HISTORIA

M - Ż

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

 

Mackiewicz, Stanisław: HISTORIA POLSKI OD 17 WRZEŚNIA 1939 R. DO 5 LIPCA 1945 R. „Puls” Londyn 1993. Str. 218. Bibliografia, indeks. ISBN 1-85917-007-2.

€ 29,90

Madajczyk, Piotr: NIEMCY POLSCY 1944-1989. Oficyna Naukowa Warszawa 2001. Str. 371. Bibliografia, indeksy, Zusammenfassung. ISBN 83-88164-12-0

€ 21,99

Majchrowski, Jacek: SILNI, ZWARCI, GOTOWI. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego. PWN Warszawa 1985. Str. 217. Bibliografia, indeks osób, il. ISBN 83-01-05323-2.

€ 9,99

Makowski, Bronisław: LITWINI W POLSCE 1918-1939. PWN Warszawa 1986. Str. 351. Bibliografia, indeks, fot. ISBN 83-01-06805-1.

€ 14,90

„MAŁA KONSTYTUCJA” W PROCESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE. Red.: M. Kruk. Wyd. Sejmowe Warszawa 1993. Str. 258. ISBN 83-7059-070-5

€ 4,99

Małachowski, Aleksander: O ĆWIARTOWANIU SMOKA. Nawijki. „Krąg” Warszawa 1991. Str. 215. ISBN 83-85199-05-5. Felietony drukowane w tygodniku „Po prostu” od stycznia 1990 do lutego 1991

€ 4,99

Małecki, Jan M.: ZARYS DZIEJÓW POLSKI 1864-1939. Znak Kraków 1991. Str. 416. Wskazówki bibliografia, indeksy osób i geogr., 32 il., 5 tablic, 5 map. ISBN 83-7006-079-X

€ 14,99

Małowist, Marian: TAMERLAN I JEGO CZASY. PIW Warszawa 1991. Str. 195. Bibliografia, indeksy nazw osobowych i geogr. 4 il. kol., 34 il. cz.-b. Oprawa. ISBN 83-06-01106-6. Dzieje wielkiego zdobywcy Timura, który na przełomie XIV i XV w. stworzył olbrzymie państwo, rozciągające się od granic Chin aż po Europę

€ 14,99

MAŁY OKSFORDZKI SŁOWNIK HISTORII ŚWIATA W XX WIEKU (The Oxford Minidictionary of Twentieth Century World History). Przekład: M. Urbański. Red. wyd. polskiego: Paweł Wieczorkiewicz i Marek Urbański. Puls, Historia t. 4., Londyn 1992. Str. 729. Indeks haseł. ISBN 0-907587-72-0. Około 2000 haseł w tym 500 haseł o Polsce i Europie Środkowej napisanych dla tego wydania

€ 19,50

Manteuffel, Tadeusz: HISTORIA POWSZECHNA. ŚREDNIOWIECZE. PWN Warszawa 1978. Wyd. 4. Str. 557. Bibliografia, szkice, mapy, indeksy. Oprawa pł., obw.

€ 7,50

Mariański, Janusz ks.: RELIGIJNOŚĆ w PROCESIE PRZEMIAN. Szkice socjologiczne. Wstęp: ks. Władysław Piwowarski. PAX Warszawa 1991. Str. 356. Bibliografia ISBN 83-211-1162-9

€ 4,99

Marrus, Michael R.: HOLOCAUST (The Holocaust in History). Przekład: A. Tomaszewska. Wiedza Powszechna Warszawa 1993. Str. 359. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-214-0964-4.

€ 8,99

Marszałek, Józef: MAJDANEK. Konzentrationslager Lublin. Verlag Interpress Warszawa 1984. 202 Seiten. Il. ISBN 83-223-1934-7

€ 10,76

MASADA”. Kwartalnik Jesień 1991. Masada Fundacja Kulturalna Warszawa 1991. Str. 240. Pismo poświęcone stosunkom polsko-żydowskim.

€ 9,99

Matuszewski, Ignacy: WYBÓR PISM. Inst. Józefa Piłsudskiego Nowy Jork – Londyn 1952. Str. 296. Indeks nazwisk. Pł. obw.

€ 39,90

Mazur, Grzegorz: BIURO INFORMACJI I PROPAGANDY SZP-ZWZ-AK 1939-1945. Wstęp: Aleksander Gieysztor. „PAX” Warszawa 1987. Str. 482. Bibliografia, indeks osób, 281 il. Pł. obw. ISBN 83-211-0892-X.

€ 21,49

Mączak Antoni: RZĄDZĄCY I RZĄDZENI. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej. PIW Warszawa 1986. Str. 327. Wskazówki bibl., indeksy, mapy. Oprawa pł. obw. ISBN 83-06-01417-0

€ 14,90

Melchior, Małgorzata: SPOŁECZNA TOŻSAMOŚĆ JEDNOSTKI (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955). Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Warszawa 1990. Str. 315. Aneksy, tabele, przypisy.

€ 14,90

Meller, Stefan: POŻEGNANIE Z REWOLUCJĄ. Verba Chotomów 1991. Str. 278. ISBN 83-85061-21-5. W sposób paradoksalny, odmieniony, udoskonalony - ideał Rewolucji Francuskiej odżywa na nowo, przy jednoczesnym obumieraniu tej części jej dziedzictwa, która zaprowadziła ku dewiacjom

€ 9,99

METROPOLITA ANDRZEJ SZEPTYCKI. Studia i materiały. Red. A. A. Zięba. Przedmowa R. Łużny. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1, Polska Akademia Umiejętności Kraków 1994. Str. 274 + 32 il. Aneks, chronologia, noty o autorach, indeks. ISBN 83-902528-3-X. Części: Rodzina, Czasy, Dzieło i dziedzictwo, Archiwalia

€ 14,39

Mękarska-Kozłowska, Barbara: LWÓW TWIERDZA KULTURY I NIEPODLEGŁOŚCI. Referat wygłoszony 29 listopada 1988 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1989. Str. 135. Fot. ISBN 0-948019-04-2.

€ 8,99

Mękarska-Kozłowska, Barbara: POSŁANNICTWO KRESOWE LWOWA W CZYNIE ZBROJNYM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Odczyt wygłoszony dnia 17 marca 1990 na rocznicy uroczystości imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowanej przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 1991. Str. 119. Fot., indeks nazwisk. ISBN 0-948019-069-9.

€ 8,99

Mendelsohn, Ezra: ŻYDZI W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM (The Jews of East Central Europe between the World Wars). Przekład: Agata Tomaszewska. Wstęp: Jerzy Tomaszewski. PWN Warszawa 1992. Str. 355. Mapy, indeks osób. ISBN 83-01-10589-5.

€ 19,90

Mentzel, Zbigniew: POD KRESKĄ. Ostatnie kwartały PRL. „Puls” Londyn 1990. Str. 240. ISBN 0-907587-53-4.

€ 12,90

Mérétik, Gabriel: NOC GENERAŁA. Przekład Michał Radgowski. Alfa Warszawa 1989. Str. 260. Il. ISBN 83-7001-320-1.

€ 9,99

Mering, Jerzy: WIELKIE MOCARSTWO MACEDOŃSKIE czyli nadużywanie wymiaru sprawiedliwości w PRL. Dokumenty. „Universitas” Kraków 1996. Str. 99. ISBN 83-7052-344-7.

€ 8,99

Micewski, Andrzej: KOŚCIÓŁ WOBEC „SOLIDARNOŚCI” I STANU WOJENNEGO. Znaki Czasu tom 51, Editions du Dialogue Paryż 1987. Str. 283. ISBN 2-85316-050-5.

€ 13,99

Micewski, Andrzej: POLITYKA STAJE SIĘ HISTORIĄ. „Czytelnik” Warszawa 1986. Str. 474. ISBN 83-07-01409-3.

€ 8,99

Michałowski, Witold St.: HAJŻE NA BIESZCZADY. Wiersze: Tadeusz Andrzej Olszański. Fundacja Odysseum Michalin-Lutowiska 1993. Str. 253. ISBN 83-86010-00-2. Polemiczne szkice o Bieszczadach

€ 4,99

Michelis de, Adam; Rudniewska, Alicja: POD ROZKAZAMI „KONRADA”. Pierwsza monografia III Zgrupowania Obwodu Warszawskiego AK. Wstęp: Tadeusz Żeńczykowski. Volumen Warszawa 1993. Str. 353 + fotografie. 1 szkic, bibl., indeks nazwisk i pseud. ISBN 83-85218-58-0. AK na Powiślu w czasie okupacji i powstania

€ 16,35

Michnik, Adam: POLSKIE PYTANIA. Zeszyty Literackie Paryż 1987. Str. 287. ISBN 2-906253-01-4

€ 16,35

Michnik Adam: TAKIE CZASY... Rzecz o kompromisie. „Aneks” Londyn 1985. Str. 140. ISBN 0-906601-24-X

€ 14,90

Mikułowski-Pomorski, Jerzy: KSZTAŁTOWANIE SIĘ OBRAZU EUROPY W PRASIE POLSKIEJ W LATACH 1989-1991. Akademia Ekonomiczna w Krakowie & Ossolineum Wrocław 1995. Str. 96. Summary. ISBN 83-04-04296-7.

€ 4,99

Mink, Georges: SIŁA CZY ROZSĄDEK. Historia społeczna i polityczna Polski (1980-1989). (La force ou la raison). Przekład: M. Kujawski. Wstęp: E. Wnuk-Lipiński. Spacja & Amp Warszawa-Katowice 1992. Str. 326. Aneks, kalendarium, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-85277-09-9, 83-85607-00-5.

€ 9,99

Mirga, Andrzej; Mróz, Lech: CYGANIE. Odmienność i tolerancja. Przedmowa: ks. J. Tischner. PWN Warszawa 1994. Str. 339 + fotografie barwne. Przypisy, bibliografia, indeks nazwisk, ilustracje. Oprawa. ISBN 83-01-11602-1

€ 17,99

Mises, Ludwig von: MENTALNOŚĆ ANTYKAPITALISTYCZNA (The Anti-Capitalistic Mentality). Przekład: Jan M. Małek. Niepodległość Warszawa 1991. Str. 109. Przypisy

€ 4,99

Misztal, Jan: WERYFIKACJA NARODOWOŚCIOWA NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH. PWN Warszawa 1990. Str. 384. Aneksy, bibliografia, Zusammenfassung. ISBN 83-01-10078-8

€ 14,99

Moczulski, Leszek: „KRAJOBRAZ PRZED BITWĄ”. „Pogląd” Berlin 1988. Str. 25. ISBN 3-924686-09-2

€ 1,00

Mogensen Jørgen L.F.: DIE GROSSE GEISELNAHME. Polnisch-Skandinavisches Forschungsinstitut Kopenhagen 1997. 89 Seiten. ISBN 87-89048-11-3. Der ehemalige dänische Diplomat war – zusammen mit anderen prominenten Persönlichkeiten - deutsche Geisel am Ende des Krieges

€ 9,90

Mojak, Ryszard: INSTYTUCJA PREZYDENTA RP W OKRESIE PRZEKSZTAŁCEŃ USTROJOWYCH 1989-1992. Wyd. Sejmowe Warszawa 1994. Str. 344. Bibl. ISBN 83-7059-106-X

€ 4,99

MONTE CASSINO. W czterdziestolecie bitwy. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Londyn 1984. Str. 80. 55 fot.

€ 12,99

Morawski, Dominik: POMOST NA WSCHÓD. Obserwacje i refleksje Watykanisty. Wstęp: kard. Henryk Gulbinowicz. Odnowa - Norbertinum Londyn -Lublin 1991. Str. 244 + fot. ISBN 0-903705-70-2.

€ 4,99

Morawski, Jerzy: PORTRETY W PODCZERWIENI. NOWa Warszawa 1994. Str. 88. ISBN 83-7054-074-0. Publicystyczne portrety m. in. W. Pawlaka, A. Kwaśniewskiego, M. Strąka, I. Sekuły, J. Oleksego, L. Millera

€ 4,99

Morawski, Wojciech: POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU ALEKSANDRA SKRZYŃSKIEGO. PWN Warszawa 1990. Str. 132. Aneksy, bibliografia, indeks osób. ISBN 83-01-09594-6

€ 4,99

Morcinek, Gustaw: MASZEROWAĆ!... Powieść. Wyd. 3. Nakład Gebethnera i Wolffa Warszawa 1939. Str. 113. Oprawa. O wyzwoleniu Zaolzia

€ 14,99

Mórawski, Karol: KARTKI Z DZIEJÓW ŻYDÓW WARSZAWSKICH. KiW Warszawa 1993. Str. 181 + fotografie. ISBN 83-05-12635-8. „Publikacja ta przedstawia jedynie pewne wybrane fakty i wydarzenia. Prezentuje również zachowane lub istniejące po dzień dzisiejszy obiekty architektoniczne, instytucje bądź też nekropolia związane z najświetniejszymi kartami historii Żydów warszawskich” - ze wstępu

€ 9,99

Mórawski, Karol: PRZEWODNIK HISTORYCZNY PO CMENTARZACH WARSZAWSKICH. Wyd. PTTK „Kraj” Warszawa 1989. Str. 159. Il., bibliografia. ISBN 83-7005-129-4

€ 8,99

Mróz Lech: CYGANIE. „Światowid”, Książka i Wiedza Warszawa 1971. Str. 279. Il., kalendarzyk

€ 4,90

Musioł Danuta, Tyrna-Danielczyk Elżbieta: MASONIKA W ZBIORACH BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ. Katalog. Wyd. Śląsk Katowice 1998. Str. 200. Indeksy, 19 il. ISBN 83-7164-063-3

€ 12,90

Najdus, Walentyna: SZKICE Z HISTORII GALICJI. Tom 2 Lata 1905-1907. Książka i Wiedza Warszawa 1960. Str. 636. Bibliografia, indeksy, il. Oprawa.

€ 21,49

Nałęcz, Tomasz: POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA 1914-1918. PAN, „Ossolineum” Wrocław 1984. Str. 257. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. ISBN 83-04-01452-1.

€ 9,99

NAPAŚĆ SOWIECKA I OKUPACJA POLSKICH ZIEM WSCHODNICH. Red. Józef Jasnowski, Edward Szczepanik. Wyd. 2. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1987. Str. 112. Mapa, indeksy, il. ISBN 0-85065-165-4.

€ 8,99

NARODOWA DEMOKRACJA. Antologia myśli politycznej „Przeglądu Wszechpolskiego”. Wybór, wstęp i opr. Barbara Toruńczyk. „Aneks” Londyn 1983. Str. 318. Kalendarium, bibliografia. ISBN 0-906601-09-6

€ 24,90

Nawrot, Dariusz: DZIAŁANIA DYPLOMACJI POLSKIEJ W WIEDNIU W LATACH 1788-1792. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1819, Katowice 1999. Str. 200. Bibliografia, indeks osób, résumé, Zusammenfassung. ISSN 0208-6336. ISBN 83-226-0916-7

€ 14,39

Nicieja, Stanisław: CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI WE LWOWIE W LATACH 1786-1986. Ossolineum, Cykl „Nekropolie”, Wrocław 1988. Str. 449. 293 fot., bibliografia. Pł. obw. ISBN 83-04-02817-4.

€ 13,99

NIE MA TRZECIEJ DROGI. Red. Irena Lasota. Przekład: Barbara Stanosz i R.D. Konfrontacje tom 14, Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Wyd. PoMost Warszawa 1991. Str. 159. Autorzy m.in.: S. M. Lipset, H. Stein, C. H. Fairbanks Jr., S. McConnell, P. Johnson, J. Neuchterlein, W. Lacquer. ISBN 83-85219-11-0

€ 4,90

NIEMCY WOBEC KONFLIKTU NARODOWOŚCIOWEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ. Materiały z sesji naukowej pt. „Górny Śląsk celem rewizjonizmu niemieckiego 1918-1919. W pięćdziesiątą rocznicę wygaśnięcia konwencji genewskiej”. Red. Andrzej Szefer. Instytut Zachodni Poznań 1989. Str. 225. ISBN 83-85003-32-0.

€ 8,99

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom trzeci (po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Oddział w Londynie 1951. Red. Stanisław Biegański, Konrad Libicki, Józef Moszczeński, Tadeusz Schaetzel. Str. 167.

€ 24,90

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom dziesiąty (po wznowieniu). Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Oddział w Londynie 1976. Red. Stanisław Biegański, Edmund Charaszkiewicz. Str. 268

€ 24,90

NIEPODLEGŁOŚĆ. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. Tom XLVI (tom XXVI po wznowieniu). W setną rocznicę urodzin Wacława Jędrzejewicza i pięćdziesiątą rocznicę odtworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Wydaje Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski Nowy Jork-Londyn-Wrocław 1993. Str. 263. ISSN 0272-0280.

€ 21,49

NIEPODLEGŁOŚĆ. Wybór z pierwszych 28 numerów. Opr. i wstęp Józef Darski. Polonia Book Fund Londyn 1985. Str. 240. ISBN 0-902352-52-0. Dokument z czasów stanu wojennego

€ 9,90

NIEZNANE LISTY I ROZKAZY TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Zestawił Władimir Michajlenko. Opr. W. Michajlenko, J. Skowronek, J. Zimińska. Przedmowa Marian Kallas. Nowe Miscellanea Historyczne, tom 1. Seria Powstania Narodowe zeszyt 1, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Warszawa 1996. Str. 57 + reprodukcje. Indeks nazwisk. ISBN 83-86643-46-3. Dokumenty z archiwów rosyjskich

€ 9,08

Nowak, Andrzej: MIĘDZY CAREM A REWOLUCJĄ. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849. Inst. Historii PAN & Gryf Warszawa 1994. Str. 370. Wybór źródeł, indeks. ISBN 83-85209-40-9. „Jego ogromna praca doktorska (...) poddaje interesującej rewizji utarte poglądy, co sądziły o naszych wschodnich sąsiadach zarówno prawe, jak i lewe skrzydło Wielkiej Emigracji” - prof. S. Kieniewicz

€ 12,72

Nowak, Andrzej: POLACY, ROSJANIE I BIESY. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku. „Arcana” Kraków 1998. Str. 270. Nota bibl., indeks osób. ISBN 83-86225-02-5

€ 14,99

Nowakowski, Krzysztof: TAJEMNICA POLSKIEGO ZŁOTA (The Polish Gold). Przełożyli: Krystyna Morozowska i Henryk Michalski. „Rytm” Warszawa 1991. Str. 395. ISBN 83-85249-05-2. Zbeletryzowana opowieść o dramatycznej ewakuacji polskich rezerw złota w 1939 r. przez Rumunię, Turcję do Libanu, Francji i Sudanu.

€ 6,99

NOWOCZESNA HISTORIA POLSKI. Red. Józef Jasnowski. Prace Kongresu Kultury Polskiej, tom 3, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie Londyn 1987. Str. 296. ISBN 1-870027-21-3.

€ 13,99

NOWOTKO – MOŁOJEC. Z początków PPR. Nieznane relacje Władysława Gomułki i Franciszka Jóźwiaka. „Puls politicus” tom 8, Wyd. Puls Londyn 1987. Str. 61. ISBN 0-907587-31-3

€ 4,90

Nussbaum, Hilary: SZKICE HISTORYCZNE Z ŻYCIA ŻYDÓW W WARSZAWIE od pierwszych śladów pobytu ich w tem mieście do chwili obecnej. K. Kowalewski Warszawa 1881. Przedruk: WAiF Warszawa 1989. Str. IV, 271. Indeks nazwisk.

€ 13,99

OBLICZA POLSKOŚCI. Red. Antonina Kłoskowska. Biblioteka Dialogu, Uniwersytet Warszawski 1988. Str. 238.

€ 13,99

OBÓZ KONCENTRACYJNY MAUTHAUSEN-GUSEN W 50-LECIE OSWOBODZENIA. Konzentrationslager Mauthausen-Gusen zum 50. Jahrestag der Befreiung. Red. Edward Halon. Konferenzen, 1, PAN, Stacja Naukowa w Wiedniu. PAN, Wissenschaftliches Zentrum Wien 1996. Str. 52 +55. Tekst polski i niemiecki

€ 9,08

Ochmański, Jerzy: HISTORIA LITWY. Wyd. 3. zm. Ossolineum Wrocław 1990. Str. 396. Kalendarium, bibliografia, indeksy: nazwisk i geograficzny, 73 ilustr., 17 map, oprawa pł., obw. ISBN 83-04-03107-8

€ 14,90

Ockrent Christine, de Marenches Alexandre: SEKRETY SZPIEGÓW I KSIĄŻĄT. Przekład Zofia Jeżewska. Wyd. Spotkania Warszawa 1992. Str. 308. ISBN 83-85195-22-X

€ 4,90

OD TRZYNASTEGO DO TRZYNASTEGO. Analizy, dokumenty, relacje. Opr: Piotr Spiski. Najnowsza Historia Polski 2, Polonia Book Fund Londyn 1983. Str. 331 + fot. ISBN 0-902352-28-8

€ 24,90

Ogger, Günter: GENIUSZE I SPEKULANCI. Jak rodził się kapitalizm. Przełożył Jan Koźbiał. PIW Warszawa 1993. Str. 364. Bibliografia, indeksy, il. ISBN 83-06-02276-9

€ 9,50

Olszewski, Edward: EMIGRACJA POLSKA W DANII 1893-1993. POLSKE INDVANDERE I DANMARK 1893-1993. Wyd. Inst. Studiów Politycznych PAN Warszawa - Oficyna Wyd. John and John Lublin 1993. Str. 658. Aneksy, il., tabele, mapy,. bibliogr., summary, indeks nazwisk. ISBN 83-85479-26-0, 83-900899-2-0

€ 18,02

OPIS ZIEMI przez prof. Stanisława Majerskiego. Tom 1. W tomie znajduje się około 160 illustracyi i 23 kartonów. Nakładca Franciszek Bondy Wiedeń brw. (przed I wojną światową). Str. 318. Oprawa. Tom poświęcony ogólny informacjom o Ziemi oraz Europie

€ 24,50

Olszański, Tadeusz A.: HISTORIA UKRAINY XX WIEKU. „Volumen” Warszawa (1993). Str. 349. Aneksy, biogramy, przewodnik bibliograficzny, indeksy: osobowy i geograficzny, mapy. ISBN 83-85218-50-5

€ 16,35

Orlof Ewa: DYPLOMACJA POLSKA WOBEC SPRAWY SŁOWACKIEJ W LATACH 1939-1939. Wyd. Literackie Kraków 1980. Str. 216. Przypisy, aneksy, indeks nazwisk, bibliografia. ISBN 83-08-00394-X

€ 9,90

Orłowski, Hubert: POLNISCHE WIRTHSCHAFT. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce. Przekład Isabela Sellmer i Sven Sellmer. Biblioteka „Borussii” tom 11 Olsztyn 1998. Str. 417. Bibliografia, indeks nazwisk, il. Oprawa twarda. ISBN 83-900380-8-0

€ 28,92

OŚWIATA, SZKOLNICTWO I WYCHOWANIE W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ. Red.: Karol Poznański. Komitet Nauk Pedag. PAN. Zespół Historii Wychowania. Wyd. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1991. Str. 497. ISBN 83-227-0411-9

€ 10,76

OTWARTA GRANICA. Raport z badań na pograniczu polsko-niemieckim 1991-1993. Red. Stanisław Lisiecki. Ziemie Zachodnie – Studia i Materiały nr 16, Instytut Zachodni Poznań 1995. Str. 387. ISBN 83-85003-74-6.

€ 9,99

Paczkowski, Andrzej: PÓŁ WIEKU DZIEJÓW POLSKI 1939-1989. PWN Warszawa 1996. Str. 610. Nota o literaturze, indeks osób. ISBN 83-01-11756-7

€ 21,99

Paczkowski Andrzej: STANISŁAW MIKOŁAJCZYK Seria „Dzieje PRL”, WSiP Warszawa 1994. Str. 76. Nota bibl, liczne fot. ISBN 83-02-05581-6

€ 9,90

Paczkowski, Andrzej: ZDOBYCIE WŁADZY 1945-1947. Seria „Dzieje PRL”, WSiP Warszawa 1993. Str. 87. Nota bibl, liczne fot, kalendarium. ISBN 83-02-05261-2

€ 9,90

Pajewski, Janusz: HISTORIA POWSZECHNA 1871-1918. PWN Warszawa 1978. Wyd. 3-popr. Str. 574. Bibliografia, mapy, il., indeksy. Oprawa pł., obw.

€ 7,50

PAMIĄTKI I ZABYTKI KULTURY ŻYDOWSKIEJ W POLSCE. Oprac.: P. Burchard. Nakładem Autora Warszawa 1990. Str. 272. 26 il., słowniczek, indeks miejsc. Katalog i zarazem przewodnik po zachowanych i do dziś istniejących zabytkach w obecnych granicach Polski, około 890 cmentarzy i 320 synagog.

€ 13,99

PAMIĘTNIK KIJOWSKI. Tom 4. Przew. komitetu red. ppłk Witold Colonna-Walewski. Koło Kijowian, Orbis Londyn 1980. Str. 212.Il., indeksy nazwisk i miejscowości. Oprawa

€ 24,90

PAŃSTWA KOMUNISTYCZNE U PROGU LAT SIEDEMDZIESIĄTYCH. Red. Adam Bromke i Teresa Rakowska-Harmstone. Odnowa Londyn 1973. Str. 308.

€ 7,99

Papierzyńska-Turek, Mirosława: MIĘDZY TRADYCJĄ A RZECZYWISTOŚCIĄ. Państwo wobec prawosławia 1918-1939. PWN Warszawa 1989. Str. 484. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-08985-7.

€ 13,99

Paradowska, Maria: PODRÓŻNICY I EMIGRANCI. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej. „Interpress” Warszawa 1984. Str. 220. Bibliografia, il. ISBN 83-223-2076-0.

€ 8,99

Parchimowicz Janusz: KATALOG MONET POLSKICH OBIEGOWYCH I KOLEKCJONERSKICH OD 1916. Wyd. Nefryt Szczecin 1996. Str. 249. Wyd. 5. ISBN 83-902670-5-5

€ 4,90

Parczewski, Michał: POCZĄTKI KULTURY WCZESNOSŁOWIAŃSKIEJ W POLSCE. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych. Prac Komisji Archeologicznej 27. PAN Kraków, „Ossolineum” Wrocław 1988. Str. 300.Bibliografia,. Zusammenfassung. ISSN 0079-3256. ISBN 83-04-02952-9

€ 9,90

PARTIE POLITYCZNE W POLSCE. Opr.: Anita Gargas, Maciej Wojciechowski. KAW Gdańsk 1991. Str. 204. Indeks. ISBN 83-03-03465-0

€ 2,90

Pawłowski Albert: CYGANIE. Studia nad przestępczością. Lubuskie Tow. Naukowe Zielona Góra 1973. Str. 235. Wykaz zbadanych akt

€ 9,90

Pąkciński, Marek: KONSERWATYZM NA ROZDROŻU. „Młodzi konserwatyści” warszawscy wobec ideowych dylematów schyłku XIX wieku. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 1994. Str. 168. Indeks nazwisk. ISBN 83-85605-35-5

€ 9,90

Pełczyński, Grzegorz: NAJMNIEJSZA MNIEJSZOŚĆ. Rzecz o Karaimach polskich. Wyd. Stanisław Kryciński i Towarzystwo Karpackie Warszawa 1995. Str. 83 + 24 fot. Dodatki, bibliografia. ISBN 83-85531-06-8

€ 6,99

Pereyra C., Villoro L., Blanco J., Florescano E., Córdova A., Camin H.A., Monsivais C., Gilly A., Batalla GB.: PO CO NAM HISTORIA? (Historia para que?). Przekład: Maria Mróz. Wstęp: Tadeusz Łepkowski. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1985. Str. 176. ISBN 83-06-01227-5

€ 9,90

Petrozolin Barbara: PRZED TĄ NOCĄ. PWN Warszawa 1997. Str. 522. Wyd. 2. 56 il. Nota bibl., indeks osób. Oprawa twarda, obw. ISBN 83-01-12227-7. Reportaż historyczno-literacki mówiący o pełnych napięć latach, miesiącach i dniach przed wybuchem Powstania Styczniowego. „Jest to z pewnością jeden z najlepszych przykładów rzetelnej a zarazem interesującej i dobrej pod względem literacki eseistyki” – Jerzy Skowronek

€ 14,90

Pilarczyk, Krzysztof: TALMUD I JEGO DRUKARZE W PIERWSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie. Prace Międzywydziałowej Komisji Historii i Kultury Żydów, Polska Akademia Umiejętności Kraków 1998. Str. 309. Bibliografia, il. indeks. ISBN 83-86956-39-9

€ 29,99

Pilch, Andrzej: „RZECZPOSPOLITA AKADEMICKA”. Studenci i polityka 1918-1933. Księgarnia Akademicka Kraków 1997. Str. 332. Tabele, Summary, indeks osób. ISBN 83-7188-150-9.

€ 21,49

Piłsudski Józef: BIBUŁA. Wyd. Puls Londyn ca 1985. Str. 164. ISBN 0-907587-12-7

€ 14,90

Piłsudski, Józef: PISMA ZBIOROWE. Tom 3. Warszawa 1937. Reprint: KAW Warszawa 1989. Str. 299. Pł. Obw. ISBN 83-03-02901-0

€ 4,90

Piłsudski, Józef: ROK 1920. Wyd. 6. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1987. Str. 237. Mapy, il., indeksy. ISBN 0-85065-161-1.

€ 17,99

Piłsudski, Józef: WYBÓR PISM. Przedmowa Walery Sławek. Wybór i wstęp Wacław Jędrzejewicz. Amerykański Instytut Józefa Piłsudskiego Nowy Jork 1944. Str. XV, 368. Indeks nazwisk, fot. Oprawa pł.

€ 49,99

PIOTRA SKARGI KAZANIA I PISMA CO NAJPRZEDNIEJSZE. Wybrał, objaśnił i przedmową opatrzył Wiktor Gomulicki. Nakład i druk Tow. S. Orgelbranda S-ów Warszawa. Str. XIV, 248. Oprawa.

€ 17,99

Piper, Franciszek: ILU LUDZI ZGINĘŁO W KL AUSCHWITZ. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Wyd. Państwowego Muzeum w Oświęcimiu 1992. Str. 222. 31 tabel, bibliografia, dokumenty, indeks nazwisk, indeks geogr. ISBN 83-85047-01-8

€ 14,99

Pirożyński, Jan: Z DZIEJÓW OBIEGU INFORMACJI W EUROPIE XVI WIEKU. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587. Zeszyty Naukowe UJ MCLIV, Prace Historyczne zeszyt 115, Uniwersytet Jagielloński Kraków 1995. Str. 361. Bibliografia, indeksy, il. Zusammenfassung. ISSN 0083-4351. ISBN 83-233-0841-1

€ 18,02

PIUS XII A POLSKA 1939-1945. Przemówienia, listy, komentarze. Opracował Kazimierz Papée. Editrice sudium Rzym 1954. Str. 178. Indeks. 60 dokumentów. Zbiór przygotowany przez byłego ambasadora RP w Watykanie

€ 34,90

PŁAJ” - Zeszyt krajoznawczy Tow. Karpackiego nr 6 (1993). Bojkowszczyzna. Str. 160. Ilustracje ISSN 1230-5898, ISBN 83-85258-05-1. Materiały sesji popularnonaukowej poświęconej historii i kulturze Bojków.

€ 7,99

Pobożniak Tadeusz: CYGANIE. Nauka dla wszystkich nr 176, PAN Kraków 1972. Str. 43. Bibliografia.

€ 2,50

Pobóg-Malinowski Władysław: NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA POLSKI. Tom pierwszy 1864-1914. Gryf – SPK Londyn 1984. Str. 671. Indeksy, il.

€ 24,90

Pobóg-Malinowski Władysław: NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA POLSKI. Tom trzeci 1939-1945. Gryf – SPK Londyn 1981. Str. 930. Indeksy.

€ 24,90

Podlasek, Maria: WYPĘDZENIE NIEMCÓW Z TERENÓW NA WSCHÓD OD ODRY I NYSY ŁUŻYCKIEJ. Relacje świadków. Wyd. Polsko-Niemieckie Warszawa 1995. Str. 203. Przypisy, bibliografia, dwujęzyczny wykaz miejscowości., fot. ISBN 83-86653-00-0.

€ 9,99

Podlaski, Kazimierz (Skaradziński, Bohdan): BIAŁORUSINI, LITWINI, UKRAIŃCY. Puls Londyn 1985. Str. 109. ISBN 0-907587-19-4.

€ 12,49

POCHODEM IDZIEMY”. Dzieje i legenda Szkoły im. Stefana Batorego w Warszawie. Wstęp: W. Lutosławski. Nakładem Stow. Wychowanków Gimnazjum i Liceum. PIW, Bibl. „Syrenki”. Warszawa 1993. T. 1. Dzieje Szkoły w latach 1918-1944. Red.: E. Kujawski i W. Grabski. Str. 343. T. 2. Dzieje Szkoły w latach 1945-1993. Red.: Cz. P. Uhma. Str. 299. Kalendaria, aneksy, 121+37 il., indeks nazwisk. ISBN 83-06-02325-0

€ 19,99

Podhorodecki, Leszek: DZIEJE LWOWA. „Volumen” Warszawa 1993. Str. 287. Bibliografia, indeks nazwisk, 74 ilustracji. Oprawa. ISBN 83-85218-38-6.

€ 19,99

Podhorodecki, Leszek: WIEDEŃ 1683. Historyczne bitwy, Wyd. MON Warszawa 1983. Str. 212. Bibliografia, il. Obw. ISBN 83-11-06517-9

€ 9,90

Podolska, Aldona (*1968): SŁUŻBA PORZĄDKOWA W GETCIE WARSZAWSKIM W LATACH 1940-1943. Historia pro Futuro Warszawa 1996. Str. 151. Bibliografia, aneksy, indeks osób, il. ISBN 83-85408-52-5. „Temat podjęty przez Autorkę jest mało znany, gdyż historycy niechętnie zajmowali się tym fragmentem dziejów żydowskich podczas okupacji. Zainteresowanie badaczy - ze zrozumiałych względów - skupiało się do tej pory na problematyce Zagłady oraz ruchu oporu, natomiast Służba Porządkowa, która we wspomnieniach była przedstawiana jako swoisty symbol kolaboracji, znalazła się na marginesie” - prof. J. Tomaszewski

€ 14,99

POD CZERWONĄ GWIAZDĄ. Komunizm w różnych krajach. Red. Irena Lasota. Konfrontacje 2, IDEE Nowy Jork 1985. Str. 197. ISBN 0-935417-01-X

€ 14,90

POKRĘTNE ŚCIEŻKI. Red. Irena Lasota. Konfrontacje 9, IDEE Nowy Jork 1989. Str. 200. ISBN 0-935417-09-5

€ 14,90

Poksiński, Jerzy: TUN. Tatar - Utnik - Nowicki. Bellona Warszawa 1992. Str. 304. Załączniki, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-11-07980-3. Represje wobec oficerów WP 1949-56

€ 12,99

Poksiński, Jerzy: VICTIS HONOS. „Spisek w wojsku”. Bellona Warszawa 1994. Str. 302 + fotografie. Załączniki, bibliografia, aneksy, indeks osób. ISBN 83-11-08246-4. 20 sylwetek oficerów straconych w latach 1952-1953

€ 14,99

POLACY WOBEC NIEMCÓW. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945-1989. Red. Anna Wolff-Powęska. Prace 59, Instytut Zachodni Poznań 1993. Str. 463. Zusammenfassung. ISSN 0860-2913. ISBN 83-85003-67-3.

€ 17,99

POLESIE. Ocalić od zapomnienia. Opr. Leon Popek. Wstęp H. Jakubowska, L. Popek, B. Arciszewska. Tow. Miłośników Wołynia i Polesia, Tow. Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej Lublin 1998. Str. 264. Bibliografia, indeksy: osób i miejscowości, mapy. Oprawa. Format ca A4. ISBN 83-907961-2-0. 611 fotografii poprzedzonych obszernym wstępem

€ 49,99

Poleski Maciej (Czesław Bielecki): MAŁY JAWNIAK. „Puls politicus” tom 10, Wyd. Puls Londyn 1988. Str. 56. ISBN 0-907587-39-9

€ 4,90

POLITYKA POLSKA NR 4. Wyd. Inicjatywa Londyn 1986. Str. 148.

€ 4,90

Pollack Martin: PO GALICJI. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej, czyli wyprawa w świat, którego nie ma. (Nach Galizien). Przełożył Andrzej Kopacki. Odkrywanie światów, Borussia Olsztyn 2000. Str. 181. Źródła. Oprawa twarda. ISBN 83-913377-7-4

€ 14,39

POLSKA 13-GRUDZIEŃ 1981 -... WOJNA Z NARODEM. Wstęp Anka Kowalska. Stödkommitten för Solidaritet Södra (Szwecja) 1982. Str. ca 180. ISBN 91-7260-786-6. Album fotografii z komentarzem

€ 19,90

POLSKA 1944/45 - 1989. Studia i materiały I. Inst. Historii PAN, Pracownia Dziejów Polski po 1945 roku Warszawa 1995. Str. 306. ISBN 83-86301-14-7 (całość), 83-86301-21-X (t. I). Artykuły i studia, przegląd badań, materiały źródłowe, recenzje. M. in.: K. Kersten, J. Eisler, T. Wolsza, J. Żaryn, A. Dudek, T. Szarota

€ 10,76

POLSKA 1983. Zbiór opracowań o sytuacji w Kraju. Red. Jan Drewnowski. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1984. Str. 63. ISBN 0-85065-126-3.

€ 4,90

POLSKA – AUSTRIA. Drogi porozumienia. Red. Krzysztof A. Kuczyński, Aleksander Kozłowski, Bonifacy Miązek. Wyd. Uniw. Łódzkiego 1999. Str. 342. ISBN 83-7171-251-0. Zasłużone postacie pogranicza polsko-austriackiego; O polityce i kulturze między Wisłą a Dunajem; Polska grupa etniczna w Austrii; Austriackie Miscellanea

€ 18,02

POLSKA I JEJ NOWIE SĄSIEDZI (1989-1993). Praca zbiorowa. Red. Henryk Pracowity. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniw. Adama Mickiewicza & Adam Marszałek Poznań-Toruń 1993. Str. 121. ISBN 83-86229-00-4.

€ 6,99

POLSKA MYŚL DEMOKRATYCZNA W CIĄGU WIEKÓW. Antologia. Opr. Manfred Kridl, Władysław Malinowski, Józef Wittlin. Wstęp do wydania polskiego Stefan Kieniewicz. LSW Warszawa 1986. Str. 402. ISBN 83-205-3684-7.

€ 9,99

POLSKA W EPOCE ODRODZENIA. Państwo – społeczeństwo – kultura. Red. Andrzej Wyczański. Konfrontacje, Wiedza Powszechna Warszawa 1986. Str. 544. Il. Pł. obw. ISBN 83-214-0511-8.

€ 13,99

POLSKA W EPOCE OŚWIECENIA. Państwo - społeczeństwo - kultura. Red.: B. Leśnodorski. Wiedza Powszechna Warszawa 1971. Str. 471. Oprawa pł.

€ 9,08

POLSKA W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH. PAN, Komitet Prognoz & Ossolineum Wrocław 1991. Str. 85.

€ 5,49

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. Tom XXIX/4, Zeszyt 123. Rabski Janusz – Raduński Edward. Ossolineum Wrocław 1996. Str. 561-768

€ 5,00

POLSKI WYSIŁEK ZBROJNY W II WOJNIE ŚWIATOWEJ. Red. Stanisław Biegański, Aleksander Szkuta. Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie tom 4, Polskie Tow. Naukowe na Obczyźnie Londyn 1988. Str. 159. ISBN 1-870027-26-4

€ 10,76

POLSKIE POROZUMIENIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE. Wybór tekstów. Polonia Book Fund Londyn 1989. Str. 403. ISBN 0-902352-75-X

€ 24,90

POLSKIE SIŁY ZBROJNE W II WOJNIE ŚWIATOWEJ. Tom 2: Kampanie na obczyźnie. Cz. 1. Wrzesień 1939 – czerwiec 1941. Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie, Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego Londyn 1959. Str. XXI, 412. Przypisy, 20 szkiców. Oprawa pł.

€ 49,90

POLSKIE SIŁY ZBROJNE W II WOJNIE ŚWIATOWEJ. Tom 2: Kampanie na obczyźnie. Cz. 2. (1941-1944). Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie, Instytut Polskie i Muzeum im. Gen. Sikorskiego Londyn 1975. Str. XVI, 584. Załączniki, źródła, szkice

€ 49,90

Pomian, Krzysztof (*1934): EUROPA I JEJ NARODY (L’Europe et ses nations). Przekład: Małgorzata Szpakowska. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1989. Str. 219. bibliografia, indeks, chronologia. ISBN 83-06-02266-1

€ 12,90

Pomian Krzysztof: WYMIARY POLSKIEGO KONFLIKTU 1956-1981. „Aneks” Londyn 1985. Str. 174. ISBN 0-906601-20-7

€ 14,90

POMOCNICZA SŁUŻBA KOBIET W POLSKICH SIŁACH ZBROJNYCH NA ZACHODZIE 1939-1945. Red. A. Dzierżek, Zofia Galczewska, Irena Horbaczewska, Halina Poliszewska. Wstęp Ryszard Kaczorowski. Koło Kobiet Żołnierzy PSZ w Wielkiej Brytanii Londyn 1995. Str. 207. Indeks nazwisk, kilkaset fot. ISBN 1-872286-23-2.

€ 28,99

PONURY, NURT, ICH ŻOŁNIERZE. Świętokrzyskie zgrupowania partyzanckie Armii Krajowej 1942-1945. Red. Zdzisław Witebski „Poraj”. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1988. Str. 131. ISBN 83-85015-35-3. Album fotografii z obszernym opisem

9,90

Popiński, Krzysztof; Kokurin, Aleksandr; Gurjanow, Aleksandr: DROGI ŚMIERCI. Ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941. Archiwum Wschodnie, Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania „Memoriał” , Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej. Karta, Biała Seria nr 1, Warszawa 1995. Str. 238. Indeks geograficzny. ISBN 83-900676-9-2. Ewakuacja więzień: w relacjach świadków, w dokumentach Zarządu Więziennictwa NKWD i Wojsk Konwojowych NKWD; imienne spisy ofiar

€ 12,99

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864. Wrzenie, bój, Europa, wizje. Red. Sławomir Kalembka. Przedmowa Stefan Kieniewicz. PWN Warszawa 1990. Str. 761. Mapy, schematy, il. Oprawa pł. Obw. ISBN 83-01-06011-5

€ 39,90

POZNAŃ 1956 – GRUDZIEŃ 1970. Dokumenty, Biblioteka „Kultury” tom 202, Instytut Literacki Paryż 1971. Str. 227

€ 24,90

PRACA PRZYMUSOWA POLAKÓW POD PANOWANIEM HITLEROWSKIM 1939-1945. Wybór źródeł i opr. Alfred Konieczny i Herbert Szurgacz. Documenta Occupationis X, Instytut Zachodni Poznań 1976. Str. LXX, 562. Indeksy

€ 19,90

PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ, TOM 1. Red. Henryk Batowski i Jan Machnik. Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU & Secesja Kraków 1993. Str. 121. ISBN 83-86077-35-2.

€ 9,99

PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ, TOM 2. Red. Henryk Batowski i Jan Machnik. Wydział Historyczno-Filozoficzny PAU & Secesja Kraków 1994. Str. 140. Indeksy. ISBN 83-86077-27-1.

€ 9,99

PRASA RADIO TELEWIZJA: Informator. Polska Agencja Informacyjna Interpress Warszawa 1999. Str. 992. ISBN 83-223-2687-4.

€ 39,99

Preiss Paulina: BIUROKRACJA TOTALNA. Biblioteka „Kultury” tom 179, Instytut Literacki Paryż 1969. Str. 218.

€ 19,90

Prekerowa, Teresa: ZARYS DZIEJÓW ŻYDÓW W POLSCE W LATACH 1939-1945. Wstęp: Jerzy Tomaszewski. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1992. Str. 221. Bibliografia. ISBN 83-230-0789-6.

€ 12,49

PRL W OCZACH STASI. Część I. Dokumenty z lat 1971 i 1980-1982. Wybór, opracowanie i tłumaczenie W. Borodziej i J. Kochanowski. Inst. Dokumentacji Historycznej PRL & „Fakt” Warszawa 1995. Str. 143. ISBN 83-85776-82-6. 11 najbardziej interesujących spośród dokumentów przekazanych historykom polskim przez tzw. Urząd Gaucka

€ 12,99

PROCES O UPROWADZENIE I O ZABÓJSTWO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI. Część 1. Wyjaśnienia oskarżonych. Akt oskarżenia przeciwko generałom W. Ciastoniowi i Z. Płatkowi. Opr. Maria Bielska, Iwonna Kowalska. Archiwum „Solidarności”. NOWa Warszawa 1992. Str. 469. ISBN 83-7054-036-8

€ 14,99

PROCES ROMUALDA TRAUGUTTA I CZŁONKÓW RZĄDU NARODOWEGO. Akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864. Red. Emanuel Halicz. Źródła Historyczne tom 2, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, PWN Warszawa 1960. Tom 1 Str. LXXXVI, 324. Tom 2, cz. 1. Str. 345. Tom 2, cz.2. Str. 346. Brak stron: 2-3, 6-7, 10-11, 14-15 (błędnodruk). Tom 3. Str. 285. Tom 4. Str. 89. Indeks osób, wykaz adresów. Fotokopie dokumentów. Oprawa pł.

€ 34,90

PROSTO Z WIEJSKIEJ. Sejm i Senat II Rzeczypospolitej w karykaturze i satyrze. Wyboru dokonał i szkicami poprzedził Andrzej Zakrzewski. „Ossolineum” Wrocław 1990. Str. 184. Indeks autorów karykatur i rysunków. ISBN 83-04-03126-4.

€ 4,99

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ 1944-1947. Wybór, wstęp i oprac. J. Kochanowski. Archiwum Sejmu PRL, Wyd. Sejmowe Warszawa 1995. Str. 348. Indeks. 83-7059-108-6

€ 14,99

Pruszyński, Ksawery: W CZERWONEJ HISZPANII. „Czytelnik” Warszawa 1997. Str. 415. ISBN 83-07-02567-2

€ 14,39

Pruszyński, Ksawery: WYBÓR PISM. Wstęp Włodzimierz Odojewski. Polonia Book Fund Londyn 1989. Str. 2114. ISBN 0-902352-74-1.

€ 13,99

Przebinda, Grzegorz: WŁODZIMIERZ SOŁOWJOW WOBEC HISTORII. Arka Kraków 1992. Str. 248. Bibliografia, indeks osób, summary. ISBN 83-85123-80-6

 9,99

Przedpełski, Jan: ŻYDZI PŁOCCY. Dzieje i martyrologia 1939-1945. Wstęp: J. Tomaszewski. Fraza Płock 1993. Str. 212. Fotografie, summary, Zusammenfassung, bibliografia. ISBN 83-900609-1-4.

€ 17,99

PRZEGLĄD „POLITYKI POLSKIEJ”. Odnowa Londyn 1985. Str. 197. ISBN 0-903705-55-9.

€ 12,49

Przerwa Tetmajer Kazimierz: O ŻOŁNIERZU POLSKIM 1795-1915. Oświęcim 1915. Rerint: Caldra House Glasgow 1945. Str. 102. Oprawa pł.

€ 14,90

PRZEWODNIK JUDAISTYCZNY obejmujący kurs literatury i religii skreślił Hilary Nussbaum. Druk S. Orgelbranda Synów Warszawa 1893. Przedruk: WAiF Warszawa 1990. Str. II, 323.

€ 13,99

RABBIEGO IZRAELA BEN ELIEZERA ZWANEGO BAAL SZEM TOWEM TO JEST MISTRZEM DOBREGO IMIENIA POUCZENIE O BOGU zestawione z okruchów przez Martina Bubera. Przekład i posłowie: J. Doktór. Fundacja Büchnera – „Split” Warszawa 1993. Str. 55. Il. Oprawa. ISBN 83-85632-12-3.

€ 8,99

Rachuba, Andrzej; Sikorska-Kulesza, Jolanta; Dunin, Stanisław: CIECHANOWIECCY HERBU DĄBROWA. Red. S. K. Kuczyński. Wyd. DiG Warszawa 1997. Str. 242. Tab. genealogiczne, il. ISBN 83-85490-83-3. Monografia tej rodziny jest wynikiem wieloletniej kwerendy prowadzonej w archiwach Polski, Rosji, Białorusi, a także w materiałach rodzinnych

€ 21,99

Radoń, Sławomir: Z DZIEJÓW POLEMIKI ANTYARIAŃSKIEJ W POLSCE XVI-XVII WIEKU. „Universitas” Kraków 1993. Str. 171. Przypisy, bibliografia, indeks osób. ISBN 83-7052-158-4. Konstytucję Sejmu 1658 roku (o banicji) poprzedziła długoletnia polemika z arianami, toczona głównie wokół zagadnienia bóstwa Chrystusa. Próba przedstawienia tego sporu jest celem niniejszej pracy

€ 6,90

RAPORT O STANIE NARODU I PRL. Przedmowa Andrzej Brzeski. Dokumenty, Biblioteka „Kultury” tom 313, Instytut Literacki Paryż 1980. Str. 223. Raport opracowany przez Konwersatorium „Doświadczenie i przyszłość”

€ 24,90

Ratajczyk, Leonard; Teodorczyk, Jerzy: WOJSKO POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO W OCZACH WSPÓŁCZESNYCH MALARZY. Wyd. MON Warszawa 1987. Str. 135. 103-il. Kol.i cz.-b. Aneksy, streszczenia: rosyjskie, angielskie, francuskie, niemieckie. Oprawa pł. Obw. ISBN 83-11-07090-3

€ 19,80

Raviv, Dan; Melman, Yossi: ...A KAŻDY SPIEG TO KSIĄŻĘ. Pełna historia wywiadu izraelskiego. (Every Spy a Prince). Przełożył Eugeniusz Możejko. Książka i Wiedza Warszawa 1993. Str. 519. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-05-12626-9.

€ 12,99

Remer, Jerzy: WILNO. Seria „Cuda Polski” Wyd. Polskie 1934. Str. 6 nlb, 213, VIII. Ilustr. Posłowie wydawcy (obecnego): Edmund Małachowicz. Reprint Ossolineum Wrocław 1989. ISBN 83-04-03675-4

€ 9,90

REPERTORYUM ZABYTKÓW PRZEDHISTORYCZNYCH NA OBSZARZE SZESNASTU POWIATÓW GALICYI WSCHODNIEJ z siedmiu tablicami i 12 illustracyami w tekście zestawił W. Przybysławski. Wyd. Grona c.k. Konserwatorów Galicyi Wschodniej. Lwów 1906. Str. 77, V. Indeks miejscowości

€ 19,99

REPRESENTATIONS OF AUSCHWITZ. 50 Years of Photographs, Paintings and Graphics. 50 lat w fotografii, malarstwie i grafice. 50 Jahre Fotografie, Malerei und Grafik. Editor Jasmin Doosry. Dept. of European Studies of Jagiellonian University Cracow, Auschwitz-Birkenau State Musem 1995. 133 pp. Oll. Hc. ISBN 83-85047-50-6.

€ 21,49

ROCZNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI. Rok 1989/1990. Przedmowa: Jerzy Wyrozumski. „Secesja” Kraków 1991. Str. VII, 148. Skład, sprawozdania, akta urzędowe

€ 6,90

ROCZNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI. Rok 1990/1991. „Secesja” Kraków 1991. Str. 180. Skład, czynności, materiały

€ 6,90

Rolbiecki, Waldemar: GENEZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (1930-1952). PAN. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. „Ossolineum” Wrocław 1990. Str. 175. Indeks nazwisk, summary, résumé, sodierzanije. ISBN 83-04-03584-7

€ 5,90

Różański, Jan: PRZEMYŚL. PRZEWODNIK. Zarys dziejów, opisy zabytków i miejscowości, trasy wycieczek, informacje turystyczne. Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 1993. Str. 166. Bibliografia.

€ 8,99

Różański, Jan: TAJEMNICE PRZEMYSKIEJ TWIERDZY. Biblioteka Przemyska, tom XXVII, Tow. Przyjaciół Nauk Przemyśl 1995. Str. 139. Aneks, bibliografia.

€ 8,99

Rubin Icchak (Henryk): ŻYDZI W ŁODZI POD NIEMIECKĄ OKUPACJĄ 1939-1945. Kontra Londyn 1988. Str. 582. Przypisy, wykaz źródeł i literatury, indeks nazwisk. ISBN 0-907652-23-9

€ 48,99

Rudnicki, Szymon: OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY. Geneza i działalność. „Czytelnik” Warszawa 1985. Str. 393. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-07-01221-X.

€ 13,99

Rudnicki, Szymon: ZIEMIAŃSTWO POLSKIE W XX WIEKU. „Trio”.Warszawa 1996. Str. 136. Bibliografia. ISBN 83-85660-22-4. Książka stanowi podsumowanie badań nad ziemiaństwem. Autor jest profesorem historii Uniwersytetu Warszawskiego

€ 14,90

Runciman, Steven: DZIEJE WYPRAW KRZYŻOWYCH (A History of the Crusades). Przełożył Jerzy Schwakopf. Posłowie: Benedykt Zientara. PIW Warszawa 1987. Opr. obw. Aneksy, przypisy, chronologia, indeksy. ISBN 83-06-01457-X. Tom 1. Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego. Str. 375. 62 il., 7 map i planów. Tom 2. Królestwo Jerozolimskie i frankijski wschód 1100-1187. Str. 518. 71 il., 7 map i planów. tom 3. Królestwo Akki i późniejsze krucjaty. Bibliografia, 68 il., 8 map i planów.

€ 49,99

Rymkiewicz, Jarosław Marek: UMSCHLAGPLATZ. Biblioteka „Kultury” tom 435, Instytut Literacki Paryż 1988. Str. 223. ISBN 2-7168-0102-9

€ 24,90

Rymkiewicz, Jarosław Marek: WIELKI KSIĄŻĘ z dodatkiem rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego. „Verba” Chotomów 1991. Str. 196. ISBN 83-85061-19-3.

€ 8,99

Ryś Bolesław: PRZEWODNIK PO CMENTARZACH W LIMANOWEJ. Nakładem Autora Limanowa 1995. Str. 170. Oprawa twarda

€ 9,90

Sadecki Jerzy: ZIARNA GNIEWU. Editions Spotkania Paryż 1989. Str. 209. ISBN 2-86914-047-9

€ 9,90

Sadowski, Lesław: POLSKA INTELIGENCJA PROWINCJONALNA I JEJ IDEOWE DYLEMATY NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU (na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku). PWN, seria: Polska XIX i XX wieku. Dzieje Społeczne, Warszawa 1988. Str. 322. Bibliografia, indeks osób, 3 mapy. Oprawa. ISBN 83-01-08313-1.

€ 9,99

Sakowska, Ruta: LUDZIE Z DZIELNICY ZAMKNIĘTEJ. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej. Październik 1939 - marzec 1943. Wyd. 2 popr. i rozsz. PWN Warszawa 1993. Str. 275. Summary, materiały źródłowe i literatura, indeks nazwisk. ISBN 83-01-11147-X

€ 19,99

Salij, Jacek OP: NASZE CZASY SĄ O.K. Tow. Naukowe KUL Lublin 1997. Str. 322. Nota bibl. ISBN 83-86668-69-5.

€ 4,99

Samsonowicz, Henryk: HISTORIA POLSKI DO ROKU 1795. Wyd. 4 popr. WSiP Warszawa 1985. Str. 317. Aneks, indeksy, tablice genealogiczne, mapy. ISBN 83-03-02296-9. Pł. obw.

€ 9,08

Samsonowicz, Henryk: MIEJSCE POLSKI W EUROPIE. „Bellona” Warszawa 1995. Str. 176. Indeksy. Oprawa. ISBN 83-11-08430-0

€ 13,99

Sas-Jaworski, Andrzej: DZIEJE ŻYDÓW KAZIMIERSKICH; History of the Jews in Kazimierz on the Vistula; „Subdan”; Warszawa 1997. Str. 96. 52 fot., bibliografia, summaries. ISBN 83-908213-0-3

€ 17,99

Sawoniewski, Ludwik: SAGA O GRODNIE. Red.: E. Feliksiak. Tow. Literackie im. A. Mickiewicza - Oddział Białostocki i Filia Uniw. Warszawskiego w Białymstoku, Biblioteka Pamięci i Myśli tom VIII, Białystok 1994. Str. 119. Aneksy, indeks nazwisk, fotografie. ISSN 0867-7875. ISBN 83-86188-02-2. Wierszowana opowieść o mieszkańcach Grodna pióra księdza, wieloletniego prefekta szkół grodzieńskich

€ 9,08

Sczaniecki, Michał: POWSZECHNA HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA. PWN Warszawa 1994. Str. 560. Wyd. 7. Nota bibl. ISBN 83-01-11441-X

€ 16,35

SENS POLSKIEJ HISTORII. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Ajnenkiela, Janusza Kuczyńskiego i Andrzeja Wohla. Bibl. Dialogu. Uniwersytet Warszawski - Program Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju Warszawa 1990. Str. 340. M.in. A. Gieysztor, J. Szczepański, A. Walicki, ks. M. A. Krąpiec.

€ 9,99

SENS UCZESTNICTWA. Wokół idei Jana Strzeleckiego. Zbiór szkiców pod red. Andrzeja Sicińskiego. Inst. Filozofii i Socjologii PAN Warszawa 1991. Str. 152. Biogram, bibliografia ISBN 83-85194-23-1. Autorzy: M. Czerwiński, A. Mencwel, J. Szacki, A. Kłoskowska, J. Turowicz, A. Michnik, T. Kowalik, P. Łukasiewicz, A. Urbański, S. Frybes, J. Jedlicki.

€ 9,99

Serczyk, Władysław: NA DALEKIEJ UKRAINIE. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku. Wyd. 2. Wyd. Literackie Kraków 1986. Str. 374 + 51 ilustr. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-08-01214-0.

€ 9,99

Siedlecki Julian: LOSY POLAKÓW W ZSRR W LATACH 1939-1986. Przedmowa Edward Raczyński. Gryf Publications Londyn 1988. Str. 404. Wyd. 2. Bibliografia, indeks nazwisk, il., mapy

€ 29,90

Siemaszko, Zbigniew S.: W SOWIECKIM OSACZENIU. 1939-1943. Spotkania & Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1991. Str. 439. Załączniki, mapy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 0-875065-210-3.

€ 21,49

Siemiński, Jan: GRODNO WALCZĄCE. Wspomnienia harcerza. Wyd. 2 uzup. Opracowała Teresa Zaniewska. Biblioteka Pamięci i Myśli tom 4, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza & filia Uniwersytetu Warszawskiego Białystok 1992. Str. 231. Aneks, przypisy, bibliografia, fotografie. ISSN 0867-7875. ISBN 83-900381-7-X

€ 9,08

Sikorski, Eugeniusz: SZKICE Z DZIEJÓW HARCERSTWA POLSKIEGO W LATACH 1911-1939. Posłowie: Adam Kiewicz. Interpress Warszawa 1989. Str. 168. Kilkaset fotografii, ca 20 x 30 cm, Oprawa twarda. ISBN 83-223-2240-2

€ 9,08

Singer, Bernard: OD WITOSA DO SŁAWKA. Wstęp do wydania oryginalnego: Paweł Hostowiec (Jerzy Stempowski). Wstęp do wydania krajowego: Andrzej Micewski. „Verum” Warszawa 1990. Str. 397. Przedruk wydania Instytutu Literackiego Paryż 1962. Wybór artykułów znakomitego dziennikarza żydowskiego „Naszego Przeglądu” z lat międzywojennych

€ 14,99

Siwicki, Mikołaj: DZIEJE KONFLIKTÓW POLSKO-UKRAIŃSKICH. Nakładem autora Warszawa 1992. Tom 2. Str. 335. 54 dokumenty z okresu II wojny światowej

€ 9,99

Siwik, Anna: POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA NA EMIGRACJI W LATACH 1945-1956. Księgarnia Akademicka Kraków 1998. Str. 260. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. ISBN 83-7188-202-5.

€ 13,99

Skaradziński, Bohdan: KORZENIE NASZEGO LOSU. Biblioteka „Więzi” tom 52. „Znak” Kraków 1985. Str. 491. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-066-8. Wybór artykułów o najnowszej historii polskiej ogłoszonych w latach 1959-1981.

€ 8,99

Skarga, Barbara: GRANICE HISTORYCZNOŚCI. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW 1989. Str. 231. ISBN 83-06-01869-9

€ 9,90

Skoczyński, Jan: IDEE HISTORIOZOFICZNE FELIKSA KONECZNEGO. Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habil. nr 217, Kraków 1991. Str. 141. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-233-0469-6

€ 6,18

Skolimowski, Henryk: POLSKI MARKSIZM. Przekład z angielskiego. Odnowa Londyn 1969. Str. 99.

€ 4,90

Skubiszewski, Krzysztof: POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993. Interpress Warszawa 1997. Str. 434. Chronologiczny spis cytowanych umów; skorowidz, Oprawa twarda. ISBN 83-223-2656-4

€ 21,66

SŁOWA NIEWINNE. Oprac.: N. Blumenthal. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce nr 24. Kraków-Łódź-Warszawa 1947. Str. 271. Słownik niemieckich terminów oficjalnych i językowych nowotworów związanych z zagładą Żydów.

€ 43,46

SŁOWNIK HISTORII POLSKI 1939-1948. Red. Andrzej Chwalba i Tomasz Gąsowski. Księgarnia Akademicka Kraków 1996. Str. 256. ISSN 1230-6789. ISBN 83-86575-11-5

€ 12,72

SŁOWNIK POLITYCZNY. Red. Wojciech Wasiutyński. Inst. Romana Dmowskiego Nowy Jork 1980. Str. 207

€ 14,90

Smaga, Józef: NARODZINY I UPADEK IMPERIUM. ZSRR 1917-1991. Wyd. Znak Kraków 1992. Str. 411. Aneks, indeks nazwisk. ISBN 83-7006-456-6

€ 14,99

Smith Gordon: ŻYCIE POLITYCZNE W EUROPIE ZACHODNIEJ. Przełożył Ludwik Dorn. Wyd. Puls Londyn 1992. Str. 459. ISBN 0-907587-75-5

€ 14,90

SMOLNA 30. GIMNAZJUM JANA ZAMOYSKIEGO. Praca zbiorowa pod red. Janusza Durko, Tadeusza Kwieka, Zygmunta Smorawińskiego i Jerzego Tymińskiego. PIW, Biblioteka Syrenki, Warszawa 1989. Str. 512. 52 il., indeks osób. Pł. obw. ISBN 83-06-01865-6.

€ 12,49

Smołka, Leonard: MIĘDZY „ZACOFANIEM” A „MODERNIZACJĄ”. Polsko-niemiecki obraz wroga w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych. Tart Wrocław 1992. Str. 83 + il. Zusammenfassung, indeksy: osób i rzeczowy. ISBN 83-85471-02-8

€ 7,12

Sobolewski, Marek: ROLA AUSTRO-MARSIZMU W REWOLUCJI 1918 R. W AUSTRII. PWN Warszawa 1956. Str. 278. Oprawa pł.

€ 13,99

SOCIAL AN ECONOMIC DILEMMAS OF OLD INDUSTRIAL REGIONS. Conclusions for Parliament. Editor Irena Lipowicz. Wyd. Sejmowe Warszawa 1996. 256 pp. ISBN 83-7059-234-1

€ 14,39

SOCJALIZM NA ZACHODZIE EUROPY. Czternaście dróg do socjalizmu. Antologia w wyborze i z przedmową Adama Ciołkosza. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1968. Str. 320.

€ 9,90

Sołżenicyn, Aleksander: ŻYJ BEZ KŁAMSTWA. Publicystyka z lat 1973-1980. Wybór i przekład Aklicja Wołodźko. Editzions Spotkania Warszawa ca 1993. Str. 179. ISBN 83-85195-82-3

€ 7,99

Sosnkowski, Kazimierz: CIENIOM WRZEŚNIA. Przedmowa Andrzej Rzepniewski. Wyd. MON Warszawa 1988. Str. 291. Mapy, indeksy. ISBN 83-11-07627-8.

€ 19,99

Sosnkowski Kazimierz: PRZYCZYNKI DO SPRAWY ZBROJEŃ POLSKICH W OKRESIE 1935-1939. Wydał Marian Włodzimierz Żebrowski Londyn czerwic 1973. Str. 24

€ 4,90

SOURCES AND AREAS OF FUTURE POSSIBLE CRISES IN EUROPE. Edited by Armand Clesse and Adam Daniel Rotfeld. Luxembourg Institute for European and International Studies 1995. 287 pp. ISBN 2-919989-01-4

€ 9,90

Spengler, Oswald: HISTORIA, KULTURA, POLITYKA (Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des Lebens; wybór z: Politische Schriften. Reden und Aufsätze). Wybór pism. Wybór i wstęp: Andrzej Kołakowski. Przekład: Andrzej Kołakowski, Jerzy Łoziński. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1990. Str. 278. ISBN 83-06-01909-1

€ 12,90

Spodenkiewicz, Paweł: ZAGINIONA DZIELNICA. Łódź żydowska – ludzie i miejsca. Łódzka Księgarnia Niezależna Łódź 1998. Str. 128. Indeks nazwisk, il. Oprawa. ISBN 83-900619-1-0

€ 16,35

Srebrakowski, Aleksander: SEJM WILEŃSKI 1922 ROKU. Idea i realizacja. Acta Universitatis Wratislaviensis 1363, Historia XCIX Uniwersytet Wrocławski 1995. Str. 146. 39 ilustracji, aneksy, bibliografia, indeksy nazwisk i nazw geograficznych, mapy, tabele, schematy, ISSN 0239 6661, 0524 4498. ISBN 83-229-1225-0.

€ 6,99

Sroka Stanisław: RODZINA KUROWSKICH W XIV-XV WIEKU. Ze studiów nad dziejami możnowładztwa małopolskiego w średniowieczu. „Universitas” Kraków 1990. Str. 53.

€ 4,90

Stachiewicz, Piotr: „PARASOL”. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. „PAX” Warszawa 1981. Str. 796. Aneksy, bibliografia, słownik biograficzny, indeksy, 465 fot. Pł. obw. ISBN 83-211-0273-5.

€ 35,99

Stahl, Zdzisław: GENERAŁ ANDERS I 2 KORPUS. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1985. Str. 39.

€ 4,90

STALIN I STALINIZM. Rozmowy George’a Urbana. Świat współczesny tom 4, „Polonia Book Fund” Londyn 1982. Str. 375. Noty o autorach. ISBN 0-902352-52-8.

€ 19,90

STAŃCZYCY. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich. Opr. Marcin Król. „PAX” Warszawa 1985. Str. 267. Wyd. 2. Nota bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-211-0578-5.

€ 5,49

Starnawski, Jerzy: OD ZARANIA DZIEJÓW LITERATURY POLSKIEJ PO WIEK XX. Wyd. Uniw. Łódzkiego 2003. Str. 269. Glosa wydawnicza. ISBN 83-7171-629-X. Wybór prac, których większość była opublikowana w czasopismach w latach 1951-2002, obejmuje zakresem literaturę polską na przestrzeni całych dziejów

€ 17,90

Stęborowski, Stanisław Piotr: GENEZA CENTROLEWU 1928-1929. WSNS przy KC PZPR & Książka i Wiedza Warszawa 1969. Str. 447. Bibliografia, indeks nazwisk.

€ 9,99

Stęczyński, Maciej Bogusz: OKOLICE GALICYI. Nakładem Kajetana Jabłońskiego Lwów 1847. Str. VIII, 156, 16 + ok. 100 il. na wklejkach. Reprint: KAW Kraków 1990

€ 29,99

Stomma, Ludwik: KRÓLÓW POLSKICH PRZYPADKI. BGW Warszawa 1993. Str. 175. ISBN 83-7066-536-5. Zbiór „odbrązawiających” esejów publikowanych w „Polityce”

€ 9,08

Stomma, Ludwik: WZLOTY I UPADKI KRÓLÓW FRANCJI sposobem antropologicznym wyłożone. Wyd. Łódzkie 1991. Str. 227. ISBN 83-218-0898-0

€ 6,18

STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE W LATACH 1970-1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju. Red.: Jerzy Holzer, Józef Fiszer. Inst. Studiów Politycznych PAN Warszawa 1998. Str. 192. Zusammenfassung, Inhaltsverzeichnis. ISBN 83-86759-56-9. Pokłosie polsko-niemieckiej konferencji Naukowej na temat stosunków polsko-niem. ostatniego ćwierćwiecza. Autorzy m. in.: E. Cziomer, J. Kranz, H. Juros, M. Tomala, J. Holzer, J. Fischer

€ 10,76

STOSUNKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z PAŃSTWEM RADZIECKIM 1918-1943. Wybór dokumentów. Opracowanie i wybór Jerzy Kumaniecki. PWN Warszawa 1991. Str. 350. Kalendarium, bibliografia, indeks nazwisk, 52 fotogr., oprawa. ISBN 83-01-09511-3. 135 dokumentów

€ 14,99

Stroński Stanisław: BIAŁY KRZYŻ W KORONIE Z ORŁEM. Veritas Londyn 1954. Str. 40. 20 il.

€ 6,90

STRUKTURA - WYMIANA - WŁADZA. Studia z socjologii teoretycznej. Red.: T. Sozański, J. Szmatka, M. Kempny. IFiS PAN Warszawa 1993. Str. 310. Contents and summaries. ISBN 83-85194-63-0

€ 9,08

Strzembosz, Tomasz: AKCJE ZBROJNE PODZIEMNEJ WARSZAWY 1939-1944. Biblioteka Wiedzy o Warszawie, PIW Warszawa 1983. Str. 707. Wyd. 2 zm. Bibliografia, przypisy, indeksy, il. Pł. obw. ISBN 83-06-00717-4.

€ 21,49

STUDIA Z DZIEJÓW OŚWIATY I MYŚLI PEDAGOGICZNEJ XVIII-XX WIEKU. Red. Anna Haratyk i Mirosław Piwowarczyk. Prace Pedagogiczne CXIX, Uniwersytet Wrocławski 1997. Str. 136. ISSN 0239-6661, 0137-1096. ISBN 83-229-1580-2.

€ 8,99

STUDIA Z DZIEJÓW PROWINCJI GALICYJSKIEJ. Red. Adam Galos. Acta Univ. Wratislaviensis 1532, Historia CXI, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 1993. Str. 156. ISSN 0524-4498. ISBN 83-229-1010-X

€ 12,90

Sygocki Witold: SŁOWO I OBRAZ. PRZENIKANIE ZNACZEŃ. GEORGIA O’KEEFFE. Wyd. Szumacher Kielce 2000. Str. 137. Bibliografia, indeks nazwisk, il. ISBN 83-86168-34-X

€ 6,90

SZARE SZEREGI. Harcerze 1939-1945. Tomy 1-3. Red. Jerzy Jarzembski. Przedmowa: Stanisław Broniewski. PWN Warszawa 1988. Str. 1219. Bibliografia, indeksy, 173 Il. ISBN 83-01-06821-3

€ 21,66

Szenic, Stanisław: ZA ZACHODNIĄ MIEDZĄ. Polacy w życiu Niemiec XVIII i XIX wieku. PIW Warszawa 1973. Str. 376. Oprawa, ilustr. bibliografia.

€ 21,49

SZKICE O LITERATURZE ROSYJSKIEJ. Dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu. Red. Halina Waszkielewicz i Janusz Świeży. Wyd. Terium Kraków 2001. Str. 207. Indeks nazwisk. Oprawa twarda. ISBN 83-914764-2-1

€ 21,66

Szwagrzyk, Józef Andrzej: PIENIĄDZ NA ZIEMIACH POLSKICH X-XX W. Wyd. 2 popr. i uzup. „Ossolineum” Wrocław 1990. Str. 406 + tablice (5225 ilustr.). 59 ilustr. w tekście, bibliografia, Contents, list of ill., introduction, oprawa pł., obw. ISBN 83-04-01123-9

€ 29,99

Szwarc, Andrzej: POD OBCĄ WŁADZĄ 1795-1864. Historia pro Futuro, Wyd. Bellona Warszawa 1997. Str. 136. Il., teksty źródłowe. Oprawa twarda. ISBN 83-11-08568-7, 83-85408-60-6

€ 9,50

Szymański, Józef: HERBARZ ŚREDNIOWIECZNEGO RYCERSTWA POLSKIEGO. PWN Warszawa 1993. Str. 318. Liczne ilustracje barwne, 7 tablic, indeks, wykaz miejscowości, Oprawa twarda, obwoluta. ISBN 83-01-09797-3. Książka przedstawia 274 herby, które powstały do końca XV w

€ 34,90

Śliwa, Michał: LUDOWCY I SOCJALIŚCI W PARLAMENCIE II RZECZYPOSPOLITEJ. Wyd. Sejmowe Warszawa 1995. Str. 168. Wskazówki bibliograficzne, przypisy, indeks osób. ISBN 83-7059-198-1

€ 9,08

Śliwa, Michał: OBCY CZY SWOI. Z dziejów poglądów na kwestie żydowską w Polsce w XIX i XX wieku. Prace Monograficzne 231, WSP Kraków 1997. ISSN 0239-6025. ISBN 83-86841-95-8

€ 12,99

Śliwiński, Marek: ZBRODNIA. KŁAMSTWO, AMNEZJA. Rewolucja Czerwonych Khmerów w Kambodży. Biblioteka Obozu tom 20, Przegląd Wschodni Warszawa 1998. Str. 184. Chronologia, bibliografia. ISBN 83-87572-16-5

€ 7,12

Ślusarczyk, Jacek: UKŁAD WARSZAWSKI. Działalność polityczna (1955-1991). Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 1992. Str. 312. Bibliografia, aneksy, indeks nazwisk. ISBN 83-85479-22-8

€ 9,90

Śmiałowski, Jerzy: PAŃSTWO A SOCJALIZM. Krytyka założeń teoretycznych tzw. Naukowego socjalizmu. Universitas Kraków 1992. Str. 336. Summaries. ISBN 83-7052-037-5

€ 7,99

Śpiewak, Paweł: IDEOLOGIE I OBYWATELE. Bibl. „Więzi” tom 70. Warszawa 1991. Str. 234. Bibliografia ISBN 83-85124-88-8

€ 7,12

Święch, Zbigniew: KLĄTWY, MIKROBY, UCZENI. Opowieść wawelska. Tom 1. W ciszy otwieranych grobów. Wyd. 2. Iskry Warszawa 1989. Str. 224. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-207-1102-9

€ 6,18

TAJNE DOKUMENTY BIURA POLITYCZNEGO. PZPR a „Solidarność” 1980-1981. Opr. Zbigniew Włodek. Aneks 1992. Str. 671. Kalendarium, indeks nazwisk. ISBN 0-906601-89-4.

€ 17,99

Tazbir, Janusz: PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJONU. Autentyk czy falsyfikat. Interlibro Warszawa 1992. Str. 263.

€ 9,99

TEKI HISTORYCZNE. Tom IV nr 1 styczeń – marzec 1950. Polskie Tow. Historyczne w Wielkiej Brytanii Londyn. Str. 64

€ 5,90

TEKI HISTORYCZNE. Tom XVII. Polskie Tow. Historyczne w Wielkiej Brytanii Londyn 1978-1980. Str. 286.

€ 14,90

TEKI HISTORYCZNE. Tom XVIII. Polskie Tow. Historyczne w Wielkiej Brytanii Londyn 1985. Str. 203.

€ 14,90

Terc Abram: SĄD IDZIE. Anonim CO TO JEST REALIZM SOCJALISTYCZNY? Przełożył z rosyjskiego Józef Łobodowski. Przedmowa Gustaw Herling-Grudziński. Biblioteka „Kultury” tom XLVI, Instytut Literacki Paryż 1959. Str. 135. Rozpada się, brak grzbietu i ostatniej strony okładki, ale poza tym kompletna i w środku czysta

€ 9,90

Thugutt, Stanisław: WYBÓR PISM I AUTOBIOGRAFIA. Wstęp Zygmunt Nagórski. Książnica Polska Glasgow 1943. Str. 218. Pł. Obw.

€ 29,99

Tischner Józef ks.: ETYKA SOLIDARNOŚCI. Editions Spotkania Paryż 1982. Str. 94

€ 12,90

Tollet, Daniel: HISTORIA ŻYDÓW W POLSCE OD XVI WEKU DO ROZBIORÓW (Histoire de Juifs en Pologne du XVIe siècle a nos jours). Przekład Dorota Zamojska. Red. Andrzej Wyczański. PWN Warszawa 1999. Str. 169. Indeks osób, słownik terminów, il. ISBN 83-01-12893-3. Wydanie polskie jest zmienioną i skróconą wersją tekstu francuskiego

€ 14,99

Tołczyk Longin ks.: W OBRONIE POLONII. Tomy 1-2. Wyd. Wici Chicago 1988. Str. 511. Fot.

€ 14,90

Tomaszewski, Jerzy: RZECZPOSPOLITA WIELU NARODÓW. „Czytelnik” Warszawa 1985. Str. 287. ISBN 83-07-01014-4.

€ 5,49

Tomkiewiczowa, Maria; Tomkiewicz, Władysław: DAWNA POLSKA W ANEGDOCIE. I. cz.-b.: Adam Kilian. Wyd. 4. Wiedza Powszechna Warszawa 1989. Str. 279. Bibliografia. Pł. obw. ISBN 83-214-0601-7.

€ 13,99

Torzecki, Ryszard: POLACY I UKRAIŃCY. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej. PWN Warszawa 1993. Str. 349. Przypisy, biogramy, bibl., indeks osób. ISBN 83-01-11126-7.

€ 19,99

TRADYCJE POLITYCZNE DAWNEJ POLSKI. Red.: A. Sucheni-Grabowska i A. Dybkowska. Spotkania Warszawa 1993. Str. 342 + 31 ilustracji. Chronologia, tabele genealogiczne. ISBN 83-85195-80-7. Zagadnienia ustroju i życia politycznego od wygaśnięcia dynastii Piastów po czasy Jana III Sobieskiego.

€ 14,99

TRYPTYK POLSKO-ŻYDOWSKI. Antoni Szymanowski: Likwidacja getta warszawskiego (1942); Maria Kann: Na oczach świata (1943); Tadeusz Jerzy Sarnecki (opr.): Z otchłani. Poezje (1944). Opr. Władysław Bartoszewski. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa 2003. Str. 161. ISBN 83-91663-09-5. Wierna reprodukcja trzech wydawnictw konspiracyjnych

€ 9,90

III. ZGRUPOWANIE ARMII KRAJOWEJ NA ZIEMI PILZNEŃSKIEJ. Pilzno („Pinia”, „Pocisk”) – 1944. Red. Adam Popiel. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, „Retro-Art” Pilzno-Warszawa 1996. Str. 330. Fot. ISBN 83-901353-9-6.

€ 17,99

13 MIESIĘCY I 13 DNI „GAZETY KRAKOWSKIEJ” 1980-1981. Szkic do portretu gazety codziennej napisany przez zespół dziennikarzy posierpniowej „Krakowskiej”. Polonia Book Fund Londyn 1985. Str. 77. ISBN 0-902352-36-9

€ 9,90

„TU ROZGŁOŚNA POLSKA RADIA WOLNA EUROPA”. Red. Andrzej Dusza, Krzysztof Dobrecki. Stowarzyszenie Pracowników Rozgłośni Polskiej RWE & „Przegląd Koniński” 1995. Str. 78. ISBN 83-904212-0-8. Album fotografii.

€ 17,99

Tucholski, Jędrzej: SPADOCHRONIARZE. „PAX” Warszawa 1991. Str. 396. Aneksy, bibliografia, indeks nazwisk, 340 il., 3 tabele. Pł. obw. ISBN 83-211-1057-6.

€ 14,99

Turnau Irena: EUROPEAN OCCUPATIONAL DRESS from the fourteenth to the eighteenth century. The Library of Polish Ethnography 49, Institute of the Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences Warsaw 1994. 204 pp. ISBN 83-85463-26-7

€ 9,90

Turowicz, Jerzy: KOŚCIÓŁ NIE JEST ŁODZIĄ PODWODNĄ. Wybór publicystyki z lat 1964-1987. Wybór i redakcja: Józefa Hennelowa. „Znak” Kraków 1990. Str. 419. ISBN 83-7006-140-0.

€ 9,99

Tusk Donald: IDEE GDAŃSKIEGO LIBERALIZMU. Wstęp Jerzy Szacki. Biblioteka „Przeglądu Politycznego” tom 1, Gdańsk 1998. Str. 343. ISBN 83-906004-0-4

€ 19,90

Tymowski, Michał; Kieniewicz, Jan; Holzer, Jerzy: HISTORIA POLSKI. Editions Spotkania Paryż 1987. Str. 367. Wyd. 2 popr. Bibliografia, indeks nazwisk, mapy. ISBN 2-86914-018-5

€ 14,99

UKRAIŃSKA MYŚL POLITYCZNA W XX WIEKU. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Inst. Historii UJ i Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie 28-30.5.1990. Red. M. Pułaski. Prace Hist., zeszyt 103, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego Kraków 1993. Str. 248. Summary, prace w jęz. polskim i ukraińskim ISBN 83-233-0639-7. ISSN 0083-4351. M. in.: W. A. Serczyk, J. Lewandowski, H. Batowski, J. Gricak, P. Markovsky-Nahaylo, J. Buszko, O. Ribak, S. Zabrowarny, T. Gunczak, S. Kozak, W. Mokry, J. Tomaszewski, E. Koko, P. J. Best, J. Moklak, M. Zgórniak, W. Kosik, P. Poticznyj, Z. Kowalewski, M. Czech, B. Osadczuk

€ 12,72

Ullmann, Walter: ŚREDNIOWIECZNE KORZENIE RENESANSOWEGO HUMANIZMU. Przełożyła Jolanta Mach. Wyd. Łódzkie 1985. Str. 292. Indeks. ISBN 83-218-0458-6

€ 4,90

Unger, Leopold: Z BRUKSELI. PoMOST Warszawa 1991. Str. X, 261. ISBN 83-85219-07-2. Wybór artykułów drukowanych w Kulturze” w ostatnich latach.

€ 4,99

Urban, Arkadiusz: EMIGRACYJNY DRAMAT. Wstęp Edward Raczyński. „Bellona” Warszawa 1998. Str. 408. Kalendarium, bibliografia, summary, indeks nazwisk, fot. ISBN 83-11-08600-1. Dzieje Rządu RP na emigracji 1945-1954

€ 21,99

Urban, Kazimierz: MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE W POLSCE 1945-1991 (zarys statystyczny). „Nomos” Kraków 1994. Str. XI, 302. Przypisy, summary, bibliografia, 107 tabel i zestawień, 59 map. ISBN 83-85527-13-3.

€ 9,99

VADEMECUM HISTORYKA STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU. Opr. Benedetto Bravo, Aleksandra Krzyżanowska, Andrzej Kunisz, Jan Trynkowski, Ewa Wipszycka. Red. Ewa Wipszycka. PWN Warszawa 1985. Str. 375. Il. i tablice. ISBN 83-01-00743-5

€ 14,90

VADEMECUM HISTORYKA STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU. Tom 2. Opr. Jerzy Kolendo, Ewa Wipszycka, Julia Zabłocka. Red. Ewa Wipszycka. PWN Warszawa 1986. Str. 430. Indeksy, 69 ilustracji. ISBN 83-01-05439-5. Rozdziały: Archeologia w warsztacie badawczym historyka starożytności, Bibliografia, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Informacja o bieżącym życiu naukowym w Polsce w dziedzinie badań i upowszechniania wiedzy o cywilizacjach antycznych

€ 14,90

Voegelin, Eric: NOWA NAUKA POLITYKI (The New Science of Politics). Przełożył i wstępem opatrzył Paweł Śpiewak. Biblioteka Aletheia Warszawa 1992. Str. 168. ISBN 83-900393-1-1

€ 9,90

W KRĘGU MITÓW I STEREOTYPÓW. Red. Krzysztof Borowczyk i Piotr Pawełczyk. Adam Marszałek Poznań-Toruń 1993. Str. 101. ISBN 83-85263-71-3.

€ 8,99

W OBLICZU WOJNY. Z prasy polskiej 1939 roku. Opr. Andrzej Friszke. „Znak” Kraków 1984. Str. 338. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-160-5.

€ 5,49

W STANIE. Oprac.: Zbigniew Gluza, Katarzyna Madoń-Mitzner, Grzegorz Sołtysiak. Wyd. 2 popr. i rozsz. Peerel tom 1. Wyd. Karta Warszawa 1991. Str. 220. Kalendarium, lista ofiar śmiertelnych, bibliografia, fotografie. ISBN 83-00-03584-2. Zbiór chronologicznie ułożonych relacji o stanie wojennym grudzień 1991-sierpień 1982

€ 7,99

Wandycz Piotr: POLSKA A ZAGRANICA. Biblioteka „Kultury” tom 413, Instytut Literacki Paryż 1986. Str. 294. ISBN 2-7168-0078-2. Opracowania, polemiki i recenzje publikowane w latach 1958-1963

€ 24,90

Wandycz, Piotr: Z DZIEJÓW DYPLOMACJI. Polonia Book Fund Londyn 1988. Str. 155. ISBN 0-902352-66-0

€ 14,90

Wapiński, Roman: POKOLENIA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ. „Ossolineum” Wrocław 1991. Str. 371. Indeks nazwisk, summary, il. ISBN 83-04-03711-4.

€ 13,99

Warszawski, Dawid: OBRONA POCZTY SARAJEWSKIEJ. Biblioteczka Konesera, Prószyński i Ska Warszawa 1995. Str. 463. Słowniczek, indeksy, il. ISBN 83-86669-84-5.

€ 12,49

Wasiutyński, Wojciech: NOWY ŚWIAT. Ameryka 1958-1966. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1967. Str. 160.

€ 4,90

Wawrykowa, Maria: U PROGU NOWOCZESNOŚCI. Szkice z dziejów kultury niemieckiej XVIII i XIX wieku. PWN Warszawa 1989. Str. 317. Bibliografia, indeks osób, il. ISBN 83-01-08740-4.

€ 8,99

Wereszycki Henryk: HISTORIA AUSTRII. Wyd. 2 popr. „Ossolineum” Wrocław 1986. Str. 350. Bibliografia, tablice genealogiczne, indeksy, il., mapy. Pł. obw. ISBN 83-04-01680-X

€ 19,90

Wereszycki Henryk: HISTORIA POLITYCZNA POLSKI 1864-1918. Historia i teraźniejszość 1, „Libella” Paryż 1979. Str. 335. Wskazówki bibl., Indeks nazwisk, 12 il.

€ 24,90

Wereszycki, Henryk: HISTORIA POLITYCZNA POLSKI 1864-1918. Wyd. 2 krajowe popr. i uzup. Ossolineum Wrocław 1990. Str. 310. Bibliografia, indeks osób. ISBN 83-04-03424-7

€ 14,99

Wereszycki, Henryk: POD BERŁEM HABSBURGÓW. Zagadnienia narodowościowe. Wyd. Literackie Kraków 1986. Str. 354. Wyd. 2. Wskazówki bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-08-01460-7.

€ 15,99

Werschler, Iwo: Z DZIEJÓW OBOZU BELWEDERSKIEGO. TADEUSZ HOŁÓWKO. Życie i działalność. PWN Warszawa 1984. Str. 398. Bibliografia, indeks nazwisk, il. ISBN 83-01-04528-0.

€ 8,99

de Weydenthal, Jan B.; Porter, Bruce D.; Devlin, Kevin: POLSKI DRAMAT 1980-1982 (The Polish Drama 1980-1982). Przekład: Jan Radożycki i Maria Radożycka-Paoletti. Wstęp: Krystyna Kersten. Oficyna Wyd. „Rytm” Warszawa 1991. Str. 512. Przypisy. Opr. obw. ISBN 83-85249-08-7.

€ 10,76

WIEDŹMY, CZARTY I ŚWIĘCI HUCULSZCZYZNY. Mity i legendy. Opr. Ola Hnatiuk. Świat Literacki, „Pogranicze”. „Tyrsa”.Warszawa.1997. Str. 255. Bibliografia, il. Oprawa. ISBN 83-906203-3-2.

€ 17,99

Wędrowski, Jacek R.: WIZJE I REALIA. USA a Europa środkowowschodnia 1919-1923. PWN Warszawa 1989. Str. 305. Aneks, bibliografia, streszczenia: ang., ros., niem., franc. ISBN 83-01-09359-5

€ 9,99

Węgierski, Jerzy: W LWOWSKIEJ ARMII KRAJOWEJ. „PAX” Warszawa 1989. Str. 315. Bibliografia, indeks nazwisk, il. Obw. ISBN 83-211-1044-4.

€ 13,99

WĘGRZY W TWIERDZY PRZEMYSKIEJ W LATACH 1914-1915. Red. István Lagzi. Węgierski Instytut Kultury & Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej Warszawa-Przemyśl 1985. Str. 166. Indeksy, il. Pł. obw.

€ 9,99

Węgrzynek, Hanna: „CZARNA LEGENDA” ŻYDÓW. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej Polsce. Wyd. Bellona, Wyd. Fundacji Historia pro Futuro Warszawa 1995. Str. 210. Bibliografia, mapa. ISBN 83-85408-41-X

€ 17,99

Wieliczko, Mieczysław: WALKI W OKOLICACH TWIERDZY PRZEMYSKIEJ w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej Przemyśl 1992. Str. 60. Il.

€ 5,99

Wierzbicki Piotr: LOKAJ (i inne felietony). Puls Londyn 1985. Str. 124. ISBN 0-907587-21-6

€ 4,90

Wierzbicki Piotr: MYŚLI STAROŚWIECKIEGO POLAKA. Wyd. Puls Londyn 1985. Str. 99. ISBN 0-907587-22-4

€ 4,90

Wierzbieniec, Wacław: SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA PRZEMYŚLA W LATACH 1918-1939. WSP Rzeszów 1996. Str. 317. Bibliogr., tabele, indeks nazwisk, summary. ISBN 83-86246-72-3. „Uważam, że jest to ważne osiągnięcie naukowe, znacznie zwiększające wiedzę o historii Żydów w Polsce międzywojennej” - Jerzy Tomaszewski.

€ 17,99

WILNO-WILEŃSZCZYZNA JAKO KRAJOBRAZ I ŚRODOWISKO WIELU KULTUR. Materiały I międzynarodowej konferencji Białystok 21-24 IX 1989. Tom 1. Krajobraz i ludzie. Tom 2. Historia i pamięć. Tom 3. Nauka, oświata, wychowanie. Tom 4. Literatura i język. Red. Elżbieta Feliksiak. Biblioteka Pamięci i Myśli, tom 3, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza Oddział Białostocki & Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Wydział Humanistyczny 1992. Str. 498+ 380+ 322+561. Aneksy, indeks nazwisk, il. ISSN 0867-7875. ISBN 83-900381-2-9 (całość). 79 studiów i szkiców.

€ 35,99

WILNO JAKO OGNISKO OŚWIATY W LATACH PRÓBY. Świadectwa o szkole lat 1939-1945. Wybór i red.: Elżbieta Feliksiak, Marta Skorko-Barańska. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza, Oddział Białostocki & Filia Uniw. Warsz. w Białymstoku, Wydz. Humanistyczny; Bibl. Pamięci i Myśli 1, Białystok 1991. Str. 428. Indeks osób. ISBN 83-900381-0-2. ISSN 0867 7875

€ 12,72

Winnicki, Zdzisław Julian: SZKICE POLSKO-BIAŁORUSKIE. „Gajt” Wrocław 1998. Str. 155. Mapa, fot. ISBN 83-900696-7-9

€ 12,99

Winniczuk Lidia: LUDZIE, ZWYCZAJE I OBYCZAJE STAROŻYTNEJ GRECJI I RZYMU. PWN Warszawa 1983. Tomy 1-2. Str. 759. Wyd. 2. Skorowidz, 109 il. ISBN 83-01-06735-7

€ 16,90

Witkowski Henryk: „KEDYW” OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ARMII KRAJOWEJ W LATACH 1943-1944. Fakty i dokumenty. Inst. Wyd. Związków Zawodowych Warszawa 1985. Str. 472. Załączniki, indeksy, bibliografia. Obw. ISBN 83-202-0217-5

€ 9,90

WIZJE POLSKI. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944. Oprac.: K. Przybysz. Elipsa Warszawa 1992. Str. 429. Noty o partiach, organizacjach i instytucjach polit., bibl. ISBN 83-85466-10-X. 86 dokumentów

€ 14,39

WOJEWÓDZTWO TARNOWSKIE. Monografia. Red.: Jadwiga Warszyńska. PAN Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych. Ossolineum Wrocław 1988. Str. 340. Bibliografia, summary, indeks miejscowości. ISBN 83-04-02729-1. Pł. obw. Przyroda-Społeczeństwo-Funkcje i powiązania przestrzenne.

€ 5,49

WOJNA HISZPAŃSKA 1936-1939 (w dokumentach i publikacjach). Opr. i wstęp Michał Bron. Państwowe Zakłady Wyd. Szkolnych Warszawa 1961. Str. 224. Kalendarium, bibliografia, fot.

€ 14,90

WOJNA ŻYDOWSKO-NIEMIECKA. Polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy. Opr. Paweł Szapiro. Anes Londyn 1992. Str. 448. Aneksy. ISBN 0-906601-90-8.

€ 12,49

Woźniak, Robert B.: SOCJOLOGICZNE IMPLIKACJE MIGRACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. Studium pogranicza polsko-niemieckiego. Rozprawy i Studia tom (CDX) 336, Uniw. Szczeciński 1999. Str. 273. Aneks, Zusammenfassung. ISBN 83-7241-057-7

€ 9,90

Wójcik, Zbigniew: HISTORIA POWSZECHNA XVI-XVIII W. PWN Warszawa 1979. Str. 718. Bibliografia, mapy, il., indeksy. Oprawa pł., obw. ISBN 83-01-01315-X

€ 7,50

Wróbel, Elżbieta & Janusz: ROZPROSZENI PO ŚWIECIE. Obozy i osiedla uchodźców polskich ze Związku Sowieckiego 1942-1950. N/A Chicago 1992. Str. 279. Bibliografia, 6 map, 7 tabel, 40 il., indeks nazwisk, indeks nazw geogr., summary

€ 12,72

Wróblewski, Wiesław: ZAMACHY NA STALINA. KAW Wrocław 1990. Str. 147. ISBN 83-03-03144-9

€ 4,90

WYBORY WARTOŚCI. Inteligencja polska u schyłku XIX i na początku XX wieku. Red. Elżbieta Rekłajtis. El-Press Lublin 1996. Str. 192. ISBN 83-86869-05-4.

€ 9,99

WYBRANE DANE O PRACY SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ III KADENCJI 1993-1997. Opr. Julita Rudzka. Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP Warszawa 1997. Str. 443

€ 14,39

Wysocki, Wojciech: TAJEMNICE DYPLOMATYCZNEGO SEJFU. Wybór i opr. Wojciech Jankowerny. Przedmowy: Marian Wojciechowski i Ignacy Krasicki. Książka i Wiedza Warszawa 1974. Str. 806. Indeks osób, fot. Opr. obw.

€ 21,49

Z DZIEJÓW DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ. Red. Andrzej Garlicki. WSiP Warszawa 1986. Str. 312. ISBN 83-02-02245-4.

€ 6,99

Z DZIEJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ W XX WIEKU. Studia ofiarowane Henrykowi Batowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Varia CCCLXXIV, Uniwersytet Jagielloński Kraków 1997. Str. 267. Oprawa. ISBN 83-233-1041-6. M.in. J. Pajewski, P. Łossowski, J. Valenta, A. Cienciała, P. Wandycz.

€ 17,99

Z DZIEJÓW GMINY STAROZAKONNEJ W WARSZAWIE W XIX WIEKU. Tom 1. Szkolnictwo. Księgarnia E. Wende Warszawa 1907. Reprint: WAiF Warszawa 1983. Str. V, 283. Tabele, il., indeks nazwisk. Oprawa.

€ 28,99

Z DZIEJÓW POLSKI I SKANDYNAWII. Rozprawy i studia na X-lecie Instytutu Polsko-Skandynawskiego. FRAU POLENS OG NORDENS HISTORIE. Red. Eugeniusz S. Kruszewski, Emil Ashřj. Instytut Polsko-Skandynawski Kopenhaga 1995. Str. 197. Noty biograficzne autorów, summaries. ISBN 87-89048-0-2. Prace po polsku i po duńsku

€ 14,90

Z LEWA I Z PRAWA. Red. Irena Lasota. Konfrontacje 8, IDEE Nowy Jork 1988. Str. 199. ISBN 0-935417-08-7

€ 12,90

Zabłocki, Janusz: KAWAŁKI POCIĘTEGO SZTANDARU. Nieznane karty z dziejów „Szarych Szeregów” 1945-1947. Przedmowa: Stanisław Broniewski. Fundacja „Szarych Szeregów” & ODiSS Warszawa 1992. Str. 87 + fot. ISBN 83-7012-051-2

€ 4,94

Zacharias, Michał J.: POLSKA WOBEC ZMIAN W UKŁADZIE SIŁ POLITYCZNYCH W EUROPIE W LATACH 1932-1936. PAN, „Ossolineum” Wrocław 1981. Str. 301. ISBN 83-04-01082-8.

€ 9,99

ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNE. Red. Irena Lasota. Konfrontacje 5, IDEE Nowy Jork 1987. Str. 197. ISBN 0-935417-05-2

€ 14,90

Zahorski, Władysław: PODANIA I LEGENDY WILEŃSKIE. Opracowanie i posłowie: Władysław Zawistowski. Il. kolorowe: przedruk z I. Pinkas: Wilno w autolitografiach barwnych. Oficyna Wydawnicza Graf Gdańsk 1991. Str. 176. Oprawa pł., obw. ISBN 83-85130-22-5. Wydanie na podstawie edycji J. Zawadzkiego Wilno 1925

€ 12,72

Zahorski, Andrzej: SPÓR O STANISŁAWA AUGUSTA. PIW Warszawa 1990. Wyd. 2. Str. 472. Bibliografia, indeks, il. ISBN 83-06-01559-2.

€ 14,99

Zajączkowski, Wojciech: CZY ROSJA PRZETRWA DO ROKU 2000? Wyd. Most Warszawa 1993. Str. 156. Kalendarium. ISBN 83-85611-09-6. Czy Rosjanom uda się odrodzić Rosję? Jakie będzie jej oblicze?

€ 7,12

ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI WŁADZ RP NA UCHODŹSTWIE 1990. Red. Zbigniew Błażyński, Ryszard Zakrzewski. Wstęp Edward Szczepanik. Materiały do Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościowego tom 6, Polskie Tow. Naukowe na Obczyźnie Londyn 1995. Str. X. 225. Noty biogr., indeks nazwisk, il. ISBN 0-85065-316-9

€ 14,90

Zakrzewska, Janina: SPÓR O KONSTYTUCJĘ. Wyd. Sejmowe 1993. Str. 224. ISBN 83-7059-071-3

€ 12,72

Zamorski, Kazimierz: DWA TAJNE BIURA DRUGIEGO KORPUSU. Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1990. Str. 350. Il., bibliografia, indeks osób. ISBN 0-948668-98-9. Historia Biura Dokumentów utworzonego w kwietniu 1943 roku w Iraku dla zbierania dokumentacji dotyczącej Rosji Sowieckiej i Polaków w Sowietach oraz Biura Studiów istniejącego od lipca 1944 do grudnia 1946 na terenie Włoch, którego zadaniem było opracowywanie publikacji sowietologicznych. Autor wraz z Stanisławem Starzewskim, redaktorem lwowskiego „Dziennika Polskiego”, wydał książkę „Sprawiedliwość sowiecka” (Rzym 1945, pod pseudonimami Sylwester Mora i Piotr Zwierniak).

€ 19,90

Zamojski, Jan E.: FRANCJA NA ROZDROŻU 1943-1944. Walka o kształt ustrojowy przyszłej Francji. Inst. Historii PAN Wwa 1992. Str. 454. Aneksy, przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-900329-5-3

€ 10,76

Zamoyski, Adam: ZAPOMNIANE DYWIZJONY. Losy lotników polskich. (The Forgotten Few). Przełożył Tomasz Kubikowski. „Puls” Londyn 1995. Str. 266. Bibliografia. Fot. ISBN 1-85917-041-2.

€ 12,99

Zapart Andrzej, ks.: SZKOLNICTWO PARAFIALNE w archidiakonacie krakowskim od XVI do XVIII wieku. KUL, Wydział Teologiczny, Lublin 1983. Str. 428 + 3 mapy. ISBN 83-00-00422-X.

€ 13,99

ZAPIS ROKOWAŃ GDAŃSKICH SIERPIEŃ 1980. Zebrali i opr. Andrzej Drzycimski i Tadeusz Skutnik. Editions Spotkania Paryż ca 1986. Str. 435. ISBN 2-86914-019-3. Próby wiernego zapisu rokowań uzupełniona nazwiskami osób rozpoznanych

€ 9,90

Zaremba, Zygmunt: SŁOWO O WACŁAWIE MACHAJSKIM. Księgarnia Polska w Paryżu 1967. Str. 146. Przypisy

€ 19,90

Zawodny, Janusz: POWSTANIE WARSZAWSKIE W WALCE I DYPLOMACJI. Tłumaczyła Halina Górska. Opr. Andrzej K. Kunert. PWN Warszawa 1994. Str. 312. Aneksy. Indeks nazwisk. ISBN 83-01-11572-6

€ 8,90

ZBRODNIA KATYŃSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW. Przedmowa Władysław Anders. Wyd. 3 uzup. „Gryf” Londyn 1962. Str. 300. Fot., indeks nazwisk.

€ 21,49

Zdun, Paweł: PIEŚNI OFIARY SZABATOWEJ Z QUMRAN I MASADY. Wstęp Stanisław Mędala. Teksty z Pustyni Judzkiej pod red. Zdzisława J. Kapery, Enigma Press Kraków 1996. Str. XXII, 198. Il. ISBN 83-86110-25-2.

€ 17,99

Z DZIEJÓW POLSKO-WĘGIERSKICH STOSUNKÓW HISTORYCZNYCH I LITERACKICH. Red. István Csapláros i Andrzej Sieroszewski. Katedra Filologii Węgierskiej, Wyd. Uniw. Warszawskiego 1979. Str. 267. Bibliografia publikacji Katedry Filologii Węgierskiej

€ 12,90

Zdziechowski, Marjan: WIDMO PRZYSZŁOŚCI. Szkice historyczno-publicystyczne. Dzieła tom 1, l’Age d’Homme Lausanne 1983. Str. XXVIII, 323. Aneks. Stanisław Kościałkowski: Marian Zdziechowski.

€ 29,99

Zełenko, Konstantyn (*1923): STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W II RZECZYPOSPOLITEJ 1918-1939. Wstęp: J. Kłoczowski. FIS Lublin 1994. Str. 50. Bibliografia. ISBN 83-85671-09-9

€ 4,99

ZESŁANIE I KATORGA NA SYBERII W DZIEJACH POLAKÓW 1815-1914. Opr. A. Brus, Elżbieta Kaczyńska, Wiktoria Śliwowska. Wydział Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1992. Str. 438. Aneks, indeksy osób i nazw geogr. ISBN 83-01-10894-0. Fragmenty ponad trzydziestu pamiętników zesłańców

€ 12,72

ZESZYTY HISTORYCZNE 108. Biblioteka „Kultury” tom 484, Instytut Literacki Paryż 1994. Str. 240. ISSN 0406-0393. ISBN 2-7168-0152-5. Bohdan W. Oppenheim: Społeczna rola Kościoła Katolickiego w Polsce, Józef Łaptos, Grzegorz Mazur: Stosunki państwo-Kościół w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych w świetle raport dyplomatów francuskich i belgijskich, Tadeusz Wyrwa: Oświata i propaganda rządu polskiego na emigracji podczas 2-ej wojny światowej, M. Rolicka: Polacy a tajemniczy problem epidemii w czasie wojny koreańskiej, Piotr Wandycz: O stosunkach polsko-czechosłowackich: garść refleksji

€ 22,00

ZESZYTY HISTORYCZNE WIN-u. Nr 1, marzec 1992. Red. nacz. Andrzej Zagórski. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Kraków 1992. Str. 139.

€ 5,49

Zgórniak, Marian: SYTUACJA MILITARNA EUROPY W OKRESIE KRYZYSU POLITYCZNEGO 1938 R. PWN Warszawa 1979. Str. 344.Bibliografia, indeksy, mapy. Pł. obw. ISBN 83-01-00791-5.

€ 13,99

Zielińska, Zofia: „O SUKCESYI TRONU W POLSZCZE” 1787-1790. PWN Warszawa 1991. Str. 293. Przypisy, bibliografia, indeks osób. ISBN 83-01-10477-5

€ 9,08

Zieliński, Jan: NASZA SZWAJCARIA. Przewodnik śladami Polaków. Muzeum Polskie w Raperswilu, Of. Wyd. „Rytm” Warszawa 1999. Str. 205. Il. kol. ISBN 83-87893-21-8.

€ 17,99

Zieliński, Janusz G.: POLSKIE REFORMY GOSPODARCZE. Odnowa Londyn 1974. Str. 136.

€ 4,90

Zieliński, Konrad: W CIENIU SYNAGOGI. Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina w latach okupacji austro-węgierskiej. UMCS Lublin 1998. Str. 220. Indeks osób, bibliografia, 19 il. Obw. ISBN 83-227-1236-7

€ 12,72

ZNAK nr 419-420. AUSCHWITZ PO 50 LATACH. CZYM BYŁ? JAKIE MA DZIŚ ZNACZENIE? Kraków 1990. Red.: Stefan Wilkanowicz. ISSN 0044-488X

€ 9,90

Znamierowski Alfred: ZACISKANIE PIĘŚCI. Rzecz o „Solidarności Walczącej”. Editions Spotkania Paryż 1988. Str. 185. Fotografie, przypisy, indeks nazwisk. Reportaż o radykalnej organizacji zorganizowanej przez Kornela Morawieckiego

€ 9,90

ZOSTAŁO TYLKO SŁOWO. Wybór tekstów o „Kulturze” paryskiej i jej twórcach. FIS Lublin ca 1990. Str. 150.

€ 12,49

ZUSTRICZI 3-4/1990. Str. 269. ISSN 0867-0277. Zeszyt poświęcony stosunkom polsko-ukraińskim w czasie II wojny światowej.

€ 6,99

Żebrowski, Leszek; Sierchuła, Rafał: BRYGADA ŚWIĘTOKRZYSKA NSZ. Książka Polska & Gazeta Handlowa Warszawa – Poznań 1994. Str. 88. Album fotografii z komentarzem. ISBN 83-86035-05-6.

€ 9,99

Żebrowski, Rafał: DZIEJE ŻYDÓW W POLSCE. Kalendarium. Seria Edukacyjna Żydowskiego Instytutu Historycznego Warszawa 1993. Str. 181. Bibliografia. ISBN 83-85888-02-0.

€ 13,99

Żebrowski, Rafał; Borzymińska, Zofia: PO-LIN. Kultura Żydów polskich w XX wieku. Zarys. „Amarant” Warszawa 1993. Str. 368. Bibliografia, indeks nazwisk, 72 ilustracji.

€ 19,99

ŻEGOTA. RADA POMOCY ŻYDOM 1942-1945. Wybór dokumentów poprzedzony wywiadem Andrzeja Friszke z Władysławem Bartoszewskim. Opr. Andrzej Krzysztof Kunert. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa 2002. Str. 148. Il. Oprawa. ISBN 83-916663-6-0

€ 19,90

Żeńczykowski, Tadeusz: SAMOTNY BÓJ WARSZAWY. Editions Spotkania Paryż 1985. Str. 197. Indeks nazwisk. ISBN 2-86914-001-0

€ 12,50

Żółkiewski, Stanisław: POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ. Wstęp i opr. Andrzej Borowski. Biblioteka Polska, „Universitas” Kraków 1988. Str. 119. ISBN 83-7052-439-7

€ 12,72

ŻYCIE RELIGIJNE W POLSCE POD OKUPACJĄ 1939-1945. Metropolie wileńska i lwowska, zakony. Red.: ks. Zygmunt Zieliński. Wyd. Unia Katowice 1992. Str. 542. Noty o autorach, indeksy nazwisk i nazw geogr. ISBN 83-900057-0-0

€ 16,35

ŻYD MINISTREM KRÓLA ZYGMUNTA. Szkic historyczny przez Józefa Wolffa. Kraków 1885. Reprint: Księgarnia Polska w Tel-Aviv 1988. Str. 40

€ 6,90

ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY. 50 LAT DZIAŁALNOŚCI. Materiały z konferencji jubileuszowej. Wstęp Feliks Tych. Żydowski Inst. Historyczny & Wyd. DiG Warszawa 1996. Str. 114. Fot. ISBN 83-85888-03-9

€ 14,99

ŻYDZI POLSCY 1648-1772. Źródła. Opracowanie i wstęp Adam Kaźmierczyk. Studia Judaica Cracoviensia, series Fontium 6, Katedra Judaistyki Uniw. Jagiellońskiego, Księgarnia Akademicka Kraków 2001. Str. 298. Słownik, bibliografia, indeksy. Oprawa. ISBN 83-7188-437-0. 141 dokumentów

€ 28,92

ŻYDZI W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ. Materiały z konferencji „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej” Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniw. Jagielloński 22-26.IX. 1986. „Ossolineum” Wrocław 1991. Str. 390. Indeksy: nazwisk i miejsc. ISBN 83-04-03797-1. M. in. M. Altbauer, A. Leszczyński, S. Ettinger, J. Goldberg, Ch. Shmeruk, G. D. Hundert, M. Nadav, I. Bartal, B. Wyrozumska, S. Grodziski, A. Eisenbach.

€ 19,99

ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE W DIALOGU. Materiały z Międzynarodowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie-Tyńcu 24 - 27 IV 1988. Opr. i red.: ks. W. Chrostowski. Wstępy: bp H. Muszyński, rabin L. Klenicki. ATK, Kościół a Żydzi i Judaizm tom 3, Warszawa 1992. Str. 278. Indeks miejsc biblijnych

€ 9,99

ŻYDZI I JUDAIZM w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989). Wybór i oprac.: ks. W. Chrostowski, ks. R. Rubinkiewicz SDB. Wstęp: bp H. Muszyński. Akademia Teologii Katolickiej, Kościół a Żydzi i judaizm, tom 1; Warszawa 1990. Str. 254. Wykaz źródeł, indeksy miejsc biblijnych i przedmiotowy.

€ 8,99

ŻYDZI W POLSCE. Antologia literacka. Opr. Henryk Markiewicz. „Universitas”; Żydzi w Polsce - Obraz i słowo, Kraków 1997. Str. 497. ISBN 83-7052-452-4. Poezja i proza. Teksty powstałe od XVI w. do dnia dzisiejszego „obrazują życie codzienne i obrzędowe, typy psychologiczne, mentalność i ideały Żydów Polskich i ich stosunki z ludnością polską” - z przedmowy.

€ 24,99

Żyndul Jolanta: ZAJŚCIA ANTYŻYDOWSKIE W POLSCE W LATACH 1935-1937. Fundacja im. K. Kelles-Krauza Warszawa 1994. Str. 96. ISBN 83-85838-21-X

€ 9,90

 

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka