BIBLIOTEKA NARODOWA

Ossolineum Wrocław. ISSN 0208-4104. 

 

Wszystkie ceny w Euro (€) inkl. 10% MWSt. (VAT)
 

Anonim tzw. Gall: KRONIKA POLSKA. Przekład Roman Grodecki. Opr. Marian Plezia. Nr 59. 1982. Wyd. 5. Str. LXXXIII, 178. Il. ISBN 83-04-01212-X.

€ 13,99

ANTOLOGIA LITERATURY SOWIZDRZALSKIEJ XVI I XVII WIEKU. Opracował Stanisław Grzeszczuk. Nr 186. 1966. Str. CXLI, 644. Bibliografia, 2 il. Opr. pł.

€ 21,49

ANTOLOGIA POEZJI DZIECIĘCEJ. Wybór i opr.: Jerzy Cieślikowski. Komentarz uzupełniły i tekst przejrzały: Gabriela Frydrychowicz i Przemysława Matuszewska. Nr 233. Wyd. 3 popr. i uzup. 1991. Str. LXV, 439. Indeksy autorów i utworów, il., nota wyd., bibliografia, noty biogr. autorów. Pł. obw. ISBN 83-04-02792-5.

€ 17,99

ANTOLOGIA POLSKIEJ POEZJI REWOLUCYJNEJ 1918-1939. Opracował Marian Stępień. Nr 243. 1982. Str. CIII, 484. Bibliografia, indeksy autorów i utworów. Pł. obw. ISBN 83-04-01275-8.

€ 13,99

Biernat z Lublina: WYBÓR PISM. Opr. Jerzy Ziomek. Biblioteka Narodowa seria I nr 149, Ossolineum Wrocław 1953. Str. CLXII, 224.

€ 14,99

Brodziński, Kazimierz: O KLASYCZNOŚCI I ROMANTYCZNOŚCI tudzież O DUCHU POEZJI POLSKIEJ. Wstęp i objaśnienia: Aleksander Łucki. Nr 10. Wyd. 3. Krakowska Spółka Wydawnicza 1925. Str. 131. Oprawa.

€ 13,99

Brzozowski, Stanisław: ESEJE I STUDIA O LITERATURZE. Tomy 1-2. Opr.: Henryk Markiewicz. Nr 258. 1990. Str. XCII, 1224. Indeks osób, bibliografia, nota wydawnicza. Pł. obw. ISBN 83-04-02578-7

€ 28,99

Brzozowski, Stanisław: SAM WŚRÓD LUDZI. Opr. Marta Wyka. Biblioteka Narodowa, seria I nr 228, Ossolineum Wrocław 1979. Str. CXXIX, 451. Bibliografia, il. Pł. obw.

€ 28,99

CYGANERIA WARSZAWSKA. Opr. Stefan Kawyn. Nr 192. 1967. Str. LVI, 323. Bibliografia, il. Opr. pł.

€ 17,99

Czechowicz, Józef: WYBÓR POEZJI. Opr.: Tadeusz Kłak. Wyd. 2 uzupełnione. Nr 199. 1985. Str. CXL,184. ISBN 83-04-01755-5.

€ 16,90

Dmochowski, Franciszek Ksawery: SZTUKA RYMOTWÓRCZA. Opracował Stanisław Pietraszko. Nr 158. 1956. Str. CC, 184. Bibliografia, 6 il., indeks nazwisk.

€ 17,99

Dunin Borkowski, Aleksander (Leszek): PARAFIAŃSZCZYZNA. Opr. Kazimierz Pecold. Nr 209. 1972. Str. LXV, 373. Bibliografia, il. Pł. obw.

€ 13,99

Feliński, Alojzy: BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA. Tragedja w pięciu aktach. Opr.: Marjan Szyjkowski. Wyd. 5. Nr 9. 1948. Str. XXV, 93.

€ 9,99

Fredro, Aleksander: DOŻYWOCIE. Opr.: Mieczysław Inglot. Wyd. 3. zmienione. Nr 93. 1981. Str. LII,128. Il. ISBN 83-04-00233-7.

€ 9,99

Fredro, Aleksander: ŚLUBY PANIEŃSKIE. Opr.: Eugenjusz Kucharski. Wyd. 2. Nr 22. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej brw. Str. XXXIV,157. Oprawa (późniejsza).

€ 9,99

Gajcy, Tadeusz: WYBÓR POEZJI. MISTERIUM. Opr. Stanisław Bereś. Nr 283. 1992. Str. CXXI, 223. Pł. obw. ISBN 83-04-03771-8.

€ 16,90

Gałczyński, Konstanty Ildefons: WYBÓR POEZJI. Opr.: Marta Wyka. Wyd. 2 uzup. Nr 189. 1974. Str. LXXXII,421.Pł., obw.

€ 21,49

Gostomski, Anzelm: GOSPODARSTWO. Opr. Stefan Inglot. Nr 139. 1951. Str. XLI, 133. Bibliografia. Oprawa.

€ 12,49

HELIKON SARMACKI. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór tekstów, wstęp i komentarz: Andrzej Vincenz. Opr.: Marian Malicki. Nr 259. 1990. Str. CXVII, 467. Il., wykaz źródeł, bibliografia, nota edytorska. ISBN 83-04-02580-9.

€ 21,90

IDEE PROGRAMOWE ROMANTYKÓW POLSKICH. Antologia. Opr. Alina Kowalczykowa. Nr 261. 1991 (1992). Str. LXII,406. Oprawa. ISBN 83-04-02612-0

€ 21,49

Jasieński, Bruno: UTWORY POETYCKIE. MANIFESTY, SZKICE. Opr. Edward Balcerzan. Nr 211. 1972. Str. LXXXVI, 260. Bibliografia, alf. spis utworów, ilustracje. Pł. obw.

€ 17,99

Kisielewski, Jan August: DRAMATY. Opracował Jan Taborski. Nr 196. Ossolineum Wrocław 1969. Str. LXX, 427. Bibliografia. Oprawa. W sieci, Ostatnie spotkanie.

€ 13,99

Kochanowski, Jan: FRASZKI. Opr.: Janusz Pelc. Nr 163. Wyd. 2. 1991. Str. CX, 198., 5 il. Pł. obw. ISBN 83-04-03600-2.

€ 13,99

Kochowski, Wespazjan: UTWORY POETYCKIE. Wybór. Opr.: Maria Eustachiewicz. Nr 92. Wyd. 2 zm. 1991. Str. LXXXIV, 480. Pł., obw. ISBN 83-04-03572-3.

€ 16,90

Kopernik, Mikołaj: WYBÓR PISM W PRZEKŁADZIE POLSKIM. Wydał, przypisami objaśnił i wstępem poprzedził Ludwik A. Birkenmajer. Wyd. 2 zm. Nr 15. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1926. Str. XXVIII, 114.

€ 16,90

Korzeniowski, Józef (1797-1863): KARPACCY GÓRALE. Dramat w trzech aktach oraz artykuł o Hucułach. Opracował Wiktor Hahn, Wyd. 2 zm. Nr 63. Kraków 1928. Str. XXI, 64. Oprawa późniejsza.

€ 16,90

Krasicki, Ignacy: SATYRY I LISTY. Opr.: Zbigniew Goliński. Nr 169. 1958. Str. CXVI,175. Oprawa pł.

€ 13,99

Krasiński, Zygmunt (1812-1859): LISTY. Wybór. Nr 282. Opr. Zbigniew Sudolski. 1997. Str. LXXXIII, 580. Spis adresatów, indeks nazwisk. ISBN 83-04-04379-3.

€ 24,90

Krasiński, Zygmunt: IRYDION. Wstęp i objaśnienia: Tadeusz Sinko. Wyd. 3 przejrzane. Nr 42. Krakowska Spółka Wydawnicza 1932(?). Str. LXVI,204. Oprawa pł.

€ 17,99

Krasiński, Zygmunt: NIE-BOSKA KOMEDIA. Opr. Juliusz Kleiner. Biblioteka Narodowa, tom 24, Ossolineum Wrocław 1959. Wyd. 5. Str. L, 153. Oprawa pł.

€ 9,99

Krasiński, Zygmunt: NIE-BOSKA KOMEDIA. Opr.: Juljusz Kleiner. Wyd. 4., przejrzane. Nr 24. Krakowska Spółka Wydawnicza 1927. Str. XXXVI,107. Oprawa późniejsza.

€ 15,99

Krasiński, Zygmunt: PRZEDŚWIT. Opr.: Juljusz Kleiner. Wyd. 3., przejrzane. Nr 18. Krakowska Spółka Wydawnicza 1924. Str. 126. Oprawa późniejsza.

€ 15,99

Kraszewski, Józef Ignacy: BRÜHL. Opowiadanie historyczne. Opr. Józef Feldman. Nr 114. Wyd. 3. 1953. Str. XXVIII, 350.

€ 17,99

Kraszewski, Józef Ignacy: DZIECIĘ STAREGO MIASTA. Obrazek narysowany z natury. Opr.: Wincenty Danek. Wyd. 4. Nr 71. 1960. Str. CXXXV, 200. Bibliografia, ilustracje

€ 9,99

Kraszewski, Józef Ignacy: STARA BAŚŃ. Powieść z IX wieku. Opr.: Wincenty Danek. Przejrzał i uzupełnił: Stanisław Burkot. Wyd. 6 uzup. Nr 53. 1988. Str. LXXV,425. ISBN 83-04-02047-5.

€ 13,99

Lechoń, Jan: POEZJE. Opr.: Roman Loth. Nr 256. 1990. Str. XCIV, 240. ISBN 83-04-02503-5.

€ 16,90

Lenartowicz, Teofil: WYBÓR POEZYJ. Opracował prof. dr Michał Janik. Nr 5. Kraków ca 1925. Str. 135.

€ 14,90

Leśmian, Bolesław: POEZJE WYBRANE. Opr. Jacek Trznadel. Nr 217. 1974. Str. LXVI, 314. Bibliografia. Pł. obw.

€ 21,49

Malczewski, Antoni: MARIA. Opr.: Ryszard Przybylski. Wyd. 3 zm. Nr 46. 1958. Str. CXXIX,109. Oprawa pł.

€ 9,99

Mickiewicz, Adam (1798-1855): WYBÓR POEZYJ. Tomy 1-2. Opr. Czesław Zgorzelski. Nr 6 i 66. 1997. Str. LXXIII, 249 + CXXXVI, 369. Wyd. 8 przejrzane (3. w tym opracowaniu). Alf. wykaz tytułów. Oprawa. ISBN 83-04-4349-1, 83-04-04350-5.

€ 21,49

Mickiewicz, Adam: KONRAD WALLENROD. Opr.: Józef Ujejski. Nr 72. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1924. Str. LVIII,98. Oprawa późniejsza.

€ 9,99

Mickiewicz, Adam: KSIĘGI NARODU POLSKIEGO I PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO. Opr.: Stanisław Pigoń. Wyd. 4 przejrzane i uzupełnione. Nr 17. Krakowska Spółka Wydawnicza 1922. Str. 140. Oprawa późniejsza.

€ 17,99

Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem (ok. 1150-1223): KRONIKA POLSKA. Przekład i opr.: Brygida Kürbis. Nr 277. 1992. Str. CXXXII,322. Bibliografia, indeks, il. Pł. obw. ISBN 83-04-03686-X.

€ 16,90

„MONITOR” 1765-1785. Wybór. Opracowanie: Elżbieta Aleksandrowska. Nr 226. 1976. Str. CXLVI, 634. Bibliografia, skorowidz rzeczowy, indeks osób, 10 il. Pł. obw.

€ 21,49

Morsztyn, Jan Andrzej (Morstin): WYBÓR POEZJI. Opr.: Wiktor Weintraub. Nr 257. 1988. Str. XCII,273. Il., indeks. ISBN 83-04-02545-0.

€ 16,90

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI JĘZYKA POLSKIEGO. Opr. Witold Taszycki. Wyd. 3. Nr 104. 1951. Str. 210.

€ 14,90

NAJSTARSZA POEZJA POLSKO-ŁACIŃSKA (do połowy XVI wieku). Opracował Marian Plezia. Nr 141. 1951. Str. XCV, 127. Bibliografia.

€ 12,49

Niemcewicz, Juljan: POWRÓT POSŁA. Komedja w trzech aktach oraz WYBÓR BAJEK POLITYCZNYCH Z EPOKI SEJMU WIELKIEGO. Opr.: Stanisław Kot. Wyd. 4 przejrzane. Nr 4. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1927. Str. XLII,103. Oprawa późniejsza

€ 9,99

Norwid, Cyprian: VADE-MECUM. Opr. Józef Fert. Nr 271. 1990. Str. CXLII, 213. Il., bibliografia. ISBN 83-04-03221-X.

€ 16,90

Nowaczyński, Adolf: WIELKI FRYDERYK. Powieść dramatyczna. Opr.: Artur Hutnikiewicz. Nr 241. 1982. Str. CXVI,599. Pł. obw. ISBN 83-04-01240-5.

€ 21,90

Orzeszkowa, Eliza (1841-1910): NAD NIEMNEM. Tomy 1-3 (2 wol). Opr.: Józef Bachórz. Nr 292. 1996. Str. CXLVI,231,533. Bibliografia. Opr. ISBN 83-04-04337-8.

€ 24,90

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria: WYBÓR POEZJI. Opr.: Jerzy Kwiatkowski. Wyd. 4. Nr 194. 1980. Str. CXXV, 310. Bibliografia, il. ISBN 83-04-00436-4.

€ 17,99

Peiper, Tadeusz: PISMA WYBRANE. Opr. Stanisław Jaworski. Nr 235. 1979. Str. LXXX, 386. Biblioteka, alf. spis utworów, il. Pł. obw. ISBN 83-04-00187-X.

€ 21,49

POEZJA POLSKA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO. Antologia. Wybór i opr. Michał Głowiński i Janusz Sławiński. Przypisy Janusz Stradecki. Nr 253. 1997. Str. CXXXI, 722. Wyd. 2. Bibliografia, alf. spisy autorów i utworów. Oprawa. ISBN 83-04-04355-6.

€ 17,99

POLSKA TRAGEDIA NEOKLASYCYSTYCZNA. Wybór i Opr.: Dobrochna Ratajczak. Nr 260. 1989. Str. CLXXXI,399. 27 Il. cz.-b., oprawa pł. ISBN 83-04-02530-2.

€ 17,99

Potocki, Wacław (1621-1696): WIERSZE WYBRANE. Opr.: Stanisław Grzeszczuk. Wstęp: Janusz S. Gruchała. Nr 19. Wyd. 3 zm. 1992. Str. CXV, 363. Bibliografia, alfab. spis tytułów. Pł. obw. ISBN 83-04-03729-7.

€ 18,90

PROGRAMY I DYSKUSJE LITERACKIE OKRESU MŁODEJ POLSKI. Opr.: Maria Podraza-Kwiatkowska. Wyd. 2. rozszerzone. Nr 212. 1977. Str. XC,781. Pł., obw.

€ 21,49

Prus, Bolesław: PLACÓWKA. Powieść. Opr.: Tadeusz Żabski. Nr 251. 1987. Str. LXI,295. Br. ISBN 83-04-01709-1.

€ 13,99

Przyboś, Julian: WYBÓR POEZJI. SYTUACJE LIRYCZNE. Wybór poezji. Oprac.: Edward Balcerzan, Anna Legeżyńska. Nr 266. 1989. Str. CXVIII, 382. Indeks utworów, bibliografia. Pł. obw. ISBN 83-04-02793-3.

€ 13,99

Romanowski, Mieczysław: DZIEWCZĘ Z SĄCZA oraz WYBÓR LIRYKÓW. Wstęp i objaśnienia: Stanisław Lam. Wyd. 2 uzup. Nr 39. Krakowska Spółka Wydawnicza 1925. Str. 182. Oprawa późniejsza.

€ 13,99

Rydel, Lucjan: WYBÓR DRAMATÓW. Opr.: Lesław Tatarowski. Nr 247. 1983. Str. CII,364. ISBN 83-04-01429-7.

€ 17,99

Sienkiewicz, Henryk: KRZYŻACY. Nr 270. 1990. Opr. Tadeusz Bujnicki. Str. CVIII, 910. ISBN 83-04-03134-5.

€ 21,49

Sienkiewicz, Henryk: WYBÓR NOWEL I OPOWIADAŃ. Opr.: Tadeusz Bujnicki. Wyd. 2 skrócone. Nr 231. 1986. Str. C, 444. ISBN 83-04-01876-4.

€ 16,90

Słowacki, Juliusz (1809-1849): KRĄG PISM MISTYCZNYCH. Nr 245. Opr. Alina Kowalczykowa. 1997. Str. LXXXII, 290. Wyd. 2 przejrz. Przypisy, bibl. 83-04-04341-6.

€ 18,90

Słowacki, Juliusz: KSIĄDZ MAREK. Poema dramatyczne w trzech aktach. Opr. Stanisław Turowski. Nr 29. Kraków brw. Str. 135. Oprawa późniejsza.

€ 13,99

Słowacki, Juliusz: LILLA WENEDA. Opr. Michał Janik. Biblioteka Narodowa seria I nr 16, Ossolineum Wrocław 1948. Str. 150.

€ 9,99

Słowacki, Juliusz: POWIEŚCI POETYCKIE. Opr. Manfred Kridl. Wyd. 2. Nr 47. 1949. Str. XL, 234.

€ 17,99

Słowacki, Juljusz: BALLADYNA. Tragedja w pięciu aktach. Opr.: Juljusz Kleiner. Wyd. 3 przejrzane. Nr 51. Krakowska Spółka Wydawnicza 1930. Str. 249. Oprawa.

€ 13,99

Słowacki, Juljusz: SEN SREBRNY SALOMEI. Romans dramatyczny w pięciu aktach. Opr. Stanisław Turowski. Nr 57. Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej 1923. Str. 188. Bibliografia.

€ 13,99

Staff Leopold: WYBÓR POEZJI. Wybór i wstęp Mieczysław Jastrun. Przypisy Maria Bojarska. 181 Ossolineum Wrocław 1985. Wyd. 3. Str. XLII, 304. ISBN 83-04-01389-4. Oprawa plastykowa

€ 14,90

STAROPOLSKIE PASTORAŁKI DRAMATYCZNE. Opr. Jan Okoń. Nr 270. 1990. Str. LXXX, 375. Pł. obw. ISBN 83-04-02853-0.

€ 18,90

Syrokomla, Władysław (1823-1862): WYBÓR POEZJI. Opr.: Franciszek Bielak. Wyd. 2 zmienione. Nr 54. 1970. Str. LXXXVII, 426. Il. Pł., obw.

€ 17,99

Szaniawski, Jerzy: WYBÓR DRAMATÓW. Opr.: Artur Hutnikiewicz. Nr 263. 1988. Str. LXXIV,427. Pł., obw. ISBN 83-04-02629-5. Ptak; Żeglarz; Adwokat i róże; Most; Dwa teatry.

€ 21,49

ŚREDNIOWIECZNA PIEŚŃ RELIGIJNA POLSKA. Wyd. 2. zm. Opr. Mirosław Korolko. Nr 65. 1980. Str. LXXVI, 287. Nota bibl., ilustracje. Oprawa pł. ISBN 83-04-00737-1.

€ 21,49

Tetmajer, Kazimierz: NA SKALNYM PODHALU. Wybór. Opr. Jacek Kolbuszewski. Nr 290. 1998. Str. LXXX, 372. Bibliografia, słowniczek gwarowy. Oprawa twarda. ISBN 83-04-04404-8

€ 18,02

Tuwim, Julian: WIERSZE WYBRANE. Opr. Michał Głowiński. Wyd. 4 zm. Nr 184. 1986. Str. LXVIII, 332. Bibliografia, alf. wykaz wierszy. ISBN 83-04-01674-5.

€ 16,90

Twardowski, Samuel: DAFNIS DRZEWEM BOBKOWYM. Opracował Jan Okoń. Nr 227. 1976. Str. XCVIII, 224. Bibliografia, 6 il. Pł. obw.

€ 17,99

Twardowski, Samuel: NADOBNA PASKWALINA. Wyd. 2 zm. Opr.: Jan Okoń. Nr 87. 1980. Str. XCI,271. 8 Il. Pł. obw. ISBN 83-04-00409-7.

€ 13,99

Ujejski, K: (1823-1897): WYBÓR POEZJI I PROZY. Opr.: Krystyna Poklewska. Nr 37. Wyd. 3 zm. 1992. Str. CXII,188. Bibliografia, alfab. wykaz utworów, il. Pł. obw. ISBN 83-04-03873-0.

€ 16,90

Uniłowski, Zbigniew: WSPÓLNY POKÓJ I INNE UTWORY. Opr. Bolesław Faron. Nr 224. 1976. Str. LXXXVIII, 397. Oprawa pł.

€ 15,99

Wierzyński, Kazimierz: WYBÓR POEZJI. Opr. Krzysztof Dybciak i Katarzyna Dybciak. Nr 275. 1991. Str. LXX, 552. ISBN 83-04-03595-2. Pł. obw.

€ 17,99

Witkiewicz, Stanisław: WYBÓR DRAMATÓW. Opr. Jan Błoński, Marian Kwaśny. Nr 221. 1983. Str. CXXXV, 506. ISBN 83-04-01399-1.

€ 21,49

Wybicki, Józef: LISTY PATRIOTYCZNE. Opr.: Kazimierz Opałek. Nr 155. 1955. Str. CXXII,335. Il. Opr. pł.

€ 17,99

Wyspiański, Stanisław: ACHILLEIS. POWRÓT ODYSA. Opr.: Jan Nowakowski. Nr 248. 1984. Str. LXXII,292. Il. ISBN 83-04-01873-X.

€ 17,99

Wyspiański, Stanisław: LEGION. Opr. Jan Nowakowski. Nr 267. 1989. Str. LXXVII, 172. Pł. obw. ISBN 83-04-03044-6.

€ 13,99

Wyspiański, Stanisław: WESELE. Opr.: Jan Nowakowski. Wyd. 4. Nr 218. 1984. Str. XCVI,259. ISBN 83-04-01046-1.

€ 13,99

Zimorowic, Szymon: ROKSOLANKI. Wyd. 2 zm. Opr. Ludwika Ślękowa. Nr 73. 1983. Str. XLVII, 139. Bibliografia, alf. wykaz imion śpiewaczek i śpiewaków, alf. wykaz incipitów. Pł. obw. ISBN 83-04-01377-0.

€ 12,49

Żeleński, Tadeusz Boy: ZNASZ LI TEN KRAJ? (Cyganeria krakowska). Opr. Tomasz Weiss, Roman Hennel. Nr 246. 1983. Str. LXXIV, 365. ISBN 83-04-01455-6.

€ 21,49

Żeromski, Stefan (1864-1925): POPIOŁY. Tomy 1-2. Opr. tekstu: J. Paszek; wstęp I. Maciejewska; komentarz: A. Achmatowicz. Nr 289. 1996. Str. CXV,511,574. Bibliografia. Oprawa. 83-04-04249-5.

€ 19,99

Żeromski, Stefan: DZIENNIKI. (Wybór). Opracował Jerzy Kądziela. Nr 238. 1980. Str. LXXIX, 718. Bibliografia. Pł. obw. ISBN 83-04-00586-7.

€ 29,90

Żeromski, Stefan: LUDZIE BEZDOMNI. Opr.: Irena Maciejewska. Nr 254. 1987. Str. CXLVII,408. Br. ISBN 83-04-02296-6.

€ 17,99

Żeromski, Stefan: SYZYFOWE PRACE. Opr.: Artur Hutnikiewicz. Nr 216. 1973. Str. XCVIII,259.

€ 12,49

Wszystkie ceny w Euro (€) łącznie z (inkl.) 10% MWSt.
 

Zawartość koszyka

Home Antykwariat Katalog Nowości Szukaj