FILOZOFIA

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

Adler, Alfred: SENS ŻYCIA (Der Sinn des Lebens). Przełożyła Maria Kreczkowska. Opracowanie i przedmowa: Kazimierz Obuchowski. Nota o autorze i bibliografia: Adam Zych. Biblioteka Klasyków Psychologii. Wyd. 2. PWN Warszawa 1986. Str. 279. Pł. obw. ISBN 83-01-06353-X.

€ 13,99

Andreski, Stanisław: MAXA WEBERA OLŚNIENIA I POMYŁKI. (Max Weber’s Insights and Errors). Przekład: K. Z. Sowa. PWN Warszawa 1992. Str. 191. Indeks osób. ISBN 83-01-10568-2.

€ 12,90

Andrzejewski, Bolesław; Moryń, Mariusz; Przyłębski, Andrzej: MAŁY LEKSYKON FILOZOFÓW. „Rebis” Poznań 1993. Str. 144. ISBN 83-85696-61-X.

€ 6,99

ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO. Red.: Mariola Flis, Andrzej K. Paluch: PWN Warszawa 1985. Str. 340 + 8 Il. Indeksy: osobowy i rzeczowy, il., Aneks: Listy, bibliografia, contents, table des matieres, Inhaltsverzeichnis, oprawa pł. ISBN 83-01-04122-6.

€ 13,99

Arystoteles: DZIEŁA WSZYSTKIE. Tom 2. FIZYKA. O NIEBIE. O POWSTAWANIU I NISZCZENIU. METEOROLOGIA. O ŚWIECIE. METAFIZYKA. Przekłady, wstęp i komentarze: Kazimierz Leśniak, Antoni Paciorek, Leopold Regner, Paweł Siwek. PWN Warszawa 1990. Str. 877. Bibliografia, oprawa pł., obw. ISBN 83-01-06712-8 (tom 2) 83-01-06710-1 (t. 1-7)

€ 21,66

Arystoteles: DZIEŁA WSZYSTKIE. Tom 3. O DUSZY. KRÓTKIE ROZPRAWY PSYCHOLOGICZNO-BIOLOGICZNE, ZOOLOGIA, O CZĘŚCIACH ZWIERZĄT. Przekłady, wstępy i komentarze: Paweł Siwek. PWN Warszawa 1992. Str. 781. Bibliografia. ISBN 83-01-06206-1

€ 21,66

Aśwaghosza: WYBRANE PIEŚNI EPICZNE. Przełożył z sanskrytu Andrzej Gawroński. Wyd. 2. Ossolineum Wrocław 1966, Str. 103. Objaśnienia. Oprawa.

€ 9,99

Balaguer de, Josemaria Escrívá: TO CHRYSTUS PRZECHODZI. Przekład z hiszpańskiego Antoni Kajzerek. Księgarnia Św. Jacka Katowice 1992. Str. 298. Wykazy cytatów, indeks rzeczowy. ISBN 83-7030-086-3

€ 9,90

Bańka, Józef: METAFIZYKA PIĘKNA. Zarys estetyki recentywistycznej. Ethos Olsztyn - Warszawa 1991. Str. 123. Słownik terminów. ISBN 83-85268-03-0.

€ 12,90

Baran, Bogdan: FENOMENOLOGIA AMERYKAŃSKA. Studium z pogranicza. Wyd. 2. „Inter esse” Kraków 1990. Str. 229. Bibliografia. ISBN 83-85109-03-X.

€ 12,90

Baran, Bogdan: POSTMODERNIZM. „Inter esse” Kraków 1992. Str. 255. Bibliografia, indeks nazwisk. ISBN 83-85109-06-4.

€ 14,90

Bauman, Zygmunt: SPOŁECZEŃSTWO, W KTÓRYM ŻYJEMY. Książka i Wiedza Warszawa 1962. Str. 61.

€ 14,90

Bauman, Zygmunt: WIZJE LUDZKIEGO ŚWIATA. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii. Książka i Wiedza Warszawa 1965. Str. 607. Wyd. 2. Indeks nazwisk, streszczenia, przypisy.

€ 19,90

Bergson, Henri: DWA ŹRÓDŁA MORALNOŚCI I RELIGII (Les deux sources de la morale et de la religion). Przekład: Piotr Kostyło SJ i Krzysztof Skorulski SJ. Przedmowa: Barbara Skarga. Biblioteka Filozofii Religii, „Znak” Kraków 1993. Str. 323. Indeksy nazwisk i rzeczowy. ISBN 83-7006-385-3.

€ 19,90

Bergson, Henryk: EWOLUCJA TWÓRCZA. Przekład i przedmowa: Florian Znaniecki. Wstęp Leszek Kołakowski. Książka i Wiedza Warszawa 1957. Str. 322.

€ 19,90

Berlin, Isaiah: JEŻ I LIS. Esej o pojmowaniu historii u Tołstoja (The Hedgehog and the Fox). Wstęp: Josif Brodski. Przekład: A. Konarek, H. Krzeczkowski, K. Tarnowska. Fund. Aletheia & „Pavo” Warszawa 1993. Str. 119. ISBN 83-900393-6-2 & 83-900340-5-0.

€ 12,90

Bernstein, Basil: ODTWARZANIE KULTURY (Class, Codes and Control vol. III: Towards a Theory of Educational Transmissions. On Pedagogic Discourse. Codes, modalities, and the process of reproduction. Elaborated and Restricted Codes. An Overview 1958-1985). Wybór i oprac. Andrzej Piotrowski. Przekład i wstęp: Zbigniew Bokszański, Andrzej Piotrowski. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1990. Str. 332. Bibliografia. ISBN 83-06-01880-X

€ 16,90

Bocheński, Józef M.: LOGIKA RELIGII (The Logic of Religion). Przekład: S. Magala. „PAX” Warszawa 1990. Str. 134. ISBN 83-211-1101-7.

€ 14,90

Bocheński, Józef M.: RELIGIA W „TRYLOGII”. „Philed” Kraków 1993. Str. 112.

€ 9,90

Bolter J. David: CZŁOWIEK TURINGA: Kultura Zachodu w wieku komputera (Turnig’s Man. Western Culture in the Computer Age). Przekład i wstęp: Tomasz Goban-Klas. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1990. Str. 368. Słownik terminów komputerowych, bibliografia. ISBN 83-06-01940-7

€ 16,90

Bronowski, Jacob: POTĘGA WYOBRAŹNI. (The Ascent of Man). Przełożył Stefan Amsterdamski. „Rodowody cywilizacji”, PIW Warszawa 1988. Str. 455. Bibliografia, indeks, 219 il. Opr. obw. ISBN 83-06-01308-5

€ 18,90

Buber Martin: DROGA CZŁOWIEKA WEDŁUG NAUCZANIA CHASYDÓW. Przełożył Gwido Zlatkes. Wyd. Cyklady Warszawa 1994. Str. 61. ISBN 83-90059-6-6

€ 12,90

Cetwiński, Olgierd: WIECZORY Z PALLADĄ. Popularny zarys historii filozofii. Posłowie: M. Szyszkowska, T. Uliński. Inst. Studiów Politycznych PAN Warszawa (1992) Str. 361. ISBN 83-85479-15-5. „Książka nie jest encyklopedycznym zbiorem informacji, Autor stara się przedstawić prawidłowości w rozwoju refleksji filozoficznej” - z posłowia.

€ 12,90

Chałubiński, Mirosław: FROMM. Myśli i ludzie, Wiedza Powszechna Warszawa 1993. Str. 237. ISBN 83-214-0889-3.

€ 6,99

de la Chapelle, Philippe: KATOLICYZM A PRAWA CZŁOWIEKA (Koncepcja historyczna i teologiczna humanizmu zachodniego). Odnowa Londyn 1973. Str. 269.

€ 6,99

De Chardin, Teilhard: MOJA WIZJA ŚWIATA I INNE PISMA. Wybrał i przełożył Mieczysław Tazbir. Pisma tom 3, „PAX” Warszawa 1987. Str. 455. Nota bibl. Pł. obw. ISBN 83-211-0767-2.

€ 9,99

Christie, Nils: GRANICE CIERPIENIA (Limits to Pain). Przekład: Lech Falandysz. Wiedza Powszechna Warszawa 1991. Omega. Str. 151. Przypisy. ISBN 83-214-0860-5.

€ 9,90

De Dalmases, Candido SI: CZŁOWIEK, KTÓRY WIDZIAŁ WSZYSTKO. Ignacy Loyola. Życie i dzieło. Przekład: ks. Bogusław Steczek SI, ks. Adam Wolanin SI. Servire - służyć 1, Wyd. Apostolstwa Modlitwy Kraków 1989. Str. 320. Przypisy, chronologia, 24 il. ISBN 83-85032-62-2.

€ 8,99

Derrida, Jacques: PISMO FILOZOFII. Wyd. 2. Wybór i wstęp: B. Banasiak. Przekład: Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, Paweł Pieniążek. „Inter esse” Kraków 1993. Str. 296. Nota bibl., wybrana bibliografia J. D. ISBN 83-85109-07-2. „Jacques Derrida (ur. 1930) to dziś najsłynniejszy z żyjących filozofów. Obok kilku innych Francuzów uchodzi za twórcę <postmodernizmu>, a ściślej <dekonstrukcjonizmu>, specyficznego podejścia do tekstu, przede wszystkim literackiego i filozoficznego. Niniejszy tom zawiera kanoniczne interpretacje paru głównych dokonań z dziejów filozofii od Platona do Heideggera” - od wydawcy.

€ 16,90

Descartes, René (Kartezjusz): NAMIĘTNOŚCI DUSZY (Les passions de l'âme). Przełożył Ludwik Chmaj. Biblioteka Klasyków Psychologii. Wyd. 2. PWN Warszawa 1986. Str. 219. Objaśnienia, bibliografia, skorowidz pojęć i imion. Pł. obw. ISBN 83-01-05879-X.

€ 16,90

Ditfurth, Hoimar von (*1921): DZIECI WSZECHŚWIATA (Kinder des Weltalls. Der Roman unserer Existenz). Przekład: Anna Danuta Tauszyńska. Wstęp: Maciej Iłowiecki. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1990. Str. 386. 19 ilustr. ISBN 83-06-00626-7

€ 4,90

Ditfurth, Hoimar von (*1921): NA POCZĄTKU BYŁ WODÓR (Im Anfang war der Wasserstoff). Przekład: Anna Danuta Tauszyńska. Wstęp: Maciej Iłowiecki. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1989. Str. 464. 16 ilustr. ISBN 83-06-00631-3

€ 4,90

Dixon, Bernard: NIE IGRA SIĘ Z NAUKĄ (What is Science for?) Przekład: Hanna Pawlikowska. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1984. Str. 322. ISBN 83-06-01078-7

€ 9,90

Dobrzycka, Urszula: ABRAMOWSKI. Myśli i ludzie, Wiedza Powszechna Warszawa 1991. Str. 358. Obw. ISBN 83-214-0735-8.

€ 6,99

Domański, J., Ogonowski, Z., Szczucki L: ZARYS DZIEJÓW FILOZOFII W POLSCE. Wieki XIII-XVII. Red. naukowa Zbigniew Ogonowski. PWN Warszawa 1989. Str. 480. Bibliografia, indeks nazwisk, oprawa pł. ISBN 83-01-08519-3.

€ 12,49

Drewermann Eugen: NOWE CZASY JEREMIASZA. Przełożyli Tomasz Agaton Czarnawski, Juliusz Gorzkowski. Wyd. Sokrates Warszawa 1995. Str. 62. ISBN 83-7111-004-9

€ 4,90

Drewermann Eugen: W OBRONIE INDYWIDUALNOŚCI. Dwa eseje o Hermanie Hessem. Przełożyli Anna Kryczyńska, Bartek Miracki. Posłowie Volker Michels. Wyd. KR Warszawa 1997. Str. 103. ISBN 83-86989-17-3

€ 9,90

Dyoniziak Ryszard: POSTACIE MIŁOŚCI. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce. „Universitas” Kraków 1996. Str. 100. Wyd. 2. ISBN 83-7052-038-3

€ 4,90

DZIEDZICTWO STEFANA NOWAKA. Do druku przygotował A. Sułek. Inst. Socjologii Uniw. Warszawskiego, Polskie Tow. Socjologiczne Warszawa 1992. Materiały z konferencji poświęconej pamięci wybitnego socjologa.

€ 12,90

Eco, Umberto: LECTOR IN FABULA. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przekład: Piotr Salwa. 1994. Str. 359. Dodatki, bibliografia, od tłumacza. ISBN 83-06-02311-0.

€ 16,90

Eilstein, Helena (*1922): HOMO SAPIENS I WARTOŚCI. Eseje. PWN Warszawa 1994. Str. 234. Indeks osób. ISBN 83-01-11369-9.

€ 12,49

Eilstein, Helena (*1922): JEŚLI SIĘ NIE WIERZY W BOGA. Czytając Kołakowskiego. Biblioteka Aletheia Warszawa 1991. Str. 72. ISBN 83-00-03375-0.

€ 4,90

Eliade, Mircea: RELIGIA, LITERATURA I KOMUNIZM. Dziennik emigranta. (Fragments d'un journal I). Przekład: Adam Zagajewski. Puls, Seria "Sąsiedzi" tom 3, Londyn 1990. Str. 401. ISBN 0-907587-54-2

€ 18,90

Elzenberg, Henryk (1887-1967): PISMA, tom I: Z FILOZOFII KULTURY. Wybór, opracowanie i wstęp: Michał Woroniecki. „Znak” Kraków 1991. Str. 383. ISBN 83-7006-163-X.

€ 17,99

Erazm z Rotterdamu: TRZY ROZPRAWY. Zachęta do filozofii chrześcijańskiej; Metoda prawdziwej teologii; Zbożna biesiada. (Paraclesis. Ratio verae theologiae. Convivium religiosum) Przekład i opr.: Juliusz Domański. Wyd. 2 popr. i uzup. „PAX” Warszawa 1989. Str. 432. Indeks. Pł. obw. ISBN 83-211-1108-4.

€ 21,49

Erazm z Rotterdamu: WYBÓR PISM. Wybór, wstęp i komentarze: M. Cytowska. Przekład: Maria Cytowska, Edwin Jędrkiewicz, Mieczysław Mejor. Ossolineum, Bibl. Narodowa Seria II, t. 231; Wrocław 1992. Str. CXXXII, 459. Nota wyd., bibliografia, ilustr. Pł. obw. ISBN 83-04-03289-9

€ 19,90

EUROPA I CO Z TEGO WYNIKA. Rozmowy w Castel Gandolfo 1985 tom 2. Red. Krzysztof Michalski. „Res Publica” Warszawa 1990. Str. 366. ISBN 83-7046-144-1.

€ 19,90

Fanon, Frantz (1925-1961): WYKLĘTY LUD ZIEMI (Les damnes de la terre). Posłowie: Jean Paul Sartre. Przekład: Hanna Tygielska. Przedmowa: Elżbieta Rekłajtis. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1985. Str. 234. ISBN 83-06-01177-5

€ 9,90

Feynman Richard P. (1918-1988): QUED. Osobliwa teoria światła i materii (QED. The Strange Theory of Light and Matter). Przekład Helena Białkowska. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1992. Str. 154. ISBN 83-06-02143-6

€ 9,90

Ficowski Tadeusz: WIELKA AMEBA oraz inne szkice, eseje i fragmenty. Wstęp Leszek Kołakowski. Nota o autorze Jerzy Ficowski. RePrint Warszawa 1993. Str. 92.

€ 4,90

FILOZOFIA POLSKA NA OBCZYŹNIE. Red. Wiesław Strzałkowski. Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie tom 6, Polskie Tow. Naukowe na Obczyźnie Londyn 1987. Str. 267. Noty biogr., fot. ISBN 1-870027-11-6

€ 14,90

FILOZOFIA W DOBIE PRZEMIAN. Red. Tadeusz Buksiński. Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii Uniw. A. Mickiewicza Tom XVIII, Poznań 1994. Str. 361. ISBN 83-7092-009-8

€ 14,90

FILOZOFIA WŁOSKIEGO ODRODZENIA. Wybór, wstęp i przypisy Andrzej Nowicki. Wybrane teksty z historii filozofii, PWN Warszawa 1967. Str. 419. 25 il., indeks nazwisk.

€ 16,90

Finkielkraut, Alain: PORAŻKA MYŚLENIA (La défaite de la pensée). Przełożyła Maryna Ochab. „Nowa” Warszawa 1992. Str. 139. ISBN 83-7054-033-3. 1. Czym jest naród? Czy jest codziennym plebiscytem i umową ludzką, czy też utajonym duchem i więzią krwi?

€ 12,90

Forstner, Dorothea OSB: ŚWIAT SYMBOLIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ (Die Welt der christlichen Symbole). Przekład i opracowanie: Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński. Wybór ilustr. i komentarz: Tamara Łozińska. PAX Warszawa 1990. Str. 544 + 178 ilustr. cz.-b. Bibliografia, indeksy miejsc biblijnych, rzeczowy; oprawa pł., obw. ISBN 83-211-1169-6.

€ 19,99

Freud, Sigismund: POZA ZASADĄ PRZYJEMNOŚCI (Jenseits des Lustprinzips). Przełożył Jerzy Prokopiuk. Wyd. 2. PWN Warszawa 1976. Str. 471. Indeksy.

€ 21,49

Freud, Sigmund (1856-1939): PSYCHOPATOLOGIA ŻYCIA CODZIENNEGO. (Zur Psychopatologie des Alltagsleben). Przekład: L. Jekels i H. Ivánka. Przekład uzupełnił i poprawił W. Szewczuk. MARZENIA SENNE (Über den Traum). Przekład i wstęp: W. Szewczuk. Wyd. 2. PWN Warszawa 1993. Str. 413. Bibliografia. ISBN 83-01-07644-5.

€ 13,99

Freud, Sigismund: WSTĘP DO PSYCHOANALIZY (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse). Przekład S. Kempnerówna i W. Zaniewicki. PWN Warszawa 1984. Str. 448. Wyd. 4. ISBN 83-01-03863-2.

€ 13,99

Frossard, André: PORTRET JANA PAWŁA II (Portrait de Jean-Paul II). Przekład: Maria Tarnowska. „Znak” Kraków 1990. Str. 135. ISBN 83-7006-150-8.

€ 9,90

Gadamer, Hans-Georg: ROZUM, SŁOWO, DZIEJE. Szkice wybrane. (Kleine Schriften – wybór z tomów I-III). Wybór, oprac. i wstęp: Krzysztof Michalski. Przekład: Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1979. Str. 284. Nota bibliogr. ISBN 83-06-00152-4

€ 19,90

Gellner, Ernest: NARODY I NACJONALIZM (Nations and nationalism). Przekład: Teresa Hołówka. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1991. Str. 174. ISBN 83-06-01975-X

€ 14,90

Girard, René: KOZIOŁ OFIARNY (Le Bouc Emissaire). Przekład i posłowie: Mirosława Goszczyńska. Wyd. 2. Wyd. Łódzkie 1991. Str. 327. ISBN 83-218-0608-2. Nowe odczytanie tekstów mitologicznych i biblijnych

€ 12,90

Gould, Stephen Jay (*1941): NIEWCZESNY POGRZEB DARWINA. Wybór esejów (Ever since Darwin, The Panda’s Thumb Hen’s Teeth and Horse’s Toes, The Flamingo’s Smile). Wybór, przedmowa i przypisy: Antoni Hoffman. Przekład: Nina Kancewicz-Hoffman. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1991. Str. 344. Bibliografia. ISBN 83-06-02081-2

€ 9,90

Gramsci, Antonio (1893-1937): ZESZYTY FILOZOFICZNE (Quaderni del carcere). Przekład: Barbara Sieroszewska, Joanna Szymanowska. Oprac., wstęp i komentarz: Sław Krzemień-Ojak. PWN, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1991. Str. XLV,566. Bibliografia, przypisy, skorowidze: pojęć i nazwisk. ISBN 83-01-10187-3.

€ 15,99

Greimas, Algirdas-Julien: O NIEDOSKONAŁOŚCI (De l'imperfection). Tłumaczenie, posłowie, słownik: A. Grzegorczyk. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 1993. Str. 151. ISBN 83-232-0590-6. „O niedoskonałości jest książką eseistycznie, czasem wręcz poetycko opowiadająca o pewnych filozoficznych aspektach naszego bycia w świecie.”

€ 6,99

Grobler, Adam: PRAWDA I RACJONALNOŚĆ NAUKOWA. „Inter esse” Kraków 1993. Str. 237. Bibliografia, indeksy: osób i przedmiotowy, summary, contents. ISBN 83-85109-18-8. Przegląd głównych koncepcji racjonalności w filozofii nauki ostatnich dziesięcioleci + przedstawienie poglądów autora na związki między racjonalnością a prawdziwością nauki.

€ 9,99

Gryko, Czesław: JÓZEF CHAŁASIŃSKI. Socjologiczna teoria kultury. Wyd. Lubelskie, „Człowiek i świat człowieka”, Lublin 1989. Str. 304. Bibliografia prac J. Ch., bibliografia opracowań o J. Ch., indeks nazwisk. ISBN 83-222-0569-4.

€ 9,99

Hallowell, John H.: MORALNE PODSTAWY DEMOKRACJI (The Moral Foundation of Democracy). Przekład: Jerzy Marcinkowski. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1993. Str. 128. Indeksy osób i rzeczowy. ISBN 83-01-11264-6. Obw. „Dla większości ludzi podejście do zagadnienia demokracji z punktu widzenia moralności nie jest czymś zaskakującym, wielu politologom może się jednak wydawać naiwne, niezwykłe czy też przestarzałe.. Odradzanie się stanowiska realistów, tradycjonalistów czy neoscholastyków.. wysuwa jednak na czoło stare przekonanie, iż moralność, czyli podyktowany cnotą roztropności wybór właściwych środków do realizacji racjonalnie określonych, obiektywnych celów, leży u samych podstaw polityki” - Jerome G. Kerwin.

€ 9,90

Heisenberg, Werner (1901-1976): CZĘŚĆ I CAŁOŚĆ. Rozmowy o fizyce atomu (Der Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der Atomphysik) Słowo wstępne: Carl Friedrich von Weizsäcker. Przekład: Kazimierz Napiórkowski. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1989. Str. 310. ISBN 83-06-01512-6

€ 19,90

Heller, Michał ks.: KOSMICZNA PRZYGODA CZŁOWIEKA MĄDREGO. „Znak” Kraków 1994. Str. 275. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-323-3.

€ 13,99

Heller, Michał: FILOZOFIA ŚWIATA. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody. „Znak” Kraków 1992. Str. 192. Indeksy: nazwisk i rzeczowy. ISBN 83-7006-039-0.

€ 14,99

Heller, Michał: MORALNOŚĆ MYŚLENIA. Biblos Tarnów 1993. Str. 176. Indeks osób, nota bibl. ISBN 83-85380-15-9.

€ 9,90

Heller, Michał: OSOBLIWY WSZECHŚWIAT. Wstęp do teorii klasycznej osobliwości kosmologicznej. PWN Warszawa 1991. Str. 308. Bibliografia, wykaz ważniejszych symboli, indeksy: nazwisk i rzeczowy. ISBN 83-01-10079-6.

€ 9,99

Heller, Michał: USPRAWIEDLIWIENIE WSZECHŚWIATA. „Znak” Kraków 1984. Str. 109. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-184-2.

€ 9,90

Heller, Michał: WIECZNOŚĆ, CZAS, KOSMOS. „Znak” Kraków 1995. Str. 158. Indeksy nazwisk i rzeczy. ISBN 83-7006-319-5.

€ 9,99

Hirszowicz, Maria: KONFRONTACJE SOCJOLOGICZNE. Marksizm i socjologia współczesna. Książka i Wiedza Warszawa 1964. Str. 423. Pł. obw.

€ 13,99

Hoffman Antoni (1950-1992): WOKÓŁ EWOLUCJI. Wyd. II poszerzone. PIW, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa 1997. Str. 254. Bibliografia ISBN 83-06-02587-3.

€ 13,99

Horkheimer, Max (1895-1973): SPOŁECZNA FUNKCJA FILOZOFII. Wybór pism (Kritische Theorie I/II. Zur Kritik der instrumentellen Vernunft). Wybór, oprac. i wstęp: Roman Rudziński. Przekład: Jan Doktór. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1987. Str. 458. ISBN 83-06-01474-X

€ 19,90

Horney, Karen: NOWE DROGI W PSYCHOANALIZIE (New Ways in Psychoanalysis). Przełożył Krzysztof Mudyń. Nota o autorze i bibliografia. Adam A. Zych. Biblioteka Klasyków Psychologii. PWN Warszawa 1987. Str. 303. Przypisy, bibliografia. Pł. obw. ISBN 83-01-07427-2.

€ 12,49

Hryniewicz, Wacław OMI: STARORUSKA TEOLOGIA PASCHALNA W ŚWIETLE PISM ŚW. CYRYLA TUROWSKIEGO. Verbinum Warszawa 1993. Str. 204. ISBN 83-850009-97-3.

€ 14,90

Jaspers, Karl: AUTOBIOGRAFIA FILOZOFICZNA. Przekład i przypisy Stanisław Tyrowicz. Comer Toruń 1993. Str. 148 + ilustr. Kalendarium, indeks nazwisk. ISBN 83-85149-20-1

€ 9,90

Jedynak, Stanisław: ETYKA W POLSCE. Słownik pisarzy. Opr.: L. Zdybel. „Ossolineum” Wrocław 1986. Str. 209. Oprawa pł. ISBN 83-04-02023-8

€ 14,90

Jędraszewski, Marek: FILOZOFIA I MODLITWA. „W drodze” (OO. Dominikanów) Poznań 1986. Str. 230. ISBN 83-85008-28-4. Opowieść o kilkunastu wybitnych filozofach religii

€ 9,90

Judycki, Stanisław: INTERSUBIEKTYWNOŚĆ I CZAS. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla. Towarzystwo Naukowe KUL. Rozprawy Wydziału Filozoficznego 42. Studia z Filozofii Teoretycznej 6. Lublin 1990. Str. 301. Bibliografia, Zusammenfassung.

€ 13,99

Kaku, Michio; Trainer, Jennifer: DALEJ NIŻ EINSTEIN. Kosmiczna pogoń za teorią wszechświata (Beyond Einstein. The Cosmic Quest for the Theory of Universe). Przekład: Katarzyna Lipszyc. Przedmowa: Piotr Amsterdamski. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1993. Str. 270. Bibliografia. ISBN 83-06-02222-X

€ 9,90

Kameraz-Kos, Ninel: ŚWIĘTA I OBYCZAJE ŻYDOWSKIE. Wyd. Cyklady & Żydowski Instytut Historyczny. Warszawa 1997. Str. 147. Słowniczek. ISBN 83-86859-26-1

€ 12,90

Kamieńska, Anna: TWARZE KSIĘGI. IW „PAX” Warszawa 1982. Str. 174. Oprawa. ISBN 83-211-0372-3. Zbiór esejów znanej poetki na tematy biblijne.

€ 9,99

Klossowski, Pierre: SADE, MÓJ BLIŹNI (Sade mon prochain). Przełożyli: Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski. „Spacja” & Fundacja Aletheia Warszawa 1992. Str. 169. Apendyksy, przypisy, bibliografie. Zbiór esejów - filozoficzna interpretacja dzieła Markiza.

€ 9,90

KOJIKI czyli Księga dawnych wydarzeń Przekład z oryginału lapońskiego i przypisy: Wiesław Kotański PIW, Biblioteka Mundi, Warszawa 1986. Str. 275. Oprawa. ISBN 83-06-00223-6.

€ 21,49

Kołakowski, Leszek: BAJKI RÓŻNE. OPOWIEŚCI BIBLIJNE. ROZMOWY Z DIABŁEM. Rysunki: Andrzej Dudziński. „Aneks” Londyn 1987. Str. 256. ISBN 0-906601-40-1.

€ 19,90

Kołakowski, Leszek: FILOZOFIA POZYTYWISTYCZNA. (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego). Omega, PWN Warszawa 1966. Str. 239. Wybór bibliografii.

€ 19,90

Kołakowski, Leszek: HUSSERL I POSZUKIWANIE SPRZECZNOŚCI (Husserl and the Search for Certitude). Biblioteka Aletheia Warszawa 1991. Str. 75.

€ 5,49

Kołakowski, Leszek: KULTURA I FETYSZE. Zbiór rozpraw. PWN Warszawa 1967. Str. 291.

€ 13,99

Koneczny, Feliks: O ŁAD W HISTORII. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego (J. Giertych, A. Hilckman, A. Toynbee). „Michalineum” Warszawa - Struga 1991. Str. 196. Indeks, wykaz prac autora. ISBN 83-7019-053-7.

€ 8,99

Kotarbiński, Tadeusz: MEDYTACJE O ŻYCIU GODZIWYM. Wiedza Powszechna Warszawa 1966. Str. 180. Obw.

€ 9,99

Kotarbiński, Tadeusz: ONTOLOGIA, TEORIA POZNANIA I METODOLOGIA NAUK. Przew. kom. red. Wojciech Gasparski. Dzieła wszystkie, tom 2, Komitet Nauk Filozoficznych PAN & Ossolineum Wrocław 1993. Str. 534. Indeksy, nota red. Pł. obw. ISBN 83-04-03158-2 (całość) 83-04-04066-2.

€ 21,49

Kreiner, Jerzy: ASTRONOMIA Z ASTROFIZYKĄ. PWN Warszawa 1992. Str. 283 + 22 il. kol. Bibliogr., skorowidz nazwisk, skorowidz rzeczowy, tabele, fotografie. ISBN 83-01-07646-1

€ 12,72

Kudasiewicz, Józef ks.: BIBLIA, HISTORIA, NAUKA. Rozważania i dyskusje biblijne. Wyd. Znak Kraków 1986. Str. 431. Bibliografia, słowniczek. ISBN 83-7006-011-0

€ 9,90

Kuksewicz, Zdzislaw: ZARYS FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ. Filozofia łacińskiego obszaru kulturowego. Wyd. 3. PWN Warszawa 1986. Str. 496. Literatura, indeks nazwisk. ISBN 83-01-00489-4

€ 12,72

Kunicki-Goldfinger Władysław J. H. (*1916): ZNIKĄD DONIKĄD. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1993. Str. 276. Bibliografia. ISBN 83-06-02330-7

€ 9,90

KWIATY WSCHODNIE. Zbór zasad moralnych, teologicznych, przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści wyjętych z Talmudu i pism ówczesnych. Ułożył Abraham Buchner nauczyciel języka hebrajskiego i wykładu Biblii w szkole rabinów. Warszawa 1842 (reprint: Ossolineum Wrocław 1990). Str. 6 nlb, XXVII, 260, 13 nlb. ISBN 83-04-03293-7

€ 4,99

LEKSYKON MATEMATYCZNY. Red.: M. Kardos, M. Skwarczyński, W. Zawadowski. WPowsz. Warszawa 1993. Str. 994. Skorowidz. Oprawa. ISBN 83-214-0783-8. Leksykon zawiera 25 artykułów poświęconych poszczególnym działom matematyki składających się na pełny obraz tej nauki

€ 24,99

Levi-Strauss, Claude: SPOJRZENIE Z ODDALI (Le regard eloigne). Przekład: Wincenty Grajewski, Leszek Kolankiewicz, Maria Kolankiewicz, Jan Kordys. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1989. Str. 468. ISBN 83-06-02310-2

€ 19,90

Lewandowski, Janusz: NEOLIBERAŁOWIE WOBEC WSPÓŁCZESNOŚCI. Przedmowa: Donald Tusk. „Atext” Gdańsk 1991. Str. 255. Przypisy. ISBN 83-85156-04-6. A. von Hayek, L. von Mises, W. Lippmann, R. Aron.

€ 12,90

Libiszowska-Żółtkowska, Maria: POSTAWY INTELIGENCJI WOBEC RELIGII. Studium socjologiczne. PAN. Instytut Filozofii i Socjologii Warszawa 1991. 230. Aneks, bibliografia, summary. ISBN 83-85194-17-7.

€ 12,90

Lubac de, Henri: KATOLICYZM. Społeczne aspekty dogmatu. Przekład Maria Stokowska. Wyd. Znak Kraków 1988. Str. 350. Przypisy. ISBN 83-7006-074-9

€ 9,90

Lubac de, Henri: O NATURZE I ŁASCE. Przekład Janina Fenrychowa. Wyd. Znak Kraków 1986. Str. 208. ISBN 83-7006-010-2

€ 9,90

Lustiger, Jean-Marie: PIERWSZE KROKI W MODLITWIE. Przekład Katarzyna Łopuska. Wyd. Znak Kraków 1989. Str. 130. ISBN 83-700-101-X

€ 9,90

Lutyński, Jan (1921-1988): NAUKA I POLSKIE PROBLEMY: Komentarz socjologa. Wstęp: Krystyna Lutyńska. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1990. Str. 284. nota bibliogr. ISBN 83-06-02015-4

€ 9,90

Łukasiewicz, Piotr: PORZĄDEK SPOŁECZNY W POTOCZNYCH WYOBRAŻENIACH I PRZEKAZACH. PAN, Inst. Filozofii i Socjologii Warszawa 1991. Str. 180. Bibliografia, summary. ISBN 83-85194-04-5.

€ 9,90

Łukasiewicz, Jan: SYLOGISTYLA ARYSTOTELESA z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej. Przekład i przypisy Adam Chmielewski. Red. i wstęp Jan Woleński. PWn Warstawa 1988. Str. XXVI, 340. Przypisy, skorowidze. ISBN 83-01-07843-X

€ 17,90

Machiavelli, Niccolo: KSIĄŻĘ (Il principe). Przekład: Czesław Nanke. ROZWAŻANIA NAD PIERWSZYM DZIESIĘCIOKSIĘGIEM HISTORII RZYMU LIWIUSZA (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio). Przekład: Krzysztof Żaboklicki. Wstęp: Krzysztof T. Toeplitz. PIW Warszawa 1987. Str. 263. ISBN 83-06-01157-0.

€ 16,90

Machiavelli, Niccolo: WYBÓR PISM. Opracowanie: Krzysztof Żaboklicki. Wstęp: Jan Malarczyk. Przekład: J. Gałuszka, J. Malarczyk, C. Nanke, M. Wyszogrodzka-Ślaska, K. Żaboklicki. Biblioteka Poezji i Prozy, PIW Warszawa 1972. Str. 1195. Przypisy. Pł. obw.

€ 35,99

Makarczyk, Wacław: STUDIA NAD APARATURĄ POJĘCIOWĄ SOCJOLOGII. Wstęp: Jerzy Szacki. Do druku przygotowała Maria Smoła. PAN. Instytut Filozofii i Socjologii. Res Publica Press Warszawa 1991. Str. 251. Aneks. ISBN 83-85326-01-4.

€ 8,99

Malinowski Bronisław: MIT, MAGIA, RELIGIA. Przełożyły Barbara Leś i Dorota Praszałowicz. Red. Andrzej K. Paluch. Dzieła tom 7, PWN Warszawa 1990. Str. 541. Nota bibl., indeksy. Opr.pł. obw. ISBN 83-01-09290-4

€ 14,90

Malinowski Bronisław: OGRODY KORALOWE I ICH MAGIA. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda. Opis ogrodnictwa. Przełożył Antoni Bydłoń. Red. Andrzej K. Paluch. Dzieła tom 4, PWN Warszawa 1986. 2 tomy. Str. 703. Il., mapa, rysunki, diagramy. Opr. pł. obw. ISBN 83-01-01235-8

€ 24,90

Mannheim, Karl: IDEOLOGIA I UTOPIA (Ideologie und Utopie). Przekład: Jan Miziński. Wstęp: Jadwiga Mizińska. Przedmowa do wydania angielskiego: Louis Wirth. Przedmowa do wydania niemieckiego: Gerard Schulte-Bulmke. TEST Lublin 1992. Str. XXXIV, 261. Opr. pł. ISBN 83-7038-096-4

€ 16,90

Markus, Georg: ZYGMUNT FREUD I TAJEMNICE DUSZY (Sigmund Freud und das Geheimnis der Seele). Przekład: Monika Auriga. Przedmowa: Fryderyk Hacker. Biografie Sławnych Ludzi, PIW Warszawa 1993. Str. 300. Kalendarium, wykaz źródeł, indeks nazwisk, 30 il. Oprawa. ISBN 83-06-02313-7

€ 14,99

Merleau-Ponty, Maurice: FENOMENOLOGIA PERCEPCJI. Fragmenty. (Phénoménologie de la perception). Przekład Jacek Migasiński, Piotr Stefańczyk. IFiS PAN Warszawa 1993. Str. 110. ISBN 83-85194-87-8.

€ 7,99

Merton, Thomas: NIKT NIE JEST SAMOTNA WYSPĄ. (No Man is an Island). Przekład i posłowie Maria Morstin-Górska. „Znak” Kraków 1983. Str. 317. Wyd. 2.

€ 12,90

Merton, Thomas: ZAPISKI WSPÓŁWINNEGO WIDZA (Conjectures of a Guilty Bystander). Przekład: Zygmunt Ławrynowicz, Marek Maciołek. Rebis Poznań 1994. Str. 489. ISBN 83-7120-052-8.

€ 12,49

Mittenzwei W., Münz-Koenen I., Batt K., Barck S., Mayer G., Knepler G., Rosenberg J.: DIALOG I SPÓR Z GYORGY LUKACSEM. Polemiki metodologiczne. Biblioteka Krytyki Współczesnej, PIW Warszawa 1984. Str. 426. Indeks nazwisk. ISBN 83-06-00963-0

€ 9,90

More, Tomasz: PISMA WIĘZIENNE poprzedzone „Żywotem Tomasza More” napisanym przez Williama Ropera. (The Life of Sir Thomas More..., Selected Letters; The Tower Works, De tristitia Christi) Przekłady: W. Giertych OP, A. Makowska, W. Morawski OP, A. Ponikowski OP, L. Ruszkowski OP, S. Tasiemski OP, W. Unolt. „W drodze” Poznań 1985. Str. 190. ISBN 83-05008-11-X.

€ 6,90

Mussner, Franz: TRAKTAT O ŻYDACH (Traktat über die Juden). Przekład: J. Kruczyńska. Wstęp i redakcja: ks. W. Chrostowski. ATK, Kościół a Żydzi i Judaizm, Warszawa 1993. Str. 429. Wstęp do wydania polskiego, indeks miejsc biblijnych. ISBN 83-7072-013-7. Wydany po raz pierwszy w 1979 roku Traktat został przełożony na wiele języków i wszedł na stałe do kanonu literatury z zakresu teologicznego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego

€ 16,90

NEW AGE. Wybór i tłumaczenie: Paweł Macura. „Nomos” Kraków 1993. Str. 108. ISBN 83-85527-09-5. Wybór tekstów zarówno liderów New Age, jak i jego krytyków.

€ 7,99

Niebuhr, Reinhold: POZA TRAGIZMEM. Eseje o chrześcijańskiej interpretacji historii. Przekład Adam Szostkiewicz. Wyd. Znak Kraków 1985. Str. 196. ISBN 83-7006-169-9

€ 9,90

Nietzsche Fryderyk: Z GENEALOGII MORALNOŚCI. Pismo polemiczne. Przekład: Leopold Staff Wydał Jakób Mortkowicz. Warszawa 1905 (reprint bmw., brw.). Str. 198.

€ 9,99

Nietzsche, Fr[yderyk]: TAKO RZECZE ZARATUSTRA (Also sprach Zarathustra). Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przekład Wacław Berent. Tenet Gdynia b.r.w. Str. 389. ISBN 83-900078-0-0.

€ 13,99

Nietzsche, Friedrich: PISMA POZOSTAŁE 1862-1875. Przekład i wstęp Bogdan Baran. „Inter esse” Kraków 1993. Str. 285. ISBN 83-85109-13-7.

€ 12,49

Nietzsche, Friedrich: PISMA POZOSTAŁE 1862-1875. Przekład: Bogdan Baran. „Inter esse” Kraków 1993. Str. 285. ISBN 83-85109-13-7.

€ 12,49

Nietzsche, Fryderyk: ANTYCHRYST. Przemjany wszystkich wartości. Przedmowa i księga pierwsza. Przekład: Leopold Staff. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1907 (reprint bmw., brw.) Str. 114.

€ 6,99

Nietzsche, Fryderyk: DYTYRAMBY DIONYZYJSKIE. Przekład: Stanisław Wyrzykowski. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1905 (reprint bmw., brw.). Str. 40.

€ 4,90

Nietzsche, Fryderyk: ECCE HOMO. Jak się staje - kim się jest. Przekład: Leopold Staff. Nakład Jakóba Mortkowicza (reprint: BIS, Warszawa 1989). Str. 130.

€ 6,99

Nietzsche, Fryderyk: ECCE HOMO. Jak się staje - kim się jest. Wyd. II przejrzane i ponownie porównane z oryginałem. Przekład: Leopold Staff. Nakład Jakóba Mortkowicza (Reprint Uniwersitas b.m.w., b.r.w.). Str. 130.

€ 8,99

Nietzsche, Fryderyk: JUTRZENKA. Myśli o przesądach moralnych. Przekład: Stanisław Wyrzykowski. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1907 (reprint: „Bis” Warszawa 1992). Str. 409.

€ 13,99

Nietzsche, Fryderyk: LUDZKIE, ARCYLUDZKIE. Tom I. Przekład: Konrad Drzewiecki. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1908 (reprint: „Bis” Warszawa 1991). Str. 460,XVII.

€ 17,99

Nietzsche, Fryderyk: NARODZINY TRAGEDYI czyli Hellenizm i pesymizm. Przekład: Leopold Staff. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1907 (reprint „Bis” Warszawa 1990). Str. 169.

€ 6,99

Nietzsche, Fryderyk: POZA DOBREM I ZŁEM. Przekład: Stanisław Wyrzykowski. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1907 (reprint: „Bis” Warszawa 1990). Str. 287.

€ 13,99

Nietzsche, Fryderyk: WĘDROWIEC I JEGO CIEŃ (Ludzkie, arcyludzkie, część druga). Przekład: Konrad Drzewiecki. Nakład Jakoba Mortkowicza Warszawa 1909 (reprint: „Bis” Warszawa 1994). Str. 431,XX. ISBN 83-85144-36-6.

€ 17,99

Nietzsche, Fryderyk: WIEDZA RADOSNA („La Gaya Scienza”). Przekład: Leopold Staff. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1910 (Reprint: „Bis” Warszawa 1991). Str. 380,XIII.

€ 13,99

Nietzsche, Fryderyk: WOLA MOCY. Próba przemjany wszystkich wartości (Studya i fragmenty). Przekład: Stefan Frycz i Konrad Drzewiecki. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1910 (reprint: „Bis” Warszawa 1993). Str. 564,II. ISBN 83-85144-26-9.

€ 13,99

Nietzsche, Fryderyk: ZMIERZCH BOŻYSZCZ czyli jak filozofuje się młotem. Przekład: Stanisław Wyrzykowski. Nakład Jakóba Mortkowicza Warszawa 1905 (reprint: „Bis” Warszawa 1991). Str. 132.

€ 4,99

Nowicka, Ewa: ŚWIAT CZŁOWIEKA – ŚWIAT KULTURY. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. PWN Warszawa 1991. Str. 528. Bibliografia, indeksy: osób i rzeczowy, contents. ISBN 83-01-10541-0.

€ 13,99

OKRUCHY Z POSŁUGI SŁOWA ŚWIĘTEGO KAROLA BOROMEUSZA. Myśli wybrała, zestawiła i tłumaczyła S.M. Dionizja (Anna) Solik SMCB. Wstęp ks. kard. Henryk Gulbinowicz. Księgarnia Św. Jacka Katowice 1990. Str. 136. ISBN 83-7030-042-1

€ 4,90

Olszewska-Dyoniziak, Barbara: CZŁOWIEK – KULTURA – OSOBOWOŚĆ. Wstęp do klasycznej antropologii kultury. „Universitas” Kraków 1991. Str. 297. Słownik ważniejszych terminów z zakresu antropologii kultury, bibliografia, indeks osób. ISBN 83-7052-042-1.

€ 12,90

Ortega y Gasset, José: BUNT MAS i inne pisma socjologiczne. Przekład: Piotr Niklewicz, Henryk Woźniakowski. Wstęp: Jerzy Szacki. Wyboru dokonał i tekst przejrzał Stanisław Cichowicz. PWN, Biblioteka Socjologiczna, Warszawa 1982. Str. XLIII,764. Oprawa. ISBN 83-01-02820-3.

€ 24,90

Ortega y Gasset, José: DEHUMANIZACJA SZTUKI i inne eseje. Przekład: Piotr Niklewicz; Wybór i wstęp: Stanisław Cichowicz. Czytelnik Warszawa 1980. Str. 448. Oprawa. ISBN 83-07-00056-4.

€ 21,40

Ortega y Gasset, José: SZKICE O MIŁOŚCI (Estudios sobre el amor). Przekład: Krzysztof Kamyszew, posłowie: Małgorzata Szpakowska; il.: Jerzy Nowosielski. Czytelnik Warszawa 1989. Str. 198. ISBN 83-07-01597-9.

€ 9,99

Ortega y Gasset, José: VELÁZQUEZ I GOYA. Wybór: Stanisław Cichowicz, przekład: Rajmund Kalicki. Czytelnik Warszawa 1993. Str. 284. Oprawa. ISBN 83-07-02278-9.

€ 17,99

Ossowska, Maria: MORALNOŚĆ MIESZCZAŃSKA. Wyd. II. Ossolineum Wrocław 1985. Str. 391. Streszczenie rosyjskie. ISBN 83-04-01877-2.

€ 16,90

Ossowska, Maria: NORMY MORALNE. Próba systematyzacji. PWN Warszawa 1970. Str. 243. Indeks autorów, summary. Pł. obw.

€ 21,49

Ossowska, Maria: O CZŁOWIEKU, MORALNOŚCI I NAUCE. Miscellanea. PWN Warszawa 1983. Str. 604. Bibliografia, oprawa, obw. ISBN 83-01-00801-6.

€ 21,49

Ossowska, Maria: SOCJOLOGIA MORALNOŚCI. Zarys zagadnień. Wyd. III. PWN Warszawa 1986. Str. 397. Bibliografia, indeks osób, Summary. ISBN 83-01-05870-6.

€ 13,99

Pasek, Zbigniew: WYZNANIA WIARY. PROTESTANTYZM. Media Press Kraków 1999. Str. 227. Wyd. 2. ISBN 83-911409-1-1.

€ 11,99

Pawłow, Iwan P.: ODPOWIEDŹ FIZJOLOGA PSYCHOLOGOM i inne prace. Przekład: L. Skarżyński. PWN, Biblioteka Klasyków Psychologii, Warszawa 1990. Str. 466. Bibliografia, ISBN 83-01-09525-3.

€ 9,99

Peacocke, Arthur R: TEOLOGIA I NAUKI PRZYRODNICZE (Science and the Christian Experience). Przekład: Leszek M. Sokołowski. „Znak” Kraków 1991. Str. 271. Posłowie, indeks nazwisk. ISBN 83-7006-117-6.

€ 9,99

Petrażycki, Leon: O NAUCE, PRAWIE I MORALNOŚCI. Pisma wybrane. Wybór: Jerzy Licki, Andrzej Kojder. Oprac.: Andrzej Kojder. PWN, Biblioteka Socjologiczna, Warszawa 1985. Str. LXIII,596 + 17 il. Bibliografia prac L. P., bibliografia. prac poświęconych L. P., indeksy: osób i rzeczowy, contetnts, table des matieres, ISBN 83-01-05257-0.

€ 24,90

PHILOSOPHICAL PROBLEMS IN THE RELIGIONS OF THE EAST. Red. Jan Drabina. Studia Religiologica z. 26, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MXCVI, Kraków 1993. 93 pp. ISSN 0137-2432. ISBN 83-233-0632-X

€ 6,18

Pietras, Henryk SJ: BY NIE MILCZEĆ O BOGU. Zarys teologii Ojców Kościoła. „Maszachaba” Kraków 1991. Str. 219. ISBN 83-900262-0-1.

€ 6,99

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Opr. zespół pod red. ks. Michała Petera (Stary Testament), ks. Mariana Wolniewicza (Nowy Testament). Księgarnia Św. Wojciecha 1997-1999. Tom 1. Str. XIX, 946. Tom 2. Str. 677. Tom 3. Str. 662. Tom 4. Str. 690. Wyd. 3. ISBN 83-7015-196-5. Oprawa twarda

€ 149,00

Plessner, Helmuth (1892-1985): PYTANIE O CONDITIO HUMANA (Wybór z: Die Frage nach der Conditio humana; Zwischen Philosophie und Gesellschaft; Diesseits der Utopie). Wybór, wstęp i oprac. Przekłady: Małgorzata Łukasiewicz, Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Załuska. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1988. Str. 336. nota bibliogr. ISBN 83-06-01609-2

€ 9,90

POGRANICZA EPISTEMOLOGII. Red.: Józef Niżnik. PAN. Instytut Filozofii i Socjologii Warszawa 1992. Str. 211. Summary, contents. ISBN 83-85194-50-9. Filozoficzna teoria wiedzy.

€ 5,90

Popper, Karl R: ŚWIAT SKŁONNOŚCI (A World of Propensities). Przekład: Adam Chmielewski. „Znak”, Akademia, Kraków 1996. Str. 65. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-546-5.

€ 6,99

Porajer, M. Ch.: O JUDAIZMIE. Opowieść dla wnuka. Myśl Warszawa 1991. Str. 179. Bibliografia, ilustr., tablice, mapy. ISBN 83-85233-02-4. Zbiór zwięzłych wykładów o istocie i dziejach judaizmu oraz antologia legend, przypowieści, świadectw i mądrości z Talmudu i Midraszów

€ 8,90

PRINCIPIA. Tom VIII-IX. Filozofia austriacka pod red. Tomasza Lubowieckiego i Artura Rojszczyka. Kraków 1994. Str. 324.

€ 9,99

RACJONALNOŚĆ I STYL MYŚLENIA. Wybór, wstęp i posłowie: Edmund Mokrzycki. Przekład: różni. IFiS PAN Warszawa 1992. Str. 561. Autorzy m.in.: H. Albert, J. Habermas, P. Feyerabend. ISBN 83-85194-60-6.

€ 9,99

Rougemont Denis de (1906-1985): UDZIAŁ DIABŁA (La part du Diable). Przekład: Andrzej Frybes. Wyd. Wodnika Warszawa 1992. Str.236.ISBN 83-85457-02-X.

€ 16,90

Rousseau, Jan Jakub: WYZNANIA (Wybór) (Les Confessons). Przekład: Tadeusz Żeleński. Oprac.: Ewa Rzadkowska. Oss., Biblioteka Narodowa Seria II, tom 192, Wrocław 1978. Str. XCIV,598. Bibliografia, oprawa.

€ 19,90

Russell, Bertrand: SZKICE SCEPTYCZNE (Sceptical Essays). Przekład: Amelia Kurlandzka. Książka i Wiedza Warszawa 1957. Str. 200.

€ 16,90

Said, Edward W. ORIENTALIZM (Orientalism). Przekład: Witold Kalinowski; Wstęp: Zdzisław Żygulski jun. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1991. Str. 472. ISBN 83-06-01974-1

€ 16,90

Sartre, Jean Paul: ROZWAŻANIA O KWESTII ŻYDOWSKIEJ (Réflexions sur la Question Juive). Przekład i przedmowa: J. Lisowski. Wyd. 2. Futura Press Łódź 1992. Str. 151. ISBN 83-900420-0-2

€ 14,90

Sauerland, Karol: OD DILTHEYA DO ADORNA. Studia z estetyki niemieckiej. PIW Warszawa 1986. Str. 240. Indeks nazwisk. ISBN 83-06-01349-2. Szkice o pisarzach i filozofach m.in.: W. Dilthey, F. Nietzsche, G. Lukacs, Z. Łempicki, R. Musil, W. Benjamin, E. Bloch, L. Wittgenstein, T. Adorno

€ 14,90

Schaff, Adam: FILOZOFIA CZŁOWIEKA. Książka i Wiedza Warszawa 1965. Str. 311. Wyd. 3. Opr. pł.

€ 13,99

Schaff, Adam: IDEOLOGIA W UJĘCIU MANNHEIMA. Uzupełniony tekst stenogramu wykładu. Książka i Wiedza Warszawa 1958. Str. 35.

€ 6,99

Schaff, Adam: JĘZYK A POZNANIE. PWN Warszawa 1964. Str. 277. Bibliografia, indeks nazwisk. Oprawa pł.

€ 13,99

Schaff, Adam: NARODZINY I ROZWÓJ FILOZOFII MARKSISTOWSKIEJ. ca 1950. Str. 407. Oprawa.

€ 13,99

Schaff, Adam: SZKICE Z FILOZOFII JĘZYKA. Książka i Wiedza Warszawa 1967. Str. 169. Oprawa, obw.

€ 13,99

Schaff, Adam: Z ZAGADNIEŃ MARKSISTOWSKIEJ TEORII PRAWDY. Książka i Wiedza Warszawa 1959. Str. 483. Wyd. 2. Przypisy, indeks nazwisk. Opr. pł.

€ 13,99

Scheler, Max: CIERPIENIE, ŚMIERĆ, DALSZE ŻYCIE. Pisma wybrane. (Vom Sinn des Leides; Vom Verrat der Freude; Tod und Fortleben) Przekład, wstęp i przypisy: Adam Węgrzecki. PWN, Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa 1994.Str. XIII,135. Skorowidze: osób i pojęć, oprawa pł., obw. ISBN 83-01- 11269-7.

€ 14,90

Schopenhauer, Artur (1788-1860): O WOLNOŚCI LUDZKIEJ WOLI. Przekład: Adam Stögbauer. „Bis” Warszawa 1991. Str. 106. ISBN 83-85144-05-6.

€ 6,99

Sherwin Byron L.: DUCHOWE DZIEDZICTWO ŻYDÓW POLSKICH. Opr. ks. Waldemar Chrostowski. Of. Wyd. Vocatio Warszawa 1995. Str. 352. Oprawa twarda, obw. ISBN 83-7146-013-9

€ 18,02

Sieczenow, Iwan M (1829-1905): ODRUCHY MÓZGOWE. Przekład: L. Uszkiewiczowa. PWN, Biblioteka Klasyków Psychologii, Warszawa 1986. Str. 176. Bibliografia, oprawa. ISBN 83-01-05897-8.

€ 6,99

SŁOWNIK FIZYCZNY. Wyd. 3. Wiedza Powsz. Warszawa 1993. Str. 492. Liczne ilustracje cz-b., tabele, załączniki, oprawa. ISBN 83-214-0882-6. Ponad 1750 haseł ze wszystkich działów fizyki

€ 21,99

Sołowjow Włodzimierz: WYBÓR PISM. Przełożyli Juliusz Zychowicz, Aleksander Hauke-Ligowski. Wyd. „W drodze” Poznań 1988. 3 tomy. Str. 169+151+174. ISBN 83-85008-70-5

€ 14,90

Stróżewski, Władysław: W KRĘGU WARTOŚCI. Wyd. Znak Kraków 1992. Str. 177. Nota bibl. ISBN 83-7006-472-8. Refleksje nad problematyką wartości

€ 12,90

Strzałkowski, Wiesław: LUDZIE I IDEE. Od Platona po czasy obecne (Wybór esejów). Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1987. Str. 187. Indeks nazwisk. ISBN 0-85065-151-4.

€ 12,49

Suenens Leo Joseph: NOWE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO? Przekład Janina Fenrychowa. „W drodze” (OO. Dominikanów) Poznań 1988. Str. 205. ISBN 83-85008-80-2

€ 9,90

Suzo Henryk (1295-1366): KSIĘGA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ. Przekład Wiesław Szymona. „W drodze” (OO. Domnikanów) Poznań 1983. Str. 195. ISBN 83-00-0495-5. Oprawa twarda, obw.

€ 9,90

Suzuki, Daisetz Teitaro: WPROWADZENIE DO BUDDYZMU ZEN (An Introduction to Zen Buddism). Przekład: Małgorzata i Andrzej Grabowscy. Wstęp: Carl G. Jung. Przedświt Warszawa 1992. Str. 145. ISBN 83-7057-012-7. Prawie jak nowa

€ 9,90

SYMBOLE I SYMBOLIKA. Wybór i wstęp: Michał Głowiński. Seria „Panorama”, Czytelnik Warszawa 1990. Str. 370. Noty o autorach. ISBN 83-07-01542-1. Autorzy: A.N. Whitehead, T. Todorov, H.G. Gadamer, D. Sperber, P. Tillich, S. Awierincew, R. Firth, P. Wheelwright, E. Gombrich, R. Wittkower, R. Arnheim

€ 19,90

Szczepański, Jan: ELEMENTARNE POJĘCIA SOCJOLOGII. PWN Warszawa 1970. Str. 542.

€ 13,99

Śniadecki, Jędrzej: O FIZYCZNYM WYCHOWANIU DZIECI. Opr. i wstęp: Wincenty Okoń. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN. Biblioteka Klasyków Pedagogiki. Pisarze Polscy. Ossolineum Wrocław 1956. Str. XXXII, 136. Bibliografia, przypisy, 3 il. Opr. pł.

€ 10,76

Tatarkiewicz, Władysław: HISTORIA ESTETYKI. Tom 2: Estetyka średniowieczna. Arkady Warszawa 1988. Str. 288 + 300 il. Wyd. 3. Indeks nazwisk. Pł. obw. Oprawa lekko uszkodzona. ISBN 83-213-3049-5.

€ 13,99

Tatarkiewicz, Władysław: HISTORIA FILOZOFII. Tomy 1-3. Wyd. 11. PWN Warszawa 1988. Str. 1225. Il., bibliografia, indeksy osób i rzeczowy. Pł. obw. ISBN 83-01-08650-5.

€ 57,99

Teilhard de Chardin, Pierre: CZŁOWIEK I INNE PISMA. Wybór Mieczysław Tazbir. Przełożyli Janina i Grzegorz Fedorowscy, Wanda Sukiennicka, Mieczysław Tazbir. Pisma, tom 1, „PAX” Warszawa 1984. Str. 418. Nota bibl. Oprawa pł. ISBN 83-211-0457-4.

€ 13,99

Teilhard de Chardin, Pierre: ZARYS WSZECHŚWIATA PERSONALISTYCZNEGO. Wybór Mieczysław Tazbir. Przełożyli Mieczysław Tazbir i Konrad Waloszczyk. Pisma, tom 2, „PAX” Warszawa 1985. Str. 350. Nota bibl. Oprawa pł. ISBN 83-211-0601-3.

€ 13,99

Terlecki, Tymon: KRYTYKA PERSONALISTYCZNA. Egzystencjalizm chrześcijański. Przedmowa Krzysztof Dybciak. Biblioteka „Więzi” tom 58, Warszawa 1987. Str. 81. Bibliografia prac autora, indeks nazwisk. ISBN 83-7006-172-9.

€ 3,99

Testart, Jacques: PRZEJRZYSTA KOMÓRKA (L’Oeuf transparent). Przekład: Janina Anna Żelechowska. Przedmowa: Maciej Iłowiecki. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1990. Str. 174. Słowniczek, bibliografia, rysunki. ISBN 83-06-1952-0

€ 9,90

Thé, Guy de; Hubert, Annie: ŻYCIE A NOWOTWORY (Modes de vie et cancers) : Przedmowa: Jean Dausset. Przekład: Janina Anna Żelechowska. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1991. Str. 308. Aneks: chemiczne czynniki rakotwórcze, wybrana bibliografia, rysunki, tabele). ISBN 83-06-02196-7

€ 9,90

Thich Nhat Hanh: KAŻDY KROK NIESIE POKÓJ. Zen w sztuce codziennego życia (Peace is Every Step). Wstęp: Dalaj Lama. Przekład: Teresa Tarkowska. Jacek Santorski & Co Ag. Wyd. Warszawa 1991. Str. 161. ISBN 83-85386-04-1

€ 9,90

Thorndike, Edward L.: UCZENIE SIĘ LUDZI (Human Learning). Przekład: Stanisław Mika. PWN, Biblioteka Klasyków Psychologii, Warszawa 1990. Str. 260. Bibliografia, indeks nazwisk, oprawa. ISBN 83-01-09185-1.

€ 9,99

Tischner, Józef : ŚWIAT LUDZKIEJ NADZIEI. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Wyd. Znak Kraków 1992. Str. 319. ISBN 83-7006-360-8

€ 14,90

Tischner, Józef: ETYKA SOLIDARNOŚCI oraz HOMO SOVIETICUS. Wyd. Znak Kraków 1992. Str. 217. ISBN 83-7006-111-7

€ 9,90

Tischner, Józef: FILOZOFIA DRAMATU. Wprowadzenie. Kolekcja „Znaki Czasu” 53, Éditions du Dialogue. Paryż 1990. Str. 273. Przypisy, indeks osób. ISBN 2-85316-062-0. „Rozumieć dramat, to zrozumieć, że człowiek jest istotą dramatyczną. Dokonując krok po kroku rozjaśnienia ludzkiej egzystencji jako egzystencji dramatycznej, przywracamy pojęciu dramatu właściwy sens” - ze wstępu Autora

€ 16,90

Tischner, Józef: DER UNMÖGLICHE DIALOG. Christentum und Marxismus in Polen. (Polski kształt dialogu). Aus dem Polnischen von Theo Mechtenberg. Verlag Styria Graz 1982. Str. 279 Seiten. ISBN 3-222-11437-4.

€ 13,99

Titkow, Anna: STRES I ŻYCIE SPOŁECZNE. Polskie doświadczenia. Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW Warszawa 1993. Str. 407. Bibliografia. ISBN 83-06-02256-4

€ 9,90

Tokarz, Franciszek ks.: Z FILOZOFII INDYJSKIEJ. Kwestie wybrane. Część 1. Wydanie 2., popr. i uzup. przygotował Maciej St. Zięba. KUL, Rozprawy Wydziału Filozoficznego 20, Lublin 1990. Str. 181. Summary, résumé, indeks osób, indeks terminów i pojęć.

€ 6,90

Św. Tomasz z Akwinu: O BRATERSKIM UPOMNIENIU. Przekład: o. Pius Bełch OP. Autor nieznany: O DWUNASTU STOPNIACH NADUŻYĆ. Przekład: X. St. Bełch. Veritas Londyn 1986. ISBN 0-901215-93-7. Str. 62. ISBN 0-901215-93-7.

€ 6,99

Toynbee, Arnold J.: CYWILIZACJA W CZASIE PRÓBY (Civilization on Trial). Przekład: Wojciech Madej. Wyd. 2. Przedświt Warszawa 1992. Str. 179. ISBN 83-7057-008-9.

€ 12,90

TRANSIT. Przegląd europejski. Zeszyt 1, wiosna 1996. „Aureus” Kraków 1996. Str. 157. ISSN 1426-1715.

€ 9,90

Tyloch, Witold: OPOWIEŚCI MĘDRCÓW TALMUDU. Wstęp i słowniczek: W. Pałubicki. Feniks Gdynia 1993. Str. 318. Bibliogr., summary. ISBN 83-85384-03-6.

€ 12,99

Świeżawski, Stefan: U ŹRÓDEŁ NOWOŻYTNEJ ETYKI. Filozofia moralna w Europie XV wieku. Wyd. Znak Kraków 1987. Str. 360. Przypisy, bibliografia, skorowidze: imienny i rzeczowy. ISBN 83-7006-018-8

€ 19,90

Vicaire Marie-Humbert OP.: DOMINIK I JEGO BRACIA KAZNODZIEJE. „W drodze” (OO. Dominikanów) Poznań 1985. Str. 368. ISBN 83-85008-06-3. Zbiór studiów o założycielu Zakonu Dominikanów

€ 9,90

Weil, Simone: SZALEŃSTWO MIŁOŚCI. Intuicje przedchrześcijańskie. (Instuitions Pré-Chrétiennes). Przełożyła Maria E. Plecińska. Dzieje Gnozy, tom 6, Brama - Książnica Włóczęgów i Uczonych Poznań 1993. Str. 194. Przypisy. ISBN 83-900255-9-0

€ 9,90

Wencel Korneliusz o. E.C.: OSWAJANIE LWA. Kontemplacja w życiu codziennym. Przedmowa Elżbieta Wolicka. Biblioteka „Więzi” tom 123, Warszawa 2000. Str. 167. ISBN 83-88032-26-7

€ 9,90

Wielgus, Stanisław: BADANIA NAD BIBLIĄ W STAROŻYTNOŚCI I W ŚREDNIOWIECZU. Rozprawy Wydz. Filozoficznego 6. Tow. Naukowe KUL Lublin 1990. Str. 412. Przypisy, skorowidz imion

€ 9,90

Wodziński, Cezary: WIEDZA A ZBAWIENIE. Studium myśli Lwa Szestowa. PAN. Instytut Filozofii i Socjologii Warszawa 1991. Str. 259. Przypisy, indeks nazwisk, Zusammenfassung, rieziume. ISBN 83-85194-22-3.

€ 16,90

WOKÓŁ FUNDAMENTALIZMU EPISTEMOLOGICZNEGO. Red. Jarosław Rolewski i Stanisław Czerniak. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Warszawa 1991. Str. 148. ISBN 83-85194-18-5

€ 12,90

Woroniecki, Jacek OP (1878-1949): PEŁNIA MODLITWY. „W drodze” (OO. Dominikanów) Poznań 1984. Str. 202. ISBN 83-00-00416-5

€ 4,90

WSTĘP OGÓLNY DO PISMA ŚWIĘTEGO. Red. ks. Jan Szlaga. Pallotinum Poznań-Warszawa 1986. Str. 332. Skorowidz nazwisk autorów cytowanych. ISBN 83-7014-036-X

€ 14,90

Wyszomirski, Sławomir: DER VIRTUS-BEGRIFF IN DEN PHILOSOPHISCHEN SCHRIFTEN VON L. ANNAEUS SENECA. Ein semantisches Studium. Rozprawy, Uniw. Mikołaja Kopernika Toruń 1993. 129 Seiten. Literaturverzeichnis. ISBN 83-231-0400-X.

€ 9,90

Wyszyński, Stefan kardynał: PRYMAT CZŁOWIEKA W ŁADZIE SPOŁECZNYM. Odnowa Londyn 1976. Str. 250. ISBN 0-903705-10-9.

€ 8,99

Zajączkowski, Andrzej: PLEMIĘ, RASA, SOCJALIZM. Studia nad ideologią współczesnej Afryki Zachodniej, Sygnały, Wiedza Powszechna Warszawa 1965. Str. 232.

€ 6,99

Zdziechowski, Marian: O OKRUCIEŃSTWIE. Wstęp: S. Stomma. Posłowie: M. Zaczyński. Znak Kraków 1993. Str. 71. Przypisy, nota wydawnicza. ISBN 83-7006-369-1

€ 9,90

Zdziechowski, Marian: WYBÓR PISM. Wybór, wstęp i redakcja Marian Zaczyński. „Znak” Kraków 1993. Str.546. Nota bibl., indeks nazwisk. ISBN 83-7006-272-5.

€ 24,90

Zieliński, Tadeusz: RELIGIA STAROŻYTNEJ GRECJI. Zarys ogólny. RELIGIA HELLENIZMU. Przekład: S. Srebrny, G. Piankówna. „Ossolineum” Wrocław 1992. Str. 308. Bibliografia, skorowidz imion własnych, 19 il. ISBN 83-04-03419-0

€ 16,90

Z MĄDROŚCI TALMUDU. Wybór, przekład i opracowanie: Szymon Datner, Anna Kamieńska. PIW Warszawa 1988. Str. 400. Przypisy, oprawa twarda. ISBN 83-06-01492-8

€ 6,90

Znaniecki, Florian: WSPÓŁCZESNE NARODY (Modern Nationalities). Przełożył Robert Walczewski. Wstęp Jerzy Szacki. Biblioteka Socjologiczna, PWN Warszawa 1990. Str. L, 413. Indeks nazwisk. Pł. obw. ISBN 83-01-06510-9.

€ 19,90

Żuławski, Jerzy: PRZED ZWIERCIADŁEM PRAWDY. Szkice filozoficzne. E. Wende i Spółka Warszawa 1914. Str. 320. Oprawa (późniejsza).

€ 24,90

Żychiewicz, Tadeusz: CNOTY I NIECNOTY. Znak Kraków 1991. Str. 251. Ilustracje. ISBN 83-7006-135-4

€ 4,94

Życiński, Józef: GRANICE RACJONALNOŚCI. Eseje z filozofii nauki. PWN Warszawa 1993. Str. 323. Indeks nazwisk. ISBN 83-01-11080-5

€ 10,76

Życiński, Józef: MEDYTACJE SOKRATEJSKIE. Edycja Paulińska Lublin 1991. Str. 224.

€ 9,99

Życiński, Józef: TEIZM I FILOZOFIA ANALITYCZNA. Wyd. Znak Kraków 1985. Str. 239. Indeks nazwisk. ISBN 83-7006-074-9

€ 10,76

Życiński, Józef: TRZY KULTURY. Nauki przyrodnicze, humanistyka i myśl chrześcijańska. „W drodze” Poznań 1990. Str. 255. ISBN 83-7033-184-X.

€ 6,99

Życiński, Józef: UŁASKAWIENIE NATURY. Znak Kraków 1992. Str. 260. ISBN 83-7006-143-5

€ 7,12

  

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka