19,90

Wóycicki, Kazimierz: FORMA DŹWIĘKOWA PROZY POLSKIEJ I WIERSZA POLSKIEGO. PWN Warszawa 1960. Str. 280. Bibliografia, indeks nazwisk.

€ 13,99

WSPÓŁCZESNA POLSZCZYZNA. Wybór zagadnień. Red. H. Kurkowska. PWN Wwa 1986. Str. 432. ISBN 83-01-06396-3

€ 12,90

Z HISTORII JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH. Zbiór studiów. Red. Helmut Faßke i Elżbieta Wrocławska. Język na pograniczach tom 18, Instytut Slawistyki PAN, Slawistyczny Ośrodek Wyd. Warszawa 1996. Str. 244. Teksty po polsku i po niemiecku. Streszczenia, Zusammenfassungen. ISBN 83-86619-46-5

€ 19,90

Z PROBLEMATYKI WSPÓŁCZESNYCH PRZEKŁADÓW TWÓRCZOŚCI MICKIEWICZA NA JĘZYKI OBCE. Materiały ze spotkania tłumaczy Mickiewicza zorganizowanego przez Komisję Filologiczną PTPN w dniu 30 maja 1995 w Śmiełowie. Red. Jerzy Świdziński. Prace Komisji Filologicznej 41, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Poznań 1999. Str. 83. ISSN 0137-642X. ISBN 83-7063-222-X

€ 10,76

Z PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO. Red.: Aleksander Wilkoń i Jacek Warchala. Uniw. Śląski, Prace Naukowe nr 1342, Katowice 1993. Str. 128. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-0474-2.

€ 8,99

Zagórski, Zygmunt: MAŁY ATLAS JĘZYKOWY WOJEWÓDZTWA GORZOWSKIEGO. Tom 2. Uniw. Adama Mickiewicza, „Filologia polska” nr 59, Poznań 1996. Str. 348. ISBN 83-232-0808-5, ISSN 0554-8179.

€ 21,49

Zagórski, Zygmunt: GWARY WSPÓŁCZESNEJ WIELKOPOLSKI Uniw. Adama Mickiewicza, Prace Wydz. Filologicznego, Filologia Polska nr 12, Poznań 1967. Str. 230 + 35 mapek.

€ 13,99

Zarzycka, Grażyna: DIALOG MIĘDZYKULTUROWY. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 11, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2000. Str. 176. Bibliografia. ISSN 0860-6587

€ 14,90

ZE STUDIÓW NAD GWARAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIMI W POLSCE. Red. Feliks Czyżewski, Michał Łesiow, Rozprawy Slawistyczne tom 21, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1997. Str. 309. ISSN. 0-8602387. ISBN 83-227-0997-8.

€ 13,99

Zgółkowa, Halina: ILOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA SŁOWNICTWA WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY. Wybrane zagadnienia. Seria Filologia Polska nr 36, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1987. Str. 145. Bibliografia, summary. ISSN 0554-8179. ISBN 83-232-0075-0.

€ 9,99

Zgółkowie, Halina i Tadeusz: SŁOWNICTWO WSPÓŁCZESNEJ POEZJI POLSKIEJ. Listy frekwencyjne. Tomy 1-2. Uniw. Adama Mickiewicza, „Filologia Polska” nr 50, Poznań 1992. ISBN 83-232-0410-1, ISSN 0554-8179.

€ 17,99

Zierhofferowie, Zofia i Karol: NAZWY MIAST WIELKOPOLSKI. Wyd. Poznańskie Poznań 1987. Str. 186. ISBN 83-210-0680-9.

€ 8,99

Ziomek, Jerzy: RETORYKA OPISOWA. Vademecum Polonisty, Ossolineum Wrocław 1990. Str. 343. Indeksy: rzeczowy i nazwisk. Pł. obw. ISBN 83-04-03544-8.

€ 21,49

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj