HISTORIA

A - Ł

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

Adamczewski, Jan: W STARYM KRAKOWIE. Wyd. Literackie Kraków 1968. Str. 387. Bibliografia, ilustracje. Pł. obw.

€ 14,99

Ajnenkiel, Andrzej: HISTORIA SEJMU POLSKIEGO. Tom 2, cz. 1. W dobie rozbiorów. PWN Warszawa 1989. Str. 368. Bibliografia, indeksy, il. Pł. obw. ISBN 83-01-08531-2.

€ 13,99

Albert, Andrzej (Roszkowski, Wojciech): NAJNOWSZA HISTORIA POLSKI 1918-1980. Najnowsza Historia Polski tom 10, „Polonia” Londyn 1989. Str. 1097. Indeks nazwisk. ISBN 0-902352-79-2.

€ 21,66

Alexander, W.M.: AGENTURA. PAŃSTWO POLICYJNE. „Pogląd” Berlin 1986. Str. 191. ISBN 3-924686-01-7

€ 4,50

Andreyev, Catherine: GENERAŁ WŁASOW I ROSYJSKI RUCH WYZWOLEŃCZY (Vlasov and the Russian Liberation Movement). Przekład: Marek Urbański. Posłowie i indeks: Paweł Wieczorkiewicz. Gryf Warszawa 1990. Str. 223. Aneksy, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-85209-01-8. Monografia naukowa ochotniczych oddziałów antysowieckich współpracujących z Niemcami.

€ 6,99

ANEKS. Kwartalnik polityczny. Nr 15. Londyn 1977. Str. 160. M.in.: Aleksander Smolar, Jan Gross, Stanisław Barańczak, Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman

€ 19,90

ANEKS. Kwartalnik polityczny. Nr 21. Londyn 1979. Str. 160. M.in.: Wywiad z Raymondem Aronem, dyskusja o języku totalitarnym, dyskusja o książce Andrzeja Micewskiego: Współrządzić czy nie kłamać

€ 19,90

ANEKS. Kwartalnik polityczny. Nr 22. Londyn 1979. Str. 160. M.in.: Leszek Kołakowski: rewolucja jako piękna choroba, Jan T. Gross: W zaborze sowieckim, Alain Besançon: Sołżenicyn i Zachód, rozmowa z Andriejem Siniawskim

€ 19,90

ANEKS. Kwartalnik polityczny. Nr 34. Londyn 1984. Str. 160. M.in.: Marcin Król, Bronisław Baczko, Gene Sharp, rozmowa z Wiktorem Ehrlichem

€ 14,90

ANEKS. Kwartalnik polityczny. Nr 53. Londyn 1989. Str. 160. M.in.: Janos Kis, Zbigniew Brzeziński, Kazimierz Z. Poznański

€ 9,90

AUSTRIA POLSKA. 1000 lat kontaktów. Red. Józef Buszko, Walter Leitsch, Jan Rydel. Studia Austro-Polonica 5, Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego 121, Kraków 1997. Str. 516. Oprawa twarda. ISSN 0860-2883. ISBN 83-233-1020-3

€ 28,92

Bagiński Henryk: WOLNOŚĆ POLSKI NA MORZU. Z przedmową generała dywizji d-ra Mariana Kukiela. The Allen Lithographic Kirkcaldy 1942. Str. XV, 186. Wyd. 2. 12 map i wykresów, 35 fot., skorowidz. Opr. pł. obw.

€ 24,90

Bałaban, Majer: HISTORIA I LITERATURA ŻYDOWSKA ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce. Ossolineum Lwów brw. Tomy 1-3. Str. 343 + 384 + 447. Ilustracje. Oprawa. Reprint WAiF Warszawa 1988.

€ 107,99

Barański, Kamil: WOJENNY TRIUMF POLSKICH SZKÓŁ W ŚWIECIE. Edition Barański Londyn 1990. Str. 103. Bibliografia. ISBN 1-870078-70-5.

€ 13,99

Barcz Jan: PARLAMENT A UNIA EUROPEJSKA. Analiza prawna na przykładzie doświadczeń Austrii (wraz z podstawowymi dokumentami). Wyd. Sejmowe Warszawa 1999. Str. 69. Przypisy, bibliografia. ISBN 83-7059-417-4

€ 6,90

Barcz Jan: UMOWA RENTOWA PRL-RFN Z 1975 ROKU. Artykuły 15 i 16 umowy w świetle stanowiska RFN. Analiza krytyczna. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Warszawa 1988. Str. 334. Indeks rzeczowy

€ 9,90

Bartelski Lesław M.: GETTO. Warszawskie Termopile 1943. Przewodnik po miejscach walk i pamięci czasu okupacji i powstania w getcie Juliusz Powałkiewicz i Jan Jagielski. Fundacja „Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945”, Wyd. Askon Warszawa 1999. Str. 191 plus fot. Indeks nazwisk. Oprawa twarda. ISBN 83-87545-24-4

 21,66

Bartosz, Adam: ŻYDOWSKIE ZABYTKI WOJEWÓDZTWA TARNOWSKIEGO. Muzeum Okręgowe Tarnów 1989. Str. 71. Il.

€ 6,99

Bartoszewski, Władysław: 1859 DNI WARSZAWY. Wyd. 2. uzup. „Znak” Kraków 1984. Str. 824. Bibliografia prac autora, indeks nazwisk, 77 il. Pł. obw. ISBN 83-7006-152-4.

€ 17,99

Bartoszewski, Władysław: LOS ŻYDÓW WARSZAWY 1939-1943. Wyd. 3. Edelman, Marek: GETTO WALCZY. Wstęp: Józef Garliński. Wyd. 2. KUL Lublin 1993. Str. 201. Fotografie. ISBN 83-85291-45-8. Wznowienie w jednym tomie książek wydanych nakładem Pulsu i PFK.

€ 6,99

Bartoszewski Władysław: NA DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI. Editions Spotkania Paryż 1987. Str. 565. Nota bibliograficzno-wydawnicza, indeks osób. ISBN 2-86914-022-3. Wybór tekstów publikowanych w latach 195-1986 w różnych czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, w kraju i za granicą

€ 19,90

Bartoszewski, Władysław: WARSZAWSKI PIERŚCIEŃ ŚMIERCI 1939-1944. Przedmowa: Stanisław Płoski. Zachodnia Agencja Prasowa Warszawa 1967. Str. 407. Aneks, indeksy, fotografie. Pł. obw.

€ 17,99

BARWA I BROŃ SIŁ ZBROJNYCH WIELKOPOLSKI W LATACH 1919-1920. Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Polaka. Wyd. Wyższej Szkoły Inżynierskiej Koszalin 1988. Str. 226. 16 tablic kol., tabele, schematy, 60 fotografii.

€ 9,99

Barycka, Janina: STOSUNEK KLERU DO PAŃSTWA I OŚWIATY. Fakty i dokumenty. „Nasza Księgarnia” - ZNP Warszawa 1934. Przedruk: „Toporzeł” Wrocław 1991. Str. 200 + nlb. Posłowie: Robert Fraj.

€ 8,99

BARYKADY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Opr. i wstępy Romuald Śreniawa-Szypiowski. PWN Warszawa 1993. Str. 464. Załączniki, indeksy, 279 fot. Pł. obw. ISBN 83-01-10928-9.

€ 17,99

Basta, Alicja: ZAMĘT POD OSTRĄ BRAMĄ. Almapress Warszawa 1991. Str. 150. Fot. ISBN 83-7020-099-0. Reportaż z Litwy; skomplikowane losy Polaków, wiele odniesień do przeszłości.

€ 5,99

Bazylow, Ludwik: OBALENIE CARATU. PWN Warszawa 1976. Str. 483. Indeksy, 92 il. Pł. obw.

€ 9,99

BESTÄNDIGKEIT UND WANDEL DER SOZIALEN LAGE POLNISCHER UND DEUTSCHER JUGENDLICHEN. Hrsg. Von Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Zielona Góra 1997. 155 Seiten. ISBN 83-86832-35-5

€ 4,90

Bereś, Witold: CZWARTA WŁADZA. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP. Prószyński i Ska Warszawa 2000. Str. 428. Indeks nazwisk. ISBN 83-7255-415-3

€ 21,99

Besançon; Alain: ANATOMIA WIDMA. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu. (Anatomie d'un spectre). Przekład: Wiktor Dłuski. Res Publica Warszawa 1991. Str. 64. ISBN 83-7046-168-9.

€ 4,90

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI. Geopolityczne i ekonomiczne uwarunkowania. Red. Edward Haliżak. Polskie Tow. Nauk Politycznych & Adam Marszałek Toruń 1995. Str. 69. ISBN 83-86229-78-0.

€ 6,99

BIAŁOSTOCCZYZNA 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz. Opr. Jerzy Kułak. Dokumenty di dziejów PRL zeszyt 10, Inst. Studiów Politycznych PAN Warszawa 1998. Str. 293. Indeks nazwisk, summary. ISBN 83-86759-48-8. 105 dokumentów

€ 14,39

BIBLIOGRAFIA EUROPY WSCHODNIEJ. Tom 4. Bibliografia polska 1994. Tom przygotował Marian Romanowski. „Przegląd Wschodni” Warszawa 1997. Str. 196. ISSN 1429-9720. ISBN 83-909013-2-3. 2572 pozycje - książki i artykuły opublikowane w 1994 roku

€ 14,39

BIBLIOGRAFIA publikacji pracowników Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Zestawienie: Leontij Mironiuk, Iwona Obłąkowska-Galanciak. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Olsztyn 1995. Str. 126. ISBN 83-85513-68-X.

€ 9,99

BIEDNI I BOGACI. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. PWN Warszawa 1992. Str. 397. Bibliografia prac prof. Geremka. Streszczenia. Opr. obw. ISBN 83-01-10327-2. Prace w językach: polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim w trzech działach: Wspólnoty i wykluczeni, Więzi społeczne i grupy zawodowe, Kultura uczona i kultura popularna

€ 19,99

Biegajska, Barbara: VADEMECUM POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH. „Alfa” Warszawa 1993. Str. 55. ISBN 83-7001-749-5. Podstawowe dane o kilkudziesięciu partiach - stan sprzed wyborów.

€ 3,49

Bieniarzówna, Janina; Małecki, Jan M.: DZIEJE KRAKOWA. Tom 3: KRAKÓW W LATACH 1796-1918. Wyd. 3 popr. i uzup. Wyd. Literackie Kraków 1994. Liczne ilustr. cz-b., indeksy osób i topograficzny, bibliografia, tabele, mapy, oprawa. ISBN 83-08-00116-5

€ 19,90

Bieńkowski Władysław: RACHUNEK PARTYJNEGO SUMIENIA oraz Stefan Bratkowski: Listy otwarte do członków Partii i społeczeństwa, Marian Rajski: Słynne wystąpienie delegata. „Polonia” Book Store Chicago 1981. Str. 57

€ 4,90

BIEŻĄCE ZAGADNIENIA KRAJOWE. Red. Jan Drewnowski. Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie tom 2, Polskie Tow. Naukowe na Obczyźnie Londyn 1986. Str. 252. Noty biogr. ISBN 1-870027-01-9

€ 12,90

Bigoszewska Wanda: POLSKIE ORDERY I ODZNACZENIA. Rysował Adam Jońca. Wyd. Interpress Warszawa 1989. Bibliografia. Oprawa twarda. ISBN 83-223-2287-9. Od XVIII wieku do końca PRL

€ 14,90

BIULETYNY INFORMACYJNE MINISTERSTWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 1947. Tom. 1 Red. naukowa: Bernadetta Gronek, Irena Marczak. Konsultant Andrzej Paczkowski. Wstęp Andrzej Paczkowski, Grzegorz Jakubowski. Źródła do historii Polski XX wieku - ze zbiorów Centralnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Seria C. Książka i Wiedza Warszawa 1993. Str. 263. Kalendarium, indeks nazwisk. ISBN 83-05-12659-5. 22 Biuletyny.

€ 9,99

Bocheński, Adolf: HISTORIA I POLITYKA. Wybór publicystyki. Wybór, oprac. i wstęp: Marcin Król. PIW Warszawa 1989. Str. 342. ISBN 83-06-01887-7.

€ 12,49

Bocheński, Adolf (1909-1944): MIĘDZY NIEMCAMI A ROSJĄ. Oprac.: S. J. Rostworowski. Posłowie: M. Pruszyński. Wyd. Nałęcz, Klasyka Publicystyki Politycznej, Warszawa 1994. Str. 152. Indeks. ISBN 83-901751-1-8

€ 12,99

Bocheński, Aleksander: WĘDRÓWKI PO DZIEJACH PRZEMYSŁU POLSKIEGO. Tom I. Wyd. II. KAW Warszawa 1987. Str. 381. Oprawa. ISBN 83-03-02128-1. Drobne warsztaty; Manufaktury; Stanisław Staszic, Ksawery Lubecki; Jak powstał polski przemysł włókienniczy.

€ 8,99

Bogucka, Maria: DAWNA POLSKA. Narodziny, rozkwit, upadek. Wyd. 4. Wiedza Powszechna Warszawa 1984. Str. 480. Przypisy bibl., wskazówki bibl., ryciny. Pł. obw. ISBN 83-214-0135-X.

€ 12,49

Bogucka, Maria: KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK I JEGO CZASY. Biografie Sławnych Ludzi, PIW Warszawa 1998. Str. 298. Wyd. 2. Nota bibl., przypisy, indeks, il. Oprawa. ISBN 83-06-02674-8

€ 21,99

Boniecki Adam ks.: BUDOWA KOŚCIOŁÓW W DIECEZJI PRZEMYSKIEJ. Wstęp Maria Wnowska. Biblioteka Spotkań Paryż ca 1984. Str. 147. Fot. Budowa kościołów bez zezwolenia komunistycznej władzy, z inspiracji bpa Tokarczuka

€ 9,90

Boniecki Jerzy: OKNO NA ŚWIAT. Zbiór artykułów. „Puls politicus” tom 12, Wyd. Puls Londyn 1990. Str. 151. ISBN 0-907587-52-6

€ 4,90

Boradyn, Zygmunt; Chmielarz, Andrzej; Piskunowicz, Henryk: Z DZIEJÓW ARMII KRAJOWEJ NA NOWOGRÓDCZYŹNIE I WILEŃSZCZYŹNIE (19141-1945). Studia. Inst. Studiów Politycznych PAN Warszawa 1997. Str. 195. ISBN 83-907168-0-3

€ 9,90

Borodziej, Włodzimierz: TERROR I POLITYKA. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944. „PAX” Warszawa 1985. Str. 248. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-211-0718-4.

€ 9,99

Borkowska, Małgorzata OSB: ŻYCIE CODZIENNE POLSKICH KLASZTORÓW ŻEŃSKICH W XVII-XVIII WIEKU. PIW Warszawa 1996. Str. 376. Słownik, bibliografia, przypisy, 13 il. Oprawa. ISBN 83-06-02549-0

€ 19,99

Borwicz, Maksymilian Michał (Boruchowicz): UNIWERSYTET ZBIRÓW. 11 ilustracyj w tekście. Wstęp Maria Hochberg-Mariańska. Książki Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie nr 3. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy C.K. Żydów Polskich - Oddział w Krakowie 1946. Str. 113. Słownik. O obozie „janowskim” we Lwowie

€ 14,90

Boyarin Jonathan: ŻYDZI POLSCY W PARYŻU. Etnografia pamięci. Przełożył Adam Walaszek. Wyd. Literackie Kraków 1997. Str. 282. Indeks nazwisk. ISBN 83-08-02696-6

€ 16,90

Bór-Komorowski, Tadeusz: ARMIA PODZIEMNA. Studium Polski Podziemnej Londyn 1985. Str. 399. Wyd. 5. Indeks, il. i szkice

€ 34,90

Braun, Jerzy: TYSIĄCLECIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W POLSCE. Odnowa Londyn 1966.

€ 4,90

Bromke, Adam: POLSKA WELTPOLITIK. Polska w świecie współczesnym, zeszyt 1, Odnowa Londyn 1975. Str. 40. ISBN 0-903705-09-5.

€ 9,90

Brym-Zdunin, Zbigniew: ŻELAZNA REDUTA. Kompania „Zdunina” w Powstaniu Warszawskim Zgr. Chrobry II. Polska Fundacja Kulturalna, Fundacja Armii Krajowej Londyn 1992. Str. 278. Indeks nazwisk, fot. ISBN 0-85065-240-5

€ 12,72

Brzeziński, Zbigniew: BEZŁAD. Polityka światowa na progu XXI wieku. (Out of Control). Przełożył Krzysztof Murawski. Editions Spotkania Warszawa 1994. Str. 206. Indeks

€ 14,39

Brzoza, Jan (pseud., Bohdan Skaradzinski): POLSKI ROK 1919. Polonia Book Fund Londyn 1988. Str. 300. ISBN 0-902352-67-9. Opowieść o polskiej walce o niepodległość

€ 19,90

Buczek, Roman: STRONNICTWO LUDOWE W LATACH 1939-1945. Organizacja i polityka. Jutro Polski Londyn 1975. Str. 504. Aneksy, bibliografia, indeks nazwisk.

€ 39,90

Budziński Franciszek: SZKOŁY POLSKIE NAD BALATONEM W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. IW PAX Warszawa 1988. Str. 215. Summary, streszczenie węgierskie, fot., indeks nazwisk. ISBN 83-211-0958-6

€ 9,90

Burke, Peter: KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO W RENESANSOWYCH WŁOSZECH (The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy). Przekład: Wojciech K. Siewierski. PIW Warszawa 1991. Str. 270. Przypisy, bibliografia, indeks osób, 33 ilustr. Pł. obw. ISBN 83-06-02003-0.

€ 14,99

De Caché, Benedikt: POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE W ŚWIETLE KORESPONDENCJI POSŁA AUSTRIACKIEGO W WARSZAWIE. Listy B. de Chachégo do ministra spraw zagranicznych, J. A. Thuguta, w Wiedniu. Opr. Henryk Kocój. „PAX” Warszawa 1985. Str. 182. Zusammenfassung, indeks nazwisk, il. Pł. obw. ISBN 83-211-0598-X.

€ 9,99

Cała, Alina; Węgrzynek, Hanna; Zalewska, Gabriela: HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW POLSKICH. Słownik. WSiP Warszawa 2000. Str. VIII, 400. Indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-02-07813-1. Ponad 800 haseł biograficznych i rzeczowych, ok. 150 il.

€ 43,46

Cała, Alina: WIZERUNEK ŻYDA W POLSKIEJ KULTURZE LUDOWEJ. Wyd. Uniw. Warszawskiego 1992. Str. 211 + 37 il. Bibliografia, kwestionariusz. ISBN 83-230-0729-2. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 1975-1978 i 1984 w południowo-wschodniej Polsce.

€ 9,99

Carrére d'Encausse, Héléne: BOLSZEWICY I NARODY CZYLI WIELKIE URĄGOWISKO 1917-1930 (Le grand défi. Bolcheviks et nations 1917-1930). Przekład i wstęp: Krzysztof Kowalski. Posłowie: Sławomir Popowski. Wyd. 2. „Most” Warszawa 1992. Str. 189. Bibliografia

€ 5,49

Castoriadis, Cornelius: W OBLICZU WOJNY. Z francuskiego przełożyła Maria Li. „Aneks” Londyn 1985. Przypisy. ISBN 0-906601-21-5.

€ 9,99

Chajn Leon: WOLNOMULARSTWO W II RZECZPOSPOLITEJ. Czytelnik Warszawa 1975. Str. 623. Słownik, bibliografia, indeks nazwisk, il. Op. pł. obw.

€ 16,90

Chmiel, Adam: PIECZĘCIE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE. Opr. i przedmowa Zenon Piech. Bestsellery z przeszłości, „Universitas” Kraków 1996. Str. 123. 17 il. kol. i 47 il. cz.-b. ISBN 83-7052-375-7.

€ 9,99

Chojnowski, Andrzej: PIŁSUDCZYCY U WŁADZY. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. „Ossolineum” Wrocław 1986. Str. 294. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. ISBN 83-04-02293-1.

€ 13,99

Chrostowski, Waldemar ks.: BOHATEROWIE WIARY STAREGO TESTAMENTU. ATK Warszawa 1992. Str. 209. ISBN 83-7072-807-3. Jaką rolę odegrali w dziejach narodu wybranego Abraham, Mojżesz, Samuel, Jozue, Dawid, Salomon, Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Hiob?

€ 9,99

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA. Myśli przewodnie. „Odnowa” Londyn 1987. Str. 94

€ 4,90

Cichowski, Jerzy; Szulczyński, Andrzej: HUSARIA. Wyd. 2. Wyd. MON Warszawa 1981. Str. 244. Bibliografia, indeksy, il., szkice. ISBN 83-11-06568-3.

€ 5,49

Ciechanowicz, Jan; Kosman Bogumiła; Kosman, Marceli: NA WILEŃSKIEJ ROSSIE. KAW Poznań 1990. Str. 184. ISBN 83-03-03170-8.

€ 6,99

Ciechanowski, Jan M.: POWSTANIE WARSZAWSKIE. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego. „Odnowa” Londyn 1971. Str. 399. Bibliografia, indeks nazwisk.

€ 29,99

Cieplewicz, Mieczysław; Rzepniewski, Andrzej; Stawecki, Piotr; Wojtasik, Janusz; Wrzosek, Mieczysław: ZARYS DZIEJÓW WOJSKOWOŚCI POLSKIEJ w latach 1864-1939. Red. naukowy: Piotr Stawecki. Wojskowy Inst. Historyczny, Wyd. MON Warszawa 1990. Str. 959. 64 tabele, ilustr., szkice, chronologia, bibliografia, indeksy osób i nazw geograf., oprawa pł., obw. ISBN 83-11-07432-1.

€ 19,99

Ciołkosz, Adam: WALKA O PRAWDĘ. Wybór artykułów 1940-1978. Wybór Witold Ryser-Szymański. Przedmowa Gustaw Herling-Grudziński. Czasy i Ludzie tom 1, „Polonia Book Fund” Londyn 1983. Str. XIX, 459. ISBN 0-902352-26-1.

€ 39,90

Ciołkoszowie Adam i Lidia: NIEPODLEGŁOŚĆ I SOCJALIZM 1835-1945. Audycje radiowe. Wstęp Bolesław Sulik. „Puls politicus” tom 1, Wyd. Puls Londyn 1982. Str. 71. ISBN 0-907587-04-6

€ 14,90

CRACOVIA POLONIA EUROPA. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznice urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. „Secesja” Kraków 1995. Str. 587. Bibliografia prac. prof. Wyrozumskiego. Oprawa. ISBN 83-86077-67-0

€ 24,99

Colbern, William H.: POLSKA. STYCZEŃ – SIERPIEŃ 1939. Analizy i programy. Komentarze do wydarzeń attaché ambasady USA w Warszawie. Opr. Bogdan Grzeloński. „PAX” Warszawa 1986. Str. 85. Indeks nazwisk. Opr. pł. ISBN 83-211-0772-9.

€ 6,99

Conquest, Robert: STALIN I ZABÓJSTWO KIROWA (Stalin and the Kirov Murder). Przekład Alicja Adamowicz. Warszawska „Gryf” Warszawa 1989. Str. 172. Przypisy, bibliografia, aneksy, nota biograficzna, indeks, posłowie.

€ 4,99

Coulton, George Gordon: PANORAMA ŚREDNIOWIECZNEJ ANGLII (Medieval Panorama. The English Scene from Conquest to Reformation). Przełożył Tadeusz Szafar. Rodowody Cywilizacji. PIW Warszawa 1976. Str. 805. Przypisy, indeksy: nazw osobowych, geogr. i tematyczny, 16 il. kol., 81 il. cz.-b. Pł. obw.

€ 42,99

Csorba Helena i Tibor: ZIEMIA WĘGIERSKA AZYLEM POLAKÓW 1939-1945. PWN Warszawa 1985. Str. 365. Aneksy, bibliografia, indeks nazwisk, 16 fot. ISBN 83-01-05858-7

€ 14,90

Custine de, Markiz Astolphe: LISTY Z ROSJI. Przełożyła Katarzyna Czermińska. „Aneks” & „Krąg” Londyn 1988. Str. 211. ISBN 0-906601-46-0.

€ 19,90

de Custine, Astolphe: ROSJA W ROKU 1839. Tomy 1-2 (La Russie en 1839). Przekład, przypisy i posłowie: Paweł Hertz. PIW Warszawa 1995. Str. 570 + 525. Przypisy, bibliografia, indeks osób. Oprawa. ISBN 83-06-02357-9. Pierwsza polska wersja całości głośnej książki o Rosji

€ 29,99

Cywiński, Bohdan: ... POTĘGĄ JEST I BASTA. Z minionych doświadczeń ruchów społecznych na wsi. Editions Spotkania Paryż 1983. Str. 105. Indeks nazwisk

€ 4,50

Cywiński, Bohdan: DOŚWIADCZENIE POLSKIE. Editions Spotkania Paryż 1985. Str. 115. Wyd. 2

€ 4,50

Cywiński, Bohdan: OGNIEM PRÓBOWANE. Z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom II: ...I WAS PRZEŚLADOWAĆ BĘDĄ. KUL Lublin - Fundacja Jana Pawła II i Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Rzym 1990. Str. 519. Mapy, bibliografia, indeks osób. ISBN 83-228-0196-3. Lata 1944-1958 w Polsce, na Litwie, Ukrainie Zachodniej, w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Siedmiogrodzie i w Jugosławii

€ 9,99

Cywiński, Bohdan: RODOWODY NIEPOKORNYCH. Editions Spotkania Paryż 1985. Str. 396. Wyd. 3 rozsz. Indeks nazwisk. ISBN 2-86914-003-7

€ 24,90

Czajecka, Bogusława: „Z DOMU W SZEROKI ŚWIAT”. Droga kobiet do niezależności w zaborze austriackim w latach 1890-1914. „Universitas” Kraków 1990. Str. 266. Bibliografia, ilustracje, Zusammenfassung, indeks nazwisk. ISBN 83-7052-024-3.

€ 12,49

Czajkowski, Michał ks.: LUD PRZYMIERZA. Wstęp: bp. H. Muszyński. Biblioteka „Więzi” tom 72, Warszawa 1992. Str. 128. ISBN 83-85124-96-9. ISSN 0519-9336. Zbiór szkiców i wypowiedzi duszpasterskich. Autor przedstawia historię antysemityzmu od starożytności do czasów najnowszych uwzględniając szeroko sytuację polską.

€ 5,99

Czapliński, Władysław; Galos, Adam; Korta, Wacław: HISTORIA NIEMIEC. „Ossolineum” Wrocław 1981. Str. 863. Il., mapy, indeksy. Oprawa pł., obw. ISBN 83-04-00444-5

€ 19,50

Czapska, Maria: MIŁOSIERDZIE NA MIARĘ KLĘSK. Rysunki Józef Czapski. ”Veritas” Londyn 1954. Str. 122. Oprawa pł. Historia Zakładu Św. Kazimierza w Paryżu.

€ 29,90

Czarliński, Olgierd: W SZPONACH CZARNYCH ORŁÓW. Refleksje nieortodoksyjne o rozbiorze Polski. „Veritas” Londyn 1989. Str. 79.

€ 2,50

Czarniecki, Stanisław; Wiltowski, Janusz: W STULECIE UTWORZENIA AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI. PWN Warszawa-Kraków 1972. Str. 179. Aneks, przypisy, summary, résumé, Zusammenfassung, il.

€ 5,49

Czepulis-Rastenis, Ryszarda: LUDZIE NAUKI I TALENTU. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim. PIW Warszawa 1988. Str. 344. 31 il., indeks osób. ISBN 83-06-01607-6. M. in. Korespondenci J. Lelewela, Wzór osobowy inteligenta polskiego w świetle wspomnień pośmiertnych (1841-1872).

€ 13,99

Czerwiński, Aleksander; Dudek, Lesław: SZABLA ŻOŁNIERZA POLSKIEGO XIX i XX WIEKU w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. „Ossolineum” Wrocław 1989. Str. 427. 200 Il. cz-b., 12 Il. kol., bibliogr., indeksy osób i miejscowości, oprawa pł., obwol. ISBN 83-04-01504-8

€ 19,99

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE ŚREDNIOWIECZNYM. Red. R. Michałowski. Wyd. DiG Warszawa 1997. Str. 469. ISBN 83-85490-90-6. Materiały z sesji naukowej mediewistów poświęconej badaniom nad człowiekiem w średniowieczu - w kręgu wspólnoty krewniaczej i plemiennej, w relacjach społecznych np. wobec władzy, w uwikłaniu w procesy historyczne, w aspekcie środowiska, mentalności, przeżyć duchowych itp. na podstawie m.in. literatury pięknej, hagiograficznej, rytuału pogrzebowego, sztuki i źródeł

€ 28,92

CZY KONIEC HISTORII? Przekład: Barbara Stanosz. Red. Irena Lasota. Konfrontacje tom 13, Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, Wyd. PoMost Warszawa 1991. Str. 111. Autorzy m.in.: A. Bloom, F. Fukuyama, P. Hassner, I. Kristol. Wybór artykułów z pisma „The National Interest”. ISBN 83-85219-10-2

€ 4,90

DAR POLSKI BIAŁORUSINOM, ROSJANOM, UKRAIŃCOM na tysiąclecie Chrztu Świętego. Red. Kazimierz Podlaski we współpracy z Andrzejem Drawiczem i Janem Jarco. Polonia Book Fund Londyn 1989. Str. 280. ISBN 0-902352-72-5

€ 19,90

Daszyk, Krzysztof K.: OSOBLIWY PODOLAK. W kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego (1848-1909). Prace Hist., zeszyt 105, Wyd. Uniw. Jagielońskiego Kraków 1993. Str. 151. Bibliografia, résumé. ISSN 0083-4351. ISBN 83-233-0682-6

€ 9,08

Datner Szymon dr: WALKA I ZAGŁADA BIAŁOSTOCKIEGO GHETTA. Książki Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Białymstoku nr 1. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy C.K. Żydów Polskich - Oddział w Białymstoku, Łódź 1946. Str. 48. Objaśnienia, plan getta

€ 14,90

Dąbrowski, Ryszard: POLSKA 1976-1982. Fakty, zdjęcia, dokumenty. Wstęp Leszek Saruga. Wyd. Pogląd Berlin 1988. Str. 140. Dokumenty, fot., indeks nazwisk. ISBN 3-924686-11-4

€ 14,90

Dąbrowski, Włodzimierz: TRZECIE POWSTANIE ŚLĄSKIE. Rok 1921. „Odnowa” Londyn 1973. Str. 227. Indeks nazwisk. Książka osobistego sekretarza Wojciecha Korfantego

€ 9,90

Demostenes: WYBÓR MÓW. Przełożył i opracował Romuald Turasiewicz. Biblioteka Narodowa, seria II nr 15, Ossolineum Wrocław 1991. Str. CXXXII, 300. Pł. obw. ISSN 0406-0636. ISBN 83-04-03556-1.

€ 13,99

Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia: POLSKA SIŁA ROBOCZA W ORGANIZACJI TODTA W NORWEGII I FINLANDII W LATACH 1941-1945. Wyd. Uniw. M. Kopernika Toruń 1999. Str. 323. Bibliografia, tabele, il., indeks nazwisk. ISBN 83-231-1064-6

€ 14,90

Dernałowicz, Maria: PORTRET FAMILII. PIW Warszawa 1990. Str. 365. Wyd. 3. Indeks osób, il. ISBN 83-06-02007-3.

€ 9,99

DIE SLAWEN UND DER WELTKRIEG. Lose Skizzen von Alexander Brückner, Professor an der Universität Berlin. J. C. B. Mohr Tübingen 1916. 174 Seiten.

€ 17,99

Dmowski, Roman: POLITYKA POLSKA I ODBUDOWANIE PAŃSTWA. Tomy 1-2. „PAX” Warszawa 1988. Str. 700. Oprawa pł.

€ 19,99

Dmowski, Roman: PRZYSZŁOŚĆ ROSJI ZAGADNIENIE RZĄDU. Orbis Books Londyn 1981. Str. 76. ISBN 0-901149-17-9

€ 4,90

Doboszyński, Adam: GOSPODARKA NARODOWA. III wydanie z portretem autora. T. Dobrzański Piotrków Trybunalski 1937. Str. 327, brosz.

€ 21,49

DOKUMENTY I MATERIAŁY Z CZASÓW OKUPACJI NIEMIECKIEJ W POLSCE. Tom 1. Obozy. Opr. Mgr N. Blumental. Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy C.K. Żydów Polskich nr 6, Łódź 1946. Wstęp dr Filip Friedman. Str. V, 351. 9 fotokopii, indeks nazwisk i dokumentów

€ 39,90

DOKUMENTY Z DZIEJÓW POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 1918-1939. Tom 2 1933-1939. Red. Tadeusz Jędruszczak i Maria Nowik-Kiełbikowa, „PAX” Warszawa 1996. Str. 362. Indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-211-1193-9. 130 podstawowych akt proweniencji polskiej lub międzynarodowej, w których Polska była stroną, oraz 35 korespondujących z nimi aneksów, na które z kolei złożyły się dokumenty obcego pochodzenia o fundamentalnym znaczeniu dla międzynarodowej sytuacji Polski. Wybór uwzględnia akta prawnopolityczne i dyplomatyczne.

€ 19,99

Domańska, Hanna: KADISZ GDAŃSKICH KAMIENI. Dzieje Trójmiejskiej gminy żydowskiej do roku 1943. Ag. Wyd. TU Warszawa 1994. Str. 128 + 26 il. Przypisy, bibliogr., słowniczek, Zusammenfg., summary. ISBN 83-902971-0-8

€ 9,99

DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918, 1944/45, 1989. Wizje – drogi – spełnienie. Red. Wojciech Wrzesiński. Wyd. Sejmowe Warszawa 1998. Str. 359. Summary, indeks nazwisk. Oprawa twarda. Księga jubileuszowa w osiemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości

€ 19,90

Dorosz, Krzysztof: MASKI PROMETEUSZA. Eseje konserwatywne. „Aneks” Londyn 1989. Str. 239. ISBN 0-906601-63-0.

€ 12,49

DROGA ŻYCIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Wyd. Funduszu imienia Aleksandry Piłsudskiej Londyn 1977. Wstęp Mieczysław Skwarczyński. Str. 272. Album fotografii – 295 il.

€ 24,90

DRUGA RZECZPOSPOLITA. Wybór tekstów źródłowych. Oprac.: Szymon Rudnicki, Piotr Wróbel. Wyd. Uniw. Warsz. Warszawa 1990. Str. 325. ISBN 83-230-0270-3. 45 dokumentów

€ 9,90

Drużnikow, Jurij: ZDRAJCA NR 1 CZYLI WNIEBOWZIĘCIE PAWLIKA MOROZOWA. Pierwsze niezawisłe dociekanie w sprawie młodzianka, który doniósłszy na własnego ojca został zamordowany, jako też próba wyjaśnienia dlaczegóż to obwołano go radzieckim bohaterem po tragicznych a zagadkowych tych wydarzeniach w pięćdziesiąt lat podjęta przez pisarza z Moskwy, który ważył się porównać oficjalny mit z historycznymi przekazami a i opowieściami żyjących świadków. (Wozniesienije Pawlika Morozowa). Przekład: Elżbieta Michalak i Franciszek Ociepka. Wyd. „Zebra” Warszawa 1990. Str. 182. Bibliografia. ISBN 83-85076-06-9.

€ 4,99

Duda, Eugeniusz: KRAKOWSKIE JUDAICA. PTTK „Kraj” Warszawa 1991. Słowniczek, bibliografia, 92 ilustr., summary, Zusammenfg. ISBN 83-7005-245-2. Historia Żydów krakowskich, opis zabytków, wiele nieznanych fotografii

€ 12,99

Dunin-Karwicki, Stanisław: (1640-1724): DZIEŁA POLITYCZNE Z POCZĄTKU XVIII WIEKU. Oprac.: A. Przyboś i K. Przyboś. PAN Oddział w Krakowie. Materiały Komisji Hist. 32. Oss. Wrocław 1992. Str. 199. Indeks osób, summary. ISSN 0239-7927. ISBN 83-04-04063-8. Przedruk dwóch dzieł jednego z najważniejszych polskich myślicieli politycznych z przełomu XVII i XVIII w.: „Egzorbitancje” i „De ordinanda republica” (O potrzebie urządzenia Rzeczypospolitej albo o naprawie defektów w stanie Rzeczypospolitej Polskiej)

€ 14,99

Dunin-Wąsowicz, Krzysztof: FRANCUSKA OPINIA PUBLICZNA WOBEC SPRAWY POLSKIEJ I POLAKÓW W LATACH 1885-1894. Instytut Historii PAN, Ossolineum Wrocław 1987. Str. 252. Bibliografia, indeks nazwisk, résumé

€ 9,90

DWA POGRANICZA GALICJA WSCHODNIA I GÓRNY ŚLĄSK. Historia – Problemy – Odniesienia. Red. Zdzisław Budzyński i Jolanta Kamińska-Kwak. Komisja Dziejów Ukrainy i Stosunków Polsko-Ukraińskich, Komitet Nauk Historycznych PAN, Inst. Historii Uniw. Rzeszowskiego, Inst. Historii Uniw. Śląskiego, Wyd. Uniw. Rzeszowskiego 2003. Str. 202. 31 map i il. ISBN 83-7338-087-6

€ 9,90

Dziadzio, Andrzej: MONARCHIA KONSTYTUCYJNA W AUSTRII 1867-1914. Władza - Obywatel - Prawo. Księgarnia Akademicka Kraków 2001. Str. 312. Bibliografia, indeks osób, Zusammenfassung. Oprawa. ISBN 83-7188-517-2. Praca przygotowana w Wydziale Prawa Uniw. Jagiellońskiego

€ 19,90

DZIEJE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1364-1764. Tom I. Red. Kazimierz Lepszy. Wyd. Jubileuszowe tom XXI, Uniwersytet Jagielloński 1964. Str. 501. Bibliografia, indeks nazwisk, 58 il.

€ 24,90

DZIEJE ŻYDÓW W POLSCE. WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH 1918-1939. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Warszawa 1993. Oprac.: R. Żebrowski. Str. 142 + 8 str. ilustracji. Wykaz źródeł. ISBN 83-85888-01-2

€ 12,99

DZIEJE ŻYDÓW W POLSCE. WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH XIX WIEK. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Warszawa 1993. Str. 130 + 9 ilustr. ISBN 83-85888-00-4

€ 12,99

Dzielski, Mirosław (1941-1989): ODRODZENIE DUCHA - BUDOWA WOLNOŚCI. Pisma zebrane. Red. Grzegorz Łuczkiewicz. Wstęp Miłowit Kumiński. Posłowie Tadeusz Syryjczyk. „Znak” & Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe Kraków 1995. Str. 882. Biogram, ilustracje, bibliografia, noty redakcyjne, indeks nazwisk. Oprawa pł., obw. ISBN 83-7006-473-6. Prace wybitnego teoretyka opozycyjnego łączącego myśl chrześcijańską i liberalną.

€ 9,99

Dziewanowski, Kazimierz: ZŁOM ŻELAZNY, ŚMIECH POKOLEŃ. Historia i teraźniejszość tom13, Libella Paryż 1987. Str. 194. Indeks nazwisk. ISBN 2-903332-03-7. Cykl esejów drukowanych w latach 1983-1986 w „Przeglądzie Powszechnym”

€ 12,90

Drzyzga, Bernard: ZAGRA-LIN. Odwet - sabotaż - dywersja. Caldra House Londyn 1986. Str. 136. Indeks nazwisk, il. ISBN 0-952857-5-7.

€ 14,90

Duraczyński, Eugeniusz: GENERAŁ IWANOW ZAPRASZA. Przywódcy podziemnego państwa polskiego przed sądem moskiewskim. „Alfa” Warszawa 1989. Str. 215 + fot. Aneks, bibliografia. ISBN 83-7001-305-8.

€ 5,49

Dziczkaniec, Józef: SAMOOBRONA ZIEMI LIDZKIEJ. Nakładem Wyd. „Ziemi Lidzkiej” Lida 1938. Reprint: Gryf Warszawa 1992. Str. 173, bibl., wykaz uczestników. ISBN 83-85209-15-8.

€ 7,99

Dzięciołowski, Stanisław: KONSTYTUCJA 3 MAJA W TRADYCJI POLSKIEJ. Epoka Warszawa 1991. Str. 171. Obw.

€ 4,99

Eisler, Jerzy: MARZEC 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. Biblioteka „Krytyki”, PWN Warszawa 1991. Str. 479. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-01-10374-4.

€ 13,99

EKSPERTYZY ZESPOŁU DORADCÓW SOCJOLOGICZNYCH OBYWATELSKIEGO KLUBU PARLAMENTARNEGO /wrzesień 1989 – listopad 1990/. Podał do druku Edmund Wnuk-Lipiński. Z jawnych archiwów OKP, Inst. Studiów Politycznych PAN Warszawa 1992. Str. 75. ISBN 83-85479-09-0

€ 2,50

ELIGJUSZ NIEWIADOMSKI PRZED SĄDEM. Nakładem A. Brzostowskiego, Białystok 1923. Str. 32. Brak ostatniej strony okładki

€ 9,90

ENCYKLOPEDIA SZKOLNA - HISTORIA. Red.: B. Jagiełło, H. Wielowiejska. WSiP Warszawa 1993. Str. 876. Indeks, il., tabele, mapy, 30 x 22 cm, opr. 83-02-04927-1. Ok. 2 tys. haseł z historii do 1945 r.

€ 29,99

Engelking, Barbara: NA ŁĄCE Z POPIOŁÓW. Ocaleni z Holocaustu. Cyklady Warszawa 1993. Str. 223. ISBN 83-900592-2-3. Rozmowy z polskimi Żydami, którzy przeżyli tragedię gett i obozów koncentracyjnych, a po wojnie z różnych powodów podjęli decyzję o pozostaniu w Polsce

€ 14,99

Engelking, Barbara: ZAGŁADA I PAMIĘĆ. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych. Inst. Filozofii i Socjologii PAN Warszawa 1994. Str. 318. Bibliografia, summary. 83-85194-98-3. Różnice w doświadczeniach wojennych Polaków i Żydów, Próba rekonstrukcji życia codziennego w getcie, Psychologiczne konsekwencje doświadczeń wojennych, Dziedzictwo Holocaustu w sensie kulturowym i społecznym

€ 19,99

Epler Adam: OSTATNI ŻOŁNIERZ POLSKI KAMPANII 1939 ROKU. Sekcja Oświaty i Kultury Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie (Tel Aviv) 1942. Str. 112. 7 szkiców

€ 24,90

Fabiani, Bożena: ŻYCIE CODZIENNE NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W EPOCE WAZÓW. Wyd. „Volumen" Warszawa 1996. Str. 237. Bibliografia, 16 il. kol. i 78 il. cz.-b. Oprawa twarda. ISBN 83-86857-20-X

€ 14,90

Fabijański Władysław: ODLEWY METALOWE PIECZĘCI w zbiorze sfragistycznym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Katalog. Tow. Przyjaciół Ossolineum Wrocław 1999. Str. 100 + tablice, ponad 250 il. Bibliografia, indeksy. ISBN 83-7095-037-X

€ 14,90

Fater, Isachar: MUZYKA ŻYDOWSKA W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM. Przekład z jęz. Hebrajskiego Ewa Świderska. Rytm Warszawa 1997. Str. 342. Bibliografia, biogramy, indeks nazwisk, il. Oprawa. ISBN 83-86678-51-8. Biogramy twórców.

€ 19,99

Felczak Wacław: HISTORIA WĘGIER. Ossolineum Wrocław 1966. Str. 387. Tablice, indeksy, il. Opr. pł.

€ 9,90

Felsztyn Tadeusz ppłk. dr.: DZIEJE 2 KORPUSU. Wyd. Gryf Londyn 1947. Str. 63. Il.

€ 24,90

Ficowski Jerzy: CYGANIE NA POLSKICH DROGACH. Wyd. Literackie Kraków 1985. Wyd. 3. popr. Str. 427. Słowniczek, bibliografia. ISBN 83-08-01150-0

€ 14,90

Ficowski Jerzy: CYGANIE NA POLSKICH DROGACH. Wyd. Literackie Kraków 1965. Wyd. 2. popr. Str. 390. Słowniczek, bibliografia, il. Oprawa pł. obw.

€ 14,90

Ficowski, Jerzy: CYGANIE W POLSCE. Dzieje i obyczaje. „Interpress” Warszawa 1989. Str. 299. 207 ilustr. kol. i cz.-b. 29 x 20,5 cm, oprawa pł., obw.

€ 19,99

Ficowski, Jerzy: DEMONY CUDZEGO STRACHU. Wspominki cygańskie. LSW Warszawa 1986. Str. 263. ISBN 83-205-3776-2.

€ 9,99

Ficowski Jerzy: POD BERŁEM KRÓLA PIKOWEGO. Sekrety cygańskich wróżb. Wyd. Iskry Warszawa 1990. Str. 151. ISBN 83-207-1195-9

€ 9,90

Fieldorf, Maria; Zachuta, Leszek: GENERAŁ „NIL”. AUGUST EMIL FIELDORF. Fakty, dokumenty, relacje. „PAX” Warszawa 1993. Str. 420. Aneks, noty biogr., bibliografia, 198 ilustr., indeks nazwisk i pseudonimów. Oprawa. ISBN 83-211-1508-X. Żołnierz Legionów, dowódca pułku w kampanii wrześniowej, komendant „Kedywu” KG AK, komendant „NIE”, więzień łagrów, stracony w PRL w 1953 r.

€ 14,99

Fijałkowski Paweł: DZIEJE ŻYDÓW W POLSCE. WYBÓR TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH XI-XVIII WIEK. Żydowski Instytut Historyczny w Polsce Warszawa 1993. Str. 124 + 9 ilustr. ISBN 83-85888-00-4

€ 12,99

Filipow, Krzysztof: ORDER VIRTUTI MILITARI. „Łuk” Białystok 1992. Str. 63. Il. kol. i cz.-b. Oprawa. ISBN 83-85183-27-2.

€ 8,99

Flemming George J.: CZYM TO SIĘ JE? Czyli dobre rady dla reemigramtów i turystów. Biblioteka „Kultury” tom CXXXVII, Instytut Literacki Paryż 1966. Str. 131

€ 19,90

Friszke Andrzej: OPOZYCJA POLITYCZNA W PRL 1945-1980. „Aneks” Londyn 1994. Str. 608. Indeks nazwisk, fot. ISBN 1-897962-03-7

€ 24,90

Folco, Michel: Z WOLI BOSKIEJ I KATOWSKIEJ. Nader pouczające i wielce zadziwiające dzieje Pibraków z Bellerocaille. Osiem pokoleń katów. (Dieu et nous seuls pouvons). Przekład: A. Arustowicz. PIW Warszawa 1993. Str. 338. Genealogia, glosariusz. ISBN 83-06-02320-X. Opowieść o dynastii francuskich katów.

€ 8,99

Frank, Jakub (1726-1791): KSIĘGA SŁÓW PAŃSKICH. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka. Opr. naukowe i komentarz Jan Doktór. „Semper” Warszawa 1997. Str. 179 + 159. 2 tomy. Dodatki, słowniczek pojęć i wyrazów, summary. ISBN 83-86951-23-0.

€ 24,99

Fuks, Marian: ŻYDZI W WARSZAWIE. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie. „Sorus” Poznań 1992. Str. 403. Posłowie historiograficzne, literatura, słowniczek, indeks nazwisk, 87 ilustracji. ISBN 83-85599-01-0.

€ 19,99

Gajewski, Stanisław: SPOŁECZNA DZIAŁALNOŚĆ DUCHOWIEŃSTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM 1905-1914. Z dziejów katolicyzmu społecznego 2. KUL Lublin 1990. Str. 260. Aneksy, bibliografia, indeks osób. ISBN 83-228-0198-X.

€ 5,49

GALICJA I JEJ DZIEDZICTWO. Tom 14. PEDAGOGIKA NOWEGO WYCHOWANIA W POLSCE U SCHYŁKU XIX I W PIERWSZEJ POŁOWIE XX WIEKU. Podstawowe przemiany i współczesne odniesienia. Red. Andrzej Meissner i Czesław Majorek. WSP Rzeszów 2000. Str. 445. ISBN 83-7262-105-5

€ 18,02

GALICJA. Kultura, tradycja, współczesność. Pismo kulturalno-naukowe, nr 1-2 (3-4) Kraków 2001. Str. 274.

€ 12,90

Garlicki, Andrzej: DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POCZĄTKI. Wyd. Dolnośląskie, „A to Polska właśnie”, Wrocław 1996. Str. 349. Antologia tekstów, przypisy, indeks osób, liczne il. barwne i cz.-b. Oprawa. ISBN 83-7023-501-8

€ 18,02

Garlicki Andrzej: STALINIZM. Seria „Dzieje PRL”, WSiP Warszawa 1993. Str. 80. Nota bibl, kalendarium, liczne fot. ISBN 83-02-05258-2

€ 9,90

Garliński, Józef: ENIGMA. Tajemnica drugiej wojny światowej. „Odnowa” Londyn 1980. Str. 256. Bibliografia, indeks nazwisk, fot. ISBN 0-903705-31-1

€ 24,90

Garliński Józef: NIEZAPOMNIANE LATA. Dzieje Wywiadu Więziennego i Wydziału Bezpieczeństwa Komendy Głównej Armii Krajowej. Wyd. Odnowa Londyn 1987. Str. 146. Bibliografia, indeks nazwisk, 48 il. ISBN 0-903705-60-5

€ 24,90

Garliński, Józef: OSTATNIA BROŃ HITLERA. V-1 – V-2. „Odnowa” Londyn 1977. Str. 220. Bibliografia, indeks nazwisk, fot. ISBN 0-903705-16-8.

€ 24,99

Garliński, Józef: OŚWIĘCIM WALCZĄCY. Odnowa Londyn 1974. Str. 319.Bibliografia, indeks nazwisk, fot.

€ 24,90

Garliński, Józef: POLITYCY I ŻOŁNIERZE. „Odnowa” Londyn 1971. Str. 311. Wyd. 2 zm. Bibliografia, indeks nazwisk.

€ 24,99

Garliński, Józef: SZWAJCARSKI KORYTARZ. Editions Spotkania Paryż 1987. Str. 202. Bibliografia, 39 map i fot., indeks. ISBN 2-86914-023-1

€ 19,90

Gąsowski, Tomasz: MIĘDZY GETTEM A ŚWIATEM. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku. Rozprawa habilitacyjna; Instytut Historii UJ; Księgarnia Akademicka; Kraków 1996; Str. 147. Bibliografia. ISBN 83-86575-98-0

€ 14,99

GDAŃSK. Z historii stosunków polsko-niemieckich. Red. prof. Marek Andrzejewski. Brostiana, Of. Wyd. Volumen Warszawa 1998. Str. 210. ISBN 83-86857-75-7. Oprawa

€ 14,50

GDAŃSK 1980 OCZYMA ŚWIADKÓW. Wybór i tłumaczenie Barbara Toruńczyk. „Polonia Book Fund” Londyn 1980. Str. 134. Fot. Aneks. ISBN 0-902352-17-2. Autorzy: Bernard Guetta, Ewa Milewicz, Jan Tarno.

€ 39,99

Gebert, Konstanty: MAGIA SŁÓW. Polityka francuska wobec Polski o 13 grudnia 1981. „Aneks” Londyn 1991. Str. 90. ISBN 0-906601-85-1.

€ 5,99

Gebert, Konstanty (Dawid Warszawski): MEBEL. „Aneks” Londyn 1990. Str. 119. ISBN 0-906601-73. Rozważania o rozmowach przy "Okrągłym stole"

€ 4,90

Giertych Jędrzej: POLITYKA POLSKA W DZIEJACH EUROPY. Tom 1. Nakładem autora Londyn 1947. Str. 453.

€ 24,90

GOMUŁKA I INNI. Dokumenty z archiwum KC 1948-1982. Opr. Jakub Andrzejewski. „Aneks” Londyn 1987. Str. 272. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 0-906601-37-1.

€ 19,90

Gorzkowski, Kazimierz: KRONIKI ANDRZEJA. Zapiski z podziemia 1939-1941. Opr. wstęp i przypisy Tomasz Szarota. PWN Warszawa 1989. Str. 531. Indeksy. ISBN 83-01-06438-2. Kroniki Andrzeja to rejestracja wydarzeń z terenu całego okupowanego kraju – opracowywane dla potrzeb tajnej prasy i Wojskowego Biura Historycznego ZWZ-AK, służyć miały w przyszłości jako materiał do badań nad dziejami narodu polskiego w okresie II wojny światowej

€ 14,90

Gowin, Jarosław. KOŚCIÓŁ W CZASACH WOLNOŚCI. Wyd. Znak Kraków 2000. Str. 475. Wyd. 2. Indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-7006-902-9. Poszerzona i zaktualizowana wersja książki, której pierwsze wydanie w 1995 roku wywołało szeroką dyskusję, i która pozostaje do dzisiaj najważniejszym opisem przemian polskiego Kościoła po roku 1989

€ 21,66

Gozdawa-Gołębiowski, Jan: KEDYW „BIAŁOWIEŻY”. KiW Warszawa 1990. Str. 311. Aneks, fotogr. ISBN 83-05-11968-8. Zarys historii Kedywu Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK

€ 4,99

Gozdawa-Gołębiowski, Jan: OKRĘG WARSZAWSKI ARMII KRAJOWEJ. Studium wojskowe. KUL Lublin 1992. Str. 622. Aneksy, bibliografia, indeks nazwisk i pseudonimów, wykaz kryptonimów, 4 mapy, 151 ilustracji, 33 tabele. ISBN 83-228-0136-X

€ 9,99

Górski, Karol: ZARYS DZIEJÓW DUCHOWOŚCI W POLSCE. „Znak” Kraków 1986. Str. 397. Indeks nazwisk, il. Opr. Obw. ISBN 83-7006-137-0.

€ 13,99

Górski, Krzysztof: PAPIESTWO W RZYMIE. „Znak” Kraków 1990. Str. 162. Bibliografia, fot. ISBN 83-7006-224-5.

€ 4,90

Grabski, Andrzej Feliks: W KRĘGU KULTU NACZELNIKA. Rapperswilskie inicjatywy kościuszkowskie (1894-1897). PIW Warszawa 1981. Str. 195. Indeks, przypisy, il. Obw. ISBN 83-06-00549-X.

€ 9,99

Grochowska, Alicja: ELEMENTY PRANIA MÓZGU W PROCESIE ZAGŁADY ŻYDÓW. „Adam” Warszawa 1996. Str. 239. Bibliografia. ISBN 83-86940-09-3. Próba spojrzenia na zjawisko Holocaustu od strony psychologicznej

€ 12,99

Grodziska, Karolina: CMENTARZE PODGÓRZA. Secesja Kraków 1992. Str. 148. Fot. ISBN 83-85483-86-1. Podgórze - obecnie dzielnica Krakowa - było w latach 1784-1915 samodzielnym miastem.

€ 5,49

Grott, Bogumił: KATOLICYZM W DOKTRYNACH UGRUPOWAŃ NARODOWO-RADYKALNYCH DO ROKU 1939. Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego DCCCXXXII, Kraków 1987. Str. 141. Bibliografia, summary. ISSN 0137-2432. ISBN 83-233-0182-4.

€ 9,99

Grünberg, Karol: CZAS WOJNY. 1939-1945. Wykłady z historii. Wyd. „Troja” Toruń 1991. Str. 712. Kalendarium, wykaz źródeł i opracowań, indeks nazwisk. ISBN 83-7003-407-1

€ 14,39

Grunberger, Richard: HISTORIA SPOŁECZNA TRZECIEJ RZESZY (tomy 1-2). Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1987. Str. 292+414. ISBN 83-06-01389-1

€ 19,90

Grynberg, Henryk: DZIEDZICTWO. „Aneks” Londyn 1993. Str. 91. ISBN 0-906601-98-3.

€ 16,90

Grzymała-Siedlecki, Adam: CUD WISŁY. Wspomnienia korespondenta wojennego. Warszawa 1921 (reprint: Wiedza Powszechna Warszawa 1991). Str. 279. Oprawa.

€ 13,99

Gumowski, Marian: HERBY MIAST POLSKICH. „Arkady” Warszawa 1960. Str. 360. Kol. il., przypisy, indeksy, bibl. Pł. obw.

€ 17,99

Habielski, Rafał: EMIGRACJA. Dzieje PRL, WSiP Warszawa 1995. Str. 67. Bibliografia, il. ISBN 83-02-05976-5

€ 9,90

Halecki, Oskar: HISTORIA POLSKI. Z angielskiego przełożyli: Jan Bielatowicz, Zofia Kozarynowa. Towarzystwo Naukowe KUL. Źródła i monografie 135. KUL Lublin - Veritas Londyn 1992. Str. 316. ISBN 83-85291-30-X. Przedruk wydania londyńskiego.

€ 8,99

Hannington Wal: „PANIE PRZEWODNICZĄCY!” Czyli jak prowadzić zebrania. Przełożyła Magdalena Nagórska. Wstęp Leszek Kołakowski. Wyd. Puls Londyn 1991. Str. 87. ISBN 0-907587-60-7

€ 5,80

HARCERKI 1911-1939. Historia, program, wychowanie. Redakcja: Jadwiga Raniecka-Bobrowska. PWN Warszawa 1990. Str. 364. Bibliografia, indeks osób, fotogr., mapy, wykresy. ISBN 83-01-09765-5

€ 12,99

HARCERSTWO W AFRYCE 1941-1949. Opracował B.M. Pancewicz. Wstęp: Jerzy Wittig. Harcerska Komisja Historyczna Londyn 1985. Str. IV, 126. Fotografie.

€ 8,99

Havel, Vaclav: SIŁA BEZSILNYCH. Wstęp Adam Zagajewski. Veto Verlag Berlin 1987. Str. 86

€ 4,50

Hass, Ludwik: LOŻA I POLITYKA. Masoneria rosyjska 1822-1995. Tom 1. Wolnomularstwo rosyjskie w podziemiu 1822-1921. Studia Latomorum, 2, Bellona & Historia pro Futuro Warszawa 1996. Str. 299. 26 il. ISBN 83-85408-35-5

€ 17,99

Hass, Ludwik: WOLNOMULARSTWO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W XVIII I XIX WIEKU. Ossolineum Wrocław 1992. Str. 572. Summary, indeksy: nazwisk, nazw geogr., obrządków wolnomularskich i organizacji parawolnomularskich, 2 mapy, 33 il. ISBN 83-04-01195-6.

€ 17,99

Heller, Michał (Adam Kruczek): POLSKA W OCZACH MOSKWY. Biblioteka „Kultury” tom 394, Instytut Literacki Paryż 1984. Str. 206. ISBN 2-7168-0052-9.

€ 24,90

Hełm-Pirgo, Marian: ZEW LWOWA. Fakty i refleksje. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1989. Str. 62. Bibliografia, ilustracje. ISBN 0-85065-192-1

€ 6,49

Helmolt Hans F.: DIE WIEDERHERSTELLUNG POLENS. Eine Gedenkschrift. Verlag Friedrich Andreas Berthes Gotha 1917. 77 Seiten.

€ 19,90

HISTORIA GDAŃSKA. Tom I do roku 1454. Red.: Edmund Cieślak Wyd. Morskie Gdańsk 1978. Str. 784. Źródła, literatura, oprawa.

€ 21,49

Hlebowicz, Adam: KOŚCIÓŁ ODRODZONY. Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992. Wstęp arcybp Stefan Gocłowski. „Stella Maris” Gdańsk 1993. Str. 255. Aneks, indeks nazwisk.

€ 9,99

Hoffman, Eva: SZTETL. Świat Żydów polskich. (Shtetl). Przełożył Michał Ronikier. Krajowa Ag. Wyd. Warszawa 2001. Str. 231. Bibliografia. Oprawa. ISBN 83-88072-52-8

€ 21,66

HOLOCAUST Z PERSPEKTYWY PÓŁWIECZA. Pięćdziesiąta rocznica powstania w getcie warszawskim. Materiały z konferencji zorganizowanej przez ŻIH w dn. 29-31.3.1994. Red.: D. Grinberg i P. Szapiro. Wstęp: list J. Karskiego. Żydowski Inst. Historyczny Warszawa 1994. Str. 368. 83-85888-05-5. Szoah jako problem moralny i filozoficzny, Mechanizmy zagłady, Getto warszawskie. M.in.: Z. Bauman, F. Ryszka, M. Marrus, J. Tomaszewski, T. Szarota

€ 19,99

Holzer, Jerzy: KRYZYS POLITYCZNY W NIEMCZECH 1928-1930. Partie i masy. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 45, Warszawa 1970. Str. 255.

€ 17,99

Höntsch, Ursula: MY, DZIECI PRZESIEDLEŃCÓW (Wir Flüchtligskinder). Przełożyła Halina Białek. Wiersze tłumaczył Wojciech Grzelak. Wstęp: Adam Krzemiński Wyd. Dolnośląskie Wrocław 1993. Str. 283. ISBN 83-7023-225-6. „Opowiadana tu historia dotyczy śląskiej rodziny Hönowowów. Wydarzyła się w naszym stuleciu podczas wędrówki narodu, gdy ponad 10 milionów ludzi poszukiwało nowej ojczyzny na zachód od Odry i Nysy” od autorki.

€ 6,99

Hroch, Wera i Mirosław: W OBRONIE GROBU CHRYSTUSA. Krzyżowcy w Lewancie. (Krizáci v Levante). Przełożył Zdzislaw Dobrzyniecki. „Ancher” Warszawa 1992. Str. 264. Aneks, bibliografia, 20 il., 8 planów i map. ISBN 83-85576-03-7.

€ 5,99

IDEA I CZYN JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Praca zbiorowa. Przew. Kom. Red.: W. Sieroszewski. Bibljoteka Dzieł Naukowych Warszawa 1934. Reprint: Polonia Warszawa 1991. Str. 271. Bibliografia druków o J. P., skorowidz rzeczowy, liczne ilustr. Pł. ISBN 83-7021-145-3. Autorzy artykułów i wierszy m.in.: J. Lechoń, K. Wierzyński, J. Jędrzejewicz, W. Pobóg-Malinowski, W. Lipiński, A. Skwarczyński, M. Handelsman, J. Tuwim

€ 14,99

IDEOLOGIA ANTYSEMICKA 1848-1914. Dzieje Żydów w Polsce, Żydowski Inst. Historyczny Warszawa 1994. Wybór tekstów źródłowych. Str. 142. Bibl. ISBN 83-85888-08-X

€ 12,99

INDEKS NAZWISK DO „HERBARZA POLSKIEGO” ADAMA BONIECKIEGO. Opr. Szymon Konarski. Do druku podał Sławomir Górzyński. Polskie Tow. Heraldyczne, Wyd. DiG Warszawa 1993. Str. VI, 148. Oprawa. ISBN 83-85490-08-6.

€ 29,99

INSKRYPCJE GROBÓW POLSKICH W PARYŻU. Pere Lachaise. Red. Andrzej Biernat. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych Warszawa 1991. Str. 203. Indeksy.

€ 8,99

INSTYTUT POLSKI I MUZEUM IMIENIA GENERAŁA SIKORSKIEGO. Londyn 1966. Str. 54. Fot. Broszurka informacyjna – sprawozdanie

€ 9,90

INSTYTUT ŚLĄSKI 1934-1994. Red. Krystian Heffner Opole 1994. Str. 426. Indeksy, il. ISBN 83-7126-011-3.

€ 13,99

INTELIGENCJA POLSKA XIX I XX W. Studia tom 3. Red. Ryszarda Czepulis-Rastenis. Inst. Historii PAN, PWN Warszawa 1983. Str. 267. Indeks osób i autorów. ISBN 83-01-04447-0

€ 9,90

Iwanow, Mikołaj: PIERWSZY NARÓD UKARANY. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939. PWN Warszawa-Wrocław 1991. Str. 399. Bibliografia, indeks osób, 79 ilustr. summary, sodierzanije. ISBN 83-01-10537-2.

€ 19,99

Iwanow, Mikołaj: POLACY W ZWIĄZKU RADZIECKIM W LATACH 1921-1939. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Nauki Pol. XLVI, 1990. Str. 424. Bibl., summary. ISSN 0137-1061. Zmienna polityka wobec Polaków-autochtonów na Białorusi i Ukrainie. Od autonomii do zagłady

€ 19,99

Jabłońska-Deptuła, Ewa: PRZYSTOSOWANIE I OPÓR. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym. „PAX” Warszawa 1983. Str. 515. Słownik terminów zakonnych, tabela, indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-211-0448-7.

€ 12,49

Jabłoński Tadeusz, Terlecki Władysław: KATALOG MONET POLSKICH 1669-1773. Arkady Warszawa 1969. Str. 145. Bibliografia, objaśnienia. Oprawa

€ 14,90

Jabłoński Tadeusz, Terlecki Władysław: KATALOG MONET POLSKICH 1765-1864. Arkady Warszawa 1965. Str. 196. Objaśnienia. Oprawa

€ 14,90

Jagielski, Jan: PRZEWODNIK PO CMENTARZ ŻYDOWSKIM PRZY UL. OKOPOWEJ 49/51. Zeszyt 3. Kwatera 20. Tow. Opieki na Zabytkami, Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce Warszawa 1995. Str. 48. Il. kol. ISBN 83-902793-4-7

€ 9,99

Jagielski, Jan: PRZEWODNIK PO CMENTARZ ŻYDOWSKIM PRZY UL. OKOPOWEJ 49/51. Zeszyt 1. Kwatery przy Alei Głównej. Tow. Opieki na Zabytkami, Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce 1996. Str. 102. Il. kol. ISBN 83-906629-6-5

€ 9,99

Jakubowska, Urszula: PRASA NARODOWEJ DEMOKRACJI W DOBIE ZABORÓW. PWN, Materiały i studia do historii prasy i czasopiśmiennictwa polskiego, zeszyt 26; Warszawa-Łódź 1988. Str. 408. Indeks osób i czasopism. ISSN 0076-5228. ISBN 83-01-07586-4

€ 9,90

Janik, Michał: DZIEJE POLAKÓW NA SYBERII. Krakowska Spółka Wyd. Kraków 1928. Reprint: Polskie Tow. Ludoznawcze Wrocław 1991. Str. 472, XXI. Indeks nazwisk, il.

€ 14,90

Janowski, Aleksander: WYCIECZKI PO KRAJU. I. Kielce-Chęciny-Karczówka-Św. Krzyż-Wąchock-Iłża-Radom. Str. 114, IV, nlb. II. Opatów-Ujazd-Klimontów-Ossolin-Sandomierz. Str. 152. III. Nowo-Aleksandrja-Kazimierz-Janowiec-Nałęczów. Str. 112. IV. Na szlaku nowej kolei. Warszawa-Łowicz-Lódź - Kalisz. Str. 126. Szkice, il. Nakładem autora Warszawa 1900-1903 (reprint - w jednym woluminie - WAiF Warszawa 1989). Oprawa.

€ 9,99

Jankowski, Stanisław M., Miszczak, Edward: POWRÓT DO KATYNIA. KAW Rzeszów 1990. Publikacja z serii wydawniczej Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej. Str. 246. Il. ISBN 83-03-03149-5

€ 5,49

Janowski, Maciej: INTELIGENCJA WOBEC WYZWAŃ NOWOCZESNOŚCI. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914. Inst. Historii PAN Warszawa 1996. Str. 271. Bibliografia, summary, indeks osób. ISBN 83-86301-23-6

€ 14,99

Jarocki, Robert: CZTERDZIEŚCI PIĘĆ LAT W OPOZYCJI. O ludziach „Tygodnika Powszechnego”. Wyd. Literackie Kraków 1990. Str. 317. Indeks nazwisk, 83 il. ISBN 83-08-02083-6.

€ 13,99

Jarowiecki, Jerzy, Góra, Barbara: PRASA LWOWSKA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. Próba bibliografii. WSP Kraków 1994. Str. 422. Indeks nazwisk, indeksy. ISBN 83-85898-80-8

€ 17,99

Jasienica, Paweł: ROZWAŻANIA O WOJNIE DOMOWEJ. Wyd. Literackie Kraków 1985. Str. 126. ISBN 83-08-01350-3.

€ 4,90

Jastrzębski, Zdzisław: POETYKA HUMORU LAT OKUPACJI 1939-1944. „PAX” Warszawa 1986. Str. 287. Posłowie, aneks, il. ISBN 83-211-0583-1.

€ 9,99

Jaśkiewicz, Leszek: SERGIUSZ WITTE. Biografia polityczna. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 1994. Str. 124. Wykaz źródeł i opracowań. ISBN 83-230-9842-5

€ 4,99

Jaxa-Ronikier, Bogdan: DZIERŻYŃSKI CZERWONY KAT. Oficyna Wydawnicza „Graf” Gdańsk 1990. Str. 296. Reprint wydania z 1933 roku

€ 4,99

JEDWABNE. Spór historyków wokół książki Jana T. Grossa „Sąsiedzi”. Red. Robert Jankowski. Biblioteka „Frondy” Warszawa 2002. Str. 264. Noty o autorach. ISBN 83-911063-8-1. P. Machcewicz, A. Żbikowski, M.J. Chodakiewicz, S. Radoń, T. Strzembosz, P. Gontarczyk, B. Musiał, M. Kula, Z. Borzymińska, R. Żebrowski, N. Finkelstein, T. Urban

€ 9,90

Jeziorkowski, Tadeusz; Jeziorkowski, Andrzej. MUNDURY WOJEWÓDZKIE RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. Wyd. Pelta Warszawa 1991. Str.45 + 45 kol. ilustracji. Bibliografia, summary, Zusammenfassung. ISBN 83-85314-02-4. Opracowanie poświęcone strojom szlacheckim 2 połowy XVIII wieku

€ 7,12

Jędrzejewicz, Wacław: KRONIKA ŻYCIA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1867-1935. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1977. 2 tomy + uzupełnienia (1986). Str. 544+605+96. Summary, bibliografia, indeks nazwisk, fot.

€ 59,99

Jędrzejewicz Wacław: ROLA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ODBUDOWIE I UMACNIANIU PAŃSTWA POLSKIEGO. Skrypt wykładów w Instytucie J. Piłsudskiego w Ameryce w latach 1981-1982. Józef Piłsudski Institute of America brw. Str. 72

€ 6,90

Jobert, Ambroise: OD LUTRA DO MOHYŁY. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648. (De Luther á Mohila). Przekład: E. Sękowska. Wstęp: J. Kłoczowski. Posłowie Z. Libiszowska. PAX & Volumen, seria: Nowa Marianna, Warszawa 1994. Str. 333. Indeks nazwisk. Oprawa pł. ISBN 83-211-1181-5, 83-85218-67-X

€ 16,35

Józef Flawiusz: DAWNE DZIEJE IZRAELA (Antiquitates Judaicae). Przekład: Z. Kubiak i J. Radożycki. Wstęp: ks. E. Dąbrowski, ks. W. Malej. Komentarz: J. Radożycki. Wyd. 3. „Rytm” Warszawa 1993. Części I-II. Str. 1038 + nlb. Aneksy, bibliografia, skorowidze, mapy, tabele genealogiczne. ISBN 83-85249-28-1.

€ 29,99

JUDAICA ŁÓDZKIE w zbiorach muzealnych i zasobach archiwalnych. Red. Marek Budziarek. Muzeum Historii Miasta Łodzi 1994. Str. 204. Noty o autorach. ISBN 83-901851-0-5

€ 12,90

JUDAIKA POLSKIE Z XIX WIEKU. Materiały do bibliografii. Cz. I. Druki w językach nie-żydowskich. Opr. Wacław Wierzbieniec. Studia Polono-Judaica: Series Bibliographica, 5/1, Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Księgarnia Akademicka Kraków 1999. Str. 159. Indeks. ISSN 1230-0306. ISBN 83-7188-264-5

€ 19,99

JUDAIKA POLSKIE Z XVI-XVIII WIEKU. Materiały do bibliografii. Cz. 1. Druki w językach nie-żydowskich. Opracował Krzysztof Pilarczyk przy współudziale Magdaleny Ruty. Studia Polono-Judaica: series bibliographica, 4/1, Uniw. Jagielloński & Księgarnia Akademicka Kraków 1995. Str. 159. Skorowidz osób i nazw geogr. ISSN 1230-0306. ISBN 83-86575-85-9

€ 14,99

Kalicki, Włodzimierz: PANOWIE NA ZABYTKACH. Il.: Szymon Kobyliński. „Iskry” Warszawa 1991. Str. 272. Posłowie rysownika. ISBN 83-207-1335-8. Panowie na zabytkach - ludzie, którzy mieli dość PRL i stworzyli sobie własny świat kupując ruiny starych dworków i pałaców.

€ 5,49

KALENDARZ ŻYDOWSKI ALMANACH 1993-1994 (5754). Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Warszawa 1993. Red.: M. Friedman. Str. 192 + XXVI. Ilustr. Działy: Historia, Literatura i sztuka, Filozofia i filozofia religii, W cieniu Shoah, Z działalności Związku Gmin Żydowskich w RP, kalendarz, modlitwy. Contents

€ 12,99

Kamiński, Antoni Z.: STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE. Raport. Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych Warszawa 1997. Str. 59. ISBN 83-86917-90-3

€ 4,90

Kamiński, Leszek: ROMANTYZM A IDEOLOGIA. Główne ugrupowania polityczne II Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej. „Ossolineum” Wrocław 1980. Str. 132. Indeks nazwisk. ISBN 83-04-00170-5.

€ 6,99

Kamiński, Marek K.; Zacharias, Michał J.: POLITYKA ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ. MAW Warszawa 1987. Str. 312. Bibliografia, indeks nazwisk, 52 il. ISBN 83-203-2058-5.

€ 6,99

KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939 ROKU. Sprawozdania informacyjne Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza (Dokumenty). Opr. Andrzej Suchcitz. Materiały zeszyt 2, Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego Londyn 1986. Str. 108. Bibliografia, indeks nazwisk

€ 9,90

Kantor Ryszard, Krasińska Ewa: POTOMKOWIE OSADNIKÓW Z POLSKI WE WSIACH DERENK I ISTVANMAJOR NA WĘGRZECH. Prace Etnograficzne Zeszyt 15, Zeszyty Naukowe Uniw. Jagiellońskiego DCXLIX Kraków 1981. Str. 154. Słowniczek, Zusammenfassung. ISSN 0083-4327

€ 6,90

Karpiński, Jakub (*1940): ABC POLITYKI. Alfa Warszawa 1997. Str. 309. nota bibl. ISBN 83-7179-012-0. Książka omawia cele polityczne i systemy polityczne w państwach demokratycznych, zagadnienia polityki i władzy, konflikty o idee, prawo i przyszłość., właściwości komunizmu i postkomunizmu.

€ 12,99

Karpiński, Jakub (Tarniewski, Marek): CELE POLITYCZNE. Demokracja, wolność, równość i sprawiedliwość, niepodległość i suwerenność. Odnowa Londyn 1983. Str. 47. ISBN 0-903705-49-4.

€ 9,90

Karpiński, Jakub (Tarniewski, Marek): DZIAŁANIE I PRZYSZŁOŚĆ. Odnowa Londyn 1977. Str. 29. ISBN 0-903705-13-3.

€ 9,90

Karpiński, Jakub (Tarniewski, Marek): NIEZALEŻNOŚĆ I DEMOKRACJA. Odnowa Londyn (1979?). Str. 30. ISBN 0-903705-32-X.

€ 9,90

Karpiński, Jakub: KULTURA I WIELOŚĆ RZECZYWISTOŚCI. Szkice o kulturze. „FIS” Lublin 1992. Str. 111.

€ 6,99

Karpiński, Jakub: NIE BYĆ W MYŚLENIU POSŁUSZNYM. Ossowscy, socjologia, filozofia. „Polonia Book Fund” Londyn 1989. Str. 197. Aneks. ISBN 0-902352-81-4.

€ 13,99

Karpiński, Jakub: NIEPODLEGŁOŚĆ OD WEWNĄTRZ. Odnowa Londyn 1987. Str. 153.

€ 9,99

Karpiński, Jakub: POLSKA, KOMUNIZM, OPOZYCJA. Słownik. „Polonia Book Fund” Londyn 1985. Str. 347. Liczne ilustracje. ISBN 0-902352-45-8.

€ 24,90

Karpiński, Jakub: PORTRETY LAT. Polska w odcinkach 1944-1993. Gebethner i Ska Warszawa 1994. Str. 317. Wyd. 2 uzup. ISBN 83-85205-40-3.

€ 21,49

Kasprzakowa, Janina: IDEOLOGIA I POLITYKA PPS LEWICY 1907-1914. Zakład Historii Partii przy KC PZPR & Książka i Wiedza Warszawa 1965. Str. 326. Bibliografia, skorowidze, tabele.

€ 9,99

Kasprzycki, Tadeusz: POLITYKA POKOJU I MOCY ZBIOROWEJ W EPOCE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. W ramach akcji „Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Józefa Piłsudskiego” Londyn – Montreal – Nowy Jork 1967. Str. 40.

€ 9,90

Kastory, Andrzej: REWANŻ ZA MONACHIUM. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945-1947. Rozprawy Wydz. Hist.-Filozof. t. 84, Polska Akademia Umiejętności Kraków 1996. Str. 188. Bibliografia, indeks nazwisk, summary. 83-85245-36-7

€ 14,99

KATALOG DOKUMENTÓW Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Dokumenty z lat 1276-1979. Opr. Ireneusz Lipiński. Tow. Przyjaciół Ossolineum Wrocław 1999. Str. 97. Indeksy, il. kol. ISBN 83-7095-036-1

€ 14,90

KATYŃ. Wybór publicystyki i „Lista katyńska”. Świat Współczesny tom 5, „Polonia Book Fund” Londyn 1988. Str. ca 400. ISBN 0-902352-69-5.

€ 14,99

Kawalec, Krzysztof: WIZJE USTROJU PAŃSTWA W POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ LAT 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis 1797, Historia CXXI Uniwersytet Wrocławski 1995 Str. 220. Źródła, literatura, summary, indeks nazwisk, ISSN 0239 6661, 0524 4498. ISBN 83-229-1312-5.

€ 9,99

Kennedy, Paul: U PROGU XXI WIEKU (PRZYMIARKA DO PRZYSZŁOŚCI) (Preparing For The 21st Century). Przełożył Piotr Konczewski. Puls Londyn 1994. Str. 466. Dodatek, przypisy, bibliografia. ISBN 1-85917-028-5

€ 4,90

Kersten, Krystyna: NARODZINY SYTEMU WŁADZY. Polska 1943-1948. Historia i teraźniejszość tom 9, „Libella” Paryż 1986. Str. 393. Bibliografia, indeks nazwisk

€ 24,50

Kędzierski, Jerzy: DZIEJE ANGLII 1485-1939. Tomy 1-2. Ossolineum Wrocław 1986. Str. 741 + 750. Aneks, indeks, il., mapy. ISBN 83-04-01055-0.

€ 19,99

Kieniewiczowa, G.: PAMIĄTKI POWSTAŃ NARODOWYCH w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy. PWN Warszawa 1988. Str. 143. Wskazówki bibliograficzne. Oprawa twarda. Ponad 300 il. (cz.-b.)

€ 14,90

Kitchen, Martin: HISTORIA EUROPY 1919-1939 (Europe beetween the Wars. A Political History). Przełożył Tadeusz Rybowski. Ossolineum Wrocław 1992. Str. 359. Indeks nazwisk, mapy. ISBN 83-04-03921-4.

€ 8,99

Kjelgaard, Mogens: CIEŃ TAMTYCH LAT. Opowieść tykocińska (Polsk Krigssommar). Przełożyła Bożena Lipiec. „Norbertinum” Lublin 2001. Str. 239. Fot. ISBN 83-7222-070-0

€ 14,39

Klochowicz Kazimierz: CZTERY NIEDOTRZYMANE PAKTY. Gryf Publications Londyn 1966. Str. 183. Bibliografia

€ 19,90

Klugman, Aleksander: PSIAKREW, ZNOWU ŻYDZI. Linia Warszawa 1991. Str. 215. Indeks nazwisk. ISBN 83-85151-09-5.

€ 4,99

Kłos, Juliusz: WILNO. Przewodnik krajoznawczy. Wilno 1923. Str. 260, IX. Il. Plan. Oprawa. Reprint: Białystok ca 1990.

€ 6,99

Kmiecik, Zenon: PRASA WARSZAWSKA W LATACH 1886-1904. „Ossolineum” Wrocław 1989. Str. 213. Indeksy. ISBN 83-04-0304-3

€ 9,90

KOBIETA I KULTURA. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w sobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim. Red. Anna Żarnowska i Andrzej Szwarc. Kobieta i... tom 4, Wyd. DiG Warszawa 1996. Str. 315. Summary, indeks nazwisk, indeks stowarzyszeń i in., noty o autorach. ISBN 83-85490-69-8

€ 19,99

KOBIETA I ŚWIAT POLITYKI. Praca zbiorowa. pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Kobieta i... Wyd. Sejmowe Warszawa 1997. Str. 236. ISBN 83-7059-243-0. Zbiór studiów o kobietach w Polsce niepodległej, ich udziale w życiu publicznym z uwzględnieniem przemian pokoleniowych. Autorzy omawiają sytuację prawną kobiet, udział kobiet w pracach parlamentu, ich aktywność wyborczą oraz działalność w samorządach miejskich II RP, w organizacjach politycznych i społecznych, ruchu spółdzielczym, w życiu poszczególnych regionów

€ 19,99

KOBIETY-ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ w obozie Oberlangen 1944/45. Red. Juliusz L. Englert. Materiały zeszyt 1, Instytut Polski i Muzeum im. Generała Sikorskiego Londyn 1985. Str. 56. Fot.

€ 9,90

Kobylańska Zofia: KONFEDERACJA NARODU W WARSZAWIE. Przedmowa Adolf Gozdawa-Reutt. Instytut Wyd. PAX Warszawa 1999. Str. 204. Aneksy, bibliografia, indeks nazwisk, fot. Oprawa twarda. ISBN 83-211-1269-2. Monografia organizacji założonej prze Bolesława Piaseckiego

€ 14,90

Kochański, Aleksander: SDKPiL W LATACH 1907-1910 (Problemy polityczne i ideologiczne). Książka i Wiedza Warszawa 1971. Str. 460. Źródła, indeks nazwisk.

€ 9,99

Kolankowski, Ludwik: POLSKA JAGIELLONÓW. Wyd. 3 popr. i uzup. Do druku przygotował Zygmunt Kolankowski. Oficyna Warmińska Olsztyn 1991. Str. 306. Bibliografia, indeks osób i nazw geogr., ilustr. ISBN 83-85410-04-X

€ 12,72

Kołodziej, Edward: DZIEJE POLONII W ZARYSIE 1918-1939. Książka i Wiedza Warszawa 1991. Str. 386. Bibliografia, summary, indeksy: nazwisk, organizacji i geogr. ISBN 83-05-12249-2.

€ 8,99

KOMUNIKATY INFORMACYJNE KOMISARIATU RZĄDU NA M.ST. WARSZAWĘ. Tom 1. Zeszyt 1: 6.XII.1926-23.VI.1927. Zeszyt 2: 4.VII.1927-30.XII.1927. Przedmowa: Jan Widacki. Wstęp: Grzegorz Jakubowski, Irena Marczak. Redakcja Irena Marczak, Bernadetta Gronek, Krystyna Pietrzyk. Źródła do historii Polski ze zbiorów Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. MSW Warszawa 1991. Str. XVI, 427. Wykaz organizacji, indeks nazwisk

€ 14,99

Kondek Adam Stanisław: PAPIEROWA REWOLUCJA. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955. Instytut Książki i Czytelnictwa, Biblioteka Narodowa Warszawa 1999. Str. 232. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-7009-369-8

€ 9,90

KONFLIKTY ETNICZTNE. Źródła - typy - sposoby rozstrzygania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, 5-7-grudnia 1994. Red. Iwona Kabzińska-Stawarz, Sławoj Szynkiewicz. Biblioteka Etnologii Polskiej nr 51, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Warszawa 1996. Str. 376. Abstracts. ISSN 0067-7655. ISBN 83-85463-46-1.

€ 14,99

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Wybór źródeł. Wyd. 2 zm. Stan prawny na dzień 10 stycznia 1994. Oprac.: D. Dudek. Lubelskie Wyd. Prawnicze 1994. Str. 318. ISBN 83-85575-09 X.

€ 4,99

Kopielew, Lew: BOŻYSZCZA MOJEJ MŁODOŚCI. Przełożyli Grażyna Strumiłło-Miłosz, Ewa Nieokólczycka, Edward Klimczak. „Pogląd” Berlin 1990. Str. 260. ISBN 3-924686-14-9

€ 9,50

Korab-Żebryk, Roman: BIAŁA KSIĘGA. W obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Wyd. Lubelskie 1991. Str. 170. Aneksy, il., indeks osób. ISBN 83-222-0699-2.

€ 5,49

Korab-Żebryk, Roman: OPERACJA WILEŃSKA AK. PWN Warszawa 1988. Str. 567. Wyd. 2 popr. Bibliografia, indeksy, il., mapy. ISBN 83-01-04946-4.

€ 21,49

Kossak, Zofia: W POLSCE PODZIEMNEJ. Wybrane pisma dotyczące lat 1939-1944. Wstęp Władysław Bartoszewski. Wybór i opr. Stefan Jończyk, Mirosława Pałaszewska. IW „PAX” Warszawa 1999. Str. 392. Bibliografia, słownik osób, il. Oprawa twarda. ISBN 83-211-1271-4

€ 21,66

Kościałkowski, Stanisław: STUDIA I SZKICE PRZYGODNE z historii i jej pogranicza z literaturą. Alma Mater Vilnensis. Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na obczyźnie Londyn 1956. Str. 159, Indeks nazwisk.

€ 24,90

Kościałkowski, Stanisław;  Jundziłł, Zygmunt; Okulicz, Kazimierz; Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowa, Cezaria; Wielhorski, Władysław; X. Meysztowicz, Walerian; Folejewski, Z.; Kwiatkowski, W.; Kruszyński, J.: PRACE ZEBRANE. Alma Mater Vilnensis. Prace Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na obczyźnie Londyn 1958. Red. Wiktor Sukiennicki. Str. 184. Indeks nazwisk.

€ 49,90

KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE 1918-1990. Rocznik statystyczny. Red. naukowa: dr Lucjan Adamczuk, ks. prof. Witold Zdaniewicz. Wstęp: dr Bohdan Wyżnikiewicz, ks. bp Alojzy Orszulik. GUS & Zakład Socjologii Religii SAC Warszawa 1991. Str. 351. Tabele, szkice, etc.

€ 19,99

KOŚCIÓŁ POLSKI WOBEC ANTYSEMITYZMU 1989-1999. Konferencja 20 stycznia 1999. Materiały. Opr. Przewodniczący konferencji Bohdan W. Oppenheim. Wyd. „WAM” Kraków 1999. Str. 245. ISBN 83-7097-669-7

€ 14,99

Kowalewski, Zdzisław: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE W DOŚWIADCZENIU HISTORYCZNYM. „PAX” Warszawa 1991. Str. 396. Postscriptum, przypisy, indeks nazwisk, contents. ISBN 83-211-1147-5. Próba przedstawienia współzależności między rozwojem europejskiej i polskiej kultury intelektualnej a rozwojem kultury politycznej.

€ 9,99

Kot, Stanisław: POLSKA ZŁOTEGO WIEKU A EUROPA. Studia i szkice. Oprac.: H. Barycz. PIW, Klasycy Historiografii, Warszawa 1987. Str. 914. Indeks osób, oprawa pł.

€ 24,99

Kotarska, Elżbieta: PROCES CZTERNASTU. „Volumen” Warszawa 1998. Str. 300. Plan Lwowa, il., bibliografia, indeks. ISBN 83-7233-000-X. Proces czternastu oficerów komendy lwowskiego ZWZ w 1940 r. – 13 z nich rozstrzelano

€ 14,39

Kozaczuk, Władysław: NA PERYFERIACH PIEKŁA. Wyd. RiTV Warszawa 1988. Str. 282. Literatura, fot. ISBN 83-212-0387-6. Szwajcaria w drugiej wojnie światowej.

€ 13,99

Kozłowski, Maciej: KRAJOBRAZY PRZED BITWĄ. „Znak” Kraków 1985. Str. 195. ISBN 83-7006-129-X.

€ 4,99

Kracik, Jan: POKONAĆ CZARNĄ ŚMIERĆ. Staropolskie postawy wobec zarazy. „M” Kraków 1991. Str. 238. Wykaz źródeł rękopiśmiennych, ważniejsze źródła drukowane, ilustracje. ISBN 83-900262-5-2.

€ 5,49

Krasnowolski, Bogusław: ULICE I PLACE KRAKOWSKIEGO KAZIMIERZA. Z dziejów chrześcijan i Żydów w Polsce. „Universitas” Kraków 1992. Str. 215 + 98 fotografii. ISBN 83-7052-044-8

€ 14,99

(Krawczuk, Aleksander) ALFABET KRAWCZUKA MITOLOGICZNY. Il.: Szymon Kobyliński. Oficyna Cracovia Kraków 1991. Str. 151. ISBN 83-85104-39-9

€ 8,90

Krawczuk Aleksander: KONSTANTYN WIELKI. Wiedza Powszechna Warszawa 1985. Str. 259. Przypisy, bibliografia, obw. ISBN 83-214-0443-X

€ 4,90

Krawczuk Aleksander: KRONIKA STAROŻYTNEGO RZYMU. Wyd. Iskry Warszawa 1994. Str. 255. Opr. twarda, obw. ISBN 83-207-1432-X

€ 14,90

Krawczuk Aleksander: PAN I JEGO FILOZOF. Rzecz o Platonie. Wyd. Poznańskie 1984. Str. 188. Obw. ISBN 83-210-0387-7

€ 4,90

Krawczuk Aleksander: PERYKLES I ASPAZJA. „Ossolineum” Wrocław 1987. Str. 338. Indeksy, il. ISBN 83-04-02489-6

€ 4,90

Krawczuk Aleksander: STĄD DO STAROŻYTNOŚCI. Wyd. RiTV Warszawa 1988. Str. 248. ISBN 83-212-0531-3

€ 4,90

Krawczuk Aleksander: TYTUS I BERENIKA. Wyd. Poznańskie 1985. Str. 223. Przypisy, IL. ISBN 83-210-0456-3

€ 4,90

Krętosz, Józef ks.: ARCHIDIECEZJA LWOWSKA OBRZĄDKU ŁACIŃSKIEGO W OKRSIE JÓZEFINIZMU. Księgarnia Św. Jacka Katowice 1996. Str. 365. Summary, Zusammenfassung, résumé, bibliografia, indeks osobowy, indeks geogr., mapy, tablice. ISBN 83-7030-174-6

€ 14,99

Kriegseisen, Wojciech: SEJMIKI RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ W XVII I XVII WIEKU. Wyd. Sejmowe Warszawa 1991. Str. 294. Słowniczek, nota bibl., indeks nazwisk, 25 il. ISBN 83-7059-009-8

€ 4,99

Kroll, Bogdan: RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA 1939-1945. Książka i Wiedza Warszawa 1985. Str. 511. Bibliografia, indeks nazwisk, tabele. ISBN 83-05-11404-X.

€ 9,99

Król, Marcin: LIBERALIZM STRACHU, CZY LIBERALIZM ODWAGI. Fund. im. Batorego & Znak, Demokracja. Filozofia i praktyka, Warszawa-Kraków 1996. Str. 207. ISBN 83-7006-571-6. Pytanie o filozoficzne podstawy współczesnej myśli liberalnej. Liberalizm strachu charakteryzuje ostrożność wobec świata poglądów stanowczych. Liberalizm odwagi - idąc za wzorem klasycznej myśli liberalnej dowodzi, iż wybór pomiędzy wolnością a prawdą nie jest konieczny

€ 7,99

Król, Marcin: SŁOWNIK DEMOKRACJI. Res Publica Warszawa 1991. Str. 104. ISBN 83-7046-152-2.

€ 5,49

Król Marcin: STYLE POLITYCZNEGO MYŚLENIA. Historia i teraźniejszość tom 3, Libella Paryż 1979. Str. 124. Przypisy, indeks nazwisk

€ 39,90

Królikowski Łucjan Zbigniew O.F.M. Conv.: SKRADZIONE DZIECIŃSTWO. Wstęp arycbp Józef Gawlina. Father Justin Rosary Hour Buffalo-New York 1987 (?). Wyd. 2. Str. 375. Fot. Oprawa pł. Los dzieci polskich wywieziony w głąb ZSSR, i ewakuowanych wraz z Armią Andersa na Bliski Wschód

€ 24,90

Kruszewski Eugeniusz S.: AKCJA KONTYNENTALNA W SKANDYNAWII 1940-1945. Instytut Polsko-Skandynawski Kopenhaga 1993. Str. 179. Skorowidz nazwisk, bibliografia, summary, streszczenie duńskie. ISBN 87-89048-22-9. Historia polskiego ruchu oporu na terenie Danii

€ 14,90

Kruszewski Eugeniusz S.: THE DANISH CANDIDACY FOR THE POLISH THRONE IN 1674. Polish-Scandinavian Research Institute Copenhagen 1995. Str. 167. Bibliography, ill., index of names. ISBN 87-89048-38-5

€ 9,90

Kryciński, Stanisław: POGÓRZE PRZEMYSKIE. Słownik krajoznawczo-historyczny. Rewasz Warszawa 1992. Str. 170. Bibliografia, dołączona barwna mapa, 9 mapek, indeks miejscowości

€ 9,90

Kupis, Bogdan: HISTORIA RELIGII W STAROŻYTNEJ GRECJI. Religie Świata. KAW Warszawa 1989. Str. 327. ISBN 83-03-02841-3

€ 4,90

Kulińska, Lucyna: NARODOWCY. Z dziejów obozu narodowego w Polsce w latach 1944-1947. PWN Warszawa – Kraków 1999. Str. 268. Bibliografia, indeks. ISBN 83-01-12898-4

€ 25,29

Kukiel, Marian: DZIEJE POLITYCZNE EUROPY OD REWOLUCJI FRANCUSKIEJ. „Puls” Londyn 1992. Str. 592. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 0-907587-70-4.

€ 17,99

Kukiel, Marian: DZIEJE POLSKI POROZBIOROWE 1795-1921. B. Świderski Londyn 1963. Str. 743. Wyd. 2 przejrzane i popr. Indeks nazwisk.

€ 35,99

Kukiel, Marian (1885-1973): HISTORIA W SŁUŻBIE TERAŹNIEJSZOŚCI i inne pisma emigracyjne. Wstęp, wybór i oprac.: R. Habielski. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa PAN Warszawa 1994. Str. 327. Oprawa, indeks nazwisk. ISBN 83-85605-20-7. „Pisząc o Czartoryskim, Wielopolskim, Mierosławskim, spierając się o Kościuszkę, szukając śladów karbonarskich związków młodego Mickiewicza, wyjaśniając znaczenie nie dostrzeganych często aluzji i napomknień w utworach Krasińskiego czy Słowackiego - Kukiel objawia się nam jako dawnej miary humanista, obcujący nie tylko z uprawianą przez siebie dziedziną wiedzy, lecz także z wielką rodzimą i światową literaturą”

€ 14,99

Kukiel, Marian: ZARYS HISTORII WOJSKOWOŚCI W POLSCE. „Puls” Londyn 1992. Str. 333. Wskazówki bibl., ISBN 0-907587-99-2.

€ 13,99

Kula, Marcin: NARODOWE I REWOLUCYJNE. „Aneks” & Biblioteka „Więzi” Londyn - Warszawa 1991. Str. 381. Bibliografia. ISBN 0-906601-78-9.

€ 14,90

Kulesza, Władysław T.: KONCEPCJE IDEOWO-POLITYCZNE OBOZU RZĄDZĄCEGO W POLSCE W LATACH 1926-1935. „Ossolineum” Wrocław 1985. Str. 311. Bibliografia, summary, indeks nazwisk. ISBN 83-04-01842-X.

€ 13,99

KULTURA I JEJ KRĄG. Katalog wystawy Czterdziestolecia Instytutu Literackiego. Les Amis de Kultura Paryż 1986. Reprint: Wyd. UMCS Lublin 1995. Str. 203 + nlb. ISBN 83-227-0717-7

€ 24,90

KULTURA. Nr 1. Rzym czerwiec 1947. Reprint: Wyd. UMCS Lublin 1996. Str. 84 + nlb. ISBN 83-227-0830-0

€ 14,90

Kumaniecki, Jerzy: TAJNY RAPORT WOJKOWA czyli radziecka taktyka zwrotu polskiego mienia gospodarczego i kulturalnego po Pokoju Ryskim. Tytuł dokumentu: 1921-1923. Dwa lata prac delegacji rosyjsko-ukraińskiej, rosyjsko-ukraińsko-polskich komisji mieszanych reewakuacyjnej i specjalnej nad wykonaniem Ryskiego Traktatu Pokojowego. Sprawozdanie. Przekład: Aleksander Achmatowicz. „Gryf” Warszawa 1991. Str. 194. Przypisy, aneks, bibliografia, fotogr. ISBN 83-85209-02-6.

€ 9,99

Kunert, Andrzej Krzysztof: RZECZPOSPOLITA WALCZĄCA: Wrzesień-grudzień 1939. Kalendarium. Wyd. Sejmowe Warszawa 1993. Str. 255 +140 fotogr. Bibliografia, indeksy: osób, nazw geogr., organizacji, instytucji, wydawnictw i pism. Oprawa. ISBN 83-7059-069-1. Pierwszy tom kalendarium w nowej formie polegającej na zamieszczaniu - obszernie ilustrowanych cytatami - poszerzonych zapisów wydarzeń z różnych dziedzin życia RP w czasie wojny i okupacji

€ 19,99

Kupiecki, Robert: „NATCHNIENIE MILIONÓW”. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944-1956. Wstęp: K. Kersten. WSiP Warszawa 1993. Str. 271. Aneks: indeks tytułów, jakimi obdarzano Stalina w Polsce, bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-02-05132-2

€ 9,99

Kuroń Jacek: ZŁO, KTÓRE CZYNIĘ. Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”, Niezależna Oficyna Wydawnicza Warszawa 1984. Str. 154. Z dedykacją autora

€ 29,90

Kuśmierek, Józef: CREDO. „Pogląd” Berlin 1983. Str. 90

€ 1,00

Kwiatkowski, Eugeniusz: ZARYS DZIEJÓW GOSPODARCZYCH ŚWIATA. Część pierwsza. Od starożytności do wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. PIW Warszawa 1947. Str. 315. Literatura, indeks nazwisk.

€ 21,49

Lammich Siegfried: PROCES PRZECIWKO ZABÓJCOM KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI. Relacja obserwatora i dokumenty. Polonia Book Fund Londyn 1986. Str. 106. ISBN 0-902352-54-7

€ 9,90

Landau, Zbigniew; Tomaszewski, Jerzy: MONACHIUM 1938. Polskie dokumenty dyplomatyczne. PWN Warszawa 1985. Str. 586. Mapy, il., indeks nazwisk. ISBN 83-01-04614-7.

€ 21,49

Landau, Zbigniew: GOSPODARKA POLSKI LUDOWEJ. Dzieje PRL, Red A. Garlicki, A. Paczkowski. WSiP Warszawa 1994. Str. 71. Nota bibliograficzna, kalendarium, liczne ilustracje, format 21 x 29 cm. ISBN 83-02-05339-2

€ 9,90

Landau, Zbigniew: POLSKA GOMUŁKI. Dzieje PRL, WSiP Warszawa 1995. Str. 80. Fot, kalendarium, nota bibl. ISBN 83-02-05777-0

€ 9,90

Lanzmann, Claude: SHOAH. Przełożył Marek Bieńczyk. Of. Wyd. „Novex” Koszalin 1993. Str. 219. Zapis słynnego filmu o Zagładzie

€ 12,99

Latini, Brumett (ok. 1220-1294): SKARBIEC WIEDZY (Li livres dou Tresor). Przekład i oprac.: M. Frankowska-Terlecka i T. Giermak-Zielińska. PIW Warszawa 1993. Str. 502. 83-06-02101-0. Pł. obw. Encyklopedia średniowieczna składająca się z trzech ksiąg i obejmująca wiadomości z zakresu teologii, historii, fizyki, astronomii, geografii, rolnictwa, historii naturalnej, etyki, retoryki i polityki

€ 17,99

Leinwand, Artur: PRZYWÓDCY POLSKI PODZIEMNEJ PRZED SĄDEM MOSKIEWSKIM. Wyd. 3 popr. i rozsz. „Placet” Warszawa 1992. Str. 208. Przypisy, indeks nazwisk, bibliografia, biogramy, fotogr. ISBN 83-85428-01-1

€ 4,99

Lengauer, Włodzimierz: STAROŻYTNA GRECJA OKRESU ARCHAICZNEGO I KLASYCZNEGO. Wyd. DiG Warszawa 1999. Str. 242. ISBN 83-7181-083-0. Najnowsza próba syntetycznego ujęcia dziejów greckiej cywilizacji od jej zarania aż po utratę niepodległości za Aleksandra Wielkiego. Mamy tu scharakteryzowane dwa najważniejsze dla starożytnej Grecji okresy: okres archaiczny i formowanie się podstaw greckiej cywilizacji i kultury oraz okres klasyczny - czasy największej świetności Grecji i jej upadku

€ 24,99

Lewandowska, Stanisława: OKUPOWANEGO MAZOWSZA DNI POWSZEDNIE 1939-1945. Książka i Wiedza Warszawa 1993. Str. 336. Przypisy, indeks nazwisk. ISBN 83-05-12629-3.

€ 9,90

Lewandowska, Stanisława: PRASA OKUPOWANEJ WARSZAWY 1939-1945. Inst. Historii PAN Warszawa 1992. Str. 614. Przypisy, źródła i wy-brana bibliografia, indeksy: osób, gazet i czasopism. 83-900329-6-1. Nagroda Hist. „Polityki” 1993

€ 14,99

Lewandowski Jan: KRÓLESTWO POLSKIE WOBEC AUSTRO-WĘGIER 1914-1918. Lubelskie Tow. Naukowe, PWN Warszawa – Łódź 1986. Str. 197. Bibliografia, Zusammenfassung, indeks. ISBN 83-01-06322-X

€ 14,90

Lewandowski, Janusz; Szomburg, Jan: SAMORZĄD W DOBIE „SOLIDARNOŚCI”. Odnowa Londyn 1985. Str. 109. ISBN 0-903705-54-0.

€ 8,99

Lewandowski, Józef: CZTERY DNI W ATLANTYDZIE. Ex libris Uppsala 1991. Str. 129. ISBN 91-971652-0-4. Esej o stosunkach polsko-żydowskich - wspomnienia z rodzinnego miasteczka.

€ 17,90

Lewandowski, Józef: SZKŁO BOLESNE, OBRAZ DNI. Eseje nieprzedawnione. Ex libris Uppsala 1991. Str. 127. Nota. ISBN 91-971652-1-2. Zbiór prac z pogranicza historii i publicystyki, rozprawy i eseju, prac stanowiących próbę zrozumienia zagadnień narodowościowych na wschód od Odry.

€ 17,90

LIKWIDACJA UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO PRZEZ WŁADZE LITEWSKIE W GRUDNIU 1939 ROKU. Dokumenty i materiały. Wybór i wstęp: Piotr Łossowski. Interlibro Warszawa 1991. Str. 107. Il. ISBN 83-85161-26-0.

€ 4,90

Lipski, Jan Józef: KOR. Komitet Obrony Robotników - Komitet Samoobrony Społecznej. „Aneks” Londyn 1983. Str. 434. Indeks nazwisk. ISBN 0-906601-06-1.

€ 24,90

Lisiewicz, Paweł Maria: PLAN BURZA. Wysiłek zbrojny Armii Krajowej 1944-1945. IWZZ Warszawa 1990. Str. 360. Bibliografia, 35 fot. ISBN 83-202-0840-8.

€ 5,49

LISTA KATYŃSKA. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Zaginieni w Rosji Sowieckiej. Opracował Adam Moszyński. Wyd. ? „Gryf” Londyn 1977. Str. 339.

€ 21,49

Liszewski Karol: WOJNA POLSKO-SOWIECKA 1939 R. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1986. Str. 312. Aneks, indeks nazwisk, 25 fot. ISBN 0-85065-170-0

€ 24,90

Lubicz-Nycz Bronisław: BATALION „KILIŃSKI” 1940-1944. Red. Tomasz Strzembosz. PWN Warszawa 1986. Str. 297. Aneksy, indeks nazwisk i pseudonimów, 269 fot. ISBN 83-01-05664-9. Okładka przykurzona, poza tym stan b. dobry

€ 9,90

Łabędź, Leopold: BEZ ZŁUDZEŃ. Wybór pism 1962-1988. „Polonia Book Fund” Londyn 1989. Str. 339. ISBN 0-902352-78-4.

€ 19,90

Łabuszewski, Tomasz; Krajewski, Kazimierz: OD „ŁUPASZKI” DO „MŁOTA” 1944-1949. Materiały źródłowe do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej. Bibl. Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956, t. 1. Wyd. Volumen Warszawa 1994. Str. 322. 52 fotogr., wykaz nazwisk i pseud. ISBN 83-85218-73-4. Dokumenty Podziemia i UBP

€ 21,66

Łapiński-Nilski, Stanisław: LISTOPAD WE LWOWIE (1918). Opr. Aleksander Kron. Łapskie Tow. Regionalne im. ppłk. Nilskiego-Łapińskiego & Muzeum Wojska w Białymstoku, Łapy-Białystok 1993. Str. 69. Il.

€ 4,90

Łaszewski Bolesław T.: WSCHÓD – ZACHÓD. Rosja – Związek Sowiecki – Stany Zjednoczone – Polska. Bicentennial Publ. Corp. Nowy Jork 1986. Str. 144. ISBN 0-912757-14-0

€ 4,90

Łatyński, Marek: NIE PAŚĆ NA KOLANA. Szkice o opozycji lat czterdziestych. Najnowsza Historia Polski 4, „Polonia Book Fund” Londyn 1985. Str. 638. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 0-902352-36-0.

€ 39,90

Łazuga, Waldemar: „RZĄDY POLSKIE” W AUSTRII. Gabinet Kazimierza hr. Badeniego 1895-1897. UAM, Historia 153; Poznań 1991. Str. 253. Bibl., indeks osób, Zusammenf. ISSN 0554-8217. ISBN 83-232-0214-1

€ 12,90

Łepkowski Tadeusz: ROZWAŻANIA O LOSACH POLSKICH. „Puls politicus” tom 9, Wyd. Puls Londyn 1987. Str. 206. Nota bibl. ISBN 0-907587-32-1

€ 12,90

Łętowski, Maciej: RUCH I KOLO POSELSKIE ZNAK 1957-1976. Wstęp: Stanisław Ehrlich, Stanisław Stomma. „Unia”. Katowice 1998. Str. 191. Aneks, bibliografia, recenzje. ISBN 83-86250-10-0.

€ 15,99

Łojek, Jerzy: GENEZA I OBALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792. Wyd. Lubelskie 1986. Str. 559. Przypisy, indeks nazwisk, il. Obw. ISBN 83-222-0313-6.

€ 13,99

Łojek, Jerzy; Myśliński Jerzy; Władyka, Wiesław: DZIEJE PRASY POLSKIEJ. Interpress Warszawa 1988. Str. 235. Ilustr., bibliografia, tabele, indeksy osób i tytułów, oprawa pł., obwol. ISBN 83-223-2356-5

€ 19,90

Łojek, Jerzy: STRUSIE KRÓLA STASIA. Szkice o ludziach i sprawach dawnej Warszawy. Biblioteka Syrenki, PIW Warszawa 1969. Str. 159. 22 il. Obw.

€ 5,49

Łojko, Jerzy: ŚREDNIOWIECZNE HERBY POLSKIE. KAW Warszawa 1985. Str. 151. Tablice genealogiczne, bibliografia, il. kol. ISBN 83-03-01080-8.

€ 12,49

Łopieńska, Barbara N.; Szymańska, Ewa: STARE NUMERY. Aneks Londyn 1986. Str. 130. Ilustr. ISBN 0-906601-24-X. O Po prostu”, też inne wydania

€ 12,90

Łopiński, Maciej; Moskit, Marcin; Wilk, Mariusz: KONSPIRA. Rzecz o podziemnej Solidarności. Editions Spotkania Paryż 1984. Str. 200 + fot.

€ 15,99

Łossowski, Piotr: ŁOTWA NASZ SĄSIAD. Stosunki posko-łotewskie w latach 1918-1939. Wyd. „Mozaika” Warszawa 1990. Str. 63. ISBN 83-85161-00-7.

€ 6,90

Łossowski, Piotr: PO TEJ I TAMTEJ STRONIE NIEMNA. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939. „Czytelnik” Warszawa 1985. Str. 326. Bibliografia, indeks nazwisk. Oprawa. ISBN 83-07-01289-9.

€ 13,99

Łossowski, Piotr: POLSKA-LITWA. Ostatnie sto lat. Oskar Warszawa 1991. Str. 111. Fotogr. ISBN 83-85239-06-5

 € 4,99

Łoziński, Władysław: ŻYCIE POLSKIE W DAWNYCH WIEKACH. Wyd. 4. Wyd. Literackie Kraków 1974. Str. 286. Indeks, ilustracje. Pł. obw (zniszczona).

€ 14,99

ŁÓDŹ. Album Bronisława Wilkoszewskiego po stu latach. Red. Jerzy Andrzejewski. „Perfect-Tours” Łódź 1995.Str. ca 150 nlb. Oprawa. ISBN 83-904040-0-1. Album fotografii sprzed stu lat i współczesnych.

€ 17,99

Łoziński, Krzysztof: PIEKŁO ŚRODKA. Chiny a prawa człowieka. Wyd. Gdańskie 1996. Str. 116. Aneks, fot. ISBN 83-902406-5-3.

€ 9,99

Łubieński, Tomasz: BIĆ SIĘ CZY NIE BIĆ? O polskich powstaniach. Wyd. Literackie Kraków 1980. Wyd. 2. ISBN 83-08-000602-7.

€ 9,99

Łuczak, Czesław: OD BISMARCKA DO HITERA. Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Wyd. Poznańskie 1988. Str. 527. Bibliografia, mapy, il. Opr. 83-210-0767-8

€ 9,08

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj